PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

catholicism

1,665 media by topicpage 1 of 17
De vier engelen bij de vier hoeken van de aarde en de lofzang van de zaligen uit Johannes' Apocalypse

De vier engelen bij de vier hoeken van de aarde en de lofzang van de z...

In de bovenste zone in een mandorla verbeelden twee bomen de aarde en een schip de zee. Rondom de mandorla vier engelen die de hoofden van de vier winden vast houden met hun handen over de monden om hen in bedw... More

Cosmas en Damianus

Cosmas en Damianus

Een bloemkelk met een twee martelaren. Ze hebben allebei een palmtak in de hand. De tekst identificeert hen als Crispinus en Crispinianus. De prent maakt deel uit van een album.

Processus en Martinianus

Processus en Martinianus

Een bloemkelk met twee mannen met nimbus en palmblad. De tekst identificeert hen als de heilige Processus en de heilige Martinianus, twee christelijke martelaren. De prent maakt deel uit van een album.

Hilarion en Arsenius

Hilarion en Arsenius

Een bloemkelk met twee martelaren. De tekst in de Liber Chronicarum identificeert hen Hilarion en Arsenius, de twee 'Macharii'. De prent maakt deel uit van een album.

Gordianus en Epimachus

Gordianus en Epimachus

Een bloemkelk met een twee martelaren. Ze hebben een palmtak in hun handen. De tekst identificeert hen als Gordianus en Epimachus. De prent maakt deel uit van een album.

Felix en Fortunatus

Felix en Fortunatus

Een bloemkelk met twee martelaren, allebei met palmtak. De tekst in de Liber Chronicarum identificeert hen hier als Felix en Fortunatus. De prent maakt deel uit van een album.

Heilige Anastasia

Heilige Anastasia

Een bloemkelk met een martelares. Ze heeft een nimbus om haar hoofd en een palmtak in haar hand. De tekst identificeert haar als Anastasia. De prent maakt deel uit van een album.

Maximus en Claudius

Maximus en Claudius

Een bloemkelk met twee martelaren. Ze hebben beide een nimbus om het hoofd en een palmtak in de hand. De tekst identificeert hen als Maximus en Claudius. De prent maakt deel uit van een album.

Heilige Praxedis

Heilige Praxedis

Een bloemkelk met een vrouw. Ze draagt haar haren los en heeft een nimbus om het hoofd. In haar handen een palmtak. De tekst identificeert haar als de martelares Praxedis. De prent maakt deel uit van een album.

Heilige Susanne van Rome

Heilige Susanne van Rome

Een bloemkelk met een martelares. Ze heeft een nimbus om het hoofd en een palmtak in de handen. De tekst identificeert haar als de heilige Susanna van Rome. De prent maakt deel uit van een album.

Vier Gekroonde Martelaren

Vier Gekroonde Martelaren

Een bloemkelk met vier heiligen, te herkennen aan de nimbus om hun hoofd. De tekst identificeert hen als de vier gekroonde martelaren. De prent maakt deel uit van een album.

Ursula van Keulen

Ursula van Keulen

Een bloemkelk met een martelares. Ze heeft een nimbus om haar hoofd en een palmtak in haar hand. De tekst identificeert haar als de heilige Ursula. Zij werd met een pijl doorboord. De prent maakt deel uit van een album.

Makkabeese martelaren

Makkabeese martelaren

Een bloemkelk met een groep mannen. De tekst identificeert hen als de Makkabeese martelaren. Het gaat om Eleazar, zeven broers en hun moeder die een marteldood stierven omdat zij weigerden varkensvlees te eten.... More

Anastasius

Anastasius

Een bloemkelk met een man. Hij heeft zijn hand bij zijn hoofd en zijn muts valt af. De tekst identificeert hem als Anastasius, bibliothecaris van de Rooms-Katholieke kerk. De prent maakt deel uit van een album.

Crispinus en Crispinianus

Crispinus en Crispinianus

Een bloemkelk met een twee martelaren. Ze hebben allebei een palmtak in de hand. De tekst identificeert hen als Crispinus en Crispinianus. De prent maakt deel uit van een album.

Triomf van Christus (tweede deel)

Triomf van Christus (tweede deel)

Gedeelte van de Triomf van Christus met de heilige Laurentius met het rooster, de heilige Sebastiaan met een pijl in de borst en andere martelaren en heiligen. Bovenaan Franse tekst.

