The World's Largest Public Domain Media Search Engine

byggnadskonstruktion

972 media by topicpage 1 of 10
Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillfönsterkarmar och ramstycken i kaféflygeln samt i kuporna för kansliflygeln. Fasad. Kanslibyggnad kupor, kafébygnad fönster. 61x100 cm. Tusch, rött och blått. Linjalritning. I Gust Clason 17 Mars 1900. C Alb Collen?

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillfönster...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Linköping expanderar. Året är 1937 och invid Vasavägen etableras kvarteret Ametisten. Huskroppen i blickfånget är Vasavägen 26-32. Till vänster skymtar vägens skärning med Banérgatan. Vy från det blivande kvarteret Apeln i Vasastaden.

Linköping expanderar. Året är 1937 och invid Vasavägen etableras kvart...

Linköping expanderar. Året är 1937 och invid Vasavägen etableras kvarteret Ametisten. Huskroppen i blickfånget är Vasavägen 26-32. Till vänster skymtar vägens skärning med Banérgatan. Vy från det blivande kvart... More

Riting - rådhuset i Uppsala, före 1914

Riting - rådhuset i Uppsala, före 1914

Riting - rådhuset i Uppsala, före 1914 Public domain image of 17th-18th-century architecture, palace, castle, historical city building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

1M16-A666 - Public domain historical image

1M16-A666 - Public domain historical image

1M16-A666 Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kafeflygeln. Plan av Taklaget. Immrör. Rökrör. Plan. Kafébygnaden, tak. Tusch, rött, blyerts, gult, och blått. Linjalritning. I Gust Clason 31 Juli 1899. A V Fagerström.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kafeflygeln. Plan a...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golv-plan i andra galleriet (Parkett). Plan. 30,5x71 cm. Golv.Tusch, brun färgpenna. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golv-p...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektionsritning, vestibulen, stora trappan. Tusch, blyerts. Linjalritning. Osignerad. Stämplad "Imperial Tracing Cloth".

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektionsritning, ve...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Vapensalen sedd mot kupolen. Sektion. Absiden, 1:a galleri omgång och 2:ra galleri omgång. 106x 70,5 cm. Tusch, rött, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Vapensalen sedd mot...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mittenpartiets portal. Fasad. Stora porten. 95x61,5 cm. Tusch och rött. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mitten...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapensalen (kröningsrummet) sett mot hörntornen. Sektion. Kröningsläktaren. Tusch, blyerts, rött, lila, grått, gult, blått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapen...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillhandtag av smidesjärn för kansliflygelns ytterport. Naturlig storlek.Konstruktion. Handtag, Kansliflygeln och Norra porten. 79x60,5 cm. Tusch, rött, blå och gul färgpenna. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillhandtag...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av våningen 1 tr upp i kansli-byggnaden. Plan. Sektion. Kanslibyggnaden, Kansli 1 tr.Tusch, rött, brunt, blått. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av våningen 1 ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden sedd mot kupolen. Sektion. Absiden. 162x 76 cm. Tusch, rött, grått, brunt, gult, blyerts och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden sedd mot ku...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järnkonstruktion för uppbärande av takryttare till Nordiska museet. Ritning No 1. Skala 1/5. Konstruktionsritning, takryttare. 108x153 cm.Tusch. Linjalritning.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järnkonstruktion fö...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan genom absidens toreller. Plan. Absiden, torell. 94x80 cm. Tusch, rött, gult och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan genom absidens...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiraltrappa i kupolens främre hörnparti. Plan, Sektion. Västra sprialtrappan. 85x52,5 cm. Tusch, rött, brunt och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiral...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning till Nordiska museets mittenparti.  Finhugget. Konstruktionsritning. Sten. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning t...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ytterport vid huvudingången. Fasad. Stora porten. 69x 51 cm. Tusch och rött Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ytterport vid huvud...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av ku-polrummet. Plan. Stora hallen, halvtrappor. 107,5x126,5 cm. Tusch, rött, grönt, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av ku-polrumme...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Museibygget.
6 oktober 1949. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 6 oktober 1949. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 6 oktober 1949. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Nya Elverket.25 september 1955.

Nya Elverket.25 september 1955.

Nya Elverket.25 september 1955. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Museibygget.
16 september 1949.

Museibygget. 16 september 1949.

