The World's Largest Public Domain Media Search Engine

borg mesch 1869 1956

284 media by topicpage 1 of 3
Samer och arbetare framför förrådsbyggnaden vid Rensjön. Byggnadsingenjör Höijer synes luta mot björken och doktor Skanthe står 2 man till höger om honom. Björn som passerat järnvägsbanken ligger skjuten dem.

Samer och arbetare framför förrådsbyggnaden vid Rensjön. Byggnadsingen...

Samer och arbetare framför förrådsbyggnaden vid Rensjön. Byggnadsingenjör Höijer synes luta mot björken och doktor Skanthe står 2 man till höger om honom. Björn som passerat järnvägsbanken ligger skjuten dem.

Borg Mesch - Statens Järnvägar, SJ snöslunga.

Borg Mesch - Statens Järnvägar, SJ snöslunga.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Borg Mesch - Vy på berg och tåg.

Borg Mesch - Vy på berg och tåg.

Vy på berg och tåg. Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Järnmalmsfält. B+B lok från A.E.G. med 2050 ton i Kiruna.

Järnmalmsfält. B+B lok från A.E.G. med 2050 ton i Kiruna.

Järnmalmsfält. B+B lok från A.E.G. med 2050 ton i Kiruna.

Borg Mesch - Statsbanan: Morjärv-Lappträsk  Ingengörbostaden vid Björkvattnet

Borg Mesch - Statsbanan: Morjärv-Lappträsk Ingengörbostaden vid Björk...

Statsbanan: Morjärv-Lappträsk Ingengörbostaden vid Björkvattnet

Fotot taget på Riksgränsbanan i Kiruna straks nedom nuvarade LKAB hotel.Disponent Lundbohm med flera poserar framför personvagnen. I bakgrunden syns Luossavaara.

Fotot taget på Riksgränsbanan i Kiruna straks nedom nuvarade LKAB hote...

Fotot taget på Riksgränsbanan i Kiruna straks nedom nuvarade LKAB hotel.Disponent Lundbohm med flera poserar framför personvagnen. I bakgrunden syns Luossavaara.

Borg Mesch - Kyrkan i Kiruna (Kirunavaara).

Borg Mesch - Kyrkan i Kiruna (Kirunavaara).

Kyrkan i Kiruna (Kirunavaara).

Riksgränsens järnvägsstation från Norra sidan. Fotot vann pris i Svenska Turistföreningens Fotografiska pristävlan 1902.

Riksgränsens järnvägsstation från Norra sidan. Fotot vann pris i Svens...

Riksgränsens järnvägsstation från Norra sidan. Fotot vann pris i Svenska Turistföreningens Fotografiska pristävlan 1902.

Malmtåg med vagnarna, Statens Järnvägar, SJ M2 6478, SJ M2 15476 (sist), Finka G1F 18873, SJ 17278 vid Torneträsk station.

Malmtåg med vagnarna, Statens Järnvägar, SJ M2 6478, SJ M2 15476 (sist...

Malmtåg med vagnarna, Statens Järnvägar, SJ M2 6478, SJ M2 15476 (sist), Finka G1F 18873, SJ 17278 vid Torneträsk station.

Borg Mesch - Abiskojokks anhaltsstation, sedermera Abisko turiststation.

Borg Mesch - Abiskojokks anhaltsstation, sedermera Abisko turiststatio...

Abiskojokks anhaltsstation, sedermera Abisko turiststation.

Borg Mesch - Bro över Kalixälv vid Morjärv

Borg Mesch - Bro över Kalixälv vid Morjärv

Bro över Kalixälv vid Morjärv Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Ånglok, Stenbacken station Sverige

Borg Mesch - Ånglok, Stenbacken station Sverige

Stenbacken station Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Rallare i arbete med att bygga järnvägen mellan Gällivare och Porjus. Bäring, Luspen- Porjusselet.

Rallare i arbete med att bygga järnvägen mellan Gällivare och Porjus. ...

Rallare i arbete med att bygga järnvägen mellan Gällivare och Porjus. Bäring, Luspen- Porjusselet.

