PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

blekinge

23,145 media by topicpage 1 of 232
Karta över amiralitetsvarvet och örlogsflottans hamn uti carlskronauppdraget uti december månad 1699 av Nils Ström

Karta över amiralitetsvarvet och örlogsflottans hamn uti carlskronaupp...

Nils Strömcrona gjorde stora insatser inom svensk sjökartering.

Karlskrona örlogsvarv. (fotokopia).

Karlskrona örlogsvarv. (fotokopia).

Karlskrona örlogsvarv. (fotokopia).

341

341

341

347

347

347

204

204

204

206

206

206

MM06364

MM06364

MM06364

Allmoge i Blekinge

Allmoge i Blekinge

Akvatint över konturetsning av Johan Fredrik Martin efter Pehr Hilleström d.ä. fr ca 1800

327

327

327

209

209

209

209

209

209

Anna Mattisdotter, Kvinna, Blekinge. Akvarell av JM Stäck

Anna Mattisdotter, Kvinna, Blekinge. Akvarell av JM Stäck

Anna Mattisdotter, Kvinna, Blekinge. Akvarell av JM Stäck

Reprofotografi efter en litografi som visar korvettens Carlskronas inlopp till Karlskrona. Bilden återge en panoramavy över Karlskronas hamn med livlig skeppstrafik. Runt korvetten kör flera mindre segelskepp och roddbåtar. I föregrund finns en hjulångare med riggning. I bakgrunden syns befästningsanläggningar.

Reprofotografi efter en litografi som visar korvettens Carlskronas inl...

Reprofotografi efter en litografi som visar korvettens Carlskronas inlopp till Karlskrona. Bilden återge en panoramavy över Karlskronas hamn med livlig skeppstrafik. Runt korvetten kör flera mindre segelskepp o... More

Porträtt av Linköpings stora entreprenör, Jonn O Nilson. Född i Karlskrona kom han till Linköping i september månad 1874 för en tjänst som handelsbetjänt. Han blev snart egen handlare och inledde en anmärkningsvärd levnadsbana inom en mängd verksamheter. Hans utbyggnad av vattenkraft ledde till att Linköping kunde elektrifieras från 1902. Hans företag bakom detta, Linköpings Elektriska Kraft & Belysnings AB, kom senare att ombildas till den kommunala energikoncernen Tekniska verken. Linköpings Linnefabrik, Hjulsbro tråddrageri, Hackefors porslin och Nordstjernans knäckebröd är exempel på andra företag han grundade eller satt sin prägel på. Som direktör för järnvägsbolaget Östra Centralbanan var han delaktig i att Linköping spårmässigt kunde knytas till landets sydöstra delar. Slutligen bör nämnas hans bildande av Sydsvenska Banken, där han var direktör till hög ålder. Från 1886 var han gift med Agnes Düring.

Porträtt av Linköpings stora entreprenör, Jonn O Nilson. Född i Karlsk...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Hörnet av Stortorget och Norra smedjegatan före branden 1887.

Hörnet av Stortorget och Norra smedjegatan före branden 1887.

Hörnet av Stortorget och Norra smedjegatan före branden 1887.

Kvinna.

Kvinna.

Kvinna.

Visitkort som visar ånglinjeskepp Stockholm från babordssidan. Fartyget är nästan helt nedriggat, stormasten saknas.

Visitkort som visar ånglinjeskepp Stockholm från babordssidan. Fartyge...

Visitkort som visar ånglinjeskepp Stockholm från babordssidan. Fartyget är nästan helt nedriggat, stormasten saknas.

MM06347

MM06347

MM06347

Anders Rydström. Född i Kristianopel 1818, död där 1906.

Anders Rydström. Född i Kristianopel 1818, död där 1906.

Svärfader till kapten Sune Engström. Förde fartyg för Kalmar, bl.a. Skidbladner kring 1860 för Kreuger & Jennings.

MM06412

MM06412

MM06412

Fru Ida Rodéhn.

Fru Ida Rodéhn.

Fru Ida Rodéhn.

MM07204

MM07204

MM07204

Porträtt av Gustaf Otto Caers, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Gustaf Otto Caers, underlöjtnant vid Skånska dragonregemen...

Porträtt av Gustaf Otto Caers, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

MM07005

MM07005

MM07005

Göternes läger omkring 1860.

Göternes läger omkring 1860.

Göternes läger omkring 1860.

Skomakaremästare A. Palmin med fru och son. Vexiö.

Skomakaremästare A. Palmin med fru och son. Vexiö.

Skomakaremästare A. Palmin med fru och son. Vexiö.

MM07205

MM07205

MM07205

Ronnebygatan sedd från apoteket Göta lejon omkring 1860.

