PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

bilar bussar lastbilar fordon

1,552 media by topicpage 1 of 16
Fo184785-08aAF

Fo184785-08aAF

Fo184785-08aAF

Strandvägshamnen med gamla Djurgårdsbron, före 1897.

Strandvägshamnen med gamla Djurgårdsbron, före 1897.

Strandvägshamnen med gamla Djurgårdsbron, före 1897.

Blasieholmskajen i Stockholm i början på 1900-talet.I bakgrunden Grand Hotel i ursprungligt skick. Längst till vänster skymatar Fersenska Terassen.

Blasieholmskajen i Stockholm i början på 1900-talet.I bakgrunden Grand...

Blasieholmskajen i Stockholm i början på 1900-talet.I bakgrunden Grand Hotel i ursprungligt skick. Längst till vänster skymatar Fersenska Terassen.

Stockholm, Slussen.

Stockholm, Slussen.

Stockholm, Slussen.

Motala Hamn med broarna.

Motala Hamn med broarna.

Motala Hamn med broarna.

Stockholm.Strömkajen, Grand Hotel och Nationalmuseum.

Stockholm.Strömkajen, Grand Hotel och Nationalmuseum.

Stockholm.Strömkajen, Grand Hotel och Nationalmuseum.

Foto från år 1900 eller något av det första åren av 1900-talet (1898) (Fotografi i Stockholms Stadsmuseum).Vid Skeppsbron emellan Gustav III:s staty och Logårdstrappan ligga ångarna "Ångermanland" och "Härnösand II". Vid Gustav III:s staty ligga ångsluparna Josefina och Iris. Vid Blasieholmen 1) okänd, 2) Norrtelje, 3) Serla, 4) Dalaröström.

Foto från år 1900 eller något av det första åren av 1900-talet (1898) ...

Foto från år 1900 eller något av det första åren av 1900-talet (1898) (Fotografi i Stockholms Stadsmuseum).Vid Skeppsbron emellan Gustav III:s staty och Logårdstrappan ligga ångarna "Ångermanland" och "Härnösan... More

Stockholm. Skeppsbron.Ekström & fries, Stockholm Import

Stockholm. Skeppsbron.Ekström & fries, Stockholm Import

Stockholm. Skeppsbron.Ekström & fries, Stockholm Import

Blasieholmskajen nedanför Grand Hotell med en del skärgårdsbåtar.Södra Blasieholmshamnen med utsikt över Strömmen, Slottet i bakgrunden. Foto efter 1902. Antagligen är fotografiet från år 1904 innan elektriska spårvagnarna kommo i trafik. Ledningsstolparna för spårvägsel-drift äro uppsatta men hästspårvagnarna äro ännu i trafik.

Blasieholmskajen nedanför Grand Hotell med en del skärgårdsbåtar.Södra...

Blasieholmskajen nedanför Grand Hotell med en del skärgårdsbåtar.Södra Blasieholmshamnen med utsikt över Strömmen, Slottet i bakgrunden. Foto efter 1902. Antagligen är fotografiet från år 1904 innan elektriska ... More

Utsikt från Katarinahissen 1906 över Kornhamnstorg, Stockholm, med fartyg vid kajen.

Utsikt från Katarinahissen 1906 över Kornhamnstorg, Stockholm, med far...

Utsikt från Katarinahissen 1906 över Kornhamnstorg, Stockholm, med fartyg vid kajen.

Stockholm Skeppsbron, omkr. 1910.

Stockholm Skeppsbron, omkr. 1910.

Stockholm Skeppsbron, omkr. 1910.

Riddarholmskajen. I förgrunden tak över varorna på kajen. Ångfartyget Baltzar von Platen vid kaj.Söder Mälarstrand och Münchenbryggeriet i bakgrunden.

Riddarholmskajen. I förgrunden tak över varorna på kajen. Ångfartyget ...

Riddarholmskajen. I förgrunden tak över varorna på kajen. Ångfartyget Baltzar von Platen vid kaj.Söder Mälarstrand och Münchenbryggeriet i bakgrunden.

Skeppsbron i Stockholm fotograferat på 1910-talet.

Skeppsbron i Stockholm fotograferat på 1910-talet.

Skeppsbron i Stockholm fotograferat på 1910-talet.

Göteborg. Tullhuset och Frihamnen

Göteborg. Tullhuset och Frihamnen

Göteborg. Tullhuset och Frihamnen

Psk Fylgia från besöket i Bordeaux 1912. Foto fr Marinstabens fotodetalj 1952. Db 115/52

Psk Fylgia från besöket i Bordeaux 1912. Foto fr Marinstabens fotodeta...

