The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

and

819 media by topicpage 1 of 9
Stereoskopiskt fotografi.Skulptur av Mars och Venus. Crystal Palace.

Stereoskopiskt fotografi.Skulptur av Mars och Venus. Crystal Palace.

Stereoskopiskt fotografi.Skulptur av Mars och Venus. Crystal Palace.

Stereobild av "The Rapids and The Lovers Bridge, Clark Hills Islands".

Stereobild av "The Rapids and The Lovers Bridge, Clark Hills Islands".

Stereobild av "The Rapids and The Lovers Bridge, Clark Hills Islands".

Stereoskopiskt fotografi av firman Jouvin 1863."Perspective des boulevards de la Madeleine et des Capucines" ur bildserien Vues instantanées de Paris.

Stereoskopiskt fotografi av firman Jouvin 1863."Perspective des boulev...

Stereoskopiskt fotografi av firman Jouvin 1863."Perspective des boulevards de la Madeleine et des Capucines" ur bildserien Vues instantanées de Paris.

Skioptikonbild. Psalmen "De nittionio" (The Ninety and Nine) av Elizabeth C. Clephane (1868), som refererar till den gode herden (the Good Shepherd).

Skioptikonbild. Psalmen "De nittionio" (The Ninety and Nine) av Elizab...

Skioptikonbild. Psalmen "De nittionio" (The Ninety and Nine) av Elizabeth C. Clephane (1868), som refererar till den gode herden (the Good Shepherd).

Skioptikonbild. Skulpturen Ino and the Infant Bacchus av John Henry Foley.

Skioptikonbild. Skulpturen Ino and the Infant Bacchus av John Henry Fo...

Skioptikonbild. Skulpturen Ino and the Infant Bacchus av John Henry Foley.

State, War, and Navy Department Building, numera Eisenhower exectutive office building, Washington DC.

State, War, and Navy Department Building, numera Eisenhower exectutive...

State, War, and Navy Department Building, numera Eisenhower exectutive office building, Washington DC.

I 1897 års expedition tillkom en fjärde reservdeltagare till följd av Nils Ekholms beslut att hoppa av. Fr v. ses reserven Vilhelm Swedenborg, Nils Strindberg, Knut Fraenkel och S.A. Andrée.

I 1897 års expedition tillkom en fjärde reservdeltagare till följd av ...

I 1897 års expedition tillkom en fjärde reservdeltagare till följd av Nils Ekholms beslut att hoppa av. Fr v. ses reserven Vilhelm Swedenborg, Nils Strindberg, Knut Fraenkel och S.A. Andrée.

Porträtt t.v. Nils Ekholm, ingick i 1896 års expedition, Nils Strindberg och S.A. Andrée.

Porträtt t.v. Nils Ekholm, ingick i 1896 års expedition, Nils Strindbe...

Porträtt t.v. Nils Ekholm, ingick i 1896 års expedition, Nils Strindberg och S.A. Andrée.

Porträtt t.v. Nils Ekholm, ingick i 1896 års expedition, Nils Strindberg och S.A. Andrée.

Porträtt t.v. Nils Ekholm, ingick i 1896 års expedition, Nils Strindbe...

Porträtt t.v. Nils Ekholm, ingick i 1896 års expedition, Nils Strindberg och S.A. Andrée.

de Lavals Ångturbins AB elektricitetsverk på "Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897.

de Lavals Ångturbins AB elektricitetsverk på "Allmänna Konst- och Indu...

de Lavals Ångturbins AB elektricitetsverk på "Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsatiebolagets grund. Troligen avschaktning efter takmurarnas nedförande.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsat...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsatiebolagets grund. Troligen avschaktning efter takmurarnas nedförande.

Hantverkets propagandautställning: Stockholms lärlingsskolas avd för hushållsarbete.

Hantverkets propagandautställning: Stockholms lärlingsskolas avd för h...

Hantverkets propagandautställning: Stockholms lärlingsskolas avd för hushållsarbete.

Hantverkets propagandautställning: Besökare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Besökare. Anordnare Stockholms stad...

