The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

allegorie op

463 media by topicpage 1 of 5
Allegorie op de geometrie

Allegorie op de geometrie

Een zittende vrouw met een muurkroon op het hoofd en meetinstrumenten in de hand, mogelijk een allegorie op de geometrie.

Allegorie op de triomf van de maan (Luna)

Allegorie op de triomf van de maan (Luna)

Allegorie op triomf van de Maan (Luna). In het midden staat een man op een sokkel met maansikkel in zijn hand. Naast hem op een ander voetstuk staat een naakte vrouw als personificatie van de maan (Luna). Om he... More

Allegorie op de Liefde

Allegorie op de Liefde

Aan een ronde tafel spelen Venus en Amor met dobbelstenen. Op tafel liggen ook menselijke handen, ogen, een hart en een mond. Ondertussen voert Amor een hart aan twee honden die achter hem staan. Op de voorgron... More

Allegorie op de Krijgsroem

Allegorie op de Krijgsroem

De Faam komt toe op een krijgsman bij een palmboom waaronder een naakte vrouw zit.

Allegorie op de verkeerde wereld met de heilige Christoffel en het Christuskind

Allegorie op de verkeerde wereld met de heilige Christoffel en het Chr...

Christoffel draagt het Christuskind op zijn schouders de rivier over. Het kind houdt een wereldbol met een kruis vast. Op de oever van de rivier zit een schoolklas in een boot die op vier biertonnen staat. De s... More

De brede en de smalle weg: allegorie op de menselijke levensloop

De brede en de smalle weg: allegorie op de menselijke levensloop

Linksvoor een zittende engel, wijzend naar het hemels Jeruzalem achter hem. De smalle weg leidt ernaartoe. Rechtsvoor een kreupele man met duivelskop, wijzend naar de brede weg waarop een feestend en minnend ge... More

Allegorie op de nijd

Allegorie op de nijd

Een naakte jonge man, zittend in een landschap, die in zijn rechter zij wordt gebeten door een kleine panter en in zijn borst wordt gebeten door een slang, welke zich om zijn linker arm heeft gedraaid. Achter d... More

Allegorie op de afgunst

Allegorie op de afgunst

Allegorische voorstelling met een naakte man zittend in een landschap. Hij wordt door een kleine panter in zijn zij gebeten, terwijl een slang hem in zijn borst bijt. Op de achtergrond rent een tweede man bang ... More

Remigius Hogenberg - Allegorie op de hebzucht

Remigius Hogenberg - Allegorie op de hebzucht

Op een boerenkar vol met knollen of rapen zitten een man en vrouw muziek te maken. Achter de kar een stoet mannen en vrouwen die proberen zoveel mogelijk rapen te bemachtigen. In het midden op de voorgrond twee... More

Allegorie op de Dood

Allegorie op de Dood

Een grote groep oude mannen die bij de ingang van een grot knielt voor een skelet dat een boek ophoudt met het opschrift: 'Quidquid latet apparebit' (afkomstig uit het Dies Irae). Onder het skelet ligt een twee... More

Allegorie op de wetenschap

Allegorie op de wetenschap

Een vrouwelijke figuur houdt met haar vingers haar eigen ogen geopend. Met haar rechter hand opent zij een kist met boeken, slangen en een vleermuis. Achter de kist staat een tweede vrouw met een brandende fakk... More

Hieronymus Wierix - Allegorie op de opstanding van Christus

Hieronymus Wierix - Allegorie op de opstanding van Christus

Christus hangt aan het kruis. Aan de voet van het kruis Mozes en koning David (links) en Paulus en Johannes de Doper (rechts). Rondom diverse verwijzingen naar de opstanding van Christus: boven het kruis en aan... More

Allegorie op de onsterfelijkheid van de deugden

Allegorie op de onsterfelijkheid van de deugden

Op de voorgrond zit Honor, als oude man, op de grond, zijn armen geslagen om twee naakte vrouwen: Virtus (links) en Dignitas (rechts). Linksboven in een wolk kijkt Immortalitas op hen neer. Rechts Gloria, zitte... More

