The World's Largest Public Domain Media Search Engine

avgusta

public
13 media by topicpage 1 of 1
Nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie uk. Kitab 13-go Avgusta 1870 g. Podpol. Ar. Kav. A. P. Prints

Nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie uk. Kitab 13-go Avgusta 187...

Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriep. Kitab 13-go Avgusta 1870 goda. Orenb. Kaz. V. uriadn. Diugaev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Kitabom 13-go Avgusta 1870 g. Praporshch. D. L. Ivanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 67.

Shturm Krieposti Kitab 13-go i 14-go Avgusta 1870 g. / Chertil Topograph unt.-of Erofpev.

Shturm Krieposti Kitab 13-go i 14-go Avgusta 1870 g. / Chertil Topogra...

Topographical map shows battle plans of the Russian assault on the fortress at Kitab, Uzbekistan. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 74.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriep. Kitab 13-go Avgusta 1870 goda. 1-i Turk. Art. Br. kon. Denisov, kon. Evsieev, i feierv. Khariamov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriep. Kitab 13-go Avgusta 1870 goda. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Ushakov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Kitab 13-go Avgusta 1870 g. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Koporushkin, riad. Popov, Podkovyrushkin, unt.-of. Suliatov, riad. Berin, Imoikin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriep. Kitab 13-go Avgusta 1870 goda. Orenb, Kaz. V. uriadn. Bieliaev i Sib. Kaz. V. uriadn. Sheikin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Kitab 13 Avgusta 1870 g. 3-go Turk. Lin. Batal. gorn. Zaitsev, riad. Shorokhov, unt.-of. Bol'nov, riad. Fedorov, Arkhipov, fel'df. Shalaganov, unt.-of. Kapustin, Petynin, Pisarev, Nepomniashchii, riad. Rakhmanin, unt.-of. Khabrov, fel'df. Pivashchenko, riad. Lukin, Osintsev, Generalov, Buldakov i Guliaev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 76.

Nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie uk. Kitab 13-go Avgusta 1870 g. Voen. Inzh. Podpol. N. V. Bogaevskii

Nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie uk. Kitab 13-go Avgusta 187...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 75.

Nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie uk. Kitab 13-go Avgusta 1870 g. Rot. Prikom. K'. General Sht. Baron. G. A. Aminov

Nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie uk. Kitab 13-go Avgusta 187...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 75.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Kitab 13-go Avgusta 1870 g. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Dubovitskii, Chistiakov, unt.-of. Zobin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Srazhenie pri Borodine  26 Avgusta 1812 goda

Srazhenie pri Borodine 26 Avgusta 1812 goda

Public domain scan of Russian book, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description