The World's Largest Public Domain Media Search Engine

biblical scenes

4,515 media by topicpage 1 of 46
Herodes der Große, König von Juda

Herodes der Große, König von Juda

Public domain scan of portrait print, aristocracy, politician, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Mozes, Christus en portret Maarten Luther

Mozes, Christus en portret Maarten Luther

Titelpagina voor een bijbel in de Luther vertaling. In het midden een portret van Luther. Aan weerszijden van de titel Mozes en Johannes de Doper. Eronder drie bijbelse scènes: Mozes ontvangt de stenen tafelen,... More

Vadertje Tijd, Johannes Glauber

Vadertje Tijd, Johannes Glauber

Vadertje Tijd met zeis in de hand en zandloper op zijn hoofd. Onder hem allerlei dieren: oa. een leeuw en een zwijn. Naar een verloren gegaan schilderij van Gerard de Lairesse. De prent maakt deel uit van een s... More

Jan Luyken - Babylonische spraakverwarring

Jan Luyken - Babylonische spraakverwarring

Verschillende mensen proberen aan de toren van Babel te bouwen, maar worden gehinderd omdat ze elkaars taal niet meer verstaan. Hierdoor ontstaat er verwarring, wat resulteerd in ruzies, opstootjes en vertrek, ... More

Songs of Innocence and of Experience: Night (second plate): When wolves and tygers howl for prey

Songs of Innocence and of Experience: Night (second plate): When wolve...

Public domain reproduction of illuminated manuscript page, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Jakobs ladder - Engraving, Public domain image

Jakobs ladder - Engraving, Public domain image

Jakob ligt te slapen tegen een steen en droomt van een tot in de hemel reikende ladder, waarlangs engelen op- en afdalen. Bovenaan de ladder verschijnt God de Vader. Onder de voorstelling een verwijzing in het ... More

Salomé danst bij het banket van Herodes

Salomé danst bij het banket van Herodes

Public domain image of 17th century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johann Wilhelm Kaiser I - De kruisdraging

Johann Wilhelm Kaiser I - De kruisdraging

Christus draagt half geknield het kruis op zijn schouders naar Golgotha. Simon van Cyrene helpt hem met het dragen van het kruis.

Christus bij Martha en Maria - Public domain portrait engraving

Christus bij Martha en Maria - Public domain portrait engraving

Maria van Bethanië zit aan de voeten van Christus en luistert naar zijn woorden. Zij heeft een boekrol in de handen. Haar zuster Martha wijst Christus op al het huishoudelijk werk dat gedaan moet worden en besc... More

The Iliad of Homer, The Odyssey of Homer, Compositions from The Tragedies of Aeschylus, and The Theogony, Works and Days of Hesiod

The Iliad of Homer, The Odyssey of Homer, Compositions from The Traged...

Public domain scan of portrait art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Jozef legt de dromen uit van de schenker en de bakker

Jozef legt de dromen uit van de schenker en de bakker

Jozef legt in de gevangenis de dromen uit van de schenker en de bakker van farao. Boven het hoofd van de schenker is de droom van de schenker verbeeld: hij giet wijn in een beker voor farao. Boven het hoofd van... More

Paulus op Malta - Engraving, Public domain image

Paulus op Malta - Engraving, Public domain image

Tijdens de reis naar Rome lijdt het schip van Paulus schipbreuk voor de kust van Malta. Links hebben de inwoners van Malta een vuur gestookt voor de schipbreukelingen. Paulus wordt bij het vuur door een giftige... More

Matthijs Pool - Shadrach, Meshach en Abednego in de vurige oven

Matthijs Pool - Shadrach, Meshach en Abednego in de vurige oven

De Babylonische koning Nebukadnezar, omringd door soldaten, ziet hoe Shadrach, Meshach en Abednego in de brandende oven op miraculeuze wijze worden bijgestaan door een vierde figuur, wat de koning doet besluite... More

Pieter Jalhea Furnius - Satan zaait onkruid tussen het graan

Pieter Jalhea Furnius - Satan zaait onkruid tussen het graan

Terwijl de landheer en zijn knechten slapen komt zijn vijand, de Duivel, om onkruid tussen het gezaaide graan te zaaien. De Duivel heeft een zwijnenkop als hoofd. Onder de voorstelling een verwijzing in het Lat... More

Maria met kind op wereldbol, de duivel vertrappend

Maria met kind op wereldbol, de duivel vertrappend

Maria met kind staat op de wereldbol en vertrapt een slang of duivel. Twee kleine engelen houden de slippen van haar mantel vast. Onder de voorstelling staat een Latijns citaat uit bijbeltekst Genesis 3.

