PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

biblical events

9,938 media by topicpage 1 of 100
Naomi and Ruth from BL Royal 2 B VII, f. 47v

Naomi and Ruth from BL Royal 2 B VII, f. 47v

Detail of an upper register miniature of Naomi and Ruth returning to Bethlehem. Image taken from f. 47v of Psalter ('The Queen Mary Psalter'). Written in Latin, with French image captions.

Naomi and Ruth from BL Royal 2 B VII, f. 47v

Naomi and Ruth from BL Royal 2 B VII, f. 47v

Miniature of Naomi and Ruth returning to Bethlehem, in the upper register; and a miniature of Boaz meeting Ruth gleaning with Naomi in his fields, in the lower register. Image taken from f. 47v of Psalter ('The... more

Historiated initial from BL Eg 3277, f. 13

Historiated initial from BL Eg 3277, f. 13

Text page with a bar border and an historiated initial 'C'(onserva) of Samuel arriving at Bethlehem with his horn, at the beginning of Psalm 15. Image taken from f. 13 of Psalter, Use of Sarum ('The Bohun Psalt... more

Virgin and Child Enthroned with Four Saints, Saints John the Baptist, Antony Abbot, Elizabeth of Hungary, a female saint

Virgin and Child Enthroned with Four Saints, Saints John the Baptist, ...

Maria met kind en vier heiligen. Maria gezeten op een troon met het Christuskind op schoot. Op de voorgrond vier heiligen: Johannes de Doper, Antonius abt, Elisabeth van Hongarije en een vrouwelijk martelaar. I... more

Biblical cycle from BL Royal 6 E VI, f. 3

Biblical cycle from BL Royal 6 E VI, f. 3

Four miniatures: 1. Abraham and five captive kings; 2. the Circumcision of Abraham; 3. the burning of Sodom; 4. the Sacrifice of Isaac. Image taken from f. 3 of Omne Bonum (Absolucio-Circumcisio). Written in Latin.

Sodom from BL Eg 1894, f. 11

Sodom from BL Eg 1894, f. 11

Detail of a miniature in the lower register of Sodom, and of the angels encountering Lot. Image taken from f. 11 of Egerton Genesis Picture Book. Written in French.

Ruit met het hoofd van Johannes de Doper

Ruit met het hoofd van Johannes de Doper

Fragmenten in gebrandschilderd glas van hoofd, handen en kleding die bij elkaar Johannes de Doper voorstellen.

[The Angel of the Annunciation] / MS.

[The Angel of the Annunciation] / MS.

Martin Schongauer, also known as Martin Schön or Hübsch Martin by his contemporaries, was an Alsatian engraver and painter. He was the most important printmaker north of the Alps before Albrecht Dürer, a younge... more

[Christ crowned with thorns] / MS.

[Christ crowned with thorns] / MS.

Martin Schongauer, also known as Martin Schön or Hübsch Martin by his contemporaries, was an Alsatian engraver and painter. He was the most important printmaker north of the Alps before Albrecht Dürer, a younge... more

King David and the three heroes from BL Eg 1070, f. 139

King David and the three heroes from BL Eg 1070, f. 139

Detail of a full-page miniature of the three heroes bringing King David a cup of water from the well of Bethlehem. Image taken from f. 139 of Book of Hours, Use of Paris ('The Hours of René d'Anjou').

Rijnsgulden

Rijnsgulden

Gouden Rijnsgulden, geslagen door keizer Sigismund I (1410 - 1437). Voorzijde Johannes de Doper ten voeten uit met alm op de arm; opschrift: MONETA NOVA FRA'CFORD. Keerzijde: Rijksappel in vierpas; opschrift: S... more

The Magi from BL YT 28, f. 68

The Magi from BL YT 28, f. 68

Miniature of the Magi, gesturing towards the Star of Bethlehem in the margin of the folio. Image taken from f. 68 of Secreta secretorum (ff. 1-43); Il Tesoro (translation of Li Livres dou Tresor) (ff. 43v-130);... more

Kindermoord te Betlehem

Kindermoord te Betlehem

Gezicht op een binnenplaats van een paleis waar wanhopige moeders proberen hun kinderen te beschermen tegen de soldaten van Herodes. Op de voorgrond drie vrouwen treurend bij de dode lichamen van hun kinderen.

