The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

breeches role

156 media by topicpage 1 of 2
Maude Adams as Peter Pan

Maude Adams as Peter Pan

Maude Adams as Peter Pan

Costume design for Constance Jawureck as Isolier in 'Le comte Ory' - Gallica

Costume design for Constance Jawureck as Isolier in 'Le comte Ory' - G...

Costume design for Constance Jawureck [Jawurek] (1803–1858), a French mezzo-soprano, as Isolier in Rossini's Le comte Ory, a role she created at the Académie Royale de Musique in Paris on 20 August 1828

Adams Peter Pan

Adams Peter Pan

American Actress Maude Adams (1872-1953) as Peter Pan in the 1905 production. עברית: השחקנית האמריקנית מוד אדמס (1872-1953) בתפקיד פיטר פן, 1905.

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 158

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 158

Amelie Tuné as Carl II in Man kan hvad man vill at Nya teatern 1888. Svenska: Amelie Tuné som Carl II i Man kan hvad man vill, Nya teatern 1888.

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 159

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 159

Amelie Tuné as Carl II in Man kan hvad man vill at Nya teatern 1888. Svenska: Amelie Tuné som Carl II i Man kan hvad man vill, Nya teatern 1888.

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 160

Amelie Tuné, rollporträtt - SMV - H8 160

Amelie Tuné as Carl II in Man kan hvad man vill at Nya teatern 1888. Svenska: Amelie Tuné som Carl II i Man kan hvad man vill, Nya teatern 1888.

Anna de Wahl, rollporträtt - SMV - H2 143

Anna de Wahl, rollporträtt - SMV - H2 143

Anna de Wahl as Prinsen av Conti in En utflykt i det gröna at Djurgårdsteatern 1875. Svenska: Anna de Wahl som Prinsen av Conti i En utflykt i det gröna, Djurgårdsteatern 1875.

Anna de Wahl, rollporträtt - SMV - H2 144

Anna de Wahl, rollporträtt - SMV - H2 144

Anna de Wahl as Prinsen av Conti in En utflykt i det gröna at Djurgårdsteatern 1875. Svenska: Anna de Wahl som Prinsen av Conti i En utflykt i det gröna, Djurgårdsteatern 1875.

Anna Fernqvist, rollporträtt - SMV - H1 121

Anna Fernqvist, rollporträtt - SMV - H1 121

Anna Fernqvist as Jemmy in the opera Wilhelm Tell at Kungliga teatern 1900. Svenska: Anna Fernqvist som Jemmy i operan Wilhelm Tell, Kungliga teatern 1900.

Anna Hofmann, rollporträtt - SMV - H11 024

Anna Hofmann, rollporträtt - SMV - H11 024

Anna Hofmann as Ångbåts-Kalle in the revue Den förgyllda lergöken at Kristallsalongen 1900. Svenska: Anna Hofmann som Ångbåts-Kalle i revyn Den förgyllda lergöken, Kristallsalongen 1900.

Anna Karlsohn, rollporträtt - SMV - H4 207

Anna Karlsohn, rollporträtt - SMV - H4 207

Anna Karlsohn as Benito in the opera Spanska studenter at Kungliga Operan 1884. Svenska: Anna Karlsohn som Benito i operan Spanska studenter, Kungliga Operan 1884.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 177

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 177

Anna Lundberg as Joseph in the operetta Pariserpojken at Södra teatern 1892. Svenska: Anna Lundberg som Joseph i operetten Pariserpojken, Södra teatern 1892.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 178

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 178

Anna Lundberg in the operetta Yngste löjtnanten at Södra teatern 1893. Svenska: Anna Lundberg i operetten Yngste löjtnanten, Södra teatern 1893.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 181

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 181

Anna Lundberg as Sven in Kejsarens nya kläder at Svenska teatern 1889. Svenska: Anna Lundberg som Sven i Kejsarens nya kläder, Svenska teatern 1889.

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 182

Anna Lundberg, rollporträtt - SMV - H5 182

Anna Lundberg as Sven in Kejsarens nya kläder at Svenska teatern 1889. Svenska: Anna Lundberg som Sven i Kejsarens nya kläder, Svenska teatern 1889.