Herodes der Große, König von Juda

Herodes der Große, König von Juda

Public domain reproduction of portrait art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Lodewijk Schelfhout - Kruisdraging: Christus valt onder het kruis

Lodewijk Schelfhout - Kruisdraging: Christus valt onder het kruis

Ontwerp voor een schildering. Public domain scan of decorative drawing, decor elements, art design, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Angel of the Divine Presence Bringing Eve to Adam (The Creation of Eve: "And She Shall be Called Woman) (recto); Sketch for the same (verso)

Angel of the Divine Presence Bringing Eve to Adam (The Creation of Eve...

Picryl description: Public domain image of an artwork, female nude figure, free to use, no copyright restrictions.

God schept de dieren op het land

God schept de dieren op het land

God de Vader staand in een landschap en omgeven door dieren waaronder een leeuw, een eenhoorn en een olifant. Op de voorgrond kleinere dieren waaronder een schildpad, een kreeft en een slak, alsook verscheidene... More

Paulus Mondekens - Annunciatie - Engraving, Public domain image

Paulus Mondekens - Annunciatie - Engraving, Public domain image

In het midden de verkondiging aan Maria. Links daarvan Mozes, de profeet Jesaja en koning David en rechts koning Salomo en de profeten Jeremia en Haggai. Zij houden ieder een tablet vast, met een naar Maria en ... More

Heilige Rosa van Lima ontvangt de communie

Heilige Rosa van Lima ontvangt de communie

De heilige Rosa van Lima knielt voor een priester bij een altaar en ontvangt de communie. Engelen strooien bloemen uit de hemel. Onder de voorstelling staat een citaat uit de bijbeltekst Johannes 6, vers 56

Pieter Nolpe - Elia gevoed door de raven

Pieter Nolpe - Elia gevoed door de raven

Elia zit onder een boom aan een rivier, waar de raven hem brood en vlees komen brengen. Naast hem ligt een groot boek. Naar de Bijbeltekst in 1 Kon. 17:6. Onderaan in de marge twee tweeregelige teksten in het Nederlands.

Martin Schongauer - De tweede wijze maagd, German

Martin Schongauer - De tweede wijze maagd, German

Een van de vijf wijze maagden uit de bijbelse gelijkenis, een brandend olielampje in de hand, met de andere hand een plooi van haar rok ophoudend. Deze prent is onderdeel van een serie van tien prenten, vijf me... More

Diana met pijl en boog op een wolk

Diana met pijl en boog op een wolk

Diana zit op een wolk, pijl en boog in de hand. Ze wordt omringd door twee putti en een man met een bijl en een speer. De prent maakt deel uit van een serie met Bijbelse, mythologische en allegorische voorstellingen.

Pheroras en Jozef, Michel Wolgemut, Germany

Pheroras en Jozef, Michel Wolgemut, Germany

Twee bloemkelken met twee koningen. Ze hebben een kroon op hun hoofd en een scepter in hun handen. De voorstelling is onderdeel van een stamboom in de Liber Chronicarum. De tekst identificeert de mannen als Phe... More

Kitchen Scene with a Maid Drawing Poultry, the Parable of the Rich Man and the Poor Lazarus, from Kitchen and Market Scenes with Biblical Scenes in the Background

Kitchen Scene with a Maid Drawing Poultry, the Parable of the Rich Man...

