The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

ballnose

2,974 media by topicpage 1 of 30
Disponent Fredrik Nylén. Ateljéfoto.
Per Jonsson i "Ol-Jons" i Hå 4 med hustrun Kerstin, född Andersdotter i Böle (?) år 1850.

Per Jonsson i "Ol-Jons" i Hå 4 med hustrun Kerstin, född Andersdotter ...

Per Jonsson i "Ol-Jons" i Hå 4 med hustrun Kerstin, född Andersdotter i Böle (?) år 1850.

Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Helena Nilsson (Målars), född 1853, Lenninge 6:44.

Växbo, "Jon-Jons", eventuellt "Boerna".

Växbo, "Jon-Jons", eventuellt "Boerna".

Växbo, "Jon-Jons", eventuellt "Boerna".

Växbo, "Jon-Jons". / Länsmuseet Gävleborg
Växbo, "Jon-Jons". / Länsmuseet Gävleborg
Växbo, "Jon-Jons". / Länsmuseet Gävleborg
"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en del av den).

"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en...

"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en del av den).

Förmodligen försök med reprofotografering av äldre fotografier. Atelier K A Sjöberg, Gefle, började sin verksamhet 1862.

Förmodligen försök med reprofotografering av äldre fotografier. Atelie...

Förmodligen försök med reprofotografering av äldre fotografier. Atelier K A Sjöberg, Gefle, började sin verksamhet 1862.

Maria Fredrika Spets, född Hansson, den 19 juni 1863 i Vika, Dalarna.

Maria Fredrika Spets, född Hansson, den 19 juni 1863 i Vika, Dalarna.

Maria Fredrika Spets, född Hansson, den 19 juni 1863 i Vika, Dalarna.

Annefors prästgård. Prästen är Oskar Eurbiuss Grape (Olsson), född 1871. Hans hustru till höger. Till vänster ev prästens mor Stina Greta Andersdotter, född 1836. Mannen till vänster är Oskars bror Anders Joel Emekarius Grape (Olsson), född 1869.

Annefors prästgård. Prästen är Oskar Eurbiuss Grape (Olsson), född 187...

Annefors prästgård. Prästen är Oskar Eurbiuss Grape (Olsson), född 1871. Hans hustru till höger. Till vänster ev prästens mor Stina Greta Andersdotter, född 1836. Mannen till vänster är Oskars bror Anders Joel ... More

Annefors prästgård. Prästen är Oskar Eurbiuss Grape (Olsson), född 1871. Hans hustru till höger okänd. Till vänster ev prästens mor Stina Greta Andersdotter, född 1836.

Annefors prästgård. Prästen är Oskar Eurbiuss Grape (Olsson), född 187...

Annefors prästgård. Prästen är Oskar Eurbiuss Grape (Olsson), född 1871. Hans hustru till höger okänd. Till vänster ev prästens mor Stina Greta Andersdotter, född 1836.

Annefors kapell. Prästen är Oskar Eurbiuss Grape (Olsson), född 1871.

Annefors kapell. Prästen är Oskar Eurbiuss Grape (Olsson), född 1871.

Annefors kapell. Prästen är Oskar Eurbiuss Grape (Olsson), född 1871.

Erik Gustav Brosten, Annefors.

Erik Gustav Brosten, Annefors.

Erik Gustav Brosten, Annefors.

Kilafors station med gamal stavning på stationshuset.
JvmKDAA04214 Gävleborg, Sverige

JvmKDAA04214 Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Personal vid järnvägsbyrån. Fr. v. Nivellören J. L. Pallin, P. G. Af Klint, Byråingeniören, löjtnant G. L. E. V Post, R. Sandberg, B. G. A. GyllenkrokVid järnvägsspåret mellan Holmsveden och Bollnäs. (SJ)

Personal vid järnvägsbyrån. Fr. v. Nivellören J. L. Pallin, P. G. Af K...