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 094

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 094

Anna Pettersson in the title role in Herr Garat at Djurgårdsteatern 1884. Svenska: Anna Pettersson i titelrollen i Herr Garat, Djurgårdsteatern 1884.

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 096

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 096

Anna Pettersson in the title role in Herr Garat at Djurgårdsteatern 1884. Svenska: Anna Pettersson i titelrollen i Herr Garat, Djurgårdsteatern 1884.

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 097

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 097

Anna Pettersson in the title role in Yngste löjtnanten at Djurgårdsteatern 1885. Svenska: Anna Pettersson i titelrollen i Yngste löjtnanten, Djurgårdsteatern 1885.

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 098

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 098

Anna Pettersson in the title role in Yngste löjtnanten at Djurgårdsteatern 1885. Svenska: Anna Pettersson i titelrollen i Yngste löjtnanten, Djurgårdsteatern 1885.

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 099

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 099

Anna Pettersson as Carlo in Amor Gengångare at Vasateatern 1887. Svenska: Anna Pettersson som Carlo i Amor Gengångare, Vasateatern 1887.

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 104

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 104

Anna Pettersson in the title role in the operetta Lille hertigen at Vasateatern 1889. Svenska: Anna Pettersson i titelrollen i operetten Lille hertigen, Vasateatern 1889.

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 105

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 105

Anna Pettersson in the title role in the operetta Boccaccio at Vasateatern 1889. Svenska: Anna Pettersson i titelrollen i operetten Boccaccio, Vasateatern 1889.

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 106

Anna Pettersson, rollporträtt - SMV - H6 106

Anna Pettersson in the title role in the operetta Boccaccio at Vasateatern 1889. Svenska: Anna Pettersson i titelrollen i operetten Boccaccio, Vasateatern 1889.

Augusta Rydh, rollporträtt - SMV - H7 087

Augusta Rydh, rollporträtt - SMV - H7 087

Augusta Rydh as Frederico in the operetta Boccaccio at Nya teatern 1883. Svenska: Augusta Rydh som Frederico i operetten Boccaccio, Nya teatern 1883.

Caroline Östberg, rollporträtt - SMV - H9 123

Caroline Östberg, rollporträtt - SMV - H9 123

Caroline Östberg as Carlo Broschi in the opera Hälften hvar eller Hin ondes andel at Kungliga Operan 1874. Svenska: Caroline Östberg som Carlo Broschi i operan Hälften hvar eller Hin ondes andel, Kungliga Operan 1874.

Caroline Östberg, rollporträtt - SMV - H9 124

Caroline Östberg, rollporträtt - SMV - H9 124

Caroline Östberg as Carlo Broschi in the opera Hälften hvar eller Hin ondes andel at Kungliga Operan 1874. Svenska: Caroline Östberg som Carlo Broschi i operan Hälften hvar eller Hin ondes andel, Kungliga Operan 1874.

Caroline Östberg, rollporträtt - SMV - H9 136

Caroline Östberg, rollporträtt - SMV - H9 136

Caroline Östberg as Valentin in the operetta Fortunios visa at Nya teatern 1884. Svenska: Caroline Östberg som Valentin i operetten Fortunios visa, Nya teatern 1884.

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 130

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 130

Caroline Östberg-Horwitz in the title role in the operetta Boccaccio at Nya teatern 1879. Svenska: Caroline Östberg-Horwitz i titelrollen i operetten Boccaccio, Nya teatern 1879.

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 131

Caroline Östberg-Horwitz, rollporträtt - SMV - H9 131

Caroline Östberg-Horwitz in the title role in the operetta Boccaccio at Nya teatern 1879. Svenska: Caroline Östberg-Horwitz i titelrollen i operetten Boccaccio, Nya teatern 1879.

Charlotte Strandberg, rollporträtt - SMV - H7 211

Charlotte Strandberg, rollporträtt - SMV - H7 211

Charlotte Strandberg as Cherubino in the opera "The Marriage of Figaro" at Kungliga Operan 1862. Svenska: Charlotte Strandberg som Cherubin i operan Figaros bröllop, Kungliga Operan 1862.

