PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

charity

2,674 media by topicpage 1 of 27
Charity and Jean de Courcy from BL Royal 14 E II, f. 250

Charity and Jean de Courcy from BL Royal 14 E II, f. 250

Miniature of the author, Jean de Courcy, conducted to a garden by Charity; with a full border containing the arms of Edward IV and four lozenges with a white rose of the York family, and the Yorkist badge 'Dieu... More

Charity from BL Royal 6 E IX, f. 20v

Charity from BL Royal 6 E IX, f. 20v

Miniature of the personification of Charity. Image taken from f. 20v of Address in verse to Robert of Anjou, King of Naples, from the town of Prato in Tuscany (the 'Regia Carmina'). Written in Latin.

Charity, plate 38 from Genii and Virtues

Charity, plate 38 from Genii and Virtues

Part of the thematic tarocchi group Geniuses and Virtues, this engraving depicts Charity as encompassing both the love of God (caritas Dei) and the love of one’s neighbor (caritas proximi). Her right hand shake... More

Charity

Charity

Goltzius School (Netherlandish)

Feeding the Hungry

Feeding the Hungry

Ronde gebrandschilderde ruit met de voorstelling van het uitdelen van voedsel aan de hongerigen. Staande voor zijn huis deelt de weldoener, warm gekleed in een mantel met mouwen afgezet met bont, voedsel uit aa... More

Comforting the Dying

Comforting the Dying

Ronde gebrandschilderde ruit met de voorstelling van het bijstaan van de stervenden. De voorstelling speelt zich af in een gefantaseerd laatgotisch interieur. De stervende zit met opgetrokken knieën in bed, in ... More

Charity personified by a woman with two childen, from 'The Virtues'

Charity personified by a woman with two childen, from 'The Virtues'

Marcantonio Raimondi (Italian, Argini (?) ca. 1480–before 1534 Bologna (?))

Charity personified by  a woman with three children

Charity personified by a woman with three children

The print has a French watermark. It is possibly a French print in the manner of Marcantonio. Anonymous

Charity, from the series The Seven Virtues

Charity, from the series The Seven Virtues

Lucas van Leyden (Netherlandish, Leiden ca. 1494–1533 Leiden)

Charity, from the series The Virtues

Charity, from the series The Virtues

Lucas van Leyden (Netherlandish, Leiden ca. 1494–1533 Leiden)

Charity
Saturnus en zijn planeetkinderen

Saturnus en zijn planeetkinderen

Saturnus rijdt in zijn triomfwagen aan de hemel, getrokken door twee draken. Op de wagen de tekens van de dierenriem Waterman en Steenbok. Hij verslindt een van zijn kinderen. De mensen op aarde hebben een slec... More

Charity (Die Liebe), from The Seven Virtues

Charity (Die Liebe), from The Seven Virtues

Hans Burgkmair (German, Augsburg 1473–1531 Augsburg)

Charity, 16th century

Charity, 16th century

Allegorical print showing a woman as Charity, seated beneath a tree, facing front, comforting and nursing three infants.

Florentine Street Scene with Twelve Figures (Sheltering the Traveler, one of the Seven Works of Mercy)

Florentine Street Scene with Twelve Figures (Sheltering the Traveler, ...

Florentijnse straatscène met twaalf figuren. Stadsgezicht met reizigers staande bij een kruispunt van twee straten, waarschijnlijk in Florence. Vroeger geïnterpreteerd als het herbergen van reizigers, één van d... More

Allegorie over boetedoening en berouw, Philips Galle

Allegorie over boetedoening en berouw, Philips Galle

Centraal een boeteling die door Goddelijke Barmhartigheid (Misericordia Dei) begeleid wordt richting de personicifica Berouw (Poenitentia), die op een troon zit onder het Tetragram. Zonde (Peccatum), een duivel... More

Allegorie over boetedoening en berouw, Philips Galle

Allegorie over boetedoening en berouw, Philips Galle

Centraal een boeteling die door Goddelijke Barmhartigheid (Misericordia Dei) begeleid wordt richting de personicifica Berouw (Poenitentia), die op een troon zit onder het Tetragram. Zonde (Peccatum), een duivel... More

Vader Tijd te midden van scènes met werken van barmhartigheid en christelijke deugden

Vader Tijd te midden van scènes met werken van barmhartigheid en chris...