Museibygget. 16 september 1949. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Museibygget.
29 december 1948. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 29 december 1948. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 29 december 1948. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Museibygget.
21 juli 1949. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 21 juli 1949. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 21 juli 1949. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Museibygget.
27 december 1948. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 27 december 1948. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 27 december 1948. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Museibygget.
21 mars 1949. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 21 mars 1949. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 21 mars 1949. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Porträtt av byggmästare Jonas Jonssson. Tillsammans med arkiteket Axel Nyström kom han under 1820-talet att utveckla den stil som går under beteckningen Tjustempire. Från 1856 till sin död 1885 bodde han i Linköping. Under perioden kom han att sätta stora avtryck i staden som byggmästare och i vissa fall även arkitekt. Bland offentliga byggnader kan nämnas Stora hotellet, Linköpings läroverk, Ljungstedtska skolan och järnvägsstationen. Från 1842 var han gift med linköpingsfödda Fanny Sandström.

Porträtt av byggmästare Jonas Jonssson. Tillsammans med arkiteket Axel...

Porträtt av byggmästare Jonas Jonssson. Tillsammans med arkiteket Axel Nyström kom han under 1820-talet att utveckla den stil som går under beteckningen Tjustempire. Från 1856 till sin död 1885 bodde han i Link... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Fönsteröppningar till trapptorn. Fasad. Fönster.Trapptorn. 52,5x 60 cm.Tusch,brunt och grått. Linjalritning. I Gust Clason april 1894.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Fönsteröppningar ti...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av mittenpartiets jordvåning (främre högra delen) Föregående ritning makuleras. Omarbetning av en den 4/10 1899 daterad ritning. Plan. Jordvåning, mittenpartiet.125x70,5 cm. Tusch och rött. Linjalritning. I Gust Clason 15 maj 1900. Fredrik Falkenberg.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av mittenparti...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Tvärsektion genom mittenpartiet. Sektion. Mittpartiet. Tusch och grått. Linjalritning, Fri hand. I Gust Clason 14 Mars 1900.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Tvärsektion genom m...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Rivning av byggnad vid järnvägsstationen på Ranten där posten hade bl.a. lunchrum.

Rivning av byggnad vid järnvägsstationen på Ranten där posten hade bl....

Rivning av byggnad vid järnvägsstationen på Ranten där posten hade bl.a. lunchrum.

Martinskorsten under uppförande. / Länsmuseet Gävleborg

Martinskorsten under uppförande. / Länsmuseet Gävleborg

Martinskorsten under uppförande. Public domain image of factory, 20th century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bygge i Falköping. Falköping, Sweden

Bygge i Falköping. Falköping, Sweden

Bygge i Falköping. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

2M16-S-0466-2

2M16-S-0466-2

2M16-S-0466-2 Public domain photograph of attic, house frame, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av vestibulen. Plan. Vestibulen. 94x100 cm. Tusch med rött, brunt och grått. Linjalritning. I Gust Clason 7 januari 1901. Fredrik Falkenberg.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av vestibulen....

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förband för kolonner i vestibulen. Planer av nischen för inre sidan av vestibulen.Skiftplaner av nischer för yttre sidan av vestibulen. Konstruktion. Vestibulen, kolonn. 53,5x43,5 cm. Tusch och grått. Linjalritning. I Gust Clason 16 Augusti 1901. Fredrik Falkenberg.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förband för kolonne...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Sommarfest vid det under byggnad varande utsiktstornet.

Sommarfest vid det under byggnad varande utsiktstornet.

Sommarfest vid det under byggnad varande utsiktstornet.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektioner i mittenpartiets trapptorn. Sektion. Trapptorn och mittpartiet. 89x81,5 cm. Tusch, rött, gult, blått och brunt. Linjalritning. I Gust Clason 31 Juli 1902.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektioner i mittenp...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets byggnad. Ritning till desinfektionsbyggnad. Planritning, sektion, fasad. desinfektionsbyggnaden Lusknäppen. 37x68 cm. Tusch, blått, brunt, gult. Linjalritning. I Gust Clason. "Att denna ritning blifvit af Stadens Byggnadsnämnd denna dag fastställd betygas Stockholm den 10 Juni 1903 P Hallman c.f. Stpl: Ing till Byggnadsnämnden 11 Juni 1903 No 159/1892"

Ritning på väv över Nordiska museets byggnad. Ritning till desinfektio...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Främremittenpartiet portalen mellan vestibulen och hallen. Donatorer. Sektion, plan. Kröningsläktaren. 70x106,5 cm. Tusch, rött, gult, blått och brunt. Linjalritning, fri hand. I Gust Clason 15 Mars 1905.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Främremittenpartiet...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Sköllersta Tingshus.
Tingshuset under byggnad.
12 byggnadsarbetare framför byggnaden. Hallsberg, Örebro, Sverige

Sköllersta Tingshus. Tingshuset under byggnad. 12 byggnadsarbetare fra...

