The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

blueprint

4,544 media by topicpage 1 of 46
Gustaf III:s nationella dräkt/svenska dräkten. "Modell-Ritning till Svenska Nationella Mans-Klädedrägten". Gravyr från 1778.

Gustaf III:s nationella dräkt/svenska dräkten. "Modell-Ritning till Sv...

Gustaf III:s nationella dräkt/svenska dräkten. "Modell-Ritning till Svenska Nationella Mans-Klädedrägten". Gravyr från 1778.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Träbalustrad andra galleriet. Elevation. Balustrad, 2:a galleriet. 39x 54cm. Tusch, gult och rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Träbalustrad andra ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i 2:dra galleriets höjd. Plan. Kröningsläktaren, 2:ra galleriet. 99,5x 70,5 cm. Tusch, blyerts, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Klosettinred-ning i kaféflygeln. Plan, sektion. Kaféflygeln, toalett. 38x42,5 cm. Tusch, rött, blått, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Klosettinred-ning i...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden.Bottenplan.. Plan. Abisiden, jordvåningen. 76,5x95 cm. Tusch, rött, gult och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden.Bottenplan....

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kaféflygeln. Plan av jordvåningens sydöstra del. Plan, sektion. Jordvåningen, kafébyggnaden. 68x 82 cm. Tusch, rött, gult, grått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kaféflygeln. Plan a...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planer till restaurangflygeln. Plan av källarvåningen. Planritning. Kaféflygeln, källaren. 43,5x40 cm. Tusch, rött, blyerts. Linjalritning.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planer till restaur...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avloppsledning. Norra längan. 25,5x36 cm. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förslag till byggnad för Nordiska museet. Plan över bottenvåningen.  Planritning, hallvåningen, entresolen.. 67,5x110 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förslag till byggna...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Anordning av rökkanalerna. Installationsritning, rörkanal. 28x45 cm. Tusch, rödkrita. Linjalritning. No 882 april 28 92. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Anordning av rökkan...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens andra galleri. Plan. Absiden, 2:a galleri. 102x76,5 cm. Tusch, rött, gult, grått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens an...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mittenpartiets framfasad ( nedre del). Fasad. Stora porten, stora trappan. 101x116 cm. Tusch, rött, brunt, gult, grått och blått. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mitten...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Utdrag av ritning No 179 visande förändring av takryttarens övre del. Svart= gammalt. Rött=nytt. Sektion. Stora tornet. 41x23 cm. Tusch och rött Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Utdrag av ritning N...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genomabsiden. Valspråk på Kungabyster. Sektion. Absiden, valspråk. 102x75 cm. Tusch. Linjalritning, Fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genomabside...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mittenpartiet.Kolförråd. Verkstad. Ångpannerum. Plan. Sektion. Jordvåningen, mittpartiet. Tusch, rött och blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mitte...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ytterport vid huvudingången. Fasad. Stora porten. 69x 51 cm. Tusch och rött Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ytterport vid huvud...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av ku-polrummet. Plan. Stora hallen, halvtrappor. 107,5x126,5 cm. Tusch, rött, grönt, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av ku-polrumme...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golv-plan i andra galleriet (Parkett). Plan. 30,5x71 cm. Golv.Tusch, brun färgpenna. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golv-p...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Vapensalen sedd mot kupolen. Sektion. Absiden, 1:a galleri omgång och 2:ra galleri omgång. 106x 70,5 cm. Tusch, rött, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Vapensalen sedd mot...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan genom absidens toreller. Plan. Absiden, torell. 94x80 cm. Tusch, rött, gult och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan genom absidens...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning till Nordiska museets mittenparti.  Finhugget. Konstruktionsritning. Sten. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning t...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiraltrappa i kupolens främre hörnparti. Plan, Sektion. Västra sprialtrappan. 85x52,5 cm. Tusch, rött, brunt och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiral...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av våningen 1 tr upp i kansli-byggnaden. Plan. Sektion. Kanslibyggnaden, Kansli 1 tr.Tusch, rött, brunt, blått. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av våningen 1 ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

"Une barbe qui peint une moustache. Berg, Anker, Scholander, Dardel." Tuschteckning av Fritz von Dardel.

"Une barbe qui peint une moustache. Berg, Anker, Scholander, Dardel." ...

"Une barbe qui peint une moustache. Berg, Anker, Scholander, Dardel." Tuschteckning av Fritz von Dardel.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden sedd mot kupolen. Sektion. Absiden. 162x 76 cm. Tusch, rött, grått, brunt, gult, blyerts och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden sedd mot ku...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektionsritning, vestibulen, stora trappan. Tusch, blyerts. Linjalritning. Osignerad. Stämplad "Imperial Tracing Cloth".

