The World's Largest Public Domain Media Search Engine

altars in sweden

public
6,225 media by topicpage 1 of 63
Askeryds kyrka - KMB - 16000200068241

Askeryds kyrka - KMB - 16000200068241

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Barsebäcks kyrka - KMB - 16000200049461

Barsebäcks kyrka - KMB - 16000200049461

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borgviks kyrka - KMB - 16000200144761

Borgviks kyrka - KMB - 16000200144761

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borgviks kyrka - KMB - 16000200144767

Borgviks kyrka - KMB - 16000200144767

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borlänge, Amsbergs kapell - KMB - 16000200010986

Borlänge, Amsbergs kapell - KMB - 16000200010986

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Borlänge, Amsbergs kapell - KMB - 16000200011063

Borlänge, Amsbergs kapell - KMB - 16000200011063

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Botkyrka kyrka - KMB - 16000200093548

Botkyrka kyrka - KMB - 16000200093548

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bottnaryds kyrka - KMB - 16000200068608

Bottnaryds kyrka - KMB - 16000200068608

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Broddetorps kyrka - KMB - 16000200159344

Broddetorps kyrka - KMB - 16000200159344

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Brunskogs kyrka - KMB - 16000200146657

Brunskogs kyrka - KMB - 16000200146657

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bälinge kyrka - KMB - 16000200113489

Bälinge kyrka - KMB - 16000200113489

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bälinge kyrka - KMB - 16000200113536

Bälinge kyrka - KMB - 16000200113536

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Bälinge kyrka - KMB - 16000200113684

Bälinge kyrka - KMB - 16000200113684

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Danmarks kyrka - KMB - 16000200114064

Danmarks kyrka - KMB - 16000200114064

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Djurröds kyrka - KMB - 16000200051095

Djurröds kyrka - KMB - 16000200051095

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Dädesjö Nya kyrka - KMB - 16000200070680

Dädesjö Nya kyrka - KMB - 16000200070680

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Edebo kyrka - KMB - 16000200114881

Edebo kyrka - KMB - 16000200114881

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Edebo kyrka - KMB - 16000200114873

Edebo kyrka - KMB - 16000200114873

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Eds kyrka - KMB - 16000200144920

Eds kyrka - KMB - 16000200144920

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115276

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115276

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115328

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115328

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115347

Ekerö kyrka - KMB - 16000200115347

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Evertsbergs kapell - KMB - 16000200011390

Evertsbergs kapell - KMB - 16000200011390

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Falu Kristine kyrka - KMB - 16000200008273

Falu Kristine kyrka - KMB - 16000200008273

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Filipstads kyrka - KMB - 16000200145195

Filipstads kyrka - KMB - 16000200145195

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Fors kyrka (Eskilstuna Fors) - KMB - 16000200094233

Fors kyrka (Eskilstuna Fors) - KMB - 16000200094233

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Forsa kyrka - KMB - 16000200036750

Forsa kyrka - KMB - 16000200036750

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Frustuna kyrka - KMB - 16000200095447

Frustuna kyrka - KMB - 16000200095447

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Frustuna kyrka - KMB - 16000200095932

Frustuna kyrka - KMB - 16000200095932

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gammelgarns kyrka - KMB - 16000200019113

Gammelgarns kyrka - KMB - 16000200019113

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gammelgarns kyrka - KMB - 16000200019109

Gammelgarns kyrka - KMB - 16000200019109

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gräsmarks kyrka - KMB - 16000200145558

Gräsmarks kyrka - KMB - 16000200145558

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Gräsmarks kyrka - KMB - 16000200145573

Gräsmarks kyrka - KMB - 16000200145573

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hammarby kyrka - KMB - 16000200118305

Hammarby kyrka - KMB - 16000200118305

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Hedvig Eleonora kyrka - KMB - 16000200108490

Hedvig Eleonora kyrka - KMB - 16000200108490

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Helsingborg, Sankta Maria kyrka - KMB - 16000200054692

Helsingborg, Sankta Maria kyrka - KMB - 16000200054692

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Helsingborg, Sankta Maria kyrka - KMB - 16000200054707

Helsingborg, Sankta Maria kyrka - KMB - 16000200054707

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Huddinge kyrka - KMB - 16000200096895

Huddinge kyrka - KMB - 16000200096895

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husaby kyrka - KMB - 16000200158725

Husaby kyrka - KMB - 16000200158725

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husby-Långhundra kyrka - KMB - 16000200119215

Husby-Långhundra kyrka - KMB - 16000200119215

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Husby-Sjutolfts kyrka - KMB - 16000200119676

Husby-Sjutolfts kyrka - KMB - 16000200119676

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Häggesleds kyrka - KMB - 16000200159126

Häggesleds kyrka - KMB - 16000200159126

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Häverö kyrka - KMB - 16000200122106

Häverö kyrka - KMB - 16000200122106

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Häverö kyrka - KMB - 16000200122136

Häverö kyrka - KMB - 16000200122136

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Högsby kyrka - KMB - 16000200082572

Högsby kyrka - KMB - 16000200082572

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Jäders kyrka - KMB - 16000200097993

Jäders kyrka - KMB - 16000200097993

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Järvsö kyrka - KMB - 16000200038085

Järvsö kyrka - KMB - 16000200038085

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kattnäs kyrka - KMB - 16000200096500

Kattnäs kyrka - KMB - 16000200096500

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Knivsta kyrka - KMB - 16000200124178

Knivsta kyrka - KMB - 16000200124178

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Knätte kyrka - KMB - 16000200160247

Knätte kyrka - KMB - 16000200160247

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kumla kyrka - KMB - 16000200046990

