PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

cartoon prints

15,040 media by topicpage 1 of 151
Spotprent op de Roomse kerk

Spotprent op de Roomse kerk

Boom van ketterij groeiend uit de duivel, met bovenin de paus en Mohammed

Sorgheloos leven

Sorgheloos leven

Sorgheloos leven. Zorgenloos leven. Spotprent op de luiheid. In een schoenmakerswerkplaats speelt de schoenmaker doedelzak. Tegenover hem zit zijn vrouw, rustend op haar spinrokken, een kind aan haar schoot. An... more

Spotprent op de luiheid

Spotprent op de luiheid

Spotprent op de luiheid of lanterfanterij. Gezicht in een dorp waarin in verschillende spreekwoorden (genummerd 1-9 in het Nederlands en in het Frans) in scènes worden uitgebeeld die te maken hebben met luiheid... more

Boom van Roomse afgoderij, ca. 1570

Boom van Roomse afgoderij, ca. 1570

Boom van Roomse afgoderij, ca. 1570. Een boom hangt vol met katholieke objecten zoals aflaten, bullen, wijwaterkwast en wijwateremmer, wierookhouder, monnikskappen, heiligenbeeldjes, klokken etc. Onder de boom ... more

Boom der ketterij

Boom der ketterij

Boom der ketterij. Een boom ontspringt aan het lichaam van de op de grond liggende duivel. Aan de takken van de boom de namen van de vele ketterse secten die voor de Hervorming ontstonden binnen de katholieke k... more

De duivel beschiet de katholieke kerk met ongeloof

De duivel beschiet de katholieke kerk met ongeloof

De duivel beschiet de katholieke kerk met ketterij en ongeloof. De duivel beschiet een wankelende katholieke kerk met een kanon waaruit allerlei aspecten van de hervorming en ongeloof voortkomen: Calvijn, Luthe... more

De kerk onder vuur, 1553

De kerk onder vuur, 1553

De kerk onder vuur, 1553. De katholieke kerk wordt van alle kanten aangevallen door de legers van ketters en ongelovigen. Links vallen Turken de kerk aan. In de hemel heiligen met lauwerkransen, op de voorgrond... more

Het spel tegen de monniken, ca. 1570

Het spel tegen de monniken, ca. 1570

Het spel tegen de monniken, ca. 1570. Aan een tafel spelen drie monniken tegen drie burgers (waarschijnlijk geuzen of calvinisten) een spelletje triktrak, kaarten en dobbelen. Als de monniken verliezen proberen... more

Het schip van de strijdbare katholieke kerk

Het schip van de strijdbare katholieke kerk

Het schip van de strijdbare katholieke kerk. Zeilschip die de Roomse kerk voorstelt met de paus aan het roer en bemand door andere functionarissen van de katholieke kerk. Boven in de mast Christus, Maria en hei... more

Christus bij de schaapskooi en de tegenstelling tussen goed en verkeerd leven

Christus bij de schaapskooi en de tegenstelling tussen goed en verkeer...

Blad met prent van Christus bij de schaapskooi als de Goede Herder, ca. 1560-1580. Christus staande in de deur naar de schaapstal met een lam op de schouders en de kudde schapen bij zijn voeten. Via de zijmuren... more

De kerk van Christus

De kerk van Christus

De kerk van Christus, ca. 1570. Rechter helft van een voorstelling bestaande uit twee bladen. De katholieken, Charles de Guise, kardinaal van Lotharingen en Granvelle beschieten met kanonnen en met hulp van de ... more

De mis der hypocrieten, 1566

De mis der hypocrieten, 1566

De mis der hypocrieten. De Roomse mis wordt opgedragen door vossen in de rollen van de priester en misdienaren. Op het altaar een afbeelding van Sint Judas en de symbolen van de paus. Op de voorgrond links zing... more

Triomf van Luther

Triomf van Luther

Triomf van Luther, ca. 1520-1550. De kerkhervormers geleid door Luther in contrast tegenover de katholieken aangevoerd door paus Leo X. Luther staande op een heuvel met de Bijbel in de handen, aan zijn voeten e... more

De geboorte van Jan Melis

De geboorte van Jan Melis

De geboorte van Jan Melis (spotnaam voor de hostie). De productie van meel voor de ouwel voor de hostie. Monniken en priesters bezig het produceren van de hostie: het zaaien van het graan, oogsten, dorsen, male... more

