The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

bergverk og steinbrudd

144 media by topicpage 1 of 2
Jerngrube ved Arendal, Aust- AgderTegn. av J. W. Edy 1800

Jerngrube ved Arendal, Aust- AgderTegn. av J. W. Edy 1800

Jerngrube ved Arendal, Aust- AgderTegn. av J. W. Edy 1800

Stereoskopi. Parti fra Modums gruver, Buskerud.

Stereoskopi. Parti fra Modums gruver, Buskerud.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Modums gruver, Buskerud.

Stereoskopi. Modums gruver, Buskerud.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Fra kobbermine i Holtålen, Sør-Trøndelag. Tre menn jobber med hammer og meisel, én sitter og undersøker en stein. Fotografert mellom 1870 og 1886.

Fra kobbermine i Holtålen, Sør-Trøndelag. Tre menn jobber med hammer o...

Serien norske landskapsfotografier er tatt av den engelske fotografen Francis Frith (1822-1889) med sitt enorme fotograffirma i Reigate, England. Firmaet presenterte mange norske motiver for salg gjennom sine k... More

Interiør fra Storbrakka på øvre Storwarzt gruve, Røros, Sør Trøndelag, Norge

Interiør fra Storbrakka på øvre Storwarzt gruve, Røros, Sør Trøndelag,...

Interiør fra Storbrakka på øvre Storwarzt gruve, Røros

Iver Olsen - Gruvebebyggelse på øvre Storwartz, Røros, Sør Trøndelag, Norge

Iver Olsen - Gruvebebyggelse på øvre Storwartz, Røros, Sør Trøndelag, ...

Bebyggelse på øvergruva på Storwartz sett fra sør: Bygninga med klokketårnet er stigerbrakka, som fungerte som stiger-bolig og kontorbygg. Den lange bygninga til høyre i bildet er Storbrakka, hvor arbeiderne bo... More

Utsikt over Røros bergstad fra Slegghaugen. Kurantgården, Malmplassen og Smeltehytta sentralt i bildet.

Utsikt over Røros bergstad fra Slegghaugen. Kurantgården, Malmplassen ...

Foran Kurantgården sees røkhuset på Litj-Slegghaugen. Midt i bildet, i Mørkstugata, sees hyttklokka. Stativet til klokka er langt høyere enn dagens stativ. Dagens stativ ble satt opp i 1890-åra.

Sleggbrua, Hyttelva og Malmplassen sett fra sørøst. Øvre del av Kurantgården til venstre, nedre del av Smeltehytta til høyre. Kjerka og bebyggelsen i Mørkstubakken i bakgrunnen

Sleggbrua, Hyttelva og Malmplassen sett fra sørøst. Øvre del av Kurant...

Til høyre skimtes den nederste del av smelthytta, (d.v.s. den bygningen som brant i 1888), til venstre sees smia i Kurantgården.

Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros. I forgrunnen lasterampe med renne på Arvedalsbanen

Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros. I forgrunnen lasterampe med r...

Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros. I forgrunnen lasterampe med renne på Arvedalsbanen

Kaldrøstene og kaldrøsthytta på østsida av elva, sett fra Mælan, Røros

Kaldrøstene og kaldrøsthytta på østsida av elva, sett fra Mælan, Røros

I forgrunnen sees plankelaget over den gamle vassrenna som gikk fra Hytt-dammen til mølla og smeltehytta.

Arbeidere ved Killingdalen gruver, Sør Trøndelag, Norge
Part fra Killingdal gruver, Sør Trøndelag, Norge
Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør...

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros

En gruvearbeider sitter på ei trillebår foran gruvebygning, Sør Trøndelag, Norge

En gruvearbeider sitter på ei trillebår foran gruvebygning, Sør Trønde...

En gruvearbeider sitter på ei trillebår foran gruvebygning

Lodvikens kalkbrenneri. Vognfabrikant A. Lunds kalkbrenneri, Fagervik kalkbrenneri, Bergevika, Helgøya. Midtre ovn.

