The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

arsenalen

576 media by topicpage 1 of 6
Soldater och befäl vid minnesstenen

Soldater och befäl vid minnesstenen

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Konung Gustaf V hälsar på officerare.

Konung Gustaf V hälsar på officerare.

Fred med Ryssland var ett av de främsta målen för den svenska regering, som

Konung Gustaf V tar emot honörsvakt från Kapten Philip von Krusenstierna.

Konung Gustaf V tar emot honörsvakt från Kapten Philip von Krusenstier...

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Honörskompaniets bivack

Honörskompaniets bivack

Series of photographs of Swedish armed forces training exercise. Vicinity of Stockholm, Sweden, 1969.

Kåren håller en av sina första konserter i Ugglans park sommaren 1921. I bakgrunden Strängnäs domkyrka

Kåren håller en av sina första konserter i Ugglans park sommaren 1921....

Kåren håller en av sina första konserter i Ugglans park sommaren 1921. I bakgrunden Strängnäs domkyrka

Galleriet mot lilla matsalen. Bedömt 1920–30-tal.

Galleriet mot lilla matsalen. Bedömt 1920–30-tal.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Musikkåren under musikförvaltare Nils Erikssons ledning spelar "Svenska arméns tapto", och överste Cavalli, ungdomligt spänstig, träder ut från sitt hem.

Musikkåren under musikförvaltare Nils Erikssons ledning spelar "Svensk...

P 10 mm officiella uppvaktning på översten (fd C P3 1942-1956) Erik Cavallis 75-årsdag onsdagen den 14 okt 1970.

Musikkåren konserterar på kaserngården intill klockan vid matsalen, 1930-talet

Musikkåren konserterar på kaserngården intill klockan vid matsalen, 19...

Musikkåren konserterar på kaserngården intill klockan vid matsalen, 1930-talet

Kåren marscherar på Regementsgatan, 1920-talet

Kåren marscherar på Regementsgatan, 1920-talet

Kåren marscherar på Regementsgatan, 1920-talet

Lilla matsalen mot köket. Bedömt 1920–30-tal.

Lilla matsalen mot köket. Bedömt 1920–30-tal.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Kåren marscherar på Regementsgatan, 1920-talet

Kåren marscherar på Regementsgatan, 1920-talet

Kåren marscherar på Regementsgatan, 1920-talet

12 man ur musikkåren ger parkkonsert, 1920-talet

12 man ur musikkåren ger parkkonsert, 1920-talet

12 man ur musikkåren ger parkkonsert, 1920-talet

Stora matsalen mot kungarummet. Bedömt 1920–30-tal.OBS! två bilder.

Stora matsalen mot kungarummet. Bedömt 1920–30-tal.OBS! två bilder.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Kåren konserterar på en stor öppen okänd plats, 1920-talet.

Kåren konserterar på en stor öppen okänd plats, 1920-talet.

Kåren konserterar på en stor öppen okänd plats, 1920-talet.

Kungarummet mot stora matsalen. Bedömt 1920–30-tal.

Kungarummet mot stora matsalen. Bedömt 1920–30-tal.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Musikkåren sittande i en park, 1920-talet

Musikkåren sittande i en park, 1920-talet

Musikkåren sittande i en park, 1920-talet

Kanslihuset från sjösidan. Mässvåningen är vid balkongen. Lägg märke till att flaggstången och flaggan är ritad på bilden. Bedömt 1920–30-tal.

Kanslihuset från sjösidan. Mässvåningen är vid balkongen. Lägg märke t...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Biblioteket mot kaserngården. Bedömt 1920–30-tal.Lägg märke till den akustiska resegrammofonen i bortre vänstra hörnet.

Biblioteket mot kaserngården. Bedömt 1920–30-tal.Lägg märke till den a...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Kåren konserterar i en stor paviljong, troligen i Södertälje. I mitten av fotot musikdir. Viktor Fritzell, 1920-talet.

Kåren konserterar i en stor paviljong, troligen i Södertälje. I mitten...

Kåren konserterar i en stor paviljong, troligen i Södertälje. I mitten av fotot musikdir. Viktor Fritzell, 1920-talet.

Lilla matsalen mot sjösidan. Bedömt 1920–30-tal.