De ganzen verjagen de vossen, ca. 1572

De ganzen verjagen de vossen, ca. 1572

Spotprent op de verslechterde positie van de Roomse kerk in Nederland. Vossen in kleding van priesters en monniken maken zich zorgen over hun positie nu de ganzen aan het winnen zijn. Op de voorgrond vier vosse... more

Spotprent op de gebreken van alle mannen en vrouwen, ca. 1577

Spotprent op de gebreken van alle mannen en vrouwen, ca. 1577

Spotprent op het huwelijk, op de gebreken van alle mannen en vrouwen, ca. 1577. Uit een grote mand trekken een geblinddoekte man en vrouw een partner. Met onderschrift van 4 regels in het Nederlands.

Madril . Cheminée /des cham/bres Nº9 Château de Boulogne.

Madril . Cheminée /des cham/bres Nº9 Château de Boulogne.

Recueil des plus excellents batiments de France : château de madrid à Boulogne (1e volume) (Group title) Planche d'une suite de 10 planches sur le château de Madrid ou de Boulogne.Dans le recueil des plus excel... more

Tekstblad behorend bij een onbekende spotprent op Don Juan, 1578

Tekstblad behorend bij een onbekende spotprent op Don Juan, 1578

Tekstblad behorend bij een onbekende spotprent op de landvoogd Don Juan van Oostenrijk en zijn voorgangers, 1578. Tekst in 3 kolommen in het Nederlands, met rollen voor de paus, de hertog van Alva, de Hollandse... more

Strijdwagen van de godsdienstvrijheid, 1579

Strijdwagen van de godsdienstvrijheid, 1579

Strijdwagen van de godsdienstvrijheid, 1579. De voorstelling hekelt de hervorming. De strijdwagen wordt getrokken door twee paarden bereden door Calvijn en Luther. Op de wapen twee vrouwen met geschriften en ba... more

Opkomst, hoogheid en ijdelheid van de antichrist

Opkomst, hoogheid en ijdelheid van de antichrist

Opkomst, hoogheid en ijdelheid van de antichrist, ca. 1560. In twaalf kleine scènes episodes uit het leven van de paus. In het midden een grotere voorstelling van een staande mens met opengesneden buik waaruit ... more

De Waarheid en de Tijd onthullen het broedsel van de paus, ca. 1585

De Waarheid en de Tijd onthullen het broedsel van de paus, ca. 1585

Allegorische spotprent waarin de personificaties van de Waarheid en de Tijd het nest onthullen waarin de paus allerlei complotten in de vorm van monsters uitbroedt. Het gebrueren in de vorm van het verhaal van ... more

Gelijkenis van Christus als de goede herder

Gelijkenis van Christus als de goede herder

Christus staande in de deur naar de schaapskooi met een lam op de schouders. Via de zijmuren en het dak proberen dieven binnen te dringen en schapen uit de stal te stelen. Op de achtergrond links verjaagt een g... more

De man met de duitenzak en zijn vleiers

De man met de duitenzak en zijn vleiers

Voorgesteld is een kolossale hurkende persoon, door wiens "gat", dat letterlijk open staat, een stroom mensen naar binnen kruipt. De man strooit uit een grote zak geld op de grond. Naar een van de twaalf ronde ... more

Ezel die goudstukken schijt

Ezel die goudstukken schijt

Een ezel staat - als een "ezeltje strekje" - op een bordes goudstukken te schijten, die begerig worden opgevangen door kerkelijke en wereldlijke prelaten. Burgers van allerlei rangen en standen: mannen, vrouwen... more

Openbaring van de ware aard van de Roomse kerk door de waarheid

Openbaring van de ware aard van de Roomse kerk door de waarheid

Openbaring van de ware aard van de Roomse kerk door de waarheid. Open en vervallen bouwwerk van de Roomse kerk rustend op vier pilaren waarin een koning de voeten van de paus, de antichrist, kust. Een monnik en... more

Paapse piramide

Paapse piramide

Paapse piramide, 1612. Piramide gevormd door een grote slang voorstellende het pausdom en vele kleine slangetjes die andere elementen van de katholieke kerk symboliseren. Twee kleine slangen worden aangeduid al... more

Spotprent op de verliezen van de Spanjaarden tijdens de veldtocht van Maurits in 1597

Spotprent op de verliezen van de Spanjaarden tijdens de veldtocht van ...

