The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

atlas of mutual heritage

2,484 media by topicpage 1 of 25
AMH-2473-NA Ground plan, in elevation, of the north side of the Fort of Good Hope

AMH-2473-NA Ground plan, in elevation, of the north side of the Fort o...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Grondteyckeningh van het voorwerck aen de N. zyde van 't fort de Goede Hope, met de nodige gebouwen daarin gestelt. Legenda: A-S Gerestaureerd op linnen. Fort met de pun... More

AMH-2474-NA Ground plan of a stone well, on the western side of the Fort of Good Hope

AMH-2474-NA Ground plan of a stone well, on the western side of the Fo...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afteekening van een steenen drinckwaterback, ongeveer een goede steenworp aan de westzyde van het fort de Goede Hoop. Rechts van de drinkwaterbak is een moeras en een oud... More

AMH-2475-NA Ground plan of the Fort of Good Hope, with the gardens of the VOC and several buildings

AMH-2475-NA Ground plan of the Fort of Good Hope, with the gardens of ...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van 't Fort de Goede Hoop, 's Comps. tuyn en eenige publique en particuliere gebouwen, daaromtrent. Plattegrond van de tuinen, de particuliere en publieke gebouwen m... More

AMH-2476-NA Blueprint for the fortification of Cape of Good Hope

AMH-2476-NA Blueprint for the fortification of Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus leupe (NA): Concept van 't Plaan de Caap de Goede Hoop (te versterken). Opschrift van de profieltekening die eronder is aangehecht: Profil van de batterij van 24 stucken Cannon als o... More

AMH-2477-NA Ground plan of the Fort of Good Hope

AMH-2477-NA Ground plan of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fortres de Goede Hoop. Notities verso: Fort de Goede Hoop uit Brieven en Papieren van de Kaap overgekomen in 1691 nr. 45; 498 u. Legenda: A-S Genoemde terme... More

AMH-2478-NA Fort of Good Hope, waterfront perspective

AMH-2478-NA Fort of Good Hope, waterfront perspective

'Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): T Casteel de Goede Hoop, in het perspectief van de waterkant af te sien. Inzetkaart boven: Verklaring van 't Casteel de Goede Hoop, hiernevens in perspectief afgebeeldt.... More

AMH-2479-NA Blueprint for the fortification of the Fort of Good Hope

AMH-2479-NA Blueprint for the fortification of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan ter versterking van fortres de Goede Hoop. Rechtsboven: N:o 15. In de marge: 2e Caap 1720 overgekomen fol. 791. Gerestaureerd op linnen. Door Leupe toegeschreven aan... More

AMH-2480-NA Plan for the enlargement of the Fort of Good Hope

AMH-2480-NA Plan for the enlargement of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, hier wordt bedoeld de titel van VEL0832: Plan ter versterking van het fortres de Goede Hoop. Opmerking NA: Kaart van de Tafelbaai, van het Paardeneiland t... More

AMH-2481-NA Ground plan of the fortifications at the Cape of Good Hope

AMH-2481-NA Ground plan of the fortifications at the Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van fortificatien aan de Kaap de Goede Hoop. Notities verso: Plan van de fortificatie uit brieven en papieren van de kaap overgekomen. Legenda: 1-7 Termen vermeld op... More

AMH-2482-NA Map of Cape of Good Hope

AMH-2482-NA Map of Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan der situatie van de Caap de Goede Hoop. Notities verso: Blauw etiket Depot-Generaal 'Nr. 3 Plan van de Tafelbay met de fortificatiën; Register 10 deel 1; Folio 39.. ... More

AMH-2483-NA Map of Cape of Good Hope

AMH-2483-NA Map of Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, hier wordt de titel bedoeld van VEL0835: Plan der situatie van de Caap de Goede Hoop. Notities verso: Blauw etiket Depot-generaal Nr. 2 Situatie van Kaap ... More

AMH-2484-NA Map of Cape of Good Hope

AMH-2484-NA Map of Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Waare Platte Caart van Cabo de Goede Hoop, met alle fortificatien, Redouten en Batteryen. Notities verso: Blauw etiket Depot-Generaal Nr. 5; Plan en plattegrond van Caap ... More

