The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

arctic expedition

264 media by topicpage 1 of 3
Portrett av Fridtjof Nansen, 1889

Portrett av Fridtjof Nansen, 1889

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen.Dato / Date: 1889.Fotograf / Photographer: L. Szacinski.Sted / Place: Oslo.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Li... More

Overrettssaksfører Baldur Fridtjof Nansen (1817-1885) med sønnen Fridtjof Nansen (1861-1930) på armen, ca 1862

Overrettssaksfører Baldur Fridtjof Nansen (1817-1885) med sønnen Fridt...

Beskrivelse / Description: Visittkort / Carte de visite.Dato / Date: ca 1862.Sted / Place: Oslo.Fotograf / Photographer: Olsen & Thomsen ( http://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotograf_id=1713&navn=olsen&m_saml=&... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), ca. 1865

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), ca. 1865

Motiv / Motif: Visittkort / Carde de visite. Fridtjof Nansen som barn. .Dato / Date: Ca.1865.Fotograf / Photographer: Ukjent.Sted / Place: Oslo.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library o... More

map from "The Great Frozen Sea. A personal narrative of the voyage of the “Alert” during the Arctic Expedition of 1875, 6"

map from "The Great Frozen Sea. A personal narrative of the voyage of ...

This image has been taken from scan 000349 from "The Great Frozen Sea. A personal narrative of the voyage of the “Alert” during the Arctic Expedition of 1875, 6". The title and subject terms of this image have ... More

map from "The Great Frozen Sea. A personal narrative of the voyage of the “Alert” during the Arctic Expedition of 1875, 6"

map from "The Great Frozen Sea. A personal narrative of the voyage of ...

This image has been taken from scan 000028 from "The Great Frozen Sea. A personal narrative of the voyage of the “Alert” during the Arctic Expedition of 1875, 6". The title and subject terms of this image have ... More

Portrett av Fridtjof Nansen, ca. 1880

Portrett av Fridtjof Nansen, ca. 1880

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen som student..Dato / Date: Ca. 1880.Fotograf / Photographer: Ludwik Szacinski de Ravics (1844-1894).Sted / Place: Oslo?.Eier / Owner In... More

Fru Maria Carol. Edensvärd, född Bergman, Norra Ving.

Fru Maria Carol. Edensvärd, född Bergman, Norra Ving.

Fru Maria Carol. Edensvärd, född Bergman, Norra Ving.

Fridtjof Nansen, ca 1880

Fridtjof Nansen, ca 1880

Tittel / Title: Fridtjof Nansen, ca 1880.Motiv / Motif: Nansen som student. Visittkort..Dato / Date: ca 1880.Fotograf / Photographer: L. Szacinski (Christiania).Sted / Place: Christiania.Eier / Owner Institutio... More

Arctic Expedition. Greenland, 1881-82. "Schnerder hauling ice with dog team".

Arctic Expedition. Greenland, 1881-82. "Schnerder hauling ice with dog...

Photo by C.W. Rice. This record contains unverified, old data from caption card. Caption card tracings: Shelf.

Portrett av Sigrid Louise Bølling og Alexander Nansen sammen med to uidentifiserte venner, ca 1882

Portrett av Sigrid Louise Bølling og Alexander Nansen sammen med to ui...

Tittel / Title: Portrett av Sigrid Louise Bølling og Alexander Nansen sammen med to uidentifiserte venner, ca 1882.Motiv / Motif: Kabinettkort. Alexander Nansen var bror til Fridtjof Nansen. Sigrid Bølling var ... More

Fridtjof Nansen, 1885

Fridtjof Nansen, 1885

Tittel / Title: Fridtjof Nansen, 1885.Motiv / Motif: Visittkort..Dato / Date: 1885.Fotograf / Photographer: Johan von der Fehr (Bergen).Sted / Place: Bergen.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / Natio... More

Fridtjof Nansen, 1886

Fridtjof Nansen, 1886

Tittel / Title: Fridtjof Nansen, 1886.Motiv / Motif: Visittkort..Dato / Date: 1886.Fotograf / Photographer: G. Felici (Roma).Sted / Place: Roma.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library o... More

Fridtjof Nansen ved mikroskopet på Bergens Museum mens han forsket i nerveanatomi i studietiden, 1882-1888

Fridtjof Nansen ved mikroskopet på Bergens Museum mens han forsket i n...