Spotprent op de verliezen van de Spanjaarden tijdens de veldtocht van Maurits in 1597. Rechts zit kardinaal Albrecht op een troon onder een baldakijn. Hij weert de Rede af en leent het oor aan een Jezuïet (met ... more

Titelpagina van het pamflet: Antwoordt op het tweede Refereyn, by de Overheerde Nederlantsche Provintien aen Hollant gheschreven : om haer met schoon-schijnende Redenen Ongefondeerde dreygementen, ende ongelijcke Exempelen te bewegen Vrede te maken met den Spangiaert, 1598

Titelpagina van het pamflet: Antwoordt op het tweede Refereyn, by de O...

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598.Titelprent van een pamflet getiteld: Antwoordt op het tweede Refereyn, by de Overheerde Nederlantsche Provintien aen ... more

Titelpagina van het pamflet: Aende Afgewekene Provintien van Hollandt, Zeelandt, etc. / Aenwysinghe opt vermaen vande verleyde ende overheerde Provintien van Nederlandt, ghedaen aen de vereenighde Nederlanden, 1599

Titelpagina van het pamflet: Aende Afgewekene Provintien van Hollandt,...

Spotprent met de gevangen vos en de vrije vossen. Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: Aende Afgewekene Provintien v... more

Titelpagina van het pamflet: Toets ofte Proef-steen, Aengaende het Placcaet van de Doorluchtighe Isabella Clara Eugenia, Infante van Spangien (...) onlancx wt ghegaen : of de Coninck Philips (...) soo goedertieren (...) met de Nederlanden (...) gehandelt heeft, als sy daer in verhaelt, 1599

Titelpagina van het pamflet: Toets ofte Proef-steen, Aengaende het Pla...

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Filips II met de paus, Isabella en een bisschop op hun tronen door een muur gescheiden van de Nederlandse Maagd met de provinciew... more

Samenspraak behorend bij een spotprent op het mislukte beleg van Schenckenschans, 1599

Samenspraak behorend bij een spotprent op het mislukte beleg van Schen...

Tekstblad behorend bij een spotprent op het mislukte beleg van Schenckenschans door de Spanjaarden onder Mendoza, april 1599. Samenspraak tussen de Kijker, de Kardinaal, de Paus, de Koning, de Keizer en graaf W... more

Vrouw met spiegel en nar: spotprent op de kostbare stijve plooikraag, ca. 1600

Vrouw met spiegel en nar: spotprent op de kostbare stijve plooikraag, ...

Spotprent op de ijdelheid, getoond in luxueuze kleding. Een elegant geklede vrouw, ten halven lijve, is gekleed in japon met brede geplooide kraag: een teken van status en rijkdom. Als sieraden draagt ze oorbel... more

Jezuïeten jagen op de vrome gelovigen

Jezuïeten jagen op de vrome gelovigen

De jezuïeten jagen op de vrome gelovigen. Duitse spotprent op de jezuïeten, ca. 1615. Landschap waarin door middel van dierensymboliek en kleine jachtscènes de machtswellust en bloeddorstigheid van de jezuïeten... more

Spotprent op de stijve plooikraag, ca. 1600

Spotprent op de stijve plooikraag, ca. 1600

Spotprent op de molensteenkraag, ca. 1600. Een man en een vrouw, tegenover elkaar staand, beiden met brede geplooide kraag om de hals. Achter elk van hen een duivel die lachend op hen wijst. De duivels houden e... more

Christus op de ezel, de paus te paard

Christus op de ezel, de paus te paard

Christus op de ezel, de paus te paard. Vergelijking tussen de nederigheid van Christus en de hoogmoed van de paus. Met onderschrift van 2 keer 2 kolommen van elk 6 en 4 regels in het Duits waarin de verschillen... more

Diaboli partus superbia / Hoovaardije des Duyvels broersel

Diaboli partus superbia / Hoovaardije des Duyvels broersel

De trots van de vrouw: spotprent op de 'molensteenkraag', ca. 1600. In een vertrek zit een vrouw op een stoel, gekleed volgens de mode van ca. 1600-1620. De brede geplooide kraag wordt gesteven door een duivels... more