AMH-2485-NA Ground plan of the Fort the Good Hope

AMH-2485-NA Ground plan of the Fort the Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan en Caart van het Fort en Vlek an Cabo de Goede Hoop, so als het in het jaar 1767 [is] gefortificeert en betimmert geweest. Legenda: A 1-14; B 15-40 Topografische na... More

AMH-2486-NA Ground plan of the hospital at Cape of Good Hope

AMH-2486-NA Ground plan of the hospital at Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van het Ziekenhuis of hospitaal aan de Kaap de Goede Hoop. Notities verso: Model van het ziekenhuis aan de Kaap uit brieven en papieren Kaap overgek. 1697, n... More

AMH-2487-NA Ground plan of the stables at Cape of Good Hope

AMH-2487-NA Ground plan of the stables at Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van S. Ed. Comps. stal met het daaragter liggend plein. Notities verso: Blauw etiket 'Nr. 1 Plan van de compagnies stal aan Kaap de Goede Hoop' register 11, deel 1, ... More

AMH-2488-NA Construction drawings of buildings at the Cape of Good Hope

AMH-2488-NA Construction drawings of buildings at the Cape of Good Hop...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plans en opstanden van eenige gebouwen aan de Kaap de Goede Hoop. Detailtekeningen en dwarsprofielen van raamkozijnen en gevelbalk met uurwerk. Linksboven: N:o 16. ... More

AMH-2489-NA Plan of several batteries to be built at Simon's Bay

AMH-2489-NA Plan of several batteries to be built at Simon's Bay

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, met eenige veranderingen, hier wordt bedoeld de titel van VEL0844: Plan van eenige aan te leggen Batteryen in de Simons Baai. Plattegrond van de aanleg va... More

AMH-2490-NA Post of the company at Rio d'Lagoa

AMH-2490-NA Post of the company at Rio d'Lagoa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Aftekeninge van 's Comps. Post aen Rio d'Lagoa, afgepeylt en opgemaekt door: Jacob de Bucquoij 1721. Plattegrond van de VOC-post aan Rio de la Goa, met aangegeven de inde... More

AMH-2491-NA Post of the Company at Rio d'Lagoa

AMH-2491-NA Post of the Company at Rio d'Lagoa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan voor 's Comps. post te Rio de la Goa. Plan van VOC-post aan Rio de la Goa. Notities verso: 5 stuks kaarten zoo van de baai, rivieren, als gebouwen op Rio de la Goa, ... More

AMH-2492-NA Company post at Rio d'Lagoa

AMH-2492-NA Company post at Rio d'Lagoa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan voor 's Comps. post te Rio de la Goa. Plan van VOC-post aan Rio de la Goa. Rechtsboven: 196. Notities verso: 5 stuks kaarten soo van de baay, rivieren, als gebouwen... More

AMH-2493-NA Post of the Company at Rio d'Lagoa

AMH-2493-NA Post of the Company at Rio d'Lagoa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afteekening als voren, met byvoeging van eenige gebouwen, wordt bedoeld de titel van VEL0854: Aftekeninge van 's Comps. Post aen Rio d'Lagoa, afgepeylt en opgemaekt door:... More

AMH-2494-NA Post of the Company at Rio d'Lagoa

AMH-2494-NA Post of the Company at Rio d'Lagoa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afteekening als voren, met byvoeging van eenige gebouwen, wordt bedoeld de titel van VEL0854: Aftekeninge van 's Comps. Post aen Rio d'Lagoa, afgepeylt en opgemaekt door:... More

AMH-2495-NA Plan for a new fort at Rio de la Goa

AMH-2495-NA Plan for a new fort at Rio de la Goa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de nieuwe fortresse en daaromheen gelegen grond. Legenda: A-M English: According to the Leupe (NA) catalogue, the original title reads: Pla... More

AMH-2496-NA Plan of the old fortification A and the new fort B at Rio de la Goa

AMH-2496-NA Plan of the old fortification A and the new fort B at Rio ...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, met de nieuwe uitlegging enz, hier wordt de titel bedoeld van VEL0858: Plan van de Oude Vesting A en de Nieuwe Vesting B. Plantekening van het nieuwe fort... More