Charlotte Strandberg, rollporträtt - SMV - H7 212

Charlotte Strandberg, rollporträtt - SMV - H7 212

Charlotte Strandberg as Jemmy in the opera Wilhelm Tell at Kungliga Operan 1862. Svenska: Charlotte Strandberg som Jemmy i operan Wilhelm Tell, Kungliga Operan 1862.

Charlotte Strandberg, rollporträtt - SMV - H7 213

Charlotte Strandberg, rollporträtt - SMV - H7 213

Charlotte Strandberg as Jemmy in the opera Wilhelm Tell at Kungliga Operan 1864 (incorrect label). Svenska: Charlotte Strandberg som Jemmy i operan Wilhelm Tell, Kungliga Operan 1864 (felaktig etikett).

Charlotte Strandberg, rollporträtt - SMV - H7 214

Charlotte Strandberg, rollporträtt - SMV - H7 214

Charlotte Strandberg as Urbain in the opera Hugenotterna at Kungliga Operan 1864. Svenska: Charlotte Strandberg som Urbain i operan Hugenotterna, Kungliga Operan 1864.

De oskiljaktige, Kungliga Dramatiska teatern 1895. Rollporträtt - SMV - H3 178

De oskiljaktige, Kungliga Dramatiska teatern 1895. Rollporträtt - SMV ...

Ellen Hartman as Caroline and Eva Hamrin as Paul in De oskiljaktige at Kungliga Dramatiska teatern 1895. Svenska: Ellen Hartman som Caroline och Eva Hamrin som Paul i De oskiljaktige, Kungliga Dramatiska teatern 1895.

De oskiljaktige, Kungliga Dramatiska teatern 1895. Rollporträtt - SMV - H3 193

De oskiljaktige, Kungliga Dramatiska teatern 1895. Rollporträtt - SMV ...

Ellen Hartman as Caroline and Eva Hamrin as Paul in De oskiljaktige at Kungliga Dramatiska teatern 1895. Svenska: Ellen Hartman som Caroline och Eva Hamrin som Paul i De oskiljaktige, Kungliga Dramatiska teatern 1895.

De små lammen, Södra teatern 1897. Rollporträtt - SMV - H9 187

De små lammen, Södra teatern 1897. Rollporträtt - SMV - H9 187

Helfrid Lambert as Francois and Hildegard Ohlsson as Christian in De små lammen at Södra teatern 1897. Svenska: Helfrid Lambert som Francois och Hildegard Ohlsson som Christian i De små lammen, Södra teatern 1897.

Ebba Sommar, rollporträtt - SMV - H7 164

Ebba Sommar, rollporträtt - SMV - H7 164

Ebba Sommar as von Richthofen in the operetta Tiggarstudenten, Frithiof Carlberg's theater company 1883. Svenska: Ebba Sommar som von Richthofen i operetten Tiggarstudenten, Frithiof Carlbergs sällskap 1883.

Edla Hamberg, rollporträtt - SMV - H3 156

Edla Hamberg, rollporträtt - SMV - H3 156

Edla Hamberg as Fredrik in the opera Mignon at Stora teatern, Göteborg 1892. Svenska: Edla Hamberg som Fredrik i operan Mignon, Stora teatern i Göteborg 1892.

Edla Johnsson, rollporträtt - SMV - H4 214

Edla Johnsson, rollporträtt - SMV - H4 214

Edla Johnson as Prins Orlofsky in the operetta Läderlappen at Vasateatern 1890. Svenska: Edla Johnson som Prins Orlofsky i operetten Läderlappen, Vasateatern 1890.

Edla Johnsson, rollporträtt - SMV - H5 049

Edla Johnsson, rollporträtt - SMV - H5 049

Edla Johnsson in the title role in the operetta Boccaccio at Vasateatern 1886. Svenska: Edla Johnsson i titelrollen i operetten Boccaccio, Vasateatern 1886.

Edla Johnsson, rollporträtt - SMV - H5 156

Edla Johnsson, rollporträtt - SMV - H5 156

Edla Johnsson in the title role in the operetta Boccaccio at Vasateatern 1886. Svenska: Edla Johnsson i titelrollen i operetten Boccaccio, Vasateatern 1886.