Pieter Perret - Allegorie op de macht der waarheid

Pieter Perret - Allegorie op de macht der waarheid

Allegorie op de macht der waarheid. Een naakte gevleugelde vrouwelijke personificatie van de Waarheid, staande op een driehoek wijst met haar rechterhand naar de zon. In haar linkerhand houdt ze een geopend boe... More

Pieter Perret - Allegorie op de macht der vrouwen

Pieter Perret - Allegorie op de macht der vrouwen

Allegorie op de macht der vrouwen. Naakte personificatie van de macht der vrouwen. Twee kinderen, vruchten van het land en wapens aan haar voeten. Zij spuit melk uit haar borst in de mond van één van de kindere... More

Allegorie op de verlossing van de mensheid

Allegorie op de verlossing van de mensheid

Een Jezuïet knielt in een landschap, voor een opengeslagen bijbel, en kijkt op naar het Christuskind dat voor hem is verschenen. Hij is vergezeld door een engel. Bij de bomen aan weerszijden de skeletten van Ad... More

Allegorie op de moed

Allegorie op de moed

Rechts op de voorgrond zit de jonge krijger die het oordeel moet uitspreken. Uiterst links staat Venus, vergezeld door Amor. Wat meer naar achteren zitten Juno en Minerva. In het midden op de voorgrond knielt e... More

Matthaus Greuter - Allegorie op de schoonheid

Matthaus Greuter - Allegorie op de schoonheid

Links een jong stel, elkaar liefdevol aankijkend. Rechts een oude vrouw met een ketting van slangen en botten, naast haar het skelet van een man. Met onderschrift in het Duits.

Matthaus Greuter - Allegorie op de macht van Venus
Jacob de Gheyn II - Allegorie op de goede staat

Jacob de Gheyn II - Allegorie op de goede staat

In een voorportaal zit een man op een troon, een boek op een lessenaar naast zich. Aan zijn voeten gebruikt een groep mensen een de maaltijd. Bedienden komen aangelopen. Op de achtergrond is te zien dat buiten ... More

Jacob de Gheyn II - Allegorie op de slechte staat

Jacob de Gheyn II - Allegorie op de slechte staat

In een grote zaal zit een jongen op een troon, een windvaan in de handen. Aan zijn voeten gebruikt een groep mensen de maaltijd. Bedienden lopen rond, muzikanten maken muziek. Door de ramen van de zaal is te zi... More

Jacob de Gheyn II - Allegorie op de goede staat

Jacob de Gheyn II - Allegorie op de goede staat

In een voorportaal zit een man op een troon, een boek op een lessenaar naast zich. Aan zijn voeten gebruikt een groep mensen een de maaltijd. Bedienden komen aangelopen. Op de achtergrond is te zien dat buiten ... More

Allegorie op de nacht met personificatie van Nox (de nacht)

Allegorie op de nacht met personificatie van Nox (de nacht)

Stadsgezicht bij nacht met personificatie van Nox. Op de voorgrond feestende figuren bij de ruïne van een tempel. In de marge een zesregelig onderschrift, in drie kolommen, in het Latijn. Vierde prent uit een s... More

Allegorie op de middag met personificatie van Meridiës (de middag)

Allegorie op de middag met personificatie van Meridiës (de middag)

Landschap met de personificatie van Meridiës. Op een pad een herder met zijn kudde schapen. Op de voorgrond rustende figuren. In de marge een zesregelig onderschrift, in drie kolommen, in het Latijn. Tweede pre... More

Boetius Adamsz Bolswert - Allegorie op de wereld

Boetius Adamsz Bolswert - Allegorie op de wereld

Allegorie op de wereld met de mens die zich door te eten van de honing (overvloed) in een benarde positie plaatst. Een jongeman staat op een richel van de afgrond waar hij zich vastgrijpt aan een tak met honing... More

