PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

boleslaw wieniawa dlugoszowski

263 media by topicpage 1 of 3
Dekoracja herbu Lwowa srebrnym krzyżem Virtuti Militari (22-273)

Dekoracja herbu Lwowa srebrnym krzyżem Virtuti Militari (22-273)

Polski: Marszałek Józef Piłsudski wraz z oficerami i żołnierzami Wojska Polskiego. Widoczni m.in.: gen. Edward Rydz-Śmigły (4. z prawej za marszałkiem) i ppłk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (za gen. Rydzem-Śmigłym).

Gra wojenna w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych (22-287)

Gra wojenna w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych (22-287)

Polski: Marszałek Józef Piłsudski w otoczeniu uczestników gry wojennej. W pierwszym rzędzie widoczni m.in.: płk Juliusz Zulauf (1. z lewej), gen. Wiktor Thommee (3. z lewej), płk Janusz Gąsiorowski (1. z prawej... More

Grupa legionistów (22-138)

Grupa legionistów (22-138)

Polski: Pierwszy od lewej w dolnym rzędzie Gustaw Orlicz-Dreszer, pierwszy od prawej Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

III Międzynarodowe Konkursy Hippiczne w Warszawie (22-312-1)

III Międzynarodowe Konkursy Hippiczne w Warszawie (22-312-1)

Polski: Członkowie ekip jeździeckich biorących udział w III Międzynarodowych Konkursach Hippicznych na bankiecie zorganizowanym przez marszałka Józefa Piłsudskiego w sali reprezentacyjnej Ministerstwa Spraw Woj... More

Józef Piłsudski i oficerowie I Brygady Legionów Polskich na Wołyniu (22-163-1)

Józef Piłsudski i oficerowie I Brygady Legionów Polskich na Wołyniu (2...

Polski: Brygadier Józef Piłsudski (siedzi w środku) w towarzystwie oficerów I Brygady Legionów Polskich. Widoczni m.in.: pułkownik Edward Rydz-Śmigły (z prawej na pierwszym planie), porucznik Bolesław Wieniawa-... More

Józef Piłsudski i por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski w bramie hotelu Brühlowskiego (22-205-1)

Józef Piłsudski i por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski w bramie hotelu ...

Polski: Józef Piłsudski wraz z Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim w bramie hotelu Brühla

Józef Piłsudski i por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski w bramie hotelu Brühlowskiego (22-205-2)

Józef Piłsudski i por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski w bramie hotelu ...

Polski: Józef Piłsudski i Bolesław Wieniawa-Długoszowski w bramie hotelu Brühla.

Józef Piłsudski na froncie (22-448)

Józef Piłsudski na froncie (22-448)

Polski: Brygadier Józef Piłsudski w legionowej ziemiance. Na prawo od niego widoczny częściowo jego adiutant Bolesław Wieniawa-Długoszowski

Józef Piłsudski podczas posiłku z ofcerami legionowymi (22-446)

Józef Piłsudski podczas posiłku z ofcerami legionowymi (22-446)

Polski: Posiłek w prywatnym mieszkaniu. Za stołem siedzą Leon Berbecki (1. z lewej), Bolesław Wieniawa-Długoszowski (4. z lewej) i brygadier Józef Piłsudski (5. z lewej).

Józef Piłsudski podczas poświęcenia sztandaru (22-479)

Józef Piłsudski podczas poświęcenia sztandaru (22-479)

Polski: Za stołem siedzi Józef Piłsudski. Za jego plecami stoi adiutant por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Józef Piłsudski podczas przeglądu wojska (22-473)

Józef Piłsudski podczas przeglądu wojska (22-473)

Polski: Marszałek Jóżef Piłsudski odznacza żołnierzy. W rzędzie za plecami marszałka stoi jego adiutant por. Bolesław Wieniawa- Długoszowski (trzyma płaszcz).

Józef Piłsudski w okopach 1 pułku piechoty Legionów Polskich (22-152)

Józef Piłsudski w okopach 1 pułku piechoty Legionów Polskich (22-152)

Polski: Józef Piłsudski (3. z prawej) w okopach 1 pułku piechoty Legionów Polskich. Widoczni także: major Albin Fleszar (4. z prawej) i porucznik Bolesław Długoszowski-Wieniawa (3 z lewej).

