The World's Largest Public Domain Media Search Engine

book title page

public
2,128 media by topicpage 1 of 22
Annunciatie, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Annunciatie, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De engel Gabriël verschijnt aan Maria, terwijl zij zit te lezen aan een lezenaar in een hoog vertrek. Op de achtergrond God in de hemel; boven Maria's hoofd de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Deze pr... More

Albrecht Durer - De ontmoeting bij de Gouden Poort

Albrecht Durer - De ontmoeting bij de Gouden Poort

Joachim en Anna omhelzen elkaar bij een poort, te midden van enkele omstanders. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het leven van Maria.

Albrecht Dürer - Christus aan het kruis genageld

Albrecht Dürer - Christus aan het kruis genageld

Christus wordt aan het kruis genageld. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Albrecht Dürer - De Heilige Familie in Egypte

Albrecht Dürer - De Heilige Familie in Egypte

Voor een vervallen gebouw zit Maria naast enkele engelen te spinnen, terwijl ze met de voet het bedje waarin het Christuskind ligt laat wiegen. Achter haar werkt Jozef aan een trog, geholpen door putti. Op vers... More

Titelprent voor de prentserie Optocht van Karel V met de paus te Bologna na zijn kroning to keizer, 1530, plaat A

Titelprent voor de prentserie Optocht van Karel V met de paus te Bolog...

Public domain scan of Italian 15th-16th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent met zes geleerden zittend rond een tafel en tekst in boekdruk

Titelprent met zes geleerden zittend rond een tafel en tekst in boekdr...

Public domain scan - 17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor "Oorspronkelyk ... tekenboek, het achtste deel"

Titelprent voor "Oorspronkelyk ... tekenboek, het achtste deel"

Public domain image of an engraving, male portrait, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Titelprent voor een serie met de passie van Christus

Titelprent voor een serie met de passie van Christus

Picryl description: Public domain reproduction of religious Christian art print, free to use, no copyright restrictions image.

Adriaen Collaert - Titelprent met zeewezens als ornamenten

Adriaen Collaert - Titelprent met zeewezens als ornamenten

Centraal de titel van de prentserie in een met ornamenten versierde cartouche. Boven de cartouche Neptunus op twee zeepaarden. Onder de cartouche twee zeeschildpadden met putti op hun rug. Rondom de cartouche a... More

Titelprent met hoofden van apostelen

Titelprent met hoofden van apostelen

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor een serie van de twaalf maanden van het jaar verbeeld in scènes uit het volksleven, ca. 1600

Titelprent voor een serie van de twaalf maanden van het jaar verbeeld ...

Public domain scan of 17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent met kind tussen getemde leeuw en roofvogel bovenop schild met vers

Titelprent met kind tussen getemde leeuw en roofvogel bovenop schild m...

Public domain scan of 17th-18th century French print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor het derde deel van de Spaanstalige versie van Guerres de Flandresversie van Guerres de Flandres

Titelprent voor het derde deel van de Spaanstalige versie van Guerres ...

Public domain photo of art print, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Titelprent met Hercules en personificatie van Geschiedenis

Titelprent met Hercules en personificatie van Geschiedenis

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Twee apen maken muziek - Engraving, Public domain image

Twee apen maken muziek - Engraving, Public domain image

Twee apen hurken op de grond en maken muziek. De ene speelt op een luit en de andere zingt. Prent uit een serie van zes prenten en een titelprent waarin verschillende menselijke bezigheden door apen voorgesteld... More

Titelprent voor prentwerk: Les Forces de l'Europe, Asie, Afrique et Amerique (deel 2), ca. 1702

Titelprent voor prentwerk: Les Forces de l'Europe, Asie, Afrique et Am...

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent met titel en riviergod met drietand en visnet in landschap met vissers

Titelprent met titel en riviergod met drietand en visnet in landschap ...

Public domain reproduction of illuminated manuscript page, 17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Titelprent met titel en riviergod met drietand en visnet in landschap met vissers

Titelprent met titel en riviergod met drietand en visnet in landschap ...

Public domain scan - 17th-century landscape print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor een verzamling van historieplaten

Titelprent voor een verzamling van historieplaten

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Raffaello Schiaminossi - Titelprent met twee figuren met banderollen

Raffaello Schiaminossi - Titelprent met twee figuren met banderollen

Titelprent met in het midden een cartouche met de titel en een wapenschild, geflankeerd door twee figuren met banderollen. Boven de cartouche een cherubijn, een kruis en de Heilige Geest als duif.