Personal vid järnvägsbyrån. Fr. v. Nivellören J. L. Pallin, P. G. Af Klint, Byråingeniören, löjtnant G. L. E. V Post, R. Sandberg, B. G. A. GyllenkrokVid järnvägsspåret mellan Holmsveden och Bollnäs. (SJ)

Bollnäs stationsbyggnad Gävleborg, Sverige
Kilafors nedre 1878/9 Bergvikens vänstra strand. SJ lok nr 68 "finnveden" öppen godsvagn SJ nr 2756. Båten "Bergviken"."Blåbärståget" Namnet uppkom av att personalen använde den långa väntetiden till blåbären i skogen intill. Namnet fanns kvar långt in på 1900 talet.

Kilafors nedre 1878/9 Bergvikens vänstra strand. SJ lok nr 68 "finnved...

Kilafors nedre 1878/9 Bergvikens vänstra strand. SJ lok nr 68 "finnveden" öppen godsvagn SJ nr 2756. Båten "Bergviken"."Blåbärståget" Namnet uppkom av att personalen använde den långa väntetiden till blåbären i... More

Halmstad Nässjö Järnvägar JvmKBEA00496 Gävleborg, Sverige
Halmstad Nässjö Järnvägar Stadsvy Gävleborg, Sverige
Kilafors station i samband med bandelens invigning. Vid stugknuten står Stins Berggren.
Västansjö småskola (Spånäs). Skolan byggdes av Anders Andersson år 1878.

Västansjö småskola (Spånäs). Skolan byggdes av Anders Andersson år 187...

Västansjö småskola (Spånäs). Skolan byggdes av Anders Andersson år 1878.

JvmKBEA00098 Gävleborg, Sverige

JvmKBEA00098 Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Spånäs skola i Västansjö. Skolan byggdes av Anders Andersson år 1878.

Spånäs skola i Västansjö. Skolan byggdes av Anders Andersson år 1878.

Spånäs skola i Västansjö. Skolan byggdes av Anders Andersson år 1878.

JvmKDAA04204 Gävleborg, Sverige

JvmKDAA04204 Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Stadsvy Gävleborg, Sverige
Ursprungliga stationen i Bollnäs

Ursprungliga stationen i Bollnäs

Railway stations in Sweden

Kilafors station. Gävleborg, Sverige

Kilafors station. Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Bollnäs station. Gävleborg, Sverige

Bollnäs station. Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Bollnäs station 1878. Stins S.A.Hallin, Stationsskrifvare O. Ljunggren, Claes Virgin, F. Åberg, Kontorsvakt V.Winborg, Stationsförman Christiansson
Tjänstgörande personal på järnvägsbyrån i Bollnäs under slutet av år 1878

Tjänstgörande personal på järnvägsbyrån i Bollnäs under slutet av år 1...

Tjänstgörande personal på järnvägsbyrån i Bollnäs under slutet av år 1878

Kyrkan och samhället Bollnäs i bakgrunden.
Kilafors station. Gävleborg, Sverige
Statens Järnvägar, SJ F 68 "Finnveden" med persontåg på kajen vid sjön Bergviken.

Statens Järnvägar, SJ F 68 "Finnveden" med persontåg på kajen vid sjön...

Statens Järnvägar, SJ F 68 "Finnveden" med persontåg på kajen vid sjön Bergviken.

Statens Järnvägar SJ F 68 " Finnveden ".Station och lastplatsen Kilafors nedre omkring år 1880. Omstignings- och omlastningsplats mellan fartyg och tåg. Ångbåten är S/S Bergviken vilken strax kommer att avgå mot Bergvik där både gods och passagerare kommer att gå över till tåg för vidare befordran till Söderhamn. Tåget kommer också strax att avgå upp till Kilafors för att sedan fortsätta till Bollnäs. Foto: Sveriges Järnvägsmuseum.

Statens Järnvägar SJ F 68 " Finnveden ".Station och lastplatsen Kilafo...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Järnvägshotellet under uppförande. stort sliperslager avsett för norra stambanans fortsatta byggande norrut.

Järnvägshotellet under uppförande. stort sliperslager avsett för norra...

Järnvägshotellet under uppförande. stort sliperslager avsett för norra stambanans fortsatta byggande norrut.