AMH-2497-NA Projection of the lodge at Gamron

AMH-2497-NA Projection of the lodge at Gamron

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Project van de Logie op Gamron, in Persien. Notities verso: behoort bij deel II Brieven en papieren van Batavia overgekomen 1698. English: Title acc... More

AMH-2498-NA Map of Tristan de Acunha, Ilha de Ferdonando de Noronho and Cape of Good Hope

AMH-2498-NA Map of Tristan de Acunha, Ilha de Ferdonando de Noronho an...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Eylanden Tristan de Acunha, Ilha de Ferdonando de Noronho, Gezigt van de Caap en het Fort de Goede Hoop. Inzetkaart met aanzichten en plattegronden van de ei... More

AMH-2499-NA Plan of the old fort A and the new fort B at Rio de la Goa

AMH-2499-NA Plan of the old fort A and the new fort B at Rio de la Goa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Oude Vesting A en de Nieuwe Vesting B. Legenda: A-B Plattegrond van de verbouwing van de oude vesting A tot nieuwe vesting B volgens kroon of hoornwerkmodel m... More

AMH-2500-NA Map of Table Bay

AMH-2500-NA Map of Table Bay

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Verbeterde Caerte groot besteck, van de Taeffel-Bay en de buyten Rhee offte ancker gronden. Legenda: A-G Notities verso: Inzet met gezicht op de Kaapse Bergen. Topogr... More

AMH-2501-NA Map of Table Bay

AMH-2501-NA Map of Table Bay

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Tafel Bhay ofte Bhay de Goede Hoope. Kompaslijnen gedrukt bij Willem Blaeu (dit gedrukte papier werd ook na diens sterven in 1638 nog dikwijls gebruikt). Re... More

AMH-2502-NA Map of Table Bay

AMH-2502-NA Map of Table Bay

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Tafelbaay aan de Kaap de Goede Hoop. Notities verso: C 11; Nr. C.B.E / Blauw etiket [Depot-Gen.] Nr. 6 Plan van de Tafelbaij, register 10; deel 1; folio nr. 3... More

AMH-2503-NA Small map of Dassen Island

AMH-2503-NA Small map of Dassen Island

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaartje van het Dassen Eylant. Notities verso: 1656 Van de Kaap 4 deel. English: According to the Leupe (NA) catalogue, the original title reads: Ka... More

AMH-2504-NA Map of Robben Island

AMH-2504-NA Map of Robben Island

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaartje van het Robben Eyland. Aangeduid is de locatie waar het schip 'De Walvis' is vergaan. Notities verso: 1656 Van de Kaap 4 deel. English: Acc... More

AMH-2505-NA Map of newly bought lands at Rio de la Goa

AMH-2505-NA Map of newly bought lands at Rio de la Goa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Caert van s' Comps. nieuw aangekochte Landen aen Rio de la Goa. Kaart van Rio de la Goa waarop de nieuw aangekochte gronden van de VOC met rood zijn aangegeven. Notities ... More

AMH-2506-NA The Company's trading post at De Lagoa and surrounding lands

AMH-2506-NA The Company's trading post at De Lagoa and surrounding lan...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Het inkomen van de la Goabaai, s' Comps. post en omliggende landen. Notities verso: Rio de la Goa 1721-1724 No 6. Schrift in marge in blauw potlood: Lorenzo Marques Dela... More

AMH-2507-NA Map of the harbour of the city of Mocha

AMH-2507-NA Map of the harbour of the city of Mocha

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Reede voor de Stad Mocha, met een gezigt op de Stad. Geschenk van het gemeentebestuur Rotterdam, waarschijnlijk in 1866. Notitie op kaart: vgl. missieve min... More

AMH-2508-NA Map of part of the Persian Gulf from Mascate to Pt. Doggeby

AMH-2508-NA Map of part of the Persian Gulf from Mascate to Pt. Doggeb...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van den Persischen Golf van Mascate tot Pt. Doggeby. Drie inzetkaarten met de baai van Mascatta; Rechtsboven: De Bay van Mascatta. Links: Een gedee... More