Elisabeth Berg, rollporträtt - SMV - H1 152

Elisabeth Berg, rollporträtt - SMV - H1 152

Elisabeth Berg, actor, in unknown performance at Nya teatern 1885. Svenska: Elisabeth Berg, skådespelare, i okänd föreställning, Nya teatern 1885.

Ellen Hartman, rollporträtt - SMV - H3 190

Ellen Hartman, rollporträtt - SMV - H3 190

Ellen Hartman as Edgard in Villa Gaby at Dramatiska teatern 1897. Svenska: Ellen Hartman som Edgard i Villa Gaby, Dramatiska teatern 1897.

Elsa Jonsson, rollporträtt - SMV - H4 188

Elsa Jonsson, rollporträtt - SMV - H4 188

Elsa Jonsson as Prins Arthur in Konung Johan, performance by pupils at Dramatiska teatern 1899. Svenska: Elsa Jonsson som Prins Arthur i Konung Johan, Dramatiska teaterns elevuppvisning 1899.

Erika Jensen, rollporträtt - SMV - H5 097

Erika Jensen, rollporträtt - SMV - H5 097

Erika Jensen as Prins Rafael in Prinsessan af Trebizonde at Djurgårdsteatern 1881. Svenska: Erika Jensen som Prins Rafael i Prinsessan af Trebizonde, Djurgårdsteatern 1881.

Eva Hamrin, rollporträtt - SMV - H3 192

Eva Hamrin, rollporträtt - SMV - H3 192

Eva Hamrin as Paul in De oskiljaktige at Kungliga Dramatiska teatern 1895. Svenska: Eva Hamrin som Paul i De oskiljaktige, Kungliga Dramatiska teatern 1895.

Familjen Benoiton, Kungliga Dramatiska teatern 1866. Rollporträtt - SMV - H4 238

Familjen Benoiton, Kungliga Dramatiska teatern 1866. Rollporträtt - SM...

Hilda Klefberg as Théodule and Georgina Bäckström as Fanfan in Familjen Benoiton at Kungliga Dramatiska teatern 1866. Svenska: Hilda Klefberg som Théodule och Georgina Bäckström som Fanfan i Familjen Benoiton... More

Från jorden till månen, Djurgårdsteatern 1877. Rollporträtt - SMV - H2 091

Från jorden till månen, Djurgårdsteatern 1877. Rollporträtt - SMV - H2...

Jenny Fahlstedt as Månprinsessan Fantasia and Aurore Cederberg as Prins Capris in Från jorden till månen at Djurgårdsteatern 1877. Svenska: Jenny Fahlstedt som Månprinsessan Fantasia och Aurore Cederberg som ... More

Georgina Bäckström, rollporträtt - SMV - H2 048

Georgina Bäckström, rollporträtt - SMV - H2 048

Georgina Bäckström as Cadet in Fregattkaptenen at Dramatiska teatern 1885. Svenska: Georgina Bäckström som Cadet i Fregattkaptenen, Dramatiska teatern 1885.

Georgina Bäckström, rollporträtt - SMV - H2 052

Georgina Bäckström, rollporträtt - SMV - H2 052

Georgina Bäckström as Fanfan in Familjen Benoiton at Dramatiska teatern 1866. Svenska: Georgina Bäckström som Fanfan i Familjen Benoiton, Dramatiska teatern 1866.

Georgina Bäckström, rollporträtt - SMV - H2 053

Georgina Bäckström, rollporträtt - SMV - H2 053

Georgina Bäckström as Fanfan in Familjen Benoiton at Dramatiska teatern 1866. Svenska: Georgina Bäckström som Fanfan i Familjen Benoiton, Dramatiska teatern 1866.

Georgina Bäckström, rollporträtt - SMV - H2 054

Georgina Bäckström, rollporträtt - SMV - H2 054

Georgina Bäckström as Cadet in Fregattkaptenen at Dramatiska teatern 1885. Svenska: Georgina Bäckström som Cadet i Fregattkaptenen, Dramatiska teatern 1885.