Christus op de ezel, de paus te paard

Christus op de ezel, de paus te paard

Christus op de ezel, de paus te paard. Vergelijking tussen de nederigheid van Christus en de hoogmoed van de paus. Links een herm met de passiewerktuigen en twee kleine scènes uit het lijden van Christus, recht... more

Hoe de helden van Waert een dode rog bestrijden, ca. 1600

Hoe de helden van Waert een dode rog bestrijden, ca. 1600

Spotprent waarin allerlei verschillende dwaze personen in het plaatsje Waert (Weert in Limburg?) ten strijde trekken tegen (het denkbeeldige gevaar van) een dode rog. Centraal het afschieten van een kanon en va... more

Spotprent op het beleg en inname van Sint-Andries door Maurits, 1600

Spotprent op het beleg en inname van Sint-Andries door Maurits, 1600

Spotprent op het beleg en inname van Sint-Andries door het Staatse leger onder Maurits, mei 1600. Blad met drie voorstellingen met onderschriften. Links: Den Gespaengnoliseerden Leew, de zittende Hollandse Leeu... more

Paapse piramide

Paapse piramide

Paapse piramide. Piramide gevormd door een grote slang voorstellende het pausdom en vele kleine slangetjes die andere elementen van de katholieke kerk symboliseren. Linksboven het Woord Gods uit een donderwolk.... more

De Neutralisten Rolwagen, 1603

De Neutralisten Rolwagen, 1603

De Neutralisten Rolwagen, 1603. Spotprent op Jan Claesz Rolwaghen (eigenlijk Johann Clausen Kotte) en de visioenen en profetieën van Robbert Robbertsz Le Canu. Heeft betrekking op de gescheidenis van de Doopsge... more

Groteske spotprent op de Roomse kerk (rechter plaat)

Groteske spotprent op de Roomse kerk (rechter plaat)

Groteske en uitvoerige spotprent op de Roomse kerk, ca. 1560. Rechterplaat van een drieluik. De ingang van een katholieke kerk en zicht in het interieur waar allerlei groteske en misvormde mensen en gedrochten ... more

Groteske spotprent op de Roomse kerk (linker plaat)

Groteske spotprent op de Roomse kerk (linker plaat)

Groteske en uitvoerige spotprent op de Roomse kerk, ca. 1560. Linker plaat van een drieluik. De personificatie Evangelie trekt het gordijn opzij en verlicht met een fakkel het schouwspel in het interieur van ee... more

Groteske spotprent op de Roomse kerk (middenplaat)

Groteske spotprent op de Roomse kerk (middenplaat)

Groteske en uitvoerige spotprent op de Roomse kerk, ca. 1560. Middelste plaat van een drieluik. Blik tussen drie zuilen in het interieur van een katholieke kerk waar allerlei groteske en misvormde mensen en ged... more

Spotprent op de rebelse staat van Holland, 1606

Spotprent op de rebelse staat van Holland, 1606

Spotprent op de rebelse staat van Holland, 1606. De Hollandse Maagd zittend op een eiland spint garen van bedrog en diefstal. Naast haar zit een nar met een haspel op een kussen, de Hollandse Leeuw en prins Mau... more

Christus bij de schaapskooi

Christus bij de schaapskooi

Christus bij de schaapskooi als de Goede Herder. Christus staande in de deur naar de schaapstal met een lam op de schouders. Via de zijmuren en het dak proberen dieven binnen te dringen en schapen uit de stal t... more

Spotprent op de rebelse staat van Holland, 1606

Spotprent op de rebelse staat van Holland, 1606

Cartoon on the rebellious state of Holland, 1606

Christus bij de schaapskooi

Christus bij de schaapskooi

Christus bij de schaapskooi als de Goede Herder, ca. 1560. Christus staande in de deur naar de schaapstal met een lam op de schouders. Via de zijmuren en het dak proberen dieven binnen te dringen en schapen uit... more

Spotprent waarin Spinola wordt vergeleken met de spinnende Hercules, 1607

Spotprent waarin Spinola wordt vergeleken met de spinnende Hercules, 1...

