PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
65 media by topicpage 1 of 1
Gruppfoto av personal vid olycksplats efter urspårning på linjen mellan Älmhult och Killeberg.

Gruppfoto av personal vid olycksplats efter urspårning på linjen mella...

Gruppfoto av personal vid olycksplats efter urspårning på linjen mellan Älmhult och Killeberg.

Statens Järnvägar, SJ Cc 405.Vy på olycksplats efter urspårning med vagnar, lok och personal i bild på linjen mellan Älmhult och Killeberg.

Statens Järnvägar, SJ Cc 405.Vy på olycksplats efter urspårning med va...

Statens Järnvägar, SJ Cc 405.Vy på olycksplats efter urspårning med vagnar, lok och personal i bild på linjen mellan Älmhult och Killeberg.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao4 2002 är några av de drabbade vagnarna vid kollisionen.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao...

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao4 2002 är några av de drabbade vagnarna vid kollisionen.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 10...

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ A 1016 och SJ B 1035 har kolliderat på stationen.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao4 2002 är några av de drabbade vagnarna vid kollisionen.

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao...

Olycksplatsen i Malmslätt där Statens Järnvägar, SJ Ao1 1723 och SJ Ao4 2002 är några av de drabbade vagnarna vid kollisionen.

Upprinnelsen till den tragiska tågolyckan i Malmslätt 1912 stod att finna närmare 90 mil från olycksplatsen. Tåg n:r 2 från Berlin mot Trelleborg aviserade försening varvid tåg n:r 12 från Köpenhamn skulle gå före. Tåget från Berlin kom emellertid i rätt tid till Sverige och därefter följde en rad missförstånd mellan personal vid järnvägen. Söndagen den 16 juni, 13 minuter äver fem på morgonen, anlände tåg n:r 12 i full fart till Malmslätts station. På samma spår men i motsatt riktning stod tåg n:r 751 i väntan på fortsatt färd söderut. Kollisionen blev oerhörd. 22 personer miste livet, bland dessa August Strindbergs dotter Greta.

Upprinnelsen till den tragiska tågolyckan i Malmslätt 1912 stod att fi...

Det visade fotografiet är ett repro utfört av Östergötlands museum 1982.

Vagnar och folksamling vid olycksplats på bangård.

Vagnar och folksamling vid olycksplats på bangård.

Vagnar och folksamling vid olycksplats på bangård.

Polisman på olycksplatsen för raset i Getå den 1 okotober 1918 med tidstypisk pickelhuva. Statens Järnvägar, SJ ABo3 2466 ligger i slänten.

Polisman på olycksplatsen för raset i Getå den 1 okotober 1918 med tid...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Olycksplatsen för raset i Getå den 1 oktober 1918.

Olycksplatsen för raset i Getå den 1 oktober 1918.

Olycksplatsen för raset i Getå den 1 oktober 1918.

Olycksplatsen i Getå där Statens Järnvägar, SJ F 1200 och SJ ABo3 2466 har rasat nedför slänten. Olyckan orsakades av ett jordskred den 1 oktober 1918.

Olycksplatsen i Getå där Statens Järnvägar, SJ F 1200 och SJ ABo3 2466...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

13 maj spårar ett godståg ur mellan Näsviken och Fredriksfors, ingen människa blev skadad. Människorna på bilden är förmodligen resande som kommit med ett annat tåg och lotsas förbi olycksplatsen till ett fortsättningståg

13 maj spårar ett godståg ur mellan Näsviken och Fredriksfors, ingen m...

13 maj spårar ett godståg ur mellan Näsviken och Fredriksfors, ingen människa blev skadad. Människorna på bilden är förmodligen resande som kommit med ett annat tåg och lotsas förbi olycksplatsen till ett forts... more

Statens Järnvägar, SJ D 298 och Hjälpvagn Ambulansvagn Stockholm C vid olycksplatsen i Älvsjö 1934.

Statens Järnvägar, SJ D 298 och Hjälpvagn Ambulansvagn Stockholm C vid...

Statens Järnvägar, SJ D 298 och Hjälpvagn Ambulansvagn Stockholm C vid olycksplatsen i Älvsjö 1934.

Statens Järnvägar, SJ S 43, SJ D 298 och personvagn samt personal vid olycksplatsen i Älvsjö 1934.

Statens Järnvägar, SJ S 43, SJ D 298 och personvagn samt personal vid ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Tågolycka vid NylandPå viadukten strax intill olycksplatsen samlades på några få minuter ett stort antal åskådare.