Ronnebygatan sedd från apoteket Göta lejon omkring 1860.

Ronnebygatan sedd från apoteket Göta lejon omkring 1860.

Bild från Ronnebygatan mot norr, sedd från Apoteket Göta lejon. Bilden tagen 1860-talet.

Bild från Ronnebygatan mot norr, sedd från Apoteket Göta lejon. Bilden...

Bild från Ronnebygatan mot norr, sedd från Apoteket Göta lejon. Bilden tagen 1860-talet.

MM06415

MM06415

MM06415

Porträtt av Adolf August Olsen, underlöjtnant vid Flottan.

Porträtt av Adolf August Olsen, underlöjtnant vid Flottan.

Porträtt av Adolf August Olsen, underlöjtnant vid Flottan.

Kolorerad plankarta över Tararps pappersbruk i Blekinge.gjord av Lars Gustaf Ståhle februari 1863.

Kolorerad plankarta över Tararps pappersbruk i Blekinge.gjord av Lars ...

Kolorerad plankarta över Tararps pappersbruk i Blekinge.gjord av Lars Gustaf Ståhle februari 1863.

Porträtt av sittande ung kvinna med påskriften "From [...] to miss Anne Dinzey with compliments."

Porträtt av sittande ung kvinna med påskriften "From [...] to miss Ann...

Porträtt av sittande ung kvinna med påskriften "From [...] to miss Anne Dinzey with compliments."

Fogelberg, 1864.

Fogelberg, 1864.

Fogelberg, 1864.

Porträtt av Carl Casper Reinhold Nordenskjöld, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även bild AMA.0013861.

Porträtt av Carl Casper Reinhold Nordenskjöld, löjtnant vid Jönköpings...

Porträtt av Carl Casper Reinhold Nordenskjöld, löjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även bild AMA.0013861.

Porträtt av Ivar Adolf Virgin, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Ivar Adolf Virgin, underlöjtnant vid Västgöta regemente I ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Amiralitetstorget omkring 1870 i Karlskrona.

Amiralitetstorget omkring 1870 i Karlskrona.

Amiralitetstorget omkring 1870 i Karlskrona.

Karlskrona stad omkring 1865.Trefaldighets- eller Tyska kyrkan, Fredrikskyrkan, Klockstapeln, Uthus Varvsg. 6, Sjöofficersmessen, Skeppsgossekasern använd före 1881,Kokstuga, Vaktstuga.

Karlskrona stad omkring 1865.Trefaldighets- eller Tyska kyrkan, Fredri...

Karlskrona stad omkring 1865.Trefaldighets- eller Tyska kyrkan, Fredrikskyrkan, Klockstapeln, Uthus Varvsg. 6, Sjöofficersmessen, Skeppsgossekasern använd före 1881,Kokstuga, Vaktstuga.

Krister Hornsgatan på Björkholmen i Karlskrona taget efter 1867.

Krister Hornsgatan på Björkholmen i Karlskrona taget efter 1867.

Krister Hornsgatan på Björkholmen i Karlskrona taget efter 1867.

Ronnebygatan från öster 1867 i bakgrunden det Bergqvista huset vid Borgmästaregatan.

Ronnebygatan från öster 1867 i bakgrunden det Bergqvista huset vid Bor...

Ronnebygatan från öster 1867 i bakgrunden det Bergqvista huset vid Borgmästaregatan.

MM06422

MM06422

MM06422

MM07121

MM07121

MM07121

Skärva herrgård, Blekinge, 10 juli 1869. Akvarell av Fritz von Dardel, 1869

Skärva herrgård, Blekinge, 10 juli 1869. Akvarell av Fritz von Dardel,...

Skärva herrgård, Blekinge, 10 juli 1869. Akvarell av Fritz von Dardel, 1869

Porträtt av Johan Cornad Nordqvist, musikdirektör vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Johan Cornad Nordqvist, musikdirektör vid Jönköpings regem...

Porträtt av Johan Cornad Nordqvist, musikdirektör vid Jönköpings regemente I 12.

Bebyggelse, Konstapelg, kronostallet

Bebyggelse, Konstapelg, kronostallet

Bebyggelse, Konstapelg, kronostallet

Bebyggelse, Wachtmeisterg 19-27

Bebyggelse, Wachtmeisterg 19-27

Bebyggelse, Wachtmeisterg 19-27

Bebyggelse, Baggensgatan 7

Bebyggelse, Baggensgatan 7

Bebyggelse, Baggensgatan 7

Bebyggelse, Prinsgatan/Styrmansgatan

Bebyggelse, Prinsgatan/Styrmansgatan

Bebyggelse, Prinsgatan/Styrmansgatan

Barnhusskolan och bostället år 1870 i Karlskrona.