Gerda Grönberg, rollporträtt - SMV - H3 116

Gerda Grönberg, rollporträtt - SMV - H3 116

Gerda Grönberg in the title role in the operetta Boccaccio at Fröberg's theater company 1880. Svenska: Gerda Grönberg i titelrollen i operetten Boccaccio, Fröbergska sällskapet 1880.

Gurli Åberg, rollporträtt - SMV - H8 184

Gurli Åberg, rollporträtt - SMV - H8 184

Gurli Åberg as Richelieu in Richelieus första vapenbragd at Kungliga Dramatiska teatern 1871. Svenska: Gurli Åberg som Richelieu i Richelieus första vapenbragd, Kungliga Dramatiska teatern 1871.

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H10 006

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H10 006

Sofie Lindegren as Hans and Gertrud Sparrman as Greta in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Sofie Lindegren som Hans och Gertrud Sparrman som Greta i operan Hans och... More

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H9 182

Hans och Greta, Kungliga Operan 1895. Rollporträtt - SMV - H9 182

Gertrud Sparrman as Greta and Sofie Lindegren as Hans in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Gertrud Sparrman som Greta och Sofie Lindegren som Hans i operan Hans och... More

Hans och Greta, Kungliga Operan 1896. Rollporträtt - SMV - H5 127

Hans och Greta, Kungliga Operan 1896. Rollporträtt - SMV - H5 127

Sofie Lindegren as Hans and Ellen Ahlstedt as Greta in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1896. Svenska: Sofie Lindegren som Hans och Ellen Ahlstedt som Greta i operan Hans och Gre... More

Hans och Greta, Kungliga Operan 1896. Rollporträtt - SMV - H5 128

Hans och Greta, Kungliga Operan 1896. Rollporträtt - SMV - H5 128

Ellen Ahlstedt as Greta and Sofie Lindegren as Hans in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1896. Svenska: Ellen Ahlstedt som Greta och Sofie Lindegren som Hans i operan Hans och Gre... More

Hans och Greta, Kungliga teatern 1895. Rollporträtt - SMV - H5 095

Hans och Greta, Kungliga teatern 1895. Rollporträtt - SMV - H5 095

Gertrud Sparrman as Greta and Sofie Lindegren as Hans in the opera Hans och Greta, Kungliga Operan (at Svenska teatern) 1895. Svenska: Gertrud Sparrman som Greta och Sofie Lindegren som Hans i operan Hans och... More

Helene Löfgren, rollporträtt - SMV - H6 028

Helene Löfgren, rollporträtt - SMV - H6 028

Helene Löfgren as Prins Orlofsky in the operetta Läderlappen at Mindre teatern (Hammerska ladan) 1875. Svenska: Helene Löfgren som Prins Orlofsky i operetten Läderlappen, Mindre teatern (Hammerska ladan) 1875... More

Helene Löfgren, rollporträtt - SMV - H6 029

Helene Löfgren, rollporträtt - SMV - H6 029

Helene Löfgren as Carlo Broschi in Hälften hvar eller Hin Ondes andel at Mindre teatern (Hammerska ladan) 1880. Svenska: Helene Löfgren som Carlo Broschi i Hälften hvar eller Hin Ondes andel, Mindre teatern (... More

Helene Löfgren, rollporträtt - SMV - H6 030

Helene Löfgren, rollporträtt - SMV - H6 030

Helene Löfgren as Roland in the operetta De pratsjuke at Mindre teatern (Hammerska ladan) 1880. Svenska: Helene Löfgren som Roland i operetten De pratsjuke, Mindre teatern (Hammerska ladan) 1883.

Helene Löfgren, rollporträtt - SMV - H6 031

Helene Löfgren, rollporträtt - SMV - H6 031

Helene Löfgren as Casimir in the operetta Fatinitza at Mindre teatern (Hammerska ladan) 1878. Svenska: Helene Löfgren som Casimir i operetten Fatinitza, Mindre teatern (Hammerska ladan) 1878.

Helfrid Lambert, rollporträtt - SMV - H5 043

Helfrid Lambert, rollporträtt - SMV - H5 043

Helfrid Lambert as Grabben in the revue Den stora strejken at Södra teatern 1899. Svenska: Helfrid Lambert som Grabben i Den stora strejken, Södra teaterns nyårsrevy 1899.

