The World's Largest Public Domain Media Search Engine

atlas of mutual heritage

public
2,484 media by topicpage 1 of 25
AMH-6156-NA Map of the city of Malakka

AMH-6156-NA Map of the city of Malakka

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gezicht op de stad Malakka van de zeezijde. Komt geheel overeen met de afbeelding bij Valentijn V, blz. 308. Aanzicht van de stad met op de voorgrond schepen en op de ach... More

AMH-6671-KB Map of the Philippines and the Ladron islands

AMH-6671-KB Map of the Philippines and the Ladron islands

Nederlands: Kaart van de Filipijnen en van de Ladron eilanden. De Philipppynsche Eilanden / Ladronsche of dieve Eilanden. English: Map of the Philippines and the Ladron islands. De Philipp... More

AMH-6914-KB Map of Nieuw Amsterdam fort

AMH-6914-KB Map of Nieuw Amsterdam fort

Nederlands: Plattegrond van fort Nieuw Amsterdam. Fort Nieuw Amsterdam. Legenda: A. Huys van den Gouverneur. / B. Huys van de Cap:n van de Artillery. / C. Magasyn. / D. Hooftwacht. / E. Huys van den Commandant... More

AMH-7981-KB Map of Malacca - Public domain old map

AMH-7981-KB Map of Malacca - Public domain old map

Nederlands: Plattegrond van Malakka. Grondtékening van de Stad en Vesting Malakka om te dienen voor de Hist. Beschr. der Reizen, 1750. Plan de la Ville et Forteresse de Malaca Pour servir à l'Histoire Générale ... More

AMH-7997-KB Map of the Banda islands

AMH-7997-KB Map of the Banda islands

Nederlands: Kaart van de Banda-eilanden. Isles de Banda / Eylanden van Banda. Van der Schley heeft deze kaart gebaseerd op die in "Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register" van Jacob Cornelisz van Neck, p... More

AMH-5619-NA Map of central Java, from Cheribon to Rembang

AMH-5619-NA Map of central Java, from Cheribon to Rembang

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van Midden-Java van Cheribon tot Rembang aan de noordkust en van Dirk de Vries-baai tot den hoek Tangala aan de zuidkust, met een reisroute van Samarang naar Soerak... More

AMH-6457-NA Map of the parish around Palwerainkattoe, bordering Ponnerijn

AMH-6457-NA Map of the parish around Palwerainkattoe, bordering Ponner...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): "Generaale beschrijvingh der landpaalen gelegen en sortabel onder het gebiet van d'Ed. O.I.C. in den omtrek van het geheel mitsgaders wijduijtstreckent eijlant Ceijlon be... More

AMH-7102-KB Map of Ceylon - Public domain vintage map

AMH-7102-KB Map of Ceylon - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Ceylon. Accurater Plan u: See-Charte von der Insul Ceylon. Sambt der Küste Coromandel, Madura, und der Malabaar. Linksboven: XCV. Rechtsboven: pag. 283. English: Map... More

AMH-4516-NA Profiles of the fort at Trinconomale

AMH-4516-NA Profiles of the fort at Trinconomale

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Profils en coupes, behoorende tot het project ter versterking van Trinconomale; van verschillende afmetingen. Aantekening catalogus Leupe: Behoort bij de rapporten van de... More

AMH-4838-NA Map of a part of the northern Java coast, part 2

AMH-4838-NA Map of a part of the northern Java coast, part 2

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van het Eiland Java: aan de Noordkust, van de rivier Tsippara tot aan Soengi Karakahan, en aan de Zuidkust, van Soekapoera tot de Zoute rivier. Not... More

AMH-6605-KB Map of the world in two globes

AMH-6605-KB Map of the world in two globes

Nederlands: Wereldkaart in twee globen. Iehova. Vuurland maakt deel uit van Terra Incognita. English: Map of the world in two globes. Iehova. Vuurland forms part of Terra Incognita.