Kindermoord te Betlehem

Kindermoord te Betlehem

Gezicht op een binnenplaats van een paleis waar wanhopige moeders proberen hun kinderen te beschermen tegen de soldaten van Herodes. Op de voorgrond drie vrouwen treurend bij de dode lichamen van hun kinderen.

Kindermoord te Betlehem

Kindermoord te Betlehem

Gezicht op een binnenplaats van een paleis waar wanhopige moeders proberen hun kinderen te beschermen tegen de soldaten van Herodes. Op de voorgrond drie vrouwen treurend bij de dode lichamen van hun kinderen.

[Christ praying on the Mount of Olives] / M.S.

[Christ praying on the Mount of Olives] / M.S.

Martin Schongauer, also known as Martin Schön or Hübsch Martin by his contemporaries, was an Alsatian engraver and painter. He was the most important printmaker north of the Alps before Albrecht Dürer, a younge... more

Annunciatie

Annunciatie

De engel Gabriël kondigt de geboorte van Christus aan bij Maria, terwijl ze in een huiselijk vertrek zit te lezen. Op de achtergrond rechts een weergave van de Visitatie: de zwangere Maria ontmoet de eveneens z... more

De kindermoord te Bethlehem

De kindermoord te Bethlehem

Herodes zit op een troon, terwijl om hem heen vele kleine jongetjes worden vermoord door soldaten. Een vrouw smeekt Herodes om genade. Op de achtergrond is te zien hoe Jozef en Maria met het Christuskind naar E... more

De onthoofding van Johannes de Doper (fragment)

De onthoofding van Johannes de Doper (fragment)

Deel van een voorstelling van de onthoofding van Johannes de Doper. Meer precies gaat het om Salomé die het hoofd van Johannes de Doper aan Herodias, aan tafel gezeten naast Herodes, aanbiedt.

De onthoofding van Johannes de Doper

De onthoofding van Johannes de Doper

Voorstelling van de onthoofding van Johannes de Doper. Links ontvangt Salomé het hoofd van Johannes van de beul, het bloedende lijf van de Doper aan hun voeten. Rechts biedt Salomé het hoofd aan Herodias, aan t... more

Johannes de Doper in de woestijn

Johannes de Doper in de woestijn

Ontwerp voor een schaaldecoratie. Johannes de Doper in de woestijn met het passielam, omgeven door de symbolen van de vier evangelisten en vier kerkvaders.

John the Baptist

John the Baptist

Johannes de Doper, staande in een rotslandschap bij een waterval. Hij wijst met zijn rechterhand naar boven, in de linkerhand houdt hij een staf met een banderol.

Annunciatie

Annunciatie

De aankondiging van de geboorte van Christus aan Maria: de engel Gabriël verschijnt aan Maria, die bij een tent geknield zit te lezen, naast een vaas met een lelie. Vanuit de hemel kijkt God toe; de Heilige Gee... more

Johannes de Doper

Johannes de Doper

Johannes de Doper, gehuld in dierenvellen en een mantel, draagt in zijn linkerhand een boek waarop een lam ligt.

[The Capture of Christ]

[The Capture of Christ]

This drawing represents the central portion and main action of the painting--Christ's betrayal by Judas--of the Garden of Gethsemane. Dating is difficult, but it is likely that the sheet belongs to the artist... more

Kachelplaat met viermaal Johannes de Doper

Kachelplaat met viermaal Johannes de Doper

Kachelplaat van gietijzer, waarop naast elkaar viermaal Johannes de Doper op een console is afgebeeld in een een gotische nis met bovenaan maaswerk.