Public domain scan of Dutch print from Metropolitan Museum of Art, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Odeum of Herodes Atticus - Public domain albumen print photogrpaph

Odeum of Herodes Atticus - Public domain albumen print photogrpaph

In album: Athens, Egypt, Rhine, Switzerland, Tyrol, Salzburg, p. 9. The albumen silver print is a photographic printing process that was widely used in the 19th century. It involves coating paper support with ... More

William Blake: The Book of Job - Blake Book of Job Linell set 3

William Blake: The Book of Job - Blake Book of Job Linell set 3

Picryl description: Public domain image of a scary creature, evil, devil, horns, free to use, no copyright restrictions.

William Blake: The Book of Job - Job Rebuked by His Friends Butts set

William Blake: The Book of Job - Job Rebuked by His Friends Butts set

Job Rebuked by His Friends, from the Butts set. Pen and black ink, gray wash, and watercolour, over traces of graphite

Adam en Eva verdreven uit het paradijs

Adam en Eva verdreven uit het paradijs

Adam en Eva worden verdreven uit het paradijs door een engel met een zwaard. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit he... More

Johannes Wierix - Reinigen van de tempel in Jeruzalem

Johannes Wierix - Reinigen van de tempel in Jeruzalem

Judas Makkabeüs beveelt een aantal wetsgetrouwe priesters het heiligdom te reinigen en de stenen die het altaar ontwijd hebben af te voeren naar een onreine plaats. Het ontwijde brandofferaltaar wordt afgebroke... More

Adriaen Collaert - Gave van godsvruchtigheid

Adriaen Collaert - Gave van godsvruchtigheid

In een nis de vrouwelijke personificatie van de gave van godsvruchtigheid, een van de zeven gaven van de Heilige Geest. Ze draagt een kroon van bladeren en in haar rechterhand heeft ze een olijftak. Naast haar ... More

William Blake - [Aged Ignorance]. Book illustration from Library of Congress

William Blake - [Aged Ignorance]. Book illustration from Library of Co...

Engraving by Wm. Blake. Illus. in: Gates of Paradise, v. 2, pl. 11. Reference copy may be in shelflist. This record contains unverified, old data from caption card. Caption card tracings: Allegory; Publ.; Aged.

William Blake - Songs of Innocence and of Experience: The Tyger

William Blake - Songs of Innocence and of Experience: The Tyger

Public domain reproduction of illuminated manuscript page, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kindermoord te Betlehem - Engraving, Public domain image

Kindermoord te Betlehem - Engraving, Public domain image

Op de binnenplaats van Herodes' paleis te Betlehem proberen moeders hun kinderen te beschermen tegen diens soldaten. De soldaten hebben de opdracht gekregen alle jongens van twee jaar en jonger te vermoorden. D... More

Saul richt zijn speer op David - Engraving, Public domain image

Saul richt zijn speer op David - Engraving, Public domain image

Saul wordt overmand door jaloezie en richt zijn speer op David, die voor hem zijn harp bespeelt. Enkele hovelingen en lijfwachten kijken toe. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltek... More

Expulsion from Paradise - Engraving, Public domain image

Expulsion from Paradise - Engraving, Public domain image

Een engel met zwaard jaagt Adam en Eva uit het paradijs. Verschillende dieren kijken toe. Links onder andere een eenhoorn, luipaard, hert en stekelvarken. Rechts een paard en een kameel. Onder de voorstelling d... More

Albrecht Durer - Christus neemt afscheid van zijn moeder

Albrecht Durer - Christus neemt afscheid van zijn moeder

Christus neemt afscheid van zijn moeder, die geknield voor hem zit, met twee andere vrouwen om haar heen. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbels... More

William Blake - The Parable of the Wise and Foolish Virgins

William Blake - The Parable of the Wise and Foolish Virgins

Public domain image of watercolor painting from British-related collections, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

William Blake - Henry Fuseli - Tornado–Zeus Battling Typhon

William Blake - Henry Fuseli - Tornado–Zeus Battling Typhon

William Blake (British, London 1757–1827 London) Public domain scan of 18th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

The Great Red Dragon and the Beast from the Sea

The Great Red Dragon and the Beast from the Sea

Picryl description: Public domain image of a scary creature, evil, devil, horns, free to use, no copyright restrictions.