Allegorie op de avond met personificatie van Vesper (de avond)

Allegorie op de avond met personificatie van Vesper (de avond)

Heuvelachtig landschap waar de schemer valt met personificatie van Vesper. Op de voorgrond vier figuren in een roeiboot en mensen die huiswaarts keren. In de marge een zesregelig onderschrift, in drie kolommen,... More

Raphael Sadeler I - Allegorie op de bedrieglijke liefde

Raphael Sadeler I - Allegorie op de bedrieglijke liefde

Venus, met schilderskwasten, een schilderspalet, een luit en een cello, met naast haar Amor, die zijn arm over haar schouder slaat. In de lucht vliegt een tweede Amor met een masker (Amor Fucatus of de bedriegl... More

Allegorie op de ijdelheid (jongedame met spiegel en putto)

Allegorie op de ijdelheid (jongedame met spiegel en putto)

Vanitasvoorstelling in de vorm van een vrouw, gehuld in kostbare kleding, zichzelf bewonderend in een handspiegel, op haar schoot een hondje, aan haar voeten een aapje. Op de tafel naast haar sieraden en een bo... More

Allegorie op de ijdelheid (jongedame met spiegel en putto)

Allegorie op de ijdelheid (jongedame met spiegel en putto)

Vanitasvoorstelling in de vorm van een vrouw, gehuld in kostbare kleding, zichzelf bewonderend in een handspiegel, op haar schoot een hondje, aan haar voeten een aapje. Op de tafel naast haar sieraden en een bo... More

Allegorie op de ijdelheid (jongedame met spiegel en putto)

Allegorie op de ijdelheid (jongedame met spiegel en putto)

Vanitasvoorstelling in de vorm van een vrouw, gehuld in kostbare kleding, zichzelf bewonderend in een handspiegel, op haar schoot een hondje, aan haar voeten een aapje. Op de tafel naast haar sieraden en een bo... More

Allegorie op de dood en de vergankelijkheid van het leven

Allegorie op de dood en de vergankelijkheid van het leven

In een ronde tent zit een putto bellen te blazen ('homo bulla' - 'De mens is een zeepbel' - staat op de rand van de nis waar hij in zit), geflankeerd door een keizer en een landarbeider. Boven de putto een voor... More

Gerard de Lairesse - Allegorie op de handel met Mercurius

Gerard de Lairesse - Allegorie op de handel met Mercurius

Mercurius staat op een voetstuk dat versierd is met het wapen van Frankrijk, de bazuin blazende Faam vliegt naast zijn hoofd. Op de voorgrond zit rechts de personifictie van Arbeid en Vlijt, gehuld in een kleed... More

Gerard de Lairesse - Allegorie op de handel met Mercurius

Gerard de Lairesse - Allegorie op de handel met Mercurius

Mercurius staat op een voetstuk dat versierd is met het wapen van Frankrijk, de bazuin blazende Faam vliegt naast zijn hoofd. Op de voorgrond zit rechts de personifictie van Arbeid en Vlijt, gehuld in een kleed... More

Allegorie op de geometrie

Allegorie op de geometrie

Allegorie op de geometrie met putti met meetinstrumenten. In het midden een fontein.

Allegorie op de dood en de vergankelijkheid van het leven

Allegorie op de dood en de vergankelijkheid van het leven

In een ronde tent zit een putto bellen te blazen ('homo bulla' - 'De mens is een zeepbel' - staat op de rand van de nis waar hij in zit), geflankeerd door een keizer en een landarbeider. Boven de putto een voor... More

Allegorie op de staat van Vlaanderen, 1604, Flanders

Allegorie op de staat van Vlaanderen, 1604, Flanders

Allegorie op de staat van Vlaanderen, 1604. Centraal een naakte vrouw die twee wolven aan haar borsten zoogt en gekroond wordt door een duivel. Profetie waarin een vergelijking wordt getrokken tussen de gebeurt... More