Christus loopt over het water - Engraving, Public domain image

Christus loopt over het water - Engraving, Public domain image

Christus staat op het water en geeft Petrus, die in de golven dreigt te verzinken, een hand. Vanuit een boot kijken de andere discipelen toe. Deze prent is onderdeel van (de tweede staat van) een serie van 29 v... More

Titelprent voor: Otto van Veen, Vita D. Thomae Aqvinatis, Antwerpen, 1610

Titelprent voor: Otto van Veen, Vita D. Thomae Aqvinatis, Antwerpen, 1...

Titelprent voor een serie van 30 prenten die het levensverhaal van Thomas van Aquino verbeelden. De prenten, naar ontwerp van en uitgegeven door Otto van Veen, zijn door C. Boel, E. van Paenderen, C. Galle en ... More

Gillis van Scheyndel I - Marskramer

Gillis van Scheyndel I - Marskramer

Een venter met om de hals een bak met koopwaar kondigt zijn handelswaar aan. In de hand heeft hij een bundel papier met daarop de tekst: "Almen nieu nieu Almenac." Titelprent van een serie van 32 prenten met ge... More

Twee straatartiesten als Capitano Esgangarato en Capitano Cocodrillo

Twee straatartiesten als Capitano Esgangarato en Capitano Cocodrillo

Twee artiesten met gevederde hoofddeksels op dansen naast elkaar. Onder de figuren staan hun namen genoteerd. Deze prent is onderdeel van een serie van 23 prenten (24 incl. titelprent) met telkens op de voorgro... More

Tweemaal dezelfde soldaat met kleine gepluimde hoed en opgeheven arm, op de rug gezien

Tweemaal dezelfde soldaat met kleine gepluimde hoed en opgeheven arm, ...

Een soldaat met een gepluimd hoedje op het hoofd, de rechterarm in een wijzend gebaar opgeheven, de linkerhand op het gevest van zijn zwaard, op de rug gezien, tweemaal afgebeeld: rechts als lijnfiguur, links m... More

Tweemaal dezelfde boerin met de handen op elkaar, op de linkerzijde gezien

Tweemaal dezelfde boerin met de handen op elkaar, op de linkerzijde ge...

Een boerin, de handen over elkaar voor de schoot, op de linkerzijde gezien, tweemaal afgebeeld: rechts als lijnfiguur, links meer uitgewerkt met schaduwpartijen. Op de achtergrond enkele figuurtjes en een boom.... More

Titelprent met Romulus en Remus gezoogd door de wolvin

Titelprent met Romulus en Remus gezoogd door de wolvin

Romulus en Remus worden gezoogd door de wolvin (Lupa Romana) in een landschap. Centraal een boom met een lege banderol tussen het loof.

Jacques Callot - De boetvaardige Johannes de Doper

Jacques Callot - De boetvaardige Johannes de Doper

In een rotsachtige omgeving bidt Johannes de Doper, een kind nog, geknield voor een kruis dat tegen een boom rust. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een serie van zes... More

Frederick Bloemaert - Kinderen en dieren

Frederick Bloemaert - Kinderen en dieren

Het bord met Nederlandse tekst wordt gedragen door slangen en hanen. Boven het tekstbord een leeuw en twee kleine kinderen. Titelprent voor een serie van 14 prenten met verschillende inheemse dieren.

Quirin Boel - Twee apen houden een wereldbol vast

Quirin Boel - Twee apen houden een wereldbol vast

Twee apen houden een wereldbol vast. Op de bol zijn feestende apen afgebeeld. Titelprent uit een serie van zes prenten en een titelprent waarin verschillende menselijke bezigheden door apen voorgesteld worden.