Józef Piłsudski wraz ze współpracownikami (22-206)

Józef Piłsudski wraz ze współpracownikami (22-206)

Polski: Józef Piłsudski w towarzystwie współpracowników: Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego i Kazimierza Świtalskiego.

Józef Piłsudski wśród oficerów i żołnierzy (22-520)

Józef Piłsudski wśród oficerów i żołnierzy (22-520)

Polski: Marszałek Józef Piłsudski z żołnierzami Wojska Polskiego. za plecami marszałka stoi ppłk Bolesław Wieniawa- Długoszowski

Józef Piłsudski z oficerami i osobami cywilnymi (22-521)

Józef Piłsudski z oficerami i osobami cywilnymi (22-521)

Polski: Marszałek Józef Piłsudski rozmawia z nierozpoznaną osobą. Na lewo od niego stoi ppłk Bolesłąw Wieniawa-Długoszowski.

Józef Piłsudski z oficerami na placu Saskim w Warszawie (22-522)

Józef Piłsudski z oficerami na placu Saskim w Warszawie (22-522)

Polski: Marszałek Józef Piłsudski pod pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego na placu Saskim w Warszawie, prawdopodobnie podczas Święta Niepodległości. Na lewo od marszałka stoi Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Legiony Polskie w Bobowej (22-143)

Legiony Polskie w Bobowej (22-143)

Polski: Józef Piłsudski, komendant, Wieniawa Długoszowski oraz ks. kan. Warchałowski - fotografia grupowa.

Legiony Polskie. Józef Piłsudski na czele oddziału w nierozpoznanej wsi (22-454)

Legiony Polskie. Józef Piłsudski na czele oddziału w nierozpoznanej ws...

Polski: Józef Piłsudski (6. z lewej) z żołnierzami. Widoczny również jego adiutant por. Bolesław Wieniawa- Długoszowski (2. z prawej).

Marszałek Józef Piłsudski w Genewie (22-348-4)

Marszałek Józef Piłsudski w Genewie (22-348-4)

Polski: Marszałek Józef Piłsudski z płk. Józefem Beckiem (z lewej) i płk. Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim (z prawej) po powrocie z Genewy.

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w Wielkopolsce (22-403)

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w Wielkopolsce (22-403)

Polski: Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonuje przeglądu oddziałów wielkopolskich na dziedzińcu Zamku Cesarskiego. Widoczni m.in.: por. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1. na prawo od naczelnika) i Władysław... More

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski z grupą oficerów (22-418)

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski z grupą oficerów (22-418)

Polski: Józef Piłsudski z oficerami Wojska Polskiego. Widoczny m.in. por. Bolesław Wieniawa- Długoszowski (w głębi, 2. z prawej).

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski ze swoimi współpracownikami (22-514-1)

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski ze swoimi współpracownikami (22-514-...

Polski: Naczelnik Państwa z oficerami pod Belwederem. Widoczni m.in. ppłk Walery Sławek (na I planie z ręką na pasie), Bolesław Wieniawa-Długoszowski (na lewo od marszałka), por. Tadeusz Piskor (1. z lewej, wid... More

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski ze swoimi współpracownikami (22-514-2)

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski ze swoimi współpracownikami (22-514-...

Polski: Naczelnik Państwa z oficerami pod Belwederem. Widoczni m.in. Bolesław Wieniawa- Długoszowski (na lewo od Naczelnika) i płk. Tadeusz Piskor (1. z lewej).

Narcyz Witczak-Witaczyński - 1 Pułk Strzelców Konnych (107-1117-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - 1 Pułk Strzelców Konnych (107-1117-3)

Polski: Uroczystość na błoniach garwolińskich. W 1. szeregu siedzą od prawej: NN, płk Adam Zakrzewski, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, gen. Aleksander Osiński.

Narcyz Witczak-Witaczyński - 1 Pułk Szwoleżerów (107-166-5)

Narcyz Witczak-Witaczyński - 1 Pułk Szwoleżerów (107-166-5)

Polski: Grupa oficerów Pułku w kasynie. Siedzi 6. z prawej płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Stoi 5. z lewej por. Kazimierz Pereświet-Sołtan. Stoi 8. z prawej rtm. Józef Szostak.