AMH-2509-NA Map of Caluetty and the shipyard east of Cochin

AMH-2509-NA Map of Caluetty and the shipyard east of Cochin

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van Calvuetty of scheepstimmerwerf, gelegen ten Oosten der Stad Cochin enz. Legenda: A-H Kopie van een plattegrond, linksboven in de hoek staat: Iste Copie. Inzetka... More

AMH-2510-NA Map of part of Mozambique

AMH-2510-NA Map of part of Mozambique

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust bij Mozambique, ter hoogte van 18 graden Z.Br. met de rivier Quelimana, waar het schip Baarsande in het jaar 1711 is verzeilt. Aanteken... More

AMH-2511-NA Map of the harbour at Colombo

AMH-2511-NA Map of the harbour at Colombo

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan der Rhede van Colombo, opgenomen in den jare 1790 door A. A. Buyskes, Lieutenant ter Zee. Notities verso: Colombo 5. Rechtsboven: N:5. Vergelijk TG0628. ... More

AMH-2512-NA Map of Trinconomale and environs

AMH-2512-NA Map of Trinconomale and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van Trinconomale en environs. Legenda: A-C; A: De plaets waer de Engelsche en Fransche gelandt zijn [1795?]; B/C: Geprojecteerd Canaal tot communicatie van de monde... More

AMH-2513-NA The bay of Trinconomale

AMH-2513-NA The bay of Trinconomale

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Passage Beoosten en Bewesten 't Compagnies Eiland en bekwame Kielplaats in de Baay van Trinconomale. Notities verso: Nr. 12 Trinconomale. English: A... More

AMH-2514-NA Harbour or bay of Gale

AMH-2514-NA Harbour or bay of Gale

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Haven of Baai van Gale. Topografische namen vermeld op deze kaart: Magalle, Tangalmoelle, Wacgalmodere, Calenburg, Herkules, Klossenburg, Dangiddere, den Berg van Oenewat... More

AMH-2515-NA The lodge at Ponnekayl

AMH-2515-NA The lodge at Ponnekayl

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afteyckening van de Logie tot Ponnekayl, soodanig deselve door de sterke watervloed van den 25sten November 1720 is gestelt geweest. Legenda: A-G Rechts boven: 777. ... More

AMH-2516-NA Chart of the river of Siam

AMH-2516-NA Chart of the river of Siam

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de rivier van Siam, van de Zee tot aan de Stad Judia. Notities verso: A.A. 32 verso potlood: nr. 6; 33 zie L 267 [=VELH sic. RMH] Catalogus Leupe (NA): a. De St... More

AMH-2517-NA Chart of the inner bay at Trinconomale

AMH-2517-NA Chart of the inner bay at Trinconomale

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Mond der Binnenbay van Trinconomale enz.. Notities verso: Blauw etiket [depot-Generaal v. Oorlog] No. 25 "Kaart van de mond van de binnen baaij van Trinconom... More

AMH-2518-NA Map of the bay of Gale

AMH-2518-NA Map of the bay of Gale

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de baay van Gale. Notities verso: Nr. 8 Gale. Vergelijk met NA VEL0249, inzet linksonder met verschillende teksten. Topografische namen vermeld op deze kaart: B... More

AMH-2519-NA Map of the bay of Gale

AMH-2519-NA Map of the bay of Gale

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, hier wordt de titel bedoeld van VEL0248. Notities verso: Nr. 7 Gale. Vergelijk met NA VEL0248, inzet links onder met verschillende teksten. Topografische... More

AMH-2520-NA Map of Fort Zeelandia

AMH-2520-NA Map of Fort Zeelandia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaarten van de reven enz., voor de Stad Zeelandia enz.. Inzetkaart linksboven Kelangh: Schaalaanduiding 100 Rijnl. roeden = 71 strepen; Omgerekend: [ca. 1:5310] (29 x 37 ... More

AMH-2521-NA Chart of the northern coast of the island of Formosa and Kelangh

AMH-2521-NA Chart of the northern coast of the island of Formosa and K...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Noordkust van het Eiland Formosa met het Eiland Kelang. Zie ook VELH129. Notities verso: Formosa noordhoeck, en 't eyl:t Kelangh, en desselfs haven, No 22. O... More