Lodvikens kalkbrenneri. Vognfabrikant A. Lunds kalkbrenneri, Fagervik ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Raffineringsovn og støping av kobberbarrer i Smeltehytta, Røros

Detalj av raffineringsovn i Smeltehytta, Røros, Sør Trøndelag, Norge
Steinbrudd, Steens kalkbrenneri, Furuberget, Furnes.

Steinbrudd, Steens kalkbrenneri, Furuberget, Furnes.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Vognfabrikant A. Lunds kalkbrenneri. Lodvikens kalkbrenneri i Bergevika, Helgøya. Til høyre ligger Nyborg. Mjøsjakte ved brygga.

Vognfabrikant A. Lunds kalkbrenneri. Lodvikens kalkbrenneri i Bergevik...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Steens kalkbrenneri, Furuberget, Furnes. Lasting av jernbanevogner. Ovner for brenning av kalk. Arbeidere.

Steens kalkbrenneri, Furuberget, Furnes. Lasting av jernbanevogner. Ov...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Iver Olsen - Dagskjæring ved Kongens gruve., Sør Trøndelag, Norge
Smeltehytta på Røros sett fra sør fra Slagghaugen, med Sleggbrua, Kølbrua, maskinhuset og elveforbygninga mot Hitterelva.
Røros bergstad sett fra Slagghaugen. Kurantgården, Smeltehytta og kjerka sentralt i bildet.

Røros bergstad sett fra Slagghaugen. Kurantgården, Smeltehytta og kjer...

Røros bergstad sett fra Slagghaugen. Kurantgården, Smeltehytta og kjerka sentralt i bildet.

Interiør fra Røros kobberverks smeltehytte på Røros, ved den øvre smelteovnen, med brille, tapperenne og sleggpotter.

Interiør fra Røros kobberverks smeltehytte på Røros, ved den øvre smel...

Smelteovn, Water-jacket, i øvre del av smeltehytta. Dette var en såkalt skjærsteinsovn. Rett foran ovnen står forherden (brilla), hvor smeltegodset rant ned og skilte seg i skjærstein og slagg. Midt i bildet se... More

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Rør...

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen

Malmkjører med hest og slede i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Malmkjører med hest og slede i Bergmannsgata på Røros, Sør Trøndelag, ...

Tekst på skiltet over døra: "Iv. Olsen Fotografisk atelier". I dette huset startet fototgraf Iver Olsen sin fotografiske forretning i 1868. Sønnen Ole Iversen Buck tok over forretninga bare 17 år gammel da fare... More

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen.

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Rør...

Malmkjørere med hester og vogner ved øvre enden ved smeltehytta på Røros. Sagbrua i bakgrunnen.

Repro av postkort fra Røros. To ulike foto satt sammen til postkort. Øverst: Mannskapsbrakka på Øvre Storwartz. Nederst: Hyttelva/Hitterelva i Røros sentrum

Repro av postkort fra Røros. To ulike foto satt sammen til postkort. Ø...

Repro av postkort fra Røros. To ulike foto satt sammen til postkort. Øverst: Mannskapsbrakka på Øvre Storwartz. Nederst: Hyttelva/Hitterelva i Røros sentrum

Arbeiderboliger under oppføring, fotografert fra telegrafbygningen Kirkenes 24.07.1907.

Arbeiderboliger under oppføring, fotografert fra telegrafbygningen Kir...

Arbeiderboliger under oppføring, fotografert fra telegrafbygningen Kirkenes 24.07.1907.

Utsikt over Bjørnevand, en hytte ligger på andre siden av vannet, august 1907.

Utsikt over Bjørnevand, en hytte ligger på andre siden av vannet, augu...

Utsikt over Bjørnevand, en hytte ligger på andre siden av vannet, august 1907.

Arbeidere oppe i en kran, sannsynligvis inne i Seperasjonsverket, Sydvaranger, Kirkenes.

Arbeidere oppe i en kran, sannsynligvis inne i Seperasjonsverket, Sydv...

Arbeidere oppe i en kran, sannsynligvis inne i Seperasjonsverket, Sydvaranger, Kirkenes.

