The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

arsta

139 media by topicpage 1 of 2
Banken över Årstaviken med tåg.

Banken över Årstaviken med tåg.

Banken över Årstaviken med tåg.

Banken över Årsta viken.

Banken över Årsta viken.

Banken över Årsta viken.

Tågbank över Årstaviken. - Södermanland Sverige
Sigrid och Erik Widerbäck med Sigrids mor, Årsta, Uppsala

Sigrid och Erik Widerbäck med Sigrids mor, Årsta, Uppsala

Sigrid och Erik Widerbäck med Sigrids mor, Årsta, Uppsala

Bild med motiv av Årsta Slott.

Bild med motiv av Årsta Slott.

Bild med motiv av Årsta Slott.

Årsta stationshus, Årsta, Uppsala

Årsta stationshus, Årsta, Uppsala

Årsta stationshus, Årsta, Uppsala

Flyttbuss och lastvagn "Årsta". >>

Flyttbuss och lastvagn "Årsta". >>

Flyttbuss och lastvagn "Årsta". >>

Flyttbuss och lastvagn "Årsta". >>

Flyttbuss och lastvagn "Årsta". >>

Flyttbuss och lastvagn "Årsta". >>

TEKA0004653

TEKA0004653

TEKA0004653

Flyttbuss och lastvagn "Årsta". >>

Flyttbuss och lastvagn "Årsta". >>

Flyttbuss och lastvagn "Årsta". >>

TEKA0004654

TEKA0004654

TEKA0004654

Axel Nyman och Gusten Widerbäck i Årsta, Uppsala 1919

Axel Nyman och Gusten Widerbäck i Årsta, Uppsala 1919

Fotografi klistrat på brunt kartongblad. På baksidan är FN2849 klistrat.

Ingrid och Ulla Liljefors, Årsta, Uppsala 1920

Ingrid och Ulla Liljefors, Årsta, Uppsala 1920

Ingrid och Ulla Liljefors, Årsta, Uppsala 1920

Pråm i närheten vid Årstabron.

Pråm i närheten vid Årstabron.

Pråm i närheten vid Årstabron.

Kassun nummer 6 gjutes för Årstabron.

Kassun nummer 6 gjutes för Årstabron.

Kassun nummer 6 gjutes för Årstabron.

Årstabron från Norra banktippen.

Årstabron från Norra banktippen.

Årstabron från Norra banktippen.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Årstabron sedd från Sjövik.

Luftsluss väntan på montering.

Luftsluss väntan på montering.

Luftsluss väntan på montering.

Årstabron invigd  ca 1929.

Årstabron invigd ca 1929.

Årstabron invigd ca 1929.

Årstabron. Södergående persontåg passerar

Årstabron. Södergående persontåg passerar

Årstabron. Södergående persontåg passerar

Årstabron. Bogserbåt passerar under bron

Årstabron. Bogserbåt passerar under bron

Årstabron. Bogserbåt passerar under bron

Årstabron. Södergående snälltåg passerar

Årstabron. Södergående snälltåg passerar

Årstabron. Södergående snälltåg passerar

Årstabron. Södergående persontåg passerar

Årstabron. Södergående persontåg passerar

Årstabron. Södergående persontåg passerar

Sandtag i stadsdelen Årsta i Uppsala, oktober 1932

Sandtag i stadsdelen Årsta i Uppsala, oktober 1932

Sandtag i stadsdelen Årsta i Uppsala, oktober 1932

Linjebilder inför modellbygge. - Södermanland Sverige
SNJ lok 6 "Sigurd ring" med tåg

SNJ lok 6 "Sigurd ring" med tåg

SNJ lok 6 "Sigurd ring" med tåg

Årstaområdet i Stockholm under uppbyggnad 1947.

Årstaområdet i Stockholm under uppbyggnad 1947.

Årstaområdet i Stockholm under uppbyggnad 1947.

Årsta centrumGrönsakshandel på torgetExteriör

Årsta centrumGrönsakshandel på torgetExteriör

Årsta centrumGrönsakshandel på torgetExteriör

Murning av lättbetong.Trol. vid Årsta i Stockholm.

Murning av lättbetong.Trol. vid Årsta i Stockholm.

Murning av lättbetong.Trol. vid Årsta i Stockholm.