AMH-2522-NA Map of the island of Mauritius

AMH-2522-NA Map of the island of Mauritius

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van het Eylandt Mauritius. Legenda: A-I Notities verso: Behoort tot de overgekomen brieven en papieren van de Kaap 1666 No 14. English: Accor... More

AMH-2523-NA Map of the island of Mauritius

AMH-2523-NA Map of the island of Mauritius

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van 't Eyland Mauritius. Legenda: A-W English: According to the Leupe catalogue (NA) the original title reads: Kaart van 't Eyland Mauritius. Key: A-W

AMH-2524-NA Map of the north coast of Java with neighbouring islands

AMH-2524-NA Map of the north coast of Java with neighbouring islands

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, hier wordt bedoeld de titel van VEL0374: Kaart van de Noordkust van Java, van Geertruyts Eyland tot aan de hoek van Crawang, met de daarvoor liggende kle... More

AMH-2525-NA Ground plan of a water fort near the river bank of Kali Besar in Batavia

AMH-2525-NA Ground plan of a water fort near the river bank of Kali Be...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plans voor het Nieuwe waterpas op de bank voor de Groote Rivier. Notities verso: Plan van het nieuwpas op de bank van de grote rivier te Batavia. Maakt deel uit van serie... More

AMH-2526-NA Ground plan of a fort on the river at Batavia

AMH-2526-NA Ground plan of a fort on the river at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Project van een Zeefort voor de Rivier van Batavia. Maakt deel uit van serie VEL0383-0419; Deze kaarten hebben betrekking op de peilingen op de bank voor de rivier; Tusse... More

AMH-2527-NA The river of Batavia with plans for new windmills

AMH-2527-NA The river of Batavia with plans for new windmills

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): De Bataviasche Rivier met daarop te stellen molens. Notities verso: nr. 30 De Bataviasche Rivier met de daarop te stellen molens. Maakt deel uit van serie VE0383-0419; De... More

AMH-2528-NA Western territories of Batavia

AMH-2528-NA Western territories of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Het Westelykste gedeelte van Batavia, tusschen de Groote Rivier en de Posten Anké, Keten en Ryswyk, in verband met de uit te voeren waterwerken. Maakt deel uit van serie ... More

AMH-2529-NA Map of the islands of Onrust, Kuyper and Purmerent

AMH-2529-NA Map of the islands of Onrust, Kuyper and Purmerent

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Eilanden Onrust, Kuyper en Purmerent, met de daaromliggende reven, benevens den Mond van de Rivier Tangerang. Notities verso: A. A. Atlas Amsterdam. ... More

AMH-2530-NA Chart of Table Bay

AMH-2530-NA Chart of Table Bay

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Deze kaart is niet in de catalogus Leupe beschreven. Titel volgens cartouche: Kaart van de Tafel baay vertoonende de reede van C. de Goede Hoop te Amsterdam by Joannes... More

AMH-2531-NA Map of the bay of Ambon

AMH-2531-NA Map of the bay of Ambon

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Baay van Amboina. Kopie naar een kaart van C.F. Reimer. Topografische namen op deze kaart vermeld: Leytimor, Hitoe, post Waijnitoe, Klein Hative, Waijhoe, Bat... More

AMH-2532-NA Map of the Persian Gulf

AMH-2532-NA Map of the Persian Gulf

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Deze kaart is niet in de catalogus Leupe beschreven. Titel volgens cartouche: Afteekening van de Perzische Golf met alle desselfs havens, dieptens, ende ankergronden. ... More

AMH-2533-NA Map of the eastern part of Seram

AMH-2533-NA Map of the eastern part of Seram

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van het Oostelykste gedeelte van Ceram. Linksboven: 'T West-eynde van Bouro.; met schaalaanduiding: 1 duitse mijl = 114 strepen; omgerekende schaal [ca. 1:64.977], ... More

AMH-2534-NA Plan of the Fort of Good Hope

AMH-2534-NA Plan of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van het Fort de Goede Hoop en de daaromheen gelegen landen, tusschen de Tafelbaai en Baai Fals. Kaart van de forten, wegen, tuinen van de Compagnie. De zogenaamde p... More

