picryl logo
PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

antwerpen

4,384 media by topicpage 1 of 44
The Belgenland Antwerpen

The Belgenland Antwerpen

Creator: R. Welch (Photographer)..Date: c.1905..Original Format: Photographic Print..Description: The Belcenland Antwerpen..PRONI Ref: D1403_2~040~A..Copying and copyright:.Please see www.proni.gov.uk/index/res... More

Tile
Karel de Stoute, hertog van Bourgondie, rekenpenning van het hertogdom Brabant

Karel de Stoute, hertog van Bourgondie, rekenpenning van het hertogdom...

Koperen penning. Voorzijde: twee naar elkaar gebogen vuurslagen, waaraan orde van Gulden Vlies hangt binnen omschrift. Keerzijde: wapen van stad Antwerpen binnen omschrift

Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk, en Maria, hertogin van Bourgondie, rekenpenning van het hertogdom Brabant

Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk, en Maria, hertogin van Bourgo...

Koperen penning. Voorzijde: twee verweven, Gothische letters M binnen omschrift. Keerzijde: wapen van stad Antwerpen binnen omschrift

Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk, en Maria, hertogin van Bourgondie, rekenpenning van het hertogdom Brabant

Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk, en Maria, hertogin van Bourgo...

Koperen penning met twee gaten erin. Voorzijde: wapen van stad Antwerpen binnen omschrift. Keerzijde: twee verweven, Gothische letters M; daartussen letter Y binnen omschrift.

Christus in het huis van de Farizeeër

Christus in het huis van de Farizeeër

Twee scènes binnen één voorstelling. Links: Christus aan tafel met Farizeeërs. Rechts: Christus en mannen met kan en schaal water.

Parabel van het verloren schaap

Parabel van het verloren schaap

Christus in gesprek met drie mannen. Herder draagt verloren schaap op nek.

Opwekking van de zoon van de weduwe van Nain

Opwekking van de zoon van de weduwe van Nain

Man zit rechtop in baar, Christus raakt hem aan. Twee discipelen en omstanders kijken toe.

Christus en de strikvraag van de Farizeeërs

Christus en de strikvraag van de Farizeeërs

Christus en discipel tegenover vier Farizeeërs waarvan één munt vasthoudt.

De maaltijd in het huis van Zacheus; Zacheus in de vijgeboom

De maaltijd in het huis van Zacheus; Zacheus in de vijgeboom

Twee scènes. Links: Christus aan tafel met Zacheus en discipelen. Rechts: Zacheus in boom, Christus en discipelen kijken omhoog.

Christus wekt dochter van Jairus op

Christus wekt dochter van Jairus op

Dochter van Jaïrus in bed, Christus aan zijde maakt zegenend gebaar. Jaïrus staat aan voeteneinde

Parabel van de werkers in de wijngaarde

Parabel van de werkers in de wijngaarde

Landheer spreekt met drie werkers. Twee mannen werken in wijngaarde.

Christus geneest twee blinden en een bezetene

Christus geneest twee blinden en een bezetene

Christus maakt zegenend gebaar naar twee blinden en bezetene die wordt vastgehouden door twee mannen.

Parabel van de heer die zijn knecht geld gaf

Parabel van de heer die zijn knecht geld gaf

Twee scènes met de heer en knecht in ruimte met geblokte vloer.

De discipelen plukken en eten aren op de sabbat

De discipelen plukken en eten aren op de sabbat

Drie discipelen in korenveld. Chruistus in gesprek met twee joden.

Christus geneest de doofstomme bezetene

Christus geneest de doofstomme bezetene

Christus maakt zegenend gebaar. De bezeten wordt man vastgehouden door twee mannen, duivels vliegen uit zijn mond.

Parabel van de rijke man en de rentmeester

Parabel van de rijke man en de rentmeester

Rijke man op zetel, rentmeester wijst op boek en munten (legt verantwoording af).

De wonderbaarlijke spijsvermenigvuldiging

De wonderbaarlijke spijsvermenigvuldiging

Christus en twee discipelen met brood en vis, te midden van een groep mensen.

Christus en de rijke jongeman

Christus en de rijke jongeman

Christus en twee discipelen tegenover rijke jongeman met muts in hand.

Salome brengt het hoofd van Johannes de Doper naar Herodias

Salome brengt het hoofd van Johannes de Doper naar Herodias

Salomé met hoofd Johannes op schaal. Herodias en man aan tafel. Onthoofde lichaam van Johannes ligt buiten, ernaast zit beul met zwaard.

Petrus loopt op het water naar Christus

Petrus loopt op het water naar Christus

Twee mannen in roeiboot. Petrus loopt over zeewater naar Christus aan wal.

Christus wordt gezocht door zijn moeder en broeders

Christus wordt gezocht door zijn moeder en broeders

Christus predikt voor groep zittende mensen. Maria en twee discipelen staan bij poort van huis.