Borg Mesch - Abisko samhälle i bakgrunden Nuolja

Borg Mesch - Abisko samhälle i bakgrunden Nuolja

Abisko samhälle i bakgrunden Nuolja

Borg Mesch - Björkliden. Persontåg med utsikt över Lapporten.

Borg Mesch - Björkliden. Persontåg med utsikt över Lapporten.

Björkliden. Persontåg med utsikt över Lapporten. Public domain image of train car, railroad, railways, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Järnmalmsfält. Elektrisk lastskopa vid Kirunavaara.

Borg Mesch - Järnmalmsfält. Elektrisk lastskopa vid Kirunavaara.

Järnmalmsfält. Elektrisk lastskopa vid Kirunavaara.

Lokstation i Kiruna med två Ellok som syns längst bort i bild .

Lokstation i Kiruna med två Ellok som syns längst bort i bild .

Lokstation i Kiruna med två Ellok som syns längst bort i bild .

Borg Mesch - Rombaksbotten, Svenska Järnvägarna
Loket troligen ett byggnadslok SJ Bycf tillverkat av Orenstein & Koppel  på en decauvillebana. (När man pratar om Svergies decauvillejärnvägar menar man i allmänhet permanenta eller tillfälliga banor med spårvidden 600 mm De färdiga rälsbitarna för provisoriska banor är jämförbara med de rälslängder som används på en  modelljärnväg.) Statsbanan: Morjärv-Lappträsk  Kajbyggnaden vid Räcktjärvändan.

Loket troligen ett byggnadslok SJ Bycf tillverkat av Orenstein & Koppe...

Loket troligen ett byggnadslok SJ Bycf tillverkat av Orenstein & Koppel på en decauvillebana. (När man pratar om Svergies decauvillejärnvägar menar man i allmänhet permanenta eller tillfälliga banor med spårvi... More

Borg Mesch - Landshövding Bergström besöker Kiruna.

Borg Mesch - Landshövding Bergström besöker Kiruna.

Landshövding Bergström besöker Kiruna.

Borg Mesch - Vy från Kaitum., Svenska Järnvägarna

Borg Mesch - Vy från Kaitum., Svenska Järnvägarna

Vy från Kaitum. Public domain scan of the colorized vintage postcard, Sweden, no copyright restrictions image - Picryl description

Laxforsens Sågverks AB, beläget en halv mil från Jukkasjärvi, vid utflödet av Luossajokki.Fotografier inköpt av Svenska Turistföreningen 1903.

Laxforsens Sågverks AB, beläget en halv mil från Jukkasjärvi, vid utfl...

Laxforsens Sågverks AB, beläget en halv mil från Jukkasjärvi, vid utflödet av Luossajokki.Fotografier inköpt av Svenska Turistföreningen 1903.

Borg Mesch - Kulvert över Hällmyrbäcken, Svenska Järnvägarna
2  män som inväntar middagen vid Hippasrova. Järnvägen mellan Gällivare-Porjus.

2 män som inväntar middagen vid Hippasrova. Järnvägen mellan Gällivar...

2 män som inväntar middagen vid Hippasrova. Järnvägen mellan Gällivare-Porjus.

Borg Mesch - Tunnel i Porjus., Svenska Järnvägarna

Borg Mesch - Tunnel i Porjus., Svenska Järnvägarna

Tunnel i Porjus. Public domain photograph of the train tunnel, railroad, train track, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Kiruna stations väntsal., Svenska Järnvägarna

Borg Mesch - Kiruna stations väntsal., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Abisko Järnvägsstation., Svenska Järnvägarna

Borg Mesch - Abisko Järnvägsstation., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Snöröjning i Kiruna., Svenska Järnvägarna
Borg Mesch - Järnvägspersonal tillsammans med sina familjer inför midsommarfirande.

Borg Mesch - Järnvägspersonal tillsammans med sina familjer inför mids...

Järnvägspersonal tillsammans med sina familjer inför midsommarfirande.