Tittel / Title: Fridtjof Nansen ved mikroskopet på Bergens Museum mens han forsket i nerveanatomi i studietiden, 1882-1888..Dato / Date: 1887.Fotograf / Photographer: Joh. v. d. Fehr.Sted / Place: Bergen.Eier /... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1888

Portrett av Fridtjof Nansen, 1888

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen i jakke med pelskrave og en kalott på hode..Dato / Date: 1888.Fotograf / Photographer: L. Szacinski.Sted / Place: Oslo.Eier / Owner Ins... More

Fridtjof Nansen, ca 1888

Fridtjof Nansen, ca 1888

Tittel / Title: Fridtjof Nansen, ca 1888.Motiv / Motif: Kabinettkort..Dato / Date: ca 1888.Fotograf / Photographer: L. Hartmann's eftf., utgitt på Berliner Kunst-Verlag.Eier / Owner Institution: Nasjonalbibliot... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1889

Portrett av Fridtjof Nansen, 1889

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen.Dato / Date: 1889.Fotograf / Photographer: L. Szacinski.Sted / Place: Oslo.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Li... More

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen, høsten 1889

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen, høsten 1889

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof og Eva Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen og Eva Nansen, som nygifte..Dato / Date: Høsten 1889.Fotograf / Photographer: Christian Gibsson (1857-1902).Sted / Place: Oslo.E... More

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen, 1890

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen, 1890

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof og Eva Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen og Eva Nansen poserer på ski i fotografens atelier..Dato / Date: 1890.Fotograf / Photographer: L. Szacinski.Sted / Place: Oslo.E... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1890

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1890

Beskrivelse / Description: Kabinettkort / Cabinet card..Bildet er tatt i Szacinskis atelier..Dato / Date: 1890.Fotograf / Photographer: L. Szacinski (Christiania) ( http://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotograf_i... More

Portrett av Fridtjof Nansen, ca 1890

Portrett av Fridtjof Nansen, ca 1890

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen, ca 1890.Dato / Date: ca 1890.Fotograf / Photographer: Henry van der Weyde.Sted / Place: London.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of No... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1890

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1890

Beskrivelse / Description: Kabinettkort / Cabinet card..Bildet er tatt i Szacinskis atelier..Dato / Date: 1890.Sted / Place: Oslo.Fotograf / Photographer: L. Szacinski ( http://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotog... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1896

Portrett av Fridtjof Nansen, 1896

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen på ski utenfor F. Jacksons hytte i Elmwood. Slik så han ut da han uventet traff F. Jackson..Ett av bildene fra ekspedisjonen med polars... More

3c241. Eva og Fridtjof Nansen ombord i yachten "Otaria"

3c241. Eva og Fridtjof Nansen ombord i yachten "Otaria"

Beskrivelse / Description: Fridtjof hjelper Eva å styre.Dato / Date: august 1896.Sted / Place: Finnmark, Vardø (?).Fotograf / Photographer: ukjent / unknown.Digital kopi av original / Digital copy of original:... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1896

Portrett av Fridtjof Nansen, 1896

Motiv / Motif: Fridtjof Nansen på ski utenfor F. Jacksons hytte i Elmwood. Slik så han ut da han uventet traff F. Jackson den første dagen. Her har Nansen fremdeles det lange håret og skjegg...Ett av bildene fr... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1896

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1896

Beskrivelse / Description: Kabinettkort / Cabinet card. Signert av Nansen..Dato / Date: 1896.Fotograf / Photographer: Nyblin (Christiania) ( http://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotograf_id=2172&navn=nyblin&m_sam... More