Seperasjonsverket, Bremsebanen og Pukkverk, Sydvaranger, Kirkenes

Seperasjonsverket, Bremsebanen og Pukkverk, Sydvaranger, Kirkenes

Seperasjonsverket, Bremsebanen og Pukkverk, Sydvaranger, Kirkenes

Jernbanespor tett inntil en fjellvegg og inn i en tunnel.

Jernbanespor tett inntil en fjellvegg og inn i en tunnel.

Jernbanespor tett inntil en fjellvegg og inn i en tunnel.

Sydvarangers første malmtog 14.07.1910

Sydvarangers første malmtog 14.07.1910

Sydvarangers første malmtog 14.07.1910

Brynesteinsarbeidarar i Eidsborg

Brynesteinsarbeidarar i Eidsborg

Nr 3 f.v : - Eivind Rue. Nr 6 f.v: -Bestyrar Gjerløw Skaardal.

Gruvene fra kontorbygning 1908

Gruvene fra kontorbygning 1908

Gruvene fra kontorbygning 1908

Damsentralen under bygging, sett fra nordsiden, Kirkenes august 1908.

Damsentralen under bygging, sett fra nordsiden, Kirkenes august 1908.

Damsentralen under bygging, sett fra nordsiden, Kirkenes august 1908.

Sydvaranger mekaniske verksted 1908

Sydvaranger mekaniske verksted 1908

Sydvaranger mekaniske verksted 1908

Kraftforsyning ?, arbeidere, Bremer 1909.

Kraftforsyning ?, arbeidere, Bremer 1909.

Kraftforsyning ?, arbeidere, Bremer 1909.

Arbeidere, Elvesæter, 1909., North Østerdalen, Norway
Arbeidere, Elvesæter, 1909., North Østerdalen, Norway
7 arbeidere, Hovde, Tagg, Hansen, 1909.

7 arbeidere, Hovde, Tagg, Hansen, 1909.

7 arbeidere, Hovde, Tagg, Hansen, 1909.

Kompressorhus og Transformatorstasjon bygges, Sydvaranger 1909.

Kompressorhus og Transformatorstasjon bygges, Sydvaranger 1909.

Kompressorhus og Transformatorstasjon bygges, Sydvaranger 1909.

Suppevann, Sydvarangers gruve, Bjørnevatn 1909.

Suppevann, Sydvarangers gruve, Bjørnevatn 1909.

Suppevann, Sydvarangers gruve, Bjørnevatn 1909.

Arbeidere - skeidere, Aas 1909.

Arbeidere - skeidere, Aas 1909.

Arbeidere - skeidere, Aas 1909.

7 arbeidere, Hovde, Tagg, Hansen, 1909.

7 arbeidere, Hovde, Tagg, Hansen, 1909.

7 arbeidere, Hovde, Tagg, Hansen, 1909.

Gruvearbeidere og kokker ved Killingdal gruver, Sør Trøndelag, Norge
Storknuseren, Sydvaranger, Bjørnevatn 09.10.1910.

Storknuseren, Sydvaranger, Bjørnevatn 09.10.1910.

Storknuseren, Sydvaranger, Bjørnevatn 09.10.1910.

Taubanestasjonen ved Harborg, Røros. Taubanestasjonen sett nordfra. Flere menn i arbeid ved stasjonen

Taubanestasjonen ved Harborg, Røros. Taubanestasjonen sett nordfra. Fl...

Taubanestasjonen ved Harborg, Røros. Taubanestasjonen sett nordfra. Flere menn i arbeid ved stasjonen

Gruveområdet sett fra gruvekontoret, Transformatorstasjonen til venstre i bildet, Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruveområdet sett fra gruvekontoret, Transformatorstasjonen til venstr...

Gruveområdet sett fra gruvekontoret, Transformatorstasjonen til venstre i bildet, Bjørnevatn 09.10.1910.

Sydvaranger storknuseren med lommene under, Gruven Bjørnevatn 04.04.1910

Sydvaranger storknuseren med lommene under, Gruven Bjørnevatn 04.04.19...