Besiktningsresa Svartön - Riksgränsen - Narvik. På fotografiet syns dels inbjudna banarbetare och dels inbjudna sångare från Kiruna. Sångarna underhöll vid högtidlighållandet av att Malmbanans elektrifiering nu är klar i sen helhet ända till Narvik.

Besiktningsresa Svartön - Riksgränsen - Narvik. På fotografiet syns de...

Railway stations in Sweden Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Järnmalmsfält. Motiv från Riksgränsbanan vid Kaisepakte.

Borg Mesch - Järnmalmsfält. Motiv från Riksgränsbanan vid Kaisepakte.

Järnmalmsfält. Motiv från Riksgränsbanan vid Kaisepakte. Public domain photograph of a tram car, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vy från Svartöberget mot Gråsjälfjärden och Luleå efter stadens brand.

Vy från Svartöberget mot Gråsjälfjärden och Luleå efter stadens brand.

Vy från Svartöberget mot Gråsjälfjärden och Luleå efter stadens brand.

Elevatoranläggningen vid Svartön. Anordning för utlastning av malmen till fartygen.Sverige & Norge Järnväg - Malmutlastningen i Luleå

Elevatoranläggningen vid Svartön. Anordning för utlastning av malmen t...

Elevatoranläggningen vid Svartön. Anordning för utlastning av malmen till fartygen.Sverige & Norge Järnväg - Malmutlastningen i Luleå

Motiv från Riksgränsbanans station vid Riksgränsen innan byggnaderna revs och flyttades därifrån.

Motiv från Riksgränsbanans station vid Riksgränsen innan byggnaderna r...

Motiv från Riksgränsbanans station vid Riksgränsen innan byggnaderna revs och flyttades därifrån.

Borg Mesch - Riksgränsen station under färdigställande.

Borg Mesch - Riksgränsen station under färdigställande.

Railway stations in Sweden Public domain image of railroad, railway, 19th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Transport av decauvillemateriel över myr.Statsbanebyggnaden Gällivare-Porjus, 1910-1911.Civilingenjör Håkan Bodman, ledare för andra arbetssträckan från Gällivare räknat.

Transport av decauvillemateriel över myr.Statsbanebyggnaden Gällivare-...

Transport av decauvillemateriel över myr.Statsbanebyggnaden Gällivare-Porjus, 1910-1911.Civilingenjör Håkan Bodman, ledare för andra arbetssträckan från Gällivare räknat.

Borg Mesch - Banbyggnad Inlandsbanan.Gällivare-Porjus.Båttransport på Vassareträsk.

Borg Mesch - Banbyggnad Inlandsbanan.Gällivare-Porjus.Båttransport på ...

Banbyggnad Inlandsbanan.Gällivare-Porjus.Båttransport på Vassareträsk.

Borg Mesch - Bro över Råneälv, Svenska Järnvägarna
Borg Mesch - Samiskt läger vid Rautajärvi.

Borg Mesch - Samiskt läger vid Rautajärvi.

Samiskt läger vid Rautajärvi.

Stationsinpektor Karl Tirén vid ett sameläger i närheten av Nikkaluokta. Tirén är mannen längst till höger i bild.

Stationsinpektor Karl Tirén vid ett sameläger i närheten av Nikkaluokt...

Stationsinpektor Karl Tirén vid ett sameläger i närheten av Nikkaluokta. Tirén är mannen längst till höger i bild.

Borg Mesch - Kiruna station under den första försöksmobiliseringen år 1912.
Borg Mesch - Bangård i Kiruna., Svenska Järnvägarna

Borg Mesch - Bangård i Kiruna., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden Public domain image of train car, railroad, railways, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Samekvinna med barn i Kiruna (Kirunavaara), 1914.

Borg Mesch - Samekvinna med barn i Kiruna (Kirunavaara), 1914.

Samekvinna med barn i Kiruna (Kirunavaara), 1914. Public domain photograph - Children, Sweden, group portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Stations- och transformatorhus Abisko Östra.

