The World's Largest Public Domain Media Search Engine

allegorical scene

3,501 media by topicpage 1 of 36
Zittende allegorische vrouwenfiguur, ink drawing

Zittende allegorische vrouwenfiguur, ink drawing

Public domain image - 16th-century female portrait, aristocracy, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Jacob Folkema - Stedenmaagd van Haarlem

Jacob Folkema - Stedenmaagd van Haarlem

De stedenmaagd van Haarlem zit onder het wapen van Haarlem met een staf met banderol in haar handen. Op de banderol staat: Salus Publica, algemeen welzijn. Zij laat haar hand rusten op een voetstuk met de woord... More

Nicolaes Visscher I - Cartografie in Nederland, kaart van Pruisen

Nicolaes Visscher I - Cartografie in Nederland, kaart van Pruisen

Kaart van Pruisen, gebieden gekleurd. L.b.: opschrift omgeven door allegorische figuren. M.b. legende vastgehouden door twee putti, er vlak onder een windroos. Schepen in zee, bergen, bomen en gebouwen ingeteke... More

Gerard de Lairesse - Bloemenvaas geflankeerd door twee allegorische figuren

Gerard de Lairesse - Bloemenvaas geflankeerd door twee allegorische fi...

Twee allegorische figuren staan links en rechts van een voetstuk waarop een bloemenvaas staat. De linker figuur met vleugeltjes langs haar hoofd en een klein beeld in haar handen stelt de personificatie van inv... More

Allegorisch embleem bij de Vrede van Rijswijk, 1697

Allegorisch embleem bij de Vrede van Rijswijk, 1697

Embleem met een gevangenis waaruit een hand streekt, reikend naar sleutelbos die hem uit een wolk met Franse lelies links wordt aangereikt. Opschrift: Recuperatis Amissis / Veteres migrate Coloni. Ontwerp voor ... More

Opstanding van Christus, Hendrick Goltzius, Dutch

Opstanding van Christus, Hendrick Goltzius, Dutch

Christus staand op de rand van een graf met een vaandel in de handen, waarmee hij een duivels dier ter aarde duwt. Rondom de voorstelling een omlijsting met diverse gebeurtenissen die zich afspeelden na de dood... More

[Allegorical scene of female figures in clouds atop columns]

[Allegorical scene of female figures in clouds atop columns]

Unfinished drawing shows three female figures and three cherubs in clouds atop columns, perhaps a design for a certificate. In the center a woman wearing a head scarf holds and touches three cherubs. To her rig... More

Bourse, Liedekercke en Roeck bevestigen hun eed, 1577

Bourse, Liedekercke en Roeck bevestigen hun eed, 1577

Bourse, Liedekercke en Roeck bevestigen hun eed, 2 augustus 1577. De drie heren omringd door soldaten leggen een eed af. In de wolken een engel met lauwerkrans en palmtak. Voorstelling in een rond medaillon met... More

Portret van Dirck Volckertsz Coornhert in allegorische omlijsting

Portret van Dirck Volckertsz Coornhert in allegorische omlijsting

Public domain photograph of portrait print, engraving, book illustration, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stamboom van het Huis Oranje-Nassau

Stamboom van het Huis Oranje-Nassau

Stamboom van het Huis Oranje-Nassau, van Willem I tot en met Willem III. Aan de takken van een oranjeboom bladeren, bloesem en vruchten met namen en titels. Daar omheen meerdere wapens, allegorische objecten en... More

25-jarig regeringsjubileum van Willem III, koning der Nederlanden, 1874

25-jarig regeringsjubileum van Willem III, koning der Nederlanden, 187...

25-jarig regeringsjubileum van Willem III, 1874. Midden boven een portret van Willem III in een cirkel. In het midden een voorstelling van zijn inhuldiging in 1849. Daar omheen meerdere allegorische objecten en... More

Allegorische figuur, Zomer (?), ink drawing

Allegorische figuur, Zomer (?), ink drawing

Public domain scan of 16th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Maria de Médicis als Minerva - Public domain portrait engraving

Maria de Médicis als Minerva - Public domain portrait engraving

Allegorisch portret van de Frans koningin Maria de Médicis als Minerva. Staande tussen wapens en delen van wapenrusting, in de linkerhand een beeldje van Victoria. Twee engelen kronen haar met een lauwerkrans. ... More

Romeyn de Hooghe - Voorstellingen op de vuurwerkstellages in de Hofvijver, 1691

Romeyn de Hooghe - Voorstellingen op de vuurwerkstellages in de Hofvij...