Jan Luyken - Herodes op zijn rustbed

Jan Luyken - Herodes op zijn rustbed

Public domain reproduction of art print, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Cornelis Visscher II - Abraham verlaat Haran

Cornelis Visscher II - Abraham verlaat Haran

Abraham vertrekt op Gods bevel met Lot uit Haran. Een stoet mensen en dieren trekt door een poort. Op de voorgrond allerlei huisraad, potten en pannen. Vanuit de hemel ziet God toe op het vertrek. Bijbelse voor... More

Allegorie op het Heilig Hart van Christus

Allegorie op het Heilig Hart van Christus

Allegorische voorstelling met diverse bijbelse scènes die de komst van Christus als de oplossing voor het kwaad presenteren. In het midden in een hartvormige omlijsting (het nederige Heilig Hart van Christus) d... More

Romeyn de Hooghe - Biblia by Romeyn de Hooghe, 1682

Romeyn de Hooghe - Biblia by Romeyn de Hooghe, 1682

Collection of early maps from various sources by BibliOdyssey.

Hans Holbein II - Astronoom en de Dood

Hans Holbein II - Astronoom en de Dood

Een astronoom zit aan een tafel te studeren met voor hem een opengeslagen boek. Hij kijkt omhoog en wijst naar een armillarium (atronomisch instrument) dat boven de tafel hangt. Naast hem staat de Dood met een ... More

Christus aan het kruis, met Maria, Johannes, Maria Magdalena en soldaten

Christus aan het kruis, met Maria, Johannes, Maria Magdalena en soldat...

Christus aan het kruis, met Maria, Johannes, Maria Magdalena en soldaten. In de marge onder staat een fragment uit bijbeltekst Johannes 19.

De kruisdraging - Rijksmuseum public domain dedication

De kruisdraging - Rijksmuseum public domain dedication

Public domain image of a religious scene, Jesus Christ, Christianity, Christian Art, Bible, New Testament, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

William Blake - The Angel Appearing to Zacharias

William Blake - The Angel Appearing to Zacharias

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

The Reunion of the Soul & the Body, from The Grave, a Poem by Robert Blair

The Reunion of the Soul & the Body, from The Grave, a Poem by Robert B...

Public domain image of print or drawing, symbolism or allegory, depicting saint, winged creature, Icarus, flying angel, religious figure, flight, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

The Lord Answering Job out of the Whirlwind, from Illustrations of the Book of Job

The Lord Answering Job out of the Whirlwind, from Illustrations of the...

William Blake (British, London 1757–1827 London)

William Blake - Satan Smiting Job with Boils

William Blake - Satan Smiting Job with Boils

Public domain photograph of artwork in the National Gallery of Art, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Massacre of the Innocents - Rijksmuseum public domain dedication image

Massacre of the Innocents - Rijksmuseum public domain dedication image

De kindermoord te Bethlehem. Voor een bordes worden onder het toeziend oog van koning Herodes gezeten op zijn troon de kinderen door soldaten gedood. Voor de voeten van de koning zit een blaffend hondje. Teverg... More

Thomas Stothard - Clarence's Dream (Shakespeare, Richard III, Act 1, Scene 4)

Thomas Stothard - Clarence's Dream (Shakespeare, Richard III, Act 1, S...

William Shakespeare books and illustrations Public domain scan of 18th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Dood van Herodes Agrippa - Engraving, Public domain image

Dood van Herodes Agrippa - Engraving, Public domain image

Public domain scan of 17th-18th century genre print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Christus gezalfd door Maria Magdalena

Christus gezalfd door Maria Magdalena

Christus met zijn apostelen aan tafel in het huis van Simon de Farizeeër, waar een vrouw zijn voeten wast met haar tranen en ze droogt met haar haren. Naast haar staat een flesje met zalfolie. Een aantal van de... More

Tweede visioen van Ezra: Ezra getroost door de engel

Tweede visioen van Ezra: Ezra getroost door de engel

De engel Uriël troost Ezra en helpt hem overeind. Naast Ezra zijn visioen van de stralende vrouw Sion. Als zij verdwijnt ziet Ezra de stad die wordt gebouwd op de achtergrond. Onder de voorstelling een verwijzi... More

