PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
228 media by topicpage 1 of 3
Bräcke station.

Bräcke station.

Bräcke station.

Gällösundet svängbro på linjen mellan Bräcke och Östersund.

Gällösundet svängbro på linjen mellan Bräcke och Östersund.

Gällösundet svängbro på linjen mellan Bräcke och Östersund.

Stationskarl H. William André.

Stationskarl H. William André.

Stationskarl H. William André.

Man tillhörande stationspersonalen i Bräcke 1895.

Man tillhörande stationspersonalen i Bräcke 1895.

Man tillhörande stationspersonalen i Bräcke 1895.

Bro över Grötingen på linjen mellan Bräcke och Långsele.

Bro över Grötingen på linjen mellan Bräcke och Långsele.

Bro över Grötingen på linjen mellan Bräcke och Långsele.

Rallare vid Kälarne.

Rallare vid Kälarne.

Rallare vid Kälarne.

Bräcke station.

Bräcke station.

Railway stations in Sweden

Bräcke järnvägsstation och järnvägshotell.

Bräcke järnvägsstation och järnvägshotell.

Bräcke järnvägsstation och järnvägshotell.

Klockstapel och kapell i Håsjö.

Klockstapel och kapell i Håsjö.

Klockstapel och kapell i Håsjö.

Bräcke station.

Bräcke station.

Railway stations in Sweden

Bräcke järnvägsstation. Stationshuset till vänster och järnvägshotellet till höger. På spåret syns bland annat de öppna godsvagnarna SJ N 9656, SJ N 2786 och SJ N 5139. Där står också flera slutna godsvagnar, SJ G, samt ett flertal äldre personvagnar.

Bräcke järnvägsstation. Stationshuset till vänster och järnvägshotelle...

Bräcke järnvägsstation. Stationshuset till vänster och järnvägshotellet till höger. På spåret syns bland annat de öppna godsvagnarna SJ N 9656, SJ N 2786 och SJ N 5139. Där står också flera slutna godsvagnar, S... more

Bräcke järnvägsstation. Stationshuset till vänster och järnvägshotellet till höger. Bräcke kyrka syns i bakgrunden till höger. På spåret syns ett flertal äldre godsvagnar, troligen svängelvagnar med dubbla tvärbalkar, littera SJ K1. Där bakom syns ett flertal kalkvagnar, både med och utan bromshytt.

Bräcke järnvägsstation. Stationshuset till vänster och järnvägshotelle...

Bräcke järnvägsstation. Stationshuset till vänster och järnvägshotellet till höger. Bräcke kyrka syns i bakgrunden till höger. På spåret syns ett flertal äldre godsvagnar, troligen svängelvagnar med dubbla tvär... more

Bräcke station

Bräcke station

Bräcke station

Industribyggnad i Grötingen, Jämtland.

Industribyggnad i Grötingen, Jämtland.

Industribyggnad i Grötingen, Jämtland.

Vy över Bräcke stationsområde.

Vy över Bräcke stationsområde.

Vy över Bräcke stationsområde.

Ur Hallenius album.

Ur Hallenius album.

Ur Hallenius album.

Bräcke.

Bräcke.

Bräcke.

Bräcke station med personal på 1900-talet.

Bräcke station med personal på 1900-talet.

Bräcke station med personal på 1900-talet.

Stationsområdet i Bräcke.

Stationsområdet i Bräcke.

Railway stations in Sweden

Järnvägsstation Pilgrimstad

Järnvägsstation Pilgrimstad

Järnvägsstation Pilgrimstad

Bräcke station år 1900.

Bräcke station år 1900.

Railway stations in Sweden

Håsjö station.

Håsjö station.

Railway stations in Sweden

Vy över Bräcke stationsområde.

Vy över Bräcke stationsområde.

Railway stations in Sweden

Bräcke station på 1900-talet.

Bräcke station på 1900-talet.

Railway stations in Sweden

Järnvägsstationen i Bräcke. Till vänster i bild bakom personvagnarna ligger stationshuset och mitt i bild järnvägshotellet.

Järnvägsstationen i Bräcke. Till vänster i bild bakom personvagnarna l...

Järnvägsstationen i Bräcke. Till vänster i bild bakom personvagnarna ligger stationshuset och mitt i bild järnvägshotellet.

Många olika motiv från Bräcke.

Många olika motiv från Bräcke.

Många olika motiv från Bräcke.

Pilgrimstad station

Pilgrimstad station

Railway stations in Sweden

Bräcke station.

Bräcke station.

Railway stations in Sweden

Järnvägsstation och järnvägshotell i Bräcke.

Järnvägsstation och järnvägshotell i Bräcke.