Overzicht van de verschillende allegorische voorstellingen aangebracht op de vuurwerkstellages in de Hofvijver, ter gelegenheid van de intocht van stadhouder-koning Willem III te Den Haag, 5 februari 1691. Midd... More

Allegorische astronomische voorstelling, ca. 1702

Allegorische astronomische voorstelling, ca. 1702

Allegorische astronomische voorstelling met centraal een armillarium (hemelbol met graden en de tekens van de dierenriem), bovenaan een vrouw met een telescoop. Plaat nr. 1 in het prentwerk bestaande in totaal ... More

Allegorische voorstelling met Vader Tijd die de personificatie van de eeuwigheid een plaquette van Minerva toont

Allegorische voorstelling met Vader Tijd die de personificatie van de ...

Public domain scan of an art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Allegorie op Willem V als beschermheer van de Leidse Academie

Allegorie op Willem V als beschermheer van de Leidse Academie

Allegorisch vignet met stadhouder Willem V als beschermheer van de universiteit, bij gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest van de oprichting van de Universiteit van Leiden, 8 februari 1775. De stedemaagd van Lei... More

Cornelis Bogerts - Lutherse predikanten te Amsterdam

Cornelis Bogerts - Lutherse predikanten te Amsterdam

Allegorische voorstelling met een erepoort met uitzicht op de stad Amsterdam. Aan de poort zijn de portretten van zes Amsterdamse Lutherse predikanten opgehangen. Voor de poort staan Hoop, met brandend hart en ... More

Allegorie op de Handel - Drawing. Public domain image.

Allegorie op de Handel - Drawing. Public domain image.

Handel met in haar rechterhand een weegschaal en in haar linkerhand een zwaard. Om haar heen ligt een aantal allegorische objecten, waaronder een anker, een schip en een Mercuriusstaf.

Caspar Jacobsz Philips - Monument voor de overleden prinses Anna, 1759

Caspar Jacobsz Philips - Monument voor de overleden prinses Anna, 1759

Monument of gedenksteen voor de in 1759 overleden prinses Anna van Hannover. Monument opgebouwd uit vaandels, allegorische vrouwenfiguren en een koninklijke hermelijnen mantel, bekroond door een skelet met koni... More

Diana met pijl en boog op een wolk

Diana met pijl en boog op een wolk

Diana zit op een wolk, pijl en boog in de hand. Ze wordt omringd door twee putti en een man met een bijl en een speer. De prent maakt deel uit van een serie met Bijbelse, mythologische en allegorische voorstellingen.

Treffen tussen de Negende Burgercompagnie en Orangisten te Rotterdam, 1784

Treffen tussen de Negende Burgercompagnie en Orangisten te Rotterdam, ...

Treffen tussen de Negende Burgercompagnie en Orangisten in de Prinsenstraat voor de Prinsekerk te Rotterdam, in de avond van 3 op 4 april 1784. De compagnie onder luitenant-kolonel Elsevier opent het vuur op de... More

Monument voor de Doopsgezinden - Public domain portrait engraving

Monument voor de Doopsgezinden - Public domain portrait engraving

Allegorisch monument voor de Doopsgezinden (mennonieten, mennisten of dopers). Open tempel met centraal een voorstelling waarin volwassenen worden gedoopt in de Doopsgezinde Kerk Bij 't Lam (aan het Singel te A... More

Richard Nicolaus Roland Holst - Recollection

Richard Nicolaus Roland Holst - Recollection

Herinnering. Allegorische voorstelling met een staande vrouw met een bloem in de rechterhand. Op de achtergrond een gestileerde boom. Deel van een oorspronkelijk grotere wandschildering gemaakt voor een interie... More