Allegorie op de muziek

Allegorie op de muziek

Allegorie op de muziek

Allegorie op de strijd van het goede geloof

Allegorie op de strijd van het goede geloof

Links op de banier staan protestantse leiders naast profeten en apostelen. Om hen heen symbolen van de hemel en goed geloof. Rechts staan katholieke leiders samen met controversiële personen uit de Bijbel op ee... More

Willem Isaacsz van Swanenburg - Allegorie op de rechtspraak

Willem Isaacsz van Swanenburg - Allegorie op de rechtspraak

Een man knielt en presenteert een smeekschrift of aanklacht aan een koninklijke rechter. Deze weigert het papier aan te nemen. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in het Latijn over de rechter die zi... More

Allegorie op de onschendbaarheid van de wet

Allegorie op de onschendbaarheid van de wet

Een koning zit op zijn troon en spreekt recht. Hij wijst met zijn staf naar de aangeklaagde ten teken dat hij de man vergeving verleent. Op de achtergrond een galgenveld en een gebouw in aanbouw. Onder de voors... More

Willem Isaacsz van Swanenburg - Allegorie op de rechtspraak

Willem Isaacsz van Swanenburg - Allegorie op de rechtspraak

Een man knielt en presenteert een smeekschrift of aanklacht aan een koninklijke rechter. Deze weigert het papier aan te nemen. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in het Latijn over de rechter die zi... More

Allegorie op de geloofsbelijdenis met de vier evangelisten

Allegorie op de geloofsbelijdenis met de vier evangelisten

De vier evangelisten samen met de goddelijke deugden rond een grote zuil met daarop de Christelijke geloofsbelijdenis. Onderaan de prent zijn diverse scènes uit het Nieuwe Testament weergegeven: de doop van Chr... More

Allegorie op de onschendbaarheid van de wet

Allegorie op de onschendbaarheid van de wet

Een koning zit op zijn troon en spreekt recht. Hij wijst met zijn staf naar de aangeklaagde ten teken dat hij de man vergeving verleent. Op de achtergrond een galgenveld en een gebouw in aanbouw. Onder de voors... More

Jacob van der Heyden - Allegorie op de onbedachtzame huwelijkskeuze

Jacob van der Heyden - Allegorie op de onbedachtzame huwelijkskeuze

Rechtsonder genummerd: 01 (10 in spiegelbeeld). Met onderschrift in het Latijn en het Duits.

Allegorie op de ijdelheid (de Dood en het meisje)

Allegorie op de ijdelheid (de Dood en het meisje)

Vanitasvoorstelling in de vorm van een vrouw, gehuld in kostbare kleding, gezeten bij een tafel waarop sieraden, geldstukken en andere symbolen van de ijdelheid. De dood, in de gedaante van een oude vrouw met z... More

Jacob van der Heyden - Allegorie op de dood, by Jacob van der Heyden

Jacob van der Heyden - Allegorie op de dood, by Jacob van der Heyden

Rechtsonder genummerd: 15. Met onderschrift in het Latijn en het Duits.

Jacob van der Heyden - Allegorie op de balans tussen werk en vrije tijd

Jacob van der Heyden - Allegorie op de balans tussen werk en vrije tij...

Rechtsonder genummerd: 16. Met onderschrift in het Latijn en het Duits.

Jacob van der Heyden - Allegorie op de liefde, by Jacob van der Heyden

Jacob van der Heyden - Allegorie op de liefde, by Jacob van der Heyden

Rechtsonder genummerd: 12. Met onderschrift in het Latijn en het Duits.

Jacob van der Heyden - Allegorie op de schoonheid, by Jacob van der Heyden

Jacob van der Heyden - Allegorie op de schoonheid, by Jacob van der He...

