The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

cartoon

3,896 media by topicpage 1 of 39
The OP spectacles / Cruikshank del., British Cartoon Print

The OP spectacles / Cruikshank del., British Cartoon Print

Satire showing head of Clifford with two circles representing huge spectacles, "Old house old prices & no private boxes" and "Old house old prices & no pigeon holes," over his eyes. Each circle contains a symme... More

Coloured drawings from BL Arundel 117, ff. 143v-144

Coloured drawings from BL Arundel 117, ff. 143v-144

Coloured drawings as part of a longer series, in Martinus Polonus's Chronica. Image taken from ff. 143v-144 of Chronica pontificum et imperatorum, and other prophetic texts, including Joachim of Flora's Vaticin... More

Spotprent op de Roomse kerk

Spotprent op de Roomse kerk

Boom van ketterij groeiend uit de duivel, met bovenin de paus en Mohammed

The Adoration of the Shepherds (Cartoon)

The Adoration of the Shepherds (Cartoon)

Anonymous, Netherlandish, 16th century

Spotprent op Jacobus II en Lodewijk XIV als koorddansers, 1689

Spotprent op Jacobus II en Lodewijk XIV als koorddansers, 1689

Spotprent op Jacobus II en Lodewijk XIV als koorddansers, 1689. In een kermistent vallen Jacobus II en zijn vrouw Maria van Modena met kind van het koord. Rechts maken Lodewijk XIV en zijn zoon de dauphin zich ... More

Tapestry Cartoon Fragment: The Top of Woman's Head with Hair Braided over a Cloth Headdress

Tapestry Cartoon Fragment: The Top of Woman's Head with Hair Braided o...

School of Raphael (Raffaello Sanzio or Santi) (Italian, Urbino 1483–1520 Rome)

Peeter Baltens - Sorgheloos leven

Peeter Baltens - Sorgheloos leven

Sorgheloos leven. Zorgenloos leven. Spotprent op de luiheid. In een schoenmakerswerkplaats speelt de schoenmaker doedelzak. Tegenover hem zit zijn vrouw, rustend op haar spinrokken, een kind aan haar schoot. An... More

Frans Huys - Spotprent op de luiheid - proverb illustration

Frans Huys - Spotprent op de luiheid - proverb illustration

Spotprent op de luiheid of lanterfanterij. Gezicht in een dorp waarin in verschillende spreekwoorden (genummerd 1-9 in het Nederlands en in het Frans) in scènes worden uitgebeeld die te maken hebben met luiheid... More

Pieter Huys - Boom van Roomse afgoderij, ca. 1570

Pieter Huys - Boom van Roomse afgoderij, ca. 1570

Boom van Roomse afgoderij, ca. 1570. Een boom hangt vol met katholieke objecten zoals aflaten, bullen, wijwaterkwast en wijwateremmer, wierookhouder, monnikskappen, heiligenbeeldjes, klokken etc. Onder de boom ... More

Boom der ketterij, letterpress print

Boom der ketterij, letterpress print

Boom der ketterij. Een boom ontspringt aan het lichaam van de op de grond liggende duivel. Aan de takken van de boom de namen van de vele ketterse secten die voor de Hervorming ontstonden binnen de katholieke k... More

De duivel beschiet de katholieke kerk met ongeloof

De duivel beschiet de katholieke kerk met ongeloof

De duivel beschiet de katholieke kerk met ketterij en ongeloof. De duivel beschiet een wankelende katholieke kerk met een kanon waaruit allerlei aspecten van de hervorming en ongeloof voortkomen: Calvijn, Luthe... More

De kerk onder vuur, 1553

De kerk onder vuur, 1553

De kerk onder vuur, 1553. De katholieke kerk wordt van alle kanten aangevallen door de legers van ketters en ongelovigen. Links vallen Turken de kerk aan. In de hemel heiligen met lauwerkransen, op de voorgrond... More

On dit que le Prince d'Orange.De Prins van Oranje te paard, getroffen door de bliksem

On dit que le Prince d'Orange.De Prins van Oranje te paard, getroffen ...

Spotprent: de Prins van Oranje te paard, getroffen door de bliksem. Rechts juichende heren.

Het spel tegen de monniken, ca. 1570

Het spel tegen de monniken, ca. 1570

Het spel tegen de monniken, ca. 1570. Aan een tafel spelen drie monniken tegen drie burgers (waarschijnlijk geuzen of calvinisten) een spelletje triktrak, kaarten en dobbelen. Als de monniken verliezen proberen... More

Christus bij de schaapskooi en de tegenstelling tussen goed en verkeerd leven

Christus bij de schaapskooi en de tegenstelling tussen goed en verkeer...

Blad met prent van Christus bij de schaapskooi als de Goede Herder, ca. 1560-1580. Christus staande in de deur naar de schaapstal met een lam op de schouders en de kudde schapen bij zijn voeten. Via de zijmuren... More

Het schip van de strijdbare katholieke kerk

Het schip van de strijdbare katholieke kerk

Het schip van de strijdbare katholieke kerk. Zeilschip die de Roomse kerk voorstelt met de paus aan het roer en bemand door andere functionarissen van de katholieke kerk. Boven in de mast Christus, Maria en hei... More

De kerk van Christus

De kerk van Christus

De kerk van Christus, ca. 1570. Rechter helft van een voorstelling bestaande uit twee bladen. De katholieken, Charles de Guise, kardinaal van Lotharingen en Granvelle beschieten met kanonnen en met hulp van de ... More

