The World's Largest Public Domain Media Search Engine

batal

public
43 media by topicpage 1 of 1
Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Sachkov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Satchikov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Kara-Tiube 27-go Maia 1868 g. 5-go Turk. Lin. Batal. riad. Dubskii, unt.-of. Zhukov, riad. Plotnikov, Matvieev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 73.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Bezsr. Ardashev, Vasil'ev, Krasil'nikov, Shevtsov, Antonov, Grigor'ev, 4-go Turk. Lin. Batal. riad. Ponomarev, Usol'tsev, Vygozov, bez. Ropoport

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda s 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Lapin, Pichin, Mokhin, Sienokosov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Picryl description: Public domain vintage artistic photograph, free to use, no copyright restrictions image.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 goda. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Aleksieev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda so [sic] 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. 1-go Turk. Ar. Br. fel'df. Donov, Turk. Sap. rot. unt.-of. Timashev, bezsrochn. Fedorov, Makarov, Nikitin, Shishkin. 4-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Baranov, Berezin, Shkunov. Turk. Sap. rot. riad. Pavlov, unt.-of. Aleksieev i Ivanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 71.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriep. Kitab 13-go Avgusta 1870 goda. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Ushakov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Kitab 13-go Avgusta 1870 g. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Koporushkin, riad. Popov, Podkovyrushkin, unt.-of. Suliatov, riad. Berin, Imoikin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. 6-go Turk. Lin. Batal. fel'df. Ivanov

Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. 6-go Turk. Li...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 43.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Khodzhenda 24-go Maia 1866 g. 4-go Turk. Lin. Bat. riad. Bibikin, bezsr. Krasnoperov, Ishkhanov, 69-go Gub. Batal. riad. Mitrofanov, 4-go Turk. Lin. Bat. unt.-of. Oslin, 1-go Tur. Art. Br. trub. Filin, 69-go Gub. Bat. unt.-of. Zharov, 4-go

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 34.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zirabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. 1-go Turk. Art. Br. feierv. Ivanov, riad. Zubakin, bezsr. Morgoskin, Bushuev, Kotel'nikov, Mikushin, 1-go Turk. Str. Batal. feierv. Kornichuk, riad. Radionov, unt.-of. Urvantsev, Pavlov, riad. Dunin, unt.-of. Vocharov, Oren. Kaz. V. Kaz. Raztorguev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Picryl description: Public domain image of war, military conflict, infantry, 19th-20th century, free to use, no copyright restrictions.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. 3-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Betenev, Viedomin, Kolybin, Spiridonov, riad. Mogutnov, unt.-of. Mukhin, Chirkov, Petrov, Kuznetsov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 59.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. 8-go Turk. Lin. Batal. riad. Sviriepov, unt.-of. Nikiforov, Gubin, riad. Guliaev, unt.-of. Novikov, riad. Vykov, Sokolov, unt.-of. Minin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Khodzhenda 24-go Maia 1866 g. 4-go Turk. Lin. Bat. riad. Bibikin, bezsr. Krasnoperov, Ishkhanov, 69-go Gub. Batal. riad. Mitrofanov, 4-go Turk. Lin. Bat. unt.-of. Oslin, 1-go Tur. Art. Br. trub. Filin, 69-go Gub. Bat. unt.-of. Zharov, 4-go