Borg Mesch - Stations- och transformatorhus Abisko Östra.

Railway stations in Sweden Public domain photograph of train station, platform, train tracks, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Vid kyrkan i Kiruna (Kirunavaara).

Borg Mesch - Vid kyrkan i Kiruna (Kirunavaara).

Vid kyrkan i Kiruna (Kirunavaara). Public domain photograph - cemetery, graves, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Lokstallet i Kiruna, Svenska Järnvägarna

Borg Mesch - Lokstallet i Kiruna, Svenska Järnvägarna

Lokstallet i Kiruna Public domain photograph of electric locomotive, Swedish rairloads, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Suorva kraftverk.Dammanläggning. Från tunnelsprängningarna. - Elektrisk kraftproduktion

Borg Mesch - Suorva kraftverk.Dammanläggning. Från tunnelsprängningarn...

Suorva kraftverk.Dammanläggning. Från tunnelsprängningarna. Public domain photograph of electric power generation, power lines, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Malmbanans elektrifiering. Vid Tornehamns kyrkogård under besikningsresan Svartön - Riksgränsen - Narvik.

Malmbanans elektrifiering. Vid Tornehamns kyrkogård under besikningsre...

Malmbanans elektrifiering. Vid Tornehamns kyrkogård under besikningsresan Svartön - Riksgränsen - Narvik.

Järnvägslinje i närheten av Abisko efter snöröjning med sjö och Lapporten i bakgrunden.

Järnvägslinje i närheten av Abisko efter snöröjning med sjö och Lappor...

Järnvägslinje i närheten av Abisko efter snöröjning med sjö och Lapporten i bakgrunden.

Ett benzinlok (bensinlok) på en decauvillbana vid Björkvattnet. Järnvägsbanken och landsvägen vid Björkvattnet

Ett benzinlok (bensinlok) på en decauvillbana vid Björkvattnet. Järnvä...

Ett benzinlok (bensinlok) på en decauvillbana vid Björkvattnet. Järnvägsbanken och landsvägen vid Björkvattnet

Borg Mesch - Statsbanan: Morjärv-Lappträsk Motiv från Räcktjärvändan

Borg Mesch - Statsbanan: Morjärv-Lappträsk Motiv från Räcktjärvändan

Statsbanan: Morjärv-Lappträsk Motiv från Räcktjärvändan

Borg Mesch - Kiruna sjukhus vid järnvägsbyggnaden.

Borg Mesch - Kiruna sjukhus vid järnvägsbyggnaden.

Kiruna sjukhus vid järnvägsbyggnaden.

Borg Mesch - Brevbärarens arbetsplats mellan Järnvägen Gellivare-Porjus"Kunliga postverket"

Borg Mesch - Brevbärarens arbetsplats mellan Järnvägen Gellivare-Porju...

Brevbärarens arbetsplats mellan Järnvägen Gellivare-Porjus"Kunliga postverket"

Kajsapakte. "Sedt från gamla rälstippen" vid Kajsamirmi. Bygge av Riksgränsbanan.

Kajsapakte. "Sedt från gamla rälstippen" vid Kajsamirmi. Bygge av Riks...

Kajsapakte. "Sedt från gamla rälstippen" vid Kajsamirmi. Bygge av Riksgränsbanan. Public domain image of railroad, railway, 19th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions im... More

Borg Mesch - Samer med renar och renspan i Kiruna 1902.

Borg Mesch - Samer med renar och renspan i Kiruna 1902.

Samer med renar och renspan i Kiruna 1902.

Borg Mesch - JvmKBEA00384 - Hässleholm Sverige, Skåne, Sverige

Borg Mesch - JvmKBEA00384 - Hässleholm Sverige, Skåne, Sverige

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Swedish army parade, ceremony, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Abisko turiststation 1909 mot Nuolja

Borg Mesch - Abisko turiststation 1909 mot Nuolja

Abisko turiststation 1909 mot Nuolja

Borg Mesch - Banbyggnad Inlandsbanan.Gällivare-Porjus.Förrådet vid Siäkajoki.