De mis der hypocrieten, 1566

De mis der hypocrieten, 1566

De mis der hypocrieten. De Roomse mis wordt opgedragen door vossen in de rollen van de priester en misdienaren. Op het altaar een afbeelding van Sint Judas en de symbolen van de paus. Op de voorgrond links zing... More

Triomf van Luther

Triomf van Luther

Triomf van Luther, ca. 1520-1550. De kerkhervormers geleid door Luther in contrast tegenover de katholieken aangevoerd door paus Leo X. Luther staande op een heuvel met de Bijbel in de handen, aan zijn voeten e... More

De geboorte van Jan Melis

De geboorte van Jan Melis

De geboorte van Jan Melis (spotnaam voor de hostie). De productie van meel voor de ouwel voor de hostie. Monniken en priesters bezig het produceren van de hostie: het zaaien van het graan, oogsten, dorsen, male... More

De ganzen verjagen de vossen, ca. 1572

De ganzen verjagen de vossen, ca. 1572

Spotprent op de verslechterde positie van de Roomse kerk in Nederland. Vossen in kleding van priesters en monniken maken zich zorgen over hun positie nu de ganzen aan het winnen zijn. Op de voorgrond vier vosse... More

Spotprent op de gebreken van alle mannen en vrouwen, ca. 1577

Spotprent op de gebreken van alle mannen en vrouwen, ca. 1577

Spotprent op het huwelijk, op de gebreken van alle mannen en vrouwen, ca. 1577. Uit een grote mand trekken een geblinddoekte man en vrouw een partner. Met onderschrift van 4 regels in het Nederlands.

Tekstblad behorend bij een onbekende spotprent op Don Juan, 1578

Tekstblad behorend bij een onbekende spotprent op Don Juan, 1578

Tekstblad behorend bij een onbekende spotprent op de landvoogd Don Juan van Oostenrijk en zijn voorgangers, 1578. Tekst in 3 kolommen in het Nederlands, met rollen voor de paus, de hertog van Alva, de Hollandse... More

Strijdwagen van de godsdienstvrijheid, 1579

Strijdwagen van de godsdienstvrijheid, 1579

Strijdwagen van de godsdienstvrijheid, 1579. De voorstelling hekelt de hervorming. De strijdwagen wordt getrokken door twee paarden bereden door Calvijn en Luther. Op de wapen twee vrouwen met geschriften en ba... More

Opkomst, hoogheid en ijdelheid van de antichrist

Opkomst, hoogheid en ijdelheid van de antichrist

Opkomst, hoogheid en ijdelheid van de antichrist, ca. 1560. In twaalf kleine scènes episodes uit het leven van de paus. In het midden een grotere voorstelling van een staande mens met opengesneden buik waaruit ... More

De Waarheid en de Tijd onthullen het broedsel van de paus, ca. 1585

De Waarheid en de Tijd onthullen het broedsel van de paus, ca. 1585

Allegorische spotprent waarin de personificaties van de Waarheid en de Tijd het nest onthullen waarin de paus allerlei complotten in de vorm van monsters uitbroedt. Het gebrueren in de vorm van het verhaal van ... More

Diego Lopez de Escuriaz - The Adoration of the Magi (Cartoon for an Embroidery)

Diego Lopez de Escuriaz - The Adoration of the Magi (Cartoon for an Em...

Attributed to Diego Lopez de Escuriaz (Spanish, documented at Escorial, 1587–97, died ca. 1623 (?))

Gelijkenis van Christus als de goede herder

Gelijkenis van Christus als de goede herder

Christus staande in de deur naar de schaapskooi met een lam op de schouders. Via de zijmuren en het dak proberen dieven binnen te dringen en schapen uit de stal te stelen. Op de achtergrond links verjaagt een g... More

De man met de duitenzak en zijn vleiers - proverb illustration

De man met de duitenzak en zijn vleiers - proverb illustration

Voorgesteld is een kolossale hurkende persoon, door wiens "gat", dat letterlijk open staat, een stroom mensen naar binnen kruipt. De man strooit uit een grote zak geld op de grond. Naar een van de twaalf ronde ... More

Ezel die goudstukken schijt, Johann Theodor de Bry

Ezel die goudstukken schijt, Johann Theodor de Bry

Een ezel staat - als een "ezeltje strekje" - op een bordes goudstukken te schijten, die begerig worden opgevangen door kerkelijke en wereldlijke prelaten. Burgers van allerlei rangen en standen: mannen, vrouwen... More

Openbaring van de ware aard van de Roomse kerk door de waarheid

Openbaring van de ware aard van de Roomse kerk door de waarheid

Openbaring van de ware aard van de Roomse kerk door de waarheid. Open en vervallen bouwwerk van de Roomse kerk rustend op vier pilaren waarin een koning de voeten van de paus, de antichrist, kust. Een monnik en... More

Hendrick Hondius I - Paapse piramide

Hendrick Hondius I - Paapse piramide

Paapse piramide, 1612. Piramide gevormd door een grote slang voorstellende het pausdom en vele kleine slangetjes die andere elementen van de katholieke kerk symboliseren. Twee kleine slangen worden aangeduid al... More

Spotprent op de verliezen van de Spanjaarden tijdens de veldtocht van Maurits in 1597

Spotprent op de verliezen van de Spanjaarden tijdens de veldtocht van ...

Spotprent op de verliezen van de Spanjaarden tijdens de veldtocht van Maurits in 1597. Rechts zit kardinaal Albrecht op een troon onder een baldakijn. Hij weert de Rede af en leent het oor aan een Jezuïet (met ... More

Previous

of 39

Next