The World's Largest Public Domain Media Search Engine

avtackning

public
168 media by topicpage 1 of 2
Avtackning av Gustav Borefors, A 6.

Avtackning av Gustav Borefors, A 6.

Avtackning av Gustav Borefors, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A6. Överste Tegmo.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A6. Överste Tegmo.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A6. Överste Tegmo.

Ingvar Liedholm avtackas.April 1956.

Ingvar Liedholm avtackas.April 1956.

Ingvar Liedholm avtackas.April 1956. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Avtackning av förrådsarbetare Carlsson, A 6. Skillingaryd.

Avtackning av förrådsarbetare Carlsson, A 6. Skillingaryd.

Avtackning av förrådsarbetare Carlsson, A 6. Skillingaryd. Public domain photograph - law enforcement, police, troopers, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Soparkille får pension 2 juli 1965

Soparkille får pension 2 juli 1965

Soparkille får pension 2 juli 1965

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Anders Högfeldt uppvaktar med blommor och present.Män i kostym. Vit duk med kaffekoppar. Blombukett och karaff med glas i present.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arb...

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Anders Högfeldt uppvaktar med blommor och present.Män i kostym. Vit duk med kaffekoppar. Blombukett och karaff med glas i present.

Göteborg Allmänna telefonföreningens telefonstation var inrymd i översta våningen av detta hus. Anlades 1883, övertogs av telegrafverket år 1896. Fotot taget vid avtäckningen av Karl IX statyn. ("Kopparmärra") år 1904.

Göteborg Allmänna telefonföreningens telefonstation var inrymd i övers...

Göteborg Allmänna telefonföreningens telefonstation var inrymd i översta våningen av detta hus. Anlades 1883, övertogs av telegrafverket år 1896. Fotot taget vid avtäckningen av Karl IX statyn. ("Kopparmärra") år 1904.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Livsmedel avd. Örebro. Örebro, Sverive

Livsmedel avd. Örebro. Örebro, Sverive

Livsmedel avd. Örebro. Public domain photograph of a political meeting, politicians, politics, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning av förrådsarbetare Bertil Svensson.

Avtackning av förrådsarbetare Bertil Svensson.

Avtackning av förrådsarbetare Bertil Svensson. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av furir Modig, A6. - Public domain photogrpaph

Avtackning av furir Modig, A6. - Public domain photogrpaph

Avtackning av furir Modig, A6. Public domain photograph - Swedish military personnel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Karlskrona, Sweden: Port, Shipyard, Warehouse buildings, etc. V2312

Karlskrona, Sweden: Port, Shipyard, Warehouse buildings, etc. V2312

V2312 Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av Nilsson. Civilarbetare, A 6.

Avtackning av Nilsson. Civilarbetare, A 6.

Avtackning av Nilsson. Civilarbetare, A 6. Public domain photograph of politician, government and politics, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av civilarbetare Lundström, A 6.

Avtackning av civilarbetare Lundström, A 6.

Avtackning av civilarbetare Lundström, A 6.

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning. Hemvärnet. (Namn se notering).

Avtackning. Hemvärnet. (Namn se notering).

Avtackning. Hemvärnet. (Namn se notering). Public domain photograph - Swedish military personnel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning, A 6 Svenska militära styrkor

Avtackning, A 6 Svenska militära styrkor

Avtackning, A 6 Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. Svenska militära styrkor

Avtackning, A 6. Svenska militära styrkor

Avtackning, A 6. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Ingenjör Knut Hall håller tal.Herrar i kostym. Vit duk med kaffekoppar. Blombuketter.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arb...

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Ingenjör Knut Hall håller tal.Herrar i kostym. Vit duk med kaffekoppar. Blombuketter.

Avtackning av rustmästarna Nyberg och Carlsson, A6.

Avtackning av rustmästarna Nyberg och Carlsson, A6.