Links zit Spinola pijlen te spinnen uit de Spaanse kroon, waarmee hij wordt vergeleken met de spinnende Hercules. De Hollanders verwijten hem zijn weifelende houding in krijgszaken. Naast Spinola staat Bucquoy ... more

Titelpagina van het pamflet van Georgius Buchananus: T'samensprekinghe, Vant recht der Coninghen, ofte Overheyt over haere Onderdanen, ende der Onderdanen plicht teghens haer, deur onderlinghe verbindinghe, Amsterdam 1610

Titelpagina van het pamflet van Georgius Buchananus: T'samensprekinghe...

Spotprent op de Spaanse vredesvoorstellen van Albrecht aan de Staten-Generaal, augustus 1598. Titelprent van een pamflet getiteld: T'samensprekinghe, Vant recht der Coninghen, ofte Overheyt over haere Onderdane... more

Spotprent op de pogingen van paltsgraaf Wolfgang Willem en Leopold om Gulik in hun macht te krijgen, 1610

Spotprent op de pogingen van paltsgraaf Wolfgang Willem en Leopold om ...

Spotprent op paltsgraaf Wolfgang Willem en aartshertog Leopold V en hun pogingen om Gulik te veroveren en steun te verkrijgen bij de jezuïeten en de paus in de Gulik-Kleefse kwestie, 1610. Allegorische voorstel... more

Spotprent op de Roomse Transsubstantiatieleer, 1612

Spotprent op de Roomse Transsubstantiatieleer, 1612

Spotprent op de Roomse Transsubstantiatieleer. Titelblad van een pamflet in de vorm van een doodsvonnis door Samuel Lansbergen, bedienaar in een kerk te Rotterdam en gericht tegen Johannes de Gouda, jezuïet pri... more

De wereld verdeeld in enerzijds de vreedzame Republiek en anderzijds chaos en geweld aangericht door de kerk van Rome

De wereld verdeeld in enerzijds de vreedzame Republiek en anderzijds c...

De wereld verdeeld in enerzijds de vreedzame Republiek en anderzijds chaos en geweld aangericht door de kerk van Rome, 1614. De linkerhelft van de voorstelling toont het zeilwagen / zeilschip van de Republiek e... more

Spotprent op Jacobus Taurinus, 1615

Spotprent op Jacobus Taurinus, 1615

Spotprent op de Utrechtse remonstrantse predikant Jacobus Taurinus, 1615. Houtsnede waarin een dolle stier (Taurinus) door een nachtlandschap raast waarin allerlei apocalyptische dieren verschijnen. In de hemel... more

Gelijkenis van Christus als de goede herder

Gelijkenis van Christus als de goede herder

Christus staande in de deur naar de schaapskooi met een lam op de schouders. Via de zijmuren en het dak proberen dieven binnen te dringen en schapen uit de stal te stelen. Op de achtergrond links verjaagt een g... more

Babels Tragische Comoedie

Babels Tragische Comoedie

Pamflet getiteld: Babels Tragische Comoedie. Pamflet uit 1616 van 20 bladzijden met een uitleg op de bijbehorende spotprent op de misbruiken van de Roomse kerk. Op de voorkant het Lam Gods in een stralenkrans; ... more

Spotprent op de Roomse kerk, 1616

Spotprent op de Roomse kerk, 1616

Spotprent op de misbruiken van de Roomse kerk, 1616. Links de hellemond met duivels. Een valse profeet in schaapskleren predikt uit een boek. Hervormers Calvijn en Luther hakken een boom om waarin de paus en de... more

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt, 1618

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt, 1618

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt en de remonstranten, 1618. Van Oldenbarnevelt en zijn medestanders staan links vooraan bij een jezuïet. In het midden probeert 'Bedeckte Tirannie', een als monnik vermomde ... more

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt, 1618

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt, 1618

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt (de grote vis) en zijn medestanders (de kleine vissen), 1618. Rechts een leger van tritons die onder leiding van Maurits de strijd met de vissen aangaat. Links vissende bur... more

Verbeelding van het spreekwoord 'Bezint eer ge begint'

Verbeelding van het spreekwoord 'Bezint eer ge begint'

Moralistische voorstelling die weleens wordt geïnterpreteerd als een spotprent op de arminianen in 1618. Het opschrift in het midden 'Versint eer ghy beghint' duidt het onderwerp van de voorstelling beter aan. ... more

Spotprent op de onverzadigbare rijkdom en de bevredigende armoede, 1618

Spotprent op de onverzadigbare rijkdom en de bevredigende armoede, 161...