Hantverkets propagandautställning: Besökare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Försäljning av postkort. Anordnare Stockholms stads verkstadskolor.

Hantverkets propagandautställning: Försäljning av postkort. Anordnare ...

Hantverkets propagandautställning: Försäljning av postkort. Anordnare Stockholms stads verkstadskolor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. De första schaktarbetena för Norra Kungstornet i Brunkebergsåsen.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. De första schak...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. De första schaktarbetena för Norra Kungstornet i Brunkebergsåsen.

Hantverkets propagandautställning: Upplysningsbyrå - Kommisariat.

Hantverkets propagandautställning: Upplysningsbyrå - Kommisariat.

Hantverkets propagandautställning: Upplysningsbyrå - Kommisariat.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 21 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 21 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victorias hus. Spricka i muren?

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victoria...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victorias hus. Spricka i muren?

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 21 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 21 kv. Näckström.

Hantverkets propagandautställning: Maskinväverska. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Maskinväverska. Anordnare Stockholm...

Hantverkets propagandautställning: Maskinväverska. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Bygge och Bo. Hantverks-propagandautställning: Plymtillverkning.

Bygge och Bo. Hantverks-propagandautställning: Plymtillverkning.

Bygge och Bo. Hantverks-propagandautställning: Plymtillverkning.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Byggnads AB Contractor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Byggnads AB Con...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Byggnads AB Contractor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 6 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 6 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 21 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 21 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsatiebolagets grund. Stöttning av mur mot Lybergs bageri. Kv Polacken.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsat...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsatiebolagets grund. Stöttning av mur mot Lybergs bageri. Kv Polacken.

Hantverkets propagandautställning: Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Anordnare Stockholms stads verkstad...

Hantverkets propagandautställning: Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Målare. Anordnare Wilh Becker Kungl Hovleverantör, Stockholm.

Hantverkets propagandautställning: Målare. Anordnare Wilh Becker Kungl...

Hantverkets propagandautställning: Målare. Anordnare Wilh Becker Kungl Hovleverantör, Stockholm.

Hantverkets propagandautställning: Spis och kakelugn. Anordnare Stockholms Stads Verkstadskolor.

Hantverkets propagandautställning: Spis och kakelugn. Anordnare Stockh...

Hantverkets propagandautställning: Spis och kakelugn. Anordnare Stockholms Stads Verkstadskolor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. De första schaktarbetena för Norra Kungstornet i Brunkebergsåsen.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. De första schak...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. De första schaktarbetena för Norra Kungstornet i Brunkebergsåsen.

Hantverkets propagandautställning: Byggnadsmaterial. Anordnare Stockholms Stads verkstadskolor.

Hantverkets propagandautställning: Byggnadsmaterial. Anordnare Stockho...

Hantverkets propagandautställning: Byggnadsmaterial. Anordnare Stockholms Stads verkstadskolor.

Hantverkets propagandautställning: Laboratorium. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Laboratorium. Anordnare Stockholms ...

Hantverkets propagandautställning: Laboratorium. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: "Rostol" Helios rostborttagningsmedel. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: "Rostol" Helios rostborttagningsmed...

Hantverkets propagandautställning: "Rostol" Helios rostborttagningsmedel. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Singers symaskiner. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Singers symaskiner. Anordnare Stock...

Hantverkets propagandautställning: Singers symaskiner. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Betongpålar till kv. Näckström 22.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Betongpålar til...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Betongpålar till kv. Näckström 22.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Byggnadsarbete i Kv Svärdfisken.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Byggnadsarbete i Kv Svärdf...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Byggnadsarbete i Kv Svärdfisken.

Hantverkets propagandautställning: Boktryckeri. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Boktryckeri. Anordnare Stockholms s...

Hantverkets propagandautställning: Boktryckeri. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Anordnare Stockholms stads verkstad...

Hantverkets propagandautställning: Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Congoleum, golvbeläggning Världsmärke. Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Congoleum, golvbeläggning Världsmär...

Hantverkets propagandautställning: Congoleum, golvbeläggning Världsmärke. Stockholms stads verkstadsskolor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor Kv. Adlern.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor Kv. Adlern.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor Kv. Adlern.