Sköllersta Tingshus. Tingshuset under byggnad. 12 byggnadsarbetare framför byggnaden.

Central Verkstäderna (C.V.), Alnängarna.
Murargrupp i vattentornet, 19 arbetare.

Central Verkstäderna (C.V.), Alnängarna. Murargrupp i vattentornet, 19...

Central Verkstäderna (C.V.), Alnängarna. Murargrupp i vattentornet, 19 arbetare.

Byggnadsarbetare vid husbygge, Östhammar, Uppland

Byggnadsarbetare vid husbygge, Östhammar, Uppland

Byggnadsarbetare vid husbygge, Östhammar, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Rivna byggnader, Husaby, Västergötland

Rivna byggnader, Husaby, Västergötland

Rivna byggnader, Husaby, Västergötland Public domain photograph - Sweden, ruins, 19th-century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 214Drottningshallkajen

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 214Drottningshallkajen

214Drottningshallkajen Public domain photograph of a dock, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 214Drottningshallkajen

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 214Drottningshallkajen

214Drottningshallkajen Public domain photograph of dock building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 265

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 265

265 Public domain image of the shipyard in Sweden, industry, 20th-century historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 263

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 263

263 Public domain image of the shipyard in Sweden, industry, 20th-century historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 267

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 267

267 Public domain image of the shipyard in Sweden, industry, 20th-century historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 265

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 265

265 Public domain image of Industry in 20th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober. Här ses borgmästatare Nils Berlin i samspråk med museibyggets arkitekt dåvarande stadsarkitekten Sven Wranér.

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober. Här ses borgmästatare ...

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober. Här ses borgmästatare Nils Berlin i samspråk med museibyggets arkitekt dåvarande stadsarkitekten Sven Wranér.

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober. Skrinet med grundläggningshandlingrna muras i sockeln av bl.a. borgmästare Nils Berlin.

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober. Skrinet med grundläggn...

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober. Skrinet med grundläggningshandlingrna muras i sockeln av bl.a. borgmästare Nils Berlin.

Hotell Witt. Rivningen 1939. Sverige. Public domain image.

Hotell Witt. Rivningen 1939. Sverige. Public domain image.

Hotell Witt. Rivningen 1939. Public domain photograph of hotel in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bild tagen i samband med arbetet att uppföra Gävle Museum åren 1938-40.

Bild tagen i samband med arbetet att uppföra Gävle Museum åren 1938-40...

Bild tagen i samband med arbetet att uppföra Gävle Museum åren 1938-40.

Lagerbyggnad 110 och 111 under byggnad.

Lagerbyggnad 110 och 111 under byggnad.

Lagerbyggnad 110 och 111 under byggnad.

Museibygget.
4 december 1948. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 4 december 1948. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 4 december 1948. Public domain photograph of a post office building, postal service, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Museibygget.
26 september 1949.

Museibygget. 26 september 1949.

Museibygget. 26 september 1949. Public domain photograph of cabinet, furniture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Klängrosen II.

Klängrosen II.

Klängrosen II. Public domain photograph - early 20th-century Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Byggnad N:o 6, tillbyggnad 1954. Interiör av maskinsal. KM 2n

Byggnad N:o 6, tillbyggnad 1954. Interiör av maskinsal. KM 2n

Byggnad N:o 6, tillbyggnad 1954. Interiör av maskinsal. KM 2n

Utställningsområde har påbörjats 13 mars 1965Byggarbetsplats. Byggnadssnickare arbetar.

Utställningsområde har påbörjats 13 mars 1965Byggarbetsplats. Byggnads...

Utställningsområde har påbörjats 13 mars 1965Byggarbetsplats. Byggnadssnickare arbetar.

Byggspecial Oxhagen 11 februari 1966En man i mörk rock, mörk hatt, mörka byxor och mörka skor står framför byggnader i området Oxhagen i Örebro som är under uppbyggnad. Vid hans fötter ligger en presenning. I bakgrunden syns även plankor och andra byggnadsdetaljer. Det ligger snö på marken. En lyftkran står nära huset och i en av lägenheterna som är under uppförande står en byggnadsarbetare och jobbar. Ytterligare en person står i en annan lägenhet. Han är klädd i jacka, byxor och hatt.

Byggspecial Oxhagen 11 februari 1966En man i mörk rock, mörk hatt, mör...

