The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

allegorie

629 media by topicpage 1 of 7
Allegorie op het slechte bewind van Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk
Allegorie op de slechte tijden
Allegorie op de slechte tijden
Allegorische uitbeelding van een zonsverduistering te Stockholm in 1535
Allegorische uitbeelding van een zonsverduistering te Stockholm in 1535
Allegorie op overspel
Allegorische vrouwenfiguur met een spiegel, op de rug gezien
Allegorie op het treurspel
Allegorie op de matigheid
Allegorie met vrouw met beker staand op wolk
Allegorie op de handel en welvaart van Amsterdam
Allegorie op de levensfases van de mens
Allegorie op de installatie van Willem IV als stadhouder in 1747
Allegorisch-mythologische scène
Ontwerp voor een kamerbeschildering met allegorie op de Lucht
Allegorie op de liefdesaffaire tussen Gabriel Lalande en Elisabeth Lestevenon, 1661
Allegorie met vrouwelijke personificaties van onder andere de waarheid en mogelijk deugden en ondeugden
Allegorische voorstelling met kinderen en attributen van de Landbouw
Allegorische voorstelling
Studie voor een allegorie op de Republiek: vrouw met boek op haar schoot
Ontwerp voor een plafondschildering met allegorische figuren op een balustrade
Allegorie op de Muziek
Allegorie op de redding van de mensheid
Allegorie met de stadsmaagd van Gent in haar strijdwagen; intocht van Ferdinand te Gent in 1635 (nr. 13)
Wapenschild geflankeerd door allegorische figuren
Ontwerp voor een plafondschildering met musicerende vrouwen en putti met bloemenmand als allegorie op Blijdschap
Allegorie op de verheffing van Willem IV, 1747
Zittende allegorische vrouwenfiguur op de wolken
Allegorie op de vergankelijkheid
Allegorische voorstelling met tronende Vrijheid
Allegorie op het leven van prinses Anna, ca. 1759
Allegorie op de handel ter zee
Allegorie op de vredebreuk met Algiers, 1755
Allegorie op de dood
Ontwerp voor beeldengroep in timpaan met allegorie op Amsterdam
Allegorie op de ijdelheid (jongedame met spiegel en putto)
Titelvignet met allegorie op het pastorale leven
Stadsgezicht met Domkerk te Utrecht en allegorie met drie geleerden
Allegorie op de aanwinsten in Brabant, Flanders
Allegorische triomfantelijke intocht van Frederik Hendrik in Den Haag
Schets voor een plafond met allegorische figuren
Allegorie op het huwelijk
Allegorie op het huwelijk
Allegorie op het ochtendgloren met personificatie van Aurora
Allegorische voorstelling met weefgetouw
Allegorische figuren omringd door veertien medailles
Allegorie op de Natuur
Allegorie op de verwoesting van Jeruzalem
Allegorie op de Dood
Allegorie op de Krijgsroem
Allegorie op de voorspoed van Amsterdam
Kinderportret met allegorische decoratie
Allegorie met Eendracht, Vrede en Liefde
Allegorie op de Schrijfkunst
Allegorische titelprent van het eerste deel van: I. Commelin, Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, 1646
Allegorische titelprent met de Nederlandse Maagd geflankeerd door Willem van Oranje en prins Maurits
Allegorie op de tekenkunst
Allegorie van Tijd en Fortuin
Allegorie op het geslacht Barberini
Allegorie op de vergankelijkheid
Allegorie op de overwinningen van Leopold I
Allegorie over boetedoening en berouw
Allegorie op het huwelijk
Allegorie op het onderwijs (Grammatica)
Allegorie op de stad Antwerpen
Allegorie met brede en smalle pad
Allegorie op de vergankelijkheid
Allegorie met de stadsmaagd van Gent in haar strijdwagen; intocht van Ferdinand te Gent in 1635 (nr. 13)
Allegorie met Mars
Allegorie met Minerva
Allegorie met gevecht tussen dieren en draak bij zittende man met schild
Slapende man opgeschrikt door allegorische figuren
Allegorische voorstelling met getroonde vrouw in harnas
Politieke allegorie : de kroon van Boeginese koning
Plafondschildering met allegorische figuren
Detail van een allegorie op de ouderdom
Ontwerpen voor decoraties van snuifdozen: vier allegorische voorstellingen
Allegorie op het leven van prinses Anna, ca. 1759
Allegorie op de veranderlijkheid
Allegorie op de vergankelijkheid
Allegorie op de neutraliteit van de Republiek in de Oostenrijkse Successieoorlog, 1742
Allegorie op de Vrede
Cartouche met allegorie op het huwelijk
Franse penningen met een allegorische voorstelling
Allegorie op kunsten en wetenschappen met vier putti
Allegorische voorstelling met kinderen rond een vuurtje
Allegorie op de dood van Voltaire
Allegorie op de kunsten
Allegorie van de moederliefde
Ontwerp voor een plafondschildering met allegorie op de Roem
Allegorie op de vroegste geschiedenis van Nederland
Allegorie op de veranderlijkheid
Allegorie op de geneeskunst
Allegorie op de veranderlijkheid
Apodictische Waaren, allegorie op de filosofie van Kant
Allegorische voorstelling met graftombe
Allegorische voorstelling op het huwelijk
Allegorie van Gerechtigheid
Ontwerp voor een kamerbeschildering met allegorie op het Vuur
Allegorie op de meetkunde
Previous

of 7

Next