Sydvaranger storknuseren med lommene under, Gruven Bjørnevatn 04.04.1910

Gruva i Bjørnevatn sett fra Bjørnevann mot Grovknuseren 09.10.1910.

Gruva i Bjørnevatn sett fra Bjørnevann mot Grovknuseren 09.10.1910.

Gruva i Bjørnevatn sett fra Bjørnevann mot Grovknuseren 09.10.1910.

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruva i Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruva i Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruva i Bjørnevatn 09.10.1910.

Transformatorstasjon Sydvaranger, Bjørnevatn 09.10.1910.

Transformatorstasjon Sydvaranger, Bjørnevatn 09.10.1910.

Transformatorstasjon Sydvaranger, Bjørnevatn 09.10.1910.

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910

Gruvene i Bjørnevatn 09.10.1910

gruvedrift, bergverk, kislastingsanlegg, naturressurser, Sør Trøndelag, Norge

gruvedrift, bergverk, kislastingsanlegg, naturressurser, Sør Trøndelag...

gruvedrift, bergverk, kislastingsanlegg, naturressurser

Elektrisk lokomotiv med fører, på vei opp gjennom stollgangen ved Kongens gruve, Røros

Elektrisk lokomotiv med fører, på vei opp gjennom stollgangen ved Kong...

Lokomotivet ble produsert ved Siemens fabrikk i Tyskland.

Gruven sett fra kontorbygningen, Bjørnevatn 09.10.1910

Gruven sett fra kontorbygningen, Bjørnevatn 09.10.1910

Gruven sett fra kontorbygningen, Bjørnevatn 09.10.1910

12 unge gutter, vaskarryss, handsorterer malm ved transportbelte i "plukk-huset" ved Folldal gruve

12 unge gutter, vaskarryss, handsorterer malm ved transportbelte i "pl...

12 unge gutter, vaskarryss, handsorterer malm ved transportbelte i "plukk-huset" ved Folldal gruve

Området ved Kongens gruve sett mot nord. Oversikt bygninger og anlegg. Til venstre i bildet taubanen til Sextus

Området ved Kongens gruve sett mot nord. Oversikt bygninger og anlegg....

Området ved Kongens gruve sett mot nord. Oversikt bygninger og anlegg. Til venstre i bildet taubanen til Sextus

STRANDLØKKEN, STRANDLYKJA, ESPA. POSTKORT.

STRANDLØKKEN, STRANDLYKJA, ESPA. POSTKORT.

Photo archive for Stange municipality. The archive includes Normann Helger's collection. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the f... More

gruve, bergverk, industribygning, brakke, bolig, bebyggelse, Sør Trøndelag, Norge

gruve, bergverk, industribygning, brakke, bolig, bebyggelse, Sør Trønd...

gruve, bergverk, industribygning, brakke, bolig, bebyggelse

Jerngruve
Fra skissealbum av John W. Edy, "Drawings Norway 1800".

Jerngruve Fra skissealbum av John W. Edy, "Drawings Norway 1800".

Blyantskissene er forarbeid til "Boydell´s Picturesque Scenery of Norway," London 1920. Skissene skulle senere overføres til fargeakvatint og er derfor påført fargehenvisninger.

Smeltehytta, hyttefossen, kølbrua og sleggbanen sett fra Sleggbrua, Røros, Sør Trøndelag, Norge

Smeltehytta, hyttefossen, kølbrua og sleggbanen sett fra Sleggbrua, Rø...

Hyttebygninga lengst til venstre, kølbrua som fører inn i hyttebygninga og sleggbanen som fører opp på Slegghaugen.

En av guttene i Slåttlandet, Stavsjø, Hedmark utensdørs med tutgrammofon.

En av guttene i Slåttlandet, Stavsjø, Hedmark utensdørs med tutgrammof...

Glassplatesamling etter amatørfotograf Einar Lundstein, Nes, Ringsaker, Hedmark. Landskap, folkeliv og familie, 1910-1920. Hoveddatering 1912-14.