In het midden de gevleugelde Vader Tijd, vergezeld door een duif. Rondom hem scènes met werken van barmhartigheid: uitdelen van kleding, voedsel en water, het bezoeken van de zieken en gevangenen, het begraven ... More

Gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, vergezeld door de drie goddelijke deugden

Gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, vergezeld door ...

De vijf wijze maagden worden vergezeld door de drie goddelijke deugden. Liefde houdt de hand vast van een van hen. Geloof schenkt haar beker leeg in de beker van een geknielde maagd. In het midden Hoop. Boven h... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Naakten kleden

Dirck Volckertsz Coornhert - Naakten kleden

Een oudere man trekt een naakte man, die voor hem staat, een kleed aan. In de deuropening van het vertrek, linksachter, staan nog twee naakte figuren. Achter hen staat Christus, van wie alleen het hoofd is te z... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Hongerigen spijzigen

Dirck Volckertsz Coornhert - Hongerigen spijzigen

Een man deelt brood uit aan de armen. Een dienaar volgt hem met een mand vol met brood. Tussen de armen op de achtergrond staat Christus. De prent heeft een Nederlands onderschrift en is deel van een serie met ... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Laatste Oordeel

Dirck Volckertsz Coornhert - Laatste Oordeel

Christus met banier op de wolken. Rondom hem engelen die op trompetten blazen. Onder hem de mensen die naar hemel of naar de hel worden geleid door duivels of engelen. De prent heeft een Nederlands onderschrift... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Dorstigen laven

Dirck Volckertsz Coornhert - Dorstigen laven

Een man geeft een kreupele bedelaar zonder arm te drinken uit een kruik. Op de achtergrond drinken meer bedelaars. Op de voorgrond drinkt het Christuskind uit een fles. De prent heeft een Nederlands onderschrif... More

Heinrich Aldegrever - Charity, from The Virtues

Heinrich Aldegrever - Charity, from The Virtues

Heinrich Aldegrever (German, Paderborn ca. 1502–1555/1561 Soest)

Liefde, Philips Galle

Liefde, Philips Galle

De vrouwelijke personificatie van Liefde (Caritas) staat met twee kleine kinderen aan de hand ten midden van de werken van barmhartigheid. Rond haar worden de hongerigen gevoed, krijgen de dorstigen te drinken,... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Stefanus

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Stefanus

Op de voorgrond de heilige Stefanus, rijdend op een olifant. Hij bidt tot God in de hemel. In zijn handen een kruis met een vaandel. Op het vaandel de personificatie van Barmhartigheid. Achter Stefanus twee man... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Tobias

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Tobias

Op de voorgrond Tobias, rijdend op een ezel. In zijn linkerhand een kruis met een vaandel. Op het vaandel vier vuurijzers, met in het midden het symbool van barmhartigheid, een fontein in de vorm van een vrouw.... More

Charity (Charitas) from The Virtues, Philips Galle

Charity (Charitas) from The Virtues, Philips Galle

Philips Galle (Netherlandish, Haarlem 1537–1612 Antwerp)

Johannes Wierix - Allegorie op Genade

Johannes Wierix - Allegorie op Genade

De vrouwelijke personificatie van Genade (Beneficentia) overhandigt geld aan twee kinderen. In haar hand de geopende stokkenbeurs. Aan haar voeten ligt een hondje. Tegen haar benen staan de tafelen der wet. Naa... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Tobias

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Tobias

Op de voorgrond Tobias, rijdend op een ezel. In zijn linkerhand een kruis met een vaandel. Op het vaandel vier vuurijzers, met in het midden het symbool van barmhartigheid, een fontein in de vorm van een vrouw.... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Stefanus

Dirck Volckertsz Coornhert - Triomf van Stefanus

Op de voorgrond de heilige Stefanus, rijdend op een olifant. Hij bidt tot God in de hemel. In zijn handen een kruis met een vaandel. Op het vaandel de personificatie van Barmhartigheid. Achter Stefanus twee man... More

Liefde, Philips Galle

Liefde, Philips Galle

Vrouwelijk personificatie van de Liefde of Barmhartigheid (Charitas) staande op een plein omringd door allerlei scènes waarin de zeven werken van Barmhartigheid worden geïllustreerd. Met onderschrift van 2 reg... More

