The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

aberration

6 media by topicpage 1 of 1
Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Den sfäriska aberrationens verkningssätt hos en positiv lins. S1 S2 S3 S4 S5 S6 äro parallellt med optiska axeln infallande strålar. Den övre figuren visar att kantstrålarna S6 S6 med infallshöjden h6 skär varandra i punkten f6, som ligger närmare linsen än f1, vilken senare är skärningspunkten för centralstrålarna S1 S1 med infallshöjden h1. Avståndet f6 f1 anger den sfäriskalängdaberrationen. Den undre figuren åskådliggör huru den sfäriska aberrationen minskas genom avbländning. Bl betecknar bländaren, som avskär kanstrålarna, varigenom den sfäriska längdaberrationen minskas, så att den nu endast omfattar sträckan f2 f1.För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 85.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.Den kromatiska aberrationen vid en enkel lins, en akromat och en apokromat. (F) är filmplanet.För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 85.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.I-III visar den punktbildning som uppkommer vid olika inställning av plåten, om objektivet är behäftat med sfärisk aberration. På IV-VI ser vi motsvarande tagningar med ett sfäriskt korrigerat objektiv.För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 86.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska ...

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga T... More

Hubble Images of M100 Before and After Mirror Repair

Hubble Images of M100 Before and After Mirror Repair

This comparison image of the core of the galaxy M100 shows the dramatic improvement in Hubble Space Telescope's view of the universe after the first Hubble Servicing Mission in December 1993. The new image, tak... More

History of Hubble Space Telescope (HST)

History of Hubble Space Telescope (HST)

Astronaut Hoffman held the Hubble Space Telescope (HST) Wide Field/Planetary Camera-1 (WF/PC1) that was replaced by WF/PC2 in the cargo bay of the Space Shuttle orbiter Endeavour during Extravehicular Activity ... More

History of Hubble Space Telescope (HST)

History of Hubble Space Telescope (HST)

A comparison image of the M100 Galactic Nucleus, taken by the Hubble Space Telescope (HST) Wide Field Planetary Camera-1 (WF/PC1) and Wide Field Planetary Camera-2 (WF/PC2). The HST was placed in a low-Earth or... More