AMH-6619-NA Map of the islands of Mauritius, Bourbon and Rodrigues

AMH-6619-NA Map of the islands of Mauritius, Bourbon and Rodrigues

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Algemeene kaart der Eilanden Mauritius, Bourbon en Rodrigues. Schaal van 50 gewone Franse mijlen of 40 zeemijlen = 80 strepen; omgerekende schaal [1 : 2.778.350] [algemee... More

AMH-6740-NA View of New Amsterdam - Public domain map

AMH-6740-NA View of New Amsterdam - Public domain map

Title in the Leupe catalogue (NA): Gezicht op "Nieuw-Amsterdam ofte nue Nieuw Iorx op 't eijlant Man-[hattan]" van de zeezijdeCf. Koninklijke Bibliotheek, The Hague, inv. nr. 1049B13_074 and Rijksmuseum, Amster... More

AMH-6789-NA Map of Puerto Rico - Public domain old map

AMH-6789-NA Map of Puerto Rico - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van "Portorico (St. Juan de Portorico?)" en de omliggende wateren. Met loodingen. Plattegrond van Porto Rico. Porto Rico in Plate Grndt. Legenda: Aenwijsing vande C... More

AMH-7685-NA Floor plan of the fort Dorothea at Accoda

AMH-7685-NA Floor plan of the fort Dorothea at Accoda

Nederlands: Plattegrond van het fort Dorothea te Accoda. Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fort Dorothea tot Accoda. Plan van het Fort Dorothea tot Accoda. Notities verso: No. 14 Het Fort Dorothea. Regis... More

AMH-7991-KB View of Ternate - Drawing. Public domain image.

AMH-7991-KB View of Ternate - Drawing. Public domain image.

Nederlands: Gezicht op Ternate. Ternate. Legenda: 1-8. Cf. Bronbeek, Arnhem, inv.nr. 3113.5A329; Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 227 K 1 deel II, na p. 90; Scheepvaartmuseum, Amsterdam, SNSM_b0032(... More

AMH-8010-KB View of Malacca - Public domain old map

AMH-8010-KB View of Malacca - Public domain old map

Nederlands: Gezicht op Malacca. Malaka. Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VELH 619.67 en Österreichische Nationalbibliothek, Wenen, inv. nr. Van der Hem 39:15. Komt geheel overeen met de afbeelding bij... More

AMH-5597-NA Map of Walvisbaai - Public domain old map

AMH-5597-NA Map of Walvisbaai - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan particulier de Walvisch baye (Litta B). Bijzonderheden: genummerd Littera B. Op de kaart is een VOC symbool aangemerkt met daarbij het woord: [possession]. ... More

AMH-6098-NA Map of India - Public domain vintage map

AMH-6098-NA Map of India - Public domain vintage map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): The East Indies, with the Roads. Een zeer gedetailleerde kaart van India en Ceylon. Meerdere schaalverdelingen worden rechtsonder weergegeven Schaalaanduiding: Schaal va... More

AMH-6860-KB Map of Southern Africa - Public domain map

AMH-6860-KB Map of Southern Africa - Public domain map

Nederlands: Kaart van Zuidelijk Afrika. Aethiopia inferior vel exterior. Partes magis Septentrionales, quae hic desiderantur, vide in tabula Aethiopia Superioris. Op de kaart zijn verscheidene diersoorten en sc... More

AMH-7209-KB The Gammacanorre volcano erupts in 1673

AMH-7209-KB The Gammacanorre volcano erupts in 1673

Nederlands: De berg Gammacanorre barst uit in 1673. De afbeelding is afkomstig uit het het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. Op de voorgrond is een Oostindiëvaarder te zien. ... More

AMH-8003-KB Map of Siam, Tonkin, Pegu, Ava and Arakan

AMH-8003-KB Map of Siam, Tonkin, Pegu, Ava and Arakan

Nederlands: Kaart van Siam, Tonkin, Pegu, Ava en Arakan. Carte des Royaumes de Siam, de Tunquin, Pegu, Ava, Aracan &cc. / Pour Servir à l'Histoire Generale des Voyages. Kaart der Koningryken Siam, Tonkin, Pegu... More

AMH-6670-NA Map of the island of Formosa

AMH-6670-NA Map of the island of Formosa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart van de kusten van Formosa en de Pescadores. Lodingen aangegeven op de kaart. Op de achterzijde zijn strookjes papier geplakt met daarop letters en wo... More

AMH-7975-KB Ambassador being received by the Chinese emperor

AMH-7975-KB Ambassador being received by the Chinese emperor

Nederlands: Ambassadeur op audiëntie bij de Chinese Keizer. Ambassadeur ten Gehoor geleid. L'Ambassadeur conduit à l'Audience. English: Ambassador being received by the Chinese emperor. ... More