Barnhusskolan och bostället år 1870 i Karlskrona.

Barnhusskolan och bostället år 1870 i Karlskrona.

Bebyggelse, Finngården, hus 7-13

Bebyggelse, Finngården, hus 7-13

Bebyggelse, Finngården, hus 7-13

Bebyggelse, Gula stugan

Bebyggelse, Gula stugan

Bebyggelse, Gula stugan

Kv.man Nilsson o korpral Björkander

Kv.man Nilsson o korpral Björkander

Kv.man Nilsson o korpral Björkander

Bebyggelse, SV delen av Västerudd

Bebyggelse, SV delen av Västerudd

Bebyggelse, SV delen av Västerudd

Bebyggelse, Nordensköldsg. 16a-b, 18

Bebyggelse, Nordensköldsg. 16a-b, 18

Bebyggelse, Nordensköldsg. 16a-b, 18

Kvartersman Nilsson mfl

Kvartersman Nilsson mfl

Kvartersman Nilsson mfl

Bebyggelse, ”Kopphuset”

Bebyggelse, ”Kopphuset”

Bebyggelse, ”Kopphuset”

Bebygg., Chapmansplanen/Björkholmsbacken

Bebygg., Chapmansplanen/Björkholmsbacken

Bebygg., Chapmansplanen/Björkholmsbacken

Bebyggelse, Krister Hornsg. Hus 13

Bebyggelse, Krister Hornsg. Hus 13

Bebyggelse, Krister Hornsg. Hus 13

Porträtt av Carl Adam Wachtmeister, officer vid Flottan.

Porträtt av Carl Adam Wachtmeister, officer vid Flottan.

Porträtt av Carl Adam Wachtmeister, officer vid Flottan.

MM07456

MM07456

MM07456

Utsikt över Karlskrona från sydväst omkring år 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst omkring år 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst omkring år 1873.

Porträtt av Johan Albert Grafström, löjtnant vid Smålands grenadjärbataljon.

Porträtt av Johan Albert Grafström, löjtnant vid Smålands grenadjärbat...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, Nordensköldsg 2B-6

Bebyggelse, Nordensköldsg 2B-6

Bebyggelse, Nordensköldsg 2B-6

Bebyggelse, Stuga norr om på Västerudd

Bebyggelse, Stuga norr om på Västerudd

Bebyggelse, Stuga norr om på Västerudd

Bebyggelse, Ehrensvärdsg/Galärgatan

Bebyggelse, Ehrensvärdsg/Galärgatan

Bebyggelse, Ehrensvärdsg/Galärgatan

Bebyggelse, V del av Krister Hornsgatan

Bebyggelse, V del av Krister Hornsgatan

Bebyggelse, V del av Krister Hornsgatan

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, Björkholmen

Bebyggelse, ”Örttagen”

Bebyggelse, ”Örttagen”

Bebyggelse, ”Örttagen”

Tyska kyrkan 1871.

Tyska kyrkan 1871.

Tyska kyrkan 1871.

Torget i Karlskrona 1873.

Torget i Karlskrona 1873.

Torget i Karlskrona 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst 1873.

Amiralitetskyrkan 1873 med tegeltak. Extriör.

Amiralitetskyrkan 1873 med tegeltak. Extriör.

Amiralitetskyrkan 1873 med tegeltak. Extriör.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet I 25.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet ...

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet I 25.

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ lok 1och 2 med vagnar.På bron över Mieån.

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ lok 1och 2 med vagnar.På ...

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ lok 1och 2 med vagnar.På bron över Mieån.

Porträtt av Gusta Emil Wallin, underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0021731.

Porträtt av Gusta Emil Wallin, underlöjtnant vid Kronobergs regemente ...

Porträtt av Gusta Emil Wallin, underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0021731.

SCJ 1 "Sölve",  SCJ 3 "Gerda"SCJ VerkstadSölvesborg SCJ lokstallSölvesborg-Kristianstad Järnväg

SCJ 1 "Sölve", SCJ 3 "Gerda"SCJ VerkstadSölvesborg SCJ lokstallSölves...

SCJ 1 "Sölve", SCJ 3 "Gerda"SCJ VerkstadSölvesborg SCJ lokstallSölvesborg-Kristianstad Järnväg

SCJ 1 "Sölve",  SCJ 3 "Gerda"SCJ VerkstadSölvesborg SCJ lokstallSölvesborg-Kristianstad Järnväg

SCJ 1 "Sölve", SCJ 3 "Gerda"SCJ VerkstadSölvesborg SCJ lokstallSölves...

SCJ 1 "Sölve", SCJ 3 "Gerda"SCJ VerkstadSölvesborg SCJ lokstallSölvesborg-Kristianstad Järnväg

Uppställning

Uppställning

Uppställning

Expeditionsfartyget VEGA av Göteborg, byggt i Bremerhafen 1872.  I mitten VEGA före avfärden från Karlskrona 1878.