Järnvägsstation och järnvägshotell i Bräcke.

Vy över Bräcke stationsområde år 1904.

Vy över Bräcke stationsområde år 1904.

Vy över Bräcke stationsområde år 1904.

JvmKBAA02323

JvmKBAA02323

JvmKBAA02323

Pilgrimstad station.

Pilgrimstad station.

Railway stations in Sweden

Gamla sågen, Bräcke.

Gamla sågen, Bräcke.

Gamla sågen, Bräcke.

Kälen, Bodsjö socken, Jämtland. År 1908

Kälen, Bodsjö socken, Jämtland. År 1908

Kälen, Bodsjö socken, Jämtland. År 1908

Bangården i Bräcke.

Bangården i Bräcke.

Bangården i Bräcke.

Nyhem station

Nyhem station

Nyhem station

JvmKDAA04922

JvmKDAA04922

JvmKDAA04922

Bräcke järnvägsstation.

Bräcke järnvägsstation.

Railway stations in Sweden

En övergiven kälke på plattformen

En övergiven kälke på plattformen

Railway stations in Sweden

Bräcke järnvägsstation.

Bräcke järnvägsstation.

Railway stations in Sweden

Bräcke järnvägsstation och järnvägshotell.

Bräcke järnvägsstation och järnvägshotell.

Bräcke järnvägsstation och järnvägshotell.

Järnvägsstation och järnvägshotell i Bräcke.
Järnvägsstationen i Bräcke. Byggnaden längst fram i bild är järnvägshotellet, där bakom skymtas stationshuset.

Järnvägsstationen i Bräcke. Byggnaden längst fram i bild är järnvägsho...

Järnvägsstationen i Bräcke. Byggnaden längst fram i bild är järnvägshotellet, där bakom skymtas stationshuset.

Bräcke station.

Bräcke station.

Railway stations in Sweden

Bräcke station på 1910-talet.

Bräcke station på 1910-talet.

Railway stations in Sweden

Bräcke station.

Bräcke station.

Railway stations in Sweden

Järnvägsstationen i Bräcke med personal. I bakgrunden syns järnvägshotellet.Utbyggnaden till vänster av stationshuset är väntsalen för 3:e klass.

Järnvägsstationen i Bräcke med personal. I bakgrunden syns järnvägshot...

Järnvägsstationen i Bräcke med personal. I bakgrunden syns järnvägshotellet.Utbyggnaden till vänster av stationshuset är väntsalen för 3:e klass.

Sågverk vid Bräckefjärden.

Sågverk vid Bräckefjärden.

Sågverk vid Bräckefjärden.

Kälarne station

Kälarne station

Railway stations in Sweden

Kälarne station.

Kälarne station.

Railway stations in Sweden

Gällö station.

Gällö station.

Railway stations in Sweden

Dockmyr station.

Dockmyr station.

Railway stations in Sweden

Vy på stationsområde och bangård vintertid.
Håsjö station.

Håsjö station.

Railway stations in Sweden

Ånge - Bräcke

Ånge - Bräcke

Ånge - Bräcke

Byte av överbyggnad på järnvägsbron över Grötingen på linjen mellan Bräcke och Långsele.

Byte av överbyggnad på järnvägsbron över Grötingen på linjen mellan Br...

Byte av överbyggnad på järnvägsbron över Grötingen på linjen mellan Bräcke och Långsele.

Byte av överbyggnad på järnvägsbron över Grötingen på linjen mellan Bräcke och Långsele.

Byte av överbyggnad på järnvägsbron över Grötingen på linjen mellan Br...

Byte av överbyggnad på järnvägsbron över Grötingen på linjen mellan Bräcke och Långsele.

Bro över Grötingen på linjen mellan Bräcke och Långsele.

Bro över Grötingen på linjen mellan Bräcke och Långsele.

Bro över Grötingen på linjen mellan Bräcke och Långsele.

Ånge - Bräcke

Ånge - Bräcke

Ånge - Bräcke

Lastning av träkol vid Kälarne station.

Lastning av träkol vid Kälarne station.

Lastning av träkol vid Kälarne station.

JvmKDAA04920

JvmKDAA04920

Railway stations in Sweden

Bräcke, hotellet och järnvägsstationen.
Bräcke järnvägshotell.

Bräcke järnvägshotell.

Bräcke järnvägshotell.

Bräcke järnvägshotell.

Bräcke järnvägshotell.

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00365

JvmKBEA00365

Railway stations in Sweden

Bräcke station.

Bräcke station.

Railway stations in Sweden

Kälarne station.

Kälarne station.