Maria met kind zittend op een troon tussen Petrus en Johannes de Doper met musicerende engelen en drie vrouwelijke heiligen op de achtergrond

Maria met kind zittend op een troon tussen Petrus en Johannes de Doper...

Maria met kind zittend op een troon tussen Petrus of mannelijke heilige en Johannes de Doper. Drie musicerende engelen zitten op trede van troon. Drie vrouwelijke heiligen staan achter de troon.

Worshipping the Christ Child

Worshipping the Christ Child

De aanbidding van het kind. Maria knielt in aanbidding bij het Christuskind dat op de grond ligt. Links zit de slapende Jozef, rechts staat Johannes de Doper als kind.

Maria met kind zittend op een troon tussen Petrus en Johannes de Doper met musicerende engelen en drie vrouwelijke heiligen op de achtergrond

Maria met kind zittend op een troon tussen Petrus en Johannes de Doper...

Maria met kind zittend op een troon tussen Petrus of mannelijke heilige en Johannes de Doper. Drie musicerende engelen zitten op trede van troon. Drie vrouwelijke heiligen staan achter de troon.

Annunciatie

Annunciatie

Maria met aartsengel Gabriël en de heilige Geest, gedrukt tekst in het Duits op verso. Los blad met handgeschreven Duitse tekst op verso, oude doublure.

Annunciatie

Annunciatie

Maria zit met een boek op haar schoot en haar handen heeft zij gevouwen. De engel Gabriël brengt haar de boodschap dat zij zwanger zal worden. Boven de engel vliegt een duif als symbool van de Heilige Geest die... more

Het hoofd van Johannes de Doper of van Goliath

Het hoofd van Johannes de Doper of van Goliath

Afgehakt hoofd tussen twee pollen gras.

Johannes de Doper

Johannes de Doper

Johannes de Doper met lam op arm, staand in nis.

Het hoofd van Johannes de Doper op een schotel

Het hoofd van Johannes de Doper op een schotel

Een schotel met het afgehakte hoofd van Johannes de Doper, op een kussen.

Salome brengt het hoofd van Johannes de Doper naar Herodias

Salome brengt het hoofd van Johannes de Doper naar Herodias

Salomé met hoofd Johannes op schaal. Herodias en man aan tafel. Onthoofde lichaam van Johannes ligt buiten, ernaast zit beul met zwaard.

[Life of the Virgin. Angel appearing to Joachim] / AD.

[Life of the Virgin. Angel appearing to Joachim] / AD.

Oliver Wendell Holmes Collection. No. M. 190.

Onthoofding van Johannes de Doper

Onthoofding van Johannes de Doper

Johannes de Doper geknield, achter hem een beul met opgeheven zwaard. Onder middelste boog van gebouw feestmaal met Herodes aan tafel, hoofd van Johannes wordt op schaal aangedragen.

Heilige Familie met Elisabeth en Johannes de Doper

Heilige Familie met Elisabeth en Johannes de Doper

Heilige Familie met Elisabeth zittend op stoel terwijl zij wol spint en de jonge Johannes de Doper staand met spoel voor gesponnen wol.

Annunciatie

Annunciatie

De aankondiging aan Maria door de engel, met in een brede rand om de voorstelling de passiewerktuigen. Onder de voorstelling bevindt zich een opschrift.

Heilige Familie met Elisabeth en Johannes de Doper

Heilige Familie met Elisabeth en Johannes de Doper

Heilige Familie met Elisabeth zittend op stoel terwijl zij wol spint en de jonge Johannes de Doper staand met spoel voor gesponnen wol.

[Christ on the cross] / DH.

[Christ on the cross] / DH.

Original etching: 2nd state.