Tågolycka vid NylandPå viadukten strax intill olycksplatsen samlades p...

Tågolycka vid NylandPå viadukten strax intill olycksplatsen samlades på några få minuter ett stort antal åskådare.

Norra Östergötlands Järnvägar, NÖJ C0 10 vid olycksplatsen nära Aspa på linjen mellan Kimstad och Lillie.

Norra Östergötlands Järnvägar, NÖJ C0 10 vid olycksplatsen nära Aspa p...

Norra Östergötlands Järnvägar, NÖJ C0 10 vid olycksplatsen nära Aspa på linjen mellan Kimstad och Lillie.

Vagn och personal vid olycksplats.

Vagn och personal vid olycksplats.

Vagn och personal vid olycksplats.

Ubåten Ulvens bärgning. Översiktsbild från olycksplatsen. Belos, minsvepare samt en hjälpvedettbåt och de båda bojar, mellan vilka Ulven liggen den 6 maj 1943.

Ubåten Ulvens bärgning. Översiktsbild från olycksplatsen. Belos, minsv...

Ubåten Ulvens bärgning. Översiktsbild från olycksplatsen. Belos, minsvepare samt en hjälpvedettbåt och de båda bojar, mellan vilka Ulven liggen den 6 maj 1943.

Bärgningsfartyget Belos (I). U-båten Ulven borta med 34 mans besättning. Bilden visar bärgningsfartyget Belos, beordrad till olycksplatsen den 16 april 1943, på Västkusten.

Bärgningsfartyget Belos (I). U-båten Ulven borta med 34 mans besättnin...

Bärgningsfartyget Belos (I). U-båten Ulven borta med 34 mans besättning. Bilden visar bärgningsfartyget Belos, beordrad till olycksplatsen den 16 april 1943, på Västkusten.

Belos i hög sjö på väg till olycksplatsen.

Belos i hög sjö på väg till olycksplatsen.

Belos i hög sjö på väg till olycksplatsen.

Bärgningsfartyget Belos (I). U-båten Ulven borta med 34 mans besättning. Bilden visar bärgningsfartyget Belos, beordrad till olycksplatsen den 16 april 1943, på Västkusten.

Bärgningsfartyget Belos (I). U-båten Ulven borta med 34 mans besättnin...

Bärgningsfartyget Belos (I). U-båten Ulven borta med 34 mans besättning. Bilden visar bärgningsfartyget Belos, beordrad till olycksplatsen den 16 april 1943, på Västkusten.

Sjömanings- och bärgningsfartygen går ut till olycksplatsen.

Sjömanings- och bärgningsfartygen går ut till olycksplatsen.

Sjömanings- och bärgningsfartygen går ut till olycksplatsen.

En av de många båtarna går ut till olycksplatsen.

En av de många båtarna går ut till olycksplatsen.

En av de många båtarna går ut till olycksplatsen.

Flygbombsteorin vid Hårsfjärdsolyckan prövad. Teorin om att några flygplan skulle släppt bomber eller annat föremål vid den fruktansvärda katastrofen på Hårsfjärden den 17 sept. 1941, då 33 svenska sjömän fick sätta livet till, prövades på onsdagen vid olycksplatsen. Krigsrätten lät händelserna passera revy för vittnen, krigsledamöter och personal vid flottan för att pröva denna teori. Två vittnen, som ombord på moderfartyget Svea bevittnade olyckan på 200 m. avstånd,  styrmännen C.O. Stockman och K.W. Klingborn.

Flygbombsteorin vid Hårsfjärdsolyckan prövad. Teorin om att några flyg...

Flygbombsteorin vid Hårsfjärdsolyckan prövad. Teorin om att några flygplan skulle släppt bomber eller annat föremål vid den fruktansvärda katastrofen på Hårsfjärden den 17 sept. 1941, då 33 svenska sjömän fick ... more

Jagarolyckan vid Hårsfjärden den 17.9.1941. Vittnen avlägga eden, den 3.5.1944.Flygbombsteorin vid Hårsfjärdsolyckan prövad. Teorin om att några flygplan skulle släppt bomber eller annat föremål vid den fruktansvärda katastrofen på Hårsfjärden den 17 sept. 1941, då 33 svenska sjömän fick sätta livet till, prövades på onsdagen vid olycksplatsen. Krigsrätten lät händelserna passera revy för vittnen, krigsledamöter och personal vid flottan för att pröva denna teori. Vittnena avlägger eden inför krigsrätten.