Railway stations in Sweden

Banvaktstuga linjen Långsele--Bräcke

Banvaktstuga linjen Långsele--Bräcke

Banvaktstuga linjen Långsele--Bräcke

Bv-stuga

Bv-stuga

Bv-stuga

Statens Järnvägar, SJ E 1101.

Statens Järnvägar, SJ E 1101.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ E 1040.  Ved i tendern.

Statens Järnvägar, SJ E 1040. Ved i tendern.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ L 807.

Statens Järnvägar, SJ L 807.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Personal som står vid godsvagnar och dess innehåll efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Personal som står vid godsvagnar och dess innehåll efter olycka mellan...

Personal som står vid godsvagnar och dess innehåll efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Godsvagnar som har vällt mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Godsvagnar som har vällt mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 192...

Godsvagnar som har vällt mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Godsvagnar som har spårat ur efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Godsvagnar som har spårat ur efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne ...

Godsvagnar som har spårat ur efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Bärgning av godsvagnar med hjälp av en lyftkran efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Bärgning av godsvagnar med hjälp av en lyftkran efter olycka mellan Ga...

Bärgning av godsvagnar med hjälp av en lyftkran efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Statens Järnvägar, SJ gjorde stora prov med tryckluftbromsade tåg 9-13 augusti 1920 i backarna på linjen Ånge-Bräcke. Tåget står i södra infarten till Bräcke station.Loken är två vedeldade E-lok med tryckluftbromsapparater och troligen är det E 1460 och E 1461 (enligt annat foto från proven). Första vagnen är en inlånad Preußisk mätvagn med nummer 8952. Tågsättet består av 132 axlar med en vikt av 1266 ton och det är 694 meter långt.

Statens Järnvägar, SJ gjorde stora prov med tryckluftbromsade tåg 9-13...

Statens Järnvägar, SJ gjorde stora prov med tryckluftbromsade tåg 9-13 augusti 1920 i backarna på linjen Ånge-Bräcke. Tåget står i södra infarten till Bräcke station.Loken är två vedeldade E-lok med tryckluftbr... more

Resande på perrongen vid Kälarne järnvägsstation i väntan på tåget.

Resande på perrongen vid Kälarne järnvägsstation i väntan på tåget.

Resande på perrongen vid Kälarne järnvägsstation i väntan på tåget.

JvmKDAA04923

JvmKDAA04923

Railway stations in Sweden

Banmästarstuga nr 409 och 410.

Banmästarstuga nr 409 och 410.

Banmästarstuga nr 409 och 410.

Bärgning av godsvagn med hjälp av en lyftkran efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Bärgning av godsvagn med hjälp av en lyftkran efter olycka mellan Gast...

Bärgning av godsvagn med hjälp av en lyftkran efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Liggande godsvagn efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Liggande godsvagn efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland ...

Liggande godsvagn efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Bärgning av godsvagn med hjälp av lyftkran efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Bärgning av godsvagn med hjälp av lyftkran efter olycka mellan Gastsjö...

Bärgning av godsvagn med hjälp av lyftkran efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Gastsjön station.

Gastsjön station.

Gastsjön station.

Nedmontering av godsvagnar efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Nedmontering av godsvagnar efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i ...

Nedmontering av godsvagnar efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Stationsområdet i Bräcke.

Stationsområdet i Bräcke.

Railway stations in Sweden

Station anlagd 1879. Tvåvånings stationshus i trä

Station anlagd 1879. Tvåvånings stationshus i trä

Station anlagd 1879. Tvåvånings stationshus i trä

Bräcke station på 1920-talet.

Bräcke station på 1920-talet.

Bräcke station på 1920-talet.

Statens Järnvägar, SJ,

Statens Järnvägar, SJ,

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Stavre station

Stavre station

Stavre station

Nedmontering av godsvagnar efter olycka med hjälp av en lyftkran mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Nedmontering av godsvagnar efter olycka med hjälp av en lyftkran mella...

Nedmontering av godsvagnar efter olycka med hjälp av en lyftkran mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Statens Järnvägar, SJ godsvagn 9778 och SJ godsvagn 8874 liggande  efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Statens Järnvägar, SJ godsvagn 9778 och SJ godsvagn 8874 liggande eft...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Personal som sitter på liggande godsvagnar efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Personal som sitter på liggande godsvagnar efter olycka mellan Gastsjö...

Personal som sitter på liggande godsvagnar efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Bärgning av godsvagnar med hjälp av en lyftkran efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.

Bärgning av godsvagnar med hjälp av en lyftkran efter olycka mellan Ga...

Bärgning av godsvagnar med hjälp av en lyftkran efter olycka mellan Gastsjön och Kälarne i Jämtland på 1920-talet.