Portrett av Fridtjof Nansen, mars 1897

Portrett av Fridtjof Nansen, mars 1897

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen i hotellrommet på foredragsreisen etter Nordpolekspedisjonen. På bordet lysbildene han brukte..Dato / Date: Mars 1897.Fotograf / Photog... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1897

Portrett av Fridtjof Nansen, 1897

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen helfigur i kappe, hatt og med et dokument i hånden..Dato / Date: 1897.Fotograf / Photographer: Henry Van der Weyde (1838-1924).Sted / P... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1897

Portrett av Fridtjof Nansen, 1897

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen.Dato / Date: 1897.Fotograf / Photographer: E. Bieber, Tyskland.Sted / Place: Tyskland, Berlin.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblio... More

Portrett av Fridtjof Nansen, mars 1897

Portrett av Fridtjof Nansen, mars 1897

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen i hotellrommet på foredragsreisen etter Nordpolekspedisjonen. På bordet lysbildene han brukte..Dato / Date: Mars 1897.Fotograf / Photog... More

Fridtjof Nansen, 19th century

Fridtjof Nansen, 19th century

Victor David Brenner (American (born Lithuania), Kaunas 1871–1924 New York)

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen, ca. 1897

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen, ca. 1897

Motiv / Motif: Fridtjof Nansen og Eva Nansen.Dato / Date: Ca. 1897.Fotograf / Photographer: Ellit & Fry.Sted / Place: Storbritannia, London.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / National Library of No... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1897

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1897

Motiv / Motif: Fridtjof Nansen helfigur i kappe, hatt og med et dokument i hånden..Dato / Date: 1897.Fotograf / Photographer: Henry Van der Weyde (1838-1924).Sted / Place: Storbritannia, London .Eier / Owner In... More

[Fridtjof Nansen, head-and-shoulders portrait, facing left]
Portrett av Fridtjof Nansen, ca. 1897

Portrett av Fridtjof Nansen, ca. 1897

Motiv / Motif: Fridtjof Nansen i frakk med pelskrave og mansjetter. På hodet har han en kalott..Dato / Date: Ca. 1897 .Fotograf / Photographer: Bliss Bros.Sted / Place: USA, New York, Buffalo .Eier / Owner Ins... More

Dr Fridtjof Nansen from "With Nansen in the North: a record of the Fram expedition in 1893-96. ... Translated from the Norwegian by H. L. Brækstad. [With illustrations.]"

Dr Fridtjof Nansen from "With Nansen in the North: a record of the Fra...

This image has been taken from scan 000018 from "With Nansen in the North: a record of the Fram expedition in 1893-96. ... Translated from the Norwegian by H. L. Brækstad. [With illustrations.]". The title and ... More

Medlemmer av Hamar og Omegn Skytterlag på skistua på Alhaug, Hamar, foran et bilde av Fridtjof Nansen.

Medlemmer av Hamar og Omegn Skytterlag på skistua på Alhaug, Hamar, fo...

Glassplatesamling etter amatørfotograf Johs. Alhaug. Motiver fra Hamar og Ringsaker, Hedmark. Landskap, folkeliv, familie, gardsbruk, militærøvelse, 1900 til 1910. Hoveddatering 1904 til 1907. Fotografier også... More

Adelssköld i Hällestad. Falköping, Sweden
Undsättningsexpeditionen för General Nobile på Spetsbergen.

Undsättningsexpeditionen för General Nobile på Spetsbergen.

Undsättningsexpeditionen för General Nobile på Spetsbergen.