Een Samartiaan weigert Christus te ontvangen

Een Samartiaan weigert Christus te ontvangen

Christus met volgelingen en twee discipelen in gesprek met Samaritaan.

Christus predikt over scheiden

Christus predikt over scheiden

Man en vrouw met opgeheven handen. Christus en twee discipelen.

Christus vervloekt de vijgeboom

Christus vervloekt de vijgeboom

Christus met discipelen. Drie bomen met bladeren en één zonder.

Christus en de overspelige vrouw

Christus en de overspelige vrouw

Christus schrijft met zijn vinger op de vloer. Vóór hem staat de overspelige vrouw, vastgehouden door twee mannen.

Christus geneest de melaatsen

Christus geneest de melaatsen

Christus geneest tien melaatsen. Twee discipelen kijken toe.

Prediking van Christus

Prediking van Christus

Christus spreekt voor een groep mensen.

Maria Magdalena luistert naar Christus en bekeert zich

Maria Magdalena luistert naar Christus en bekeert zich

Christus zittend op bank, Maria Magdalena zittend op vloer in kamer.

Blazoen van de Antwerpse St. Lukas-gilde

Blazoen van de Antwerpse St. Lukas-gilde

Zinnebeeldige voorstelling van het Antwerpse St. Lukas-gilde en de rederijkerskamer De Violieren. In architectonische omlijsting voorstelling van Heilige Lucas die Maagd met het Chrsituskind schildert. Bovenop ... More

Two Women
Christ Crowned with Thorns

Christ Crowned with Thorns

Made in Antwerp (?)

Two Women

Two Women

Made in Antwerp (?), Netherlands

Virgin Fainting at the Cross

Virgin Fainting at the Cross

Made in Antwerp (?), Flanders

Worshippers

Worshippers

Made in Antwerp

Stad Antwerpen, loodje dat bij uitdeling recht gaf op turf

Stad Antwerpen, loodje dat bij uitdeling recht gaf op turf

Koperen penning. Voorzijde: geopende hand binnen omschrift. Keerzijde: letter T binnen omschrift

The Deposition

The Deposition

Made in Antwerp (?), Netherlands

Illus. of man slicing bread (making communion wafers?) and of a hawk, in Hortus sanitatis [minor], Dè grotè herbari (The great Herbarium), Antwerpen, Gheprint bi C. de Graue, 1514

Illus. of man slicing bread (making communion wafers?) and of a hawk, ...

Illus. in: Hortus sanitatis [minor], Dè grotè herbari (The great Herbarium), Antwerpen, Gheprint bi C. de Graue, 1514. Reference copy may be in LOT 4638 C. This record contains unverified, old data from caption... More

Pietà

Pietà

Made in Antwerp (?)

Pietà
[Blood-letting guide, with phases of moon and points from which blood is to be let keyed to nude figure]

[Blood-letting guide, with phases of moon and points from which blood ...

Illus. and text in: Der scaepherders kelengier / [Antwerpen : Gheprent bij W. Vorsterman, 1516] Published in: The tradition of science / Leonard C. Bruno. Washington, D.C. : Library of Congress, 1987, p. 136.

Chalice
Roundel with Christ Carrying the Cross with Saint Veronica
Chalice
Gezicht op Antwerpen, in vogelvlucht perspectief, vanuit het westen

Gezicht op Antwerpen, in vogelvlucht perspectief, vanuit het westen

Gezicht op Antwerpen, in vogelvlucht perspectief, vanuit het westen, ca. 1524-1528.

Blazoen van het St Lucasgild te Antwerpen

Blazoen van het St Lucasgild te Antwerpen

Blazoen met wapens van de stad Antwerpen en gevleugelde os in het midden.

Voorspoed van de kapel van de Heilige Maagd te Antwerpen

Voorspoed van de kapel van de Heilige Maagd te Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: letters M; aan weerszijde een ster binnen omschrift; tussen poten van letter M een klop: lelie. Keerzijde: band met opschrift TLOF; onder en boven een ster binnen omschrift

St. Eligius- of smidsgilde van Antwerpen

St. Eligius- of smidsgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: gemijterde St. Eligius met staf in linker- en smidshamer in geheven rechterhand, staande tussen twee sterren binnen omschrift; ingestempeld rechtsonder: letter A. Keerzijde: gekroond... More

Voorspoed van de kapel van de Heilige Maagd te Antwerpen

Voorspoed van de kapel van de Heilige Maagd te Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: vaas met bloemen binnen omschrift. Keerzijde: band met opschrift TLOF binnen omschrift

Tile
Brand van de Notre-Dame te Antwerpen

Brand van de Notre-Dame te Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: wapen van stad Antwerpen tussen letters C en L binnen omschrift. Keerzijde: arm uit wolken draagt wereldbol binnen omschrift