Hantverkets propagandautställning: Kugghjulstillverkning. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Kugghjulstillverkning. Anordnare St...

Hantverkets propagandautställning: Kugghjulstillverkning. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Tavelram-hantverkare. Anordnare AB. G.K.Ekström.

Hantverkets propagandautställning: Tavelram-hantverkare. Anordnare AB....

Hantverkets propagandautställning: Tavelram-hantverkare. Anordnare AB. G.K.Ekström.

Hantverkets propagandautställning: Skrädderi. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Skrädderi. Anordnare Stockholms sta...

Hantverkets propagandautställning: Skrädderi. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Smeder. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Smeder. Anordnare Stockholms stads ...

Hantverkets propagandautställning: Smeder. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Kv. Näckström 21.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Kv. Näckström 2...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Kv. Näckström 21.

Brandbil. Stegbil .Redskaps- och transportbil. DB Halmstad.

Brandbil. Stegbil .Redskaps- och transportbil. DB Halmstad.

Brandbil. Stegbil .Redskaps- och transportbil. DB Halmstad.

Drottning Victorias bilder. Man och kvinna matar änder.

Drottning Victorias bilder. Man och kvinna matar änder.

Drottning Victorias bilder. Man och kvinna matar änder.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsaktiebolagets grund.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsak...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsaktiebolagets grund.

Hantverkets propagandautställning: "Laun-dry-ette" elektrik tvättmaskin. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: "Laun-dry-ette" elektrik tvättmaski...

Hantverkets propagandautställning: "Laun-dry-ette" elektrik tvättmaskin. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Gahns Upsala, Parfymeri F. Pauli AB och Barnängen.

Hantverkets propagandautställning: Gahns Upsala, Parfymeri F. Pauli AB...

Hantverkets propagandautställning: Gahns Upsala, Parfymeri F. Pauli AB och Barnängen.

Hantverkets propagandautställning: D. Lindholms Konstmästeri. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: D. Lindholms Konstmästeri. Anordnar...

Hantverkets propagandautställning: D. Lindholms Konstmästeri. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Kronprinsparet Louise och Gustav Adolf. Invigning eller avslutning.

Hantverkets propagandautställning: Kronprinsparet Louise och Gustav Ad...

Hantverkets propagandautställning: Kronprinsparet Louise och Gustav Adolf. Invigning eller avslutning.

Hantverkets propagandautställning: Centralsaluhallens höstmarknad av Ättika mm. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Centralsaluhallens höstmarknad av Ä...

Hantverkets propagandautställning: Centralsaluhallens höstmarknad av Ättika mm. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Stereoskopiskt fotografi av J.F. Stiehm, Berlin 1878."Unter den Linden - Berlin"

Stereoskopiskt fotografi av J.F. Stiehm, Berlin 1878."Unter den Linden...

Stereoskopiskt fotografi av J.F. Stiehm, Berlin 1878."Unter den Linden - Berlin"

Hantverkets propagandautställning: Gruppbild, från utställningens öppnande på Liljevalchs konsthall.

Hantverkets propagandautställning: Gruppbild, från utställningens öppn...

Hantverkets propagandautställning: Gruppbild, från utställningens öppnande på Liljevalchs konsthall.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victorias hus. Spricka i muren?

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victoria...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victorias hus. Spricka i muren?

Hantverkets propagandautställning: Bokbindare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Bokbindare. Anordnare Stockholms st...

Hantverkets propagandautställning: Bokbindare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. De första schaktarbetena för Norra Kungstornet i Brunkebergsåsen.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. De första schak...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. De första schaktarbetena för Norra Kungstornet i Brunkebergsåsen.

Fr v. R. Holmén, A. Flodén, fru Maggie Florman, K.B. Liljeberg, A. Ahrenberg och Schiller.

Fr v. R. Holmén, A. Flodén, fru Maggie Florman, K.B. Liljeberg, A. Ahr...

