The World's Largest Public Domain Media Search Engine

bertil berthelson

public
1,938 media by topicpage 1 of 20
Drängsereds kyrka old2

Drängsereds kyrka old2

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Misterhults kyrka - kmb.16000200085065

Misterhults kyrka - kmb.16000200085065

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Alsens kyrka - KMB - 16000200040360

Alsens kyrka - KMB - 16000200040360

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Brunns kyrkoruin - KMB - 16000200153022

Brunns kyrkoruin - KMB - 16000200153022

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Dalums kyrka - KMB - 16000200153498

Dalums kyrka - KMB - 16000200153498

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Dädesjö gamla kyrka - KMB - 16000200070496

Dädesjö gamla kyrka - KMB - 16000200070496

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Edsvära, Ballstorps kyrkoruin - KMB - 16000200151807

Edsvära, Ballstorps kyrkoruin - KMB - 16000200151807

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Estuna kyrka - KMB - 16000200115910

Estuna kyrka - KMB - 16000200115910

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Finja kyrka - KMB - 16000200051933

Finja kyrka - KMB - 16000200051933

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Färgelanda kyrka - KMB - 16000200070947

Färgelanda kyrka - KMB - 16000200070947

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Horns kyrka - KMB - 16000200158141

Horns kyrka - KMB - 16000200158141

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kinnareds kyrka - KMB - 16000200034063

Kinnareds kyrka - KMB - 16000200034063

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lidens gamla kyrka - KMB - 16000200044099

Lidens gamla kyrka - KMB - 16000200044099

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lövångers kyrka (Sankta Anna kyrka) - KMB - 16000200149775

Lövångers kyrka (Sankta Anna kyrka) - KMB - 16000200149775

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mönsterås, Kronobäcks kyrkoruin - KMB - 16000200133434

Mönsterås, Kronobäcks kyrkoruin - KMB - 16000200133434

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nederluleå kyrka (Gammelstads kyrka) - KMB - 16000200149987

Nederluleå kyrka (Gammelstads kyrka) - KMB - 16000200149987

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Njurunda kyrkoruin - KMB - 16000200044839

Njurunda kyrkoruin - KMB - 16000200044839

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ovanåkers kyrka - KMB - 16000200038834

Ovanåkers kyrka - KMB - 16000200038834

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Piteå landsförsamlings kyrka (Öjebyns kyrka) - KMB - 16000200150710

Piteå landsförsamlings kyrka (Öjebyns kyrka) - KMB - 16000200150710

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Piteå landsförsamlings kyrka (Öjebyns kyrka) - KMB - 16000200150828

Piteå landsförsamlings kyrka (Öjebyns kyrka) - KMB - 16000200150828

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Piteå Stads kyrka - KMB - 16000200150527

Piteå Stads kyrka - KMB - 16000200150527

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Piteå Stads kyrka - KMB - 16000200150533

Piteå Stads kyrka - KMB - 16000200150533

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Piteå Stads kyrka - KMB - 16000200150561

Piteå Stads kyrka - KMB - 16000200150561

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ronneby, Heliga Kors kyrka - KMB - 16000200003084

Ronneby, Heliga Kors kyrka - KMB - 16000200003084

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Rytterne, Stora Rytterne kyrkoruin - KMB - 16001000243191

Rytterne, Stora Rytterne kyrkoruin - KMB - 16001000243191

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Röra kyrka - KMB - 16000200005616

Röra kyrka - KMB - 16000200005616

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Slättåkra kyrka - KMB - 16000200034664

Slättåkra kyrka - KMB - 16000200034664

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Säby kyrka - KMB - 16000200088278

Säby kyrka - KMB - 16000200088278

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Säby kyrka - KMB - 16000200088304

Säby kyrka - KMB - 16000200088304

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Söderby-Karls kyrkoruin - KMB - 16000200124366

Söderby-Karls kyrkoruin - KMB - 16000200124366

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Södra Åsums gamla kyrka - KMB - 16000200063403

Södra Åsums gamla kyrka - KMB - 16000200063403

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Söndrum, Sankt Olofs kapell - KMB - 16000200039405

Söndrum, Sankt Olofs kapell - KMB - 16000200039405

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Torestorps kyrka - KMB - 16000200168834

Torestorps kyrka - KMB - 16000200168834

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trosa Stadsförsamlings kyrka - KMB - 16000200101831

