The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

byggarbetsplats

3,118 media by topicpage 1 of 32
Statens Järnvägar, SJ, Järnvägsarbete vid Nyboda backe sprängning av tunnel. Träsnitt från tidning.

Statens Järnvägar, SJ, Järnvägsarbete vid Nyboda backe sprängning av t...

Statens Järnvägar, SJ, Järnvägsarbete vid Nyboda backe sprängning av tunnel. Träsnitt från tidning.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal år 1860.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal år 1860.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal år 1860.

Illustration av bygge av järnvägstunnel under Fengerska huset. 1860-talet.

Illustration av bygge av järnvägstunnel under Fengerska huset. 1860-ta...

Illustration av bygge av järnvägstunnel under Fengerska huset. 1860-talet.

Sammanbindningsbanan med byggnation vid Södra Tunnelmynningen.

Sammanbindningsbanan med byggnation vid Södra Tunnelmynningen.

Sammanbindningsbanan med byggnation vid Södra Tunnelmynningen.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal. Västra stambanan år 1860.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal. Västra st...

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal. Västra stambanan år 1860.

Närke Lokstall under byggnad

Närke Lokstall under byggnad

Lokstall under byggnad

Byggandet av stationshus och godsmagasin

Byggandet av stationshus och godsmagasin

Byggandet av stationshus och godsmagasin

Hallsberg lokomotivstall under byggnad 1862

Hallsberg lokomotivstall under byggnad 1862

Hallsberg lokomotivstall under byggnad 1862

Byggandet av Hallsbergs stationshus och godsmagasin.
Hallsberg 22/6 1862 vid byggandet av stationshus och godsmagasin

Hallsberg 22/6 1862 vid byggandet av stationshus och godsmagasin

Hallsberg 22/6 1862 vid byggandet av stationshus och godsmagasin

En sänkkista vid järnvägsbron över Norrström, SammanbindningsbananFrån Ny Illustrerad Tidning,1867-10-26Byggandet av Norra Järnvägsbron på sträckan mellan Riddarholmen och Tegelbacken/Stockholm Central.

En sänkkista vid järnvägsbron över Norrström, SammanbindningsbananFrån...

En sänkkista vid järnvägsbron över Norrström, SammanbindningsbananFrån Ny Illustrerad Tidning,1867-10-26Byggandet av Norra Järnvägsbron på sträckan mellan Riddarholmen och Tegelbacken/Stockholm Central.

Vänersborg. Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg, UVHJ. Svängbron över hamnkanalen i Vänersborg. Fotot taget den 15 maj 1867, två dagar före UWHJ öppnades för allmän trafik på hela sträckan Uddevalla-Herrljunga. Spårvidd efter engelskt mönster 4 engelsk fot = 1217 mm. Banan breddades till normalspår åren 1898-1899. Borås-Herrljunga Järnväg, BHJ, hade samma spårvidd och breddades samtidigt med UWHJ. Greve Arvid Taube var den förste trafikchefen för båda banorna Borås-Herrljunga Järnväg, BHJ och UVHJ.

Vänersborg. Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg, UVHJ. Svängbron ö...

Vänersborg. Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg, UVHJ. Svängbron över hamnkanalen i Vänersborg. Fotot taget den 15 maj 1867, två dagar före UWHJ öppnades för allmän trafik på hela sträckan Uddevalla-Herrlju... More

I närheten av Liljeholmens Värdshus, Stockholm, ur Illustrerad Tidning år 1868.

I närheten av Liljeholmens Värdshus, Stockholm, ur Illustrerad Tidning...

I närheten av Liljeholmens Värdshus, Stockholm, ur Illustrerad Tidning år 1868.

Nässjö Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 1 "Hultenheim".

Nässjö Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 1 "Hultenheim".

Nässjö Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 1 "Hultenheim".

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 1875.

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 18...

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 1875.

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ. Bron över Dalälven vid Älvkarleö på linjen mellan Tierp och Gävle.

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ. Bron över Dalälven vid Älvkarleö på linj...

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ. Bron över Dalälven vid Älvkarleö på linjen mellan Tierp och Gävle.

Sammanbindningsbanan, bron över Söderström från gamla järnvägen till Riddarholmskanalen.Riddarholmen i bildens vänstra kant, bron över Riddarfjärden mellan Riddarholmen och Mälarstrand (Södra Mälarstrand).Teckning av O.A. Mankell.I Ny Illustrerad Tidning,1870-05-21

Sammanbindningsbanan, bron över Söderström från gamla järnvägen till R...

