The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

bostad

3,193 media by topicpage 1 of 32
Kolbäck sn, Strömsholm.Ridskolan, Hingstdepån.Depåchefens bostad, uppförd runt 1770.

Kolbäck sn, Strömsholm.Ridskolan, Hingstdepån.Depåchefens bostad, uppf...

Kolbäck sn, Strömsholm.Ridskolan, Hingstdepån.Depåchefens bostad, uppförd runt 1770.

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande esplanaden.

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden...

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande... More

Fanjunkarebostället Berg, Ölmstad.

Fanjunkarebostället Berg, Ölmstad.

Förste kände brukare är Jöns i Bärgh på 1540-talet. På grund av fattigdom var gården befriad från uttaxering för Älvsborgs lösen. Tillhörde kronan och hade fram till slutet av 1800-talet arrenda-torer. Har vari... More

Skiss och uppmätning av Rosenlundska huset.

Skiss och uppmätning av Rosenlundska huset.

Reprofoto av skiss och uppmätning från 1800-talet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltida ursprung som tidigt gav plats för ett helgeandshus. Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvanter skapade en mycket framgångsrik handelsgård. Byggnaderna revs 1907 för att ge plats för det så kallade Centralpalatset. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltid...

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Den har ett medeltida ursprung som tidigt gav plats för ett helgeandshus. Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvan... More

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den stora stadsbranden år 1700 startade, genom att en av gårdens drängar slarvat med en lykta. Efter branden avsågs Platensgatan att förlängas genom gården. Tomtens ägare lät emellertid i hast uppföra det putsade gatuhuset i bakgrunden, vilket omintetgjorde den planerade förlängning av gatan. Som en eftergift togs ett valv upp redan 1707 för fri passage till och från Stora torget. Valvet skymtar bortom den välta trålåren under skylten "Mjölhandel".  Under 1800-talet kom gården i etapper gå över i familjen Westmans ägo, vilkas anförvanter skapade en mycket framgångsrik handelsgård. Byggnaderna revs 1907 för att ge plats för det så kallade Centralpalatset. Tiden för bilden är omkring förra sekelskiftet.

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den...

Gårdsinteriör från Westmanska gården i Linköping. Det var härifrån den stora stadsbranden år 1700 startade, genom att en av gårdens drängar slarvat med en lykta. Efter branden avsågs Platensgatan att förlängas ... More

Plansch med uniform för officer, soldater och spel i parad vid Svea livgarde för åren 1817-1833, ritad av Einar von Strokirch. Ingår i planschsamlingen Svenska arméns munderingar 1680-1905.

Plansch med uniform för officer, soldater och spel i parad vid Svea li...

Plansch med uniform för officer, soldater och spel i parad vid Svea livgarde för åren 1817-1833, ritad av Einar von Strokirch. Ingår i planschsamlingen Svenska arméns munderingar 1680-1905.

Bånga /  Runemo i Alfta, byggd 1845

Bånga / Runemo i Alfta, byggd 1845

Bånga / Runemo i Alfta, byggd 1845

Bånga /  Runemo i Alfta, byggd 1845

Bånga / Runemo i Alfta, byggd 1845

Bånga / Runemo i Alfta, byggd 1845

Familjen Palm har ställt upp sig för fotografering invid hemmet Dal i Ingatorps socken. Notera farstukvistens fantasifulla lövsågeri. Tiden är några få år in på förra seklet.
Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Växbo, "Jon-Jons". / Länsmuseet Gävleborg
Växbo, "Jon-Jons". / Länsmuseet Gävleborg
Växbo, "Jon-Jons". / Länsmuseet Gävleborg
Franska trupper. Uniformsteckning av Carl Johan Ljunggren tryckt i boken Minnesanteckningar under 1813 och 1814 års kampanjer uti Tyskland och Norge, utgiven 1855.

Franska trupper. Uniformsteckning av Carl Johan Ljunggren tryckt i bok...