Trosa Stadsförsamlings kyrka - KMB - 16000200101831

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Tynderö kyrka - KMB - 16000200045498

Tynderö kyrka - KMB - 16000200045498

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ucklums kyrka - KMB - 16000200006017

Ucklums kyrka - KMB - 16000200006017

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Vislanda kyrka - KMB - 16000200090034

Vislanda kyrka - KMB - 16000200090034

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Västra Tunhems kyrka - KMB - 16001000008611

Västra Tunhems kyrka - KMB - 16001000008611

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Överluleå kyrka - KMB - 16000200151473

Överluleå kyrka - KMB - 16000200151473

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

16000200043440-Lycksele kyrka-Riksantikvarieämbetet

16000200043440-Lycksele kyrka-Riksantikvarieämbetet

Kyrkogårdsportal.; (01) Exteriörer, detaljer; Byggnadsverk; Religionsutövning - kyrkor

16000200150916-Skellefteå Landsförsamlings kyrka (Landskyrkan)-Riksantikvarieämbetet

16000200150916-Skellefteå Landsförsamlings kyrka (Landskyrkan)-Riksant...

Kyrkstaden; (01) Exteriörer, detaljer; Byggnadsverk; Religionsutövning - kyrkor

Berga kyrka - KMB - 16000200151836

Berga kyrka - KMB - 16000200151836

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bergs kyrka - KMB - 16001000015358

Bergs kyrka - KMB - 16001000015358

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bredsäters kyrka - KMB - 16000200152867

Bredsäters kyrka - KMB - 16000200152867

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bunge kyrka - KMB - 16000200014981

Bunge kyrka - KMB - 16000200014981

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bälinge kyrka - KMB - 16000200153211

Bälinge kyrka - KMB - 16000200153211

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Dimbo-Ottravads kyrka - KMB - 16000200153582

Dimbo-Ottravads kyrka - KMB - 16000200153582

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekshärads kyrka - KMB - 16000200144980

Ekshärads kyrka - KMB - 16000200144980

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fjälkestads kyrka - KMB - 16000200052373

Fjälkestads kyrka - KMB - 16000200052373

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fläckebo kyrka - KMB - 16001000016201

Fläckebo kyrka - KMB - 16001000016201

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fänneslunda kyrkoruin - KMB - 16000200155961

Fänneslunda kyrkoruin - KMB - 16000200155961

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Färila kyrka - KMB - 16000200095086

Färila kyrka - KMB - 16000200095086

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Garde kyrka - KMB - 16000200019419

Garde kyrka - KMB - 16000200019419

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Getinge kyrka - KMB - 16000200033167

Getinge kyrka - KMB - 16000200033167

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Granhults kyrka - KMB - 16000200080560

Granhults kyrka - KMB - 16000200080560

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Grinstads kyrka - KMB - 16000200011608

Grinstads kyrka - KMB - 16000200011608

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gökhems kyrka - KMB - 16000200156466

Gökhems kyrka - KMB - 16000200156466

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hassela kyrkoruin - KMB - 16000200037237

Hassela kyrkoruin - KMB - 16000200037237

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Huddunge kyrkoruin - KMB - 16000200119349

Huddunge kyrkoruin - KMB - 16000200119349

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jonstorps kyrka - KMB - 16000200055374

Jonstorps kyrka - KMB - 16000200055374

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jonstorps kyrka - KMB - 16000200055392

Jonstorps kyrka - KMB - 16000200055392

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kvinnestads kyrka - KMB - 16000200160762

Kvinnestads kyrka - KMB - 16000200160762

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Möklinta kyrka - KMB - 16001000090064

Möklinta kyrka - KMB - 16001000090064

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nödinge kyrka - KMB - 16000200163698

Nödinge kyrka - KMB - 16000200163698

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Piteå landsförsamlings kyrka (Öjebyns kyrka) - KMB - 16000200150746

Piteå landsförsamlings kyrka (Öjebyns kyrka) - KMB - 16000200150746

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Rya kyrkoruin - KMB - 16000200060974

Rya kyrkoruin - KMB - 16000200060974

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Råneå kyrka - KMB - 16000200150853

Råneå kyrka - KMB - 16000200150853

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Selångers kyrkoruin - KMB - 16000200044608