Hans Collaert I - Babylonische spraakverwarring

Hans Collaert I - Babylonische spraakverwarring

God de Vader, in de gestalte van het door stralenkrans en cherubijnen omringde tetragram, verschijnt aan de hemel bij de toren van Babel. Hij brengt een spraakverwarring teweeg, waardoor de mensen elkaar niet m... More

Adriaen Collaert - Abraham en Lot vertrekken naar Kanaän

Adriaen Collaert - Abraham en Lot vertrekken naar Kanaän

Abraham vertrekt met zijn familie, slaven, slavinnen en vee naar Kanaän. Op de voorgrond in het landschap lopen Abraham, zijn vrouw Sara en zijn neef Lot. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar... More

William Blake: The Book of Job - Blake Book of Job Linell set 15
Behemoth and Leviathan, from Illustrations of the Book of Job

Behemoth and Leviathan, from Illustrations of the Book of Job

Public domain scan of 18th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

William Blake - The Fall of Satan

William Blake - The Fall of Satan

Public domain photograph of artwork in the National Gallery of Art, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Job op de mesthoop - Engraving, Public domain image

Job op de mesthoop - Engraving, Public domain image

Job zit op een mesthoop en wordt bezocht en bespot door zijn vrienden. Rechts staat zijn vrouw die hem eveneens bespot. Naar de Bijbeltekst in Job 1. Links in het landschap de rampen die Job overkomen: zijn kin... More

Herodes verschijnt voor de rechterstoel van Hyrkanus

Herodes verschijnt voor de rechterstoel van Hyrkanus

De prent maakt deel uit van een album. Public domain scan of 16th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johann Sadeler I - Christus in het voorgeborchte

Johann Sadeler I - Christus in het voorgeborchte

Illustratie van het vijfde geloofsartikel ([Christus] die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus daalt na zijn dood af naar het voorgeborc... More

Francesco Villamena - God scheidt de wateren

Francesco Villamena - God scheidt de wateren

Tweede dag van de schepping waarop God de Vader de wateren boven en onder het uitspansel scheidt. Rechtsonder genummerd: 2. Verwijzing naar Bijbeltekst in ondermarge.

Jan Snellinck I - Sedekia - Engraving, Public domain image

Jan Snellinck I - Sedekia - Engraving, Public domain image

Koning Sedekia van Juda staande op de voorgrond. Op de achtergrond in het landschap de belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven. De Israëlieten worden in ballingschap weggevoerd en ook koning Sedekia wordt mee... More

23rd Psalm, sheep - Public domain image. Dry plate negative.

23rd Psalm, sheep - Public domain image. Dry plate negative.

Public domain image of a rural landscape, agriculture, farm animals, livestock, pasture, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

23rd Psalm, sheep - Public domain image. Dry plate negative.

23rd Psalm, sheep - Public domain image. Dry plate negative.

Public domain image of cattle, livestock, farm animals, agriculture, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Hendrick Hondius I - Emmaüsgangers

Hendrick Hondius I - Emmaüsgangers

Gezicht op het bijbelse dorp Emmaüs, voorgesteld als een geheel door water omgeven kasteel. Het kasteel en daarmee het eiland is met een lange brug, waarop een poort, verbonden met de (onzichtbare) wal. Op de b... More

Gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar

Gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar

Christus, staande links, vertelt de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Rechts knielt de tollenaar berouwvol in de tempel en vraagt God om genade. Bij het altaar op de achtergrond bidt de farizeeër, di... More

The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun

The Great Red Dragon and the Woman Clothed with the Sun

Public domain image of watercolor painting from British-related collections, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

God scheidt het licht van de duisternis

God scheidt het licht van de duisternis

De eerste dag van de schepping waarop God de Vader het licht van de duisternis scheidt. Rechtsonder genummerd: 1. Verwijzing naar Bijbeltekst in ondermarge.

William Blake - Christ Appearing to His Disciples After the Resurrection

William Blake - Christ Appearing to His Disciples After the Resurrecti...

