The World's Largest Public Domain Media Search Engine

biblical scenes

public
8,225 media by topicpage 1 of 83
Kindermoord te Betlehem, Marco Dente

Kindermoord te Betlehem, Marco Dente

Gezicht op een binnenplaats van een paleis waar wanhopige moeders proberen hun kinderen te beschermen tegen de soldaten van Herodes. Op de voorgrond drie vrouwen treurend bij de dode lichamen van hun kinderen.

Reproductie van het fresco Het feest van Herodes door Andrea del Sarto

Reproductie van het fresco Het feest van Herodes door Andrea del Sarto

Public domain photograph of 19th-century photomechanical print, book illustration, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kruisdraging (Kruisverheffing), Heilige Aprus van Toul, Heilige Euphemia van Chalcedon, Heilige Lambertus van Maastricht (14-17 september)

Kruisdraging (Kruisverheffing), Heilige Aprus van Toul, Heilige Euphem...

Public domain image of artwork related to Jesus Christ, Christianity, New Testament, Bible, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Jan Saenredam - Goliath onthoofd om de vrede, 1713

Jan Saenredam - Goliath onthoofd om de vrede, 1713

Triomf van David. David met het hoofd van de krijger Goliath gespietst op zijn zwaard wordt bij de stadspoort verwelkomd door de zingende en dansende vrouwen van Israël. Het bijbelse verhaal gebruikt als allego... More

Albrecht Dürer - Christus voor Annas, Albrecht Durer

Albrecht Dürer - Christus voor Annas, Albrecht Durer

Christus wordt door gewapende mannen voor Annas geleid. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Monogrammist S - Zeven smarten van Maria

Monogrammist S - Zeven smarten van Maria

Gotische monstrans met zeven medaillons met de smarten van Maria. De kruisiging, de graflegging, de bewening, de kruisdraging, de besnijdenis, Christus in de tempel in discussie met de geleerden en de vlucht na... More

Monogrammist S - Zeven Smarten van Maria

Monogrammist S - Zeven Smarten van Maria

Zeven scènes uit het leven van Christus. Als hoofdvoorstelling bewening van dode Christus door Johannes, Maria en Maria Magdalena. Links en rechts hiervan een tempel met de besnijdenis en de twaalfjarige Christ... More

Herodias ontvangt het hoofd van Johannes de Doper

Herodias ontvangt het hoofd van Johannes de Doper

Salome biedt het hoofd van Johannes de Doper aan haar moeder Herodias aan, die naast haar echtgenoot Herodes aan een tafel zit.

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper op een schaal, Herodias en Herodes aan tafel gezeten. Op achtergrond onthoofding van Johannes.

Jacob Cornelisz van Oostsanen - Christus kondigt zijn lijden aan

Jacob Cornelisz van Oostsanen - Christus kondigt zijn lijden aan

Christus vertelt de twaalf discipelen dat ze op weg zijn naar Jeruzalem en kondigt zijn lijden en dood aan. Naar de Bijbeltekst in Luc. 18: 31-34. Prent maakt deel uit van een boek.

Vernuft en de Mens dragen Goede Werken / de Mens verlaten door zijn Goede Werken

Vernuft en de Mens dragen Goede Werken / de Mens verlaten door zijn Go...

Twee bijbelse allegorieën in architecturale omlijsting. Links dragen de personificatie van Vernuft en de Mens, de personificatie van Goede Werken op een baar, als in een processie. Het vertrouwen van de Mens op... More

Dirck Volckertsz Coornhert - Kindermoord te Betlehem

Dirck Volckertsz Coornhert - Kindermoord te Betlehem

De soldaten van Herodes vermoorden alle jongens van twee jaar en jonger in Betlehem. De moeders van de kinderen proberen ze tegen te houden. In de achtergrond geeft Herodes het bevel tot het bloedbad.

Pieter van der Heyden - De evangelist Johannes in cartouche.