Dood en Hemelvaart van Maria

Dood en Hemelvaart van Maria

Dood van Maria met cyclus van scènes en de Hemelvaart. Onderaan het blad zijn in twee rijen boven elkaar, van links naar rechts, de volgende episoden weergegeven: Lichaam van Maria wordt naar de graftombe gedra... More

Johannes de Evangelist aanschouwt de aanbidding van het lam

Johannes de Evangelist aanschouwt de aanbidding van het lam

Johannes aanschouwt hoe martelaren, oudsten en engelen het lam met de zeven hoorns en de zeven ogen aanbidt. Dat staat hoog verheven op een regenboog aan de hemel, omgeven door de vier apocalyptische dieren (ge... More

Het openen van het vijfde en het zesde zegel

Het openen van het vijfde en het zesde zegel

Engelen delen kleding uit aan de zielen van de martelaren onder het altaar. Daaronder de zon en de maan, en sterren die op de aarde vallen - paus, keizer en gewone mannen, vrouwen en kinderen duiken in paniek e... More

Triomf van Christus (eerste deel)

Triomf van Christus (eerste deel)

Gedeelte van de Triomf van Christus met de heilige Christoffel met het Christuskind op zijn schouders, de heilige Laurentius met het rooster, de heilige Sebastiaan met een pijl in de borst en andere martelaren ... More

De Katholieke Kerk en de Gemeenschap van Heiligen

De Katholieke Kerk en de Gemeenschap van Heiligen

Gedrukt van twee blokken. Ornamentele omlijsting rond voorstelling met heiligen in wolk en paus op troon met naast hem twee bisschoppen en een kardinaal.

Karel V, Duits keizer, zet zich in voor de katholieke godsdienst in de Nederlanden

Karel V, Duits keizer, zet zich in voor de katholieke godsdienst in de...

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild omhangen met orde van Gulden Vlies binnen omschrift. Keerzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand, in water temidden van zu... More

Karel V, Duits keizer, zet zich in voor de katholieke godsdienst in de Nederlanden

Karel V, Duits keizer, zet zich in voor de katholieke godsdienst in de...

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild omhangen met orde van Gulden Vlies binnen omschrift. Keerzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand, in water temidden van zu... More

Tandarts

Tandarts

Marktgezicht. Links behandelt een kwakzalver (tandarts) een patiënt. Een groep omstanders staat rond het schouwspel, ondermeer de persoon aangeduid als Lemmengast. Op de voorgrond een groep van vijf mannen bij ... More

Bespotting van de Rooms-Katholieke Kerk

Bespotting van de Rooms-Katholieke Kerk

Zilveren penning met gat erin. Voorzijde: in elkaar overlopende kop van kardinaal (boven) en nar (onder) binnen omschrift. Keerzijde: bisschop met kelk en vrouw met kaars en boek, ruggelings met elkaar verbonde... More

Bespotting van de Rooms-Katholieke Kerk

Bespotting van de Rooms-Katholieke Kerk

Zilveren penning. Voorzijde: in elkaar overlopende kop van paus (boven) en duivel (onder) binnen omschrift. Keerzijde: in elkaar overlopende kop van kardinaal (boven) en nar (onder) tussen jaartal, binnen omschrift

Bespotting van de Rooms-Katholieke Kerk

Bespotting van de Rooms-Katholieke Kerk

Zilveren penning. Voorzijde: in elkaar overlopende kop van paus (boven) en duivel (onder) binnen omschrift en sierrand. Keerzijde: in elkaar overlopende kop van kardinaal (boven) en nar (onder) binnen omschrift... More

Bespotting van de Rooms-Katholieke Kerk

Bespotting van de Rooms-Katholieke Kerk

Zilveren penning. Voorzijde: in elkaar overlopende kop van paus (boven) en duivel (onder) binnen omschrift. Keerzijde: in elkaar overlopende kop van kardinaal (boven) en nar (onder) binnen omschrift

Gezicht op het Escorial in vogelvluchtperspectief

Gezicht op het Escorial in vogelvluchtperspectief

Gezicht op het Escorial in vogelvluchtperspectief met landschap waarin ligging ten opzichte van plaatsen in de omgeving zoals Madrid wordt aangeduid. Onder de voorstelling staat een gedicht van Michael van der ... More