Psk Fylgia från besöket i Bordeaux 1912. Foto fr Marinstabens fotodetalj 1952. Db 115/52

Bild från Vikbolandsmanöver 1912, då högkvarteret bodde hos Taube på Broxvik.

Bild från Vikbolandsmanöver 1912, då högkvarteret bodde hos Taube på B...

Bild från Vikbolandsmanöver 1912, då högkvarteret bodde hos Taube på Broxvik.

Mälartorget med 7 st. passagerarångfartyg för Mälartrafiken.

Mälartorget med 7 st. passagerarångfartyg för Mälartrafiken.

Mälartorget med 7 st. passagerarångfartyg för Mälartrafiken.

Stockholm, Stadsgården.

Stockholm, Stadsgården.

Stockholm, Stadsgården.

Stockholm. Parti av Strandvägen.Förlag Nordisk Konst Stockholm.

Stockholm. Parti av Strandvägen.Förlag Nordisk Konst Stockholm.

Stockholm. Parti av Strandvägen.Förlag Nordisk Konst Stockholm.

Stockholm. Utsikt från Operaterassen.Förlag Nordisk Konst Stockholm

Stockholm. Utsikt från Operaterassen.Förlag Nordisk Konst Stockholm

Stockholm. Utsikt från Operaterassen.Förlag Nordisk Konst Stockholm

Stockholm. Nationalmuseum.430 Ensamrätt: Ljungrens Konstförlag Stockholm.

Stockholm. Nationalmuseum.430 Ensamrätt: Ljungrens Konstförlag Stockho...

Stockholm. Nationalmuseum.430 Ensamrätt: Ljungrens Konstförlag Stockholm.

Fo184547AF

Fo184547AF

Fo184547AF

Bild från Södra Blasieholmshamnen.

Bild från Södra Blasieholmshamnen.

Bild från Södra Blasieholmshamnen.

Fo61555A

Fo61555A

Fo61555A

Södra Blasieholmshamnen.Axel Eliassons Konstförlag

Södra Blasieholmshamnen.Axel Eliassons Konstförlag

Södra Blasieholmshamnen.Axel Eliassons Konstförlag

Fo184476AF

Fo184476AF

Fo184476AF

Stockholm, Mälartorget

Stockholm, Mälartorget

Stockholm, Mälartorget

Fo184546AF

Fo184546AF

Fo184546AF

Stockholm. Nybroplan med Kungl. Dramatiska Teatern.

Stockholm. Nybroplan med Kungl. Dramatiska Teatern.

Stockholm. Nybroplan med Kungl. Dramatiska Teatern.

Södra Blasieholmshamnen sedd från Operaterassen.

Södra Blasieholmshamnen sedd från Operaterassen.

Anställd vid Sjöhistoriska museet som föremålsintedent.

I120

I120

I120

Fo136909C

Fo136909C

Fo136909C

Stockholm.Södra BlasieholmshamnenFotografi.Axel Eliassons Konstförlag AB. Stockholm

Stockholm.Södra BlasieholmshamnenFotografi.Axel Eliassons Konstförlag ...

Stockholm.Södra BlasieholmshamnenFotografi.Axel Eliassons Konstförlag AB. Stockholm

Stockholm, utsikt från Grand Hotell. Förlag Nordisk Konst, Stockholm.

Stockholm, utsikt från Grand Hotell. Förlag Nordisk Konst, Stockholm.

Stockholm, utsikt från Grand Hotell. Förlag Nordisk Konst, Stockholm.

Stockholm. Nybroviken med Kungl. Dramatiska Teatern.Äkta FotografiFörlag Nordisk Konst Stockholm

Stockholm. Nybroviken med Kungl. Dramatiska Teatern.Äkta FotografiFörl...

Stockholm. Nybroviken med Kungl. Dramatiska Teatern.Äkta FotografiFörlag Nordisk Konst Stockholm

Vy av fartyg upplagda i Nybroviken.

Vy av fartyg upplagda i Nybroviken.

Vy av fartyg upplagda i Nybroviken.

Avisofartyget Quentin Roosevelt vid Stadsgårdskajen.

Avisofartyget Quentin Roosevelt vid Stadsgårdskajen.

Avisofartyget Quentin Roosevelt vid Stadsgårdskajen.

Hamnen i Kvarsebo vid Bråviken.

Hamnen i Kvarsebo vid Bråviken.

Hamnen i Kvarsebo vid Bråviken.

Hamnmotiv.

Hamnmotiv.

Anställd vid Sjöhistoriska museet som föremålsintedent.

Fo134858

Fo134858

Fo134858

Stockholm Skeppsbron, 1930.

Stockholm Skeppsbron, 1930.

Stockholm Skeppsbron, 1930.

Stockholm Skeppsbron, 1930.

Stockholm Skeppsbron, 1930.