Pieter van der Heyden - De evangelist Johannes in cartouche.

Cartouche met de voorstelling van de evangelist Johannes. Blad uit serie bestaande uit een titelblad en 15 van de 16 bladen met cartouches met bijbelse en mythologische voorstellingen in een omlijsting van rolw... More

Pieter van der Heyden - Winter, Pieter van der Heyden

Pieter van der Heyden - Winter, Pieter van der Heyden

Voorstellingen van de vier jaargetijden: de winter (Janus). Blad uit serie bestaande uit een titelblad en 15 van de 16 bladen met cartouches met bijbelse en mythologische voorstellingen in een omlijsting van ro... More

God verschijnt aan Mozes in het brandende braambos

God verschijnt aan Mozes in het brandende braambos

Op de voorgrond trekt Mozes zijn schoenen uit. Op het tweede plan rechts knielt Mozes voor het brandende braambos, waarin God verschijnt. Op de achtergrond links hoedt Mozes de schapen van zijn schoonvader Jetr... More

Johannes Wierix - Reinigen van de tempel in Jeruzalem

Johannes Wierix - Reinigen van de tempel in Jeruzalem

Judas Makkabeüs beveelt een aantal wetsgetrouwe priesters het heiligdom te reinigen en de stenen die het altaar ontwijd hebben af te voeren naar een onreine plaats. Het ontwijde brandofferaltaar wordt afgebroke... More

Johann Sadeler I - Schepping van Adam

Johann Sadeler I - Schepping van Adam

De zesde scheppingsdag: de schepping van Adam. Op de voorgrond staat God de Vader die de naakte Adam leven inblaast. Op de achtergrond geeft God Adam de opdracht om de dieren namen te geven. Onderaan een verwij... More

Hans Collaert I - Lot en de twee engelen

Hans Collaert I - Lot en de twee engelen

Lot nodigt de twee engelen uit voor de maaltijd en een overnachting bij hem thuis. Op de achtergrond is te zien wat aan deze scène vooraf ging: Lot loopt vanaf de stadspoort met de engelen naar zijn huis. Onder... More

Johann Sadeler I - Verzamelen van het manna

Johann Sadeler I - Verzamelen van het manna

De Israëlieten verzamelen het manna in potten en manden in de woestijn. Midden achter Mozes, met zijn staf, en Aäron. Op de achtergrond regent het manna uit de hemel. Onder de voorstelling een verwijzing in het... More

Hans Collaert I - Lot maant de menigte tot kalmte

Hans Collaert I - Lot maant de menigte tot kalmte

Voor de deur van zijn huis probeert Lot de mannen uit Sodom tot kalmte te manen. De mannen verzoeken hem om zijn gasten naar buiten te laten, zodat zij ze kunnen verkrachten. Een van de engelen trekt Lot naar b... More

Johann Sadeler I - Laatste Oordeel

Johann Sadeler I - Laatste Oordeel

Illustratie van het zevende geloofsartikel (vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus zit op een regenboog in de wolken met de maagd Maria geknield ... More

Rachab laat de spionnen door het raam ontsnappen

Rachab laat de spionnen door het raam ontsnappen

De prostituee Rachab staat in haar deuropening en stuurt de soldaten die gestuurd zijn om Jozua's spionnen te vinden de verkeerde kant op. Rechts is te zien hoe Rachab de twee spionnen met een touw uit haar raa... More

Amnon verkracht Tamar, Philips Galle

Amnon verkracht Tamar, Philips Galle

Amnon pretendeert dat hij ziek op bed ligt en laat zijn halfzus Tamar eten brengen. Hij trekt haar op bed om haar te verkrachten. Tamar protesteert en probeert hem te weerhouden. De tafel met eten valt om. Onde... More

Paulus door een adder in de hand gebeten

Paulus door een adder in de hand gebeten

Paulus wordt gebeten door een slang terwijl hij een bos hout op een vuur wil gooien. Hij is omringd door een grote groep mensen - gevangenen die samen met hem onderweg naar Rome schipbreuk hadden geleden bij Ma... More

Portret van Willem I, prins van Oranje

Portret van Willem I, prins van Oranje

Portret van Willem I in een ovaal met randschrift. In een kader vier regels Latijnse tekst. In de vier hoeken een Bijbelse scene.