Gilliam van der Gouwen - Allegorie op de geschiedenis

Gilliam van der Gouwen - Allegorie op de geschiedenis

Titelpagina met allegorische voorstelling van de geschiedenis. Centraal de gevleugelde personificatie Waarheid. In haar handen een lauwerkrans en een schrijfveer. Achter haar de vliegende Faam, blazend op een l... More

Valentin Lefebvre - Kroning van Venetië

Valentin Lefebvre - Kroning van Venetië

De personificatie van de stad Venetië troont op een wolkendek tussen de twee zuilen van een balkon en wordt door een engel gekroond. Ze is omringd door personificaties van Eer, Vrede en Overvloed en de allegori... More

Privileges van Engelse koningen en adel

Privileges van Engelse koningen en adel

Blad met drie voorstellingen en tekst over de privileges van de Engelse koningen en adel. Links en rechts allegorische voorstellingen. In het midden een voorstelling van de koningin die een ridder van de Orde v... More

Allegorie op het Heilig Hart van Christus

Allegorie op het Heilig Hart van Christus

Allegorische voorstelling met diverse bijbelse scènes die de komst van Christus als de oplossing voor het kwaad presenteren. In het midden in een hartvormige omlijsting (het nederige Heilig Hart van Christus) d... More

Allegorische voorstelling - Engraving, Public domain image

Allegorische voorstelling - Engraving, Public domain image

Rechts is een gekroonde man op een pauw gezeten, in de linkerhand houdt hij een blad papier, in de rechter een stok. Links vooraan staat de duivel op een draak met zeven koppen, hij heeft een spies in de handen

Jacob Matham - Tabula Cebetis - Engraving, Public domain image

Jacob Matham - Tabula Cebetis - Engraving, Public domain image

Tafel van Cebes. Allegorische voorstelling van de levensweg als de passage door concentrische ringen naar de tempel van geluk op een berg in het midden. Gedetailleerde voorstelling met talloze personen en alleg... More

Nicolaes Visscher I - Cartografie in Nederland, kaart van Griekenland

Nicolaes Visscher I - Cartografie in Nederland, kaart van Griekenland

Kaart van Griekenland, geel omrand, gebieden gekleurd. Kompasroos in het midden, opschrift l.o. omgeven door 2 allegorische figuren en attributen voor het beoefenen van de zeven kunsten. M.o. schaal in Italiaan... More

Gaspar Bouttats - Portret van Koning Ferdinand van Aragón

Gaspar Bouttats - Portret van Koning Ferdinand van Aragón

Portret in ovale lijst van Koning Ferdinand II van Aragón, ook wel Ferdinand de Katholieke genoemd. Buste naar links. Rond de omlijsting van het portret vijf allegorische figuren: Bovenaan Geschiedenis, met een... More

Allegorische voorstelling met Hoop en Justitia

Allegorische voorstelling met Hoop en Justitia

Public domain photo of art print, 18th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

[Allegorical scene of the judgement of Hercules]

[Allegorical scene of the judgement of Hercules]

Full title page with engraving by Simon Gribelin. Illus. in: Characteristicks...Volume III...A notion of the tablature, or Judgement of Hercules by Anthony Ashley Cooper, 3d Earl of Shaftesbury, 1773. Reference... More

Lambert Sustris - Woman with Water Jug

Lambert Sustris - Woman with Water Jug

Staande vrouw met ontblote borsten die water in een kruik giet. Waarschijnlijk de personificatie Temperantia. Onderdeel van een reeks van vier allegorische vrouwenfiguren (SK-A-3424/3427).

