The World's Largest Public Domain Media Search Engine

church exteriors in sweden

public
34,918 media by topicpage 1 of 350
Högsby kyrka - KMB - 16000200082466

Högsby kyrka - KMB - 16000200082466

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lunds Domkyrka - KMB - 16000200057162

Lunds Domkyrka - KMB - 16000200057162

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sturkö kyrka - KMB - 16000200005272

Sturkö kyrka - KMB - 16000200005272

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Torsö kyrka - KMB - 16000200168899

Torsö kyrka - KMB - 16000200168899

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007457

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007457

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borås - KMB - 16001000237088

Borås - KMB - 16001000237088

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Delsbo kyrka - KMB - 16000200036350

Delsbo kyrka - KMB - 16000200036350

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Djura kyrka - KMB - 16000200007828

Djura kyrka - KMB - 16000200007828

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Edsvära, Borga kyrkoruin - KMB - 16000200152484

Edsvära, Borga kyrkoruin - KMB - 16000200152484

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jönköping, Bäckaby kyrka - KMB - 16000200069314

Jönköping, Bäckaby kyrka - KMB - 16000200069314

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Leksand, Djura kyrka - KMB - 16000200007838

Leksand, Djura kyrka - KMB - 16000200007838

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sunne kyrka - KMB - 16000200147886

Sunne kyrka - KMB - 16000200147886

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Svenneby gamla kyrka - KMB - 16000200010498

Svenneby gamla kyrka - KMB - 16000200010498

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borås - KMB - 16001000237084

Borås - KMB - 16001000237084

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Forshems kyrka - KMB - 16000200154798

Forshems kyrka - KMB - 16000200154798

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ljustorp, Lagfors Brukskapell (Gustafs kyrka) - KMB - 16000200044580

Ljustorp, Lagfors Brukskapell (Gustafs kyrka) - KMB - 16000200044580

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sturkö kyrka - KMB - 16000200005270

Sturkö kyrka - KMB - 16000200005270

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Umeå Stads kyrka - KMB - 16000200150889

Umeå Stads kyrka - KMB - 16000200150889

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Österlövsta kyrka - KMB - 16000200143110

Österlövsta kyrka - KMB - 16000200143110

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvesta kyrka - KMB - 16000200068032

Alvesta kyrka - KMB - 16000200068032

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Brålanda kyrka - KMB - 16000200010821

Brålanda kyrka - KMB - 16000200010821

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Torsåkers kyrka - KMB - 16000200032070

Torsåkers kyrka - KMB - 16000200032070

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Västerlövsta kyrka - KMB - 16000200140487

Västerlövsta kyrka - KMB - 16000200140487

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borås - KMB - 16001000237086

Borås - KMB - 16001000237086

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Edsvära, Borga kyrkoruin - KMB - 16000200152493

Edsvära, Borga kyrkoruin - KMB - 16000200152493

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Rasbokils kyrka - KMB - 16000200127251

Rasbokils kyrka - KMB - 16000200127251

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ösmo kyrka - KMB - 16000200105228

Ösmo kyrka - KMB - 16000200105228

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Frillestads kyrka - KMB - 16000200052349

Frillestads kyrka - KMB - 16000200052349

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mölltorps kyrka - KMB - 16000200162783

Mölltorps kyrka - KMB - 16000200162783

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Västra Skrävlinge kyrka - KMB - 16000200070714

Västra Skrävlinge kyrka - KMB - 16000200070714

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Västra Vingåkers kyrka - KMB - 16000200103842

Västra Vingåkers kyrka - KMB - 16000200103842

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007459

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007459

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007450

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007450

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Edsvära, Ballstorps kyrkoruin - KMB - 16000200151819

Edsvära, Ballstorps kyrkoruin - KMB - 16000200151819

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öckerö kyrka - KMB - 16000200007788

Öckerö kyrka - KMB - 16000200007788

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alvesta kyrka - KMB - 16000200068039

Alvesta kyrka - KMB - 16000200068039

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fardhems kyrka - KMB - 16000200017126

Fardhems kyrka - KMB - 16000200017126

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Färentuna kyrka - KMB - 16000200117310

Färentuna kyrka - KMB - 16000200117310

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skallsjö kyrkoruin - KMB - 16000200165807

Skallsjö kyrkoruin - KMB - 16000200165807

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trönö gamla kyrka - KMB - 16000200039436

Trönö gamla kyrka - KMB - 16000200039436

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Varnhems klosterkyrka - KMB - 16000200170563

Varnhems klosterkyrka - KMB - 16000200170563

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Västra Vingåkers kyrka - KMB - 16000200103835

Västra Vingåkers kyrka - KMB - 16000200103835

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007447

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007447

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007445

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007445

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Balingsta kyrka - KMB - 16000200111689

Balingsta kyrka - KMB - 16000200111689

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borås - KMB - 16001000544413

Borås - KMB - 16001000544413

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Brännkyrka, Enskede kyrka - KMB - 16000200106283

Brännkyrka, Enskede kyrka - KMB - 16000200106283

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lunds Domkyrka - KMB - 16000200057173

Lunds Domkyrka - KMB - 16000200057173

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mollösunds kyrka - KMB - 16000200007131

Mollösunds kyrka - KMB - 16000200007131

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Morkarla kyrka - KMB - 16000200127363