Henoch en zijn familie in gebed voor de maaltijd

Henoch en zijn familie in gebed voor de maaltijd

Voor een houten huisje zit Henoch en zijn gezin om een ronde tafel waarop schalen staan. Zij zeggen een gebed. Op de achtergrond een tweede boerderij met vee en twee bedelaars die een aalmoes krijgen. Ronde voo... More

Antonie Wierix II - Gevangenneming van koning Sedekia

Antonie Wierix II - Gevangenneming van koning Sedekia

Als koning Sedekia ’s nachts de stad uitvlucht in de richting van de Jordaanvallei wordt hij door het Chaldese leger op de vlakte van Jericho gevangen genomen. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn... More

Johann Sadeler I - Mozes met de tafelen der wet

Johann Sadeler I - Mozes met de tafelen der wet

Mozes toont de stenen tafelen der wet aan het Joodse volk. Rondom zijn hoofd lichtstralen. Het volk knielt. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Ex. 24. Deze prent maakt dee... More

Maerten de Vos - Judit gepresenteerd aan Holofernes

Maerten de Vos - Judit gepresenteerd aan Holofernes

Judit en haar dienstmaagd worden gepresenteerd aan Holofernes. Het Assyrische leger kijkt toe. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Judit 10:10. Deze prent maakt deel uit va... More

Vier engelen houden de vier winden in bedwang

Vier engelen houden de vier winden in bedwang

Vier engelen houden met hun zwaard de vier winden in bedwang. In het midden brengt een engel het zegel van God aan op het voorhoofd van een lid van een stam van Israël. Boven in de wolken een engel met een krui... More

Maerten de Vos - Tobit en Anna met het geitje

Maerten de Vos - Tobit en Anna met het geitje

Op de achtergrond verdient Anna haar geld met spinnen en weven voor haar opdrachtgevers. Naast haar loon krijgt ze als beloning een jong geitje mee naar huis. Anna staat met het geitje onder de arm voor haar bl... More

Maerten de Vos - Jakob ontmoet Rachel

Maerten de Vos - Jakob ontmoet Rachel

Bij de bron in Haran ontmoet Jakob Rachel, die haar vaders schapen te drinken geeft. Jakob omhelst Rachel. Daarnaast drinken de schapen bij de put, waarvan Jakob de deksteen heeft verwijderd. Onder de voorstell... More

Johannes Wierix - Genezing van een verlamde

Johannes Wierix - Genezing van een verlamde

Enkele mannen laten een bed met een verlamde vriend door het dak van een huis naar beneden zakken tot vlak voor Christus. Christus raakt de man aan en geneest hem van zijn lamheid. Onder de voorstelling een ver... More

Lucas van Doetechum - Twaalfjarige Christus in de tempel

Lucas van Doetechum - Twaalfjarige Christus in de tempel

In een hoek van de tempel zit Christus tussen de schriftgeleerden en legt hen de schrift uit. Christus maakt een spreekgebaar. Jozef loopt de tempel binnen en vindt zijn zoon tussen de geleerden. Onder de voors... More

Johannes Wierix - Christus geneest tien melaatsen

Johannes Wierix - Christus geneest tien melaatsen

Christus ontmoet tien mensen die aan huidvraat lijden en geeft hen de opdracht om zich aan de priesters te laten zien. Als ze dat doen blijkt dat ze zijn genezen. Slechts een van de tien, een Samaritaan, keert ... More

Jan Snellinck I - Job op de mesthoop

Jan Snellinck I - Job op de mesthoop

Job zit op een mesthoop en wordt bezocht en bespot door zijn vrienden. Een van zijn vrienden zit in zak en as: hij heeft as op zijn hoofd gestrooid. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bi... More

