PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Topic: backyard

1849
1849
slider-holder
2016
slider-holder
2016
360 media by topicpage 1 of 4
Stereobild av bakgård med 5 män och ett barn i Japan.

Stereobild av bakgård med 5 män och ett barn i Japan.

Stereobild av bakgård med 5 män och ett barn i Japan.

Backyard
Drottning Victorias bilder. Bakgård i Sotto Marnia.

Drottning Victorias bilder. Bakgård i Sotto Marnia.

Drottning Victorias bilder. Bakgård i Sotto Marnia.

Friggeråker, Backgården ca 1890. Fr. v. Ida med dotter Hildur, August född 1849. Husbondfolket. Britta-Stina bodde i en av små stugorna vid Jättedreven. Tekla var piga där

Friggeråker, Backgården ca 1890. Fr. v. Ida med dotter Hildur, August ...

Friggeråker, Backgården ca 1890. Fr. v. Ida med dotter Hildur, August född 1849. Husbondfolket. Britta-Stina bodde i en av små stugorna vid Jättedreven. Tekla var piga där

[Two African American women with two girls and a dog in backyard(?)]

[Two African American women with two girls and a dog in backyard(?)]

In album (disbound): Negro life in Georgia, U.S.A., compiled and prepared by W.E.B. Du Bois, v. 3, no. 261. B&w copy prints for LOT 11930 are provided as surrogates of original photographs for reference use in ... more

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Iphofen. Möjligen i närheten av den stora kyrkan, mot Roedelseer Tor.Bilden har förvarats i kartong märkt: ?

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Iphofen. Möjligen i närheten a...

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Iphofen. Möjligen i närheten av den stora kyrkan, mot Roedelseer Tor.Bilden har förvarats i kartong märkt: ?

Skioptikonbild med motiv av bakgård i Helsingborg.Bilden har förvarats i kartong märkt: ?

Skioptikonbild med motiv av bakgård i Helsingborg.Bilden har förvarats...

Skioptikonbild med motiv av bakgård i Helsingborg.Bilden har förvarats i kartong märkt: ?

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Lüneburg.Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1906. Lüneburg 8.

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Lüneburg.Bilden har förvarats ...

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Lüneburg.Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1906. Lüneburg 8.

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Lüneburg.Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1906. Lüneburg 8.

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Lüneburg.Bilden har förvarats ...

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Lüneburg.Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1906. Lüneburg 8.

Skioptikonbild med motiv från Helsingborg. Kullerstensbeklädd bakgård med droskor och vagnar.Bilden har förvarats i kartong märkt: Helsingborg 8. 1908

Skioptikonbild med motiv från Helsingborg. Kullerstensbeklädd bakgård ...

Skioptikonbild med motiv från Helsingborg. Kullerstensbeklädd bakgård med droskor och vagnar.Bilden har förvarats i kartong märkt: Helsingborg 8. 1908

Skioptikonbild med motiv från bakgråd i byn Stolberg, Tyskland.Bilden har förvarats i kartong märkt: Vårresan 1909. Stolberg 8. X. Text på bild: "Stolberg im Harz".

Skioptikonbild med motiv från bakgråd i byn Stolberg, Tyskland.Bilden ...

Skioptikonbild med motiv från bakgråd i byn Stolberg, Tyskland.Bilden har förvarats i kartong märkt: Vårresan 1909. Stolberg 8. X. Text på bild: "Stolberg im Harz".

Skioptikonbild med motiv från Granada.Bilden har förvarats i kartong märkt: Höstresan 1910. Granada 9. N:14. Text på bild: "Fruktbod".

Skioptikonbild med motiv från Granada.Bilden har förvarats i kartong m...

Skioptikonbild med motiv från Granada.Bilden har förvarats i kartong märkt: Höstresan 1910. Granada 9. N:14. Text på bild: "Fruktbod".

Skioptikonbild med motiv av hund på bakgård i Fladungen.Bilden har förvarats i kartong märkt: Vårresan 1910. Fladungen 7. X.

Skioptikonbild med motiv av hund på bakgård i Fladungen.Bilden har för...

Skioptikonbild med motiv av hund på bakgård i Fladungen.Bilden har förvarats i kartong märkt: Vårresan 1910. Fladungen 7. X.

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Ystad.Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1912. Malmö. Ystad. Rostock.

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Ystad.Bilden har förvarats i k...

Skioptikonbild med motiv från bakgård i Ystad.Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1912. Malmö. Ystad. Rostock.

Kjerkgata, Bergmannsgata og Øra, Røros sett fra kirketårnet ca 1915. I bakgrunnen Hånesåsen

Kjerkgata, Bergmannsgata og Øra, Røros sett fra kirketårnet ca 1915. I...