Boom van Roomse afgoderij, ca. 1570

Boom van Roomse afgoderij, ca. 1570

Boom van Roomse afgoderij, ca. 1570. Een boom hangt vol met katholieke objecten zoals aflaten, bullen, wijwaterkwast en wijwateremmer, wierookhouder, monnikskappen, heiligenbeeldjes, klokken etc. Onder de boom ... More

Boom der ketterij

Boom der ketterij

Boom der ketterij. Een boom ontspringt aan het lichaam van de op de grond liggende duivel. Aan de takken van de boom de namen van de vele ketterse secten die voor de Hervorming ontstonden binnen de katholieke k... More

De duivel beschiet de katholieke kerk met ongeloof

De duivel beschiet de katholieke kerk met ongeloof

De duivel beschiet de katholieke kerk met ketterij en ongeloof. De duivel beschiet een wankelende katholieke kerk met een kanon waaruit allerlei aspecten van de hervorming en ongeloof voortkomen: Calvijn, Luthe... More

Dispuut over het Heilige Sacrament

Dispuut over het Heilige Sacrament

Het fresco van Rafaël in de Stanza della Segnatura dat de bovennatuurlijke waarheid weergeeft. Het fresco bestaat uit twee niveaus, de hemel en de aarde. Op beide niveaus wordt een discussie gevoerd over het He... More

Dispuut over het Heilige Sacrament

Dispuut over het Heilige Sacrament

Het fresco van Rafaël in de Stanza della Segnatura dat de bovennatuurlijke waarheid weergeeft. Het fresco bestaat uit twee niveaus, de hemel en de aarde. Op beide niveaus wordt een discussie gevoerd over het He... More

Dispuut over het Heilige Sacrament (linker deel)

Dispuut over het Heilige Sacrament (linker deel)

Deel van het fresco van Rafaël in de Stanza della Segnatura dat de bovennatuurlijke waarheid weergeeft. Het fresco bestaat uit twee niveaus, de hemel en de aarde. Op beide niveaus wordt een discussie gevoerd ov... More

Dispuut over het Heilige Sacrament (linker deel)

Dispuut over het Heilige Sacrament (linker deel)

Deel van het fresco van Rafaël in de Stanza della Segnatura dat de bovennatuurlijke waarheid weergeeft. Het fresco bestaat uit twee niveaus, de hemel en de aarde. Op beide niveaus wordt een discussie gevoerd ov... More

Dispuut over het Heilige Sacrament

Dispuut over het Heilige Sacrament

Het fresco van Rafaël in de Stanza della Segnatura dat de bovennatuurlijke waarheid weergeeft. Het fresco bestaat uit twee niveaus, de hemel en de aarde. Op beide niveaus wordt een discussie gevoerd over het He... More

Dispuut over het Heilige Sacrament (rechter deel)

Dispuut over het Heilige Sacrament (rechter deel)

Deel van het fresco van Rafaël in de Stanza della Segnatura dat de bovennatuurlijke waarheid weergeeft. Het fresco bestaat uit twee niveaus, de hemel en de aarde. Op beide niveaus wordt een discussie gevoerd ov... More

Dispuut over het Heilige Sacrament (rechter deel)

Dispuut over het Heilige Sacrament (rechter deel)

Deel van het fresco van Rafaël in de Stanza della Segnatura dat de bovennatuurlijke waarheid weergeeft. Het fresco bestaat uit twee niveaus, de hemel en de aarde. Op beide niveaus wordt een discussie gevoerd ov... More

De kerk onder vuur, 1553

De kerk onder vuur, 1553

De kerk onder vuur, 1553. De katholieke kerk wordt van alle kanten aangevallen door de legers van ketters en ongelovigen. Links vallen Turken de kerk aan. In de hemel heiligen met lauwerkransen, op de voorgrond... More

Filips II van Spanje, verdediger van het katholieke geloof

Filips II van Spanje, verdediger van het katholieke geloof

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Bellerophon zit op de rug van het gevleugelde paard Pegasus en doodt met lans de chimaera binnen omschrift; afsnede: jaartal.