Rechtsonder genummerd: 14. Met onderschrift in het Latijn en het Duits.

Jacob van der Heyden - Allegorie op de verschillende kanten van een karakter

Jacob van der Heyden - Allegorie op de verschillende kanten van een ka...

Rechtsonder genummerd: 19. Met onderschrift in het Latijn en het Duits.

Philippe Thomassin - Allegorie op de Onbevlekte Ontvangenis

Philippe Thomassin - Allegorie op de Onbevlekte Ontvangenis

Onderaan zijn Adam en Eva vastgebonden aan de boom van de kennis van goed en kwaad met daarin de slang. Naast hen bevinden zich Mozes, koningen, priesters, een soldaat en overige figuren. Bovenaan de boom zweef... More

Allegorie op de eendracht tussen Brandenburg en Nassau, ca. 1615

Allegorie op de eendracht tussen Brandenburg en Nassau, ca. 1615

Allegorie op de eendracht tussen Brandenburg en Nassau in de Gulik-Kleefse kwestie, ca. 1615. Triomfpoort waarvoor een doek hangt met het wapen van Brandenburg met een adelaar en een leeuw met het wapen van Mau... More

Lucas Kilian - Allegorie op voorspoed

Lucas Kilian - Allegorie op voorspoed

Tekst in het Latijn in de ondermarge. De vrouw links houdt de staf van Mercurius (caduceus ) vast en een globe met daarop een feniks. Een putto onderaan ondersteunt een Hoorn des overvloeds (Cornucopia). Bij de... More

Raphael Sadeler I - Allegorie op de dood

Raphael Sadeler I - Allegorie op de dood

De Dood als skelet zit geknield op de grond en houdt in beide handen een fakkel. Voor zijn lichaam een schild met daarop de afbeelding van een doodskist en een gedolven graf. Op het hoofd van de Dood een zandlo... More

Cornelis Schut I - Allegorie op de ijdelheid

Cornelis Schut I - Allegorie op de ijdelheid

Een naakt kind zit naast een gebroken zuil. Naast hem staat een zandloper.

Allegorie op de verschijning van een komeet in november 1618

Allegorie op de verschijning van een komeet in november 1618

Allegorische voorstelling vervaardigd naar aanleiding van het verschijnen van de komeet op 27 november 1618. Rechts een astronoom die het verschijnsel bestudeert, links zit Europa. Op de achtergrond de Dood en ... More

Cornelis Schut I - Allegorie op de vrede

Cornelis Schut I - Allegorie op de vrede

De Vrede zit op een voetstuk met een olijftak in de hand. Links van haar wordt de oorlog verbeeld door vechtende soldaten en Perseus die Medusa spietst. Rechts de vrede met de daaruit volgende voorspoed.

Cornelis Schut I - Allegorie op de ijdelheid

Cornelis Schut I - Allegorie op de ijdelheid

Een naakt kind is aan het bellen blazen. Zijn arm rust op een schedel. Achter hem staat een zandloper.

Cornelis Schut I - Allegorie op de ijdelheid

Cornelis Schut I - Allegorie op de ijdelheid

Een naakt kind is aan het bellen blazen. Naast hem staat een zandloper, op de grond ligt een omgevallen schaal.

Cornelis Schut I - Allegorie op de vrede

Cornelis Schut I - Allegorie op de vrede

De Vrede zit op een voetstuk met een olijftak in de hand. Links van haar wordt de oorlog verbeeld door vechtende soldaten en Perseus die Medusa spietst. Rechts de vrede met de daaruit volgende voorspoed.

Allegorie op de ondergang van de Spaanse Armada en de ontdekking van het buskruitverraad, 1588-1605

Allegorie op de ondergang van de Spaanse Armada en de ontdekking van h...