Fr v. R. Holmén, A. Flodén, fru Maggie Florman, K.B. Liljeberg, A. Ahrenberg och Schiller.

Hantverkets propagandautställning: AB Nordiska Chokladfabriken, Alingsås. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: AB Nordiska Chokladfabriken, Alings...

Hantverkets propagandautställning: AB Nordiska Chokladfabriken, Alingsås. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Perukmakare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Perukmakare. Anordnare Stockholms s...

Hantverkets propagandautställning: Perukmakare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Bildhuggare och möbelsnickare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Bildhuggare och möbelsnickare. Anor...

Hantverkets propagandautställning: Bildhuggare och möbelsnickare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Drottning Victorias bilder. Ung man matar ankor.

Drottning Victorias bilder. Ung man matar ankor.

Drottning Victorias bilder. Ung man matar ankor.

Hantverkets propagandautställning: Lamptillverkare. Anordnare: N.P. Ringström.

Hantverkets propagandautställning: Lamptillverkare. Anordnare: N.P. Ri...

Hantverkets propagandautställning: Lamptillverkare. Anordnare: N.P. Ringström.

Hantverkets propagandautställning: "Amica" svensk dammsugare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: "Amica" svensk dammsugare. Anordnar...

Hantverkets propagandautställning: "Amica" svensk dammsugare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Körsnär. Anordnare P. Thöldte AB.

Hantverkets propagandautställning: Körsnär. Anordnare P. Thöldte AB.

Hantverkets propagandautställning: Körsnär. Anordnare P. Thöldte AB.

Hantverkets propagandautställning: Stockholms Frisörsmästareförening. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Stockholms Frisörsmästareförening. ...

Hantverkets propagandautställning: Stockholms Frisörsmästareförening. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Konstporslin Gabriel Fajans. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Konstporslin Gabriel Fajans. Anordn...

Hantverkets propagandautställning: Konstporslin Gabriel Fajans. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Mattor komponerade av Maria Måås-Fjetterström.

Hantverkets propagandautställning: Mattor komponerade av Maria Måås-Fj...

Hantverkets propagandautställning: Mattor komponerade av Maria Måås-Fjetterström.

Hantverkets propagandautställning:  20-tals miljö.

Hantverkets propagandautställning: 20-tals miljö.

Hantverkets propagandautställning: 20-tals miljö.

Hantverkets propagandautställning: "Ravalin" lackfärger. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: "Ravalin" lackfärger. Anordnare Sto...

Hantverkets propagandautställning: "Ravalin" lackfärger. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Gjutning av Skeppsbrokajen.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Gjutning av Ske...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Gjutning av Skeppsbrokajen.

Hantverkets propagandautställning: Smeder. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Smeder. Anordnare Stockholms stads ...

Hantverkets propagandautställning: Smeder. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Körsnärer,  Stockholm stads verkstads-lärlings och yrkesskola.

Hantverkets propagandautställning: Körsnärer, Stockholm stads verksta...

Hantverkets propagandautställning: Körsnärer, Stockholm stads verkstads-lärlings och yrkesskola.

Hantverkets propagandautställning: Mattor + dukat bord med stolar.

Hantverkets propagandautställning: Mattor + dukat bord med stolar.

Hantverkets propagandautställning: Mattor + dukat bord med stolar.

Hantverkets propagandautställning: Instrumentmakare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Instrumentmakare. Anordnare Stockho...

Hantverkets propagandautställning: Instrumentmakare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Hattmodister. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.
Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victorias hus. Spricka i muren?

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victoria...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victorias hus. Spricka i muren?

Hantverkets propagandautställning: Högtidsdag för Tekn. konsulent, ingenjör och utställningskommissarie Petrus Wretblad.

Hantverkets propagandautställning: Högtidsdag för Tekn. konsulent, ing...

Hantverkets propagandautställning: Högtidsdag för Tekn. konsulent, ingenjör och utställningskommissarie Petrus Wretblad.

Hantverkets propagandautställning: Sömmerskor. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Sömmerskor. Anordnare Stockholms st...

Hantverkets propagandautställning: Sömmerskor. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Bagare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Bagare. Anordnare Stockholms stads ...