Borg Mesch - Banbyggnad Inlandsbanan.Gällivare-Porjus.Förrådet vid Siä...

Banbyggnad Inlandsbanan.Gällivare-Porjus.Förrådet vid Siäkajoki.

Borg Mesch - Vinterbild med arbetshästar för uppställning av kraftstolpe.

Borg Mesch - Vinterbild med arbetshästar för uppställning av kraftstol...

Vinterbild med arbetshästar för uppställning av kraftstolpe. Public domain image of Swedish railroads works, train yard, workshop, tracks, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - ... More

Borg Mesch - Omformarstation i Kuosakåbbå., Svenska Järnvägarna
Borg Mesch - Föreståndarinnans rum på Centralköket.

Borg Mesch - Föreståndarinnans rum på Centralköket.

Föreståndarinnans rum på Centralköket.

Borg Mesch - Kiruna station., Svenska Järnvägarna

Borg Mesch - Kiruna station., Svenska Järnvägarna

Kiruna station. Public domain image of railroad, railway, 19th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Porjusfallen, 1919, före utbyggandet.

Borg Mesch - Porjusfallen, 1919, före utbyggandet.

Porjusfallen, 1919, före utbyggandet.

Borg Mesch - Urspårning av malmvagnar vid Krokvik.

Borg Mesch - Urspårning av malmvagnar vid Krokvik.

Urspårning av malmvagnar vid Krokvik.

Gruppfoto av tjänstemän ingående i  Svagströmskommisionen"Loket i bakgrunden ett av loken Statens Järnvägar, SJ Od 42-51.

Gruppfoto av tjänstemän ingående i Svagströmskommisionen"Loket i bakg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Borg Mesch - Järnmalmsfält. Lastskopa vid Kirunavaara.

Borg Mesch - Järnmalmsfält. Lastskopa vid Kirunavaara.

Järnmalmsfält. Lastskopa vid Kirunavaara.

Borg Mesch - Järnmalmfält. Malmlastning med malmskopa.

Borg Mesch - Järnmalmfält. Malmlastning med malmskopa.

Järnmalmfält. Malmlastning med malmskopa.

Från branden i Gällivare lokstall. Yttervy av brandskadad lokstall 19 - 21, sedd från baksidan

Från branden i Gällivare lokstall. Yttervy av brandskadad lokstall 19 ...

Från branden i Gällivare lokstall. Yttervy av brandskadad lokstall 19 - 21, sedd från baksidan

Borg Mesch - Abisko turiststation., Svenska Järnvägarna
Borg Mesch - Norddalsbron, Ofotenbanens längsta bro.

Borg Mesch - Norddalsbron, Ofotenbanens längsta bro.

Norddalsbron, Ofotenbanens längsta bro. Public domain photograph of the train tunnel, railroad, train track, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Spårsida av station med stationshus och perrong i bild och bebyggelse i bakgrunden.

Spårsida av station med stationshus och perrong i bild och bebyggelse ...

Railway stations in Sweden Public domain photograph of a train station in Sweden, railroad, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vy av Svartön sedan uppfartsspåret väster om Svartåberget anlagts under 1890-talet

Vy av Svartön sedan uppfartsspåret väster om Svartåberget anlagts unde...

Vy av Svartön sedan uppfartsspåret väster om Svartåberget anlagts under 1890-talet

Luossavara skoaffär nere vid järnvägstippen vid Luossajokki år 1900. De 4 personerna trån höger sett heter Landström,Wiklander,Lundahl,Hagberg i efternamn.

Luossavara skoaffär nere vid järnvägstippen vid Luossajokki år 1900. D...

Luossavara skoaffär nere vid järnvägstippen vid Luossajokki år 1900. De 4 personerna trån höger sett heter Landström,Wiklander,Lundahl,Hagberg i efternamn.