Kumla kyrka - KMB - 16000200046990

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kungsängens kyrka (Stockholms-Näs kyrka) - KMB - 16000200132709

Kungsängens kyrka (Stockholms-Näs kyrka) - KMB - 16000200132709

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Kvinnestads kyrka - KMB - 16000200160793

Kvinnestads kyrka - KMB - 16000200160793

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lagga kyrka - KMB - 16000200124910

Lagga kyrka - KMB - 16000200124910

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lagga kyrka - KMB - 16000200124914

Lagga kyrka - KMB - 16000200124914

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lena kyrka - KMB - 16000200123387

Lena kyrka - KMB - 16000200123387

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lilla Slågarps kyrka - KMB - 16000200056990

Lilla Slågarps kyrka - KMB - 16000200056990

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lofta kyrka - KMB - 16000200084653

Lofta kyrka - KMB - 16000200084653

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lofta kyrka - KMB - 16000200084664

Lofta kyrka - KMB - 16000200084664

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lofta kyrka - KMB - 16000200084690

Lofta kyrka - KMB - 16000200084690

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lofta kyrka - KMB - 16000200084710

Lofta kyrka - KMB - 16000200084710

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lofta kyrka - KMB - 16000200084766

Lofta kyrka - KMB - 16000200084766

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lofta kyrka - KMB - 16000200084807

Lofta kyrka - KMB - 16000200084807

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lohärads kyrka - KMB - 16000200124943

Lohärads kyrka - KMB - 16000200124943

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lunds Domkyrka - KMB - 16000200058718

Lunds Domkyrka - KMB - 16000200058718

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lärbro kyrka - KMB - 16000200025417

Lärbro kyrka - KMB - 16000200025417

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Långserud kyrka - KMB - 16000200146495

Långserud kyrka - KMB - 16000200146495

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Lövstabruks kyrka - KMB - 16000200125650

Lövstabruks kyrka - KMB - 16000200125650

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Maglehems kyrka - KMB - 16000200059075

Maglehems kyrka - KMB - 16000200059075

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Magra kyrka - KMB - 16000200161885

Magra kyrka - KMB - 16000200161885

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Malmö, Sankt Petri kyrka - KMB - 16000200059753

Malmö, Sankt Petri kyrka - KMB - 16000200059753

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mariakyrkan - KMB - 16000200128757

Mariakyrkan - KMB - 16000200128757

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mariakyrkan - KMB - 16000200128817

Mariakyrkan - KMB - 16000200128817

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mariestads Domkyrka - KMB - 16000200162150

Mariestads Domkyrka - KMB - 16000200162150

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Mjällby kyrka - KMB - 16000200001289

Mjällby kyrka - KMB - 16000200001289

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Möja kyrka - KMB - 16000200126247

Möja kyrka - KMB - 16000200126247

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Möklinta kyrka - KMB - 16001000094724

Möklinta kyrka - KMB - 16001000094724

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Möklinta kyrka - KMB - 16001000094807

Möklinta kyrka - KMB - 16001000094807

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nederluleå kyrka (Gammelstads kyrka) - KMB - 16000200150357

Nederluleå kyrka (Gammelstads kyrka) - KMB - 16000200150357

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Nederluleå kyrka (Gammelstads kyrka) - KMB - 16000200150356

Nederluleå kyrka (Gammelstads kyrka) - KMB - 16000200150356

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Njurunda kyrka - KMB - 16000200045041

Njurunda kyrka - KMB - 16000200045041

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Norra Fågelås kyrka - KMB - 16000200163601

Norra Fågelås kyrka - KMB - 16000200163601

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Odensala kyrka - KMB - 16000200125799

Odensala kyrka - KMB - 16000200125799

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Odensala kyrka - KMB - 16000200125850

Odensala kyrka - KMB - 16000200125850

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sankt Petri kyrka - KMB - 16000200059788

Sankt Petri kyrka - KMB - 16000200059788

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sankt Petri kyrka - KMB - 16000200059787

Sankt Petri kyrka - KMB - 16000200059787

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sankta Gertruds kyrka - KMB - 16000200091177

Sankta Gertruds kyrka - KMB - 16000200091177

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sankta Gertruds kyrka - KMB - 16000200091180

Sankta Gertruds kyrka - KMB - 16000200091180

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sjösås gamla kyrka - KMB - 16000200088290

Sjösås gamla kyrka - KMB - 16000200088290

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skepplanda kyrka - KMB - 16000200166880

Skepplanda kyrka - KMB - 16000200166880

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skepptuna kyrka - KMB - 16000200129098

Skepptuna kyrka - KMB - 16000200129098

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skepptuna kyrka - KMB - 16000200129102

Skepptuna kyrka - KMB - 16000200129102

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Skuttunge kyrka - KMB - 16000200129954

Skuttunge kyrka - KMB - 16000200129954

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Solberga kyrka - KMB - 16000200008048

Solberga kyrka - KMB - 16000200008048

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Sollentuna kyrka - KMB - 16000200132222

Sollentuna kyrka - KMB - 16000200132222

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stenberga kyrka - KMB - 16000200087868

Stenberga kyrka - KMB - 16000200087868

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stenberga kyrka - KMB - 16000200087822

Stenberga kyrka - KMB - 16000200087822

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stockholm, Storkyrkan (Sankt Nicolai kyrka) - KMB - 16000200110601

Stockholm, Storkyrkan (Sankt Nicolai kyrka) - KMB - 16000200110601

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stora Kopparbergs kyrka - KMB - 16000200012399

Stora Kopparbergs kyrka - KMB - 16000200012399

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Stora Köpinge kyrka - KMB - 16000200063120

Stora Köpinge kyrka - KMB - 16000200063120

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Previous

of 63

Next