Politieke allegorie op de ondergang van de Spaanse Armada in 1588 en de ontdekking van het buskruitverraad in 1605. Links de Spaanse vloot op zee, in het midden een tafel met baldakijn waaraan de duivel, Filips... More

Allegorie op de Foglia rivier met wapen van Pesaro

Allegorie op de Foglia rivier met wapen van Pesaro

Op de voorgrond zit een riviergod (Foglia). Links stroomt de rivier. Op de achtergrond een brug over de rivier en een toren. Boven zweven putti en engelen met het wapen van Pesaro.

Crispijn van de Passe II - Allegorie op de rechtvaardigheid

Crispijn van de Passe II - Allegorie op de rechtvaardigheid

Titelblad met op een piëdestal de tronende Rechtvaardigheid. Aan haar voeten attributen die wereldlijke macht symboliseren. Boven haar hoofd, in een gewelf, de personificaties van Kracht en Voorzichtigheid. Lin... More

Pieter de Jode II - Allegorie op de dood

Pieter de Jode II - Allegorie op de dood

Een slapend kind, met zijn hoofd rustend op een kussen. Naast het kind ligt een schedel. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Allegorie op de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik, 1629

Allegorie op de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik,...

Allegorie op de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik op 17 september 1629. Op een toneel wordt de stadhouder Frederik Hendrik door de bisschop Ophovius gehuwd met de stadsmaagd van Den Bosch. A... More

Kaartende soldaten: allegorie op de inname van Den Bosch en Wesel in 1629

Kaartende soldaten: allegorie op de inname van Den Bosch en Wesel in 1...

Soldaten zitten voor een herberg in het legerkamp kaart te spelen op een trommel. Op de achtergrond de stad Den Bosch. Allegorie op de inname van de steden 's-Hertogenbosch en Wesel in 1629. Met 8-regelig vers:... More

Allegorie op de Heilsgenade door het geloof in Christus

Allegorie op de Heilsgenade door het geloof in Christus

In het midden de zittende Christus als Man van Smarten met de passiewerktuigen. Links op de achtergrond Pilatus en hogepriester Kajafas. Boven hen in de wolken Mozes met de tien geboden. Rechts op de achtergron... More

Allegorie op de natuur en de menselijke natuur (microcosmos)

Allegorie op de natuur en de menselijke natuur (microcosmos)

Allegorische weergave van de natuur en de menselijke natuur (microcosmos). Schematische voorstelling met een fontein van de natuur en vier fonteinen van de mens.

Allegorie op de dood

Allegorie op de dood

De Dood laat een pasgeboren kind dat voor hem op de grond ligt een tekst zien waaruit de vanitas-boodschap spreekt.

Allegorie op de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik, 1629

Allegorie op de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik,...

Allegorie op de verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik op 17 september 1629. Op een toneel wordt de stadhouder Frederik Hendrik door de bisschop Ophovius gehuwd met de stadsmaagd van Den Bosch. A... More

Kaartende soldaten: allegorie op de inname van 's-Hertogenbosch en Wesel in 1629

Kaartende soldaten: allegorie op de inname van 's-Hertogenbosch en Wes...

Soldaten zitten voor een herberg in het legerkamp kaart te spelen op een trommel. Op de achtergrond de stad Den Bosch. Allegorie op de inname van de steden 's-Hertogenbosch en Wesel in 1629. Met 8-regelig vers:... More

Allegorie op de buitenlandse heerschappij met Geografia en Jupiter

Allegorie op de buitenlandse heerschappij met Geografia en Jupiter

Geografia richt de naald van een kompas naar een met bloemen getooide vrouwenfiguur rechts van haar. Boven haar zweven Jupiter en zijn adelaar. Rechts houdt een engel een wapenschild met kardinaalshoed vast. Op... More

Allegorie op de buitenlandse heerschappij met Geografia en Jupiter

Allegorie op de buitenlandse heerschappij met Geografia en Jupiter

Geografia richt de naald van een kompas naar een met bloemen getooide vrouwenfiguur rechts van haar. Boven haar zweven Jupiter en zijn adelaar. Rechts houdt een engel een wapenschild met kardinaalshoed vast. Op... More

Allegorie op de verovering van Maastricht en andere steden, 1632

Allegorie op de verovering van Maastricht en andere steden, 1632

Allegorie op de verovering van Maastricht, Venlo, Roermond en andere steden door stadhouder Frederik Hendrik, 1632. De riviergoden van de Maas en de Schelde dragen een grote kroon met de veroverde steden.

