The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

carl rosen

67 media by topicpage 1 of 1
Porträtt av Carl Axel Moberg. Vid sitt giftemål 1855 med Ulrika Josefina Hultgren var han inspektor vid Thorönsborgs slott i Sankt Anna. År 1861 flyttade paret till Lotorps bruk för makens tjänst som inspektor därstädes. Efter några år bytte han arbetsplats till Finspångs bruk och kom där efter en tid att sadla om till värdshusvärd. Det nya värvet tycks passat honom väl ty år 1870 flyttade makarna till Söderköping för att där driva stadens gästgiveri. 1874 flyttade makarna till Norrköping för fortsatt verksamhet inom mat och dryck.

Porträtt av Carl Axel Moberg. Vid sitt giftemål 1855 med Ulrika Josefi...

Porträtt av Carl Axel Moberg. Vid sitt giftemål 1855 med Ulrika Josefina Hultgren var han inspektor vid Thorönsborgs slott i Sankt Anna. År 1861 flyttade paret till Lotorps bruk för makens tjänst som inspektor ... More

Porträtt av fru Ulrika Josefina Hultgren. Bördig från Södra Vi socken gifte hon sig 1855 med inspektorn och sedermera värdshusvärden Carl Axel Moberg. Maken hade i slutet av 1860-talet sadlat om från tjänst vid Finspångs bruk till att driva ortens värdshus. År 1870 flyttade makarna till Söderköping för att där driva stadens gästgiveri. 1874 flyttade de till Norrköping för fortsatt verksamhet inom mat och dryck. Där fick hon uppleva hennes enda barn, sonen Carl Axel, utvandra till Brasilien för att återkomma och återigen flytta, nu till Amerika.

Porträtt av fru Ulrika Josefina Hultgren. Bördig från Södra Vi socken ...

Porträtt av fru Ulrika Josefina Hultgren. Bördig från Södra Vi socken gifte hon sig 1855 med inspektorn och sedermera värdshusvärden Carl Axel Moberg. Maken hade i slutet av 1860-talet sadlat om från tjänst vid... More

Portrait of unknown officer. Porträtt av okänd officer.
Porträtt av Anders Herman Hjalmar Richard Lilliestierna, officer vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Anders Herman Hjalmar Richard Lilliestierna, officer vid S...

Porträtt av Anders Herman Hjalmar Richard Lilliestierna, officer vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Otto Emil Lind, löjtnant vid Fortifikationen.

Porträtt av Otto Emil Lind, löjtnant vid Fortifikationen.

Porträtt av Otto Emil Lind, löjtnant vid Fortifikationen.

Porträtt av Johan Peter Fogelqvist. Bördig från Västergötland. Utnämnd till kyrkoherde i Hedvigs församling 1881. Dessförinnan gift med Beda Wilhelmina Salvén (1843-1878) och efter makans död omgift med hennes syster Teodolina Corona Salvén (1844-1891). Kyrkoherde Fogelqvist kom att hinna med ett tredje giftemål, när han 1893 äktade Eva Kristina Malm (1855-1933).

Porträtt av Johan Peter Fogelqvist. Bördig från Västergötland. Utnämnd...

Porträtt av Johan Peter Fogelqvist. Bördig från Västergötland. Utnämnd till kyrkoherde i Hedvigs församling 1881. Dessförinnan gift med Beda Wilhelmina Salvén (1843-1878) och efter makans död omgift med hennes ... More

Porträtt av okänd kapten vid artilleriregemente.

Porträtt av okänd kapten vid artilleriregemente.

Porträtt av okänd kapten vid artilleriregemente.

Porträtt av stadsagronom Gustaf Liljhagen. Inflyttad från födelseorten Voxtorp till Linköping 1884. Efter en tid i Stockholm flyttade han åter till Linköping 1891 och nu gift med Göta Matilda Thundahl. Makarna bosatte sig på adress Kungsgatan 21. I september månad 1894 flyttar familjen slutligen från Linköping för ny bosättning på Östermalm i Stockholm.

Porträtt av stadsagronom Gustaf Liljhagen. Inflyttad från födelseorten...

Porträtt av stadsagronom Gustaf Liljhagen. Inflyttad från födelseorten Voxtorp till Linköping 1884. Efter en tid i Stockholm flyttade han åter till Linköping 1891 och nu gift med Göta Matilda Thundahl. Makarna ... More

Porträtt av Samuel August Duse, underlöjtnant vid artilleriet.

Porträtt av Samuel August Duse, underlöjtnant vid artilleriet.