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen med barna, 1902

Portrett av Fridtjof og Eva Nansen med barna, 1902

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof og Eva Nansen med barna.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen med familien på Polhøgda. Foran fra venstre Irmelin (1900-1977), Odd (1901-1973) på armen, Eva Nansen, Kåre (1897-1964... More

Portrett av Fridtjof Nansen, ca. 1905

Portrett av Fridtjof Nansen, ca. 1905

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen.Dato / Date: Ca. 1905.Fotograf / Photographer: Elliot & Fry.Sted / Place: Storbritannia, London.Eier / Owner Institution: Nasjonalbibli... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1906

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1906

Dato / Date: 1906.Fotograf / Photographer: Ludvig Forbech (1865-1942) ( http://www.nb.no/nmff/fotograf.php?fotograf_id=672&navn=forbech&m_saml=&kjonn=&stikkord=&year_from=&year_to=&stedsnavn=&country_code=&fylk... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), ca 1907

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), ca 1907

Beskrivelse / Description: Fridtjof Nansen i ambassadøruniform med trekantet, tosnutet hatt med hvit plumage (fjær)..Dato / Date: ca 1907.Sted / Place: England, London.Fotograf / Photographer: ukjent / unknown.... More

Fridtjof Nansen (1861-1930) ved skrivebordet i sin ambassadørbolig, London, ca 1907

Fridtjof Nansen (1861-1930) ved skrivebordet i sin ambassadørbolig, Lo...

Dato / Date: ca 1907.Sted / Place: England, London.Fotograf / Photographer: Ernest H. Mills.Digital kopi av original / Digital copy of original: s/h papirpositiv.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket /... More

Fridtjof Nansen og Erik Werenskiold i malerens atelier, ca 1907

Fridtjof Nansen og Erik Werenskiold i malerens atelier, ca 1907

Tittel / Title: Fridtjof Nansen (1861-1930) og Erik Werenskiold (1855-1938) i malerens atelier.Dato / Date: ca 1907.Fotograf / Photographer: Ingeborg Motzfeldt Løchen .Sted / Place: Akershus, Bærum.Eier / Owner... More

Bröllop på Herrborum den 8 augusti 1907 mellan Greve Carl Magnus Stenbock och grevinnan Louise Mörner.

Bröllop på Herrborum den 8 augusti 1907 mellan Greve Carl Magnus Stenb...

Bröllop på Herrborum den 8 augusti 1907 mellan Greve Carl Magnus Stenbock och grevinnan Louise Mörner.

q1a005. Fridtjof Nansen som norsk sendemann (ambassadør) i London

q1a005. Fridtjof Nansen som norsk sendemann (ambassadør) i London

Dato / Date: ca. 1907.Sted / Place: England, London.Fotograf / Photographer: Ernest H. Mills.Digital kopi av original / Digital copy of original: papirpositiv.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblioteket / Na... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), ca 1907

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), ca 1907

Beskrivelse / Description: Fridtjof Nansen i ambassadøruniform med trekantet, tosnutet hatt med hvit plumage (fjær)..Dato / Date: ca 1907.Sted / Place: England, London.Fotograf / Photographer: ukjent / unknown.... More

Etterstad, Oslo 1908. Kapprittstevne. Fridtjof Nansen til hest. De konglige på en tribune. Publikum.

Etterstad, Oslo 1908. Kapprittstevne. Fridtjof Nansen til hest. De ko...

Etterstad, Oslo 1908. Kapprittstevne. Fridtjof Nansen til hest. De konglige på en tribune. Publikum.

Havfruer i sjøen ved soloppgang

Havfruer i sjøen ved soloppgang

Beskrivelse / Description: Bakgrunnen skal forestille yachten «Veslemøy» på vei nordover mot Svalbard. .Dato / Date: ca 1912.Sted / Place: Norskehavet.Kunstner / Artist: Fridtjof Nansen (1861-1930).Digital kopi... More

Fridtjof Nansen med kikkerten om bord i dampbåten «Omul» på veien oppover Jenisej

Fridtjof Nansen med kikkerten om bord i dampbåten «Omul» på veien oppo...

