The World's Largest Public Domain Media Search Engine

bahaullah

public
6 media by topicpage 1 of 1
Bahá'u'lláhs ca 1868 - A black and white photo of a man with a beard

Bahá'u'lláhs ca 1868 - A black and white photo of a man with a beard

Svenska: Ansiktsbild av profeten Bahá'u'lláh (1817 - 1892), fotograferad 1866, 1867 eller 1868 för erhållande av pass i Erdine (Adrianopel) i europeiska delen av det Osmanska imperiet. Bilden är ett utsnitt ur... More

Bahá'u'lláhs anlete by Nahib

Bahá'u'lláhs anlete by Nahib

Svenska: Teckning eller skiss utförd av den den kristne tolken Nahib runt 1863.En kopia har funnits i orientalisten E.G. Brownes primära materia inför en bokpublicering 1893l.

Water sublime green building.
Haifa israel green, religion. A staircase leading up to a large white building

Haifa israel green, religion. A staircase leading up to a large white ...

Architecture stock photograph: The bahai gardens in haifa, israel / A staircase leading up to a large white building.

Bahá'u'lláh (Mírzá Ḥusayn-`Alí Núrí) in 1868
Water sublime green building.