Selångers kyrkoruin - KMB - 16000200044608

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sigtuna, Sankt Olofs kyrkoruin - KMB - 16000200129449

Sigtuna, Sankt Olofs kyrkoruin - KMB - 16000200129449

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skepperstads kyrka - KMB - 16000200088070

Skepperstads kyrka - KMB - 16000200088070

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Torstuna kyrka - KMB - 16000200135359

Torstuna kyrka - KMB - 16000200135359

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trosa Stadsförsamlings kyrka - KMB - 16000200101773

Trosa Stadsförsamlings kyrka - KMB - 16000200101773

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Trosa Stadsförsamlings kyrka - KMB - 16000200101788

Trosa Stadsförsamlings kyrka - KMB - 16000200101788

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Upphärads kyrkoruiner - KMB - 16000200171218

Upphärads kyrkoruiner - KMB - 16000200171218

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Älvros gamla kyrka - KMB - 16000200040001

Älvros gamla kyrka - KMB - 16000200040001

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Åkers kyrka - KMB - 16000200091910

Åkers kyrka - KMB - 16000200091910

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Östra Nöbbelövs kyrka - KMB - 16000200068907

Östra Nöbbelövs kyrka - KMB - 16000200068907

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

16000200102469-Vilhelmina, Fatmomakke kapell-Riksantikvarieämbetet

16000200102469-Vilhelmina, Fatmomakke kapell-Riksantikvarieämbetet

Kyrkan mot norr.; (01) Exteriörer; Byggnadsverk; Religionsutövning - kyrkor

16000200149697-Lövångers kyrka (Sankta Anna kyrka)-Riksantikvarieämbetet

16000200149697-Lövångers kyrka (Sankta Anna kyrka)-Riksantikvarieämbet...

Kyrkstaden.; (01) Exteriörer, detaljer; Byggnadsverk; Religionsutövning - kyrkor

RAA16000200151810 - Edsvära, Ballstorps kyrkoruin

RAA16000200151810 - Edsvära, Ballstorps kyrkoruin

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ala kyrka - KMB - 16000200013171

Ala kyrka - KMB - 16000200013171

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Aringsås, Alvesta kyrka - KMB - 16000200068046

Aringsås, Alvesta kyrka - KMB - 16000200068046

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bergsjö kyrka - KMB - 16000200036186

Bergsjö kyrka - KMB - 16000200036186

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bergunda kyrka - KMB - 16000200069884

Bergunda kyrka - KMB - 16000200069884

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bräcke kyrka - KMB - 16000200040693

Bräcke kyrka - KMB - 16000200040693

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Delsbo kyrka - KMB - 16000200036353

Delsbo kyrka - KMB - 16000200036353

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Edåsa kyrka - KMB - 16000200153635

Edåsa kyrka - KMB - 16000200153635

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fivlereds kyrka - KMB - 16000200154448

Fivlereds kyrka - KMB - 16000200154448

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fjälkinge kyrka - KMB - 16000200052410

Fjälkinge kyrka - KMB - 16000200052410

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Garde kyrka - KMB - 16000200019418

Garde kyrka - KMB - 16000200019418

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Grevie kyrka - KMB - 16000200053096

Grevie kyrka - KMB - 16000200053096

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Grovare kyrkoruin - KMB - 16000200155833

Grovare kyrkoruin - KMB - 16000200155833

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Habo kyrka - KMB - 16000200157536

Habo kyrka - KMB - 16000200157536

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hammarö kyrka - KMB - 16000200145721

Hammarö kyrka - KMB - 16000200145721

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hyby kyrka - KMB - 16000200055893

Hyby kyrka - KMB - 16000200055893

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Högs kyrka - KMB - 16000200037494

Högs kyrka - KMB - 16000200037494

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jokkmokks gamla kyrka - KMB - 16000200043176

Jokkmokks gamla kyrka - KMB - 16000200043176

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jonstorps kyrka - KMB - 16000200055393

Jonstorps kyrka - KMB - 16000200055393

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Karlskrona, Amiralitetskyrkan (Ulrica Pia kyrka) - KMB - 16000200002752

Karlskrona, Amiralitetskyrkan (Ulrica Pia kyrka) - KMB - 1600020000275...

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kolbäcks kyrka - KMB - 16001000024150

Kolbäcks kyrka - KMB - 16001000024150

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Previous

of 20

Next