Het schip van de strijdbare katholieke kerk

Het schip van de strijdbare katholieke kerk

Het schip van de strijdbare katholieke kerk. Zeilschip die de Roomse kerk voorstelt met de paus aan het roer en bemand door andere functionarissen van de katholieke kerk. Boven in de mast Christus, Maria en hei... More

Verbreken van het zesde zegel

Verbreken van het zesde zegel

Het verbreken van het zesde zegel. Aardbevingen en overstromingen teisteren de wereld. Vrouwen, kinderen, soldaten en koningen vluchten voor het onheil. De maan en de zon staan hoog aan de hemel en de sterren v... More

Aanbidding van het Christuskind door martelaren

Aanbidding van het Christuskind door martelaren

Martelaren, onder wie de H. Laurentius, de H. Sebastiaan (links) en de H. Barbara en de H. Catharina (rechts), aanbidden het Christuskind. Het Kind kijkt op hen neer vanuit de wolken, in zijn handen een kroon e... More

H. Anastasia van Sirmium

H. Anastasia van Sirmium

De martelares Anastasia van Sirmium, met een palmtak en een opengeslagen boek in de handen. Links op de achtergrond is te zien hoe zij aan een paal vastgebonden verbrandt. In de marge een tweeregelig onderschri... More

H. Papias en H. Maurus

H. Papias en H. Maurus

De twee mannelijke martelaren H. Papias en H. Maurus met palmtakken.

Strozzi in Frankrijk gevangen genomen, 1569

Strozzi in Frankrijk gevangen genomen, 1569

Gevangenneming van de Italiaanse katholieke legeraanvoerder Filippo Strozzi in Frankrijk, 25 juni 1569. Gezicht op het slagveld. Met onderschrift van 8 regels in het Duits. Genummerd: 26.

Strozzi in Frankrijk gevangen genomen, 1569

Strozzi in Frankrijk gevangen genomen, 1569

Gevangenneming van de Italiaanse katholieke legeraanvoerder Filippo Strozzi in Frankrijk, 25 juni 1569. Gezicht op het slagveld. Met onderschrift van 8 regels in het Duits. Genummerd: 26. Blad afkomstig uit een... More

Triomf van Christus (zevende deel)

Triomf van Christus (zevende deel)

Gedeelte van de Triomf van Christus met de heilige Laurentius met het rooster, de heilige Sebastiaan met een pijl in de borst en andere martelaren en heiligen. Midden onder: G.

Triomf van Christus (zevende deel)

Triomf van Christus (zevende deel)

Gedeelte van de Triomf van Christus met de heilige Laurentius met het rooster, de heilige Sebastiaan met een pijl in de borst en andere martelaren en heiligen. Midden onder: G.

Triomf van Christus

Triomf van Christus

Gedeelte van de Triomf van Christus met de heilige Laurentius met het rooster, de heilige Sebastiaan met een pijl in de borst en andere martelaren en heiligen. Midden onder: G.

Portret van Ferdinand II de Katholieke, koning van Aragón

Portret van Ferdinand II de Katholieke, koning van Aragón

This print is part of a series of 58 prints. The majority of the prints contain portraits of 74 members of the Austrian House, based on drawings by Francesco Terzio, partly drawn from the 28 life-size bronze st... More

Slag bij La Roche, 1569

Slag bij La Roche, 1569

Slag bij La Roche en de gevangenneming van de Italiaanse katholieke legeraanvoerder Filippo Strozzi in Frankrijk, 25 juni 1569. Gezicht op het slagveld. In het onderschrift de legenda A-Z in het Duits. Ongenummerd.

Filippo Strozzi in Frankrijk gevangen genomen, 1569

Filippo Strozzi in Frankrijk gevangen genomen, 1569

Gevangenneming van de Italiaanse katholieke legeraanvoerder Filippo Strozzi in Frankrijk, 25 juni 1569. Gezicht op het slagveld. Onder de voorstelling Duitse tekst van acht regels. Genummerd: 26.

Strozzi in Frankrijk gevangen genomen, 1569

Strozzi in Frankrijk gevangen genomen, 1569

Gevangenneming van de Italiaanse katholieke legeraanvoerder Filippo Strozzi in Frankrijk, 25 juni 1569. Gezicht op het slagveld. Met onderschrift van 8 regels in het Duits. Linksonder genummerd: 65. De prent ma... More

Herstel van de katholieke godsdienst te Doornik

Herstel van de katholieke godsdienst te Doornik

Bronzen penning. Voorzijde: Maria met kind op arm binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

De katholieken smeken Filips II in te grijpen in de Nederlanden, 1566

De katholieken smeken Filips II in te grijpen in de Nederlanden, 1566

Twee katholieke monniken, een bisschop en een inquisiteur smeken Filips II in te grijpen in de Nederlanden naar aanleiding van de Beeldenstorm van 1566. Zowel boven als onder de voorstelling 2 verzen van 3 rege... More