Porträtt av Samuel August Duse, underlöjtnant vid artilleriet.

II. arméfördelningens officersvolontärer i Norrköping, sommaren 1895.För namn, se bild nr. 3.

II. arméfördelningens officersvolontärer i Norrköping, sommaren 1895.F...

II. arméfördelningens officersvolontärer i Norrköping, sommaren 1895.För namn, se bild nr. 3.

Porträtt av Ida Sylwan. Bördig från Skåne. Gift 1866 med officer Elof von Boisman (1830-1918). Makarna bodde och avled på gården Hagneryd i Kullerstad.

Porträtt av Ida Sylwan. Bördig från Skåne. Gift 1866 med officer Elof ...

Enskilt arkiv 108 emanerar från Lennart Zielfelt (1895-1976).

Porträtt av Carl Ludvig d’Otrante, underlöjtnant vid Livregementets dragoner K 2.

Porträtt av Carl Ludvig d’Otrante, underlöjtnant vid Livregementets dr...

Porträtt av Carl Ludvig d’Otrante, underlöjtnant vid Livregementets dragoner K 2.

Porträtt av Gunnar Wilhelm Sellholm, officer vid Dalregementet I 13 och Intendenturkåren.Se även AMA.0009055.

Porträtt av Gunnar Wilhelm Sellholm, officer vid Dalregementet I 13 oc...

Porträtt av Gunnar Wilhelm Sellholm, officer vid Dalregementet I 13 och Intendenturkåren.Se även AMA.0009055.

Porträtt av Yngve Sahlén, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Yngve Sahlén, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Yngve Sahlén, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Karl Alexanderson, officer vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Karl Alexanderson, officer vid Västmanlands regemente I 18...

Porträtt av Karl Alexanderson, officer vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Nils Vilhelm Bille, officer vid Vaxholms artillerikår A 8.

Porträtt av Nils Vilhelm Bille, officer vid Vaxholms artillerikår A 8.

Porträtt av Nils Vilhelm Bille, officer vid Vaxholms artillerikår A 8.

Porträtt av kapten Hjalmar Zielfelt. Gift i Kullerstad kyrka 1894 med Fredrique von Boisman (1867-1956). Paret var bosatta på Ribbingsholm i Kullerstad.

Porträtt av kapten Hjalmar Zielfelt. Gift i Kullerstad kyrka 1894 med ...

Enskilt arkiv 108 emanerar från Lennart Zielfelt (1895-1976).

Porträtt av Fredrique von Boisman. Dotter till överste Elof von Boisman (1830-1918) och Ida Sylwan (1841-1931). Vidare i livet kom hon att gifta sig med kapten Hjalmar Zielfelt (1864-1909) och vara bosatt på Ribbingsholm i Kullerstad.

Porträtt av Fredrique von Boisman. Dotter till överste Elof von Boisma...

Enskilt arkiv 108 emanerar från Lennart Zielfelt (1895-1976).

Motala ström i Norrköping med Strömsholmen i förgrunden och Saltängen i bakgrunden. På den här sidan ön kommer Norrköpings Roddklubbs båthus byggas 1932. På andra sidan strömmen syns kanontorget och kvarteren Nunnan, Munken och Jungfrun. Vykort. Vy mot nordost.

Motala ström i Norrköping med Strömsholmen i förgrunden och Saltängen ...

Motala ström i Norrköping med Strömsholmen i förgrunden och Saltängen i bakgrunden. På den här sidan ön kommer Norrköpings Roddklubbs båthus byggas 1932. På andra sidan strömmen syns kanontorget och kvarteren N... More

Portrait of unknown officer. Porträtt av okänd officer.
Porträtt av Anders Herman Hjalmar Richard Lilliestierna, officer vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Anders Herman Hjalmar Richard Lilliestierna, officer vid S...

Porträtt av Anders Herman Hjalmar Richard Lilliestierna, officer vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Otto Emil Lind, löjtnant vid Fortifikationen.

Porträtt av Otto Emil Lind, löjtnant vid Fortifikationen.

Porträtt av Otto Emil Lind, löjtnant vid Fortifikationen.

Porträtt av okänd kapten vid artilleriregemente.

Porträtt av okänd kapten vid artilleriregemente.

Porträtt av okänd kapten vid artilleriregemente.

Porträtt av Samuel August Duse, underlöjtnant vid artilleriet.

Porträtt av Samuel August Duse, underlöjtnant vid artilleriet.