AMH-2535-NA Plan of the Fort of Good Hope

AMH-2535-NA Plan of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Als voren, hier wordt de titel bedoeld van VEL0803 Kaart van het Fort de Goede Hoop en de daaromheen gelegen landen, tusschen de Tafelbaai en Baai Fals. Kaart van de aanl... More

AMH-2536-NA Map of the estates around the Cape of Good Hope

AMH-2536-NA Map of the estates around the Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart der uitgegeven landeryen. Kaart van de landerijen uitgegeven aan de vrije burgers, voorheen werkzaam als VOC-dienaren, aan de Tafelbaai. Volgens een notaitie op de ... More

AMH-2537-NA Map of the estates around the Cape of Good Hope

AMH-2537-NA Map of the estates around the Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, hier wordt de titel bedoeld van VEL0807: Kaart der uitgegeven landeryen. Notities verso: Caarte van de landerijen etc. nr. 31 nr 498 s. Topografische na... More

AMH-2538-NA Map of the Cape

AMH-2538-NA Map of the Cape

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Kaap en de landeryen tot aan het France quartier enz.. Notities verso: A. A. nr. 5b, verso nr. 498 2. Legenda: a-g; 1-12 Topografische namen aangeduid op de... More

AMH-2539-NA Map of Nieuwland, an estate of the VOC located south of Windberg

AMH-2539-NA Map of Nieuwland, an estate of the VOC located south of Wi...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van S. Ed Comps. Landgoed 't Nieuwland, geleegen onder 't Caapsch district Bezuyden den Windberg enz.. Notities verso: gehoort tot bijlage nr. 27 La. B. Blauw etike... More

AMH-2540-NA Model of a mine at the Cape of Good Hope

AMH-2540-NA Model of a mine at the Cape of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Model van een Bergwerck off Mijne. Schetsplattegrond van mijnschachten. Notities verso: nr. 498 v. Legenda: a-r English: According to the Leupe cat... More

AMH-2541-NA Map and elevation of the Fort of Good Hope

AMH-2541-NA Map and elevation of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van fort de Goede Hoop, met profil. Notities verso: Afteekening van het fort aan de Kaap 1653, behoort in brieven en papieren 1653 van de Kaap I, nr. 498c en nr. 244... More

AMH-2542-NA Ground plan and elevation of the Fort of Good Hope

AMH-2542-NA Ground plan and elevation of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, en opstand, hier wordt bedoeld de titel van VEL0814: Plan van fort de Goede Hoop. Notities verso: 't fort de goede hope'nr. 11; 498c en nr. 245 doorgehaal... More

AMH-2543-NA Map of the Fort of Good Hope

AMH-2543-NA Map of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van fort de Goede Hoop, met het daarvoor gelegen Hoornwerk en bygelegen gebouwen, tuinen enz.. Kaart van het fort, de landerijen en gebouwen in omgeving van Kaap de ... More

AMH-2544-NA Ground plan of the Duynhoop redoubt

AMH-2544-NA Ground plan of the Duynhoop redoubt

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de redout Duynhoop. Notities verso: 654 van de Kaap II deel n. 204; 498e. Legenda: a-g English: According to the catalogue Leupe (NA), the... More

AMH-2545-NA Map of the Fort of Good Hope

AMH-2545-NA Map of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fort de Goede Hoop. Plattegrond van het fort met een dwarsdoorsnede van de vestingwal. Notities verso: fort de Goede Hoop van de Kaap 1656 4 deel nr. 498 f;... More

AMH-2546-NA Elevation of the Fort of Good Hope

AMH-2546-NA Elevation of the Fort of Good Hope

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, en opstand, hier wordt bedoeld de titel van VEL0818: Plan van het Fort de Goede Hoop. Notities verso: fort de goede Hoop, van de Kaap 1656 4 deel nr. 498 ... More

AMH-2547-NA Ground plan of the Fort of Good Hope, with the gardens of the VOC and several buildings and stables

AMH-2547-NA Ground plan of the Fort of Good Hope, with the gardens of ...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het fort de Goede Hoop 's Comps. tuynen en bygelegen gebouwen, stallingen enz.. Kaart waarop aangegeven de grondverdeling voor de tuinen van de Compagnie en van ... More