Avtackning av rustmästarna Nyberg och Carlsson, A6. Public domain photograph - Swedish military personnel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av bilmek. N Nordberg, A 6. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning av bilmek. N Nordberg, A 6. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning av bilmek. N Nordberg, A 6. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning av styckjunkare Graneman, A 6.

Avtackning av styckjunkare Graneman, A 6.

Avtackning av styckjunkare Graneman, A 6. Public domain photograph of an official dinner, restaurant table, group of people eating food, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Plutonsofficerskårens "Gubbamiddag". Chefsbyte samt avtackning.

Plutonsofficerskårens "Gubbamiddag". Chefsbyte samt avtackning.

Plutonsofficerskårens "Gubbamiddag". Chefsbyte samt avtackning. Public domain photograph related to history of Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av Arndt Betmark. Styckjunkare, A 6.

Avtackning av Arndt Betmark. Styckjunkare, A 6.

Avtackning av Arndt Betmark. Styckjunkare, A 6.

Högertrafiken 2 september 1967
Einar Carlos

Högertrafiken 2 september 1967 Einar Carlos

Högertrafiken 2 september 1967 Einar Carlos Public domain photograph of costume design, costume accessory, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av rustmästare Carlsson, A6.

Avtackning av rustmästare Carlsson, A6.

Avtackning av rustmästare Carlsson, A6. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Pensionärsavtackning på Arboga Maskiner. Sex män sitter vid ett bord med kaffekoppar framför sig. Brödfatet är nästan tomt. De äldre männen är klädda i kavaj och slips, en har jackan på sig. Den yngre mannen bär polotröja.

Pensionärsavtackning på Arboga Maskiner. Sex män sitter vid ett bord m...

Pensionärsavtackning på Arboga Maskiner. Sex män sitter vid ett bord med kaffekoppar framför sig. Brödfatet är nästan tomt. De äldre männen är klädda i kavaj och slips, en har jackan på sig. Den yngre mannen bä... More

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6.

Avtackning av Nilsson. Civilarbetare, A 6. Album 27.

Avtackning av Nilsson. Civilarbetare, A 6. Album 27.

Avtackning av Nilsson. Civilarbetare, A 6. Album 27.

Carlsson, Albert. Rustmästare, A 6. Avtackning.

Carlsson, Albert. Rustmästare, A 6. Avtackning.

Carlsson, Albert. Rustmästare, A 6. Avtackning. Public domain photograph related to army, military forces, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Plutonsofficerskårens "Gubbamiddag". Chefsbyte samt avtackning.

Plutonsofficerskårens "Gubbamiddag". Chefsbyte samt avtackning.

Plutonsofficerskårens "Gubbamiddag". Chefsbyte samt avtackning. Public domain photograph of an official meeting, group of people, conference, discussion, auditorium, free to use, no copyright restrictions imag... More

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6. Public domain photograph of army uniform, military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johan Karlsson, även kallad Borrar-Johan, går i pension från "Meken", Arboga Mekaniska Verkstad.Avtackningen sker i styrelserummet.

Johan Karlsson, även kallad Borrar-Johan, går i pension från "Meken", ...

Johan Karlsson, även kallad Borrar-Johan, går i pension från "Meken", Arboga Mekaniska Verkstad.Avtackningen sker i styrelserummet.

Avtackning av förrådsarbetare Bertil Svensson.

Avtackning av förrådsarbetare Bertil Svensson.

Avtackning av förrådsarbetare Bertil Svensson. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av förrådsarbetare Bertil Svensson.

Avtackning av förrådsarbetare Bertil Svensson.

Avtackning av förrådsarbetare Bertil Svensson. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Fo145916, Stockholm, Upland - Public domain photogrpaph

Fo145916, Stockholm, Upland - Public domain photogrpaph

Fo145916 Public domain photograph - 20th-century Swedish maritime photography, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Fagerström avtackas.April 1956. Örebro, Sverive

Fagerström avtackas.April 1956. Örebro, Sverive

Fagerström avtackas.April 1956. Public domain photograph of an official dinner, restaurant table, group of people eating food, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning av Wallberg, A 6. Svenska militära styrkor

Avtackning av Wallberg, A 6. Svenska militära styrkor

Avtackning av Wallberg, A 6. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av förrådsman Gustav Johansson "Stalljohan", A 6.