Helfrid Lambert, rollporträtt - SMV - H5 044

Helfrid Lambert, rollporträtt - SMV - H5 044

Helfrid Lambert as Specialisten in the revue Den stora strejken at Södra teatern 1899. Svenska: Helfrid Lambert som Specialisten i Den stora strejken, Södra teaterns nyårsrevy 1899.

Helfrid Sundqvist, rollporträtt - SMV - H5 042

Helfrid Sundqvist, rollporträtt - SMV - H5 042

Helfrid Sundqvist in the title role in John Blund at Södra teatern 1888. Svenska: Helfrid Sundqvist i titelrollen i John Blund, Södra teatern 1888.

Helga Rundberg, rollporträtt - SMV - H4 108

Helga Rundberg, rollporträtt - SMV - H4 108

Helga Adamsen as Richelieu in Richelieus första vapenbragd at Kungliga Dramatiska teatern 1885. Svenska: Helga Rundberg som Richelieu i Richelieus första vapenbragd, Kungliga Dramatiska teatern 1885.

Helga Rundberg, rollporträtt - SMV - H4 111

Helga Rundberg, rollporträtt - SMV - H4 111

Helga Adamsen as Sebastian in Trettondagsafton at Kungliga Dramatiska teatern 1894. Svenska: Helga Rundberg som Sebastian i Trettondagsafton, Kungliga Dramatiska teatern 1894.

Hilma Schagerlund, rollporträtt - SMV - H2 033

Hilma Schagerlund, rollporträtt - SMV - H2 033

Hilma Schagerlund as Prins Kille in Prins Kille och fröken Vira at Alhambrateatern 1871. Svenska: Hilma Schagerlund som Prins Kille i Prins Kille och fröken Vira, Alhambrateatern 1871.

Hilma Schagerlund, rollporträtt - SMV - H2 034

Hilma Schagerlund, rollporträtt - SMV - H2 034

Hilma Schagerlund as Prins Kille in Prins Kille och fröken Vira at Alhambrateatern 1871. Svenska: Hilma Schagerlund som Prins Kille i Prins Kille och fröken Vira, Alhambrateatern 1871.

Ida Landelius, rollporträtt - SMV - H5 051

Ida Landelius, rollporträtt - SMV - H5 051

Ida Landelius as Orestes in Den sköna Helena at Kungliga Dramatiska teatern 1865. Svenska: Ida Landelius som Orestes i Den sköna Helena, Kungliga Dramatiska teatern 1865.

Ida Landelius, rollporträtt - SMV - H5 052

Ida Landelius, rollporträtt - SMV - H5 052

Ida Landelius as Orestes in Den sköna Helena at Kungliga Dramatiska teatern 1865. Svenska: Ida Landelius som Orestes i Den sköna Helena, Kungliga Dramatiska teatern 1865.

Lina Sandell, rollporträtt - SMV - H7 107

Lina Sandell, rollporträtt - SMV - H7 107

Lina Sandell in the title role in Unge grefven at Kungliga Dramatiska teatern 1895. Svenska: Lina Sandell i titelrollen i Unge grefven, Kungliga Dramatiska teatern 1895.

Louise Fahlman, rollporträtt - SMV - H3 026

Louise Fahlman, rollporträtt - SMV - H3 026

Louise Fahlman in the title role in the operetta Boccaccio at Stora teatern, Göteborg 1880. Svenska: Louise Fahlman i titelrollen i operetten Boccaccio, Stora teatern i Göteborg 1880.

Louise Fahlman, rollporträtt - SMV - H3 028

Louise Fahlman, rollporträtt - SMV - H3 028

Louise Fahlman in the title role in the operetta Boccaccio at Stora teatern, Göteborg 1880. Svenska: Louise Fahlman i titelrollen i operetten Boccaccio, Stora teatern i Göteborg 1880.

Luisa Cari, rollporträtt - SMV - H2 075

Luisa Cari, rollporträtt - SMV - H2 075

Luisa Cari as Orsini in the opera Lucrezia Borgia at Kungliga Operan 1869. Guest appearance. Svenska: Luisa Cari som Orsini i Lucrezia Borgia, Kungliga Operan 1869. Gästframträdande.