Venus blinddoekt Amor en twee nimfen dragen pijlen en boog, allegorie op de liefde die alles overwint

Venus blinddoekt Amor en twee nimfen dragen pijlen en boog, allegorie ...

Allegorie op de liefde die alles overwint: Venus blinddoekt Amor en twee nimfen dragen pijlen en boog.

Tekstblad bij de allegorie op de Regensburger Amnestie, 1640-1641

Tekstblad bij de allegorie op de Regensburger Amnestie, 1640-1641

Tekstblad met uitleg in versvorm behorend bij de allegorie op de voorgestelde Regensburger Amnestie, vredesbesprekingen te Regensburg om de Dertigjarige oorlog te beëindigen, 1640-1641. Pagina met tekst over tw... More

Allegorie op de Regensburger Amnestie, 1640-1641

Allegorie op de Regensburger Amnestie, 1640-1641

Allegorie op de voorgestelde Regensburger Amnestie, vredesbesprekingen te Regensburg om de Dertigjarige oorlog te beëindigen, 1640-1641. Allegorie waarin keizer Ferdinand III twijfelend staat tussen de ware vre... More

Allegorie op de Kerk en de stad Luik

Allegorie op de Kerk en de stad Luik

De personificatie van de Kerk, een vrouwfiguur met pauselijke tiara en staf, kijkt omhoog. Op de wolken zitten Maria met Kind, te midden van vier bisschoppen van Luik: Maternus, Servaas van Maastricht, Lambertu... More

Lambert Visscher - Allegorie op de Deugd

Lambert Visscher - Allegorie op de Deugd

Minerva en Vader Tijd wijzen op de berg van Deugd op de achtergrond. Hercules wijst de weg. Rechts op de voorgrond bestuderen twee vrouwen een globe en een kaart.

Lambert Visscher - Allegorie op de Deugd

Lambert Visscher - Allegorie op de Deugd

Minerva en Vader Tijd wijzen op de berg van Deugd op de achtergrond. Hercules wijst de weg. Rechts op de voorgrond bestuderen twee vrouwen een globe.

Allegorie op de Tijd

Allegorie op de Tijd

Vader Tijd lauwert de hardwerkende man en pijnigt de luiaard met een roede. De hardwerkende man leunt op een schoffel en naast hem ligt een stapel boeken. De luiaard leunt op een wijnvat. Achter de werkende man... More

Allegorie op de Vrede van Westfalen, 1648

Allegorie op de Vrede van Westfalen, 1648

Allegorie op de Vrede van Westfalen, 1648. Centraal zit de naakte personificatie van de Vrede, achter haar Oorlog (Bellona). Om haar heen verschillende andere allegorische figuren zoals Overvloed, Afgunst en Wa... More

Allegorie op de Vrede van Westfalen, 1648

Allegorie op de Vrede van Westfalen, 1648

Allegorie op de Vrede van Westfalen, 1648. Centraal zit de naakte personificatie van de Vrede, achter haar Oorlog (Bellona). Om haar heen verschillende andere allegorische figuren zoals Overvloed, Afgunst en Wa... More

Reinier van Persijn - Allegorie op de tweestrijd

Reinier van Persijn - Allegorie op de tweestrijd

Verhoging waarop een vrouw in tweestrijd. In haar handen een brandend hart, dat de deugd symboliseert, en een masker, dat staat voor de ondeugd. Ze wordt geflankeerd door een personificatie van Amerika en Gieri... More

Tekstblad bij de Allegorie op de Vrede van Westfalen (rechterblad), 1648

Tekstblad bij de Allegorie op de Vrede van Westfalen (rechterblad), 16...