Jacob de Gheyn II - Ruiter die zijn zwaard trekt

Jacob de Gheyn II - Ruiter die zijn zwaard trekt

Een geharnaste man te paard, naar links rijdend, de rechterhand op het gevest van het zwaard aan zijn linkerzijde, om het te trekken. Deze prent is onderdeel van een serie van 22 genummerde prenten: een titelpr... More

Titelprent voor de reeks Pacificatores, 1648

Titelprent voor de reeks Pacificatores, 1648

Public domain reproduction of art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Zeegezicht met rand van zeedieren en een visnet

Zeegezicht met rand van zeedieren en een visnet

Zeegezicht met zeilschepen, gezien door een rand van vissen, zeeslangen en een visnet. Tussen de twee vissenkoppen een cartouche met Franse tekst met serietitel en vervaardigersnamen. Onderaan het wapen van G. ... More

Titelprent voor 'De annulis liber singularis' van Johann Kirchmann

Titelprent voor 'De annulis liber singularis' van Johann Kirchmann

Public domain reproduction of art print, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Romeyn de Hooghe - Titelprent voor 'Mitridaet, treurspel' van Joan Dullaart

Romeyn de Hooghe - Titelprent voor 'Mitridaet, treurspel' van Joan Dul...

Een groepje klassiek ogen mannen links staat in een vertrek, waar juist rechts een groepje uitzinnige vrouwen binnenkomt.

Titelprent voor 'De jure civitatis, libri tres' van Ulricus Huber

Titelprent voor 'De jure civitatis, libri tres' van Ulricus Huber

Public domain scan - 17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent met een naakte vrouwenfiguur met schild, helm en boek

Titelprent met een naakte vrouwenfiguur met schild, helm en boek

Een cartouche met een naakte vrouwenfiguur met schild, helm en boek. Boven een banderol met de tekst: Literarum Felicitas. De prent maakt deel uit van een album.

Titelprent met gebochelde man en map onder de arm

Titelprent met gebochelde man en map onder de arm

Public domain photograph of 18th019th-century cartoon print, satirical portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent met kind tussen getemde leeuw en roofvogel bovenop schild met vers

Titelprent met kind tussen getemde leeuw en roofvogel bovenop schild m...

Een kind bedaart of temt een leeuw en roofvogel. Zij zitten bovenop een schild met een vers in Latijn. Het schild is rijk geornamenteerd met krulwerk, twee cherubijnen en dolfijnen. Volgens het vers toont dit k... More

Utrechtse maskerade van 1886 (zesde plaat)

Utrechtse maskerade van 1886 (zesde plaat)

Vrede van Utrecht in 1713. Zesde plaat in de serie van zes platen plus titelprent en verklaring van de historische optocht gehouden door de studenten van de Utrechtse Hogeschool op 22 juni 1886 ter gelegenheid ... More

Voetwassing, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Voetwassing, Albrecht Durer, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus wast de voeten van de discipel Petrus. De overige discipelen staan om hen heen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornam... More

Titelprent met titel Le Réveil du Canada in omlijsting met architectuur ornamenten en opengeslagen bijbel

Titelprent met titel Le Réveil du Canada in omlijsting met architectuu...

Picryl description: Public domain image of an ornamental print, pattern design, mannerism, baroque, free to use, no copyright restrictions.

Titelprent voor een verzameling van historieplaten gerangschikt naar Wagenaar

Titelprent voor een verzameling van historieplaten gerangschikt naar W...

Public domain scan of 17-18th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Christus als twaalfjarige tussen de schriftgeleerden in de tempel

Christus als twaalfjarige tussen de schriftgeleerden in de tempel

Onderdeel van een album met een titelprent en een serie van 50 prenten betreffende het leven en de passie van Christus.

Titelprent voor de serie van de begrafenisstoet van Willem van Oranje, blad 1

Titelprent voor de serie van de begrafenisstoet van Willem van Oranje,...

Public domain scan - 17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ornamentele cartouches met vier oudtestamentische profeten als prefiguraties van Christus

Ornamentele cartouches met vier oudtestamentische profeten als prefigu...

Een serietitel in het Latijn in een cartouche, omgeven door vier ornamentele cartouches met profeten uit het Oude Testament. Links de profeet Jesaja met daarboven een verwijzing in het Latijn naar Jes. 9. Midde... More

Titelprent met titel in cartouche met ornamenten en vogels

Titelprent met titel in cartouche met ornamenten en vogels

Picryl description: Public domain image of Dutch decorative cartouche print, ornament, free to use, no copyright restrictions

Titelprent voor de beschrijving van de intocht van Albrecht en Isabella in Gent, 1599

Titelprent voor de beschrijving van de intocht van Albrecht en Isabell...