Gebed (Precatio) overwint Schijnheiligheid (Fucus)

Gebed (Precatio) overwint Schijnheiligheid (Fucus)

De personificatie Gebed (Precatio), met haar handen gevouwen. Ze kijkt naar de verschijning van de Heilige Geest als duif in de rechterbovenhoek. Gebed vertrapt de personificatie van Schijnheiligheid (Fucus), e... More

Leven van de eerste gemeente

Leven van de eerste gemeente

Illustratie van het negende geloofsartikel (de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen) van de apostolische geloofsbelijdenis. De apostelen ontvangen van andere gelovigen geld, dat ze uitdelen a... More

Gebed (Precatio) overwint Schijnheiligheid (Fucus)

Gebed (Precatio) overwint Schijnheiligheid (Fucus)

De personificatie Gebed (Precatio), met haar handen gevouwen. Ze kijkt naar de verschijning van de Heilige Geest als duif in de rechterbovenhoek. Gebed vertrapt de personificatie van Schijnheiligheid (Fucus), e... More

Handelingen der apostelen: 'de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen'

Handelingen der apostelen: 'de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap...

Het negende geloofsartikel: het geloof in de christelijke kerkgemeenschap. De apostelen genezen zieken en doen aan liefdadigheid. Ze nemen giften in ontvangst en verdelen die naar behoefte over de gelovigen. De... More

Heilige Lucia

Heilige Lucia

De martelares Lucia uit Syracuse. In haar handen houdt Lucia een palmtak en een schaal met twee ogen.

Heilige Lucia

Heilige Lucia

De martelares Lucia uit Syracuse. In haar handen houdt Lucia een palmtak en een schaal met twee ogen.

Heilige Justina van Padua

Heilige Justina van Padua

De martelares Justina van Padua met een palmtak in haar hand en een zwaard in haar borst.

Catharina van Alexandrië

Catharina van Alexandrië

De martelares Catharina van Alexandrië met een palmtak en een rad.

Catharina van Alexandrië

Catharina van Alexandrië

De martelares Catharina van Alexandrië met een palmtak en een rad.

De triomf van Christus

De triomf van Christus

Triomfstoet waarin Christus zit op een zegewagen, die wordt geduwd door de vier kerkvaders. De stoet wordt geopend door Adam en Eva, waarachter Noë, David, andere koningen, de Sybillen en de profeten. Johannes ... More

Henegouwen houdt vast aan de rooms-katholieke godsdienst

Henegouwen houdt vast aan de rooms-katholieke godsdienst

Koperen penning. Voorzijde: kerk, die door stormen geteisterd wordt binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild onder mijter, op gekruiste staf en hark [?] tussen jaartal binnen omschrift

Allegorie op de verwachte ondergang van het rooms-katholieke geloof

Allegorie op de verwachte ondergang van het rooms-katholieke geloof

Koperen penning. Voorzijde: engel werpt molensteen in zee. Keerzijde: brandende stad Rome; op voorgrond treurende vrouw en opschrift ORO binnen omschrift

Allegorie op de verwachte ondergang van het rooms-katholieke geloof

Allegorie op de verwachte ondergang van het rooms-katholieke geloof

Koperen penning. Voorzijde: engel werpt molensteen in zee. Keerzijde: brandende stad Rome; op voorgrond treurende vrouw en opschrift ORO binnen omschrift

Allegorie op de verwachte ondergang van het rooms-katholieke geloof

Allegorie op de verwachte ondergang van het rooms-katholieke geloof

Zilveren penning. Voorzijde: engel werpt molensteen in zee. Keerzijde: brandende stad Rome; op voorgrond treurende vrouw en opschrift ORO binnen omschrift

Allegorisch portret van Alessandro Farnese, hertog van Parma

Allegorisch portret van Alessandro Farnese, hertog van Parma

Allegorie met Alessandro Farnese, de hertog van Parma, als voorvechter van de katholieke kerk in de Nederlanden, 1585. Parma als Hercules met knots en schild wordt door de personificatie van (Katholieke) Godsdi... More

Allegorie met de hertog van Parma als voorvechter van de katholieke kerk in de Nederlanden, 1585

Allegorie met de hertog van Parma als voorvechter van de katholieke ke...

Allegorie met Alexander Farnese, de hertog van Parma, als voorvechter van de katholieke kerk in de Nederlanden, 1585. Parma als Hercules met knots en schild wordt door de personificatie van (Katholieke) Godsdie... More