Franska trupper. Uniformsteckning av Carl Johan Ljunggren tryckt i boken Minnesanteckningar under 1813 och 1814 års kampanjer uti Tyskland och Norge, utgiven 1855.

Långlöts norrgård. Kalmar Läns museum

Långlöts norrgård. Kalmar Läns museum

Långlöts norrgård ägs numera av Anna och Jan Erici. Tidigare ägare var Anna och Gustaf Cedergren.

"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en del av den).

"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en...

"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en del av den).

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB. Gävle, Sverige

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB. Gävle, Sverige

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Stereobild av The Great East Room, Presidents House.

Stereobild av The Great East Room, Presidents House.

Stereobild av The Great East Room, Presidents House.

Stereobild av Hopiindianerna. Tre indiankvinnor med barn.

Stereobild av Hopiindianerna. Tre indiankvinnor med barn.

Stereobild av Hopiindianerna. Tre indiankvinnor med barn.

Hyddor i området kring Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Hyddor i området kring Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum ef...

Hyddor i området kring Astrachan.Bilden ingår i två stora fotoalbum efter direktör Karl Wilhelm Hagelin som arbetade länge vid Nobels oljeanläggningar i Baku.

Vy över Kristbergs prästgård, även kallad Åstorp efter hemmanets ursprung. Uppförd 1860.

Vy över Kristbergs prästgård, även kallad Åstorp efter hemmanets urspr...

Enskilt arkiv 108 emanerar från Lennart Zielfelt (1895-1976).

Sparreholm. Statens Järnvägar, SJ. Tjänstebostad för stationsinpektör mellan 1863-1881. Euphrosynes rum.

Sparreholm. Statens Järnvägar, SJ. Tjänstebostad för stationsinpektör ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Grönviken nr. 3 i Mo, Ockelbo. Ägare: Hans Erik Engblom, född 1864, gift med Erika Sandin.

Grönviken nr. 3 i Mo, Ockelbo. Ägare: Hans Erik Engblom, född 1864, gi...

Grönviken nr. 3 i Mo, Ockelbo. Ägare: Hans Erik Engblom, född 1864, gift med Erika Sandin.

Kontors- och mangårdsbyggnader Värmland, Sverige
Motiv från Skällviks prästgård Korsnäs. Vid tiden disponerades bostället av kyrkoherde Gustaf Leonard Lundqvist och dennes maka Jacuette, född Ljunglöf. Möjligtvis är det den fotointresserade kyrkoherden som tagit bilden.

Motiv från Skällviks prästgård Korsnäs. Vid tiden disponerades boställ...

Enskilt arkiv 648 emanerar från Gustaf Leonard Lundqvist och dennes maka Jacobina, vardagligt kallad Jaquette, född Ljunglöf. År 1869 blev Lundqvist utsedd till kyrkoherde i Skällvik och Sankt Anna församlingar... More

Krocketspel framför disponentbostaden till Gusums bruk. Rimligtvis är bilden tagen i samband med familjen Lundqvists besök hos brukspatronparet Westerberg. Gustaf Leonard Lundqvist var vid tiden kyrkoherde i Skällvik men hade tillsammans med hustrun Jacuette tidigare bott i Ringarum. Möjligtvis är det den fotointresserade kyrkoherden som tagit bilden.

Krocketspel framför disponentbostaden till Gusums bruk. Rimligtvis är ...

Enskilt arkiv 648 emanerar från Gustaf Leonard Lundqvist och dennes maka Jacobina, vardagligt kallad Jaquette, född Ljunglöf. År 1869 blev Lundqvist utsedd till kyrkoherde i Skällvik och Sankt Anna församlingar... More

Odaterad vy mot Ribbingshov i Norra Vi socken. Vackert belägen på en udde vid sjön Sommen. Huvudbyggnaden uppfördes 1692 genom generelmajor Axel von Schaars försorg. Genom byggherrens dotter kom godset vidare att övergå till släkten Ridderborg som fideikommiss.
Solstad gruva. Kalmar Läns museum
Sandvikens järnvägsstation. Gävleborg, Sverige
Bryggarhäst med kusken som troligen är Per Olof Sahlin (1873-1953). Han var anställd som utkörare på Wilanders bryggeri. Bakom hästen syns Brinkgården på Kvistholmen.