Public domain image of watercolor painting from British-related collections, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Jozef legt de dromen uit van de schenker en de bakker

Jozef legt de dromen uit van de schenker en de bakker

Jozef legt in de gevangenis de dromen uit van de schenker en de bakker van farao. Boven het hoofd van de schenker is de droom van de schenker verbeeld: hij giet wijn in een beker voor farao. Boven het hoofd van... More

Ezra drinkt de beker van kennis en wijsheid

Ezra drinkt de beker van kennis en wijsheid

Ezra is met vijf mannen naar het veld gegaan en krijgt daar van God een vurige beker aangeboden waaruit hij drinkt. Dit is de beker van kennis en wijsheid. De vijf mannen schrijven de woorden op die Ezra hierna... More

Kitchen Scene with Kitchen Maid Preparing Fish, Christ at Emmaus in the Background, from Kitchen and Market Scenes with Biblical Scenes in the Background

Kitchen Scene with Kitchen Maid Preparing Fish, Christ at Emmaus in th...

Public domain scan of Dutch print from Metropolitan Museum of Art, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Offer van Abraham - Engraving, Public domain image

Offer van Abraham - Engraving, Public domain image

Abraham heft zijn mes om zijn zoon Isaak te offeren, maar een engel weerhoudt hem daarvan. Links zit een ram in de struiken verstrikt. Het zal in Isaaks plaats worden geofferd. Rechts in het landschap wachten d... More

William Blake - Urizen, England

William Blake - Urizen, England

Public domain image of watercolor painting from British-related collections, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Herodes vermoedt dat zijn echtgenote Mariamne hem wil vergiftigen

Herodes vermoedt dat zijn echtgenote Mariamne hem wil vergiftigen

Public domain photograph of theatrical or movie production, scene, actors, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Zeven geestelijke werken van barmhartigheid, Philips Galle

Zeven geestelijke werken van barmhartigheid, Philips Galle

Titelprent voor een serie over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Rond de titel zeven medaillons met allegorische figuren die de zeven geestelijke werken van barmhartigheid verbeelden. Onder iedere... More

Deez' bybelprent toont u 't aardsvaderlyk geslacht. / En hoe Gods oude volk Egijpt' werd uitgebragt

Deez' bybelprent toont u 't aardsvaderlyk geslacht. / En hoe Gods oude...

Blad met 16 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament, waaronder Jakobs droom, Mozes die wordt gevonden en de doortocht door de Rode zee. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers en een verwijzing ... More

Orpa verlaat Ruth en Naomi, Philips Galle

Orpa verlaat Ruth en Naomi, Philips Galle

Naomi reist met haar twee schoondochters naar Juda. Onderweg stuurt ze de vrouwen terug naar hun ouderlijk huis. Orpa vertrekt, maar Ruth blijft bij Naomi. Ruth en Naomi zitten op stenen aan de oever van een ri... More

Harmen Jansz Muller - Dienaar begraaft zijn talent

Harmen Jansz Muller - Dienaar begraaft zijn talent

De dienaar, die een talent van zijn heer heeft gekregen om te beheren, graaft een gat om zijn talent te begraven. Rechts een ruïne en links op de achtergrond een haven. Onderaan in de marge een verwijzing naar ... More

Ceres verhindert de moord op Triptolemus

Ceres verhindert de moord op Triptolemus

In de nacht probeert koning Lynkos van Skythia de jonge Triptolemus in zijn slaap te vermoorden. Ceres verhindert dit en transformeert Lynkos vervolgens in een lynx. Op de achtergrond de drie draken van Triptol... More

Giovanni Battista de Cavalieri - Kindermoord te Betlehem

Giovanni Battista de Cavalieri - Kindermoord te Betlehem

Wanhopige moeders proberen hun kinderen te beschermen tegen de soldaten van Herodes. Vanaf zijn troon, op een verhoging, kijkt Herodes toe op de gewelddadige praktijken.

Jefta's dochter / Simsons dood - Drawing. Public domain image.

Jefta's dochter / Simsons dood - Drawing. Public domain image.