AMH-5409-NA Profiles relating to the fort of Tranquera at Melaka

AMH-5409-NA Profiles relating to the fort of Tranquera at Melaka

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Profielen enz., hiertoe behoorende; van verschillende grootte en afmetingen, met 'hiertoe' wordt bedoeld VEL1117. Rechtsboven genummerd: No. 9 Notities verso: No. 7, reg... More

AMH-5410-NA Profiles relating to the fort of Tranquera at Melaka

AMH-5410-NA Profiles relating to the fort of Tranquera at Melaka

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van een tweede project tot versterking van het front van Tranquera. Rechtsboven genummerd: No. 8 Notities verso: No. 7H, reg 6 / 597 [in potlood]. ... More

AMH-5546-NA Map showing the journeys of Abel Tasman

AMH-5546-NA Map showing the journeys of Abel Tasman

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Carten dese landen zin ontdect by de Compagnie-ondeckers, behalven het Norderdeelt van Nova-Guina ende het West-eynde van Java; dit warck aldus by malkanderen gevoecht wt... More

AMH-5624-NA Map of the island of Ambon

AMH-5624-NA Map of the island of Ambon

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van Amboina. Met loodingen. Bijzonderheden: de kaart maakt deel uit van de Atlas Vingboons. De kaart is voorzien van een passe-partout. Cf. Österreichische Nation... More

AMH-6712-KB Map of the city and fort of Puerto Rico

AMH-6712-KB Map of the city and fort of Puerto Rico

Nederlands: Plattegrond van stad en fort Porto Rico. Grondt-teekening vande Stadt en Kasteel Porto rico ende gelegenheyt vande Haven. In San Juan, Porto Rico is alleen het kleine fort Canuela in 1625 een paar m... More

AMH-6766-NA Map of Sao Luis de Marranhao

AMH-6766-NA Map of Sao Luis de Marranhao

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond van "Maragnon in Zuid-America ten westen van Brasiel" (St. Luiz de Maranhao). Plattegrond van Sao Luis de Marranhao. Maragnan in Zuid America ten westen van B... More

AMH-7214-KB The conquest of Hoetemoeri

AMH-7214-KB The conquest of Hoetemoeri

Nederlands: De verovering van Hoetemoeri. Hoetemoeri is een dorp op het eiland Hitu, dat in 1618 door gouverneur Van Speult onderworpen werd. De afbeelding is afkomstig uit het het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indi... More

AMH-7271-KB Map of the south African coast from Saldanha Bay up to and including the Cape of Good Hope and False Bay

AMH-7271-KB Map of the south African coast from Saldanha Bay up to and...

Nederlands: Kaart van de Afrikaanse zuidkust van Saldanhabaai tot en met Kaap de Goede Hoop en False Bay. Linksboven: No: 43. De kaart is afkomstig uit: 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. Cf. Ös... More

AMH-7940-KB View of Elmina castle and fort Koenraadsburg

AMH-7940-KB View of Elmina castle and fort Koenraadsburg

Nederlands: Gezicht op kasteel Elmina en fort Koenraadsburg. Gezigt van 't Kasteel Del-Mina, getrokken uit Barbot en Dapper. Vüe du Chateau de St. Georges de Mina, / tireé de Barbot et de Dapper. Conradsbourg s... More

AMH-6577-KB Bird's eye view of the city of Goa

AMH-6577-KB Bird's eye view of the city of Goa

Nederlands: Plattegrond in vogelvlucht van de stad Goa. A Ilhae cidade de Goa metropolitana da Indiae partes orientais que esta en 15 graos da banda do norte. Er liggen enkele Portugese Oost-Indiëvaarders voor ... More

AMH-7990-KB Map of the Moluccas - Public domain old map

AMH-7990-KB Map of the Moluccas - Public domain old map

Nederlands: Kaart van de Molukken. Carte Particuliere des Isles Moluques. / Byzondere Kaart der Molukze Eylanden. Deze kaart is gebaseerd op de kaart van Willem Blaau uit ca. 1630. Cf. Österreichische Nationa... More

AMH-8103-KB View of Murderers' Bay (New Zealand)

AMH-8103-KB View of Murderers' Bay (New Zealand)

Nederlands: Gezicht op de Moordenaarsbaai (Nieuw Zeeland). Baye des Meurtriers / De Moordenaars Baay. De prent is gebaseerd op een afbeelding uit het reisjournaal van Abel Tasman. English... More

AMH-8140-KB Fishing canoes at Elmina and slaves going on board ship at Manfroe

AMH-8140-KB Fishing canoes at Elmina and slaves going on board ship at...