Bryggarhäst med kusken som troligen är Per Olof Sahlin (1873-1953). Ha...

Bryggarhäst med kusken som troligen är Per Olof Sahlin (1873-1953). Han var anställd som utkörare på Wilanders bryggeri. Bakom hästen syns Brinkgården på Kvistholmen.

Bergslagernas Järnvägar, BJ U 6.

Bergslagernas Järnvägar, BJ U 6.

Bergslagernas Järnvägar, BJ U 6.

Skara, kv. Jarlen, Gällkvist.

Skara, kv. Jarlen, Gällkvist.

Skara, kv. Jarlen, Gällkvist.

Örebro, Drottninggatan norrut från Våghustorget.

Örebro, Drottninggatan norrut från Våghustorget.

Örebro, Drottninggatan norrut från Våghustorget.

"Polhem' under byggnad, d.10 Sept. 1872."

"Polhem' under byggnad, d.10 Sept. 1872."

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Polhem', fr. sydvest, vinterdrägt, d.3 April 1873." Oidentifierade män mot husväggen.

"Polhem', fr. sydvest, vinterdrägt, d.3 April 1873." Oidentifierade mä...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Hela kolonien, längst t. venster ute på udden det röda observatoriet, t. höger och venster om huset det gula och blå observatoriet, längst t. höger termometerburen, taget fr. isen i Mosselbay, fr södra sidan d.23 Juni 1873. Axel Enwall"

"Hela kolonien, längst t. venster ute på udden det röda observatoriet,...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Polhem', (huset) fr. nordost, vinterdrägt, d.6 April 1873." Övervintringsstationen för Nordenskiölds expedition. Namngiven efter expeditionsfartyget.

"Polhem', (huset) fr. nordost, vinterdrägt, d.6 April 1873." Övervintr...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Polhem', fr. nordost, sommardrägt, d.22 Juni 1873."

"Polhem', fr. nordost, sommardrägt, d.22 Juni 1873."

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Polhem', fr. nordvest, sommardrägt, d.23Juni 1873 (midnattsfotografi)." Oidentifierade personer med hundar.

"Polhem', fr. nordvest, sommardrägt, d.23Juni 1873 (midnattsfotografi)...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Polhem', från söder, sommardrägt, d.21 Juni 1873." Oidentifierade personer och en hund vid huset.

"Polhem', från söder, sommardrägt, d.21 Juni 1873." Oidentifierade per...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Mattilas´ övervintringsbostad vid Greyhook, d.1 Juli 1873 (midnattsfotografi)."

"Mattilas´ övervintringsbostad vid Greyhook, d.1 Juli 1873 (midnattsfo...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

"Söndagslif på Spetsbergen d.22 Juni 1873. Oidentifierade utanför stationen Polhem. Sannolikt Kjellman till vänster och möjligen von Holten tre fr v.

"Söndagslif på Spetsbergen d.22 Juni 1873. Oidentifierade utanför stat...

Se gm5869 för fullständiga uppgifter om förvärv av fotoalbum.

Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874.  Sulfitfabriken kom att vara den första i sitt slag i världen. Verksamheten kom under de följande åren utökas med uppköp av flera sågverk. 1890 genomfördes förvärvet av de s.k. Hamrångeverken, som tillförde bolaget 24 000 hektar skog. 1897 förvärvades 91 000 hektar skog samt sågverk och snickerifabrik i Askesta med tillhörande lastageplats i Sandarne från Svartviks AB. Med på köpet följde även Marma–Sandarne Järnväg

Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874. Sulfitfabriken...

Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874. Sulfitfabriken kom att vara den första i sitt slag i världen. Verksamheten kom under de följande åren utökas med uppköp av flera sågverk. 1890 genomfördes... More

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren 1875-1876.