Porträtt av Samuel August Duse, underlöjtnant vid artilleriet.

Porträtt av Ida Sylwan. Bördig från Skåne. Gift 1866 med officer Elof von Boisman (1830-1918). Makarna bodde och avled på gården Hagneryd i Kullerstad.

Porträtt av Ida Sylwan. Bördig från Skåne. Gift 1866 med officer Elof ...

Enskilt arkiv 108 emanerar från Lennart Zielfelt (1895-1976).

II. arméfördelningens officersvolontärer i Norrköping, sommaren 1895.För namn, se bild nr. 3.

II. arméfördelningens officersvolontärer i Norrköping, sommaren 1895.F...

II. arméfördelningens officersvolontärer i Norrköping, sommaren 1895.För namn, se bild nr. 3.

Porträtt av Carl Ludvig d’Otrante, underlöjtnant vid Livregementets dragoner K 2.

Porträtt av Carl Ludvig d’Otrante, underlöjtnant vid Livregementets dr...

Porträtt av Carl Ludvig d’Otrante, underlöjtnant vid Livregementets dragoner K 2.

Porträtt av Gunnar Wilhelm Sellholm, officer vid Dalregementet I 13 och Intendenturkåren.Se även AMA.0009055.

Porträtt av Gunnar Wilhelm Sellholm, officer vid Dalregementet I 13 oc...

Porträtt av Gunnar Wilhelm Sellholm, officer vid Dalregementet I 13 och Intendenturkåren.Se även AMA.0009055.

Porträtt av Yngve Sahlén, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Yngve Sahlén, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Yngve Sahlén, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Karl Alexanderson, officer vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Karl Alexanderson, officer vid Västmanlands regemente I 18...

Porträtt av Karl Alexanderson, officer vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Nils Vilhelm Bille, officer vid Vaxholms artillerikår A 8.

Porträtt av Nils Vilhelm Bille, officer vid Vaxholms artillerikår A 8.

Porträtt av Nils Vilhelm Bille, officer vid Vaxholms artillerikår A 8.

Porträtt av kapten Hjalmar Zielfelt. Gift i Kullerstad kyrka 1894 med Fredrique von Boisman (1867-1956). Paret var bosatta på Ribbingsholm i Kullerstad.

Porträtt av kapten Hjalmar Zielfelt. Gift i Kullerstad kyrka 1894 med ...

Enskilt arkiv 108 emanerar från Lennart Zielfelt (1895-1976).

Porträtt av Fredrique von Boisman. Dotter till överste Elof von Boisman (1830-1918) och Ida Sylwan (1841-1931). Vidare i livet kom hon att gifta sig med kapten Hjalmar Zielfelt (1864-1909) och vara bosatt på Ribbingsholm i Kullerstad.

Porträtt av Fredrique von Boisman. Dotter till överste Elof von Boisma...

Enskilt arkiv 108 emanerar från Lennart Zielfelt (1895-1976).

II. arméfördelningens officersvolontärer i Norrköping, sommaren 1895.För namn, se bild nr. 3.

II. arméfördelningens officersvolontärer i Norrköping, sommaren 1895.F...

II. arméfördelningens officersvolontärer i Norrköping, sommaren 1895.För namn, se bild nr. 3.

Alma Lund, rollporträtt - SMV - H5 162

Alma Lund, rollporträtt - SMV - H5 162

Alma Lund as Geishan in the revue Den stora strejken at Södra teatern 1899. Svenska: Alma Lund som Geishan i Den stora strejken, Södra teaterns nyårsrevy 1899.

Alma Lund, rollporträtt - SMV - H5 163

Alma Lund, rollporträtt - SMV - H5 163

Alma Lund as En modern in the revue Den stora strejken at Södra teatern 1899. Svenska: Alma Lund som En modern i Den stora strejken, Södra teaterns nyårsrevy 1899.

Amanda Janson, rollporträtt - SMV - H6 205

Amanda Janson, rollporträtt - SMV - H6 205

Amanda Janson as Dyveke in Kung Kristian II at Dramatiska teatern 1899. Svenska: Amanda Janson som Dyveke i Kung Kristian II, Dramatiska teatern 1899.

Amanda Janson, rollporträtt - SMV - H6 206

Amanda Janson, rollporträtt - SMV - H6 206

Amanda Janson as Julia in Romeo och Julia at Dramatiska teatern 1899. Svenska: Amanda Janson som Julia i Romeo och Julia, Dramatiska teatern 1899.