Tekstblad met Nederlands vers in vijf kolommen. Behoort bij de twee bladen die samen de Allegorie op de Westfaalse vrede van 1648 vormen.

Allegorie op de Vrede van Westfalen, 1648

Allegorie op de Vrede van Westfalen, 1648

Allegorie op de Vrede van Westfalen, 1648. Centraal zit de naakte personificatie van de Vrede, achter haar Oorlog (Bellona). Om haar heen verschillende andere allegorische figuren zoals Overvloed, Afgunst en Wa... More

Tekstblad bij de Allegorie op de Vrede van Munster, 1648

Tekstblad bij de Allegorie op de Vrede van Munster, 1648

Tekstblad bij de Allegorie op de Vrede van Munster, 1648. Vers in drie kolommen behorend bij de prent Pax una triumphis innumeris potior.

Cornelis van Dalen II - Allegorie op de Natuur

Cornelis van Dalen II - Allegorie op de Natuur

Allegorie op de Natuur met nimfen die buste eren van Diana met vele borsten. Voor de sokkel van het beeld zitten Bacchus, nimfen en vrouwelijke en mannelijke saters die groenten en fruit plukken van een grote g... More

Reinier van Persijn - Allegorie op de geneeskunde

Reinier van Persijn - Allegorie op de geneeskunde

Een cartouche met de titel in het Latijn, geflankeerd door Aesculapius, de god van de geneeskunde, en een piskijker. Daarboven in de wolken Apollo. In de cartouche onderaan een impressum in het Latijn.

Allegorie op de vrede gesloten door Jan II Kazimierz, koning van Polen, 1634

Allegorie op de vrede gesloten door Jan II Kazimierz, koning van Polen...

Jan II Kazimierz, koning van Polen, op een troon met scepter, kroon en rijksappel, omringd door allegorische fguren. Boven hem Fama, links Hercules met de gevangen Cerberus en rechts Minerva.

Allegorie op de geboorte van prins Willem III, 1650

Allegorie op de geboorte van prins Willem III, 1650

Allegorie op de geboorte van prins Willem III, 14 november 1650. Om de wieg met het kind staan en knielen Minerva, Juno en Cupido en Flora. Links de pauwen van Juno. In het verschiet de Hofvijver en de gebouwen... More

Abraham Dircksz Santvoort - Allegorie op de Hebreeuwse Bijbel

Abraham Dircksz Santvoort - Allegorie op de Hebreeuwse Bijbel

Boven zit een vrouw in het goddelijk licht met een opengeslagen Hebreeuwse Bijbel op haar schoot. Aan het boek ontspringen twee waterstralen. Eén komt bij de linker vrouw op de opengeslagen Griekse Bijbel terec... More

Allegorie op goed bestuur

Allegorie op goed bestuur

De titelplaat wordt omhoog gehouden door een man met de letter Y op zijn hoed. Mars en Minerva Houden een lauwerkrans boven titel, terwijl de geknielde Mercurius er naar wijst.

Allegorie op koning Karel II van Engeland

Allegorie op koning Karel II van Engeland

Allegorie op koning Karel II van Engeland. De koning staat op een voetstuk en wordt gekroond door Jupiter. Naast hem is Minerva verschenen. Op de grond een draak, vrouw met stedenkroon (Londen ?) en engelen.

Allegorie op de geloofsbelijdenis met de vier evangelisten

Allegorie op de geloofsbelijdenis met de vier evangelisten

De vier evangelisten samen met de goddelijke deugden rond een grote zuil met daarop de Christelijke geloofsbelijdenis. Onderaan de prent zijn diverse scènes uit het Nieuwe Testament weergegeven: de doop van Chr... More

Previous

of 5

Next