Vermenigvuldiging van de broden en de vissen

Vermenigvuldiging van de broden en de vissen

Christus zegent de broden en de vissen, die hem door een kleine jongen worden gebracht. Op de achtergrond delen de apostelen de broden en vissen uit aan de menigte. Verder naar de achtergrond een meer met zeils... More

Elf medaillons met bijbelse voorstellingen

Elf medaillons met bijbelse voorstellingen

Public domain scan of 17th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Heilige Teresa voor Christus als voorspraak voor zielen in het vagevuur

Heilige Teresa voor Christus als voorspraak voor zielen in het vagevuu...

Heilige Teresa knielt voor Christus als voorspraak voor zielen in het vagevuur. Zij wijst naar de mannen en vrouwen in het vuur die onder hen smekend naar boven kijken. Volgens het onderschrift handelt Teresa o... More

Jacques de Bie - Christus voor Herodes

Jacques de Bie - Christus voor Herodes

Christus wordt voor Herodes gebracht. Herodes laat Christus een prachtig wit gewaad dragen (Lucas 23:8-12). Op de achtergrond wordt Christus afgebeeld bij Pilatus. De prent heeft een Latijns onderschrift. De pr... More

Christus in het huis van Martha en Maria

Christus in het huis van Martha en Maria

Een buitenkeuken waar links een vrouw bij een pot boven het vuur staat. Naast haar een lange tafel waar een man plakken worst snijdt. Links komt Christus binnen met zijn leerlingen. Hij wordt verwelkomd door Ma... More

Jozef ontvlucht Potifars vrouw en 
Jozef door Potifars vrouw beschuldigd

Jozef ontvlucht Potifars vrouw en Jozef door Potifars vrouw beschuldi...

Twee Bijbelse voorstellingen uit Gen. 39. Genummerd rechtsonder: 19. Public domain scan of 17th-century etching print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Giovanni Volpato - Bouw van de Ark van Noach

Giovanni Volpato - Bouw van de Ark van Noach

Noach kijkt toe hoe zijn ark wordt gebouwd. Zijn zonen hakken hout en zagen. De ark, waaraan wordt getimmerd, ligt op de achtergrond. Titel in twee talen en een verwijzing naar Bijbeltekst onder de voorstelling... More

Jan Baptist Berterham - Thuiskomst van de verloren zoon

Jan Baptist Berterham - Thuiskomst van de verloren zoon

De verloren zoon wordt bij thuiskomst door zijn vader ontvangen. Onder de voorstelling staat de bijbeltekst Lucas 15:21.

Geertruydt Roghman - Kindermoord te Betlehem

Geertruydt Roghman - Kindermoord te Betlehem

In de straten van Betlehem proberen moeders hun kinderen te beschermen tegen de soldaten van Herodes. De soldaten hebben de opdracht gekregen alle jongens van twee jaar en jonger te vermoorden. Onder de voorste... More

Jan van Londerseel - Jerobeam en de profeet Achia

Jan van Londerseel - Jerobeam en de profeet Achia

De profeet Achia heeft zijn mantel in twaalf stukken gescheurd en overhandigt tien stukken aan Jerobeam. De gescheurde mantel staat symbool voor de splitsing van het Joodse volk. Jerobeam werd koning van tien v... More

Jacob Folkema - Saul bij de heks van Endor

Jacob Folkema - Saul bij de heks van Endor

Bijbelse voorstelling uit 1 Sam. 28. Saul spreekt met Samuels geest bij de heks van Endor. Onder de voorstelling staat de titel in het Nederlands en Frans. Prent rechtsonder genummerd: 54.

Jacob de Wit - Jozef in de zegewagen

Jacob de Wit - Jozef in de zegewagen

Jozef zit in de zegewagen, nadat hij door de farao aangesteld is over heel Egypte. Verbeelding van de Bijbeltekst Genesis 41:37-57.