Narcyz Witczak-Witaczyński - 2 Szwadron 1 Pułku Szwoleżerów w koszarach przy ulicy 29 Listopada w Warszawie (107-188-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - 2 Szwadron 1 Pułku Szwoleżerów w koszarac...

Polski: Szwadron konno. Na pierwszym planie płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Najbliżej niego rtm. Józef Szostak. Drugi z prawej por. Mieczysław Bigoszewski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - 2 Szwadron 1 Pułku Szwoleżerów w koszarach przy ulicy 29 Listopada w Warszawie (107-188-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - 2 Szwadron 1 Pułku Szwoleżerów w koszarac...

Polski: Szwadron konno. Na pierwszym planie płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Najbliżej niego rtm. Józef Szostak. Trzeci z prawej konno por. Mieczysław Bigoszewski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - 2 Szwadron 1 Pułku Szwoleżerów w koszarach przy ulicy 29 Listopada w Warszawie (107-188-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - 2 Szwadron 1 Pułku Szwoleżerów w koszarac...

Polski: Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski konno.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Bieg św. Huberta z udziałem oficerów 1 Pułku Szwoleżerów (107-341-7)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Bieg św. Huberta z udziałem oficerów 1 Pu...

Polski: Wręczanie nagród. Drugi oficer z lewej bez czapki - płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Bieg św. Huberta z udziałem oficerów 1 Pułku Szwoleżerów (107-341-8)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Bieg św. Huberta z udziałem oficerów 1 Pu...

Polski: Zawodnicy i goście. W 1. szeregu zwycięzcy z nagrodami. Za kobietą w jasnym płaszczu płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Za prawym ramieniem mężczyzny w marynarce w kratce rtm. Jan Motz.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Członkowie ekip zagranicznych przybyłych na zawody międzynarodowe, z wizytą w 1 Pułku Szwoleżerów w koszarach przy ulicy 29 Listopada w Warszawie (107-209-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Członkowie ekip zagranicznych przybyłych ...

Polski: Grupa oficerów zagranicznych i polskich oraz kobiet przed stajnią. Widoczni m.in.: por. Mieczysław Bigoszewski (2. z lewej), płk Bolesław Wieniawa-Długoszewski (5. z lewej), por. Kazimierz Pereświet-Soł... More

Narcyz Witczak-Witaczyński - Członkowie ekip zagranicznych przybyłych na zawody międzynarodowe, z wizytą w 1 Pułku Szwoleżerów w koszarach przy ulicy 29 Listopada w Warszawie (107-209-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Członkowie ekip zagranicznych przybyłych ...

Polski: Grupa oficerów zagranicznych i polskich oraz kobiet przed stajnią. Widoczni m.in.: por. Mieczysław Bigoszewski (3. z lewej), płk Bolesław Wieniawa-Długoszewski (5. z lewej), por. Kazimierz Pereświet-Soł... More

Narcyz Witczak-Witaczyński - Członkowie ekip zagranicznych przybyłych na zawody międzynarodowe, z wizytą w 1 Pułku Szwoleżerów w koszarach przy ulicy 29 Listopada w Warszawie (107-209-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Członkowie ekip zagranicznych przybyłych ...

Polski: Grupa oficerów zagranicznych i polskich oraz kobiet przed stajnią. Widoczni m.in.: por. Mieczysław Bigoszewski (8. z prawej), płk Bolesław Wieniawa-Długoszewski (1. z lewej).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Dowódca 2 Dywizji Kawalerii gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski na inspekcji w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie (107-414-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Dowódca 2 Dywizji Kawalerii gen. Bolesław...

Polski: Przyjazd gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Dowódca 2 Dywizji Kawalerii gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski na inspekcji w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie (107-414-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Dowódca 2 Dywizji Kawalerii gen. Bolesław...

Polski: Grupa oficerów z gen. B. Wieniawą-Długoszowskim przed szwadronem CKM.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Dowódca 2 Dywizji Kawalerii gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski na inspekcji w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie (107-414-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Dowódca 2 Dywizji Kawalerii gen. Bolesław...

Polski: Gen. B. Wieniawa-Długoszowski na placu cwiczeń.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Dowódca 2 Dywizji Kawalerii gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski na inspekcji w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie (107-414-4)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Dowódca 2 Dywizji Kawalerii gen. Bolesław...