Byggen av Malmbanan.Lusttåget från Gällivare till järnvägssamhället ”Luossavaara”. Fotot taget midsommardagen vid så kallad Lokstallarne mitt under malmfjället. Ångloket är SJ Gc 106, "Ottar". Loket tillverkades av Nohab 1871 med ursprungligt littera SJ Ga 106. Det märktes om 1900 till SJ Gc 106.  Loket skrotades 1912 i Arboga.

Byggen av Malmbanan.Lusttåget från Gällivare till järnvägssamhället ”L...

Byggen av Malmbanan.Lusttåget från Gällivare till järnvägssamhället ”Luossavaara”. Fotot taget midsommardagen vid så kallad Lokstallarne mitt under malmfjället. Ångloket är SJ Gc 106, "Ottar". Loket tillverkade... More

Borg Mesch - Stopp vid "Hotell Kirunavaara" på inspektionsresa.

Borg Mesch - Stopp vid "Hotell Kirunavaara" på inspektionsresa.

Stopp vid "Hotell Kirunavaara" på inspektionsresa. Public domain photograph of passenger train car, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Vy över Låktatjokko.  Riksgränsbanan 1902 vid bandelen Kopparåsen - Vassijaure.

Borg Mesch - Vy över Låktatjokko. Riksgränsbanan 1902 vid bandelen Ko...

Vy över Låktatjokko. Riksgränsbanan 1902 vid bandelen Kopparåsen - Vassijaure.

Svenska Turistföreningens proviantföråd vid Raapsjokk. I bakkgrunden fjället Nuolja."Vyn är tagen i riktning mot s.k. Lapporten, som ej kan skönjas, enär det vid tillfället var inhöljdt i snö och dimma".

Svenska Turistföreningens proviantföråd vid Raapsjokk. I bakkgrunden f...

Svenska Turistföreningens proviantföråd vid Raapsjokk. I bakkgrunden fjället Nuolja."Vyn är tagen i riktning mot s.k. Lapporten, som ej kan skönjas, enär det vid tillfället var inhöljdt i snö och dimma".

Borg Mesch - Vy över Kiruna gruvsamhälle, Lappland, 1902.

Borg Mesch - Vy över Kiruna gruvsamhälle, Lappland, 1902.

Vy över Kiruna gruvsamhälle, Lappland, 1902.

Borg Mesch - Motiv från Kirunavaara. I förgrunden ett resesällskap.

Borg Mesch - Motiv från Kirunavaara. I förgrunden ett resesällskap.

Motiv från Kirunavaara. I förgrunden ett resesällskap. Public domain photograph of 19th-century Sweden, landscape, historic place, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Malmtåg., Svenska Järnvägarna

Borg Mesch - Malmtåg., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden Public domain image of train car, railroad, railways, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Statsbanan: Morjärv-Lappträsk Ingenjörbostaden vid Räcktjärv

Borg Mesch - Statsbanan: Morjärv-Lappträsk Ingenjörbostaden vid Räcktj...

Statsbanan: Morjärv-Lappträsk Ingenjörbostaden vid Räcktjärv

Borg Mesch - Kiruna järngruvor.
Borg Mesch - Järnmalmsfält, järnmalmsgruva, Kiruna.

Borg Mesch - Järnmalmsfält, järnmalmsgruva, Kiruna.

Järnmalmsfält, järnmalmsgruva, Kiruna.

Borg Mesch - Lokverkstaden., Svenska Järnvägarna

Borg Mesch - Lokverkstaden., Svenska Järnvägarna

Lokverkstaden. Public domain photograph of electric locomotive, electrified railroads, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - 1:a klass matsal vid Riksgränsens Hotell

Borg Mesch - 1:a klass matsal vid Riksgränsens Hotell

1:a klass matsal vid Riksgränsens Hotell

Borg Mesch - Resanderum vid Riksgränsens Hotell

Borg Mesch - Resanderum vid Riksgränsens Hotell

Resanderum vid Riksgränsens Hotell

Borg Mesch - Järnvägsfält. Malmpall.

Borg Mesch - Järnvägsfält. Malmpall.

Järnvägsfält. Malmpall.