Aanbidding van de heilige Drieëenheid en de acht zaligsprekingen

Aanbidding van de heilige Drieëenheid en de acht zaligsprekingen

De Drieëenheid wordt aanbeden door mensen en engelen. God de Vader en Christus zitten op een wolk, boven hen de duif van de Heilige Geest. Rond hen musicerende engelen en Oudtestamentische figuren op de wolken.... More

Profetie van Christus over het einde der tijden

Profetie van Christus over het einde der tijden

De profetie van Christus over het einde der tijden (Matth. 24). Links krijgen de hongerigen brood uitgereikt. Op de voorgrond doden ten gevolge van de pest.

Harmen Jansz Muller - Tobit toont barmhartigheid

Harmen Jansz Muller - Tobit toont barmhartigheid

Tobit toont barmhartigheid door de doden naar behoren te begraven. Links geven Tobit en zijn vrouw Anna eten, drinken en kleding aan de armen. Rechts bezoekt Tobit een gevangene. Prent maakt deel uit van een se... More

Harmen Jansz Muller - Tobit toont barmhartigheid

Harmen Jansz Muller - Tobit toont barmhartigheid

Tobit toont barmhartigheid door de doden naar behoren te begraven. Links geven Tobit en zijn vrouw Anna eten, drinken en kleding aan de armen. Rechts bezoekt Tobit een gevangene. Prent maakt deel uit van een se... More

Harmen Jansz Muller - De planeet Saturnus en zijn kinderen

Harmen Jansz Muller - De planeet Saturnus en zijn kinderen

Saturnus rijdt in zijn wagen aan de hemel, getrokken door twee draken. Hij verslindt een van zijn kinderen. De tekens van Steenbok en Waterman geven aan welke mensen tot de invloedssfeer van Saturnus behoren. D... More

Fabel van de geit en de jonge wolf

Fabel van de geit en de jonge wolf

Een geit laat toe dat een jonge wolf zich voedt met de melk uit haar uier. Barmhartigheid overstijgt zelfs de grootste vijanden.

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden

Geknielde mannen en vrouwen bidden richting de hemel. In de wolken de Drieëenheid, omringd door engelen. Op de aarde is te zien dat gelovigen de werken van barmhartigheid verrichten: de hongerigen spijzen, de d... More

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden / Laat uw koninkrijk komen

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden / Laat uw konink...

Blad met twee prenten uit een serie, oorspronkelijk als album gebonden. Boven: Geknielde mannen en vrouwen bidden richting de hemel. In de wolken de Drieëenheid, omringd door engelen. Op de aarde is te zien dat... More

A Seated Personification of Charity with two Children

A Seated Personification of Charity with two Children

Jost Amman (Swiss, Zurich before 1539–1591 Nuremberg)

Pieter Nagel - Kleden van de naakten

Pieter Nagel - Kleden van de naakten

Een man neemt met een meetlat de maten van de middelste figuur. Links twee mannen, die stoffen aandragen. Rechts een zittende naakte man, die een kous aantrekt. Achter hem een vrouw met een kind op de arm. Op d... More

Pieter Nagel - Dorstigen laven

Pieter Nagel - Dorstigen laven

Een man giet water uit een kruik in de drinknap van een man. Links een vrouw met een kind op haar rug. Op de achtergrond een zuilengalerij, waar mensen te drinken krijgen. Onderaan in de marge een regel tekst i... More

Pieter Nagel - Spijzigen van de hongerigen

Pieter Nagel - Spijzigen van de hongerigen

Een man, staand bovenaan een trap, deelt brood uit een mand aan de hongerigen. Links wordt eveneens eten uitgedeeld. Op de achtergrond staat een rond gebouw. Onderaan in de marge een regel tekst in het Latijn. ... More

Pieter Nagel - Bezoeken van de gevangenen

Pieter Nagel - Bezoeken van de gevangenen

Twee mannen bezoeken de gevangenen. Links op de trap een voorover gebogen bezoeker en een soldaat. Rechts twee aan de muur geketende gevangenen en op de achtergrond andere gevangenen. Onderaan in de marge een r... More

Pieter Nagel - Bezoeken van de zieken

Pieter Nagel - Bezoeken van de zieken

Het bezoeken en verzorgen van de zieken. In een gang met aan weerszijden bedden liggen de zieken. Links wordt een zieke voedsel aangeboden. Linksvoor zit een man met een boek op zijn schoot. Rechts zorgen twee ... More