Spotprent op de onverzadigbare rijkdom en de bevredigende armoede, 1618. Tegenstelling tussen een naakte man slechts gekleed in een rieten vogelkooi rijdend op een stokpaard en een rijk en modieus geklede man d... more

D'Arminiaensche dreckwaghen

D'Arminiaensche dreckwaghen

D'Arminiaensche dreckwaghen. Spotprent op de arminianen uit 1618. De voorstelling toont hoe de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en enkele andere hervormers in een wagen worden afgevoerd. De... more

Rechtveerdighe Sifte, 1618

Rechtveerdighe Sifte, 1618

Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt. Rechts staan prins Maurits, graaf Willem Lodewijk en graaf Ernst Casimir, links leden van de Staten-Generaal aan een zeef waar Van Oldenbarnevelt en twee andere... more

Triumph-Wagen vande Waert-ghelders, waermede sy te Lande uyt varen ende ons verlaten / Vermaen-Liedeken, omtsamen wederom in Eendracht, Liefde ende Vrede met malkanderen te leven

Triumph-Wagen vande Waert-ghelders, waermede sy te Lande uyt varen end...

Spotprent op het afdanken van de waardgelders. In de voorstelling is te zien hoe een nar en twee andere figuren (de waardgelders) in een kar getrokken door een ezel worden uitgezwaaid. Onder de voorstelling sta... more

Maurits scheidt het kaf van de koren, 1618

Maurits scheidt het kaf van de koren, 1618

Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt en de remonstranten. Prins Maurits houdt een grote wan (mand) in zijn handen waaruit Johan van Oldenbarnevelt en zijn medestanders geschud worden. Links Gilles v... more

D'Arminiaensche dreckwaghen

D'Arminiaensche dreckwaghen

D'Arminiaensche dreckwaghen. Spotprent op de arminianen uit 1618. De voorstelling toont hoe de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en enkele andere hervormers in een wagen worden afgevoerd. De... more

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt en zijn medestanders, 1618

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt en zijn medestanders, 1618

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt en zijn medestanders, met elkaar in gesprek, 1618. De geportretteerden zijn met naam aangeduid. De prent is gedrukt van een oudere plaat uit 1613 met de betrokkenen bij het... more

Titelprent voor het pamflet: De Arminiaensche vaert naer Spaegnien, 1618

Titelprent voor het pamflet: De Arminiaensche vaert naer Spaegnien, 16...

Titelprent van het pamflet 'De Arminiaensche vaert naer Spaegnien', zonder jaartal of plaats van uitgave [1618]. Spotprent op de val van de arminianen. De voorstelling van deze simpele gravure toont de vaart va... more

Spotprent waarin de regering van Johan van Oldenbarnevelt wordt vergeleken met de tirannie van de hertog van Alva, 1618

Spotprent waarin de regering van Johan van Oldenbarnevelt wordt vergel...

Satirische prent waarin de regering van Johan van Oldenbarnevelt wordt vergeleken met de tirannie van de hertog van Alva, 1618. In de voorstelling zit Johan van Oldenbarnevelt met zijn medestanders waaronder Gi... more

Titelprent voor het pamflet Toneel der Arminianen, 1618

Titelprent voor het pamflet Toneel der Arminianen, 1618

Spotprent op de remonstranten, 1618. Allegorische voorstelling in de vorm van een toneel waarin de triomfwagen tijdens de tocht over het barre veld (Oldenbarnevelt) tegen een gouden stok (Spinola) is gebotst wa... more

d'Grote Seeff, 1618

d'Grote Seeff, 1618

De grote zeef. Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt. Rechts staan prins Maurits, graaf Willem Lodewijk en graaf Ernst Casimir (Nassouwsche Kracht), links leden van de Staten-Generaal (Mogende Macht... more

Jezuïeten proberen de boom van de hervorming om te hakken

Jezuïeten proberen de boom van de hervorming om te hakken

Een stoet van jezuïeten gewapend met bijlen probeert de boom van de hervorming om te hakken, ca. 1600-1620. De boom ontspringt aan het lichaam van Martin Luther. In de boom de vrouwelijke personificaties van Li... more