Herodias met het hoofd van Johannes de Doper

Herodias met het hoofd van Johannes de Doper

In de feestzaal zit Herodias aan tafel. Voor haar ligt het hoofd van Johannes de Doper op een schaal. Naast haar zitten Salome en Herodes. De prent maakt deel uit van een album.

Sancte Joane Batisti

Sancte Joane Batisti

De heilige Johannes de Doper met een lam.

Ismeria en haar man

Ismeria en haar man

Een bloemkelk met een bebaarde man en vrouw met halo. De voorstelling is onderdeel van de stamboom van Johannes de Doper in de Liber Chronicarum. De tekst identificeert de vrouw als Ismeria, de zus van Maria's ... more

Laatste Oordeel

Laatste Oordeel

Christus zit als rechter op een regenboog, zijn voeten rusten op een wereldbol. Hij maakt een spreekgebaar. Bij zijn oren een lelie en een zwaard. Naast hem knielen Maria en Johannes de Doper. Daaronder twee en... more

Johannes de Doper

Johannes de Doper

Een bloemkelk met Johannes de Doper. In zijn handen een boek, lam en vaandel. De voorstelling is onderdeel van de stamboom van Johannes de Doper in de Liber Chronicarum. De prent maakt deel uit van een album.

Kindermoord te Betlehem

Kindermoord te Betlehem

Wanhopige moeders proberen hun kinderen te beschermen tegen de soldaten van Herodes. Op de achtergrond gebouwen.

Zacharias en Elisabet

Zacharias en Elisabet

Een bloemkelk met man en vrouw. De vrouw met halo. De voorstelling is onderdeel van de stamboom van Johannes de Doper in de Liber Chronicarum. De tekst identificeert de personen als Zacharias en Elisabet. De pr... more

De Heilige Familie in Bethlehem

De Heilige Familie in Bethlehem

In een ruïne zit Maria geknield bij het Chistuskind. Jozef verzorgt de ezel en de os.

Heilige Familie met de jonge Johannes de Doper voor een vervallen gebouw

Heilige Familie met de jonge Johannes de Doper voor een vervallen gebo...

De Heilige Familie zit met de jonge Johannes de Doper voor een vervallen gebouw. Het Christuskind zit op zijn kribbe en leunt tegen de dij van Maria. Johannes leunt tegen de knie van Maria en houdt een briefje ... more

Kindermoord te Bethlehem

Kindermoord te Bethlehem

Binnen een hoge ruimte met vele zuilen, zijn soldaten bezig kinderen te vermoorden, terwijl de moeders proberen ze te redden. Koning Herodes kijkt toe.

Kruisiging van Christus

Kruisiging van Christus

Christus aan het kruis, met aan weerszijden engelen die zijn bloed opvangen in kelken. Links en rechts van het kruis staan Maria en Johannes de Doper. Aan de voet van het kruis knielen Maria Magdalena en de hei... more

The Baptism in the river Jordan (pax)

The Baptism in the river Jordan (pax)

Een gebogen, rechthoekig ivoren plaatje (deel van een olifantstand) dat aan de buitenzijde is voorzien van een en voorstelling van de Doop in de Jordaan onder een Gotische arcade, steunend op twee zuiltjes, di... more

Maria met Kind en de jonge Johannes de Doper

Maria met Kind en de jonge Johannes de Doper

Maria staat met het Christuskind in haar handen. De jonge Johannes de Doper staat naast haar en strekt zijn armen uit naar Christus. Zij worden geflankeerd door twee engelen. Links een gordijn.

Maria met kind en Johannes de Doper en drie engelen

Maria met kind en Johannes de Doper en drie engelen

Fragment van prent Maria met kind en Johannes de Doper en drie engelen. Strook boven met wolken ontbreekt.

Maria met Kind en Johannes de Doper

Maria met Kind en Johannes de Doper

Maria omhelst het Christuskind. Links staat de jonge Johannes de Doper die het Christuskind een tros druiven aanreikt.