Public domain reproduction of illuminated book page, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Titelprent Livres de Plusieurs Paniers

Titelprent Livres de Plusieurs Paniers

Public domain scan of 17th-18th century landscape print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor het tweede deel van de Spaanstalige versie van Guerres de Flandres

Titelprent voor het tweede deel van de Spaanstalige versie van Guerres...

Public domain scan of 17th-18th century genre print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent van serie Capricci - Engraving, Public domain image

Titelprent van serie Capricci - Engraving, Public domain image

Public domain photo of art print, 17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Titelprent 'Veues et perspectives nouvelles...'

Titelprent 'Veues et perspectives nouvelles...'

Public domain photo of art print, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Titelprent voor het eerste deel van Guerres de Flandres

Titelprent voor het eerste deel van Guerres de Flandres

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor 'Les plans et profils des principales Villes, et lieux considerables du Duché de Limbourg' van Sébastien Beaulieu de Pontault

Titelprent voor 'Les plans et profils des principales Villes, et lieux...

Public domain scan of 17th-18th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent van Marcellus Laroon, The Cryes of the City of London

Titelprent van Marcellus Laroon, The Cryes of the City of London

Public domain scan - 17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor prentreeks 'Het leven van Maria'

Titelprent voor prentreeks 'Het leven van Maria'

Public domain scan of 17th-18th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor een serie prenten met gevechtsscènes

Titelprent voor een serie prenten met gevechtsscènes

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor prentserie De maskerades

Titelprent voor prentserie De maskerades

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor de prentserie van de inhaling van Willem V en Wilhelmina van Pruisen te Amsterdam, 1768

Titelprent voor de prentserie van de inhaling van Willem V en Wilhelmi...

Titelprent voor de prentserie van de inhaling van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen te Amsterdam, 30 mei - 4 juni 1768. Allegorische voorstelling met voor een monument de Tekenkunst geïnspir... More

Titelprent voor een serie van zeven rocailles

Titelprent voor een serie van zeven rocailles

Deze prent maakt deel uit van een album. Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Rustende figuren in een landschap met koeien en een toren

Rustende figuren in een landschap met koeien en een toren

Rustende figuren in een landschap met koeien en een toren. Bovenaan een cartouche met de titel. Onderaan de cartouche een kop van een stier waaraan schildersattributen als verwijzing naar de heilige Lucas als p... More

Titelprent met ornamenteel kader met wapentuig en rolwerk

Titelprent met ornamenteel kader met wapentuig en rolwerk

Titel in ornamentele omlijsting met rolwerk, harnassen en wapens, geflankeerd door twee lege medaillons. Prent maakt deel uit van een album.

Tweemaal dezelfde soldaat met grote gepluimde hoed en opgeheven arm, op de rug gezien

Tweemaal dezelfde soldaat met grote gepluimde hoed en opgeheven arm, o...

Een soldaat met een lange jas aan en een gepluimde hoed op het hoofd, de rechterarm opgeheven, de linkerhand in de zij, op de rug gezien, tweemaal afgebeeld: rechts als lijnfiguur, links meer uitgewerkt met sch... More

Titelprent voor Germania inferior

Titelprent voor Germania inferior

Public domain scan of 17th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor Obsidio Bredana armis Philippi IIII avspiciis Isabellae Dvctv Ambr. Spinolae perfecta, 1629

Titelprent voor Obsidio Bredana armis Philippi IIII avspiciis Isabella...

Public domain reproduction of illuminated book page, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Soldaten overvallen reizigers, Jacques Callot

Soldaten overvallen reizigers, Jacques Callot

Op een weg door een bos worden reizigers (onder wie twee ruiters) overvallen door soldaten. Op de achtergrond een lijk aan een boom. Deze prent is onderdeel van een serie van zes (zeven incl. titelprent) kleine... More

Frederick Bloemaert - Heilige Apollonius van Nitria

Frederick Bloemaert - Heilige Apollonius van Nitria

De heilige Apollonius van Nitria roert met een stok in een kookpot. Hij maakt waarschijnlijk medicijnen. Op de achtergrond is hij nog eens te zien hoe hij met een boek onder zijn arm het huis verlaat. Prent uit... More

Frederick Bloemaert - Heilige Agathon de Zwijgzame

Frederick Bloemaert - Heilige Agathon de Zwijgzame

De heilige Agathon de Zwijgzame, abt in Egypte, draagt een kruis op de linkerschouder. Prent uit een serie van 80 prenten en een titelprent met kluizenaars uit de 2e tot de 6e eeuw.