Pieter Nagel - Spijzigen van de hongerigen

Pieter Nagel - Spijzigen van de hongerigen

Een man, staand bovenaan een trap, deelt brood uit een mand aan de hongerigen. Links wordt eveneens eten uitgedeeld. Op de achtergrond staat een rond gebouw. Onder de voorstelling een verklarende tekst in het L... More

Het laven van de dorstigen, Philips Galle

Het laven van de dorstigen, Philips Galle

Het laven van de dorstigen als tweede van de zeven werken van barmhartigheid. De voorstelling is gevat in een architecturale omlijsting met boog. Hierboven, in cartouche, de titel. In het midden op de achtergro... More

Spijzigen van de hongerigen, Philips Galle

Spijzigen van de hongerigen, Philips Galle

Het spijzigen van de hongerigen als een van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden een man die naar een tafel wijst waar hij hongerigen te eten geeft. Op de achtergrond de wonderbaarlijke broodvermen... More

Onderwijzen van de onwetenden, Philips Galle

Onderwijzen van de onwetenden, Philips Galle

Het onderwijzen van de onwetenden als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden een prediker die vanaf een preekstoel een groep mensen onderricht. Op de achtergrond Christus die de b... More

Laatste Oordeel en symbolen voor de zeven werken van barmhartigheid

Laatste Oordeel en symbolen voor de zeven werken van barmhartigheid

Titelprent voor een serie over de zeven werken van barmhartigheid. De aartsengel Michael scheidt de goede van de slechte mensen die allen opstaan uit de dood. Christus troont op de wolken, geflankeerd door Mari... More

Titelblad met het Laatste Oordeel en de werken van barmhartigheid

Titelblad met het Laatste Oordeel en de werken van barmhartigheid

Titelblad van een serie prenten van de werken van barmhartigheid (bestaande uit dit titelblad en zeven genummerde prenten). In middenkader het Laatste Oordeel. Hierboven ovaal cartouche met de titel van de seri... More

Het bevrijden of bezoeken van de gevangenen

Het bevrijden of bezoeken van de gevangenen

Het bevrijden of bezoeken van de gevangenen als vierde van de werken van barmhartigheid. De voorstelling is gevat in een architecturale omlijsting met boog. Hierboven, in cartouche, de titel. Op de voorgrond zi... More

Het bezoeken van de zieken, Philips Galle

Het bezoeken van de zieken, Philips Galle

Het bezoeken van de zieken als vijfde van de werken van barmhartigheid. De voorstelling is gevat in een architecturale omlijsting met boog. Hierboven, in cartouche, de titel. Op de voorgrond in het midden ligt ... More

Bezoeken van de zieken, Philips Galle

Bezoeken van de zieken, Philips Galle

Het bezoeken van de zieken als een van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden mensen die een zieke bezoeken. Op de achtergrond de barmhartige Samaritaan die voor de gewonde man zorgt en Christus die ... More

Het voeden van de hongerigen, Philips Galle

Het voeden van de hongerigen, Philips Galle

Het voeden van de hongerigen als eerste van de zeven werken van barmhartigheid. De voorstelling is gevat in een architecturale omlijsting met boog. Hierboven, in cartouche, de titel. In het midden een grote taf... More

Vermanen van zondaars, Philips Galle

Vermanen van zondaars, Philips Galle

Het vermanen van zondaars als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden verschillende voorstellingen van mensen die terecht worden gewezen. Rondom voorstellingen van Bijbelverhalen d... More

Titelblad met het Laatste Oordeel en de werken van barmhartigheid

Titelblad met het Laatste Oordeel en de werken van barmhartigheid

Titelblad van een serie prenten van de werken van barmhartigheid (bestaande uit dit titelblad en zeven genummerde prenten). In middenkader het Laatste Oordeel. Hierboven ovaal cartouche met de titel van de seri... More

Herbergen van vreemdelingen, Philips Galle

Herbergen van vreemdelingen, Philips Galle

Het herbergen van vreemdelingen als een van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden een man die pelgrims ontvangt. Op de achtergrond Zacheüs die Christus in zijn huis nodigt en Christus bij Marta en M... More