Jacob de Gheyn I - Vrede en Gerechtigheid

Jacob de Gheyn I - Vrede en Gerechtigheid

Toneel waarin de heerschappij van Rechtvaardigheid (Justitia) is hersteld. Justitia zit op haar troon met aan weerszijden Trouw (Fiducia), Voorzichtigheid (Prudentia), Vrede (Pax), Waarheid (Veritas) en Liefde ... More

Jacob de Gheyn I - Geometria - Engraving, Public domain image

Jacob de Gheyn I - Geometria - Engraving, Public domain image

Rechthoekige monochrome glas-in-lood ruit met allegorische voorstelling van Geometria, een van de vrije kunsten. Zij wordt hier voorgesteld als jonge vrouw met een kasteel op haar hoofd met een passer de grote ... More

Concordia - A black and white drawing of a religious scene

Concordia - A black and white drawing of a religious scene

Allegorische voorstelling van Concordia: het nieuwe verbond van God met de mensheid. Aan de hemel een driehoek, symbool van God de Vader, waaruit een lichtbundel komt, die op het Lam Gods schijnt. Het Lam Gods,... More

Theodor de Bry - Soldaat en allegorische figuur met wapenschild

Theodor de Bry - Soldaat en allegorische figuur met wapenschild

Een Romeinse soldaat zit op een stoel met sfinxpoten. Hij praat met een allegorische figuur, een vrouw met een groot schild met daarop wind, sterren en tekens van de dierenriem.

Aantekening bij allegorische waarschuwing tegen onanie

Aantekening bij allegorische waarschuwing tegen onanie

Public domain scan of 17-18th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Allegorie op de Vrijheid en Gelijkheid, 1795

Allegorie op de Vrijheid en Gelijkheid, 1795

Allegorie op de Vrijheid en Gelijkheid, 1795. Opschrift in calligrafische letters, gevormd door staande mannen en vrouwen. Bovenaan blaast stralende Faam op haar bazuin bij de portretten van Daendels en Pichegr... More

Bernard Picart - Allegorische titelpagina met Clio

Bernard Picart - Allegorische titelpagina met Clio

Een jonge edelman zit naast Clio, de muze van de geschiedenis. Zij wijst met haar linkerhand op een boek over de geschiedenis van Europa. Met de andere hand wijst ze naar de scène op de achtergrond. Fortuna, Li... More

Geometria - Drawing. Public domain image.

Geometria - Drawing. Public domain image.

Rechthoekige monochrome glas-in-lood ruit met allegorische voorstelling van Geometria, de Meetkunde. Een vrouwelijke figuur, de personificatie van Geometria, meet met een passer de op de grond liggende wereldbo... More

Formatie van de vloot waarmee Willem III naar Engeland is gevaren, 1688

Formatie van de vloot waarmee Willem III naar Engeland is gevaren, 168...

De formatie van de vloot waarmee prins Willem III vanuit Hellevoetsluis naar Engeland is vertrokken, 11 november 1688. Gezicht op de formatie in vogelvluchtperspectief. Op de voorgrond links een allegorische vo... More

Pieter Perret - Minerva beschermt de herder Syphilis

Pieter Perret - Minerva beschermt de herder Syphilis

Allegorische voorstelling met Minerva die de herder Syphilis (die weigerde Apollo te aanbidden en hem als straf infecteerde met zweren over zijn hele lichaam) beschermt tegen Venus, Bacchus, Armoede en Vader Ti... More

Zeven geestelijke werken van barmhartigheid, Philips Galle

Zeven geestelijke werken van barmhartigheid, Philips Galle

Titelprent voor een serie over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Rond de titel zeven medaillons met allegorische figuren die de zeven geestelijke werken van barmhartigheid verbeelden. Onder iedere... More

Allegorie op de komst van de Prins van Oranje naar Engeland, 1688

Allegorie op de komst van de Prins van Oranje naar Engeland, 1688

Een portret van de Prins, met (Engelse?) kroon, wordt omhoog gehouden door IJver, Dapperheid en Tucht, achteraan Vast Geloof. De ontvanger is een andere vrouw (Engeland) met een kroon en de pijlenbundel, zij bi... More

Allegorisch embleem bij de Vrede van Rijswijk, 1697

Allegorisch embleem bij de Vrede van Rijswijk, 1697

Embleem met een koning in een triomfwagen getrokken door een leeuw (Nederland), eenhoorn (Engeland) en een adelaar/griffioen (Duitsland). De vorst die waarschijnlijk keizer Leopold I (of stadhouder-koning Wille... More