Motiv / Motif: Ett av bildene fra Nansens reise til Sibir i perioden 2. august - 26. oktober 1913...Dato / Date: september 1913..Fotograf / Photographer: Stephan Vasilievitsj Vostrotin [usikker]..Sted / Place: ... More

Portrett av Fridtjof Nansen, 1913

Portrett av Fridtjof Nansen, 1913

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen, 1913..Motiv / Motif: Bildet er sannsynligvis tatt hjemme hos godseieren Peter Ivanovitch Godalov som Nansen besøkte på sin reise i Sibir i perioden 2. august - 26. o... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1913

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1913

Motiv / Motif: Bildet er sannsynligvis tatt hjemme hos godseieren Peter Ivanovitch Godalov som Nansen besøkte på sin reise i Sibir i perioden 2. august - 26. oktober 1913..Dato / Date: 27. september 1913..Fotog... More

Fridtjof Nansen ved skrivebordet, 1913

Fridtjof Nansen ved skrivebordet, 1913

Tittel / Title: Fridtjof Nansen ved skrivebordet, 1913..Motiv / Motif: Bildet er tatt hjemme hos godseier Peter Ivanovich Godalov..Ett av bildene fra Nansens reise til Sibir i perioden 2. august - 26. oktober 1... More

DIANA - Arctic expedition, just before sailing [MacMillan's ship], July 2, 1913
[Three men in fur parkas holding guns on ship during Arctic expedition]

[Three men in fur parkas holding guns on ship during Arctic expedition...

J177037 U.S. Copyright Office. Copyright by Northern Ventures Limited, New York. No. 720.

DIANA - Arctic expedition, just before sailing MacMillan's ship, July 2, 1913

DIANA - Arctic expedition, just before sailing MacMillan's ship, July ...

Title from unverified data provided by the Bain News Service on the negatives or caption cards. Forms part of: George Grantham Bain Collection (Library of Congress). General information about the George Grantha... More

Men, sled dogs and small boats on pack ice beside the ship NEPTUNE; Arctic expedition. 1908-12

Men, sled dogs and small boats on pack ice beside the ship NEPTUNE; Ar...

Photo copyrighted by Northern Ventures Limited. This record contains unverified, old data from caption card. Caption card tracings: Shelf.

Three men walking on pack ice; Arctic Expedition, 1908-12

Three men walking on pack ice; Arctic Expedition, 1908-12

Photo copyrighted by Northern Ventures Ltd. This record contains unverified, old data from caption card. Caption card tracings: Shelf.

Dr. F. Nansen, George Grantham Bain Collection

Dr. F. Nansen, George Grantham Bain Collection

Photograph shows Dr. Fridtjof Nansen of the Norwegian Commission who came to the United States in July of 1917 to meet with local shipping experts to discuss Norway's continued trade with the United States duri... More

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), ca. 1917

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), ca. 1917

Motiv / Motif: Fridtjof Nansen som leder av den norske forhandlingskommisjonen i USA..Dato / Date: ca. 1917.Fotograf / Photographer: ukjent / unknown.Sted / Place: USA, Washington D.C .Eier / Owner Institution... More

Morgenstierne, Borgen, Meling, Vogt, Bauman, Dr. Nansen, Utne, Throne, Holst

Morgenstierne, Borgen, Meling, Vogt, Bauman, Dr. Nansen, Utne, Throne,...

Photograph shows members of the Norwegian Commission from top left to right: Wilhelm Thorleif von Munthe af Morgenstierne (secretary), C. Borgen, Torjer Melling, Christopher Vogt; seated left to right: Johan Ba... More

Portrett, professor Fridtjof Nansen.

Portrett, professor Fridtjof Nansen.

Portrett, professor Fridtjof Nansen.

Porträttfotografi av den italienske ingenjören Umberto Nobile. Med skriftlig dedikation till Einar Lundborg.

Porträttfotografi av den italienske ingenjören Umberto Nobile. Med skr...

Porträttfotografi av den italienske ingenjören Umberto Nobile. Med skriftlig dedikation till Einar Lundborg.