Twee bijbelse voorstellingen. Boven keert Jefta terug van een slag en de eerste die hij ziet is zijn enige dochter, die hem vanuit het huis met haar volgelingen tegemoet komt. Jefta beloofde aan God dat hij in ... More

Christus als twaalfjarige lopend tussen zijn ouders

Christus als twaalfjarige lopend tussen zijn ouders

Christus als kind loopt tussen Maria en Jozef in aanwezigheid van God de Vader en de heilige Geest (heilige Drieëenheid). Onder de voorstelling staat een citaat uit de bijbeltekst Lucas 2.

Pieter van der Heyden - Herfst, Pieter van der Heyden

Pieter van der Heyden - Herfst, Pieter van der Heyden

Voorstellingen van de vier jaargetijden: de herfst (Bacchus). Blad uit serie bestaande uit een titelblad en 15 van de 16 bladen met cartouches met bijbelse en mythologische voorstellingen in een omlijsting van ... More

Pieter Jalhea Furnius - Satan zaait onkruid tussen het graan

Pieter Jalhea Furnius - Satan zaait onkruid tussen het graan

Terwijl de landheer en zijn knechten slapen komt zijn vijand, de Duivel, om onkruid tussen het gezaaide graan te zaaien. De Duivel heeft een zwijnenkop als hoofd. Onder de voorstelling een verwijzing in het Lat... More

Hans Collaert I - Bouw van de toren van Babel

Hans Collaert I - Bouw van de toren van Babel

De toren van Babel wordt gebouwd. Op de voorgrond mannen die stenen hakken en versjouwen in manden. Rechts maakt een man, wellicht Nimrod, een wijzend gebaar. Links bouwwerkzaamheden: stenen worden gehakt en ve... More

William Blake - The Creation - Drawing. Public domain image.

William Blake - The Creation - Drawing. Public domain image.

Public domain reproduction of art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Willem Isaacsz van Swanenburg - Kruisdraging

Willem Isaacsz van Swanenburg - Kruisdraging

Christus draagt het kruis en Simon van Cyrene helpt hem daarbij. Soldaten geselen en bespotten Christus. Hij wordt gevolgd door Maria. Daarachter de rechter Pilatus op zijn paard. Links van de voorstelling word... More

Hieronymus Cock - Daphne verandert in een laurierboom

Hieronymus Cock - Daphne verandert in een laurierboom

Rivierlandschap met twee steden die door een brug over een brede rivier met elkaar verbonden zijn. In het landschap lopen Apollo en Daphne. De nimf, die op de vlucht is voor de verliefde god, verandert in een l... More

Triptych with Scenes from the Life of the Virgin

Triptych with Scenes from the Life of the Virgin

Drieluik met taferelen uit het leven van Maria. Op het middenpaneel de geboorte van Maria, de verkondiging aan Maria, de Visitatie, de geboorte van Christus, de Aanbidding der koningen en de Besnijdenis. Op de ... More

Joseph Mulder - Paulus en Silas in de gevangenis

Joseph Mulder - Paulus en Silas in de gevangenis

Paulus en Silas en hun medegevangenen zijn bevrijd van hun boeien door een aardbeving. De gevangenbewaarder, die ziet dat alle deuren zijn opengesprongen, wil zelfmoord plegen met zijn zwaard, maar Paulus en Si... More

Johann Sadeler I - Bewening van Christus

Johann Sadeler I - Bewening van Christus

Illustratie van het vierde geloofsartikel ([Christus] die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus is van het kruis gehaald en M... More

Kruisdraging - Rijksmuseum public domain dedication

Kruisdraging - Rijksmuseum public domain dedication

Picryl description: Public domain image of a medieval or Renaissance sculpture, statue, artwork, painting, free to use, no copyright restrictions.

Simson verslaat de Filistijnen met een ezelskaak

Simson verslaat de Filistijnen met een ezelskaak

Simson slaat met het kaakbeen van een ezel de Filistijnen dood. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Ri. 15:15. Deze prent maakt deel uit van een album.

David toont het hoofd van Goliat aan Saul

David toont het hoofd van Goliat aan Saul

David staat met het hoofd van Goliat voor Saul. Verschillende soldaten kijken toe. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in 1 Sam. 17. Deze prent maakt deel uit van een album.

Previous

of 46

Next