Avtackning av förrådsman Gustav Johansson "Stalljohan", A 6.

Avtackning av förrådsman Gustav Johansson "Stalljohan", A 6.

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av civilarbetare, A 6.

Avtackning av civilarbetare, A 6.

Avtackning av civilarbetare, A 6. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

John Ericssons monument avtäckes den 14 september 1901. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

John Ericssons monument avtäckes den 14 september 1901. Bild från tids...

John Ericssons monument avtäckes den 14 september 1901. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Avtackning av bilmek. N Nordberg, A 6. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning av bilmek. N Nordberg, A 6. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning av bilmek. N Nordberg, A 6. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning av civilarbetare Lundström, A 6.

Avtackning av civilarbetare Lundström, A 6.

Avtackning av civilarbetare Lundström, A 6.

Avtackning av A. H. Olsson, A 6.

Avtackning av A. H. Olsson, A 6.

Avtackning av A. H. Olsson, A 6.

Avtackning av tyghantverkare  Holmqvist, A6.

Avtackning av tyghantverkare Holmqvist, A6.

Avtackning av tyghantverkare Holmqvist, A6. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av Arndt Betmark. Styckjunkare, A6.

Avtackning av Arndt Betmark. Styckjunkare, A6.

Avtackning av Arndt Betmark. Styckjunkare, A6. Public domain photograph of a military meeting, armed forces command, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av civilarbetare, A 6.

Avtackning av civilarbetare, A 6.

Avtackning av civilarbetare, A 6. Public domain photograph related to Soviet Union history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Karlskrona, Sweden: Port, Shipyard, Warehouse buildings, etc. V2314

Karlskrona, Sweden: Port, Shipyard, Warehouse buildings, etc. V2314

V2314 Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning, A 6. Svenska militära styrkor

Avtackning, A 6. Svenska militära styrkor

Avtackning, A 6. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av förrådsarbetare Carlsson, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Carlsson, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Carlsson, A 6.

Alf Hedlund, maskinmästare, (stående) går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Anders Högfeldt (till höger) har uppvaktat med blommor.Bakom Alf skymtar Sigvard Brohmé.Män i kostym. Vit duk med kaffekoppar och blombuketter.

Alf Hedlund, maskinmästare, (stående) går i pension från Centrala Verk...

Alf Hedlund, maskinmästare, (stående) går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Anders Högfeldt (till höger) har uppvaktat med blommor.Bakom Alf skymtar Sigvard Brohmé.Män i kostym. Vit duk med kaffekoppar ... More

Högertrafiken 2 september 1967
Einar Carlos

Högertrafiken 2 september 1967 Einar Carlos

Högertrafiken 2 september 1967 Einar Carlos Public domain photograph of costume design, costume accessory, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell. Public domain photograph related to army, military forces, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av Månsson, A6. Kapten Wetterholm.

Avtackning av Månsson, A6. Kapten Wetterholm.

Avtackning av Månsson, A6. Kapten Wetterholm.

Avtackning av rustmästare Carlsson, A 6.

Avtackning av rustmästare Carlsson, A 6.

Avtackning av rustmästare Carlsson, A 6.

Avtackning av förste armétekniker Sven Mohlin, A6.

Avtackning av förste armétekniker Sven Mohlin, A6.

Avtackning av förste armétekniker Sven Mohlin, A6. Public domain photograph - Swedish military personnel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av Simon Gustavsson, styckjunkare, A6. Namn se notering.

Avtackning av Simon Gustavsson, styckjunkare, A6. Namn se notering.

Avtackning av Simon Gustavsson, styckjunkare, A6. Namn se notering.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Karlskrona, Sweden: Port, Shipyard, Warehouse buildings, etc. V2318

Karlskrona, Sweden: Port, Shipyard, Warehouse buildings, etc. V2318

V2318 Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6.