Studie til tegning av en havfrue (Svalbard i soloppgang), ca 1920

Studie til tegning av en havfrue (Svalbard i soloppgang), ca 1920

Dato / Date: ca 1920.Sted / Place: Svalbard.Kunstner / Artist: Fridtjof Nansen (1861-1920).Digital kopi av original / Digital copy of original: Fettstift og pastelltegning.Eier / Owner Institution: Nasjonalbib... More

Friherre Karl Beck-Friis med familj, Hargs socken, Uppland

Friherre Karl Beck-Friis med familj, Hargs socken, Uppland

Friherre Karl Beck-Friis med familj, Hargs socken, Uppland

Göteborgs flygstation, 1921. Sjöflygplan vid vattnet.

Göteborgs flygstation, 1921. Sjöflygplan vid vattnet.

Göteborgs flygstation, 1921. Sjöflygplan vid vattnet.

Uppställt flygplan Thulin G med flottörer på Galärvarvet, 1921.

Uppställt flygplan Thulin G med flottörer på Galärvarvet, 1921.

Uppställt flygplan Thulin G med flottörer på Galärvarvet, 1921.

Last survivor of Greely Arctic Expedition honored on 80th birthday. Washington, D.C., Dec. 21. Brig. Gen. David L. Brainard, U.S.A. Retired, was singally honored today on the occasion of his 80th birthday. At a ceremony at the Army and Navy Club the famous explorer was presented with a scroll making him the first honorary member of the American Polar Society. Mrs. Marie Ahnighito Peary Stafford, daughter of the late Robert E. Peary, is shown making the presentation while Russel J. Walreth, Vice President of the American Polar Society, looks on
Göteborgs flygstation, 1921. Två flygplan Friedrichshafen FF 49c och ett flygplan Friedrichshafen FF 33E står vid slipen.

Göteborgs flygstation, 1921. Två flygplan Friedrichshafen FF 49c och e...

Göteborgs flygstation, 1921. Två flygplan Friedrichshafen FF 49c och ett flygplan Friedrichshafen FF 33E står vid slipen.

Göteborgs flygstation, 1921. Översikt.

Göteborgs flygstation, 1921. Översikt.

Göteborgs flygstation, 1921. Översikt.

Logementsfartyget Freja vid Hägernäs flygstation, 1922.

Logementsfartyget Freja vid Hägernäs flygstation, 1922.

Logementsfartyget Freja vid Hägernäs flygstation, 1922.

Flygbild av 1:a torpedbåtsflottiljen till sjöss, 1922. Sju stycken mindre fartyg och två stycken större.

Flygbild av 1:a torpedbåtsflottiljen till sjöss, 1922. Sju stycken min...

Flygbild av 1:a torpedbåtsflottiljen till sjöss, 1922. Sju stycken mindre fartyg och två stycken större.

Fridtjof Nansen (1861-1930) som Folkeforbundets høykommissær for krigsfanger og flyktninger, 1922

Fridtjof Nansen (1861-1930) som Folkeforbundets høykommissær for krigs...

Beskrivelse / Description: Bildet er tatt under et opphold i Sofia hvor han drøftet problemer ved utveksling av krigsfanger og flyktninger. .Dato / Date: 1922.Sted / Place: Bulgaria, Sofia.Fotograf / Photograph... More

Flygplan, brygga och tälthangarer vid Hägernäs flygstation, vintertid, 1922. Människor i rörelse och fem stycken flygplan Albatros.

Flygplan, brygga och tälthangarer vid Hägernäs flygstation, vintertid,...

Flygplan, brygga och tälthangarer vid Hägernäs flygstation, vintertid, 1922. Människor i rörelse och fem stycken flygplan Albatros.

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1922

Portrett av Fridtjof Nansen (1861-1930), 1922

Motiv / Motif: Fridtjof Nansen som fredsprisvinner. Han fikk prisen for humanitært hjelpearbeid med krigsfanger, flyktninger og sultende i Russland. .Dato / Date: 1922.Fotograf / Photographer: Anders Beer Wils... More

Hangarer vid Hägernäs flygstation, vintertid, 1922.