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren ...

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren 1875-1876.

En fest i samband med fotograf Forsbäcks andra bröllop 1876.

En fest i samband med fotograf Forsbäcks andra bröllop 1876.

En fest i samband med fotograf Forsbäcks andra bröllop 1876.

Handlande Per Englunds i Kallbäck. Efter branden 1876.

Handlande Per Englunds i Kallbäck. Efter branden 1876.

Handlande Per Englunds i Kallbäck. Efter branden 1876.

Interiör från Fredrika och Statens Järnvägars byråchef Carl Abraham Limnells hem på Malmtorgsgatan 1 i Stockholm.

Interiör från Fredrika och Statens Järnvägars byråchef Carl Abraham Li...

Interiör från Fredrika och Statens Järnvägars byråchef Carl Abraham Limnells hem på Malmtorgsgatan 1 i Stockholm.

Nybyggt trähus. Tre kvinnor i förgrunden. Gävle, Sverige

Nybyggt trähus. Tre kvinnor i förgrunden. Gävle, Sverige

Nybyggt trähus. Tre kvinnor i förgrunden.

Gatuvy på Söder, Gävle. Gävle, Sverige
Mangårdsbygganden till Herrestad mellangård. Enligt påskrift togs bilden 1879. Vid tiden ägdes gården av Nils Gustaf Eriksson och dennes maka Josefina Andersdotter. Möjligtvis är det gårdsägaren som sitter i kostym och hatt på bilden. Övriga personer på bilden stämmer överens med familjens sammansättning vid tiden; hustrun, barnen Anna Josefina f. 1859, Emma Desideria f. 1861, Alida Charlotta f. 1863, Erik Gustaf f. 1869  och Helena Elisabeth f. 1870.

Mangårdsbygganden till Herrestad mellangård. Enligt påskrift togs bild...

Enskilt arkiv 202 emanerar från John-Eric Personne, Bromma. Arkivets handlingar skänktes till museet 1989.

Man med cykel poserar framför gärdsgård. Gävle, Sverige

Man med cykel poserar framför gärdsgård. Gävle, Sverige

Man med cykel poserar framför gärdsgård.

Tre män. Gävle, Sverige
Rallarbostad  i skogen vid 1880- talet

Rallarbostad i skogen vid 1880- talet

Rallarbostad i skogen vid 1880- talet

Tvåvånings enkelstuga i mycket dåligt skick.

Tvåvånings enkelstuga i mycket dåligt skick.

Tvåvånings enkelstuga i mycket dåligt skick.

Byggnader och butik på Södra Vallgatan i Kalmar.

Byggnader och butik på Södra Vallgatan i Kalmar.

Byggnader och butik på Södra Vallgatan i Kalmar.

Nisbethska gården. Kalmar Läns museum

Nisbethska gården. Kalmar Läns museum

Nisbethska huset på Ölandsgatan 45, uppfördes 1764.

Maskinaffär till vänster på Södra Vallgatan.

Maskinaffär till vänster på Södra Vallgatan.

Maskinaffär till vänster på Södra Vallgatan.

Kvarter Eken i Kalmar.

Kvarter Eken i Kalmar.

Kvarter Eken i Kalmar.

Bostäder i kvarter Krögaren i Kalmar.

Bostäder i kvarter Krögaren i Kalmar.

Bostäder i kvarter Krögaren i Kalmar.

Nisbethska gården. Kalmar Läns museum

Nisbethska gården. Kalmar Läns museum

Nisbethska huset på Ölandsgatan 45, uppfördes 1764.

Vykort på Södra Vallgatan i Kalmar vintertid.

Vykort på Södra Vallgatan i Kalmar vintertid.

Vykort på Södra Vallgatan i Kalmar vintertid.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

En teckning av Nils Kreuger, En bostad bakom ett plank.

En teckning av Nils Kreuger, En bostad bakom ett plank.

En teckning av Nils Kreuger, En bostad bakom ett plank.