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektionsritning, ve...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mittenpartiets portal. Fasad. Stora porten. 95x61,5 cm. Tusch och rött. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mitten...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järnkonstruktion för uppbärande av takryttare till Nordiska museet. Ritning No 1. Skala 1/5. Konstruktionsritning, takryttare. 108x153 cm.Tusch. Linjalritning.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järnkonstruktion fö...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillhandtag av smidesjärn för kansliflygelns ytterport. Naturlig storlek.Konstruktion. Handtag, Kansliflygeln och Norra porten. 79x60,5 cm. Tusch, rött, blå och gul färgpenna. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillhandtag...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapensalen (kröningsrummet) sett mot hörntornen. Sektion. Kröningsläktaren. Tusch, blyerts, rött, lila, grått, gult, blått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapen...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förslag till byggnad för Nordiska museet. Plan av våningen 1 trappa upp. Planritning, galleri, katalog. 55x96 cm. Tusch, blyerts, klistring. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Förslag till byggna...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets trapptorn. Sidofasad av tornet, huvudfasad av tornet. Fasad. Trapptorn, mittpartiet. 79x79 cm. Tusch, rött, blått och gult. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets trap...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i 1:a galleriets höjd. Plan. Stora trappan, mittenpartiet, 1:a galleriet. 97,5x 71 cm. Tusch, rött, brunt och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i vindkupornas höjd. Plan. Mittenpartiet, trapptorn, vindskupa. 99x 72 cm. Tusch, rött, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järndörrar till värmekammaren. Konstruktion. Dörr, värmekammare. 41,5x60 cm. Tusch, rött, blått, brunt och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Järndörrar till vär...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Stora listen i Hallen.Skicktgångar i hörnen vid fondväggen. Murpelarnes till sidoväggen skicktgångar. Konstruktion. 1:a galleriet. 64x 71 cm.Tusch och brunt. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Stora listen i Hall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Märkritning över Caféflygeln. Fasadritning, kaféflygel. 42x105,5 cm. Tusch, blåkrita. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Märkritning över Ca...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupolrummets portal mot vestibulen. Sektion. Kröningsläktaren. 87x105 cm. Tusch, rött, gult, blått och brunt. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupolrummets portal...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning till Cafébyggnaden vid Södra gaveln. Fasad.Sockel, cafébyggnad. 51,5x 78 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning till ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstenomfattning mellan vindfånget och vestibulen. Fasad. Stenprofil, stora porten. 89,5x 59 cm. Tusch, rött, grått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstenomf...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Zaag

Zaag

Zaag in rococo-stijl voor het zagen van hout, rechts daarvan zijaanzicht van de arm van de zaag, en zaag voor het zagen van steen. Links een maatverdeling met 1 tot en met 7.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 104 a. Vestibulen.Trappa mellan tredje viloplanet och första galleriet sedd mot vestibulen. Sektion. Vestibulen, stora trappan. 63x72 cm. Blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 10...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av allmogehallens jordvåning.Sektion. Jordvåning.124,5X88 cm.Tusch, brunt, grått, blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av allmogehall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiraltrappan i absiden. Plan. Spiraltrappa södra absiden. 119x106 cm. Tusch, rött, grått, brunt och blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till spiral...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens andra galleri. Plan. Absiden, 2:a galleriet. 95x76,5 cm. Tusch, rött, blått, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av absidens an...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Murpelarnes kapitäl. Hallen. Murpelarnes till sidoväggen skicktgångar. Konstruktion. Kapitäl. 73x 53,5 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Murpelarnes kapitäl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till brandpostluckor.Fast inredning. Brandlucka. 29,5x 50 cm. Tusch, rött, blått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till brandp...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning till Nordiska museets mittenparti. Kandårlist. Räffelhuggen. Konstruktionsritning. Sten. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Numreringsritning t...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avloppsledning. Norra längan. 25,5x36 cm. Tusch, rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Planritning för avl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Ritning till ytterportens insida. Fasad . Norra porten, ytterporten. 51,5x46,5 cm. Tusch, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Ritn...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till dörrar i och invid södra trapptornen. Dörrar och karmar av ek. Dörr till kullrummen. Dörr mellan jordvåningen och fängelsetrappan. Dörr mellan jordvåningen och sydvästra trapptornet. Dörr till värmekamrarna i södra trapptornen. Dörr till vinden. Konstruktion, fast inredning. Dörr, kullrum, fängelsetrappa, jordvåning, trapptorn, värmekammare och vind. 54x58 cm. Tusch, rött, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till dörrar...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i 2:dra galleriets höjd. Plan. Kröningsläktaren, 2:ra galleriet. 97,5x 71 cm. Tusch, rött, brunt, grått, blått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Skärningar och takstolsplan till kanslibyggnaden. Sektion. Plan. Kanslibyggnaden, tak.Tusch, brunt, grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Skärningar och taks...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Normalskärning i E-F. Sektion i C-D. Sektion A-B. Detaljer i naturlig storlek. Konstruktion. Valvstrålar. 107x 149 cm.Tusch, rött oh brunt. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Normalskärning i E-...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mittenpartiets yttertrappa. Huvudfasad av mosaik. Fasad, Sektion och plan. Stora yttertrappan. 103x134,5 cm. Tusch, rött, grått, brunt och gult. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mitten...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv , Nordiska museet. Blandningstrumma, skala 1:10. Konstruktionsritning, maskin. Tusch. Linjalritning. Stämplad. "Landéns ingeniörsbyrå"