Nederlands: Visserskano's bij Elmina en het aan boord gaan van slaven bij Manfroe. A. Fishing Cannoes of Mina 5. or 600 at a time / B. Negro's Cannoes, carrying Slaves, on board of Ships att Manfroe. Op de afbe... More

AMH-5539-NA Map of a part of Celebes and Ternate and Tidore

AMH-5539-NA Map of a part of Celebes and Ternate and Tidore

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Noord en een gedeelte van de Oostkust van Celebes, de Sangi en Talautsche Eilanden, de Zuidkust van Magindanao, Ternate, Tidor enz. Notities verso: vier kaar... More

AMH-6474-KB View of Gamme Lamme on Ternate

AMH-6474-KB View of Gamme Lamme on Ternate

Nederlands: Gezicht op Gamme Lamme op Ternate. Insulae Ternati. Civitas Gamme Lamme. Voor de kust liggen diverse Molukse vaartuigen voor anker, en rechts bij A en B, liggen twee Europese Oost-Indiëvaarders. Cf... More

AMH-6986-KB Punto Gale overrun by Willem Jacobsz. Coster (cropped)

AMH-6986-KB Punto Gale overrun by Willem Jacobsz. Coster (cropped)

Nederlands: Punto Gale ingenomen door Willem Jacobsz. Coster. De verovering vond plaats op 9 februari 1640, ten koste van de Portugezen die de stad tot dat moment in handen hadden. English... More

AMH-6646-KB Merchants of various origin in Bantam

AMH-6646-KB Merchants of various origin in Bantam

Nederlands: Kooplieden van verscheidene origine in Bantam. De rechter koopman heeft een weeginstrument in handen. Op de achtergrond is een baai te zien. English: Merchants of various orig... More

AMH-6659-KB Map of Asia - Public domain vintage map

AMH-6659-KB Map of Asia - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Azië. Asia. Bij het inkleuren is een fout gemaakt: de groene lijn langs de Afrikaanse kust is doorgetrokken tot de overzijde van de Middellandse Zee. De vorm en plek van Alaska kloppen ni... More

AMH-7325-KB Map of the city of S. Luis de Maragnon

AMH-7325-KB Map of the city of S. Luis de Maragnon

Nederlands: Plattegrond van de stad S. Luis de Maragnon. Urbs s. Lodovici in Maragnon. Rechtsonder: no: 52. Legenda: A. Castrum. / B. Suggestus militaris. / C. Templum. / D. Locus exscensionis nostrorum. Cf. N... More

AMH-7876-KB Map of the world - Public domain old map

AMH-7876-KB Map of the world - Public domain old map

Nederlands: Wereldkaart. Proef van eene Aan-eengeschakelde Kaart der Bekende-Deelen des Gantschen Aardbols. An Essay of a New and Compact Map, Containing the known Parts of the Terrestrial Globe / By N. Bellin ... More

AMH-4598-NA Map of Batavia and environs

AMH-4598-NA Map of Batavia and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de stadt Batavia, met het Leeger daerom leggende; gedaen ende uytgegeven door:. In de catalogus Leupe is een verwijzing naar een catalogus van een tentoons... More

AMH-5311-NA Map of the islands of Ternate

AMH-5311-NA Map of the islands of Ternate

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart van de Ternataansche Eilanden, Ternate, Tidor, Halmaheira of Batachina, Macquian, Batchan enz.. Datering: In de inventaris is het jaartal 1711 bij... More

AMH-5561-NA Plan for alterations to the castle at Colombo

AMH-5561-NA Plan for alterations to the castle at Colombo

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plans en profielen van de verschillende bastion enz., hiertoe behoorende, van onderscheiden afmetingen en schaal. Notities verso: Colombo. Profils Relatifs aux Refutation... More

A map of a city with a river running through it AMH-6152-NA Map of the city of Goa - Public domain map

A map of a city with a river running through it AMH-6152-NA Map of the...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond van Goa en omgeving. Geen titel op de kaart. Legenda op de kaart Verclaeringe van Sommige Portugeesche woorden vande voornaemste Plaetsen van Stat en 't Eyla... More

AMH-6478-NA Map of Poedoecoedieirroepoe near Moelipattoe

AMH-6478-NA Map of Poedoecoedieirroepoe near Moelipattoe

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): "Generaale beschrijvingh der landpaalen gelegen en sortabel onder het gebiet van d'Ed. O.I.C. in den omtrek van het geheel mitsgaders wijduijtstreckent eijlant Ceijlon be... More