Sammanbindningsbanan, bron över Söderström från gamla järnvägen till Riddarholmskanalen.Riddarholmen i bildens vänstra kant, bron över Riddarfjärden mellan Riddarholmen och Mälarstrand (Södra Mälarstrand).Teckn... More

Nässjö norra bangård 1872.

Nässjö norra bangård 1872.

Nässjö norra bangård 1872.

Skämma vägport under uppbyggnad.

Skämma vägport under uppbyggnad.

Skämma vägport under uppbyggnad.

Bangård och stationshusgrund, Svenska Järnvägarna
SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien)  Bygget av Enafors bangård och Snasahögen, år 1875.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Bygget ...

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Bygget av Enafors bangård och Snasahögen, år 1875.

Bangården och stationshusgrund vid Enafors, under byggnationen av stationen.

Bangården och stationshusgrund vid Enafors, under byggnationen av stat...

Bangården och stationshusgrund vid Enafors, under byggnationen av stationen.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien)  Stationshusgrunden på Enafors bangård, år 1875.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Station...

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Stationshusgrunden på Enafors bangård, år 1875.

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren 1875-1876.

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren ...

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren 1875-1876.

Gävle - Dala Järnväg, GDJ, Storvik station klar byggd sett från baksidan.

Gävle - Dala Järnväg, GDJ, Storvik station klar byggd sett från baksid...

Gävle - Dala Järnväg, GDJ, Storvik station klar byggd sett från baksidan.

Bånghammar järnvägsstation. Stationen byggdes av Frövi Ludvika Järnväg, FLJ, 1873. På bilden pågår arbetet med att ansluta linjen Bånghammar - Klotens Järnväg, BKJ, vilket skedde 1876.

Bånghammar järnvägsstation. Stationen byggdes av Frövi Ludvika Järnväg...

Bånghammar järnvägsstation. Stationen byggdes av Frövi Ludvika Järnväg, FLJ, 1873. På bilden pågår arbetet med att ansluta linjen Bånghammar - Klotens Järnväg, BKJ, vilket skedde 1876.

Under uppbyggnad Gävleborg, Sverige

Under uppbyggnad Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Förrådsbygge vid Stenfjället i Storlien, år 1878.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Förrådsb...

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen. (Storlien) Förrådsbygge vid Stenfjället i Storlien, år 1878.

Byggnation av Gevsjön station.

Byggnation av Gevsjön station.

Byggnation av Gevsjön station.

JvmKBEA01264, Svenska Järnvägarna

JvmKBEA01264, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Byggnadsarbete på bangård., Svenska Järnvägarna
Byggnation av verkstad, okänd ort.

Byggnation av verkstad, okänd ort.

Byggnation av verkstad, okänd ort.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Gruppfoto taget under byggnation av verkstad, okänd ort.

Gruppfoto taget under byggnation av verkstad, okänd ort.

Gruppfoto taget under byggnation av verkstad, okänd ort.

Pågående brobyggnation., Svenska Järnvägarna
Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Byggnation av verkstad, okänd ort.

Byggnation av verkstad, okänd ort.

Byggnation av verkstad, okänd ort.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Byggnation av verkstad, okänd ort.

Byggnation av verkstad, okänd ort.

Byggnation av verkstad, okänd ort.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

En villa i snölandskap. Har en byggnadsställning.

En villa i snölandskap. Har en byggnadsställning.

En villa i snölandskap. Har en byggnadsställning.

Gruppfoto taget under byggnation av verkstad, okänd ort.

Gruppfoto taget under byggnation av verkstad, okänd ort.

Gruppfoto taget under byggnation av verkstad, okänd ort.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Hjerpeströmmen., Svenska Järnvägarna
Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Brobyggnation., Svenska Järnvägarna
Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Gruppfoto taget under byggnation av verkstad, okänd ort.

Gruppfoto taget under byggnation av verkstad, okänd ort.

Gruppfoto taget under byggnation av verkstad, okänd ort.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Norra Satambanan: Skalstugan., Svenska Järnvägarna
Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Bygge av färjeläge, troligen vid Malmö F.

Byggandet av Svartö kajen i Luleå.

Byggandet av Svartö kajen i Luleå.

Byggandet av Svartö kajen i Luleå.

Uppförande av järnvägsbro över Indalsälven vid Ragunda.

Uppförande av järnvägsbro över Indalsälven vid Ragunda.

Uppförande av järnvägsbro över Indalsälven vid Ragunda.

Uppförande av järnvägsbro över Indalsälven vid Ragunda.

Uppförande av järnvägsbro över Indalsälven vid Ragunda.

Uppförande av järnvägsbro över Indalsälven vid Ragunda.