Jerngruve
Fra skissealbum av John W. Edy, "Drawings Norway 1800".

Jerngruve Fra skissealbum av John W. Edy, "Drawings Norway 1800".

Blyantskissene er forarbeid til "Boydell´s Picturesque Scenery of Norway," London 1920. Skissene skulle senere overføres til fargeakvatint og er derfor påført fargehenvisninger.

gruvedrift, bergverk, taubane, naturressurser, Sør Trøndelag, Norge
Ni gruvearbeidere samlet rundt ovnen med kaffekjelen i brakkeinteriør eller kvilerom i gruva

Ni gruvearbeidere samlet rundt ovnen med kaffekjelen i brakkeinteriør ...

Ni gruvearbeidere samlet rundt ovnen med kaffekjelen i brakkeinteriør eller kvilerom i gruva

Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros. Skjeidehus med sidebygg, 1923. Den overbygde lokomotivbanen helt til venstre

Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros. Skjeidehus med sidebygg, 1923...

Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros. Skjeidehus med sidebygg, 1923. Den overbygde lokomotivbanen helt til venstre

Lokomotivstall og reparasjonsverksted ved Kongens gruve, Røros 1923. Til venstre smie. Gruvenedgangen er åpen dør på langveggen på huset midt på bildet. Til høyre sees den overbygde gruvebanen (lokomotivbanen) som går til skeidehuset.

Lokomotivstall og reparasjonsverksted ved Kongens gruve, Røros 1923. T...

Lokomotivstall og reparasjonsverksted ved Kongens gruve, Røros 1923. Til venstre smie. Gruvenedgangen er åpen dør på langveggen på huset midt på bildet. Til høyre sees den overbygde gruvebanen (lokomotivbanen) ... More

Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros, 1923. Overbygd lokomotivbane med skeidehus helt til høyre i bildet

Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros, 1923. Overbygd lokomotivbane ...

Gruvebebyggelse på Kongens gruve, Røros, 1923. Overbygd lokomotivbane med skeidehus helt til høyre i bildet

Mange menn på utenfor gruvedriftshus, Folldal gruver.

Mange menn på utenfor gruvedriftshus, Folldal gruver.

Mange menn på utenfor gruvedriftshus, Folldal gruver.

Støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros, Sør Trøndelag, Norge

Støping av kobberbarrer i smeltehytta på Røros

Oversiktsbilde, Folldal sentrum., North Østerdalen, Norway
Smelteovnruiner (?) med gardsbruk bakom.

Smelteovnruiner (?) med gardsbruk bakom.

Smelteovnruiner (?) med gardsbruk bakom.

Området ved Kongens gruve, Røros,  sett mot nord. Oversikt bygninger og anlegg, ca 1930

Området ved Kongens gruve, Røros, sett mot nord. Oversikt bygninger o...

Området ved Kongens gruve, Røros, sett mot nord. Oversikt bygninger og anlegg, ca 1930

Mange menn i sixpenc'er, på trappa utenfor et hus, Folldal gruver ?

Mange menn i sixpenc'er, på trappa utenfor et hus, Folldal gruver ?

Mange menn i sixpenc'er, på trappa utenfor et hus, Folldal gruver ?

Smelteovn-ruiner (?) med gardsbruk i lia bakom, S. -Trøndelag?

Smelteovn-ruiner (?) med gardsbruk i lia bakom, S. -Trøndelag?

Smelteovn-ruiner (?) med gardsbruk i lia bakom, S. -Trøndelag?

Oversik gruvebebyggelsen på øvre Storwartz, sett mot nord.Vinter, Sør Trøndelag, Norge

Oversik gruvebebyggelsen på øvre Storwartz, sett mot nord.Vinter, Sør ...

Oversik gruvebebyggelsen på øvre Storwartz, sett mot nord.Vinter

Mange menn på utenfor hus, Folldal gruver.

Mange menn på utenfor hus, Folldal gruver.

Mange menn på utenfor hus, Folldal gruver.

Skoleklasse i badedrakter ved Glomma i Alvdal, nedenfor taubanestasjonen.