AMH-6957-KB Conquest of Diu by the Portuguese in 1535

AMH-6957-KB Conquest of Diu by the Portuguese in 1535

Nederlands: Inname van Diu door de Portugezen in 1535. Rechtsvoor staat een schip in brand. Ook het fort heeft het zwaar te verduren. English: Conquest of Diu by the Portuguese in 1535. In... More

AMH-6971-KB Bird's eye view of the island of Manaar

AMH-6971-KB Bird's eye view of the island of Manaar

Nederlands: Vogelvlucht van het eiland Manaar. 't Eylandt Manaer. Rechts ligt het fort. English: Bird's eye view of the island of Manaar. -'t Eylandt Manaer. On the right the fort is depicted.

AMH-7220-KB Map showing the route taken by Abel Tasman

AMH-7220-KB Map showing the route taken by Abel Tasman

Nederlands: Kaart met de route van Abel Tasman. Kaart der Reyse van Abel Tasman volgens syn eygen opstel. De kaart is afkomstig uit het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. Linkerbovenhoek: C... More

AMH-7929-KB Map of Celebes, the Moluccas and the Philippines

AMH-7929-KB Map of Celebes, the Moluccas and the Philippines

Nederlands: Kaart van Celebes, de Molukken en de Filipijnen. Kaart van de Fillippynse, Celebes, en Molukse-Eilanden. Carte des Isles Philippines Celebes et Moluques. English: Map of Celeb... More

AMH-8572-NA Map of the island of Tamarica

AMH-8572-NA Map of the island of Tamarica

Nederlands: Kaart van het eiland Tamarica. Titel in Catalogus Leupe (NA): Afbeeldinge van het Eyland Tamagua, mitsgaders d'affteyckeninge van des vyandts forten, mitsgaders d'onse. Affbeeldingh van het Eylandt... More

Antique print of the Batticaloa Fort, 1672

Antique print of the Batticaloa Fort, 1672

Antique print of the Batticaloa Fort, Sri Lanka by Baldaeus, printed in 1672 for the Dutch first edition of Baldaeus' work 'A true and exact description of the most celebrated East-India coasts of Malabar and C... More

Robert Jacob Gordon - AMH-2655-NA Map of Cabo de Goede Hoop

Robert Jacob Gordon - AMH-2655-NA Map of Cabo de Goede Hoop

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van Cabo de Goede Hoop, met de situatie en vestingwerken die sig rondsomme dit Vlek bevinden. Legenda: A-z; 1-25 Aantekening in potlood: Getekend door R.J. Gordon, v... More

AMH-4664-NA Map of the city and fort at Japara

AMH-4664-NA Map of the city and fort at Japara

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaarte van 't Fort en stad Japara, mitsgaders de aanwysing der posten, so als deselve op ordre van de heer Cornelis Speelman in den Jare 1677 beset geweest zyn. Datering ... More

AMH-5421-NA Map of Java - Public domain vintage map

AMH-5421-NA Map of Java - Public domain vintage map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan de L'Ile de Java. Notities verso: 602 a English: Title in the Leupe catalogue (NA): Plan de L'Ile de Java. Notes on reverse: 602 a

AMH-5581-NA Map of the hospital at Batavia

AMH-5581-NA Map of the hospital at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): De Plan off Grondteekening van 's Comps. Binnen-Hospitaal te Batavia, alsmede de wooningen en aanhoorige gebouwen enz.. Notities verso: Teekening van 't binnen hospitaal ... More

AMH-6130-NA View of Ambon - Public domain vintage map

AMH-6130-NA View of Ambon - Public domain vintage map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gezicht op de stad Amboina van de zeezijde. De afbeelding toont een havenplaats met op de achtergrond enkele bergen. Op de rede liggen grote Oostindiëvaarders die de Nede... More

AMH-6461-KB The vessels undertaking the first voyage led by De Houtman

AMH-6461-KB The vessels undertaking the first voyage led by De Houtman

Nederlands: De schepen van de eerste schipvaart onder leiding van De Houtman. Mauritius. De Jacht. Hollandia. Amsterodamum. English: Vessels taking part in the first voyage led by De Hout... More

AMH-6664-KB Map of India - Public domain vintage map

AMH-6664-KB Map of India - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van India. 't Half Eilandt van Indiën / Aan deze zyde van den Gangesstroom waar in leggen de Ryken van Decana, Golconda, Bisnagar, en Malabar. De kaart heeft een inzet met daarop de Malabaars... More

