The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

1724 works in indonesia

7 media by topicpage 1 of 1
AMH-7205-KB The king of Ternate in council

AMH-7205-KB The king of Ternate in council

Nederlands: De koning van Ternate in de raad. De afbeelding is afkomstig uit het het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. De afbeelding laat zien hoe de koning van Ternate halverwege de zesti... More

AMH-7210-KB Dutch at table with the king of Gammelamme in 1680

AMH-7210-KB Dutch at table with the king of Gammelamme in 1680

Nederlands: Hollanders zitten aan bij de koning van Gammelamme in 1680. De afbeelding is afkomstig uit het het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. De koning was van plan alle Nederlanders om... More

AMH-7211-KB The murder of the king of Ternate in 1681

AMH-7211-KB The murder of the king of Ternate in 1681

Nederlands: De moord op de koning van Ternate in 1681. Het betrof de koning Kaitsjili Sibori of Kaitsjili Amsterdam. Deze had al veel onenigheid met de Nederlanders gehad en in 1680 een (mislukte) moordaanslag ... More

AMH-7214-KB The conquest of Hoetemoeri

AMH-7214-KB The conquest of Hoetemoeri

Nederlands: De verovering van Hoetemoeri. Hoetemoeri is een dorp op het eiland Hitu, dat in 1618 door gouverneur Van Speult onderworpen werd. De afbeelding is afkomstig uit het het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indi... More

AMH-7233-KB Murder of the king of Macassar, 1637

AMH-7233-KB Murder of the king of Macassar, 1637

Nederlands: Moord op de koning van Macassar, 1637. Deze koning werd vermoord door één van zijn hovelingen omdat hij diens vrouw verleid had. De afbeelding is afkomstig uit het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' ... More

AMH-7234-KB Tomb of the governor's wife in Macassar

AMH-7234-KB Tomb of the governor's wife in Macassar

Nederlands: Graftombe van gouverneursvrouw in Makassar. Linksboven, buiten het kader: No: 23.N. Zowel links als rechtsboven: 1701. De afbeelding is afkomstig uit het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van Françoi... More

AMH-7239-KB Grave of Sheikh Ibn Moelana

AMH-7239-KB Grave of Sheikh Ibn Moelana

Nederlands: Graf van Sjeik Ibn Moelana. Graf-Stede van Sjeich Ibn Moelana. Linksboven: E. De afbeelding is afkomstig uit het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. Het mausoleum bevond zich even... More