Expeditionsfartyget VEGA av Göteborg, byggt i Bremerhafen 1872. I mit...

Expeditionsfartyget VEGA av Göteborg, byggt i Bremerhafen 1872. I mitten VEGA före avfärden från Karlskrona 1878.

Porträtt av Carl Gustaf Spens, underlöjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av Carl Gustaf Spens, underlöjtnant vid Andra livgrenadjärreg...

Porträtt av Carl Gustaf Spens, underlöjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av Karl Fredrik von Malmborg, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0008068 och AMA.0009530.

Porträtt av Karl Fredrik von Malmborg, officer vid Andra livgrenadjärr...

Porträtt av Karl Fredrik von Malmborg, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0008068 och AMA.0009530.

Kyrkogatan i Karlskrona omkring år 1890.

Kyrkogatan i Karlskrona omkring år 1890.

Kyrkogatan i Karlskrona omkring år 1890.

Tunneln vid Svängsta på linjen mellan Karlshamn - Vislanda

Tunneln vid Svängsta på linjen mellan Karlshamn - Vislanda

Tunneln vid Svängsta på linjen mellan Karlshamn - Vislanda

Porträtt av Nicolaus Bernhard Mannerhjerta, officer vid Första livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0009438.

Porträtt av Nicolaus Bernhard Mannerhjerta, officer vid Första livgren...

Porträtt av Nicolaus Bernhard Mannerhjerta, officer vid Första livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0009438.

Sydvästra delen av Västerudd sedd i fågelperspektiv omkring 1890-talet i Karlskrona.

Sydvästra delen av Västerudd sedd i fågelperspektiv omkring 1890-talet...

Sydvästra delen av Västerudd sedd i fågelperspektiv omkring 1890-talet i Karlskrona.

MM07214

MM07214

MM07214

Karlskrona - Växjö Järnväg, CWJ lok 2 "CArl XI"

Karlskrona - Växjö Järnväg, CWJ lok 2 "CArl XI"

Karlskrona - Växjö Järnväg, CWJ lok 2 "CArl XI"

Slagningsmaskin för sammanslagning av dukter till trossar och kablar. Maskinen är en så kallad fram-maskin och har använts för inslagning av den erfoderliga förrunden.

Slagningsmaskin för sammanslagning av dukter till trossar och kablar. ...

Slagningsmaskin för sammanslagning av dukter till trossar och kablar. Maskinen är en så kallad fram-maskin och har använts för inslagning av den erfoderliga förrunden.

Kommers på Ristorgsbacken i Karlskrona i bakgrunden Rådhuset intill Poliskammaren och Köttbesiktningsbyrån omkring 1890

Kommers på Ristorgsbacken i Karlskrona i bakgrunden Rådhuset intill Po...

Kommers på Ristorgsbacken i Karlskrona i bakgrunden Rådhuset intill Poliskammaren och Köttbesiktningsbyrån omkring 1890

Fors vid Ronneby på 1880-talet.

Fors vid Ronneby på 1880-talet.

Fors vid Ronneby på 1880-talet.

Porträtt av Arvid Erland Gustaf Bergenstråhle, underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av Arvid Erland Gustaf Bergenstråhle, underlöjtnant vid Krono...

Porträtt av Arvid Erland Gustaf Bergenstråhle, underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Ateljéfoto. Hildegard Hillelson, född Magnusson.

Ateljéfoto. Hildegard Hillelson, född Magnusson.

Gift med hovmästare Hillelson, Karlskrona. Född i Kalmar, dotter till lotsen Magnusson och syster till redaktör Frans Hugo Magnusson och vaktmästare Adrian Magnusson.

DO12828

DO12828

DO12828

Handel på Stortorget i Karlskrona omkring 1890-talet.

Handel på Stortorget i Karlskrona omkring 1890-talet.

Handel på Stortorget i Karlskrona omkring 1890-talet.

MM06342

MM06342

MM06342

Exteriör av Strömma Bomullsspinneri, Karlshamn.

Exteriör av Strömma Bomullsspinneri, Karlshamn.

Exteriör av Strömma Bomullsspinneri, Karlshamn.

Porträtt av Jonas Axel Fredrik Svante Ingeström, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Jonas Axel Fredrik Svante Ingeström, underlöjtnant vid Väs...

Porträtt av Jonas Axel Fredrik Svante Ingeström, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Björkholmskanals myning sedd mot gasverket omkring 1880.

Björkholmskanals myning sedd mot gasverket omkring 1880.

Björkholmskanals myning sedd mot gasverket omkring 1880.