Spotprent op Van Oldenbarnevelt

Spotprent op Van Oldenbarnevelt

Uit de bek van een grote vis komen kleinere vissen, die op hun beurt steeds nog kleinere vissen uitspugen in de richting van een groep tritons. Op de houten kade en op de stadspoort, vissers, waaronder Van Olde... more

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt en zijn medestanders, 1618

Spotprent op Johan van Oldenbarnevelt en zijn medestanders, 1618

Johan van Oldenbarnevelt en zijn medestanders, met elkaar in gesprek, 1618. De geportretteerden zijn met naam aangeduid. De prent is gedrukt van een oudere plaat uit 1613 met de betrokkenen bij het buskruitverr... more

Warminiaen

Warminiaen

Spotprent op de arminianen. De voorstelling toont de vijfkoppige en vierpotige monster genaamd Warminiaen. Dit gedrocht heeft de koppen van Gierigheid (Avaritia), Domheid (Stupiditas), Bedrog (Fraus), Oproer (S... more

D'Arminiaensche dreckwaghen

D'Arminiaensche dreckwaghen

D'Arminiaensche dreckwaghen. Spotprent op de arminianen uit 1618. De voorstelling toont hoe de belangrijkste vertegenwoordigers van de remonstranten en enkele andere hervormers in een wagen worden afgevoerd. De... more

Spotprent op de synode van Dordrecht, 1619

Spotprent op de synode van Dordrecht, 1619

Spotprent op de nationale synode te Dordrecht in 1618-1619. In de voorstelling die een overzicht geeft van de grote zaal dragen bijna alle aanwezigen duivels- of stierenhorens. Een uitzondering wordt gemaakt vo... more

Los deel behorend tot de spotprent op Oldenbarnevelt

Los deel behorend tot de spotprent op Oldenbarnevelt

Bovenste deel behorende tot de spotprent op Oldenbarneveld. Vijf mannen rondom een tafel. Oldenbarneveld strekt zijn arm uit terwijl de man achter zijn stoel hem iets influisterd. Op de achtergrond een gezicht ... more

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Spotprent op de uittocht van de remonstranten uit 's-Gravenhage op 6 juli 1619 na de veroordeling door de Synode. Onder de prent de samenspraak tussen twee boeren genaamd Kees en Joost getiteld 'Boere Praetjen:... more

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Spotprent op de uittocht van de remonstranten uit 's-Gravenhage op 6 juli 1619 na de veroordeling door de Synode. Onder de prent de samenspraak tussen twee boeren genaamd Kees en Joost getiteld 'Boere Praetjen:... more

Basisgedeelte van de spotprent op Oldenbarnevelt

Basisgedeelte van de spotprent op Oldenbarnevelt

Bovenste deel behorende tot de spotprent op Oldenbarnevelt. Een ruimte met zeven personen en een hond. De hertog van Alva zit met twee bischoppen en een Jezuït aan tafel. Achter hem staat Granvelle. Op de achte... more

Bedevaart van de verdreven Boheemse en Hongaarse jezuïeten naar het Amsterdamse rasphuis, 1619

Bedevaart van de verdreven Boheemse en Hongaarse jezuïeten naar het Am...

Spotprent met een voorstelling van de tocht van de in 1619 uit Bohemen en Hongarije verdreven jezuïeten naar het rasphuis, naar de heiligen Raspino en Puno, in Amsterdam. Door een landschap rijdt een wagen met ... more

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Spotprent op de uittocht van de remonstranten uit 's-Gravenhage op 6 juli 1619 na de veroordeling door de Synode. De voorstelling toont een lange stoet van negen wagens die door het landschap trekt. De samenspr... more

Der Vertriebenen Jesuiter aus den Königreichen Böheimb und Hungern vorgenommene Wallfarth zu dem Heiligen Raspino und Pono / nach Amsterdam ins Zuchthauß

Der Vertriebenen Jesuiter aus den Königreichen Böheimb und Hungern vor...

Tekstblad met een Duits vers over drie kolommen, gebruikt bij de spotprent met een voorstelling van de tocht van de in 1619 uit Bohemen en Hongarije verdreven jezuïeten naar het rasphuis in Amsterdam. Bedrukt o... more

Der Vertriebenen Jesuiter aus den Königreichen Böheimb und Hungern vorgenommene Wallfarth zu dem Heiligen Raspino und Pono / nach Amsterdam ins Zuchthauß

Der Vertriebenen Jesuiter aus den Königreichen Böheimb und Hungern vor...