AMH-8009-KB Map of the Menam River, with Bangkok and Ayuthaya

AMH-8009-KB Map of the Menam River, with Bangkok and Ayuthaya

Nederlands: Kaart van de Menam rivier, met Bangkok en Ayuthaya. Kaart van den Loop der Riviere Menam, van Siam tot aan de Zee, Door eenen Fransen Ingenieur op de Plaatsen zelfs geligt. Carte du Cours du Menam ... More

AMH-8039-KB Map of the Gulf of Mexico

AMH-8039-KB Map of the Gulf of Mexico

Nederlands: Kaart van de Golf van Mexico. Kaart van de Golf van Mexico, en van de Amerikaanse Eilanden / Carte du Golphe du Mexique et des Isles de l'Amerique. English: Map of the Gulf of ... More

AMH-8076-KB Floor plan of the fort of Dickscove

AMH-8076-KB Floor plan of the fort of Dickscove

Nederlands: Plattegrond van fort Dickscove. Plan du Fort Anglois de Dickscove / Situé a la Coste de Guinée. Rechtsonder: Tome IV. No: 2. English: Floor plan of the fort of Dickscove. Pla... More

AMH-2553-NA Map of Saldanha Bay - Public domain old map

AMH-2553-NA Map of Saldanha Bay - Public domain old map

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van de Saldanhabay met de Eilanden, klippen, banken, reven daarin gelegen, benevens aanwyzing der diepten, ankerplaatsen enz.. Plankaart van de Saldanha-baai waa... More

AMH-2584-NA Map of the fort at Cananoor

AMH-2584-NA Map of the fort at Cananoor

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Grondteekening van de Fortresse Cananoor, leggende ongeveer 36 mylen benoorden de Hoofdstad Cochim, ter Custe Malabaar op een Steenrots enz.. Jaartal overgekomen Brieven ... More

AMH-4532-NA Map and elevation of the Van Eck redoubt at Mature

AMH-4532-NA Map and elevation of the Van Eck redoubt at Mature

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan et Profils de la redoute van Eck, aux ille de Ceilon, 200 Toises de Mature. Legenda: A-N Notities verso: [Blauw etiket ODG] nr: 47 Redout van Eck; [Gedrukt etiket] ... More

AMH-5164-NA Map of Quinam, Toncquin, Cochin-China and Aynam

AMH-5164-NA Map of Quinam, Toncquin, Cochin-China and Aynam

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart van de Kust van Quinam, Toncquin en Cochin-China, van R. Cantaon tot aan Punta Lamtaon, benevens het Eyland Aynam en Isla de Pracel. Op linnen gep... More

AMH-6608-KB Map of the Arabian Peninsula

AMH-6608-KB Map of the Arabian Peninsula

Nederlands: Kaart van het Arabisch Schiereiland. Nova Totius Arabiae Foelicis, Petraeae, et Desertae, descriptio per Jac. Meurs. English: Map of the Arabian Peninsula. Nova Totius Arabiae ... More

AMH-6765-NA View of Sao Luis de Maranhao

AMH-6765-NA View of Sao Luis de Maranhao

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gezicht op "de stad St. Lodewijk" (St. Luiz de Marnhao) en omstreken van de zeezijde. Gezicht op Sao Luis de Maranhao. Maragnon. Bijzonderheden: de kaart maakt deel uit v... More

AMH-7965-KB Map of the mouth of the Canton River (cropped)

AMH-7965-KB Map of the mouth of the Canton River (cropped)

Nederlands: Kaart van de monding van de rivier Kanton. Kaart van 't Inkoomen der RIviere van Kanton, / Geschikt volgens de Nieuwste Waarneemingen, door N. B., Ingenieur des Fransen Zeevaards. Carte de l'Entrée... More

AMH-7980-KB Map of Java - Public domain vintage map

AMH-7980-KB Map of Java - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Java. Nieuwe Kaart van het Eiland Java, Geschikt volgens de jongste Waarneemingen op Order der Nederlandsche O.I. Maatschappy gedaan. Nouvelle Carte de l'Isle de Java, Dressée suivant les... More

AMH-8113-KB Map of the west coast of Africa

AMH-8113-KB Map of the west coast of Africa

Nederlands: Kaart van de Afrikaanse Westkust. Cote occidentale de L'Afrique Frequentée Par Les Europeans. English: Map of the west coast of Africa. Cote occidentale de L'Afrique Frequenté... More