Maria Andersson, rollporträtt - SMV - H1 060

Maria Andersson, rollporträtt - SMV - H1 060

Maria Andersson as Nicklaus in the opera Hoffmanns äventyr at Nya teatern 1881. Svenska: Maria Andersson som Nicklaus i operan Hoffmanns äventyr, Nya teatern 1881.

Mary Hammarfeldt, rollporträtt - SMV - H3 160

Mary Hammarfeldt, rollporträtt - SMV - H3 160

Mary Hammarfeldt as Cadet in Fregattkaptenen at Kungliga Dramatiska teatern 1864. Svenska: Mary Hammarfeldt som Cadet i Fregattkaptenen, Kungliga Dramatiska teatern 1864.

Mathilda Bergström, rollporträtt - SMV - H1 165

Mathilda Bergström, rollporträtt - SMV - H1 165

Mathilda Bergström as Bibletto in the operetta Tjufskyttarne (Les Braconniers) at Mindre teatern (Hammerska ladan) 1873. Svenska: Mathilda Bergström som Bibletto i operetten Tjufskyttarne, Mindre teatern (Ham... More

Mathilda Jungstedt, rollporträtt - SMV - H4 197

Mathilda Jungstedt, rollporträtt - SMV - H4 197

Mathilda Jungstedt as Nicklaus in the opera Hoffmanns sagor (Hoffmanns äventyr) at Kungliga Operan 1889. Svenska: Mathilda Jungstedt som Nicklaus i operan Hoffmanns sagor (Hoffmanns äventyr), Kungliga Operan 1889.

Mathilda Jungstedt, rollporträtt - SMV - H4 198

Mathilda Jungstedt, rollporträtt - SMV - H4 198

Mathilda Jungstedt as Fredrik in the opera Mignon at Kungliga Operan 1889. Svenska: Mathilda Jungstedt som Fredrik i operan Mignon, Kungliga Operan 1889.

Mathilda Jungstedt, rollporträtt - SMV - H4 202

Mathilda Jungstedt, rollporträtt - SMV - H4 202

Mathilda Jungstedt as Fredrik in the opera Mignon at Kungliga Operan 1889. Svenska: Mathilda Jungstedt som Fredrik i operan Mignon, Kungliga Operan 1889.

Signe Hebbe, rollporträtt - SMV - H4 009

Signe Hebbe, rollporträtt - SMV - H4 009

Signe Hebbe in the title role in the opera Fidelio at Kungliga Operan 1865. Svenska: Signe Hebbe i titelrollen i operan Fidelio, Kungliga Operan 1865.

Signe Hebbe, rollporträtt - SMV - H4 010

Signe Hebbe, rollporträtt - SMV - H4 010

Signe Hebbe in the title role in the opera Fidelio at Kungliga Operan 1865. Svenska: Signe Hebbe i titelrollen i operan Fidelio, Kungliga Operan 1865.

Signe Hebbe, rollporträtt - SMV - H4 011

Signe Hebbe, rollporträtt - SMV - H4 011

Signe Hebbe in the title role in the opera Fidelio at Kungliga Operan 1871. Svenska: Signe Hebbe i titelrollen i operan Fidelio, Kungliga Operan 1871.

Signe Hebbe, rollporträtt - SMV - H4 012

Signe Hebbe, rollporträtt - SMV - H4 012

Signe Hebbe in the title role in the opera Fidelio at Kungliga Operan 1871. Svenska: Signe Hebbe i titelrollen i operan Fidelio, Kungliga Operan 1871.

Sigrid Eklöf, rollporträtt - SMV - H8 157

Sigrid Eklöf, rollporträtt - SMV - H8 157

Sigrid Eklöf as Fritz in the operetta Primadonnan at Olympiateatern 1902 (incorrect label). Svenska: Sigrid Eklöf som Fritz i operetten Primadonnan, Olympiateatern 1902 (felaktig etikett).