Hangarer vid Hägernäs flygstation, vintertid, 1922.

Hangarer vid Hägernäs flygstation, vintertid, 1922.

Gruppbild för marinens och arméns flygväsen, på däck på fartyget H.M.S. Freja.

Gruppbild för marinens och arméns flygväsen, på däck på fartyget H.M.S...

Gruppbild för marinens och arméns flygväsen, på däck på fartyget H.M.S. Freja.

Flygbild på nära håll av fartyget H.M. Sverige till sjöss, 1922.

Flygbild på nära håll av fartyget H.M. Sverige till sjöss, 1922.

Flygbild på nära håll av fartyget H.M. Sverige till sjöss, 1922.

Grupporträtt av officerare vid Kungliga Sjökrigsskolan vid besök på Hägernäs flygstation, 1923.

Grupporträtt av officerare vid Kungliga Sjökrigsskolan vid besök på Hä...

Grupporträtt av officerare vid Kungliga Sjökrigsskolan vid besök på Hägernäs flygstation, 1923.

Logementsfartyget Freja vid Hägernäs, vintern 1923. Vy från sidan

Logementsfartyget Freja vid Hägernäs, vintern 1923. Vy från sidan

Logementsfartyget Freja vid Hägernäs, vintern 1923. Vy från sidan

Hägernäs flygstation vintertid, 1923. Tälthangar, flygplan Albatros och människor.

Hägernäs flygstation vintertid, 1923. Tälthangar, flygplan Albatros oc...

Hägernäs flygstation vintertid, 1923. Tälthangar, flygplan Albatros och människor.

Logementsfartyget Freja vid Hägernäs flygstation, vintertid 1923.

Logementsfartyget Freja vid Hägernäs flygstation, vintertid 1923.

Logementsfartyget Freja vid Hägernäs flygstation, vintertid 1923.

Hägernäs flygstation vintertid, 1924. Vy av hus samt tälthangar framför skogsparti. Flera människor i rörelse.

Hägernäs flygstation vintertid, 1924. Vy av hus samt tälthangar framfö...

Hägernäs flygstation vintertid, 1924. Vy av hus samt tälthangar framför skogsparti. Flera människor i rörelse.

Torpedfartyg till sjöss styr mot fartyg.

Torpedfartyg till sjöss styr mot fartyg.

Torpedfartyg till sjöss styr mot fartyg.

Arbete med bygge av slip vid Hägernäs flygstation, vintertid 1924.

Arbete med bygge av slip vid Hägernäs flygstation, vintertid 1924.

Arbete med bygge av slip vid Hägernäs flygstation, vintertid 1924.

Hägernäs flygstation vintertid, 1924. Vy av brygga, hus samt tälthangarer framför skogsparti.

Hägernäs flygstation vintertid, 1924. Vy av brygga, hus samt tälthanga...

Hägernäs flygstation vintertid, 1924. Vy av brygga, hus samt tälthangarer framför skogsparti.

Amtmannsgården I Vadsø, 6.mai 1926.
Et norsk, amerikansk og italiensk flagg henger over inngangspartiet. Fotografert i forbindelse med at Roald Amundsens luftskip "Norge" ankom Vadsø. Roald Amundsen hadde med seg amerikaneren Lincoln Ellsworth og italieneren Umberto Nobile på denne turen.

Amtmannsgården I Vadsø, 6.mai 1926. Et norsk, amerikansk og italiensk ...

Amtmannsgården I Vadsø, 6.mai 1926. Et norsk, amerikansk og italiensk flagg henger over inngangspartiet. Fotografert i forbindelse med at Roald Amundsens luftskip "Norge" ankom Vadsø. Roald Amundsen hadde med ... More

"Nobiles besøk med "Norge" i Vadsø. Til høyre E.J.Lebesby." Nr.2. fra venstre er Nobile. Ernst J. Lebesby var med i mottakelseskomiteen da Nobile og Amundsen mellomlandet med luftskipet "Norge" i Vadsø på sin vei til Norpolen i 1926.