Theodoor Koning - Vijf bijbelse taferelen op een blad

Theodoor Koning - Vijf bijbelse taferelen op een blad

Linksboven een medaillon met Kaïn die Abel doodt. Rechtboven een medaillon met Abraham en Lot die het land verdelen. In het midden een afbeelding van Josef, koning van Egypte, met zijn gevolg. Linksonder wordt ... More

Pietro Sante Bartoli - Verzamelen van het manna

Pietro Sante Bartoli - Verzamelen van het manna

De Isrëalieten vangen en rapen het manna op dat uit de lucht valt. Links staat Mozes. Titel en verwijzing naar Bijbeltekst in ondermarge.

Esau bij zijn vader Isaak - Engraving, Public domain image

Esau bij zijn vader Isaak - Engraving, Public domain image

Esau gooit in wanhoop zijn handen in de lucht als hij bij zijn vader Isaak komt en van hem hoort dat de zegen al aan zijn broer Jakob is gegeven. Midden boven een verwijzing naar de Bijbeltekst in Gen. 27:34. D... More

Kruisdraging - Rijksmuseum public domain dedication

Kruisdraging - Rijksmuseum public domain dedication

Public domain image of artwork related to Jesus Christ, Christianity, New Testament, Bible, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kruisdraging - Rijksmuseum public domain dedication

Kruisdraging - Rijksmuseum public domain dedication

Public domain reproduction of art print, 17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Salomon wordt tot koning gezalfd en de rechtspraak van Salomon

Salomon wordt tot koning gezalfd en de rechtspraak van Salomon

Twee Bijbelse voorstellingen uit 1 Kon. 1 en 3. Salomon wordt tot koning gezalfd, en Salomon's rechtspraak. Twee voorstellingen van één plaat, elk voorzien van een titel in het Nederlands en Frans. Geheel recht... More

Photo of Coconut cup - Public domain dedication

Photo of Coconut cup - Public domain dedication

Kokosnootbeker, deksel, hoge voet en montuur van verguld zilver. De noot is gevat in drie verticale banden van Renaissance-ornament, die de rand met de balustervormige stam verbinden. In de noot zijn drie ovale... More

Claes Moeyaert - Jakob worstelt met de engel

Claes Moeyaert - Jakob worstelt met de engel

Jakob worstelt met de engel bij de rivier de Jabbok. Op de grond liggen Jakobs kruik en staf. Onderaan in de marge een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Gen. 32.

Eva biedt Adam de verboden vrucht aan

Eva biedt Adam de verboden vrucht aan

De naakte Adam en Eva bij de boom der kennis van goed en kwaad. De slang kronkelt zich rond de stam van de boom. Nadat Eva van de verboden vrucht heeft gegeten, geeft zij de vrucht aan Adam en verleidt hem om e... More

Lot verlaat Sodom - Engraving, Public domain image

Lot verlaat Sodom - Engraving, Public domain image

Lot verlaat met zijn vrouw en zijn dochters Sodom. Twee engelen begeleiden hen en wijzen hen de weg. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, vier vierregelige verzen in het Nederlands en een verwijzing na... More

Marinus Robyn van der Goes - Christus voor Kajafas

Marinus Robyn van der Goes - Christus voor Kajafas

Christus wordt, door soldaten die hem bespotten, voorgeleid aan de hogepriester Kajafas. Kajafas staat links op een verhoging voor een troon en scheurt zijn kleed. In het midden het vuur op de binnenplaats waar... More

Christus verdrijft de handelaren en geldwisselaars uit de tempel

Christus verdrijft de handelaren en geldwisselaars uit de tempel

Christus verdrijft met een zweep de handelaren en geldwisselaars uit de tempel. Links op de achtergrond een vorst of priester op een troon. Onder de voorstelling de titel in het Latijn, vier vierregelige verzen... More

Bevrijding van Petrus uit de gevangenis

Bevrijding van Petrus uit de gevangenis

Nadat Petrus door Herodes in de gevangenis is geworpen, wordt hij door een engel bevrijd en uit de gevangenis geleid. Op de voorgrond drie soldaten in wapenrusting.