Stockholm Skeppsbron, 1930.

Hamnbild från Sigtuna omkring 1930-35.

Hamnbild från Sigtuna omkring 1930-35.

Hamnbild från Sigtuna omkring 1930-35.

Härnösand. Stadshotellet och Sparbanken.

Härnösand. Stadshotellet och Sparbanken.

Härnösand. Stadshotellet och Sparbanken.

Slussen och Skeppsbron. Vid pontonbryggan Strömma Kanal 1884.

Slussen och Skeppsbron. Vid pontonbryggan Strömma Kanal 1884.

Slussen och Skeppsbron. Vid pontonbryggan Strömma Kanal 1884.

Pontonbryggan med skärgårdsbåtar.

Pontonbryggan med skärgårdsbåtar.

Pontonbryggan med skärgårdsbåtar.

Ångbåtsbryggan. Linanäs.

Ångbåtsbryggan. Linanäs.

Ångbåtsbryggan. Linanäs.

Skärgårdsångare vid Strandvägskajen.

Skärgårdsångare vid Strandvägskajen.

Skärgårdsångare vid Strandvägskajen.

Hamnen i Gävle omkring år 1930.

Hamnen i Gävle omkring år 1930.

Hamnen i Gävle omkring år 1930.

Stockholms Stadsgård.I förgrunden en av Sveabolagets ångfartyg.

Stockholms Stadsgård.I förgrunden en av Sveabolagets ångfartyg.

Stockholms Stadsgård.I förgrunden en av Sveabolagets ångfartyg.

Inre hamnen med pass.-ångf. Olava av Halden.

Inre hamnen med pass.-ångf. Olava av Halden.

Inre hamnen med pass.-ångf. Olava av Halden.

Slussen under ombyggnaden.

Slussen under ombyggnaden.

Slussen under ombyggnaden.

Södra varvets omgivningar. Gamla hus på  Folkungagatan.

Södra varvets omgivningar. Gamla hus på Folkungagatan.

Södra varvets omgivningar. Gamla hus på Folkungagatan.

IV320

IV320

IV320

Ägare:/1921-40/: Rederi AB Wanadis. Hemort: Hälsingborg.

Ägare:/1921-40/: Rederi AB Wanadis. Hemort: Hälsingborg.

Ägare:/1921-40/: Rederi AB Wanadis. Hemort: Hälsingborg.

Fo145491

Fo145491

Fo145491

Göteborg. Hamninloppet.

Göteborg. Hamninloppet.

Göteborg. Hamninloppet.

Fo200887

Fo200887

Fo200887

Stockholm. Utsikt över Strömmen från Skeppsbron.Äkta fotografiFörlag Nordisk Konst Stockholm

Stockholm. Utsikt över Strömmen från Skeppsbron.Äkta fotografiFörlag N...

Stockholm. Utsikt över Strömmen från Skeppsbron.Äkta fotografiFörlag Nordisk Konst Stockholm

Gustavsbergs hamn år 1938.

Gustavsbergs hamn år 1938.

Gustavsbergs hamn år 1938.

Foto visande hamnen i Göteborg med Götaälvsbron sedd från Lilla Bommen.

Foto visande hamnen i Göteborg med Götaälvsbron sedd från Lilla Bommen...

Foto visande hamnen i Göteborg med Götaälvsbron sedd från Lilla Bommen.

Fo8035A

Fo8035A

Fo8035A

Gävle hamn. Utsikt över Östra Hamnpirens kaj mot utloppet. Tidpunkt för foto okänd.

Gävle hamn. Utsikt över Östra Hamnpirens kaj mot utloppet. Tidpunkt fö...

Gävle hamn. Utsikt över Östra Hamnpirens kaj mot utloppet. Tidpunkt för foto okänd.

Fo72006

Fo72006

Fo72006

Fiskhamnsbangården, Stigbergskajen med godsanhopning (innanför betongskjulet). Bilden tagen åt V från betongskjulet.

Fiskhamnsbangården, Stigbergskajen med godsanhopning (innanför betongs...

Fiskhamnsbangården, Stigbergskajen med godsanhopning (innanför betongskjulet). Bilden tagen åt V från betongskjulet.

Vaktpost vid hamn.

Vaktpost vid hamn.

Vaktpost vid hamn.

Fo200582

Fo200582

Fo200582

Götaälvsbron från SV (Lilla Bommens hörn).

Götaälvsbron från SV (Lilla Bommens hörn).

Götaälvsbron från SV (Lilla Bommens hörn).

Frihamnen i Stockholm hösten 1940.

Frihamnen i Stockholm hösten 1940.

Frihamnen i Stockholm hösten 1940.

Ägare:/1939-52/: J. Hoving. Hemort: Groningen.