Polski: Oficerowie i podoficerowie pułku - portret zbiorowy

Narcyz Witczak-Witaczyński - Dowódca 2 Dywizji Kawalerii gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski na inspekcji w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie (107-414-5)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Dowódca 2 Dywizji Kawalerii gen. Bolesław...

Polski: Oficerowie i podoficerowie pułku - portret zbiorowy

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Boleslaw Wieniawa-Długoszowski na inspekcji w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie (107-486-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Boleslaw Wieniawa-Długoszowski na in...

Polski: Generał z dwoma oficerami przed bramą koszar.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Boleslaw Wieniawa-Długoszowski na inspekcji w 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie (107-486-2)
Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-402-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzący (półpostać) w czapce - profil.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-402-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzący (półpostać) z czapką na kolanie - profil.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-402-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzący (półpostać) z szablą pod pachą - profil.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-402-4)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzacy (do kolan) w czapce z szablą na kolanach w ujęciu 3/4.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-402-5)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzacy całopostaciowy w czapce - en face.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-402-6)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzący całopostaciowy w salonie przy biurku - profil.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-478-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzący (półpostać) w czapce - w ujęciu 3/4.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-478-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzący bez czapki (półpostać) - profil.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-478-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzący (półpostać) z czapką na kolanie - w ujęciu 3/4.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-478-4)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzący (półpostać) w czapce i z szablą - w ujęciu 3/4.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-478-5)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzący (półpostać) bez czapki - w ujęciu 3/4.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-478-6)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-...

Polski: Portret siedzący (półpostać) bez czapki - w ujęciu 3/4.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski w 1 Pułku Strzelców Konnych (107-762-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski w 1 P...

Polski: Oficerowie przed wejściem do świetlicy - 1. z lewej gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski w 1 Pułku Strzelców Konnych (107-762-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski w 1 P...

Polski: Oficerowie przed wejściem do świetlicy. W 1. szeregu 3. z prawej gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gra wojenna na terenie koszar 1 Pułku Strzelców Konnych (107-707-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gra wojenna na terenie koszar 1 Pułku Str...

Polski: Grupa oficerów. Wśród siedzących m.in.: ppłk Józef Szostak (2. z lewej), płk Adam Zakrzewski (3. z lewej), gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (4. z lewej), gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (5. z lewej).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gra wojenna na terenie koszar 1 Pułku Strzelców Konnych (107-707-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gra wojenna na terenie koszar 1 Pułku Str...

Polski: Grupa oficerów. Wśród siedzących m.in.: ppłk Józef Szostak (2. z lewej), płk Adam Zakrzewski (3. z lewej), gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (4. z lewej), gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (5. z lewej).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gra wojenna na terenie koszar 1 Pułku Strzelców Konnych (107-707-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Gra wojenna na terenie koszar 1 Pułku Str...

Polski: Grupa oficerów. Wśród siedzących m.in.: ppłk Józef Szostak (2. z lewej), płk Adam Zakrzewski (3. z lewej), gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (4. z lewej), gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (5. z lewej).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Grupa oficerów 1 Pułku Szwoleżerów (107-932-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Grupa oficerów 1 Pułku Szwoleżerów (107-9...

Polski: Portret grupowy. Widoczni m.in płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (w 1. rzędzie, 6. z lewej), płk Jan Karcz (w 1. rzędzie 7 z lewej) oraz rtm Józef Szostak (w 2. rzędzie, 8. z lewej).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Grupa szkoły podoficerskiej w 1 Pułku Szwoleżerów (107-197-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Grupa szkoły podoficerskiej w 1 Pułku Szw...

Polski: Grupa podoficerów i oficerów. W 2. szeregu siedzą od lewej: NN, NN, rtm. Józef Szostak, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, por. Mieczysław Bigoszewski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Grupa szkoły podoficerskiej w 1 Pułku Szwoleżerów (107-197-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Grupa szkoły podoficerskiej w 1 Pułku Szw...

Polski: Grupa podoficerów i oficerów. W 2. szeregu siedzą od lewej: NN, NN, rtm. Józef Szostak, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, por. Mieczysław Bigoszewski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Koncentracja kawalerii w Krakowie z okazji 250 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej (107-594-10)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Koncentracja kawalerii w Krakowie z okazj...