Ceres verhindert de moord op Triptolemus

Ceres verhindert de moord op Triptolemus

In de nacht probeert koning Lynkos van Skythia de jonge Triptolemus in zijn slaap te vermoorden. Ceres verhindert dit en transformeert Lynkos vervolgens in een lynx. Op de achtergrond de drie draken van Triptol... More

Allegorische verbeelding van de Vrijheid

Allegorische verbeelding van de Vrijheid

Public domain reproduction of art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Abraham Bosse - Frankrijk presenteert prins Lodewijk XIV

Abraham Bosse - Frankrijk presenteert prins Lodewijk XIV

De allegorische figuur 'Frankrijk', gezeten op een troon en gekleed in een jurk gedecoreerd met de fleur de lis onder een baldakijn met het wapen van de Dauphin, presenteert de jonge Lodewijk XIV, staand op haa... More

[Allegorical scene of three people with astronomy equipment]

[Allegorical scene of three people with astronomy equipment]

Illus. in: Almagestvm novvm astronomiam veterem ... / Giovanni Battista Riccioli, 1651. Public domain scan of 17th-century scientific illustration, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Twee allegorische vrouwenfiguren omringd door engelen voor een gedenkmonument

Twee allegorische vrouwenfiguren omringd door engelen voor een gedenkm...

Public domain photo of art print, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Nederlandse Maagd in de Franse zon, 1795

Nederlandse Maagd in de Franse zon, 1795

Ovaal vignet allegorisch van 1795 met de Nederlandse Maagd in de Hollandse Tuin waarin een keeshond haar jongen verzorgt. De ingang wordt bewaakt door de Nederlandse leeuw en de Franse haan. Vanuit de hemel baa... More

Vadertje Tijd, Johannes Glauber

Vadertje Tijd, Johannes Glauber

Vadertje Tijd met zeis in de hand en zandloper op zijn hoofd. Onder hem allerlei dieren: oa. een leeuw en een zwijn. Naar een verloren gegaan schilderij van Gerard de Lairesse. De prent maakt deel uit van een s... More

Roundel with Allegorical Scene of Book Burning

Roundel with Allegorical Scene of Book Burning

Public domain photo of a 3d object, Europe, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Allegorisch portret van Alessandro Farnese, hertog van Parma

Allegorisch portret van Alessandro Farnese, hertog van Parma

Allegorie met Alessandro Farnese, de hertog van Parma, als voorvechter van de katholieke kerk in de Nederlanden, 1585. Parma als Hercules met knots en schild wordt door de personificatie van (Katholieke) Godsdi... More

Cartografie in Nederland, kaart van Italië

Cartografie in Nederland, kaart van Italië

Kaart van Italië, geel omrand, gebieden gekleurd. R.b. bij opschrift 2 putti en allegorische vorstin, r.o. legende, l.o. schaal in Duitse, Franse en Italiaanse of Engelse mijlen, daarop putti met cartografische... More

God scheidt licht en donker, Allegorie op de zondeval en De duif keert terug met olijftak

God scheidt licht en donker, Allegorie op de zondeval en De duif keert...

Drie voorstellingen op een blad. Boven: Voorstelling van de scheiding van licht en duisternis. Boven de aarde het tetragram als symbool van God de Vader. Links de zon en rechts de maan en de sterren. Midden: Al... More

Allegorisch portret van Alessandro Farnese, hertog van Parma

Allegorisch portret van Alessandro Farnese, hertog van Parma

Public domain photo of portrait art print, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Twee vrouwelijke naaktfiguren en een Mercurius

Twee vrouwelijke naaktfiguren en een Mercurius

Allegorische voorstelling: twee liggende vrouwelijke naaktfiguren en een Mercurius, die van achter een verbrokkelde muur een oog toont.