Ägare:/1939-52/: J. Hoving. Hemort: Groningen.

Ägare:/1939-52/: J. Hoving. Hemort: Groningen.

Stadsgården.

Stadsgården.

Stadsgården.

Internationella isjaktsseglingarna på Stora Värtan 1940.

Internationella isjaktsseglingarna på Stora Värtan 1940.

Internationella isjaktsseglingarna på Stora Värtan 1940.

Fo109086A

Fo109086A

Fo109086A

Fo199222

Fo199222

Fo199222

[från Fotobeskrivning:] "Lossning av M/S AMAZONAS i Göteborgs hamn."

[från Fotobeskrivning:] "Lossning av M/S AMAZONAS i Göteborgs hamn."

[från Fotobeskrivning:] "Lossning av M/S AMAZONAS i Göteborgs hamn."

Sjökrigsskolans domäner i Näsby.

Sjökrigsskolans domäner i Näsby.

Sjökrigsskolans domäner i Näsby.

I1246

I1246

I1246

Eltruck på ÖVS.

Eltruck på ÖVS.

Eltruck på ÖVS.

Stockholms hamn.

Stockholms hamn.

Stockholms hamn.

Eltruck i arbete på ÖVS.

Eltruck i arbete på ÖVS.

Eltruck i arbete på ÖVS.

Ägare:/1939-47/: Nya Rederi AB Linköping-Nyköping. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1939-47/: Nya Rederi AB Linköping-Nyköping. Hemort: Stockholm.

Ägare:/1939-47/: Nya Rederi AB Linköping-Nyköping. Hemort: Stockholm.

13/913 Oslo - fra havnen ved Honørbryggen.

13/913 Oslo - fra havnen ved Honørbryggen.

13/913 Oslo - fra havnen ved Honørbryggen.

Stockholm, Norra Blasieholmshamnen 1946.

Stockholm, Norra Blasieholmshamnen 1946.

Stockholm, Norra Blasieholmshamnen 1946.

Red.ab. Transpacifics m/s "Parramatta" av Göteborg, i Göteborgs frihamn 1946.

Red.ab. Transpacifics m/s "Parramatta" av Göteborg, i Göteborgs friham...

Red.ab. Transpacifics m/s "Parramatta" av Göteborg, i Göteborgs frihamn 1946.

Fo200650

Fo200650

Fo200650

Blasieholmshamnen.

Blasieholmshamnen.

Blasieholmshamnen.

Fo169408AB

Fo169408AB

Fo169408AB

Fo157748

Fo157748

Fo157748

Stockholms Rederi AB Svea.

Stockholms Rederi AB Svea.

Stockholms Rederi AB Svea.

Landstigningsfartyg L51 lämnar Oskarshamn med en Stridsvagn M/41 (tjeckisk Lt-35) ombord.Ursprunglig bildtext: "Fartyget utgår från Oskarshamns varv på provtur med 10 tons stridsvagn ombord."

Landstigningsfartyg L51 lämnar Oskarshamn med en Stridsvagn M/41 (tjec...

Landstigningsfartyg L51 lämnar Oskarshamn med en Stridsvagn M/41 (tjeckisk Lt-35) ombord.Ursprunglig bildtext: "Fartyget utgår från Oskarshamns varv på provtur med 10 tons stridsvagn ombord."

Packhusplatsen i Göteborg från hotell Göteborgs fönster.Pingst år 1948.

Packhusplatsen i Göteborg från hotell Göteborgs fönster.Pingst år 1948...

Packhusplatsen i Göteborg från hotell Göteborgs fönster.Pingst år 1948.

Kryssaren Göta Lejon på Helsingborgs redd 1948.

Kryssaren Göta Lejon på Helsingborgs redd 1948.

Kryssaren Göta Lejon på Helsingborgs redd 1948.

V2237

V2237

V2237

V2243

V2243

V2243

V2016

V2016

V2016

Rundtursbussar förde asp. genom Quebec-Halifax-Lunenburg-Digby and S:t Johns. Från Sjövärnskårens resa till Canada, sommaren 1949.

Rundtursbussar förde asp. genom Quebec-Halifax-Lunenburg-Digby and S:t...

Rundtursbussar förde asp. genom Quebec-Halifax-Lunenburg-Digby and S:t Johns. Från Sjövärnskårens resa till Canada, sommaren 1949.

V2242

V2242

V2242

V2001

V2001

V2001

V2234

V2234

V2234

Stockholm. Kungl. Slottet och Riksdagshuset.Förlag Nordisk konst

Stockholm. Kungl. Slottet och Riksdagshuset.Förlag Nordisk konst

Stockholm. Kungl. Slottet och Riksdagshuset.Förlag Nordisk konst