AMH-2483-NA Map of Cape of Good Hope

AMH-2483-NA Map of Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, hier wordt de titel bedoeld van VEL0835: Plan der situatie van de Caap de Goede Hoop. Notities verso: Blauw etiket Depot-generaal Nr. 2 Situatie van Kaap ... More

AMH-2495-NA Plan for a new fort at Rio de la Goa

AMH-2495-NA Plan for a new fort at Rio de la Goa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de nieuwe fortresse en daaromheen gelegen grond. Legenda: A-M English: According to the Leupe (NA) catalogue, the original title reads: Pla... More

AMH-2513-NA The bay of Trinconomale - Public domain map

AMH-2513-NA The bay of Trinconomale - Public domain map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Passage Beoosten en Bewesten 't Compagnies Eiland en bekwame Kielplaats in de Baay van Trinconomale. Notities verso: Nr. 12 Trinconomale. English: A... More

AMH-2530-NA Chart of Table Bay - Public domain old map

AMH-2530-NA Chart of Table Bay - Public domain old map

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Deze kaart is niet in de catalogus Leupe beschreven. Titel volgens cartouche: Kaart van de Tafel baay vertoonende de reede van C. de Goede Hoop te Amsterdam by Joannes... More

AMH-2558-NA Chart of the river of Arrakan

AMH-2558-NA Chart of the river of Arrakan

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Rivier van Arakan, van de Mond tot de Stad van dien naam. Met aanduiding van de Hollandse loge ten zuiden van Arakan. Notities verso: A. A. nr. 30 en verso ... More

AMH-2559-NA Chart of part of the Malacca Straits

AMH-2559-NA Chart of part of the Malacca Straits

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Verbeterde Kaart van een gedeelte der Straat Malacca enz. Rechts onder is de vestiging van de Nederlanders weergegeven. English: According to the Le... More

AMH-2607-NA Map of the small fort at Padricotta Parri

AMH-2607-NA Map of the small fort at Padricotta Parri

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA]: Plan van de Pagger op Padricotta Parri. Rechts boven: 235 Bijschrift Catalogus Leupe: Overgekomen van Malabar, 1718. Behoorende bij het rapport van de expeditie van den s... More

AMH-2627-NA Floor plan of the new lodge to be built at Brotchia

AMH-2627-NA Floor plan of the new lodge to be built at Brotchia

Nederlands: Titel catalogus Leupe: Platte grond voor de nieuw te bouwen Logie te Brotchia. Plattegrond van de 1ste verdieping van het nieuwe loge-gebouw. Legenda: A-Q Rechts onder: 589 e. Notities verso: Nr. 1... More

AMH-2650-NA Map of the beaches to the west and east of the castle at Batavia

AMH-2650-NA Map of the beaches to the west and east of the castle at B...

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van de Stranden en gesamentlyke situatie der bewesten en beoosten 't Kasteel Batavia gelegene landen en tuynen, van den Mond der Rivier Anké af tot voorby den Mo... More

AMH-4205-NA Map of Jaffnapatnam - Public domain old map

AMH-4205-NA Map of Jaffnapatnam - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Beschryving ende Caarten van den eylande Ceylon. Bij deze kaart behoren de kaarten uit de serie VEL0928(1)-(24). Bijschrift catalogus Leupe: De [bijbehorende] beschrijvin... More

AMH-4481-NA Maps and elevations for waterworks on the 'Groote Rivier' at Batavia

AMH-4481-NA Maps and elevations for waterworks on the 'Groote Rivier' ...

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Plans, profilen enz. van het Nieuwe Verlaat. Notities verso: 1736 N 2 / 2175 [moet het folionummer in de band OBP zijn]. Op deze afbeelding is de kaart te zien met de... More

AMH-4482-NA Planned reduction of the fort at Cananoor with several changes

AMH-4482-NA Planned reduction of the fort at Cananoor with several cha...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan en Project als voren, met eenige veranderingen, hier wordt bedoeld de titel van VEL0890: Plan en Project ter reductie van Cananoor, met eenige veranderingen. Deze ka... More

AMH-4483-NA Map of the city and fort at Cochin

AMH-4483-NA Map of the city and fort at Cochin

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, hier wordt bedoeld de titel van VEL0901: Plan der Stadt en Fortres, sodanig als hetselve geleegen was in de Maand February 1767, benevens een gedeelte van... More

