The World's Largest Public Domain Media Search Engine

adelgade kalundborg

public
4 media by topicpage 1 of 1
Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180184

Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180184

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Højbyen-2 Kalundborg

Højbyen-2 Kalundborg

Del af Adelgade i Højbyen i Kalundborg, optaget af mig selv

Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180168

Kalundborg, Själland - KMB - 16001000180168

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Adelgade 17 - Kalundborg -1