Statens Järnvägar, SJ F 68

Statens Järnvägar, SJ F 68

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

JvmKBEA00491 Gävleborg, Sverige

JvmKBEA00491 Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Vy över Bollnäs Gävleborg, Sverige
JvmKDAA04203 Gävleborg, Sverige

JvmKDAA04203 Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Arbrå station. Statens Järnvägar, SJ F 66 "Björn".
Okänt barn i Lenninge.

Okänt barn i Lenninge.

Okänt barn i Lenninge.

Lars Nilsson från Målars, född i Nils-Nils 1849.

Lars Nilsson från Målars, född i Nils-Nils 1849.

Lars Nilsson från Målars, född i Nils-Nils 1849.

Bollnäs på 1880-talet.Krysset utmärker ångbåten Varpens tilläggsplats vid kapten Stenboms udde.

Bollnäs på 1880-talet.Krysset utmärker ångbåten Varpens tilläggsplats ...

Bollnäs på 1880-talet.Krysset utmärker ångbåten Varpens tilläggsplats vid kapten Stenboms udde.

JvmKBEA00495 Gävleborg, Sverige
Skolan i Annefors, läraren Gustav Karlsson.

Skolan i Annefors, läraren Gustav Karlsson.

Skolan i Annefors, läraren Gustav Karlsson.

Okänd familj. Per Gustav Granath
Omlastningsplatsen Kilafors nedre vid sjön Bergviken. Ångloket Statens Järnvägar, SJ F 68 "Finnveden" och fartyget "S/S Bergviken".

Omlastningsplatsen Kilafors nedre vid sjön Bergviken. Ångloket Statens...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Hertsjö: Mjölnaren och orgelbyggaren Lars Olsson, född 1852 och hustrun Karin Hansdotter, född 1846. Dom kom ursprungligen från Malung.

Hertsjö: Mjölnaren och orgelbyggaren Lars Olsson, född 1852 och hustru...

Hertsjö: Mjölnaren och orgelbyggaren Lars Olsson, född 1852 och hustrun Karin Hansdotter, född 1846. Dom kom ursprungligen från Malung.

JvmKDAA08843 Gävleborg, Sverige
Pojkporträtt, Lenningebo. / Länsmuseet Gävleborg
Kilafors nedre station, SJ F 68 "Finnveden"

Kilafors nedre station, SJ F 68 "Finnveden"

Kilafors nedre station, SJ F 68 "Finnveden"

Till vänster Anna Brosten, f Persdotter. Född 1881-05-14.

Till vänster Anna Brosten, f Persdotter. Född 1881-05-14.

Till vänster Anna Brosten, f Persdotter. Född 1881-05-14.

Anna Persdotter gift Brosten, född 1881-05-14,

Anna Persdotter gift Brosten, född 1881-05-14,

Anna Persdotter gift Brosten, född 1881-05-14,

Anna Brosten f Persdotter.

Anna Brosten f Persdotter.

Anna Brosten f Persdotter.

Anna Brosten till vänster.

Anna Brosten till vänster.

Anna Brosten till vänster.

Anna Brosten f Persdotter, f 1881-05-14 tillsamman med två kor.

Anna Brosten f Persdotter, f 1881-05-14 tillsamman med två kor.

Anna Brosten f Persdotter, f 1881-05-14 tillsamman med två kor.

Kilafors nedre station. Använd under åren 1879 -1885
Kronolänsmanfödd 16/10 1848död 6/4 1883

Kronolänsmanfödd 16/10 1848död 6/4 1883

Kronolänsmanfödd 16/10 1848död 6/4 1883

Till vänster, Lewi Pethrus, Pingströrelsens skapare i Sverige.

Till vänster, Lewi Pethrus, Pingströrelsens skapare i Sverige.

Till vänster, Lewi Pethrus, Pingströrelsens skapare i Sverige.

Första bron över Ljusnan på linjen mellan Mårdnäs och Landafors på statsbanan Kilafors-Söderhamn-Stugsund.

Första bron över Ljusnan på linjen mellan Mårdnäs och Landafors på sta...