Jagarolyckan vid Hårsfjärden den 17.9.1941. Vittnen avlägga eden, den ...

Jagarolyckan vid Hårsfjärden den 17.9.1941. Vittnen avlägga eden, den 3.5.1944.Flygbombsteorin vid Hårsfjärdsolyckan prövad. Teorin om att några flygplan skulle släppt bomber eller annat föremål vid den fruktan... more

Godsvagn GS, G vagn och hjul med andra tillbehör på olycksplatsen i Säffle. Urspårning natten mellan 2 och 3 oktober 1948.

Godsvagn GS, G vagn och hjul med andra tillbehör på olycksplatsen i Sä...

Godsvagn GS, G vagn och hjul med andra tillbehör på olycksplatsen i Säffle. Urspårning natten mellan 2 och 3 oktober 1948.

GS och G vagn på olycksplatsen i Säffle. Urspårning natten mellan 2 och 3 oktober 1948.

GS och G vagn på olycksplatsen i Säffle. Urspårning natten mellan 2 oc...

GS och G vagn på olycksplatsen i Säffle. Urspårning natten mellan 2 och 3 oktober 1948.

Arbete vid olycksplats efter urspårning.

Arbete vid olycksplats efter urspårning.

Arbete vid olycksplats efter urspårning.

15-årig flicka på mc dödas på Adolfsbergsvägen.
23 december 1954.

15-årig flicka på mc dödas på Adolfsbergsvägen. 23 december 1954.

15-årig flicka på mc dödas på Adolfsbergsvägen. 23 december 1954.

15-årig flicka på mc dödas på Adolfsbergsvägen.
23 december 1954.

15-årig flicka på mc dödas på Adolfsbergsvägen. 23 december 1954.

15-årig flicka på mc dödas på Adolfsbergsvägen. 23 december 1954.

15-årig flicka på mc dödas på Adolfsbergsvägen.
23 december 1954.

15-årig flicka på mc dödas på Adolfsbergsvägen. 23 december 1954.

15-årig flicka på mc dödas på Adolfsbergsvägen. 23 december 1954.

Olycksplatsen vid Granbo.

Olycksplatsen vid Granbo.

Olycksplatsen vid Granbo.

Växelkorsning från olycksplatsen efter urspårning i Simeå mars 1961.

Växelkorsning från olycksplatsen efter urspårning i Simeå mars 1961.

Växelkorsning från olycksplatsen efter urspårning i Simeå mars 1961.

Växelkorsning från olycksplatsen efter urspårning i Simeå mars 1961.

Växelkorsning från olycksplatsen efter urspårning i Simeå mars 1961.

Växelkorsning från olycksplatsen efter urspårning i Simeå mars 1961.

Växelkorsning från olycksplatsen efter urspårning i Simeå mars 1961.

Växelkorsning från olycksplatsen efter urspårning i Simeå mars 1961.

Växelkorsning från olycksplatsen efter urspårning i Simeå mars 1961.

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Dödsolycka Mosås 25 juli 1966

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Krock 26 juni 1967En vit buss ligger på sidan på gatan nära en refug i bakgrunden. I förgrunden syns en svart bil med intryckt sidodörr och saknad framruta. Båda fordonen har varit med om en krock. I bakgrunden till höger syns vuxna med två cyklar samt barn som betraktar olycksplatsen.

Krock 26 juni 1967En vit buss ligger på sidan på gatan nära en refug i...

Krock 26 juni 1967En vit buss ligger på sidan på gatan nära en refug i bakgrunden. I förgrunden syns en svart bil med intryckt sidodörr och saknad framruta. Båda fordonen har varit med om en krock. I bakgrunden... more

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tåglolycka Klacka-Lerberg 9 sept. 1967

Tåglolycka Klacka-Lerberg 9 sept. 1967

Tåglolycka Klacka-Lerberg 9 sept. 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 sept. 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 sept. 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 sept. 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Krock 26 juni 1967En vit buss ligger på sidan på gatan nära en refug i bakgrunden. I förgrunden syns en svart bil med intryckt sidodörr och saknad framruta. Båda fordonen har varit med om en krock. I bakgrunden till höger syns vuxna med en cykel samt barn som betraktar olycksplatsen.

Krock 26 juni 1967En vit buss ligger på sidan på gatan nära en refug i...