Treurenden troosten, Philips Galle

Treurenden troosten, Philips Galle

Het troosten van de treurenden als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden Christus die ale mensen die vermoeid en belast zijn bij hem roept. Op de achtergrond nieuwtestamentische ... More

Zonden vergeven, Philips Galle

Zonden vergeven, Philips Galle

Het vergeven van zonden als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden een gezin dat hun meester om vergeving smeekt. Op de achtergrond verschillende voorstellingen van nieuwtestament... More

Twijfelaars de juiste weg wijzen, Philips Galle

Twijfelaars de juiste weg wijzen, Philips Galle

Het geven van raad aan twijfelaars als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden verschillende voorstellingen van mensen die bijgestaan worden door een raadgever en die de weg worden... More

Werken van barmhartigheid, Philips Galle

Werken van barmhartigheid, Philips Galle

Rond de titel zeven medaillons met allegorische figuren die de zeven geestelijke werken van barmhartigheid verbeelden. Onder iedere voorstelling een verwijzing naar een Bijbeltekst in het Latijn. Onder de voors... More

Dorstigen te drinken geven, Philips Galle

Dorstigen te drinken geven, Philips Galle

Het te drinken geven aan de dorstigen als een van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden mannen die dorstigen te drinken geven. Op de achtergrond de bruiloft te Kana waar Christus water in wijn veran... More

Zeven geestelijke werken van barmhartigheid, Philips Galle

Zeven geestelijke werken van barmhartigheid, Philips Galle

Titelprent voor een serie over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Rond de titel zeven medaillons met allegorische figuren die de zeven geestelijke werken van barmhartigheid verbeelden. Onder iedere... More

Bidden voor de naasten, Philips Galle

Bidden voor de naasten, Philips Galle

Het gebed voor de naaste als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden mensen in gebed voor een altaar. Op de achtergrond de bergrede en Christus biddend in Getsemane. Rondom voorste... More

Het herbergen van vreemdelingen, Philips Galle

Het herbergen van vreemdelingen, Philips Galle

Het herbergen van vreemdelingen als zesde van de werken van barmhartigheid. De voorstelling is gevat in een architecturale omlijsting met boog. Hierboven, in cartouche, de titel. Op de voorgrond in het midden d... More

Het begraven van de doden, Philips Galle

Het begraven van de doden, Philips Galle

Het begraven der doden als zevende van de werken van barmhartigheid. De voorstelling is gevat in een architecturale omlijsting met boog. Hierboven, in cartouche, de titel. Op de voorgrond in het midden wordt ee... More

Begraven van de doden, Philips Galle

Begraven van de doden, Philips Galle

Het begraven van de doden als een van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden een begrafenis. Op de achtergrond de graflegging van Christus. Rondom voorstellingen van Bijbelverhalen die te maken hebbe... More

Het kleden van de naakten, Philips Galle

Het kleden van de naakten, Philips Galle

Het kleden van de naakten als derde van de zeven werken van barmhartigheid. De voorstelling is gevat in een architecturale omlijsting met boog. Hierboven, in cartouche, de titel. Op de voorgrond worden enkele a... More

Kleden van de naakten, Philips Galle

Kleden van de naakten, Philips Galle

Het kleden van de naakten als een van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden worden de naakten gekleed. Op de achtergrond Petrus bij de overleden Dorkas en Johannes predikend. Rondom voorstellingen v... More

Onrecht geduldig verdragen, Philips Galle

Onrecht geduldig verdragen, Philips Galle

Het geduldig verdragen van onrecht als een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. In het midden de gevangenneming van Christus. Daarboven verschillende voorstellingen van de passie van Christus. Ro... More

Bezoeken van de gevangenen, Philips Galle

Bezoeken van de gevangenen, Philips Galle

Het bezoeken van de gevangenen als een van de zeven werken van barmhartigheid. In het midden mensen die twee in het blok vastgeketende mannen bezoeken. Op de achtergrond een engel die Petrus uit de gevangenis b... More

Crispijn van de Passe I - De naakten kleden

Crispijn van de Passe I - De naakten kleden

Een vrouw helpt een kind in een jas. Een man staat in een stal waarin allerlei kledingstukken aangeboden worden. Een naakte man heft in wanhoop zijn arm ten hemel. De prent heeft een ornamentele rand die is ver... More