Första bron över Ljusnan på linjen mellan Mårdnäs och Landafors på statsbanan Kilafors-Söderhamn-Stugsund.

Kilafors Järnvägsstation. Gävleborg, Sverige
Till vänster, Lewi Pethrus, Pingströrelsens skapare i Sverige.

Till vänster, Lewi Pethrus, Pingströrelsens skapare i Sverige.

Till vänster, Lewi Pethrus, Pingströrelsens skapare i Sverige.

Herrgården i Hällbo. Bakre raden från vänster: sonen Lars Olsson, född 1879, fadern Olof Larsson, född 1853, dottern Kristina, född 1885. Sittande från vänster: modern Kerstin Larsdotter (Herrgårdsmoster), född 1854, dottern Sara, född 1876, med sin dotter Hilda i knät, dottern Margta, född 1882.

Herrgården i Hällbo. Bakre raden från vänster: sonen Lars Olsson, född...

Herrgården i Hällbo. Bakre raden från vänster: sonen Lars Olsson, född 1879, fadern Olof Larsson, född 1853, dottern Kristina, född 1885. Sittande från vänster: modern Kerstin Larsdotter (Herrgårdsmoster), född... More

Bollnäs station och hotell 1886.

Bollnäs station och hotell 1886.

Railway stations in Sweden

Gruppfoto. Gävleborg, Sverige
Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Erhard Nilsson, Målar-Erhard.

Verkstadspersonal i Bollnäs (SJ).Vid järnvägsspåret mellan Holmsveden och Bollnäs.

Verkstadspersonal i Bollnäs (SJ).Vid järnvägsspåret mellan Holmsveden ...

Verkstadspersonal i Bollnäs (SJ).Vid järnvägsspåret mellan Holmsveden och Bollnäs.

Från vänster: Frida Swanström, Astrid Swanström, Elisabet Swanström och Gunborg Swanström, alla systrar. Fotografen i spegeln är Erhard Nilsson, senare gift med Astrid.

Från vänster: Frida Swanström, Astrid Swanström, Elisabet Swanström oc...

Från vänster: Frida Swanström, Astrid Swanström, Elisabet Swanström och Gunborg Swanström, alla systrar. Fotografen i spegeln är Erhard Nilsson, senare gift med Astrid.

"Backåkers" i Sörbo. Från vänster: Jonas, född 1887, Lars född 1888, Karin född 1866, Theodor född den 17 september 1893 och död den 7 september 1975 samt Johan Jonsson, född 1827. Johan Jonsson gifte sig med Anna Jansdotter (född 1818, död 1881) från "Utigårds" i Östansjö. Hon var hans första hustru och var syster till Hans Jansson. Johan och Anna förblev barnlösa. De byggde och köpte "Berget" (Lindbergs) i Östansjö av Hans Larsson från "Oppigårds" i Östansjö. Johan Jonsson sålde sedan till målaren Per Lindberg och hans hustru Anna år 1889. Johan Jonsson var farfar till Gunnar Backåker i Sörbo. Han flyttade till "Backåkers" i Sörbo efter det att han sålt "Berget" i Östansjö.

"Backåkers" i Sörbo. Från vänster: Jonas, född 1887, Lars född 1888, K...

"Backåkers" i Sörbo. Från vänster: Jonas, född 1887, Lars född 1888, Karin född 1866, Theodor född den 17 september 1893 och död den 7 september 1975 samt Johan Jonsson, född 1827. Johan Jonsson gifte sig med A... More

Hertsjö: Mjölnaren och orgelbyggaren Lars Olsson, född 1852 och hustrun Karin Hansdotter, född 1846. Dom kom från Malung 1889.

Hertsjö: Mjölnaren och orgelbyggaren Lars Olsson, född 1852 och hustru...

Hertsjö: Mjölnaren och orgelbyggaren Lars Olsson, född 1852 och hustrun Karin Hansdotter, född 1846. Dom kom från Malung 1889.

Hertsjö: Mjölnaren och orgelbyggaren Lars Olsson, född 1852 och hustrun Karin Hansdotter, född 1846. Dom kom från Malung 1889.