Polski: Grupa wyższych dowódców kawalerii na krakowskich Błoniach. Konno za stojącymi gen. Gustaw Orlicz-Dreszer. Wśród stojących widoczni m.in.: płk Jan Karcz (1. z prawej), gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski... More

Narcyz Witczak-Witaczyński - Koncentracja kawalerii w Krakowie z okazji 250 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej (107-594-22)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Koncentracja kawalerii w Krakowie z okazj...

Polski: Marszałek Józef Piłsudski wśród oficerów na krakowskich Błoniach. Wśród stojących na pierwszym planie widoczni m.in.: płk Jan Karcz (5. z prawej), gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (6. z prawej), mars... More

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt w Domasznie (107-575-9)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt...

Polski: Ostre strzelanie - kierownictwo - 1. z lewej gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt w Kutnie (Święto Żołnierza) (107-682-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt...

Polski: Rewia. Dowódca Dywizji gen, Bolesław Wieniawa-Długoszowski przed pułkiem.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt w Kutnie (Święto Żołnierza) (107-682-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt...

Polski: Rewia. Dowódca Dywizji gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski przed 1 Pułkiem Szwoleżerów.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt w Kutnie (Święto Żołnierza) (107-682-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt...

Polski: Publiczność z gen. Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim (na 1. planie).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt w Kutnie (Święto Żołnierza) (107-682-7)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt...

Polski: Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski z dziećmi.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt w Pyzdrach (107-689-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt...

Polski: Grupa z gen. Tadeuszem Kasprzyckim (9. z lewej), gen. Bolesławem Wieniawą-Długoszowskim (8. z lewej) i płk Józef Szostak (10. z lewej).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt w Pyzdrach (107-689-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt...

Polski: Grupa z gen. Tadeuszem Kasprzyckim (9. z lewej). Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (patrzy na samolot).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt w Sochaczewie (107-692-12)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt...

Polski: Grupa przyjmujących defiladę. Widoczny m.in. gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt w Sochaczewie (107-692-13)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Manewry 1 Pułku Strzelców Konnych - pobyt...

Polski: Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski z córką Zuzanną.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Militari 2 Dywizji Kawalerii (107-819-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Militari 2 Dywizji Kawalerii (107-819-3)

Polski: Grupa oficerów. W 1. szeregu od lewej: NN, NN, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, płk Jan Karcz.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Obóz ćwiczebny 1 Pułku Szwoleżerów (107-334-36)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Obóz ćwiczebny 1 Pułku Szwoleżerów (107-3...

Polski: Imieniny płka Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego - grupa biesiadników. W 1. szeregu stoją od lewej: rtm. Mieczysław Badowski, rtm. Józef Szostak, NN, NN, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, ppłk Jan Kar... More

Narcyz Witczak-Witaczyński - Obóz ćwiczebny 1 Pułku Szwoleżerów (107-334-37)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Obóz ćwiczebny 1 Pułku Szwoleżerów (107-3...

Polski: Imieniny płka Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego - grupa biesiadników. W 1. szeregu stoją od lewej: rtm. Mieczysław Badowski, rtm. Józef Szostak, NN, NN, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, ppłk Jan Kar... More

Narcyz Witczak-Witaczyński - Obóz ćwiczebny 1 Pułku Szwoleżerów (107-334-38)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Obóz ćwiczebny 1 Pułku Szwoleżerów (107-3...

Polski: Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski w bryczce.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Odejście do cywila żołnierzy rocznika 1905 1 Pułku Szwoleżerów w koszarach przy ulicy 29 Listopada w Warszawie (107-210-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Odejście do cywila żołnierzy rocznika 190...

Polski: Odchodzący do cywila na ostatniej zbiórce. Widoczni m.in.: rtm. Józef Szostak (1. oficer z lewej), płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (2. oficer z lewej).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Odejście do cywila żołnierzy rocznika 1905 1 Pułku Szwoleżerów w koszarach przy ulicy 29 Listopada w Warszawie (107-210-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Odejście do cywila żołnierzy rocznika 190...

Polski: Wydawanie dokumentów odchodzącym do cywila. Widoczni m.in.: płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (ze szpicrutą), por. Stefan Cichocki (8. z lewej).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Odejście do cywila żołnierzy rocznika 1905 1 Pułku Szwoleżerów w koszarach przy ulicy 29 Listopada w Warszawie (107-210-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Odejście do cywila żołnierzy rocznika 190...