Krock 26 juni 1967En vit buss ligger på sidan på gatan nära en refug i bakgrunden. I förgrunden syns en svart bil med intryckt sidodörr och saknad framruta. Båda fordonen har varit med om en krock. I bakgrunden... more

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Krock, 26 juni 1967En polis står invid en omkullvält, vit buss som varit med om en krock. En svart bil som också krockat står i bakgrunden med framhjulen uppe på trottoaren. Folk står runtomkring och betraktar olycksplatsen.

Krock, 26 juni 1967En polis står invid en omkullvält, vit buss som var...

Krock, 26 juni 1967En polis står invid en omkullvält, vit buss som varit med om en krock. En svart bil som också krockat står i bakgrunden med framhjulen uppe på trottoaren. Folk står runtomkring och betraktar ... more

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 september 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 sept. 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 sept. 1967

Tågolycka Klacka-Lerberg 9 sept. 1967

West German medical personnel wearing nuclear-biological-chemical (NBC) protective suits and masks carry empty stretchers to a simulated accident scene during Operation CROCODILE, a training exercise for medical, decontamination and chemical reaction team personnel

West German medical personnel wearing nuclear-biological-chemical (NBC...

The original finding aid described this photograph as: Subject Operation/Series: CROCODILE Country: Deutschland / Germany (DEU) Scene Camera Operator: MASTER Sergeant N. Mcbride Release Status: Released to ... more

Medical personnel from the 509th Bomb Wing move a simulated victim of a vehicle accident, using a backboard, to a gurney upon arrival at the accident scene. Global Guardian is designed to exercise the ability of USTRATCOM and its component forces to effectively deter a military attack against the United States and employ forces as directed by the National Command Authority

Medical personnel from the 509th Bomb Wing move a simulated victim of ...

The original finding aid described this photograph as: Subject Operation/Series: GLOBAL GUARDIAN Base: Whiteman Air Force Base State: Missouri (MO) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Oper... more

Firefighters in structural turnout gear (Bunker Suit) and positive-pressure Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), from the city of Grand Forks, North Dakota, International Airport fire department, respond to a staged accident scene at Grand Forks International Airport. The response was a part of a joint Major Accident Response Exercise conducted at the airport with military personnel from Grand Forks Air Force Base. The scenario involved a response to the crash of a KC-135 Stratotanker from the base

Firefighters in structural turnout gear (Bunker Suit) and positive-pre...

The original finding aid described this photograph as: Base: Grand Forks Int Airport State: North Dakota (ND) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Operator: SSGT Paul Holcomb, USAF Release ... more

Firefighters in Bunker Suit and positive-pressure Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), from the city of Grand Forks, North Dakota, International Airport fire department, remove a life-size dummy from a simulated burning KC-135 Stratotanker at an accident scene at Grand Forks International Airport. The rescue was a part of a joint Major Accident Response Exercise conducted at the airport with military personnel from Grand Forks Air Force Base

Firefighters in Bunker Suit and positive-pressure Self-Contained Breat...

The original finding aid described this photograph as: Base: Grand Forks Int Airport State: North Dakota (ND) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Operator: SSGT Paul Holcomb Release Status... more

Firefighters in Bunker Suit and positive-pressure Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), from the city of Grand Forks, North Dakota, International Airport fire department, respond to a staged accident scene at Grand Forks International Airport. The response was a part of a joint Major Accident Response Exercise conducted at the airport with military personnel from Grand Forks Air Force Base. The scenario involved a response to the crash of a KC-135 Stratotanker from the base

Firefighters in Bunker Suit and positive-pressure Self-Contained Breat...

The original finding aid described this photograph as: Base: Grand Forks Int Airport State: North Dakota (ND) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Operator: SSGT Paul Holcomb, USAF Release ... more

Firefighters in Bunker Suit and positive-pressure Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), from the city of Grand Forks, North Dakota, International Airport fire department, respond to a staged accident scene at Grand Forks International Airport. The response was a part of a joint Major Accident Response Exercise conducted at the airport with military personnel from Grand Forks Air Force Base. The scenario involved a response to the crash of a KC-135 Stratotanker from the base

Firefighters in Bunker Suit and positive-pressure Self-Contained Breat...

The original finding aid described this photograph as: Base: Grand Forks Int Airport State: North Dakota (ND) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Operator: SSGT Paul Holcomb, USAF Release ... more

Mr. Royce Shiply, from the Disaster Control Group, is dressed in the Nuclear, Biological, and Chemical (NBC) gear, as he takes photographs of a transport truck, at a simulated accident scene, during a Nuclear Accident Response Exercise at Malmstrom Air Force Base (AFB), Montana (MT). The photos are used to document the accident scene before the extraction of the accident victims

Mr. Royce Shiply, from the Disaster Control Group, is dressed in the N...