AMH-2548-NA Ground plan of the Fort of Good Hope

AMH-2548-NA Ground plan of the Fort of Good Hope

Nederlands: In catalogus Leupe (NA) de titel: Plan als voren, hier wordt bedoeld de titel van VEL0820: Plan van het fort de Goede Hoop, 's Comp.s tuynen en bygelegen gebouwen, stallingen enz.. Legenda: a-u Noti... More

AMH-2549-NA Plan of the Fort of Good Hope with its gardens and houses

AMH-2549-NA Plan of the Fort of Good Hope with its gardens and houses

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Nader plan als voren [enz.], hier wordt bedoeld de titel van VEL0823: Plan van 's Comps. fort de Goede Hoop, tuinen en huizingen, zoo mede het afgemeten gedeelte, tot he... More

AMH-2550-NA Ground plan of the Fort of Good Hope with the start of a new pentagon

AMH-2550-NA Ground plan of the Fort of Good Hope with the start of a n...

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Plan van fort de Goede Hoop, met het begonnen nieuwe project voor een Vyfhoek, aanleg van de Stad enz.. Legenda: A-Z, a-h De volgende straatnamen staan aangegeven op ... More

AMH-2551-NA Sea level panorama from Table Bay to Saldanha Bay

AMH-2551-NA Sea level panorama from Table Bay to Saldanha Bay

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Zeespiegel van de Tafelbay tot de Saldanhabay, waarin landverkenningen van de Caep S.O. 8 myl, van de Kust van de Saldanha bay totte taeffelbay uytter Zee, Oostelyck d... More

AMH-2552-NA Map of Saldanha bay

AMH-2552-NA Map of Saldanha bay

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van de Saldanhabay met alle deszelfs diepten en gronden. Op linnen gerestaureerd. Topografische namen vermeld op deze kaart: S' E Comp:s Post d' fontijn, Batter... More

AMH-2553-NA Map of Saldanha Bay

AMH-2553-NA Map of Saldanha Bay

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van de Saldanhabay met de Eilanden, klippen, banken, reven daarin gelegen, benevens aanwyzing der diepten, ankerplaatsen enz.. Plankaart van de Saldanha-baai waa... More

AMH-2554-NA Map of Robben Island

AMH-2554-NA Map of Robben Island

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van het Robben Eyland met opgave der dieptens enz.. Aangeduid is de plaats waar het schip 'De Walvis' is vergaan": "De Walvisch / Alhier heeft men / tegens de Wa... More

AMH-2555-NA Map of the bay of Rio de Lagoa

AMH-2555-NA Map of the bay of Rio de Lagoa

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van het inkomen en de gesteldheyd der baey van Rio de Lagoa, Eylandjes, Rivieren, Banken enz.. Legenda: 1-4 Notities verso: Per schip de Zeepost 28 januari 1727... More

AMH-2556-NA Map of the bay at Rio de Lagoa

AMH-2556-NA Map of the bay at Rio de Lagoa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Vervolg van de Groote Caart enz., hier wordt de titel bedoeld van VEL0201. Legenda: 1-4 Notities Verso: Op de zeepost 28 jany 1727 nr. 4. Caerte van de noord Rivier, (ook... More

AMH-2557-NA Map of the coast of Dekan and Canare

AMH-2557-NA Map of the coast of Dekan and Canare

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Kust van Dekan en Canare, van de Kom van Sualy (Soeratte) tot de Rivier Pen. Op de kaart is bij de plaats Zapoer de locatie van de schipbreuk van de schepen ... More

AMH-2558-NA Chart of the river of Arrakan

AMH-2558-NA Chart of the river of Arrakan

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Rivier van Arakan, van de Mond tot de Stad van dien naam. Met aanduiding van de Hollandse loge ten zuiden van Arakan. Notities verso: A. A. nr. 30 en verso ... More

AMH-2559-NA Chart of part of the Malacca Straits

AMH-2559-NA Chart of part of the Malacca Straits

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Verbeterde Kaart van een gedeelte der Straat Malacca enz. Rechts onder is de vestiging van de Nederlanders weergegeven. English: According to the Le... More

AMH-2573-NA Representation of the fort on the island of Kismis

AMH-2573-NA Representation of the fort on the island of Kismis

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de Fortres op het Eiland Kismis. Legenda: A-D Rechts onder in potlood: nr. 866. Notities verso: Rapport nopende 't eijlant Kismus als desselfs fortresse. ... More