Hantverkets propagandautställning: Bagare. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Barnängen. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Barnängen. Anordnare Stockholms sta...

Hantverkets propagandautställning: Barnängen. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 6 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 6 kv. Näckström.

Erik Eriksson - Ventiler och oljekylare för S/S Drottningholm L.O.2860.

Erik Eriksson - Ventiler och oljekylare för S/S Drottningholm L.O.2860...

Ventiler och oljekylare för S/S Drottningholm L.O.2860.

Hantverkets propagandautställning: "Salus" Dammsugare och golvbonare.

Hantverkets propagandautställning: "Salus" Dammsugare och golvbonare.

Hantverkets propagandautställning: "Salus" Dammsugare och golvbonare.

Hantverkets propagandautställning: Lampor Philips Argenta. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Lampor Philips Argenta. Anordnare S...

Hantverkets propagandautställning: Lampor Philips Argenta. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 21 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 21 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsatiebolags grund. Spricka i grusslänten.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsat...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Victoria, livförsäkringsatiebolags grund. Spricka i grusslänten.

Bygge och Bo. Hantverkets propagandautställning: Skulptörgrupp. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Bygge och Bo. Hantverkets propagandautställning: Skulptörgrupp. Anordn...

Bygge och Bo. Hantverkets propagandautställning: Skulptörgrupp. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victorias hus. Spricka i muren?

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victoria...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor. Livförsäkrings AB Victorias hus. Spricka i muren?

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Kv. Näckström 21.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Kv. Näckström 2...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Kv. Näckström 21.

Hantverkets propagandautställning: Besökare Prinsessan Ingeborg med döttrarna Märta och Astrid samt prins Eugèn.

Hantverkets propagandautställning: Besökare Prinsessan Ingeborg med dö...

Hantverkets propagandautställning: Besökare Prinsessan Ingeborg med döttrarna Märta och Astrid samt prins Eugèn.

Hantverkets propagandautställning: Högtidsdag för Tekn. konsulent, ingenjör och utställningskommissarie Petrus Wretblad.

Hantverkets propagandautställning: Högtidsdag för Tekn. konsulent, ing...

Hantverkets propagandautställning: Högtidsdag för Tekn. konsulent, ingenjör och utställningskommissarie Petrus Wretblad.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Stöttning av grannhus. No 2 Kv. Bocken.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Stöttning av gr...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Stöttning av grannhus. No 2 Kv. Bocken.

Hantverkets propagandautställning: Fem hantverkare vid var sin maskin? Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: Fem hantverkare vid var sin maskin?...

Hantverkets propagandautställning: Fem hantverkare vid var sin maskin? Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: "Singer", symaskiner. Anordnare Stockholms stads verkstasskolor.

Hantverkets propagandautställning: "Singer", symaskiner. Anordnare Sto...

Hantverkets propagandautställning: "Singer", symaskiner. Anordnare Stockholms stads verkstasskolor.

Hantverkets propagandautställning: Staplade stolar på varandra.

Hantverkets propagandautställning: Staplade stolar på varandra.

Hantverkets propagandautställning: Staplade stolar på varandra.

Skioptikonbild med motiv rörande olika typer av väderfenomen. Väderspående djur.

Skioptikonbild med motiv rörande olika typer av väderfenomen. Väderspå...

Skioptikonbild med motiv rörande olika typer av väderfenomen. Väderspående djur.

Hantverkets propagandautställning: Konstglas av konstnär E. Ollers.

Hantverkets propagandautställning: Konstglas av konstnär E. Ollers.

Hantverkets propagandautställning: Konstglas av konstnär E. Ollers.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 6 kv. Näckström.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Grundläggning i Nr 6 kv. Näckström.

Hantverkets propagandautställning: "Varius" de perfekta skylttavlan. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Hantverkets propagandautställning: "Varius" de perfekta skylttavlan. A...

Hantverkets propagandautställning: "Varius" de perfekta skylttavlan. Anordnare Stockholms stads verkstadsskolor.

Previous

of 9

Next