Ritning på väv , Nordiska museet. Blandningstrumma, skala 1:10. Konstr...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning för mittenpartiet.Framsidan, Norra sidan.  Södra sidan. Fasad. Vestibulens sockel. 49x 107cm. Tusch, rött och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritning för m...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Installationsritning. Ångpanna. 85x108 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Installationsritnin...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden, förstagalleri. Plan. Abisiden, 1:a galleriet. 95x75,5 cm. Tusch, rött, gult, brunt, grått och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden, förstagall...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av halvstrålarna i vestibulen. Plan. Vestibulen, valv.Tusch, rött, brunt och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av halvstrålar...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapensalen sedd mot kupolen. Sektion. Kröningsläktaren. 114x 75,5 cm. Tusch, brunt, grått, grönt och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom vapen...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan till kanslibyggnaden. Planritning.Tusch, rött, blyerts. Lavering. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan till kans...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom absiden sedd mot kupolen. Sektion. Absiden. 78x 158,5 cm. Tusch, rött, grått, brunt och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom absid...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Taklagsplanför mittenpartiet. Murliv under stora listen. Murliv över stora listen. Plan. Taklag, mittenpartiet. 45x62 cm. Tusch. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Taklagsplanför mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritningtill byggnadens nordvästra del. Plan. Fasad. Perspektiv exteriör. Sockel, Trapptorn. Strävpelare. 33x115,5 cm. Tusch, rött. Linjalritning. Fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sockelritningtill b...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golv i kupolrummet. Plan. Golv, stora hallen. 79,5x99,5 cm. Tusch och brun färgpenna. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golv i...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillplaner i Mittenpartiets trapptorn. Plan. Trapptorn, mittpartiet. 77x 87 cm. Tusch, rött, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillplaner ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mittenpartiet i 1:a galleriets höjd.Takpanel under bryggan. Plan. Stora trappan, mittenpartiet, 1:a galleriet. 100x 70 cm. Tusch, rött, blått och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Plan av främre mitt...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Halvstrålar i Allmogehallen. Bågarna representera mittenlinierna på havlstrålens undre yta. Konstruktion. Valv. 77x 111 cm.Tusch. Linjalritning. Blyertsberäkningar. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Halvstrålar i Allmo...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 107. Vestibulen. Tvärsektioner genom trapphuset. Sektion. Vestibulen, stora trappan. 70x99 cm. Blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 10...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Fasader till kanslibyggnaden. Fasad. Kanslibyggnaden.Tusch. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Fasader till kansli...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golvplan i Kansliflygelns portgång. Plan. Norra porten, tvärgången, golv. 36x64 cm. Tusch. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golvpl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Plan av våningen 1 trappa upp. Planritning, kanslibyggnaden. 74x76 cm. Blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kansliflygeln. Plan...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden. Portal till Biblioteket. Utdrag av Ritning No 134. Sektion. Absiden. 34,5x38 cm. Tusch, rött och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden. Portal til...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion imittenpartiets trapptorn sedd mot gallerierna. Sektion. Trapptorn, stora trappan. 99x 72 cm. Tusch, rött, brunt, gult och grått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion imittenpart...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden. Plan. Absiden. 101x77 cm. Blått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Absiden. Plan. Absi...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning. Nordiska museet. I.G. Classons vinnande förslag. Planskiss av bottenvåningen. Biblioteket är markerat i absiden.