Maerten de Vos - Selectie van Gideons manschappen

Maerten de Vos - Selectie van Gideons manschappen

Gideon heeft zijn mannen naar het water gebracht en laat hen drinken. Degenen die het water met hun tong oplikken neemt hij mee in de strijd. De mannen die knielen om het water te drinken worden naar huis gestu... More

De vier apocalyptische ruiters / Zielen ontvangen witte kleren / Brandende sterren vallen op aarde/ Aanbidding door de honderd vierenveertigduizend

De vier apocalyptische ruiters / Zielen ontvangen witte kleren / Brand...

Vier genummerde voorstellingen. Linksboven: Het openen van de eerste vier zegels: de vier apocalyptische ruiters, 'Victorie', 'Oorlog', 'Honger' en 'Dood' vertrappen de mensheid. Boven hen een engel. Onder de ... More

Maerten de Vos - Judit met het hoofd van Holofernes

Maerten de Vos - Judit met het hoofd van Holofernes

Judit met het zwaard in de ene hand en het hoofd van Holofernes in de andere hand. Haar dienstmaagd houdt een zak open voor het hoofd. Achter haar de onthoofde Holofernes in zijn tent. Rechts op de achtergrond ... More

Maerten de Vos - Dood van Sanherib

Maerten de Vos - Dood van Sanherib

Terwijl Koning Sanherib van Assyrië neerknielt in de tempel van zijn god Nisroch, wordt hij vermoord door twee van zijn zonen. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in 2 Kon. 19.

Bekering van de gevangenenbewaarder van Filippi

Bekering van de gevangenenbewaarder van Filippi

De gevangenenbewaarder van Filippi poogt zelfmoord te plegen wanneer hij merkt dat de gevangenisdeuren open zijn. Hij vreest dat de gevangen zijn ontsnapt. De apostel Paulus en zijn gezel Silas zijn echter in d... More

Johann Sadeler I - Verkondiging aan de herders

Johann Sadeler I - Verkondiging aan de herders

Een engel verkondigt de geboorte van Christus aan de herders, die met hun schapen op het veld zijn. Rechts op de achtergrond de stal met Maria en Jozef bij de kribbe. Onder de voorstelling een verwijzing in het... More

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets ...

Illustratie van een regel van het Onze Vader gebed: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Mannen vragen vergiffenis aan God de Vader. Ze bidden richting de hemel, w... More

Johannes of Lucas van Doetechum - Daniël en de draak

Johannes of Lucas van Doetechum - Daniël en de draak

Daniël staat met koning Cyrus bij de draak van Babylon, die door het Babylonische volk aanbeden wordt. Daniël weigert de draak te aanbidden en vraagt aan de koning om toestemming om de draak zonder zwaard of st... More

Johann Sadeler I - Mozes slaat water uit de rots

Johann Sadeler I - Mozes slaat water uit de rots

De Israëlieten vangen water op in kannen en schalen. Op de achtergrond slaat Mozes met zijn staf tegen een rots, waardoor er water uitstroomt. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbelte... More

Paulus voor het Sanhedrin - Engraving, Public domain image

Paulus voor het Sanhedrin - Engraving, Public domain image

De apostel Paulus moet zich verdedigen voor het tribunaal van het Sanhedrin. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Hand. 23:1. Deze prent maakt deel uit van een album.

