The World's Largest Public Domain Media Search Engine

art of vietnam

public
29 media by topicpage 1 of 1
Hái dừa - A painting of a man and a woman on a palm tree

Hái dừa - A painting of a man and a woman on a palm tree

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Cổ vật thời Lê trung hưng

Cổ vật thời Lê trung hưng

Antiquities of the Revival Lê period Tiếng Việt: Cổ vật thời Lê trung hưng

Ếch đi học - Drawing. Public domain image.

Ếch đi học - Drawing. Public domain image.

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Đấu vật - A painting of sumo wrestlers wrestling each other

Đấu vật - A painting of sumo wrestlers wrestling each other

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Chuột rước đèn - A painting of a dragon attacking a group of people

Chuột rước đèn - A painting of a dragon attacking a group of people

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Mục đồng thả diều - A painting of a man riding a bull with a kite

Mục đồng thả diều - A painting of a man riding a bull with a kite

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Đám cưới chuột - A painting of cats and mice playing with each other

Đám cưới chuột - A painting of cats and mice playing with each other

"Lao Thu Thu Tan: Old Rat Taking a Bride", a woodblock print, produced by artisans from the village of Dong Ho in North Vietnam. Such prints are tradtionally produced for new year celebrations, and have been e... More

Phú quý - Drawing. Public domain image.

Phú quý - Drawing. Public domain image.

Đông Hồ-style painting. Public domain scan of print / book page depicting birds, ornithology, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Đánh ghen - Drawing. Public domain image.

Đánh ghen - Drawing. Public domain image.

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Chân dung cụ Nguyễn Văn Hậu

Chân dung cụ Nguyễn Văn Hậu

Portrait of Nguyễn Văn Hậu Tiếng Việt: Chân dung cụ Nguyễn Văn Hậu

Mục đồng học bài - A painting of a man sitting on a horse

Mục đồng học bài - A painting of a man sitting on a horse

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Chân dung cụ Nguyễn Chu Ái

Chân dung cụ Nguyễn Chu Ái

Portrait of Nguyễn Chu Ái Tiếng Việt: Chân dung cụ Nguyễn Chu Ái

Tượng Phật Dược Sư trong một ngôi chùa miền Bắc Việt Nam

Tượng Phật Dược Sư trong một ngôi chùa miền Bắc Việt Nam

Bhaiṣajyaguru statue in a temple in Northern Vietnam Tiếng Việt: Tượng Phật Dược Sư trong một ngôi chùa miền Bắc Việt Nam

Art Performance BenHaiRiver

Art Performance BenHaiRiver

Art Performance at the north bank of Ben Hai river during Vietnam War. Description copied from source: Văn công ở bờ Bắc biểu diễn văn nghệ cho đồng bào bờ Nam. Một hình ảnh xúc động 50 năm trước ở đôi bờ Bến ... More

(Toulouse) Orant (Porteur d'offrande) - Royaume de Champa (Vietnam) - Musée Labit

(Toulouse) Orant (Porteur d'offrande) - Royaume de Champa (Vietnam) - ...

Style of Mi-s'on A1-Site of Trà Kiêu, capital of the Cham state of AmaravatiFrançais : Style de Mi-s'on A1-Site de Trà Kiêu, capitale de l'état Cham d'AmaravatiItaliano: Stile di Mi-s'on A1-Sito di Trà Kiêu,... More

Tượng vua An Dương Vương tại đền Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Tượng vua An Dương Vương tại đền Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

King An Dương Vương statue at Cổ Loa Temple, Đông Anh, Hanoi Tiếng Việt: Tượng vua An Dương Vương tại đền Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Lợn âm dương - Public domain dedication image

Lợn âm dương - Public domain dedication image

Tiếng Việt: Tranh Đông Hồ Việt Nam Public domain reproduction of illuminated book or manuscript page, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Sân gà - A painting of a bird surrounded by other birds

Sân gà - A painting of a bird surrounded by other birds

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Chu Dau ceramic plate 1

Chu Dau ceramic plate 1

A ceramic plate from Chu Dau, Viet Nam

Four seasons, lacquer engraving - Vietnam National Museum of Fine Arts - Hanoi, Vietnam - DSC05121

Four seasons, lacquer engraving - Vietnam National Museum of Fine Arts...

Exhibit in the Vietnam National Museum of Fine Arts - Hanoi, Vietnam. This artwork is old enough so that it is in the public domain.

Nghỉ ngơi - A drawing of a man and a cow

Nghỉ ngơi - A drawing of a man and a cow

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Chân dung cụ Lê Quang Việp

Chân dung cụ Lê Quang Việp

Portrait of Lê Quang Việp Tiếng Việt: Chân dung cụ Lê Quang Việp

Chơi chim - A painting of two men and a bird in a cage

Chơi chim - A painting of two men and a bird in a cage

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tranh Đông Hồ - Cá chép

Tranh Đông Hồ - Cá chép

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vinh hoa - A painting of a baby holding a bird

Vinh hoa - A painting of a baby holding a bird

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Mục đồng thổi sáo - A painting of a man riding a cow

Mục đồng thổi sáo - A painting of a man riding a cow

Public domain reproduction of artwork, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tượng Đại Nhật Như Lai ở miền Bắc Việt Nam

Tượng Đại Nhật Như Lai ở miền Bắc Việt Nam

Vairocana statue in Northern Vietnam Tiếng Việt: Tượng Đại Nhật Như Lai ở miền Bắc Việt Nam

Cặp tượng Cáo chín đuôi trên cổng vào đền thờ Lữ Gia, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định

Cặp tượng Cáo chín đuôi trên cổng vào đền thờ Lữ Gia, thị trấn Gôi, Vụ...

Pair of Cáo chín đuôi statues on the entrance to Lữ Gia temple, Gôi town, Vụ Bản, Nam Định Tiếng Việt: Cặp tượng Cáo chín đuôi trên cổng vào đền thờ Lữ Gia, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định

(Toulouse) Danseur à l'écharpe - Royaume de Champa (Vietnam) - Musée Labit

(Toulouse) Danseur à l'écharpe - Royaume de Champa (Vietnam) - Musée L...

Style of Mi-s'on A1-Site of Trà Kiêu, capital of the Cham state of AmaravatiFrançais : Style de Mi-s'on A1-Site de Trà Kiêu, capitale de l'état Cham d'AmaravatiItaliano: Stile di Mi-s'on A1-Sito di Trà Kiêu,... More