Byggspecial Oxhagen 11 februari 1966En man i mörk rock, mörk hatt, mörka byxor och mörka skor står framför byggnader i området Oxhagen i Örebro som är under uppbyggnad. Vid hans fötter ligger en presenning. I b... More

Storgatan 18 B i Linköping rivs 1977. Huset från 1800-talets början var ett av flera som vid tiden raserades inom kvarteret Decimalen för att ge plats för nytt och möjliggöra breddning av gatan. I bakgrunden skymtar varuhuset EPA invid gatans norra sida som tidigare sanerats och helt omdanats.

Storgatan 18 B i Linköping rivs 1977. Huset från 1800-talets början va...

Storgatan 18 B i Linköping rivs 1977. Huset från 1800-talets början var ett av flera som vid tiden raserades inom kvarteret Decimalen för att ge plats för nytt och möjliggöra breddning av gatan. I bakgrunden sk... More

Örebro Pappersbruk, Almby socken.
Fabriksbyggnad under byggnad och byggnadsarbetare.

Örebro Pappersbruk, Almby socken. Fabriksbyggnad under byggnad och byg...

Örebro Pappersbruk, Almby socken. Fabriksbyggnad under byggnad och byggnadsarbetare. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restriction... More

Alnängarna Örebro, C.V.(Centralverkstäderna S.J.), nybygge.
Wallins arbetslag, 9 byggnadsarbetare.
4 fabriksbyggnader.

Alnängarna Örebro, C.V.(Centralverkstäderna S.J.), nybygge. Wallins ar...

Alnängarna Örebro, C.V.(Centralverkstäderna S.J.), nybygge. Wallins arbetslag, 9 byggnadsarbetare. 4 fabriksbyggnader.

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 263

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 263

263 Public domain photograph of wooden church building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 265

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 265

265 Public domain photograph of a post office building, postal service, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 263

Naval shipyard in Karlskrona 1680, Trossö - 263

263 Public domain image of the shipyard in Sweden, industry, 20th-century historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober 1938. Byggnadsnämndens ordförande borgmästare Nils Berlin håller tal.

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober 1938. Byggnadsnämndens ...

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober 1938. Byggnadsnämndens ordförande borgmästare Nils Berlin håller tal.

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober. Här ses borgmästatare Nils Berlin övervaka när en person håller i mursleven. Den kvinna som skymtar bakom mannen med mursleven är fru Normelli  (syster till Antonie Rettig). (Hon är identfierad från bild i Norrlandsposten torsdagen den 27 oktober 1938).

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober. Här ses borgmästatare ...

Grundstenen för Gävle Museum lägges 26 oktober. Här ses borgmästatare Nils Berlin övervaka när en person håller i mursleven. Den kvinna som skymtar bakom mannen med mursleven är fru Normelli (syster till Anton... More

Reliefen "Snöfrid" monteras på plats.Bild tagen i samband med arbetet att uppföra Gävle Museum åren 1938-40.

Reliefen "Snöfrid" monteras på plats.Bild tagen i samband med arbetet ...

Reliefen "Snöfrid" monteras på plats.Bild tagen i samband med arbetet att uppföra Gävle Museum åren 1938-40.

Taklagsfest vid Gävle Museum (nuv Länsmuseet Gävleborg) under byggnadsskedet 1938-40.

Taklagsfest vid Gävle Museum (nuv Länsmuseet Gävleborg) under byggnads...

Taklagsfest vid Gävle Museum (nuv Länsmuseet Gävleborg) under byggnadsskedet 1938-40.

Bild tagen i arbetet med att uppföra Gävle Museum åren 1938-40. Mannen i bild ser ut att arbeta med någon typ av stålkonstruktion.

Bild tagen i arbetet med att uppföra Gävle Museum åren 1938-40. Mannen...