Prediking van Johannes de Doper

Prediking van Johannes de Doper

Johannes de Doper spreekt de menigte toe en wijst op Christus, die rechts op de achtergrond komt aanwandelen. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Joh. 1: 6 en Luc. 3:3. Dez... More

Zesde scheppingsdag: schepping van Adam en Eva

Zesde scheppingsdag: schepping van Adam en Eva

Te midden van de dieren worden Adam en Eva geschapen door God de Vader in de vorm van een tetragram. Rechts op de voorgrond buigt God zich over Adam; links wordt Eva uit de rib van Adam geschapen. In het midden... More

Hans Collaert I - Oordeel van Salomo

Hans Collaert I - Oordeel van Salomo

Koning Salomo zit op zijn troon en velt zijn oordeel. Voor de troon de twee vrouwen die beiden het moederschap van het levende kind claimen. Op de grond ligt het overleden kind. Salomo geeft de opdracht om de l... More

Job hoort het slechte nieuws van boodschappers

Job hoort het slechte nieuws van boodschappers

Job hoort van drie boodschappers over het onheil dat hem is overkomen. In de deuropening staat zijn vrouw, die haar zakdoek voor haar gezicht houdt. In het landschap is te zien hoe Jobs vee en kamelen worden ge... More

Vrouw uit Sunem rijdt op een ezel naar Elisa

Vrouw uit Sunem rijdt op een ezel naar Elisa

De vrouw uit Sunem rijdt op een ezelin naar de profeet Elisa. Haar man staat bij de poort. Op de achtergrond rechts smeekt ze de profeet om hulp, omdat haar zoon is gestorven. Onder de voorstelling een verwijzi... More

Petrus geneest zieken met zijn schaduw

Petrus geneest zieken met zijn schaduw

Centraal in de voorgrond de apostel Petrus. Rondom hem allemaal zieken en bezetenen. Zij hopen dat Petrus' schaduw op hen zal vallen en hen zal genezen. Samen met Petrus genezen de andere apostelen de zieken en... More

Adriaen Collaert - Abraham en de drie engelen

Adriaen Collaert - Abraham en de drie engelen

De drie engelen bezoeken Abraham en zitten aan de tafel, die hij voor hen heeft gedekt. Zij beloven hem dat hij en Sara een zoon zullen krijgen. Abraham hoort het nieuws geknield aan. Sara luistert in de deurop... More

Christus en zijn bruid in een wijngaard

Christus en zijn bruid in een wijngaard

Christus en zijn bruid (de kerk) zitten in een landschap met wijnranken op de voorgrond. Christus wijst naar boven waar de Heilige Geest in de gedaante van een duif te zien is. Linksachter dadelpalmen en een he... More

Isaac Duchemin - Annunciatie - Rijksmuseum public domain dedication image

Isaac Duchemin - Annunciatie - Rijksmuseum public domain dedication im...

De engel Gabriël zweeft op een wolkenbed en kondigt de geboorte van Christus aan bij Maria, terwijl ze zit te lezen. In zijn hand houdt hij een lelie vast als symbool voor Marias reinheid. Gabriël wordt omringd... More

Paulus Pontius - Kindermoord te Betlehem

Paulus Pontius - Kindermoord te Betlehem

Op de binnenplaats van Herodes' paleis te Betlehem proberen moeders hun kinderen te beschermen tegen diens soldaten. Ze rukken de kinderen uit de armen van de wanhopige moeders. De soldaten hebben de opdracht g... More

Keukenstuk met parabel van de rijke man en de arme Lazarus

Keukenstuk met parabel van de rijke man en de arme Lazarus

Een keukenmeid met gevogelte. Achter haar een man die een hand op haar schouder legt en een tweede man met een schaal met mosselen. Rechts een tweede meid met een mand met vogels en een dode haas. Op de achterg... More

Herodes in David's graf / Herodes' soldaten worden in het graf van David door een vlam gedood / De kruisdraging / Onthoofding van Johannes de Doper

Herodes in David's graf / Herodes' soldaten worden in het graf van Dav...