Lilla matsalen mot sjösidan. Bedömt 1920–30-tal.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Musikkåren iklädd modell ä, i skogsterräng, 1920-1930-talet

Musikkåren iklädd modell ä, i skogsterräng, 1920-1930-talet

Musikkåren iklädd modell ä, i skogsterräng, 1920-1930-talet

Kungarummet mot sjösidan. Bedömt 1920–30-tal.

Kungarummet mot sjösidan. Bedömt 1920–30-tal.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Musikkåren konserterar utomhus, 1930-talet

Musikkåren konserterar utomhus, 1930-talet

Musikkåren konserterar utomhus, 1930-talet

Musikkåren uppställd i musikpaviljongen, 1930-talet

Musikkåren uppställd i musikpaviljongen, 1930-talet

Musikkåren uppställd i musikpaviljongen, 1930-talet

Liten brandstation som stridsvagn körde på under övning.

Liten brandstation som stridsvagn körde på under övning.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Furui Pelle bredvid 42:an i Dammkärr, okt 1944.

Furui Pelle bredvid 42:an i Dammkärr, okt 1944.

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Plutonchefsskolan på Lötgärdet. Okt 1944.

Plutonchefsskolan på Lötgärdet. Okt 1944.

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Dikeskörning på Järvafältet okt 1944.Milregnr: 263

Dikeskörning på Järvafältet okt 1944.Milregnr: 263

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Strv m/42 på Kasgarens motorområde. Milregnr: 537

Strv m/42 på Kasgarens motorområde. Milregnr: 537

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Arnes Petterssons grupp vid musikpaviljongen 1944 utanför regementet i Strängnäs.

Arnes Petterssons grupp vid musikpaviljongen 1944 utanför regementet i...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Arne Pettersson med kompis på terränglöpningsträning 1944.

Arne Pettersson med kompis på terränglöpningsträning 1944.

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Magnus i stridsvagn P3 övningsfält 1944.

Magnus i stridsvagn P3 övningsfält 1944.

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Plutonchefsskolan på Lötgärdet. Okt 1944.

Plutonchefsskolan på Lötgärdet. Okt 1944.

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Dikeskörning på Järvafältet okt 1944.Milregnr: 263

Dikeskörning på Järvafältet okt 1944.Milregnr: 263

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Övning på Utö skjutfält 1944.Milregnr: 263

Övning på Utö skjutfält 1944.Milregnr: 263

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Vid musikpaviljongen 1944 utanför regementet i Strängnäs. Arne Pettersson tredje man från vänster.

Vid musikpaviljongen 1944 utanför regementet i Strängnäs. Arne Petters...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Kompanichefen på 9. komp P 3 i Strängnäs 1944, kapten Norman.
Två grabbar på skördearbete i Östergötland.

Två grabbar på skördearbete i Östergötland.

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Posteringschef Magnus vid Grävarbacken Kasgaren juli 1944.

Posteringschef Magnus vid Grävarbacken Kasgaren juli 1944.

Arne Pettersson, Öregrund, bildsamling.

Arne Petterssons grupp sitter vid musikpaviljongen utanför regementet i Strängnäs.

Arne Petterssons grupp sitter vid musikpaviljongen utanför regementet ...

SRBA -- Södermanlands Regementes Bildarkiv, Arsenalen.

Plutonsfoto 1964.Kompanichef var kapten Lars Hultstrand.

Plutonsfoto 1964.Kompanichef var kapten Lars Hultstrand.

BSI = Befälsskola Instruktör. För ynglingar som redan vid mönstringen anmält att de var intresserade av anställning i Armén. Förtidsinskrivning var möjlig, så man kunde rycka in till värnpliktstjänstgöring reda... More

Denna typ av vimpel såldes på de flesta regementen i samband med utryckning. Ofta på "markan". Detta ex ägs av Leif Löfman, Strängnäs.

Denna typ av vimpel såldes på de flesta regementen i samband med utryc...

BSI = Befälsskola Instruktör. För ynglingar som redan vid mönstringen anmält att de var intresserade av anställning i Armén. Förtidsinskrivning var möjlig, så man kunde rycka in till värnpliktstjänstgöring reda... More

Reis naar Indonesië, Java, Indonesia
Bunker på Stora Sand.

Bunker på Stora Sand.

Löjtnanten och fotografen

Previous

of 6

Next