Slapende man opgeschrikt door allegorische figuren

Slapende man opgeschrikt door allegorische figuren

Public domain scan - 18th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Plafondschildering met allegorische figuren

Plafondschildering met allegorische figuren

Public domain scan - 18th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hans von Aachen - Allegorische voorstelling

Hans von Aachen - Allegorische voorstelling

Grote symbolische voorstelling. Optocht van godinnen met een hoofdpersoon die een ketting vasthoudt, in de hemel uitgevierd door Jupiter, die temidden van andere goden op de wolken zetelt. Of: aan Pictura (?) w... More

Pieter Jalhea Furnius - Verlokkingen van weelde

Pieter Jalhea Furnius - Verlokkingen van weelde

Een jongen zit op een wild paard, rechts ligt de personificatie van Bedrog - een vrouw met masker - op de loer. Achter het paard wordt in een kuil een bebaarde man met kroon verbrand. De jongen kiest het juiste... More

Allegorisch vijfkoppige monster

Allegorisch vijfkoppige monster

Allegorisch vijfkoppige en vierpotige monster. Dit gedrocht heeft de koppen van Gierigheid (Avaritia), de gemaskerde Bedrog (Fraus), Oproer (Seditio) en Waan (Opinio). De varkenskop is met een Griekse term aang... More

Passie van Christus, Hendrick Goltzius, Dutch

Passie van Christus, Hendrick Goltzius, Dutch

Christus, vrijwel naakt, zittend met het kruis in de armen. Rondom de voorstelling een omlijsting met diverse scènes uit het passieverhaal gecombineerd met allegorische elementen. In de marge onderaan twee rege... More

Jeugd van Christus, Hendrick Goltzius, Dutch

Jeugd van Christus, Hendrick Goltzius, Dutch

Het Christuskind zittend op een sokkel in een fontein of waterbekken, personificaties om hem heen. Rondom de voorstelling een omlijsting met diverse scènes uit het vroege leven van Christus gecombineerd met all... More

Wonderen van Christus, Hendrick Goltzius, Dutch

Wonderen van Christus, Hendrick Goltzius, Dutch

Christus staand met een kruis in de linkerhand en een hart in de rechterhand. Aan zijn voeten twee allegorische vrouwenfiguren. Rondom de voorstelling een omlijsting met diverse wonderen van Christus gecombinee... More

Hendrick Goltzius - De Mens moet zijn begeerten doden

Hendrick Goltzius - De Mens moet zijn begeerten doden

Allegorische illustratie van de Bijbeltekst in Gal. 5:24 waarin staat dat wie Christus toebehoort zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis heeft geslagen. De Begeerte hangt in de gedaante... More

Reproductie van de prent met de paniek onder de Duitse soldaten door de aankomst van enkele schepen van de prins van Oranje, 1577

Reproductie van de prent met de paniek onder de Duitse soldaten door d...

Paniek onder de Duitse soldaten door de aankomst van enkele schepen van de prins van Oranje, 2 augustus 1577. Soldaten met hun buit op straat voor het Oosters Huis. Voorstelling in een rond medaillon met orname... More

Het verbond tussen Liedekercke, Roeck en Bourse, 1577

Het verbond tussen Liedekercke, Roeck en Bourse, 1577

Het verbond tussen Liedekercke, Roeck en Bourse, om de Citadel van Antwerpen te veroveren, 1 augustus 1577. Interieur waarin de drie mannen een eed afleggen. Links Trouw (Fiducia) en Liefde (Charitas), in de wo... More

Het afgraven van de bolwerken door de Antwerpenaren, 1577

Het afgraven van de bolwerken door de Antwerpenaren, 1577

Het afgraven van de bolwerken door de Antwerpenaren, 23 augustus 1577. Optocht van inwoners van Antwerpen gewapend met spades en manden op weg naar de citadel. Op de achtergrond het slopen en afgraven van de ve... More

Het afgraven van de bolwerken door de Antwerpenaren, 1577

Het afgraven van de bolwerken door de Antwerpenaren, 1577

Het afgraven van de bolwerken door de Antwerpenaren, 23 augustus 1577. Optocht van inwoners van Antwerpen gewapend met spades en manden op weg naar de citadel. Op de achtergrond het slopen en afgraven van de ve... More

Allegorische waarschuwing voor de onbetrouwbaarheid der Engelse bondgenoten

Allegorische waarschuwing voor de onbetrouwbaarheid der Engelse bondge...