Bostadshus i Kalmar. Kalmar Läns museum
Hjertströmska gården från väster med dess trädgård.

Hjertströmska gården från väster med dess trädgård.

Hjertströmska gården från väster med dess trädgård.

Husen i kvarter Beckasinen just före rivningen. Längst bort i bild finns det bevarade hörnhuset.

Husen i kvarter Beckasinen just före rivningen. Längst bort i bild fin...

Husen i kvarter Beckasinen just före rivningen. Längst bort i bild finns det bevarade hörnhuset.

Häst och vagn på en gata i Kalmar samt en man som bär på ett par plankor i förgrunden.

Häst och vagn på en gata i Kalmar samt en man som bär på ett par plank...

Häst och vagn på en gata i Kalmar samt en man som bär på ett par plankor i förgrunden.

"Engvallska fastigheten", riven och ersatt med ny byggnad.

"Engvallska fastigheten", riven och ersatt med ny byggnad.

"Engvallska fastigheten", riven och ersatt med ny byggnad.

Thernströmska huset blockerade Västra Sjögatan i Kalmar tills Fredriksskansbron byggdes.

Thernströmska huset blockerade Västra Sjögatan i Kalmar tills Fredriks...

Thernströmska huset blockerade Västra Sjögatan i Kalmar tills Fredriksskansbron byggdes.

Bild tagen i Lilla Torget i Kalmar. Visar Domprostgården, Residenset och Dahmska huset.

Bild tagen i Lilla Torget i Kalmar. Visar Domprostgården, Residenset o...

Bild tagen i Lilla Torget i Kalmar. Visar Domprostgården, Residenset och Dahmska huset.

Dahmska huset på Lilla Torget. Byggt för fortifikationsingenjören Anders Olofsson Berg och hans hustru Britha Gudmundsdotter Skuthe.  Huset stod färdigt 1666.

Dahmska huset på Lilla Torget. Byggt för fortifikationsingenjören Ande...

Dahmska huset på Lilla Torget. Byggt för fortifikationsingenjören Anders Olofsson Berg och hans hustru Britha Gudmundsdotter Skuthe. Huset stod färdigt 1666.

Hamnen och Ångkvarnen. Kalmar Läns museum
Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

En bostad på Strandgatan i Kalmar.

En bostad på Strandgatan i Kalmar.

En bostad på Strandgatan i Kalmar.

Krusenstiernska gården. Kalmar Läns museum

Krusenstiernska gården. Kalmar Läns museum

Innanför det röda planket finns en trädgård med gamla frukt- och valnötsträd, bärbuskar, blommor, örter och medicinalväxter. Finns även ett café.

Storgatan från Stortorget. Långt borta skymtar Larmtorget med Frimurarlogen.

Storgatan från Stortorget. Långt borta skymtar Larmtorget med Frimurar...

Mitt på gatan till vänster syns Cerstenska husets trappgavel. Huset närmast till höger är påbyggt och inrymmer Rågårds modehus. Huset till vänster revs 1964 för att ge plats åt Skandias nybygge.

En fönsternisch och dörr i en bostad i kvarter Domprosten.

En fönsternisch och dörr i en bostad i kvarter Domprosten.

En fönsternisch och dörr i en bostad i kvarter Domprosten.

Skommarhyttans hyttruin i förgrunden. Huset på kullen hade Gammelstilla Bruk ställt till förfogande som skolhus innan skolan i Östansjö byggdes på 1880-talet

Skommarhyttans hyttruin i förgrunden. Huset på kullen hade Gammelstill...

Skommarhyttans hyttruin i förgrunden. Huset på kullen hade Gammelstilla Bruk ställt till förfogande som skolhus innan skolan i Östansjö byggdes på 1880-talet

Västra Sjögatan i Kalmar med Thernströmska huset.

Västra Sjögatan i Kalmar med Thernströmska huset.

Västra Sjögatan i Kalmar med Thernströmska huset.

Drottning Kristinas päronträd i Möltorp, Förlösa.