Kjerkgata, Bergmannsgata og Øra, Røros sett fra kirketårnet ca 1915. I bakgrunnen Hånesåsen

Aspåsgården på Røros

Aspåsgården på Røros

Aspåsgården på Røros

Aspåsgården på Røros

Aspåsgården på Røros

Aspåsgården på Røros

Aspåsgården på Røros

Aspåsgården på Røros

Aspåsgården på Røros

Ceremonies - American Independence Day, 1918 - France - Independence Day Celebration, 1918, Paris, France. Americans marching down the Ave. des Champs Elysses. The arch of Triumph is seen in the backyard

Ceremonies - American Independence Day, 1918 - France - Independence D...

Date Taken: 7/4/1918 Photographer: International Film Service Ceremonies - American Independence Day, 1918 - France

Gårdsinteriør fra Bersvendveita

Gårdsinteriør fra Bersvendveita

Gårdsinteriør fra Bersvendveita

Backyard gardens in New York City

Backyard gardens in New York City

Photograph shows Turtle Bay Gardens, 227-247 East 48th Street and 228-246 East 49th Street, New York, New York; view east to common garden. (For more information, see corresponding lantern slide, LC-J717-X98- 4... more

Hästar, badning. Vättern, nedanför Backgården A 6.

Hästar, badning. Vättern, nedanför Backgården A 6.

Hästar, badning. Vättern, nedanför Backgården A 6.

Rural in the Backyard of the Urban

Rural in the Backyard of the Urban

Berryman Political Cartoon Collection

Backgården, Vilske-Kleva.

Backgården, Vilske-Kleva.

Backgården, Vilske-Kleva.

["Flagstones," Charles Clinton Marshall house, 117 West 55th Street, New York, New York. Backyard before renovation]

["Flagstones," Charles Clinton Marshall house, 117 West 55th Street, N...

Site history. Landscape: Abby Story (Mrs. Charles C.) Marshall. This garden was comprised of three lots at 117 and 119 West 55th Street, owned by Charles Clinton Marshall who lived at 117. Other: At the 1922 Ci... more

Tronshartgården på Røros

Tronshartgården på Røros

Tronshartgården på Røros

Tronshartgården på Røros

Tronshartgården på Røros

Tronshartgården på Røros

Tronshartgården på Røros

Tronshartgården på Røros

Tronshartgården på Røros

Fra baksiden på pleieinstitusjonen hvor Wilh. A. Thams oppholdt seg, trolig høsten 1924.

Fra baksiden på pleieinstitusjonen hvor Wilh. A. Thams oppholdt seg, t...

Fra baksiden på pleieinstitusjonen hvor Wilh. A. Thams oppholdt seg, trolig høsten 1924.

Backgården.

Backgården.

Backgården.

Backgården.

Backgården.

Backgården.

Backgården 20:1 (Prästgården) Karleby.
 Äg. Slöta Pastorat arr. Kjellqvist.

Backgården 20:1 (Prästgården) Karleby. Äg. Slöta Pastorat arr. Kjellq...

Backgården 20:1 (Prästgården) Karleby. Äg. Slöta Pastorat arr. Kjellqvist.

Hällkista vid Backgården i Tiarps Socken. Vid borttagandet av ett röse för väganläggning utanför gårdens gödselstad påträffades omkring 1928 en synnerligen vacker hällkista, bestående av 4 hällar, varav den ena kluven och använd till båda långsidorna. Kistan undersöktes inte utan överl. H. Svensson fick Akad. uppdrag att återställa röset så att hällarna blevo synliga i rösets gräsvallning. Bilderna visar den blottade kistan före restaureringen.

Hällkista vid Backgården i Tiarps Socken. Vid borttagandet av ett röse...

Hällkista vid Backgården i Tiarps Socken. Vid borttagandet av ett röse för väganläggning utanför gårdens gödselstad påträffades omkring 1928 en synnerligen vacker hällkista, bestående av 4 hällar, varav den ena... more

Backgården, gånggrift med gravkammaren blottad. På sista hällarna lätt vilande takblock. Sahlströms förteckning 84.

Backgården, gånggrift med gravkammaren blottad. På sista hällarna lätt...

Backgården, gånggrift med gravkammaren blottad. På sista hällarna lätt vilande takblock. Sahlströms förteckning 84.

Idrottsföreningen i Karleby Backgården.

Idrottsföreningen i Karleby Backgården.

Idrottsföreningen i Karleby Backgården.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Ohio photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Ohio photographs - Farm Security Administration / Office of War Inform...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Untitled photo, possibly related to: Negro backyard, Washington, D.C. Backyard near Stratford Hotel and within short distance from both the Capitol and Union Station, showing flooded yard and debris. In big rains, kitchen and bedroom floors of this house are so flooded that it is necessary to lay planks on them, the inhabitants say

Untitled photo, possibly related to: Negro backyard, Washington, D.C. ...

Title and other information from a possibly related negative. Image came to Library of Congress untitled. (There was no caption for this image in the FSA/OWI shelflist.) Appears to be related to negative LC-USF... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of War Information Photograph.

Washington DC photographs - Farm Security Administration / Office of W...

This image is one of the images made by photographers working in Stryker's unit as it existed in a succession of government agencies: the Resettlement Administration (1935-1937). The photographs of the Farm Se... more