Verheerlijking van Maria

Verheerlijking van Maria

Maria zit in een vertrek met het Christuskind op schoot, omringd door engelen en heiligen (Jozef, Catharina, Johannes de Doper, Hiëronymus, Antonius, Paulus en - hoewel niet helemaal zeker - Augustinus). Deze p... more

Vijzel versierd met heiligen in medaillons

Vijzel versierd met heiligen in medaillons

De gegoten ronde vijzel verbreedt zich naar boven toe en heeft een uitkragende geprofileerde rand. De wand is door zeven uitstekende, met drie knoppen versierde ribben, verticaal verdeeld. Deze staan door een p... more

Onthoofding van Johannes de Doper

Onthoofding van Johannes de Doper

Een soldaat of beul legt het hoofd van Johannes de Doper, dat hij net heeft afgehouwen, op de schaal die Salome voor hem ophoudt. Achter haar staat nog een vrouw, wellicht Herodias. Op de achtergrond een burcht... more

Vijzel versierd met heiligen en hartvormen

Vijzel versierd met heiligen en hartvormen

De gegoten ronde vijzel verbreedt zich naar boven toe en heeft een uitkragende geprofileerde rand. De wand is door negen uitstekende, met drie noppen versierde ribben, verticaal verdeeld. Deze staan door een pa... more

Albumblad met zeven prenten met arabesken, mannelijke hermen en Adam en Eva in het paradijs

Albumblad met zeven prenten met arabesken, mannelijke hermen en Adam e...

Albumblad met zeven uitgeknipte prenten: Adam en Eva in het paradijs, twee mannelijke hermen, ontwerpen voor vingerhoedjes met voorstellingen van heiligen en Bijbelverhalen, een cirkelvormig en een rechthoekig ... more

Kindermoord te Betlehem

Kindermoord te Betlehem

Wanhopige moeders proberen hun kinderen te beschermen tegen de soldaten van Herodes, die met getrokken zwaarden de kinderen uit hun armen trekken. Op de achtergrond een brug en gebouwen.

Ruit met bezoek aan Johannes de Doper in de gevangenis

Ruit met bezoek aan Johannes de Doper in de gevangenis

Ruit met figuren, een achter tralies. Drie personen staan met een gevangene te spreken. In het verschiet nog drie personen.

Last Judgment

Last Judgment

Het laatste oordeel. Christus zittend op de regenboog met links Maria en rechts Johannes de Doper. In de hemel engelen met de passiewerktuigen. Lager zitten de discipelen op wolken, boven de aarde waar de doden... more

Maria met Kind en de jonge Johannes de Doper

Maria met Kind en de jonge Johannes de Doper

Maria houdt het Christuskind in haar armen. Rechts staat de jonge Johannes de Doper met een druiventros in zijn handen. Boven Maria een engel met een lauwerkrans. Rechts een doorkijk naar een tempel en obelisk.

Baptism of Christ

Baptism of Christ

De doop van Christus. Johannes de Doper doopt Christus in de Jordaan. Links op de voorgrond houden twee engelen de kleren van Christus vast. Links op de achtergrond zit de schrijvende Johannes de Evangelist met... more

Johannes de Doper in de woestijn

Johannes de Doper in de woestijn

Johannes de Doper in de woestijn, zittend bij een boomstronk met zijn lam.

Verheerlijking van Maria

Verheerlijking van Maria

Maria zit in een vertrek met het Christuskind op schoot, omringd door engelen en heiligen (Jozef, Catharina, Johannes de Doper, Hiëronymus, Antonius, Paulus en - hoewel niet helemaal zeker - Augustinus). Deze p... more

Maria met Kind en heiligen

Maria met Kind en heiligen

Maria zit met het Christuskind op schoot. Christus omhelst de jonge Johannes de Doper. Links Maria Magdalena en twee vrouwelijke heiligen. Rechts staat Johannes de Evangelist met een miskelk met slang.