AMH-4498-NA View of the training college at Naloer

AMH-4498-NA View of the training college at Naloer

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afteekening van het Kweekschool tot Naloer. Vogelvlucht afbeelding van de kweekschoolgebouwen en tuinen. Met perforaties. Notities verso: nrs. 23; 526; 586b. ... More

AMH-4506-NA Profiles of the fort at Trinconomale

AMH-4506-NA Profiles of the fort at Trinconomale

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Hoofdproject Plan van Trinkonomalé, volgens 't ontwerp van den Heer de la Lustière, tot beter onderzoek daarvan, vergroot en gedetailleerd. Notities verso: [Blauw etiket ... More

AMH-4548-NA Maps of the entrenchments at Arandere, Tontotte, Ruanelle and Sitavaque

AMH-4548-NA Maps of the entrenchments at Arandere, Tontotte, Ruanelle ...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van Arandere, gelegen ruim 10 myl oostwaarts van Negombo; shcaal 20 Roeden = 60 strep.; omgerekende schaal [1 : 1255]. VEL1074a: Verheven teekening van Tontotte, 9 a... More

AMH-4550-NA Maps of the entrenchments at Pittuancarre, Mapulegam, Pittigelle and Accuras

AMH-4550-NA Maps of the entrenchments at Pittuancarre, Mapulegam, Pitt...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van Pittuancarre, 1 a 1,5 in het noordoosten van Caliture gelegen; 12 Roeden = 109 strep.; omgerekende schaal [1 : 414]; VEL1076a: Plan van de Pagger Mapulegam, gele... More

AMH-4586-NA Map of the city and the castle at Batavia

AMH-4586-NA Map of the city and the castle at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de stadt en het Casteel van Batavia, met een gedeelte van desselfs Voorsteeden en meerdere Buytenplaatsen. Kopie uit 1764 naar de situatie van 1762. Bij de boven... More

AMH-4591-NA Map of the castle and city of Batavia

AMH-4591-NA Map of the castle and city of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grondteekening der vestingwerken van de stad en Kasteel Batavia, benevens daar volgende batteryen. De naam van de kopieerder Heymerd van Breda is bijgeschreven. St... More

AMH-4619-NA View of the city of Palembang

AMH-4619-NA View of the city of Palembang

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de stad Palimbangh, door Jan van der Laen, als Commandeur verovert en verdestrueert. Met potlood is op de kaart bijgeschreven 1660 ? en daaronder iets onle... More

AMH-4623-NA View of the bay at Firando

AMH-4623-NA View of the bay at Firando

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gezigt van de reede op de baai en stad Firando. Rechts boven genummerd: 40.c. De kaart is rondom beplakt met een strook rijstpapier. Notities verso: N 2: 43 [in potlood, ... More

AMH-4640-NA View of the general's residence at the castle at Batavia

AMH-4640-NA View of the general's residence at the castle at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gront en Stant-affteeckeningh van het nieuw gebouwde Generaelshyus binnen 't Casteel Batavia. In potlood genummerd: 1231. In catalogus Leupe is een verwijzing naar een ca... More

AMH-4650-NA Map of Onrust - Public domain vintage map

AMH-4650-NA Map of Onrust - Public domain vintage map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van 't Eyland Onrust, buyten Batavia. Aan de boven en onderrand is een strook rijstpapier van 5 cm geplakt. Rechts boven genummerd: 3.d. Notities verso: N2 : 7 [i... More

AMH-4704-NA Map of Victoria Castle at Ambon

AMH-4704-NA Map of Victoria Castle at Ambon

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, bedoeld wordt de titel van VEL1337: Plan van 't kasteel Nieuw-Victoria. Genummerd: No. 3. Notities verso: No. 3 / 657 [met vette cijfers gestempeld op ee... More

AMH-4713-NA The Hardenburg Fort on Cambello mountain

AMH-4713-NA The Hardenburg Fort on Cambello mountain

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Vertooninge van de fortificatie op den bergh van Cambelle, comende van den Noort, langs strant aff van Lissidi. Rechts boven genummerd: 383 [moet het folionummer in de ba... More

AMH-4741-NA Map of Batavia and environs

AMH-4741-NA Map of Batavia and environs

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, bedoeld wordt de titel van VEL0421: Kaart van de Stranden en gesamentlyke situatie der bewesten en beoosten 't Kasteel Batavia gelegene landen en tuyn... More

Previous

of 25

Next