Therèse Saxenberg, rollporträtt - SMV - H7 117

Therèse Saxenberg, rollporträtt - SMV - H7 117

Therèse Saxenberg as Marquis de la Bluette in the opera Kungen har sagt det at Kungliga Operan 1877 (incorrect label). Svenska: Therèse Saxenberg som Marquis de la Bluette i operan Kungen har sagt det, Kungli... More

Tyra Leijman, rollporträtt - SMV - H5 069

Tyra Leijman, rollporträtt - SMV - H5 069

Tyra Leijman as Löjtnant von Muggenheim in Vagabonderna at Djurgårdsteatern 1903. Svenska: Tyra Leijman som Löjtnant von Muggenheim i Vagabonderna, Djurgårdsteatern 1903.

Ursile Bohlin, rollporträtt - SMV - H1 194

Ursile Bohlin, rollporträtt - SMV - H1 194

Ursile Bohlin as Tamburmajoren in Dockféen at Stora teatern, Göteborg 1893. Svenska: Ursile Bohlin som Tamburmajoren i Dockféen, Stora teatern i Göteborg 1893.

Zelia Trebelli, rollporträtt - SMV - H8 140

Zelia Trebelli, rollporträtt - SMV - H8 140

Zelia Trebelli as Urbain in the opera Hugenotterna at Kungliga Operan 1876. Guest appearance. Svenska: Zelia Trebelli som Urbain i operan Hugenotterna, Kungliga Operan 1876. Gästframträdande.

Zelia Trebelli, rollporträtt - SMV - H8 141

Zelia Trebelli, rollporträtt - SMV - H8 141

Zelia Trebelli as Maffio Orsini in the opera Lucrezia Borgia at Kungliga Operan 1878. Guest appearance. Svenska: Zelia Trebelli som Maffio Orsini i operan Lucrezia Borgia, Kungliga Operan 1878. Gästframträdande.

Henrietta Hodson 1873

Henrietta Hodson 1873

Henrietta Hodson (Mrs Henry Labouchere) as Dick Wastrell in Old London, an 1873 English adaptation of Les Chevaliers du Brouillard, which was a French dramatisation of Jack Sheppard. (see this).

MaryPickford4

MaryPickford4

Lobby card showing Mary Pickford about to punch actor Francis Marion during a scene from the film Little Lord Fauntleroy (1921). 1 photomechanical print : collotype, color.

1835 Eliza Vestris
Anna Lundberg in Pariserpojken, undated photo - SMV - NL064

Anna Lundberg in Pariserpojken, undated photo - SMV - NL064

Anna Lundberg i pjäsen Pariserpojken ca 1904. Skannat glasnegativ

Anna Lundberg in Pariserpojken, undated photo - SMV - NL065

Anna Lundberg in Pariserpojken, undated photo - SMV - NL065

Svenska: Anna Lundberg i pjäsen Pariserpojken ca 1904. Skannat glasnegativ English: Anna Lundberg in the play Pariserpojken ca 1904. Scanned glass negative

Anna-Lisa Lindzén in Den käre Augustin at Oscarsteatern 1912 - SMV - GL104

Anna-Lisa Lindzén in Den käre Augustin at Oscarsteatern 1912 - SMV - G...

Anna-Lisa Lindzén as Pips in Den käre Augustin at Oscarsteatern 1912. Scanned glass negative. Svenska: Anna-Lisa Lindzén som Pips i Den käre Augustin, Oscarsteatern 1912. Skannat glasnegativ.

Anna-Lisa Lindzén in Den käre Augustin at Oscarsteatern 1912 - SMV - GL105

Anna-Lisa Lindzén in Den käre Augustin at Oscarsteatern 1912 - SMV - G...

Anna-Lisa Lindzén as Pips in Den käre Augustin at Oscarsteatern 1912. Scanned glass negative. Svenska: Anna-Lisa Lindzén som Pips i Den käre Augustin, Oscarsteatern 1912. Skannat glasnegativ.

Axel Ringvall and Inga Berentz in Surcouf at Östermalmsteatern 1905 - SMV - GR042

Axel Ringvall and Inga Berentz in Surcouf at Östermalmsteatern 1905 - ...

Axel Ringvall as Gargousse and Inga Berentz as Flageolet in the operetta Surcouf at Östermalmsteatern 1905. Scanned glass negative. Svenska: Axel Ringvall som Gargousse och Inga Berentz som Flageolet i operet... More

Previous

of 2

Next