Landschap met de barmhartige Samaritaan

Landschap met de barmhartige Samaritaan

Op de voorgrond arriveert de Samaritaan met een gewonde man op een paard bij een herberg en vertrouwd de zorg van hem toe aan een getrouwd stel. Een man staat in de deuropening van de herberg, aangegeven met ee... More

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: zittende St. Nicolaas met mijter op hoofd, houdt bisschopsstaf in linkerhand en maakt met rechterhand zegenend gebaar binnen omschrift. Keerzijde: in evenwicht hangende weegschaal tu... More

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: zittende St. Nicolaas met mijter op hoofd, houdt bisschopsstaf in linkerhand en maakt met rechterhand zegenend gebaar binnen omschrift. Keerzijde: in evenwicht hangende weegschaal tu... More

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: zittende St. Nicolaas met mijter op hoofd, houdt bisschopsstaf in linkerhand en maakt met rechterhand zegenend gebaar binnen omschrift. Keerzijde: in evenwicht hangende weegschaal tu... More

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: zittende St. Nicolaas met mijter op hoofd, houdt bisschopsstaf in linkerhand en maakt met rechterhand zegenend gebaar binnen omschrift. Keerzijde: in evenwicht hangende weegschaal tu... More

Droogscheerdersgilde van Antwerpen

Droogscheerdersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: vrouw met kind op arm, zittend op zetel tussen twee langwerpige, driehoekige voorwerpen binnen omschrift. Keerzijde: droogscheerdersschaar tussen kam en langwerpig driehoekig voorwer... More

De figuere vander divisien der spheren ... / graphien van Pe. Apiano.

De figuere vander divisien der spheren ... / graphien van Pe. Apiano.

Motionless earth in center of universe surrounded by seven concentric spheres which carry the sun, the moon, and the planets. Illus. in: Cosmografia / Petrus Apianus. Antuerpiae : G. Bonito, 1545. Published in:... More

Droogscheerdersgilde van Antwerpen

Droogscheerdersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: vrouw met kind op arm, zittend op zetel tussen twee langwerpige, driehoekige voorwerpen binnen omschrift. Keerzijde: droogscheerdersschaar tussen kam en langwerpig driehoekig voorwer... More

Droogscheerdersgilde van Antwerpen

Droogscheerdersgilde van Antwerpen

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: vrouw met kind op arm, zittend op zetel tussen twee langwerpige, driehoekige voorwerpen binnen omschrift. Keerzijde: droogscheerdersschaar tussen kam en langwerpig drieh... More

Schaatsenrijden

Schaatsenrijden

Schaatsende apen op de Schelde, net buiten Antwerpen. Apen schaatsen samen of alleen over het ijs. Er zijn valpartijen en een van de apen is zelfs door het ijs gezakt. Toeschouwers kijken naar het schouwspel. O... More

Metselaars- en steenhouwersgilde van Antwerpen

Metselaars- en steenhouwersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: hamer, troffel en langwerpig voorwerp binnen omschrift. Keerzijde: hamer voor twee gekruiste beitels binnen omschrift

Metselaars- en steenhouwersgilde van Antwerpen

Metselaars- en steenhouwersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: hamer, troffel en langwerpig voorwerp binnen omschrift. Keerzijde: hamer voor twee gekruiste beitels binnen omschrift

Sint Andreas- of kruiersgilde van Antwerpen

Sint Andreas- of kruiersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: Andreas met kruis binnen omschrift. Keerzijde: sleep onder jaartal binnen omschrift

Metselaars- en steenhouwersgilde van Antwerpen

Metselaars- en steenhouwersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: hamer, troffel en langwerpig voorwerp binnen omschrift. Keerzijde: hamer voor twee gekruiste beitels binnen omschrift.

Sint Andreas- of kruiersgilde van Antwerpen

Sint Andreas- of kruiersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: Andreas met kruis binnen omschrift. Keerzijde: sleep onder jaartal binnen omschrift

Sint Andreas- of kruiersgilde van Antwerpen

Sint Andreas- of kruiersgilde van Antwerpen

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: Andreas met kruis binnen omschrift. Keerzijde: sleep onder jaartal binnen omschrift

St. Eligius- of smidsgilde van Antwerpen

St. Eligius- of smidsgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: gemijterde St. Eligius met staf in linker- en smidshamer in geheven rechterhand, staande tussen twee rozetten binnen omschrift; ingestempeld rechtsonder: letter A. Keerzijde: gekroon... More

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Koperen penning. Voorzijde: zittende St. Nicolaas met mijter op hoofd, houdt bisschopsstaf in linkerhand en maakt met rechterhand zegenend gebaar binnen omschrift. Keerzijde: weegschaal in evenwicht tussen twee... More

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Sint Nicolaas- of kramersgilde van Antwerpen

Messing penning. Voorzijde: zittende St. Nicolaas met mijter op hoofd, houdt bisschopsstaf in linkerhand en maakt met rechterhand zegenend gebaar binnen omschrift. Keerzijde: weegschaal in evenwicht tussen twee... More