Johan Karlsson, även kallad Borrar-Johan, går i pension från "Meken", Arboga Mekaniska Verkstad.Han avtackas, i styrelserummet, av ingenjör Hans Lindqvist.

Johan Karlsson, även kallad Borrar-Johan, går i pension från "Meken", ...

Johan Karlsson, även kallad Borrar-Johan, går i pension från "Meken", Arboga Mekaniska Verkstad.Han avtackas, i styrelserummet, av ingenjör Hans Lindqvist.

Avtackning av Carl Svensson. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning av Carl Svensson. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning av Carl Svensson. FCPF avd 2, Jkpg.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Anders Högfeldt uppvaktar med blommor.Bakom Alf sitter ingenjör Knut Hall.Män i kostym. Kaffekoppar och vit duk.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arb...

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Anders Högfeldt uppvaktar med blommor.Bakom Alf sitter ingenjör Knut Hall.Män i kostym. Kaffekoppar och vit duk.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Efter kaffet uppvaktas han, med blommor, av Anders Högfeldt.Bakom Alf sitter ingenjör Knut Hall.Män i kostym. Vit duk och kaffekoppar. Blombukett och present.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arb...

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Efter kaffet uppvaktas han, med blommor, av Anders Högfeldt.Bakom Alf sitter ingenjör Knut Hall.Män i kostym. Vit duk och kaffekoppar. B... More

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Han avtackas, med blommor, av Petrus Eriksson.Närmast kameran sitter ingenjör Knut Hall.Män i kostym. Vit duk med kaffekoppar. Blombuketter.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arb...

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Han avtackas, med blommor, av Petrus Eriksson.Närmast kameran sitter ingenjör Knut Hall.Män i kostym. Vit duk med kaffekoppar. Blombuketter.

Plutonsofficerskårens "Gubbamiddag". Chefsbyte samt avtackning.

Plutonsofficerskårens "Gubbamiddag". Chefsbyte samt avtackning.

Plutonsofficerskårens "Gubbamiddag". Chefsbyte samt avtackning. Public domain photograph related to history of Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6.

Avtackning av förrådsarbetare Erik Johansson, A 6. Public domain photograph of a military meeting, armed forces command, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johan Karlsson, även kallad Borrar-Johan, går i pension från "Meken", Arboga Mekaniska Verkstad.Ingenjör Hans Lindqvist avtackar Johan. De befinner sig i styrelserummet.

Johan Karlsson, även kallad Borrar-Johan, går i pension från "Meken", ...

Johan Karlsson, även kallad Borrar-Johan, går i pension från "Meken", Arboga Mekaniska Verkstad.Ingenjör Hans Lindqvist avtackar Johan. De befinner sig i styrelserummet.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Han avtackas av Anders Högfeldt.Män i kostym. Vit duk med kaffekoppar. Blombukett.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arb...

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Han avtackas av Anders Högfeldt.Män i kostym. Vit duk med kaffekoppar. Blombukett.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Han uppvaktas av Anders Högfeldt med blommor och present.Från vänster: Henry Fredriksson, Sigvard Brohmé och Knut Hall.Glada män i kostym. Vit duk med kaffekoppar. Blombuketter, karaff med glas i present.

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arb...

Alf Hedlund, maskinmästare, går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Han uppvaktas av Anders Högfeldt med blommor och present.Från vänster: Henry Fredriksson, Sigvard Brohmé och Knut Hall.Glada män i kosty... More

Avtackning av förrådsarbetare B. Svensson. Överste Tegmo utdelar NOR.

Avtackning av förrådsarbetare B. Svensson. Överste Tegmo utdelar NOR.

Avtackning av förrådsarbetare B. Svensson. Överste Tegmo utdelar NOR.

Fanjunkare Nils Jannerstad avtackas av arbetskamraterna på Utbildningssektionen P 10 när han går i pension som C Driftenheten.Avtackningen ägde rum på Kompaniofficersmässen.