Frederick Bloemaert - Heilige Arsenius de Grote

Frederick Bloemaert - Heilige Arsenius de Grote

De heilige Arsenius de Grote zit een mand te maken. Voor hem ligt een bord op de grond waarin hij de stokken voor het vlechten bevochtigde. Prent uit een serie van 80 prenten en een titelprent met kluizenaars u... More

Herder rustend op zijn staf bij een ruïne

Herder rustend op zijn staf bij een ruïne

In een landschap bij een ruïne staat een herder tussen zijn vee, leunend op zijn staf. Titelprent voor een reeks van zes landschappen met herders en vee.

Titelprent voor het tweede deel van Guerres de Flandres

Titelprent voor het tweede deel van Guerres de Flandres

Allegorische titelprent voor het tweede deel van Guerres de Flandres. De veldheer Alexander Farnese, de hertog van Parma, gedragen op een schild krijgt van een personificatie van de pausdom of katholieke kerk e... More

Titelprent met familiewapen in een landschap met geit

Titelprent met familiewapen in een landschap met geit

Public domain scan of an art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent van Boek 4 van De Ystroom (1671) van Antonides van der Goes

Titelprent van Boek 4 van De Ystroom (1671) van Antonides van der Goes

Titelprent van Boek 4 van De Ystroom (1671) van Antonides van der Goes. De riviergod van het IJ (Ystroomgod) zit in het midden van de voorstelling en kijkt om. De Zuiderzeegodin leunt op zijn schouder. Om hen h... More

Titelprent voor deel 1 van 'Historie der Reformatie, en andre kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlanden' van Geeraert Brandt

Titelprent voor deel 1 van 'Historie der Reformatie, en andre kerkelyk...

Public domain scan - 17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Strafmaatregelen: de brandstapel, Jacques Callot

Strafmaatregelen: de brandstapel, Jacques Callot

Op een open plek bij een kerk en enkele huizen die in brand staan, kijken vele soldaten toe hoe een man, aan een paal gebonden, op een brandstapel sterft. Onder de voorstelling een zesregelig Frans vers. Deze p... More

Titelprent voor de serie ontwerpen voor meubels

Titelprent voor de serie ontwerpen voor meubels

Titelprent voor een groep van 22 etsen uit een serie van oorspronkelijk 32 ornamentprenten met uitbundige barokke ontwerpen voor altaren, preekstoelen, orgelkasten en andere kerkelijke kunstnijverheid, gevolgd ... More

Jan van de Velde II - Figuren bij een poort in een landschap

Jan van de Velde II - Figuren bij een poort in een landschap

Figuren bij een poort in een landschap. Titelprent van het eerste deel een serie van in totaal zestig prenten met landschappen, verdeeld over vijf delen van elk twaalf prenten.

Titelprent voor: Historie van het stadhouderschap in de Nederlanden naar het Fransch van den abt Raynal, 1782

Titelprent voor: Historie van het stadhouderschap in de Nederlanden na...

Titelpagina voor: Historie van het stadhouderschap in de Nederlanden naar het Fransch van den abt Raynal. Een geharnaste krijgsman heft zijn zwaard op tegen een vrouw, mogelijk de Nederlandse Maagd, die voor he... More

Titelprent van een serie over de koninklijke stallen van Don Juan van Oostenrijk

Titelprent van een serie over de koninklijke stallen van Don Juan van ...

Public domain image of military forces, cavalry, horses, horseriding, 18th-19th century war, free to use, no copyright restrictions - Picryl description.

Albrecht Durer - Het offer van Joachim wordt geweigerd

Albrecht Durer - Het offer van Joachim wordt geweigerd

Joachim staat met Anna bij een tafel, waaromheen veel mensen staan. De hogepriester achter de tafel duwt het lam dat Joachim aanbiedt van de tafel af. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, besta... More

Titelprent met bomen en hek - Engraving, Public domain image

Titelprent met bomen en hek - Engraving, Public domain image

Public domain photo of art print, 18th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Titelprent 'Recueil des Testes'

Titelprent 'Recueil des Testes'

Public domain scan of 17-18th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor de prentserie van de inhaling van Willem V en Wilhelmina van Pruisen te Amsterdam, 1768

Titelprent voor de prentserie van de inhaling van Willem V en Wilhelmi...