AMH-2574-NA Map of the lodge and houses in the city of Souratte

AMH-2574-NA Map of the lodge and houses in the city of Souratte

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van 's Comps. Logies of gehuurde woningen binnen de Stad Souratte. Legenda: nee, wel cijfers en letters aangegeven op de kaart. Plattegrond van de verschille... More

AMH-2575-NA Map of the Company gardens and purchased lands situated nearby at Souratte

AMH-2575-NA Map of the Company gardens and purchased lands situated ne...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Als voren, van 's Comps. tuin en nabygelegen aangekochte landen, hier wordt bedoeld de titel van VEL0871: Aanwijzing van de gebouwen, die men soude kunnen maaken op het g... More

AMH-2576-NA Floor plan of the new lodge at Soeratte

AMH-2576-NA Floor plan of the new lodge at Soeratte

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van 's Ed. Comps. Nieuwe Logie, synde het geweese huys van den overleden Gouverneur Ette Baarchan, enz., streckende met de eene zyde tegens de stadswal langs... More

AMH-2577-NA Map of a piece of land in Suratte

AMH-2577-NA Map of a piece of land in Suratte

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van het stuk grond in Suratte, de Ed. Comp. toebehoorende enz. Legenda op banderol linksboven: 1-16 English: According to catalogue Leupe (NA)... More

AMH-2578-NA Floor plan for the new lodge to be built at Brotchia

AMH-2578-NA Floor plan for the new lodge to be built at Brotchia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond als voren, van de Oude Logie en daarby behoord hebbende gebouwen, hier wordt bedoeld de titel van VEL0876: Platte grond voor de nieuw te bouwen Logie te Brot... More

AMH-2579-NA Map of the residence and warehouses of the company in Amadabat

AMH-2579-NA Map of the residence and warehouses of the company in Amad...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van 's Comps. Woning en Packhuysen in Amed Abaad. Datering catalogus Leupe: 1699 Plattegrond van de indeling van de gebouwen van de Compagnie, gelegen aan de... More

AMH-2580-NA Representation of the lodge at Wingurla

AMH-2580-NA Representation of the lodge at Wingurla

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de Logie op Wingurla. Deze kaart betreft een weergave van de situatie in 1678 en is getekend door Isaac de Graaf na 1690, voor de Atlas Amsterdam. Notities... More

AMH-2581-NA Lodge at Barselor

AMH-2581-NA Lodge at Barselor

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Logie op Barselor, so als deselve sig aan de Landsyde vertoondt. Deze kaart betreft een weergave van de situatie in 1678 en is getekend door Isaac de Graaf na 1690, voor ... More

AMH-2582-NA View of the fort at Mangalor

AMH-2582-NA View of the fort at Mangalor

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gezicht van 't Fort Mangalor. Rechts boven: 20. Notities verso: A. A. nr. 20 verso 499f.. Deze kaart betreft een weergave van de situatie in 1678 en is getekend door Isa... More

AMH-2583-NA Maps of the forts at Cananor, Cranganor, Coylan and Calicoilan

AMH-2583-NA Maps of the forts at Cananor, Cranganor, Coylan and Calico...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van het Ford te Cananor. Deze kaart betreft een weergave van de situatie in 1678 en is getekend door Isaac de Graaf na 1690, voor de Atlas Amsterdam. Linksbo... More

AMH-2584-NA Map of the fort at Cananoor

AMH-2584-NA Map of the fort at Cananoor

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Grondteekening van de Fortresse Cananoor, leggende ongeveer 36 mylen benoorden de Hoofdstad Cochim, ter Custe Malabaar op een Steenrots enz.. Jaartal overgekomen Brieven ... More

AMH-2585-NA Plan to reduce the fort at Cananoor

AMH-2585-NA Plan to reduce the fort at Cananoor

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan en Project ter reductie van Cananoor. Legenda: A-W; 6, 7, 8, CD Topografische namen vermeld op deze kaart: Cananoor, Bastion Zeelandia, Bastion Holland. Deze kaart ... More

Previous

of 25

Next