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 34.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Dizag [sic] 18 Okt. 1866 g. 5-go Turk. Lin. Batal. riad. Ershov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Urgutom 12-go Maia 1868 g. 5-go Turk. Lin. Batal. unt-of. Ershov, Ikonnikov, Zadumov, riad. Egorikhin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Kitab 13 Avgusta 1870 g. 3-go Turk. Lin. Batal. gorn. Zaitsev, riad. Shorokhov, unt.-of. Bol'nov, riad. Fedorov, Arkhipov, fel'df. Shalaganov, unt.-of. Kapustin, Petynin, Pisarev, Nepomniashchii, riad. Rakhmanin, unt.-of. Khabrov, fel'df. Pivashchenko, riad. Lukin, Osintsev, Generalov, Buldakov i Guliaev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 76.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Kitab 13-go Avgusta 1870 g. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Dubovitskii, Chistiakov, unt.-of. Zobin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. Bezsr. Islent'ev, 4-go Tur. [sic] Lin. Batal. riad. Ivanov, bezsr. Kashkarov, Popov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 50.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 g. 69-go Gub. Batal. riad. Trafimov, bezsrochn. Kotliarov, Kozakov, 69-go Gub. Batal. riad. Dolgikh, otst. Shestakov, 69-go Gub. Batal. riad. Aksamentov, 1-go Turk. Strielk. Batal. unt.-of. Orlov, riad. Velikhanov, Zhuravlev, unt.-of. Kharin, riad. Babkin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 53.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda s 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. 5-go Turk. Lin. Batal. unt.-of.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 73.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Dizag [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. 7-go Turk. Lin. Batal. riad. Frolov, Malakhov, Dolgikh, Stolbov, Mel'nikov, unt.-of. Tiazhin, Khaustov i Bochkarev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 50.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. 7-go Turk. Lin. Batal. unt.-of Kaznacheev i Ivanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 43.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 goda. 5-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Mukhin, Koshkin, Bagriakov i Nalimov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Katty-Kurganom [sic] s 27-go po 29-e Maia 1868 g. Bezsr. Mikhailov, 1-go Turk. Lin. Batal. riad. Valiuk, bezsr. Akimov, Golubkin, 1-go Turk. Str. Batal. unt.-of. Dunaev, riad. Nemykin, Arziaev, unt.-of. Nikolaev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 70.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. 5-go Turk. Lin. Batal. fel'df. Abyshmov i unt.-of. Ul'ianov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 43.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriePleniia [sic] Dizaga [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. Bezsrochn. Kamarov, Turk. Sap. rot. riad. Tarasov, Timofieev, bezsrochn. Sokolov, Grigor'ev, Turk. Sap. rot. fel'dfeb. Vasil'ev, unt.-of. Karpov, Ural'sk. Kaz. V. uriadn. Ialov, Turk. Sap. rot. riad. Bogdanov i 1-go Turk. Strielk. Batal. unt.-of. Anikin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 51.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Khodzhenta 24 Maia 1866 g. 7-go Turk. Lin. Batal. riad. Babenko

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 43.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Kara-Tiube 27-go Maia 1868 g. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Baranov, Makarov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 73.

Zeorgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Katty-Kurganom s 27-go po 29-e Maia 1868 g. 3-go Turk. Lin. Batal. fel'df Volkov, unt.-of. Vaulin

Zeorgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 70.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. 5-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Iakimov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 43.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. 8-go Turk. Lin. Batal. unt.-of Potemkin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 43.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 goda. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Lagunov i riad. Batalov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Kara-Tiube 27-go Maia 1868 g. 5-go Turk. Strielk. Batal. unt.-of. Kirieev, Viatkin, Gol'tsgauzen, gorn: Bulakov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 73.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. 1-i Turk. Art. Br. riad. Morev. 1-go Turk. Strielk. Batal. riad. Mel'nikov, Makarov, Chubykin, Kurochkin. Turk. Sap. rot. Unt.-of. Lebedev. 4-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Gavrilov, Ignatovskii, riad. Leonov, Turk. Gosp. kom. Ogorodov. 4-go Turk. Lin. Bat . unt.-of. Grigor'ev i Matashkieev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 56.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Kulikelanskikh vysotakh 25-go Iiunia 1870 goda. 3-go Turk. Lin. Batal. riad. Petrov, Klesnikov, unt.-of. Denisov, Volkov i Fedorov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. 3-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Ivshin, Novikov, riad. Sysoev, Iur'ev Malyshkin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 59.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Ir-Dzharom 8-go Maia 1866 g. Bezsr. Uchaev, Butarev, Kochergin, 1-i Turk. Str. Batal. unt.-of. Arkhipov, 4-go Turk. Lin. Bat. riad. Tiutrin, unt.-of. Naidin, Tolstiakov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie kr. Karshi 24 Okt. 1868g. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Neuchesov, riad. Banaev, unt.-of. Savel'ev, Murav'ev i Nemirov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. 5-go Turk. Lin. Batal. riad. Krivolutskii, unt.-of. Koriagin, Dmitriev, port.-iunk. Krechetov, unt.-of. Iashin, Fertov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Picryl description: Public domain image of war, military conflict, infantry, 19th-20th century, free to use, no copyright restrictions.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. 5-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Parshin, Bukanov, Kopnin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. 6-go Turk. Lin. Batal. Por. iunk. Stepanov. Riad. Bek, Ivanov, Briantsev, fel'df. Korovkin, unt.-of. Rybakov, riad. Petrov, Bieloborodov, unt.-of. Tiapkin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Picryl description: Public domain image of war, military conflict, infantry, 19th-20th century, free to use, no copyright restrictions.