Banbygget, Svenska Järnvägarna
Provisoriska stationshuset. Till vänster, nya stationshuset och banhall under uppförande.

Provisoriska stationshuset. Till vänster, nya stationshuset och banhal...

Provisoriska stationshuset. Till vänster, nya stationshuset och banhall under uppförande.

Vy Över Järnvägsanläggningen på Svartön.

Vy Över Järnvägsanläggningen på Svartön.

Vy Över Järnvägsanläggningen på Svartön.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Brobygge av järnvägsbron över Ångermanälven vid Forsmo.

Borg Mesch - Luleå - Elevatorkajen, Svenska Järnvägarna
Båt till Luleå genom isen hösten 1887.

Båt till Luleå genom isen hösten 1887.

Båt till Luleå genom isen hösten 1887.

Provbelastning av bron över Öre älv. På linjen mellan Västansjö och Norrfors.

Provbelastning av bron över Öre älv. På linjen mellan Västansjö och No...

Provbelastning av bron över Öre älv. På linjen mellan Västansjö och Norrfors.

Byggnation av järnvägslinje., Västra Götaland, Sverige
Mora Vänerns Järnväg, MVJ godsvagn 589, lastad med räls.

Mora Vänerns Järnväg, MVJ godsvagn 589, lastad med räls.

Mora Vänerns Järnväg, MVJ godsvagn 589, lastad med räls.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoaren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoaren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoaren i Stadshagen omkring 1900.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Järnvägsbron över Moälven på linjen mellan Moliden och Örnsköldsvik.

Station och hotell, Svenska Järnvägarna
Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Luleå - Bygnation på Svartön

Luleå - Bygnation på Svartön

Bygnation på Svartön

Järnvägsbyggnaden vid Gällivare by

Järnvägsbyggnaden vid Gällivare by

Järnvägsbyggnaden vid Gällivare by

Markarbete inför bygget av elevatorn och malmupplaget.

Markarbete inför bygget av elevatorn och malmupplaget.

Markarbete inför bygget av elevatorn och malmupplaget.

Kristianstad station runt sekelskiftet.

Kristianstad station runt sekelskiftet.

Kristianstad station runt sekelskiftet.

Vändskiva på bangård i Orsa under byggnad.

Vändskiva på bangård i Orsa under byggnad.

Vändskiva på bangård i Orsa under byggnad.

Godsvagn 198 i bilden tillhör ÖWJ, Östra Värmlands Järnväg.

Godsvagn 198 i bilden tillhör ÖWJ, Östra Värmlands Järnväg.

Godsvagn 198 i bilden tillhör ÖWJ, Östra Värmlands Järnväg.

Grusgropen vid Lilleskog, Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UVHJ lok 8 "Bohus".

Grusgropen vid Lilleskog, Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg,...

Grusgropen vid Lilleskog, Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg, UVHJ lok 8 "Bohus".

Luleå - Elevatorn vid Svartön.

Luleå - Elevatorn vid Svartön.

Elevatorn vid Svartön.

Luleå - Bygnation på Svartön

Luleå - Bygnation på Svartön

Bygnation på Svartön

Skärning söder om Vansbro och Dalälven 1890.

Skärning söder om Vansbro och Dalälven 1890.

Skärning söder om Vansbro och Dalälven 1890.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av vattenreservoiren i Stadshagen omkring 1900.

Byggandet av Malmö banhall 1891

Byggandet av Malmö banhall 1891

Byggandet av Malmö banhall 1891

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Opera...

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Malmö banhall byggd av Motala Verkstad 1891.SJ 9914NSJ 5100

Malmö banhall byggd av Motala Verkstad 1891.SJ 9914NSJ 5100

Malmö banhall byggd av Motala Verkstad 1891.SJ 9914NSJ 5100

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Opera...

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Opera...

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Opera...

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Örebro, utsikt västerut från tornet på gården nr. 36 och 38 Engelbrektsgatan.

Örebro, utsikt västerut från tornet på gården nr. 36 och 38 Engelbrekt...

Örebro, utsikt västerut från tornet på gården nr. 36 och 38 Engelbrektsgatan.

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Opera...

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Malmö banhall  under byggnad 1891.SJ 9914NSJ 5100

Malmö banhall under byggnad 1891.SJ 9914NSJ 5100

Malmö banhall under byggnad 1891.SJ 9914NSJ 5100

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Opera...

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Opera...

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Opera...

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Opera...

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Opera...

Bygget av Kungliga Operan, Stockholm 1891-1898. Ur album "Kongl. Operabyggnaden".

Previous

of 32

Next