Fanjunkare Nils Jannerstad avtackas av arbetskamraterna på Utbildnings...

1. Assistent Gun-Britt Svensson Public domain photograph of an official dinner, restaurant table, group of people eating food, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av förrådsarbetare Svensson, A6. Skillingaryd.

Avtackning av förrådsarbetare Svensson, A6. Skillingaryd.

Avtackning av förrådsarbetare Svensson, A6. Skillingaryd.

Avtackning av A. H. Olsson, A 6.

Avtackning av A. H. Olsson, A 6.

Avtackning av A. H. Olsson, A 6.

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. (Namn se notering).

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Public domain photograph of Swedish people, group portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6.

Avtackning av fru Carlsson (pension) marketenteriet, A 6. Public domain photograph of Swedish people, group portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av förrådsman Gustav Johansson "Stalljohan", A 6.

Avtackning av förrådsman Gustav Johansson "Stalljohan", A 6.

Avtackning av förrådsman Gustav Johansson "Stalljohan", A 6.

Fanjunkare Nils Jannerstad avtackas av arbetskamraterna på Utbildningssektionen P 10 när han går i pension som C Driftenheten.Avtackningen ägde rum på Kompaniofficersmässen.

Fanjunkare Nils Jannerstad avtackas av arbetskamraterna på Utbildnings...

1. Assistent Gun-Britt Svensson Public domain photograph of an official dinner, restaurant table, group of people eating food, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Avtackning, A 6. (Namn se notering). Album 27.

Navy and Shipyard group portraits, Karlskrona, Sweden Karlskrona, Sweden: Port, Shipyard, Warehouse buildings, etc. V2307

Navy and Shipyard group portraits, Karlskrona, Sweden Karlskrona, Swed...

V2307 Public domain photograph of an official meeting, group of people, managers, directors, discussion, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Avtackning av förrådsman Gustav Fjäll, A 6. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning av förrådsman Gustav Fjäll, A 6. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning av förrådsman Gustav Fjäll, A 6. FCPF avd 2, Jkpg.

Avtackning, A 6. (Längst bak Gunnar Arvidsson).

Avtackning, A 6. (Längst bak Gunnar Arvidsson).

Avtackning, A 6. (Längst bak Gunnar Arvidsson).

Avtackning av civilarbetare, A 6.

Avtackning av civilarbetare, A 6.

Avtackning av civilarbetare, A 6. Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Alf Hedlund, maskinmästare, (tvåa från vänster) går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Anders Högfeldt håller tal efter kaffet.Till vänster om Alf sitter ingenjör Knut Hall.Män i kostym. Vit duk, kaffekoppar och blombuketter.

Alf Hedlund, maskinmästare, (tvåa från vänster) går i pension från Cen...

Alf Hedlund, maskinmästare, (tvåa från vänster) går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Anders Högfeldt håller tal efter kaffet.Till vänster om Alf sitter ingenjör Knut Hall.Män i kostym. Vit duk, kaffeko... More

Alf Hedlund, maskinmästare, (sittande) går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Anders Högfeldt håller tal efter kaffet.Män i kostym. Vit duk och kaffekoppar.

Alf Hedlund, maskinmästare, (sittande) går i pension från Centrala Ver...

Alf Hedlund, maskinmästare, (sittande) går i pension från Centrala Verkstaden Arboga.Anders Högfeldt håller tal efter kaffet.Män i kostym. Vit duk och kaffekoppar.

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning av Edit Ljungqvist och Mabel Sandell.

Avtackning av målare Hallin, A6. Skillingaryd.

Avtackning av målare Hallin, A6. Skillingaryd.

Avtackning av målare Hallin, A6. Skillingaryd.

Fo145916, Stockholm, Upland Sverige. Public domain image.

Fo145916, Stockholm, Upland Sverige. Public domain image.

Fo145916 Public domain photograph - 20th-century Swedish maritime photography, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Previous

of 2

Next