Ritning. Nordiska museet. I.G. Classons vinnande förslag. Planskiss av...

Ritning. Nordiska museet. I.G. Classons vinnande förslag. Planskiss av bottenvåningen. Biblioteket är markerat i absiden.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom absiden mot hallen. Sektion, Plan. Absiden. Tusch, rött, grått, brunt, gult, grönt och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom absid...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets framfasad (övre del). Fasad. Trapptorn, tornhuv och mittpartiet. 99x111 cm. Tusch och rött. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartiets fram...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Stora gavelns baksida. Fasad. Gavelkrön. 56x 56 cm.Tusch. Linjalritning. Osignerad

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Stora gavelns baksi...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Rummet mellan första galleriet och vapensalen. Plan av taket. Plan, sektion. Stora trappan, trappavsats och takvalv. 64x60 cm. Tusch, rött, brunt och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Rummet mellan först...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till karmar och dörrar av ek i föreläsningssalen. Hörsal. Konstruktion och fast inredning. Föreläsningssal och jordvåning. 35x54,5 cm. Tusch, rött, brunt, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till karmar...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartietsfrämre del. Skärning genom vapensalens brygga. Sektion. Kröningsläktaren, vapensalen. Tusch, rött, gult, grått och brunt. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Mittenpartietsfrämr...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golvplan i hörntornen. Plan. Golv, hörntorn. 77x 120 cm.Tusch. Linjalritning.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golvpl...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mittenpartiets gavel och portal. Fasad. Stora porten. 141x97,5 cm. Tusch, rött och blått. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mitten...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektioner iAbsidens omgångar. Sektion. Absiden, 1:a galleri och 2:ra galleri. 129x 75 cm. Tusch, rött, brunt, blått, grått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektioner iAbsidens...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstengolv i absiden. Plan. Golv, trappor och absiden. 69,5x79 cm. Tusch, rött och brun krita. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstengol...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom absidens omgång sedd mot hallen. Sektion. Absiden, jordvåningen, hallplanet, 1:a galleri och 2:ra galleri. 139x 90 cm. Tusch, rött, brunt, blått och gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genom absid...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 105. Vestibulen.Trappa mellan tredje viloplanet och första galleriet sedd mot vestibulen. Sektion. Vestibulen, stora trappan. 72,5x71 cm. Blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 10...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golvfris i vapensalen; trapprummet, passagen samt till golv i rummet mellan vapensalen och galleriet. Plan. Golv, kröningsläktaren. Tusch, rött, blyerts och brun krita. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till golvfr...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupol för innertak i absiden. Plan. Glasfönster och kupolfönster. 40x 66 cm. Tusch, grönt, blått och gult. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupol för innertak ...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mittenpartiets utvändiga trappa. Fasad, Sektion och plan. Stora yttertrappan. 143,5x85 cm. Tusch, rött, brunt och blått. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till mitten...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till hörntrapporna i allmogehallen. Planer. Plan. Jordvåning. Trapptorn. 93x73cm.Tusch, brunt. Linjalritning.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning till hörntr...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 106, halvfärdig. Vestibulen.Sektioner genom trapphuset. Sektion. Vestibulen, stora trappan. 71x100 cm. Blyerts. Linjalritning. Osigerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Underlag till No 10...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupol för innertak. Nordiska museet innertak.De prickade linjerna antyder hur vinkeljärns spröjsningar sammansätts. Plan. Sektion, Konstruktion. Kupol, innertak. 55x52 cm. Tusch och rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Kupol för innertak....

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstengolv i caféflygelns portgång. Plan. Golv, södra porten och jordvåning. 30x66 cm. Tusch, rött, brun färgpenna. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillstengol...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genomkupolrummet sett mot absiden, viljekraft och klokhet. Sektion. Absiden, Gustav Vasa. 63,5x78,5 cm. Tusch och blyerts. Linjalritning, fri hand. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektion genomkupolr...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mittenpartiet. Plan. Jordvåningen. Tusch och rött. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Grundplan för mitte...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektionsritning, vestibulen, stora trappan. Halvfärdig. 160x93 cm.Tusch, blyerts. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Sektionsritning, ve...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillespagnolett. Konstruktion. Espagnolett. 47x32 cm. Tusch, rött, gult. Linjalritning. Osignerad.

Ritning på väv över Nordiska museets huvudbyggnad. Ritning tillespagno...

Ritningarna katalogiserades och skannades som en del av "Ritningsprojektet" 2007-2009 med finansiering av Nordiska museets och Skansens vänner samt Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Totalt katalogiserade... More

Previous

of 46

Next