Årsta centrumCykelaffärExteriör

Årsta centrumCykelaffärExteriör

Årsta centrumCykelaffärExteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

Årsta folkskolaInteriör

Årsta folkskolaInteriör

Årsta folkskolaInteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

SjälvbetjäningsbutikInteriör

SjälvbetjäningsbutikInteriör

SjälvbetjäningsbutikInteriör

Flerbostadshus, Årsta"Punkthus"Exteriör

Flerbostadshus, Årsta"Punkthus"Exteriör

Flerbostadshus, Årsta"Punkthus"Exteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

Nybodahemmet (Nybodahemmet flyktningebostäder)Exteriör

Nybodahemmet (Nybodahemmet flyktningebostäder)Exteriör

Nybodahemmet (Nybodahemmet flyktningebostäder)Exteriör

Hus med enkelrumExteriör

Hus med enkelrumExteriör

Hus med enkelrumExteriör

Årsta folkskolaInteriör

Årsta folkskolaInteriör

Årsta folkskolaInteriör

Hus med enkelrumExteriör

Hus med enkelrumExteriör

Hus med enkelrumExteriör

Årstagårdens folkskolaEntré

Årstagårdens folkskolaEntré

Årstagårdens folkskolaEntré

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta centrumExteriör. Forum, nuvarande Folkets Hus.Torg med människor i förgrunden.

Årsta centrumExteriör. Forum, nuvarande Folkets Hus.Torg med människor...

Årsta centrumExteriör. Forum, nuvarande Folkets Hus.Torg med människor i förgrunden.

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

Årstagårdens folkskolaInteriör

Årstagårdens folkskolaInteriör

Årstagårdens folkskolaInteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

Årsta centrum med restaurang

Årsta centrum med restaurang

Årsta centrum med restaurang

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Flerbostadshus, Årsta"Punkthus"Exteriör

Flerbostadshus, Årsta"Punkthus"Exteriör

Flerbostadshus, Årsta"Punkthus"Exteriör

Nybodahemmet (Nybodahemmets flyktningebostäder)Exteriör

Nybodahemmet (Nybodahemmets flyktningebostäder)Exteriör

Nybodahemmet (Nybodahemmets flyktningebostäder)Exteriör

Nybodahemmet (Nybodahhemmet flyktningebostäder)Exteriör

Nybodahemmet (Nybodahhemmet flyktningebostäder)Exteriör

Nybodahemmet (Nybodahhemmet flyktningebostäder)Exteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årstagårdens folkskolaModellfoto

Årstagårdens folkskolaModellfoto

Årstagårdens folkskolaModellfoto

PunkthusInteriör

PunkthusInteriör

PunkthusInteriör

Årsta centrumCykelaffärExteriör

Årsta centrumCykelaffärExteriör

Årsta centrumCykelaffärExteriör

Årsta CentrumExteriör. Vid torget, människor i förgrunden. Bibliotek.

Årsta CentrumExteriör. Vid torget, människor i förgrunden. Bibliotek.

Årsta CentrumExteriör. Vid torget, människor i förgrunden. Bibliotek.

FlerbostadshusPortExteriör

FlerbostadshusPortExteriör

FlerbostadshusPortExteriör

Årstagårdens folkskolaModellfoto

Årstagårdens folkskolaModellfoto

Årstagårdens folkskolaModellfoto

PunkthusInteriör

PunkthusInteriör

PunkthusInteriör

SjälvbetjäningsbutikInteriör

SjälvbetjäningsbutikInteriör

SjälvbetjäningsbutikInteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Flerbostadshus för Epa-personal, ÅrstaExteriör

Flerbostadshus för Epa-personal, ÅrstaExteriör

Flerbostadshus för Epa-personal, ÅrstaExteriör

Årsta teaterInteriör med människor vid bord.

Årsta teaterInteriör med människor vid bord.

Årsta teaterInteriör med människor vid bord.

PunkthusInteriör

PunkthusInteriör

PunkthusInteriör

Årsta folkskolaInteriör

Årsta folkskolaInteriör

Årsta folkskolaInteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

FlerbostadshusExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Årsta folkskolaExteriör

Statens Järnvägar, SJ Ra 847. Snälltåg med Ra-lok.

Statens Järnvägar, SJ Ra 847. Snälltåg med Ra-lok.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Tåg draget av F-lok på Årstabron.

Tåg draget av F-lok på Årstabron.

Tåg draget av F-lok på Årstabron.

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyggt

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyggt

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyggt

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyggt

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyggt

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyggt

Statens Järnvägar, SJ. Svenska Lastbil AB, SLAB magasin i Årsta. Nybyg...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ Dk 561, lokaltåg Årstabron

Statens Järnvägar, SJ Dk 561, lokaltåg Årstabron

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ F 623, Årstabron

Statens Järnvägar, SJ F 623, Årstabron

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar SJ Dk 544 med lokaltåg vid Årstabron,söder om.

Statens Järnvägar SJ Dk 544 med lokaltåg vid Årstabron,söder om.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ F 700

Statens Järnvägar, SJ F 700

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ F 701

Statens Järnvägar, SJ F 701

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ F 623

Statens Järnvägar, SJ F 623

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ F 623, Årstabron

Statens Järnvägar, SJ F 623, Årstabron

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Årsta partihandelcentrum i Stockholm.

Årsta partihandelcentrum i Stockholm.

Årsta partihandelcentrum i Stockholm.

Previous

of 2

Next