Skoleklasse i badedrakter ved Glomma i Alvdal, nedenfor taubanestasjon...

Skoleklasse i badedrakter ved Glomma i Alvdal, nedenfor taubanestasjonen.

Brua og taubanestasjonen i Alvdal (neste nr. er et bedre bilde).

Brua og taubanestasjonen i Alvdal (neste nr. er et bedre bilde).

Brua og taubanestasjonen i Alvdal (neste nr. er et bedre bilde).

Brua og taubanestasjonen i Alvdal.

Brua og taubanestasjonen i Alvdal.

Brua og taubanestasjonen i Alvdal.

Taubanestasjonen på Kongens gruve, Røros, i 1931. Taubanestasjonen til venstre, noe av flotasjonsverket synlig til høyre

Taubanestasjonen på Kongens gruve, Røros, i 1931. Taubanestasjonen til...

Taubanestasjonen på Kongens gruve, Røros, i 1931. Taubanestasjonen til venstre, noe av flotasjonsverket synlig til høyre

Flotasjonsanlegget ved Kongens gruve i 1931, taubanestasjonen synlig i bakgrunnen til venstre

Flotasjonsanlegget ved Kongens gruve i 1931, taubanestasjonen synlig i...

Flotasjonsanlegget ved Kongens gruve i 1931, taubanestasjonen synlig i bakgrunnen til venstre

steinbrudd, skiferindustri, bergverk, naturressurser, byggemateriale, mineralressurser, arbeiderbrakke, bolig, hest, hvil

steinbrudd, skiferindustri, bergverk, naturressurser, byggemateriale, ...

steinbrudd, skiferindustri, bergverk, naturressurser, byggemateriale, mineralressurser, arbeiderbrakke, bolig, hest, hvil

Husantunet mot Tron, taubanen med kibber foran.

Husantunet mot Tron, taubanen med kibber foran.

Husantunet mot Tron, taubanen med kibber foran.

steinbrudd, skiferindustri, bergverk, naturressurser, byggemateriale, mineralressurser, taubaneåpning, heis, gruppe, hund

steinbrudd, skiferindustri, bergverk, naturressurser, byggemateriale, ...

steinbrudd, skiferindustri, bergverk, naturressurser, byggemateriale, mineralressurser, taubaneåpning, heis, gruppe, hund

Oversikt over Storwartsområdet, Sør Trøndelag, Norge
Bebyggelse på Nedre Storwartz. Lengst til venstre laboratorium, i midten kontorbrakke og til høyre snekkerverksted.

Bebyggelse på Nedre Storwartz. Lengst til venstre laboratorium, i midt...

Bebyggelse på Nedre Storwartz. Lengst til venstre laboratorium, i midten kontorbrakke og til høyre snekkerverksted.

Brann i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge
Bebyggelse i Sleggveien, Kurantgården og kjerka sett fra Slagghaugen. Foran til venstre i bildet sees Bokk-stuggu. Postkortmotiv

Bebyggelse i Sleggveien, Kurantgården og kjerka sett fra Slagghaugen. ...

Bebyggelse i Sleggveien, Kurantgården og kjerka sett fra Slagghaugen. Foran til venstre i bildet sees Bokk-stuggu. Postkortmotiv

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Nor...

Ruiner etter brannen i smeltehytta på Røros i 1940

Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940., Sør Trøndelag, Norge
Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940., Sør Trøndelag, Norge
Brann i smeltehytta på Røros 12. mars 1940, Sør Trøndelag, Norge
Brann i smeltehytta på Røros i 1940, Sør Trøndelag, Norge
Hytteområdet, Røros. Nordre endeveggen av smeltehytta med Sagbrua. En mann med hest og vogn passerer over brua

Hytteområdet, Røros. Nordre endeveggen av smeltehytta med Sagbrua. En ...

Hytteområdet, Røros. Nordre endeveggen av smeltehytta med Sagbrua. En mann med hest og vogn passerer over brua

Bebyggelse på Kongens gruve, Sør Trøndelag, Norge
Previous

of 2

Next