Public domain scan - 18th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent van Passio et Resurrectio D.N. Jesu Christi

Titelprent van Passio et Resurrectio D.N. Jesu Christi

In een ovaal de titel van de prent. Rondom de ovaal symbolen van de passie zoals het kruis, de ladder, de hamer, de dobbelstenen, de wijn, de doornkroon en de haan.Titelprent van een prentserie over de passie e... More

Pilatus wast zijn handen, Philips Galle

Pilatus wast zijn handen, Philips Galle

Onderdeel van een album met een titelprent en een serie van 50 prenten betreffende het leven en de passie van Christus.

Titelprent voor een serie met de twaalf apostelen

Titelprent voor een serie met de twaalf apostelen

Cartouche met een Bijbelcitaat in het Latijn. In de onderhoeken twee engelen met een brandende fakkel en in de bovenhoeken twee engelen met kruis. Op de cartouche een lam dat door één van de engelen wordt gekro... More

Cartouche met rolwerk - Engraving, Public domain image

Cartouche met rolwerk - Engraving, Public domain image

Titel in cartouche met rolwerk. Titelprent voor een serie prenten over de geschiedenis van Ester. Prent maakt deel uit van een album.

Jupiter en een oorlogsschip met het wapen van Alessandro Farnese

Jupiter en een oorlogsschip met het wapen van Alessandro Farnese

Een oorlogsschip, versierd met de wapens van Alessandro Farnese. Op de boot een sokkel met de titel van de prentserie. Op de sokkel zit Jupiter met zijn adelaar, het wapenschild van Filips II en een hemelkaart ... More

Egbert van Panderen - Titelprent voor een serie met paardenrassen

Egbert van Panderen - Titelprent voor een serie met paardenrassen

Een door twee paarden voortgetrokken triomfwagen met personifiacties van Faam en Victorie. Op de paarden zitten personificaties van Voorzichtigheid, met spiegel, en Geloof, met pelikaan. In de marge een tweereg... More

Titelprent met Minerva op strijdwagen, geleid door Voorzichtigheid en Liefde

Titelprent met Minerva op strijdwagen, geleid door Voorzichtigheid en ...

Public domain scan of 16th-17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor: Henricus Vos, Alle de voornaamste historien des Ouden en Nieuwen Testaments. Verbeeld in uytsteekende konst-platen, 2 delen, Amsterdam, 1703.

Titelprent voor: Henricus Vos, Alle de voornaamste historien des Ouden...

Public domain reproduction of art print, 17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Titelprent van Don Quichotte - Rijksmuseum public domain dedication image

Titelprent van Don Quichotte - Rijksmuseum public domain dedication im...

Picryl description: Public domain image of Dutch print, cavalry, horses, battle, war, and armed conflict, free to use, no copyright restrictions

Cornelis Bloemaert II - Een herder ligt op een kei

Cornelis Bloemaert II - Een herder ligt op een kei

Een man rust uit op een steen. Titelprent voor een compilatie van 16 prenten uit verschillende series van Cornelis en Frederik Bloemaert.

Titelprent van Figures à la mode

Titelprent van Figures à la mode

Public domain image of portrait, 17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent van een serie over de kringloop van het menselijk handelen

Titelprent van een serie over de kringloop van het menselijk handelen

Public domain scan of 17th-18th century genre print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Placido Columbani - Titelprent met ornament en titel

Placido Columbani - Titelprent met ornament en titel

Linksboven: K. Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Apen op een wip en in een boom - Engraving, Public domain image

Apen op een wip en in een boom - Engraving, Public domain image

Jonge apen spelen in het bos op de wip en klimmen in een boom. Onderdeel van een serie bestaande uit een titelprent en platen waarin apen als mensen figureren in allerlei taferelen uit het dagelijks leven. De p... More

Titelprent met Hercules en personificatie van Geschiedenis

Titelprent met Hercules en personificatie van Geschiedenis

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Titelprent voor een serie met paardenrassen

Titelprent voor een serie met paardenrassen

Public domain image of horse riding, cavalry, military, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

De verschrikkingen van de oorlog, nummer 7

De verschrikkingen van de oorlog, nummer 7

De burgerbevolking lijst onder de oorlog. Onderdeel van een serie van zeven prenten (plus titelprent) over de verschrikkingen van de oorlog in ornamentele rococo-lijsten.

Previous

of 22

Next