Tekstblad met een Duits vers over drie kolommen, behorend bij de spotprent met een voorstelling van de tocht van de in 1619 uit Bohemen en Hongarije verdreven jezuïeten naar het rasphuis in Amsterdam.

De grote vissen eten de kleine vissen, spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt, 1619

De grote vissen eten de kleine vissen, spotprent op de val van Johan v...

Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt en de remonstranten, 1619. Verbeelding van het spreekwoord 'de grote vissen eten de kleine'. Prins Maurits snijdt met het Mes der Gerechtigheid een grote vis 'Ba... more

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Spotprent op de uittocht van de remonstranten uit 's-Gravenhage op 6 juli 1619 na de veroordeling door de Synode.

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Tekstblad behorend bij de spotprent op de uittocht van de remonstranten uit 's-Gravenhage op 6 juli 1619 na de veroordeling door de Synode. Tekst in 3 kolommen.

Titelprent van het pamflet: Iamertiens Oft Aventuersche berouw Clacht gedaen aen den Ouwe trouwe Geus, 1619

Titelprent van het pamflet: Iamertiens Oft Aventuersche berouw Clacht ...

Spotprent op de val van Johan van Oldenbarnevelt. De Nederlandse Leeuw ketent het Rad van Fortuin vast waarin Van Oldenbarnevelt onderaan zit en prins Maurits, d'Ouwe Trouwe Geus, in de top. De prins krijgt uit... more

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Uittocht van de remonstrantse predikanten, 1619

Spotprent op de uittocht van de remonstranten uit 's-Gravenhage op 6 juli 1619 na de veroordeling door de Synode.

T' Arminiaens Kapproen

T' Arminiaens Kapproen

Het Arminiaans Kaproen. Spotprent op de overgang van Petrus Bertius, remonstrants hoogleraar aan de universiteit van Leiden, tot het Roomse geloof, 20 juni 1620. Bertius knieldend krijgt van een nar en een monn... more

De Roomse Roffel-Pot

De Roomse Roffel-Pot

Tekstblad behorend bij de prent De Roomse roffelpot. Spotprent op de verliezen van de paus en de Duitse keizer Ferdinand II en op de voordelen van Frederik, koning van Bohemen. Los tekstblad met een samenspreki... more

De Roomse Roffel-Podt

De Roomse Roffel-Podt

De Roomse roffelpot. Spotprent op de verliezen van de paus en de Duitse keizer Ferdinand II en op de voordelen van Frederik, koning van Bohemen. De keurvorst van Saksen trekt een kar met een kooi met de kaalgep... more

De Roomse Roffel-Pot

De Roomse Roffel-Pot

De Roomse roffelpot. Spotprent op de verliezen van de paus en de Duitse keizer Ferdinand II en op de voordelen van Frederik, koning van Bohemen. De keurvorst van Saksen trekt een kar met een kooi met de kaalgep... more

Het Arminiaans Kaproen

Het Arminiaans Kaproen

Spotprent op de overgang van Petrus Bertius, remonstrants hoogleraar aan de universiteit van Leiden, tot het Roomse geloof, 20 juni 1620. Bertius, in gekielde houding, krijgt van een nar en een monnik met ezels... more

Spotprent op de nederlaag van Frederik van Bohemen in de slag op de Witte Berg bij Praag, 1620

Spotprent op de nederlaag van Frederik van Bohemen in de slag op de Wi...

De Calvinistische Roffelpot. Spotprent op de nederlaag van Frederik van Bohemen in de slag op de Witte Berg bij Praag, 8-9 november 1620. De Duitse adelaar krijgt van Spinola zijn veren terug en heeft nu de pal... more

Spotprent op de nederlaag van Frederik van Bohemen en de in Nederland gezochte steun, 1620

Spotprent op de nederlaag van Frederik van Bohemen en de in Nederland ...

Spotprent op de nederlaag van Frederik van Bohemen en de in Nederland gezochte steun, 1620. De Nederlandse Leeuw wordt in de Hollandse Tuin gehouden door Spinola te paard. Op de achtergrond de Boheemse leeuw di... more