The original finding aid described this photograph as: Base: Malstrom Air Force Base State: Montana (MT) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Operator: Christy Kynett, CIV, USAF Release Sta... more

US Air Force (USAF) Technical Sergeant Steve Seghers and USAF STAFF Sergeant (SSGT) Adam Tisher, both firefighters from the 341st Civil Engineering Squadron (CES), put out a fire at a simulated accident scene during a Nuclear Accident Response Exercise (NARE) conducted at Malmstrom Air Force Base (AFB), Montana (MT)

US Air Force (USAF) Technical Sergeant Steve Seghers and USAF STAFF Se...

The original finding aid described this photograph as: Base: Malmstrom Air Force Base State: Montana (MT) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Operator: Roger Dey, USAF Release Status: Rele... more

U.S. Air Force STAFF SGT. Dana Council (right), from the 18th Security Forces Squadron, escorts a"traumatized"TECH. SGT. Susan Black away from a simulated accident scene during Full Spectrum Threat Response Exercise (FSTRE) at Kadena Air Base, Japan, on Jan. 12. 2005. (USAF PHOTO by AIRMAN 1ST Class Jeremy McGuffin) (Released)

U.S. Air Force STAFF SGT. Dana Council (right), from the 18th Security...

The original finding aid described this photograph as: Base: Kadena Air Base State: Okinawa Country: Japan (JPN) Scene Camera Operator: A1C Jeremy Mcguffin, USAF Release Status: Released to Public Combined... more

Students at the Center for Domestic Preparedness, in Anniston, Ala., survey a simulated accident scene that poses a radiological threat. The CDP is a partner with the Radiological Emergency Preparedness Program (REPP), and students learn to respond to, and manage, radiological operations. The course also focuses on response plans and procedures for complex incidents such as a terrorist event

Students at the Center for Domestic Preparedness, in Anniston, Ala., s...

The original finding aid described this as: Date Taken: 2011-05-05 14:12:06 UTC Photographer Name: Shannon Arledge Photographs Relating to Disasters and Emergency Management Programs, Activities, and Officials

ANNISTON, Ala. , August 5, 2011 -- A first responder arriving at a simulated accident scene involving a school bus and hazardous materials, during training at the Center for Domestic Preparedness (CDP), quickly reads a 'symptoms' card to properly triage potential survivors.

ANNISTON, Ala. , August 5, 2011 -- A first responder arriving at a sim...

The original database describes this as: Title: Photograph by Shannon Arledge taken on 08/05/2011 in Alabama Production Date: 08/05/2011 Caption: ANNISTON, Ala. , August 5, 2011 -- A first responder arriving... more

ANNISTON, Ala. , August 5, 2011 -- A responder surveys a simulated accident scene to quickly assess and triage potential survivors during training at the Center for Domestic Preparedness (CDP).  The CDP recently incorporated a school bus into training scenarios at the Chemical, Ordnance, Biological, and Radiological (COBRA) Training Facility.  Shannon Arledge FEMA/CDP

ANNISTON, Ala. , August 5, 2011 -- A responder surveys a simulated acc...

The original database describes this as: Title: Photograph by Shannon Arledge taken on 08/05/2011 in Alabama Production Date: 08/05/2011 Caption: ANNISTON, Ala. , August 5, 2011 -- A responder surveys a simu... more

Sailors assigned to amphibious transport dock ship USS Somerset (LPD 25) respond to an accident scene on the flight deck during an aircraft firefighting drill simulation.

Sailors assigned to amphibious transport dock ship USS Somerset (LPD 2...

SAN DIEGO (Jun. 04, 2015) Sailors assigned to amphibious transport dock ship USS Somerset (LPD 25) respond to an accident scene on the flight deck during an aircraft firefighting drill simulation. Somerset is n... more

Olycksplatsen vid Vemmerlöv, taget åt polisen september 1941, 15534.

Olycksplatsen vid Vemmerlöv, taget åt polisen september 1941, 15534.

Olycksplatsen vid Vemmerlöv, taget åt polisen september 1941, 15534.

Olycksplatsen vid Vemmerlöv, taget åt polisen september 1941, 15534.

Olycksplatsen vid Vemmerlöv, taget åt polisen september 1941, 15534.

Olycksplatsen vid Vemmerlöv, taget åt polisen september 1941, 15534.