Borg Mesch - Gällivare, Svenska Järnvägarna
Kronprins Gustav Adolf och. Kronprinsessan Louise på besök i  Polnoviken .Polnoviken ligger i närheten av Stora Sjöfallets nationalpark i Lappland.Det kungliga sällskapet omges av samefamiljen Nikolas Tjoggimed systern Ellen och sonen Tomas Tjoggi.Sällskapet poserar framför en typisk lappkåta.

Kronprins Gustav Adolf och. Kronprinsessan Louise på besök i Polnovik...

Kronprins Gustav Adolf och. Kronprinsessan Louise på besök i Polnoviken .Polnoviken ligger i närheten av Stora Sjöfallets nationalpark i Lappland.Det kungliga sällskapet omges av samefamiljen Nikolas Tjoggimed... More

Borg Mesch - Generaldirektör Granholm på inspektionsresa i Kiruna.

Borg Mesch - Generaldirektör Granholm på inspektionsresa i Kiruna.

Generaldirektör Granholm på inspektionsresa i Kiruna. Public domain image of Swedish railroads works, train yard, workshop, tracks, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl ... More

Borg Mesch - Personal vid järnvägslinje och kontaktledningsstolpe efter snöskred.

Borg Mesch - Personal vid järnvägslinje och kontaktledningsstolpe efte...

Personal vid järnvägslinje och kontaktledningsstolpe efter snöskred. Public domain photograph of electrification of Swedish railroads, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Kiruna lokstall., Svenska Järnvägarna
DONJ- och SJ- bangård, Ockelbo samhälle. Bilden tagen från kyrktornet.

DONJ- och SJ- bangård, Ockelbo samhälle. Bilden tagen från kyrktornet.

Railway stations in Sweden Public domain image of railroad, railway, 19th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - DONJ och SJ bangård. Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg.

Borg Mesch - DONJ och SJ bangård. Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg...

Railway stations in Sweden Public domain photograph - Train station in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Kraftverk vid Hunddalen., Svenska Järnvägarna

Borg Mesch - Kraftverk vid Hunddalen., Svenska Järnvägarna

Kraftverk vid Hunddalen. Public domain photograph of electric power generation, power lines, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Borg Mesch - Gruppfoto i midnattssolens sken på Kirunavaara.

Borg Mesch - Gruppfoto i midnattssolens sken på Kirunavaara.

Gruppfoto i midnattssolens sken på Kirunavaara.

Borg Mesch - Torne träsk sett från linjen mellan Kaisepakte och Stordalen.

Borg Mesch - Torne träsk sett från linjen mellan Kaisepakte och Storda...

Torne träsk sett från linjen mellan Kaisepakte och Stordalen.

Riksgränsens station sedd från södra sidan. Bilden vann pris i Svenska Turistföreningens Fotografiska Pristävlan 1902.

Riksgränsens station sedd från södra sidan. Bilden vann pris i Svenska...

Riksgränsens station sedd från södra sidan. Bilden vann pris i Svenska Turistföreningens Fotografiska Pristävlan 1902.

Vy över Pessinenjokk och Torneträsk. Foto vann pris vid Svenska Turistföreningens Fotografiska pristävlan 1902.

Vy över Pessinenjokk och Torneträsk. Foto vann pris vid Svenska Turist...

Vy över Pessinenjokk och Torneträsk. Foto vann pris vid Svenska Turistföreningens Fotografiska pristävlan 1902.

Från Riksgränsbanans byggnation: Riksgränsens station, dekorerad med svenska och norska flaggorna i topp vid invigningen den 14 juli 1903. Invigningståget med kung Oscar lämnar stationen för att fortsätta till Narvik.

Från Riksgränsbanans byggnation: Riksgränsens station, dekorerad med s...

Från Riksgränsbanans byggnation: Riksgränsens station, dekorerad med svenska och norska flaggorna i topp vid invigningen den 14 juli 1903. Invigningståget med kung Oscar lämnar stationen för att fortsätta till Narvik.

Previous

of 3

Next