"Nobiles besøk med "Norge" i Vadsø. Til høyre E.J.Lebesby." Nr.2. fra ...

"Nobiles besøk med "Norge" i Vadsø. Til høyre E.J.Lebesby." Nr.2. fra venstre er Nobile. Ernst J. Lebesby var med i mottakelseskomiteen da Nobile og Amundsen mellomlandet med luftskipet "Norge" i Vadsø på sin v... More

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.
Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 1.  Band 1 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 49 fotografier monterade på 27 albumblad.  Motiv: Resa Narvik - Tromsö - Kings Bay / Ny-Ålesund - Virgo hamn. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 1. Band 1 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Ambulansplanet, tillhörigt Svenska Röda korset, efter nedslag i vattnet, vid Nobileexpeditionen 1928.

Ambulansplanet, tillhörigt Svenska Röda korset, efter nedslag i vattne...

Ambulansplanet, tillhörigt Svenska Röda korset, efter nedslag i vattnet, vid Nobileexpeditionen 1928.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 4.  Band 4 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 41 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Porträtt av expeditiones deltagare och besättning på fartyget Quest. Resa Narvik - Tromsö - Kings Bay / Ny-Aalesund - Virgo hamn. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.
Lundborgs Fokkerplan anländer till Nobile-gruppens isflak 1928.Tryck av akvarell av P.H. Schon

Lundborgs Fokkerplan anländer till Nobile-gruppens isflak 1928.Tryck a...

Lundborgs Fokkerplan anländer till Nobile-gruppens isflak 1928.Tryck av akvarell av P.H. Schon

Kapten Lundborg vid Nobile räddningsförsöket 1928.

Kapten Lundborg vid Nobile räddningsförsöket 1928.

Kapten Lundborg vid Nobile räddningsförsöket 1928.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 2.  Band 2 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 49 fotografier monterade på 27 albumblad.  Motiv: Räddningsexpedition av Umberto Nobile, lägret vid det kraschade Italia-fartyget; Einar Lundborgs strandad på isen, tillbaka i lägret efter räddning. Personer, flygplan, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 2. Band 2 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

2a118. Fridtjof Nansen står modell til en byste laget av billedhuggerinnen Fausta Vittoria Mengarini

2a118. Fridtjof Nansen står modell til en byste laget av billedhuggeri...

Beskrivelse / Description: Idag står bysten i Folkeforbundet i Genève i Sekretariatets bibliotek..Dato / Date: 1929.Sted / Place: USA, New York.Fotograf / Photographer: Wide World Photos.Digital kopi av origina... More

Portrett av Fridtjof Nansen, ca. 1929

Portrett av Fridtjof Nansen, ca. 1929

Tittel / Title: Portrett av Fridtjof Nansen.Motiv / Motif: Fridtjof Nansen.Dato / Date: Ca. 1929.Fotograf / Photographer: : Arnold Gistly ? .Sted / Place: USA, New York.Eier / Owner Institution: Nasjonalbiblio... More

Fridtjof Nansen, hans begravelse 17. mai 1930. Kiste på lit de parade foran søylehallen i Universitetsbygget, Oslo. Kranser. Prest eller biskop. Æresgjester.

Fridtjof Nansen, hans begravelse 17. mai 1930. Kiste på lit de parade ...

Fridtjof Nansen, hans begravelse 17. mai 1930. Kiste på lit de parade foran søylehallen i Universitetsbygget, Oslo. Kranser. Prest eller biskop. Æresgjester.

Fridtjof Nansen. Hans begravelse 17. mai 1930. Fra Søylehallen på Universitetet, Oslo. Hans kiste. Kranser. Æresgjester.

Fridtjof Nansen. Hans begravelse 17. mai 1930. Fra Søylehallen på Univ...

Fridtjof Nansen. Hans begravelse 17. mai 1930. Fra Søylehallen på Universitetet, Oslo. Hans kiste. Kranser. Æresgjester.

Previous

of 3

Next