Koperen penning. Voorzijde: man, die rook ontvlucht en in vuur terecht komt binnen omschrift. Keerzijde: aap met jongen binnen omschrift

Allegorische voorstelling, rekenpenning van de raad van Financiën

Allegorische voorstelling, rekenpenning van de raad van Financiën

Koperen penning. Voorzijde: biddende man, geknield voor brandend altaar; daarboven een hart en God, verschijnend in wolken binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden ... More

Jacob Matham - Tabula Cebetis, linker blad

Jacob Matham - Tabula Cebetis, linker blad

Tafel van Cebes. Allegorische voorstelling van de levensweg als de passage door concentrische ringen naar de tempel van geluk op een berg in het midden. Gedetailleerde voorstelling met talloze personen en alleg... More

Beleg en verovering van Geertruidenberg (bovenste blad), 1593

Beleg en verovering van Geertruidenberg (bovenste blad), 1593

Kaart van de belegering en verovering van Geertruidenberg door het Staatse leger onder prins Maurits, 28 maart - 26 juni 1593. Bovenste van twee bladen met links de Biesbos en bovenaan het plaatsje Waspik (Waes... More

Jacob Matham - Portret Maurits, Prins van Oranje

Jacob Matham - Portret Maurits, Prins van Oranje

Portret van Maurits in een ovaal van eikenbladen. Links en rechts blazende engelen. Rondom ligt een aantal allegorische objecten. In de ondermarge vijf regels Latijnse tekst.

Allegorische voorstelling met Waarheid of Wijsheid en schrijver

Allegorische voorstelling met Waarheid of Wijsheid en schrijver

Een allegorische vrouwenfiguur met een zon op de borst, mogelijk Waarheid of Wijsheid, geeft een schrijver een papierrol. Voor hen zit Vader Tijd met zeis en zandloper op een globe. Links van hem zitten een voo... More

Allegorische voorstelling met kinderen rond een vuurtje

Allegorische voorstelling met kinderen rond een vuurtje

Public domain scan of 17th-18th century allegorical print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Decoratie bij het huis van de heer G. Wiggers te Amsterdam, 1766

Decoratie bij het huis van de heer G. Wiggers te Amsterdam, 1766

Decoratie aangebracht bij het huis van de heer Gerrit Wiggers aan de Binnenkant te Amsterdam. Allegorische voorstelling van de prins komende uit de Tempel der Wijsheid en staande bij de Hulk van Staat. Ter gele... More

Minerva en zittende figuur - Rijksmuseum public domain dedication image

Minerva en zittende figuur - Rijksmuseum public domain dedication imag...

Een zittende allegorische vrouwenfiguur en Minerva met schild flankeren een voorstelling van een veldslag. Boven de voorstelling zitten putti aan weerszijden van een portretmedaillon.

Martin Bernigeroth - Portret van Johanna Dorothea, Gräfin Reuß-Schleiz

Martin Bernigeroth - Portret van Johanna Dorothea, Gräfin Reuß-Schleiz

Allegorisch portret met in het midden een grafmonument met het portret van Johanna Dorothea met links Liefdadigheid (Caritas) en rechts Hoop (Spes). Op de voorgrond een vrouw met een vlammend hart, een boek en ... More

Franse penningen met een allegorische voorstelling

Franse penningen met een allegorische voorstelling

Public domain scan of 16th-17th-century print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Sophia Wilhelmina Evans - Zinneprent op de dood van Pieter Paulus, 1796

Sophia Wilhelmina Evans - Zinneprent op de dood van Pieter Paulus, 179...

Allegorisch monument bij het overlijden van Pieter Paulus op 17 maart 1796. Hij was de eerste voorzitter van de Eerste Nationale Vergadering, geopend in Den Haag op 1 maart 1796. Monument omgeven door treurende... More

Jan Punt - Allegorische voorstelling met nimfen

Jan Punt - Allegorische voorstelling met nimfen

Op een rivier vaart Venus op haar wagen voortgetrokken door zwanen. Ze wordt omringd door nimfen. Boven hen in de lucht vliegt een adelaar met het wapen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Rechtsb... More