Drottning Kristinas päronträd i Möltorp, Förlösa.

Drottning Kristinas päronträd i Möltorp, Förlösa.

Skeppsvarv på norra sidan.
Anton Wahledows gård. Bildhuggare.
Tripp, Trapp, Trull vid korsningen Larmgatan - Fiskaregatan i Kalmar. Fått sina namn efter sin storlek.

Tripp, Trapp, Trull vid korsningen Larmgatan - Fiskaregatan i Kalmar. ...

Tripp, Trapp, Trull vid korsningen Larmgatan - Fiskaregatan i Kalmar. Fått sina namn efter sin storlek.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

Stadsvy över del av Kalmar.

Stadsvy över del av Kalmar.

Stadsvy över del av Kalmar.

Rosenlunska huset. Byggt för borgmästare Erik Rosenlund. Kvarnholmens äldsta stenhus, färdigt 1655. Ritat av Nicodemus Tessin d ä.

Rosenlunska huset. Byggt för borgmästare Erik Rosenlund. Kvarnholmens ...

Nicodemus Tessin den äldre blev 1661 utnämnd till Sveriges och Stockholms förste stadsarkitekt (senare slottsarkitekt) och innehade tjänsten till sin död.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

Anton Wahledows gård. Bildhuggare.

Vy över Visby. I bakgrunden ser man en Sankta Katarinas kyrkoruin.

Vy över Visby. I bakgrunden ser man en Sankta Katarinas kyrkoruin.

Vy över Visby. I bakgrunden ser man en Sankta Katarinas kyrkoruin.

Kalmar från Domkyrkstornet."Hilda gratuleras hjertligt af, hvem?Den 19/2 03

Kalmar från Domkyrkstornet."Hilda gratuleras hjertligt af, hvem?Den 19...

Kalmar från Domkyrkstornet."Hilda gratuleras hjertligt af, hvem?Den 19/2 03

Lilla Kvarntorpet på Attarps ägor i Svinhult. Vid husknuten ses brukarna av det före detta soldattorpet, makarna Sven Peter och Hanna Skog. Sven Peter hade kommit hit redan 1876, då som livgrenadjär. Hanna Maria flyttade in i samband med parets giftemål 1880. Vid indelningsverkets avskaffande 1901, omändrades Kvarntorpet till ett vanligt torp. Bild från omkring 1925.
En fönsternisch och dörr i en bostad i kvarter Domprosten.

En fönsternisch och dörr i en bostad i kvarter Domprosten.

En fönsternisch och dörr i en bostad i kvarter Domprosten.

Bostadshus på Ölandsgatan i Kalmar.

Bostadshus på Ölandsgatan i Kalmar.

Bostadshus på Ölandsgatan i Kalmar.

Stinsbostaden, Svenska Järnvägarna
Villa Skansen i Kalmar. Bankdirektör Roosvals hus, uppfört till hans 50-årsdag. Villan lämnades vid Roosvals konkurs omkring 1886.

Villa Skansen i Kalmar. Bankdirektör Roosvals hus, uppfört till hans 5...

Villa Skansen i Kalmar. Bankdirektör Roosvals hus, uppfört till hans 50-årsdag. Villan lämnades vid Roosvals konkurs omkring 1886.

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gårdsjön. Huset byggdes 1887-88 och står där än idag

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gå...

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gårdsjön. Huset byggdes 1887-88 och står där än idag

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gårdsjön. Huset byggdes 1887-88 och står där än idag.

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gå...

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gårdsjön. Huset byggdes 1887-88 och står där än idag.

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gårdsjön. Huset byggdes 1887-88 och står där än idag

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gå...

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gårdsjön. Huset byggdes 1887-88 och står där än idag

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gårdsjön. Huset byggdes 1887-88 och står där än idag.

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gå...

Gårdsjö herrgård i Östra Ämterviks socken belägen vid sydspetsen av Gårdsjön. Huset byggdes 1887-88 och står där än idag.

Previous

of 32

Next