Polski: Odchodzący do cywila oraz oficerowie. Widoczni m.in.: rtm. Józef Szostak (1. oficer z lewej), płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (2. oficer z lewej).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Oficerowie 1 Pułku Szwoleżerów oraz 15 Pułku Piechoty (107-302-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Oficerowie 1 Pułku Szwoleżerów oraz 15 Pu...

Polski: Grupa oficerów. Wśród siedzących: płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (4. z lewej), ppłk Jan Karcz (5. z lewej), ppłk Zygmunt Wenda (4. z prawej), rtm. Jan Motz (2. z prawej). Wśród stojących: rtm Mieczy... More

Narcyz Witczak-Witaczyński - Oficerowie 1 Pułku Szwoleżerów oraz 15 Pułku Piechoty (107-302-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Oficerowie 1 Pułku Szwoleżerów oraz 15 Pu...

Polski: Grupa oficerów. Wśród siedzących: płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (4. z lewej), ppłk Jan Karcz (5. z lewej), ppłk Zygmunt Wenda (4. z prawej), rtm. Jan Motz (2. z prawej). Wśród stojących: rtm Mieczy... More

Narcyz Witczak-Witaczyński - Pułkownik Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-947-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Pułkownik Bolesław Wieniawa-Długoszowski ...

Polski: Portret siedzący (półpostać) - w ujęciu 3/4 (lewa strona).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Pułkownik Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-947-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Pułkownik Bolesław Wieniawa-Długoszowski ...

Polski: Portret siedzący (półpostać) - w ujęciu 3/4 (prawa strona).

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa Długoszowski w Kielcach (107-928-1)
Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-335-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-3...

Polski: Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pułkownik - fotografia pozowana.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-335-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-3...

Polski: Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pułkownik - fotografia pozowana.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-335-3)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-3...

Polski: Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pułkownik - fotografia pozowana.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-335-4)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-3...

Polski: Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pułkownik - fotografia pozowana.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-335-5)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-3...

Polski: Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pułkownik - fotografia pozowana.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-335-6)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-3...

Polski: Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pułkownik - fotografia pozowana.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-335-7)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-3...

Polski: Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pułkownik - fotografia pozowana.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-927-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-9...

Polski: Portret siedzący (półpostać) - lewy profil.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-992-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (107-9...

Polski: Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski konno.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rajd żołnierzy 1 Pułku Szwoleżerów do Morskiego Oka (107-211-1)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rajd żołnierzy 1 Pułku Szwoleżerów do Mor...

Polski: Grupa oficerów Pułku na starcie. Stoją od lewej: por. Stefan Cichocki, NN, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, rtm. Józef Szostak.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rajd żołnierzy 1 Pułku Szwoleżerów do Morskiego Oka (107-211-2)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rajd żołnierzy 1 Pułku Szwoleżerów do Mor...

Polski: Grupa oficerów Pułku z paniami na starcie. Na pierwszym planie stoją od lewej: por. Kazimierz Pereświet-Sołtan, płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski, rtm. Józef Szostak, NN, NN, por. Stefan Cichocki, NN, ... More

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rajd żołnierzy 1 Pułku Szwoleżerów do Morskiego Oka (107-211-4)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rajd żołnierzy 1 Pułku Szwoleżerów do Mor...

Polski: Wojskowi Pułku na starcie. Drugi z prawej płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rajd żołnierzy 1 Pułku Szwoleżerów do Morskiego Oka (107-211-8)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rajd żołnierzy 1 Pułku Szwoleżerów do Mor...

Polski: Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski z koniem oraz gen. Gustaw Orlicz-Dreszer.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rajd żołnierzy 1 Pułku Szwoleżerów do Morskiego Oka (107-211-9)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rajd żołnierzy 1 Pułku Szwoleżerów do Mor...

Polski: Płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski z koniem.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rewia wojskowa przed królem Rumunii Karolem II na Polu Mokotowskim (107-820-6)

Narcyz Witczak-Witaczyński - Rewia wojskowa przed królem Rumunii Karol...

Polski: Kawaleria podczas biwaku. Na pierwszym planie sztab dowódcy 2 Dywizji Kawalerii - 1. z prawej gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski.

Narcyz Witczak-Witaczyński - Szkoła podoficerów - grupa (107-941-1)