Morkarla kyrka - KMB - 16000200127363

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Rasbo kyrka - KMB - 16000200127492

Rasbo kyrka - KMB - 16000200127492

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sturkö kyrka - KMB - 16000200005249

Sturkö kyrka - KMB - 16000200005249

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vallentuna kyrka - KMB - 16000200138040

Vallentuna kyrka - KMB - 16000200138040

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Västra Vrams kyrka - KMB - 16000200067148

Västra Vrams kyrka - KMB - 16000200067148

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Djura kyrka - KMB - 16000200007832

Djura kyrka - KMB - 16000200007832

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mellan-Grevie kyrka - KMB - 16000200059126

Mellan-Grevie kyrka - KMB - 16000200059126

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Svärdsjö kyrka - KMB - 16000200009773

Svärdsjö kyrka - KMB - 16000200009773

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007443

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007443

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007462

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007462

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007448

Öckerö gamla kyrka - KMB - 16000200007448

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Boo kyrka - KMB - 16000200112723

Boo kyrka - KMB - 16000200112723

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

By kyrka - KMB - 16000200007034

By kyrka - KMB - 16000200007034

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Danmarks kyrka - KMB - 16000200113984

Danmarks kyrka - KMB - 16000200113984

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Flisby kyrka - KMB - 16000200071560

Flisby kyrka - KMB - 16000200071560

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ilsbo kyrka - KMB - 16000200037717

Ilsbo kyrka - KMB - 16000200037717

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Leksand, Djura kyrka - KMB - 16000200007821

Leksand, Djura kyrka - KMB - 16000200007821

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stora Råby kyrka - KMB - 16000200062929

Stora Råby kyrka - KMB - 16000200062929

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

By kyrka - KMB - 16000200007035

By kyrka - KMB - 16000200007035

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kalmar Domkyrka - KMB - 16000200082902

Kalmar Domkyrka - KMB - 16000200082902

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Leksand, Djura kyrka - KMB - 16000200007839

Leksand, Djura kyrka - KMB - 16000200007839

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lunds Domkyrka - KMB - 16000200057214

Lunds Domkyrka - KMB - 16000200057214

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Orsa kyrka - KMB - 16000200008647

Orsa kyrka - KMB - 16000200008647

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Smula kyrkoruin - KMB - 16000200169044

Smula kyrkoruin - KMB - 16000200169044

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Värö kyrka - KMB - 16000200035353

Värö kyrka - KMB - 16000200035353

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Abilds kyrka - KMB - 16000200032547

Abilds kyrka - KMB - 16000200032547

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Abilds kyrka - KMB - 16000200032536

Abilds kyrka - KMB - 16000200032536

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Acklinga kyrka - KMB - 16000200151305

Acklinga kyrka - KMB - 16000200151305

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Adelsö kyrka - KMB - 16000200110534

Adelsö kyrka - KMB - 16000200110534

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Adelövs kyrka - KMB - 16000200067575

Adelövs kyrka - KMB - 16000200067575

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Adelövs kyrka - KMB - 16000200067574

Adelövs kyrka - KMB - 16000200067574

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Agnetorps kyrkplats - KMB - 16000200151400

Agnetorps kyrkplats - KMB - 16000200151400

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Agnetorps kyrkplats - KMB - 16000200151415

Agnetorps kyrkplats - KMB - 16000200151415

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Agunnaryds kyrka - KMB - 16000200067659

Agunnaryds kyrka - KMB - 16000200067659

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Agunnaryds kyrkoruin - KMB - 16000200132270

Agunnaryds kyrkoruin - KMB - 16000200132270

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Agunnaryds kyrkoruin - KMB - 16000200132272

Agunnaryds kyrkoruin - KMB - 16000200132272

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Akebäcks kyrka - KMB - 16000200012894

Akebäcks kyrka - KMB - 16000200012894

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ala kyrka - KMB - 16000200013122

Ala kyrka - KMB - 16000200013122

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ala kyrka - KMB - 16000200013123

Ala kyrka - KMB - 16000200013123

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ala kyrka - KMB - 16000200013190

Ala kyrka - KMB - 16000200013190

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ala kyrka - KMB - 16000200013202

Ala kyrka - KMB - 16000200013202

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ala kyrka - KMB - 16000200013196

Ala kyrka - KMB - 16000200013196

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alboga gamla kyrka - KMB - 16000200159007

Alboga gamla kyrka - KMB - 16000200159007

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ale-Skövde kyrka - KMB - 16000200151469

Ale-Skövde kyrka - KMB - 16000200151469

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alfta kyrka - KMB - 16000200035759

Alfta kyrka - KMB - 16000200035759

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alfta kyrka - KMB - 16000200035772

Alfta kyrka - KMB - 16000200035772

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Algutsboda kyrka - KMB - 16000200067683

Algutsboda kyrka - KMB - 16000200067683

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Algutstorps kyrka - KMB - 16000200151581

Algutstorps kyrka - KMB - 16000200151581

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Algutstorps kyrka - KMB - 16000200151582

Algutstorps kyrka - KMB - 16000200151582

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Algutstorps kyrka - KMB - 16000200151585

Algutstorps kyrka - KMB - 16000200151585

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alla Helgona kyrka - KMB - 16000200098188

Alla Helgona kyrka - KMB - 16000200098188

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Previous

of 350

Next