Hertsjö: Mjölnaren och orgelbyggaren Lars Olsson, född 1852 och hustru...

Hertsjö: Mjölnaren och orgelbyggaren Lars Olsson, född 1852 och hustrun Karin Hansdotter, född 1846. Dom kom från Malung 1889.

Okända kvinnor med barn.

Okända kvinnor med barn.

Okända kvinnor med barn.

Växbo, gården heter "Sörgårds". Flickorna i mitten är Ester och Elvira, Per Lindbergs döttrar.

Växbo, gården heter "Sörgårds". Flickorna i mitten är Ester och Elvira...

Växbo, gården heter "Sörgårds". Flickorna i mitten är Ester och Elvira, Per Lindbergs döttrar.

Ester Lindberg och en okänd kvinna på "Berget" i Östansjö.

Ester Lindberg och en okänd kvinna på "Berget" i Östansjö.

Ester Lindberg och en okänd kvinna på "Berget" i Östansjö.

Potatisodling. Per Gustav Granath
Okänd man och Helga Rust, Annefors.

Okänd man och Helga Rust, Annefors.

Okänd man och Helga Rust, Annefors.

Per Herman Lindberg, Gustav Frank, Erik Jonsson ("Bagars" i Hå), Per Olsson. Sittande med dragspel, Anders Jonstam.

Per Herman Lindberg, Gustav Frank, Erik Jonsson ("Bagars" i Hå), Per O...

Per Herman Lindberg, Gustav Frank, Erik Jonsson ("Bagars" i Hå), Per Olsson. Sittande med dragspel, Anders Jonstam.

Dansbana i Västansjö ("Nygårdsbackarna"). Dansbanan låg mittemot skolan. Männen från väster Anders Eriksson, okänd, Per Gren, okänd.

Dansbana i Västansjö ("Nygårdsbackarna"). Dansbanan låg mittemot skola...

Dansbana i Västansjö ("Nygårdsbackarna"). Dansbanan låg mittemot skolan. Männen från väster Anders Eriksson, okänd, Per Gren, okänd.

Lärarinnan Hilda Hedvall, Gustav Karlsson och okänd kvinna, Annefors.

Lärarinnan Hilda Hedvall, Gustav Karlsson och okänd kvinna, Annefors.

Lärarinnan Hilda Hedvall, Gustav Karlsson och okänd kvinna, Annefors.

Kolmila. Per Gustav Granath
Okända personer. Per Gustav Granath
Okända personer. / Länsmuseet Gävleborg
Okända kvinnor. Per Gustav Granath
Porträtt, okänd kvinna. / Länsmuseet Gävleborg
Okända unga män. Per Gustav Granath
Skolkök i Börs (Böle) i Växbo.

Skolkök i Börs (Böle) i Växbo.

Skolkök i Börs (Böle) i Växbo.

Höbärgning. Per Gustav Granath
Okänd mor och barn.

Okänd mor och barn.

Okänd mor och barn.

Okända unga män. Per Gustav Granath
Okänt par. Per Gustav Granath
Okänd familj. Per Gustav Granath
Okänd kvinna. Per Gustav Granath
Segelbåt. / Länsmuseet Gävleborg
Bergsänge i Herte. Personerna är från vänster Marta Hansson från "Per-Ers" i Herte och Stina Frisk (Eriksson), kusin till Marta.

Bergsänge i Herte. Personerna är från vänster Marta Hansson från "Per-...

Bergsänge i Herte. Personerna är från vänster Marta Hansson från "Per-Ers" i Herte och Stina Frisk (Eriksson), kusin till Marta.

Skogsarbetarkoja. / Länsmuseet Gävleborg
Ester Lindberg och två okända kvinnor.

Ester Lindberg och två okända kvinnor.

Ester Lindberg och två okända kvinnor.

Ester Lindberg, ("Berget"),  Östansjö.

Ester Lindberg, ("Berget"), Östansjö.

Ester Lindberg, ("Berget"), Östansjö.

Previous

of 30

Next