Onversneden blad met vier voorstellingen, genummerd: 934, 1037, 1045. Public domain scan of 16th-century etching print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Jan Luyken - Herodes doet Aristobulus verdrinken

Jan Luyken - Herodes doet Aristobulus verdrinken

Public domain image related to Dutch colonies, East-Indies, Dutch East India Company, Asia, age of discovery, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Joseph Mulder - Gods verbond met Abraham

Joseph Mulder - Gods verbond met Abraham

Terwijl hij slaapt krijgt Abraham een visioen. Hij ziet een oven waar rook uitkomt en een brandende fakkel, die tussen de neergelegde dierhelften doorgaat, ten teken van Gods verbond met hem. Onderaan in de mar... More

Veld van zestien tegels - Public domain dedication museum photo

Veld van zestien tegels - Public domain dedication museum photo

Veld van zestien tegels (4 x 4) elk met een paars geschilderde bijbelse voorstelling binnen een achtkant. In de hoeken, een Chinees decor.

The Last Trumpet (recto); Two studies of a right eye, a profile of an open-mouthed young man, the head of an eagle, and the head of a lion (verso)

The Last Trumpet (recto); Two studies of a right eye, a profile of an ...

Public domain scan of 18th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Intocht in Jeruzalem / Verdrijving van de wisselaars uit de tempel

Intocht in Jeruzalem / Verdrijving van de wisselaars uit de tempel

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: Christus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen zwaaien met palmtakken en bedekken de grond met kleden. Onder: Christus verdrijft de geldwisselaars en handelaren met ... More

Simsons dood / De Benjaminieten schaken de vrouwen uit Silo

Simsons dood / De Benjaminieten schaken de vrouwen uit Silo

Twee Bijbelse voorstellingen. Boven: Simson vernielt met zijn laatste krachten de zuilen van de Filistijnse tempel en doodt zo zichzelf en de aanwezige Filistijnen. Onder: de mannen van de stam Benjamin roven d... More

Angel of the Divine Presence Bringing Eve to Adam (The Creation of Eve: "And She Shall be Called Woman) (recto); Sketch for the same (verso)

Angel of the Divine Presence Bringing Eve to Adam (The Creation of Eve...

Picryl description: Public domain image of Adam and Eve, Bible, nudity, free to use, no copyright restrictions.

William Blake - Los and His Spectre [verso]

William Blake - Los and His Spectre [verso]

Public domain photograph of 19th century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Thomas Phillips - William Blake - William Blake

Thomas Phillips - William Blake - William Blake

Public domain scan of etching copper plate used in print, William Blake, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

William Blake - Songs of Innocence and of Experience: Holy Thursday

William Blake - Songs of Innocence and of Experience: Holy Thursday

Public domain reproduction of illuminated manuscript page, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

William Blake - Songs of Innocence and of Experience: Nurse's Song

William Blake - Songs of Innocence and of Experience: Nurse's Song

Public domain reproduction of illuminated manuscript page, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

William Blake - The Fall of Satan

William Blake - The Fall of Satan

Public domain photograph of artwork in the National Gallery of Art, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Songs of Innocence and of Experience, Shewing the Two Contrary States of the Human Soul: Combined Title Page

Songs of Innocence and of Experience, Shewing the Two Contrary States ...

Public domain reproduction of illuminated manuscript page, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

The Circle of the Thieves; Buoso Donati Attacked by the Serpent , from Dante's Inferno, Canto XXV

The Circle of the Thieves; Buoso Donati Attacked by the Serpent , from...

William Blake (British, London 1757–1827 London)

William Blake - Hiding of  Moses

William Blake - Hiding of Moses

William Blake (British, London 1757–1827 London)

William Blake - The Messengers Tell Job of His Misfortunes

William Blake - The Messengers Tell Job of His Misfortunes

Public domain photograph of artwork in the National Gallery of Art, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

William Blake - Songs of Innocence and of Experience: A Cradle Song

William Blake - Songs of Innocence and of Experience: A Cradle Song

Public domain reproduction of illuminated manuscript page, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Previous

of 83

Next