PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

avfall

311 media by topicpage 1 of 4
avfall (verkstadsavfall) av järn

avfall (verkstadsavfall) av järn

ribba och verkstadsavfall

avfall av järn

avfall av järn

Unr 2241 uttagen för konservering 10/11-08.

avfall av järn

avfall av järn

Unr 172 uttagen med eget Fid för konservering i Kiruna 19/1-09

avfall av järn

avfall av järn

Unr 2198, 2200 uttagna för konservering 10/11-08, 27/11-08

avfall (verkstadsavfall) av järn

avfall (verkstadsavfall) av järn

verkstadsavfall och ten

avfall av järn

avfall av järn

Unr 2325 saknas

avfall av järn

avfall av järn

Unr 2242 uttagen för konservering 27/11-08

avfall av järn

avfall av järn

Unr 2295 uttagen för konservering i Kiruna 7/11-08

avfall av järn

avfall av järn

Unr 1121 uttagen för konservering 11/11-08

avfall (verkstadsavfall) av järn

avfall (verkstadsavfall) av järn

Unr 2074 uttagna för konservering 24/11-08

avfall av järn

avfall av järn

uttaget till jäå-utställningen, 26/5-1975

avfall av järn

avfall av järn

Unr 2335-2338 saknas

avfall av järn

avfall av järn

Unr 1068 uttagen för konservering 12/11-08

avfall av järn

avfall av järn

Unr 2355 saknas.

avfall av järn

avfall av järn

Unr 2448, 2452, 2459 uttagna för konservering i Kiruna 7/11-08