Anna Hofmann, rollporträtt - SMV - H11 024

Anna Hofmann, rollporträtt - SMV - H11 024

Anna Hofmann as Ångbåts-Kalle in the revue Den förgyllda lergöken at Kristallsalongen 1900. Svenska: Anna Hofmann som Ångbåts-Kalle i revyn Den förgyllda lergöken, Kristallsalongen 1900.

Augusta Lindberg, rollporträtt - SMV - H5 088

Augusta Lindberg, rollporträtt - SMV - H5 088

Augusta Lindberg as Henriette in Brott och brott at Dramatiska teatern 1900. Svenska: Augusta Lindberg som Henriette i Brott och brott, Dramatiska teatern 1900.

Axel Sellergren, rollporträtt - SMV - H7 123

Axel Sellergren, rollporträtt - SMV - H7 123

Axel Sellergren as Sulpice in Regementets dotter at Kungliga Operan 1908 (?). Svenska: Axel Sellergren som Sulpice i Regementets dotter, Kungliga Operan 1908 (?).

Constance Gottschalk, rollporträtt - SMV - H3 099

Constance Gottschalk, rollporträtt - SMV - H3 099

Constance Gottschalk as Colette in the comedy Colinette at Vasateatern 1900. Svenska: Constance Gottschalk som Colette i komedin Colinette, Vasateatern 1900.

Dagny Sternvall, porträtt - SMV - H7 197

Dagny Sternvall, porträtt - SMV - H7 197

Dagny Sternvall, theater pupil at Dramatiska teatern 1900-01. Svenska: Dagny Sternvall, elev vid Dramatiska teatern 1900-01.

Ernst Fastbom, rollporträtt - SMV - H3 017

Ernst Fastbom, rollporträtt - SMV - H3 017

Ernst Fastbom as Vittnet Grönqvist in the revue Prinsessan i det sofvande slottet at Folkteatern in Stockholm 1899. Svenska: Ernst Fastbom som Vittnet Grönqvist i nyårsrevyn Prinsessan i det sofvande slottet,... More

Frida Falk, rollporträtt - SMV - H3 007

Frida Falk, rollporträtt - SMV - H3 007

Frida Falk as Glädjens fé in the revue Prinsessan i det sofvande slottet at Folkteatern in Stockholm 1899. Svenska: Frida Falk som Glädjens fé i nyårsrevyn Prinsessan i det sofvande slottet, Folkteatern i Sto... More

Geishan, Vasateatern 1898. Rollporträtt - SMV - H9 181

Geishan, Vasateatern 1898. Rollporträtt - SMV - H9 181

John Borgman, August Svensson, Carl Carlander, David Ander and Alexis Björklund as the naval officers in the operetta Geishan at Vasateatern 1898. Svenska: John Borgman, August Svensson, Carl Carlander, David... More

Georg Skånberg, rollporträtt - SMV - H7 095

Georg Skånberg, rollporträtt - SMV - H7 095

Georg Skånberg in the title role in Kung Kristian II at Dramatiska teatern 1899. Svenska: Georg Skånberg i titelrollen i Kung Kristian II, Dramatiska teatern 1899.

Georg Skånberg, rollporträtt - SMV - H7 154

Georg Skånberg, rollporträtt - SMV - H7 154

Georg Skånberg in the title role in Kung Kristian II at Dramatiska teatern 1899. Svenska: Georg Skånberg i titelrollen i Kung Kristian II, Dramatiska teatern 1899.

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H10 006

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H10 006

Sofie Lindegren as Hans and Gertrud Sparrman as Greta in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Sofie Lindegren som Hans och Gertrud Sparrman som Greta i operan Hans och... More

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H9 182

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H9 182

Gertrud Sparrman as Greta and Sofie Lindegren as Hans in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Gertrud Sparrman som Greta och Sofie Lindegren som Hans i operan Hans och... More

Hans och Greta, Kungliga teatern 1895. Rollporträtt - SMV - H5 095

Hans och Greta, Kungliga teatern 1895. Rollporträtt - SMV - H5 095

Gertrud Sparrman as Greta and Sofie Lindegren as Hans in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Gertrud Sparrman som Greta och Sofie Lindegren som Hans i operan Hans och... More

Helfrid Lambert, rollporträtt - SMV - H5 043

Helfrid Lambert, rollporträtt - SMV - H5 043

Helfrid Lambert as Grabben in the revue Den stora strejken at Södra teatern 1899. Svenska: Helfrid Lambert som Grabben i Den stora strejken, Södra teaterns nyårsrevy 1899.