Jacobus Schijnvoet - Allegorische voorstelling met soldaten en Batavia

Jacobus Schijnvoet - Allegorische voorstelling met soldaten en Batavia

Een groep soldaten met in het midden een man met lauwerkrans, baard, mantel en lange lans. Achter hem zit een vrouw, mogelijk Batavia, met een kaart op een voetstuk. Op de voorgrond zit een riviergod als person... More

Christuskind in een brandend hart met allegorische figuren en objecten

Christuskind in een brandend hart met allegorische figuren en objecten

Public domain image of artwork related to Jesus Christ, Christianity, New Testament, Bible, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Portret van Frederik Hendrik, prins van Oranje

Portret van Frederik Hendrik, prins van Oranje

Portret van Frederik Hendrik in een geornamenteerd ovaal met randschrift. Daar omheen een aantal allegorische objecten. In een cartouche zes regels Latijnse tekst.

Allegorische voorstelling met getroonde vrouw in harnas

Allegorische voorstelling met getroonde vrouw in harnas

Public domain photo of art print, 16th-17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Johann August Corvinus - Ontwerp voor het tweede plafond

Johann August Corvinus - Ontwerp voor het tweede plafond

Ontwerp voor een plafondschildering met mythologische en allegorische figuren. In het midden overhandigt Jupiter een scepter aan Minerva.

Drie praalwagens, genummerd 5-7, 1749

Drie praalwagens, genummerd 5-7, 1749

Drie praalwagens of triomfwagens met allegorische figuren in de optocht bij de viering op 3 mei 1749 van het 600-jarige jubileum van de Heilig-Bloedprocessie in de stad Brugge. Blad B met de wagens genummerd 5-... More

Titelblad voor: Histoire de Guillaume III (deel III), 1703

Titelblad voor: Histoire de Guillaume III (deel III), 1703

Titelblad voor: Histoire de Guillaume III (deel III), 1703. Allegorische voorstelling met het lichaam van koning Willem III liggend in wapenrusting op het grafmonument. Achter het monument vaandels, wapens en o... More

Wapen van Willem IV, prins van Oranje-Nassau

Wapen van Willem IV, prins van Oranje-Nassau

Wapen van Willem IV met een kroon, gedecoreerd met de Kousenband en het devies van de Orde van de Kousenband. Daar omheen twee allegorische figuren met de wapenrusting van Minerva en het wapen van Haarlem.

Frederik Hendrik rijdt in triomfwagen Den Haag binnen, 1629

Frederik Hendrik rijdt in triomfwagen Den Haag binnen, 1629

Allegorische triomfantelijke intocht van Frederik Hendrik door een triomfpoort in Den Haag. Allegorie ter ere van de veroveringen van Den Bosch en Wesel door Frederik Hendrik in 1629. Triomfoptocht met de door ... More

Allegorie met Geschiedenis die de historie schrijft

Allegorie met Geschiedenis die de historie schrijft

Allegorische voorstelling, door Vader Tijd onthuld, met Geschiedenis omringd door een menigte van personages die de verschillende werelddelen symboliseren. Ze wordt vergezeld door Genealogie, die haar een stamb... More

Caspar Jacobsz Philips - Meiboom geplant door de Haagse Schutterij, 1757

Caspar Jacobsz Philips - Meiboom geplant door de Haagse Schutterij, 17...

De acht allegorische voorstellingen of emblemen van de meiboom geplant door de Schutterij van Den Haag in het jaar 1757.

Kardinaal Portocarrero en de slag bij Malplaquet, 1709

Kardinaal Portocarrero en de slag bij Malplaquet, 1709

Kardinaal Portocarrero en de slag bij Malplaquet, 1709. Een voorstelling van de veldslag tussen de Geallieerden en de Fransen op 11 september 1709 gezet in een architecturale omlijsting met verschillende allego... More

Allegorische voorstellingen coat of arms

Allegorische voorstellingen coat of arms

Blad met twee allegorische voorstellingen. Boven: een engel die blaast op een bazuin, een ridder met een wapenschild, een vrouw met een eenhoorn en een sinaasappelboom. Onder: een vrouw met een schip, leeuwen, ... More

Previous

of 36

Next