Bild tagen i arbetet med att uppföra Gävle Museum åren 1938-40. Mannen i bild ser ut att arbeta med någon typ av stålkonstruktion.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till dörrar i och invid södra trapptornen. Dörrar och karmar av ek. Dörr till kullrummen. Dörr mellan jordvåningen och fängelsetrappan. Dörr mellan jordvåningen och sydvästra trapptornet. Dörr till värmekamrarna i södra trapptornen. Dörr till vinden. Konstruktion, fast inredning. Dörr, kullrum, fängelsetrappa, jordvåning, trapptorn, värmekammare och vind. 54x58 cm. Tusch, rött, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till dörrar...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Ritning till ytterportens insida. Fasad . Norra porten, ytterporten. 51,5x46,5 cm. Tusch, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Ritn...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning till Nordiska museets mittenparti. Kandårlist. Räffelhuggen. Konstruktionsritning. Sten. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning t...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 104 a. Vestibulen.Trappa mellan tredje viloplanet och första galleriet sedd mot vestibulen. Sektion. Vestibulen, stora trappan. 63x72 cm. Blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 10...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens andra galleri. Plan. Absiden, 2:a galleriet. 95x76,5 cm. Tusch, rött, blått, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens an...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Murpelarnes kapitäl. Hallen. Murpelarnes till sidoväggen skicktgångar. Konstruktion. Kapitäl. 73x 53,5 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Murpelarnes kapitäl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiraltrappan i absiden. Plan. Spiraltrappa södra absiden. 119x106 cm. Tusch, rött, grått, brunt och blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiral...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstenomfattning mellan vindfånget och vestibulen. Fasad. Stenprofil, stora porten. 89,5x 59 cm. Tusch, rött, grått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstenomf...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av allmogehallens jordvåning.Sektion. Jordvåning.124,5X88 cm.Tusch, brunt, grått, blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av allmogehall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till brandpostluckor.Fast inredning. Brandlucka. 29,5x 50 cm. Tusch, rött, blått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till brandp...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning till Cafébyggnaden vid Södra gaveln. Fasad.Sockel, cafébyggnad. 51,5x 78 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning till ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avloppsledning. Norra längan. 25,5x36 cm. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Museibygget.
6 maj 1949. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 6 maj 1949. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 6 maj 1949. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Byggnummer 12 mars 1965 Sverige. Public domain image.

Byggnummer 12 mars 1965 Sverige. Public domain image.

Byggnummer 12 mars 1965 Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Museibygget.
3 december 1948. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 3 december 1948. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 3 december 1948. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Husbygge, tre män. Örebro, Sverive

Husbygge, tre män. Örebro, Sverive

Husbygge, tre män. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Byggnummer 12 mars 1965 Sverige. Public domain image.

Byggnummer 12 mars 1965 Sverige. Public domain image.

Byggnummer 12 mars 1965 Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Museibygget.
21 mars 1949. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 21 mars 1949. Sverige. Public domain image.

Museibygget. 21 mars 1949. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Katedralen i Burgos, Spanien. Olja på cigarrlådelock av Fritz von Dardel.

Katedralen i Burgos, Spanien. Olja på cigarrlådelock av Fritz von Dard...

Katedralen i Burgos, Spanien. Olja på cigarrlådelock av Fritz von Dardel.

Rivning av en byggnad med säteritak och putsad fasad.

Rivning av en byggnad med säteritak och putsad fasad.

Rivning av en byggnad med säteritak och putsad fasad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mittenpartiets bakre del (Absiden). Plan. Jordvåningen, absiden. 100x 75 cm.Tusch och blåkrita. Linjalritning. I Gust Clason 14/1 1899. Gust Améen.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mitte...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan till Allmogehallens 2dra galleri [Våningen 2 tr upp).Plan.I galleriet Norra tvärgången. 70x 99 cm.Tusch, brunt, rött. Linjalritning. I Gust Clason mars 1894.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan till Allmogeha...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillinredning af vindsrummen i Kansliflygeln. Västra vindsrummets fyra väggar. Norra vindsrummets väggar. Fast inredning. Kanslibyggnaden, panel, vind. 55x82 cm. Tusch, rött och gult. Linjalritning. I Gust Clason 16/10 1900. C Bergsten och A V Fagerström.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillinredni...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan över mittpartiet, våningen 1 trappa upp. Planritning, installationsritning. Galleri I, mittparti, absid, Kröningsläktaren. Hiss.Tusch, blyerts. Linjalritning. "I Gust Clason 14 mars 1900"

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan över mittparti...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Rivning av bensinstation på Danska vägen.

Rivning av bensinstation på Danska vägen.

Rivning av bensinstation på Danska vägen.

Friggeråkers kyrkogård. Mycket tidig gravsten, nu inmonterad  i stigluckan.

Friggeråkers kyrkogård. Mycket tidig gravsten, nu inmonterad i stiglu...

Friggeråkers kyrkogård. Mycket tidig gravsten, nu inmonterad i stigluckan. Public domain photograph of a graveyard monument, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Gamla telegrafstationens förråd rivs.

Gamla telegrafstationens förråd rivs.

Gamla telegrafstationens förråd rivs. Public domain photograph related to development of telegraph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

2M16-S-0466-16, Falbugdens, Sweden

2M16-S-0466-16, Falbugdens, Sweden

2M16-S-0466-16 Public domain photograph of early 20th century Falbugdens, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Previous

of 10

Next