Helfrid Lambert, rollporträtt - SMV - H5 044

Helfrid Lambert, rollporträtt - SMV - H5 044

Helfrid Lambert as Specialisten in the revue Den stora strejken at Södra teatern 1899. Svenska: Helfrid Lambert som Specialisten i Den stora strejken, Södra teaterns nyårsrevy 1899.

Hildegard Lindzén, rollporträtt - SMV - H5 110

Hildegard Lindzén, rollporträtt - SMV - H5 110

Hildegard Lindzén as Flamma in Fru Hin at Södra teatern 1895. Svenska: Hildegard Lindzén som Flamma i Fru Hin, Södra teatern 1895.

Hildegard Lindzén, rollporträtt - SMV - H5 111

Hildegard Lindzén, rollporträtt - SMV - H5 111

Hildegard Lindzén as Flamma in Fru Hin at Södra teatern 1895. Svenska: Hildegard Lindzén som Flamma i Fru Hin, Södra teatern 1895.

Hildegard Lindzén, rollporträtt - SMV - H5 112

Hildegard Lindzén, rollporträtt - SMV - H5 112

Hildegard Lindzén as Flamma in Fru Hin at Södra teatern 1895. Svenska: Hildegard Lindzén som Flamma i Fru Hin, Södra teatern 1895.

Hildegard Lindzén, rollporträtt - SMV - H5 113

Hildegard Lindzén, rollporträtt - SMV - H5 113

Hildegard Lindzén as Flamma in Fru Hin at Södra teatern 1895. Svenska: Hildegard Lindzén som Flamma i Fru Hin, Södra teatern 1895.

Hildegard Ohlsson, rollporträtt - SMV - H6 153

Hildegard Ohlsson, rollporträtt - SMV - H6 153

Hildegard Ohlsson as Specialist in the revue Den stora strejken at Södra teatern 1899. Svenska: Hildegard Ohlsson som Specialist i Den stora strejken, Södra teaterns nyårsrevy 1899.

Johanne Kragballe, rollporträtt - SMV - H5 019

Johanne Kragballe, rollporträtt - SMV - H5 019

Svenska: Johanne Kragballe i okänd roll. Odaterat rollporträtt, 1890-tal.

Johanne Kragballe, rollporträtt - SMV - H5 021

Johanne Kragballe, rollporträtt - SMV - H5 021

Johanne Kragballe as Philine in the opera Mignon, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Johanne Kragballe som Philine i operan Mignon, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1895.

Johanne Kragballe, rollporträtt - SMV - H5 022

Johanne Kragballe, rollporträtt - SMV - H5 022

Johanne Kragballe as Philine in the opera Mignon, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Johanne Kragballe som Philine i operan Mignon, Kungliga Operan (på Svenska teatern) 1895.

John Liander, rollporträtt - SMV - H5 073

John Liander, rollporträtt - SMV - H5 073

Svenska: John Liander som Luft-Kalle i Den förgyllda lergöken, Kristallsalongen 1900.

Justus Hagman, rollporträtt - SMV - H3 147

Justus Hagman, rollporträtt - SMV - H3 147

Justus Hagman as Narren in Trettondagsafton at Dramatiska teatern 1899. Svenska: Justus Hagman som Narren i Trettondagsafton, Dramatiska teatern 1899.

Nils Arehn, rollporträtt - SMV - H1 102

Nils Arehn, rollporträtt - SMV - H1 102

Nils Arehn as Nils Sture in Karin Månsdotter at Dramatiska teatern 1899. Svenska: Nils Arehn som Nils Sture i Karin Månsdotter, Dramatiska teatern 1899.

Valborg Holmlund, rollporträtt - SMV - H3 172

Valborg Holmlund, rollporträtt - SMV - H3 172

Valborg Holmlund as Marguerite in Kameliadamen at Vasateatern 1898. Svenska: Valborg Holmlund som Marguerite i Kameliadamen, Vasateatern 1898.

Valborg Holmlund, rollporträtt - SMV - H3 173

Valborg Holmlund, rollporträtt - SMV - H3 173

Valborg Holmlund as Marguerite in Kameliadamen at Vasateatern 1898. Svenska: Valborg Holmlund som Marguerite i Kameliadamen, Vasateatern 1898.

Victor Lindqvist, rollporträtt - SMV - H11 025

Victor Lindqvist, rollporträtt - SMV - H11 025

Svenska: Victor Lindqvist som En revolutionär i Den förgyllda lergöken, Kristallsalongen 1900.