PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Barnabas en Paulus worden gestenigd

Petrus en Johannes worden vrijgelaten

Petrus en Johannes worden gevangen genomen

Titelpagina voor: Spelen van sinne waer inne alle oirboirlijcke ende eerlijcke handwercken ghepresen ende verhaelt worden tot grooter stichtinghe ende onderwijsinghe van eene yeghelijcken van wat staten hy is. Ghespeelt met octroy der Co. Ma. binnen de Stadt van Antwerpen op Thaech-spel naer Dlandt-Juweel, by die vier cameren van Rhetorijcke die hen daer ghepresenteert hebben den vierentwintichsten dach Augusti int Jaer ons Heeren 1561.

Goede en slechte manieren om rijk te worden

Sadrach, Mesach en Abednego worden in het vuur gegooid

De ouderlingen worden weggeleid

Olandus verschafft das ein Caravel und eetliche Hütten gebauwet worden

Onschuldige Christenen worden vervolgd

Thomas en de heilige Bonaventura worden uit de universiteit verdreven

Newe Künstliche Wohlgerissene unnd in Holtz geschnittene Figuren, dergleichen niemahlen gesehen worden. Von den fürtrefflichsten künstlichsten unnd Berühmbtesten Mahlern, Reissern unnd Formschneidern. Als nemblich Albrecht Dürer, Hanß Holbeyn, ....

Embleem met Maria en Kind die vereerd worden door zielen in de hemel en een man

Justitia troont op sokkel tussen geestelijke en keizer, Romulus en Remus worden gezoogd door de wolf

Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden

Europeanen worden door Chinezen gemarteld en vermoord

Tegenspoed moet worden ondergaan

Gezicht op een grote waterval waarin twee kano's worden meegesleept

Christen vreest door een vallend rotsblok verpletterd te worden

Gezicht op een plein waar gevilde personen op staken worden gedragen

Christelijke gevangenen worden op een plein te Algiers als slaaf verkocht

Twee geketende mannen worden naar de gevangenis geleid

Gevangenen worden geboeid voor de rechter geleid

Verdoemden worden in het Eeuwige Vuur geworpen

Laatste Oordeel: Verdoemden worden naar de hel geleid

Duivels worden door een engel met zijn volgelingen verjaagd

Twee mannen kijken aandachtig naar de bellen die in een koelvat met water door gassen veroorzaakt worden

Heilzame fontein te Constantinopel waar de zieken in de bodem worden begraven en gedrenkt

De zeven gevangengenomen bisschoppen worden naar de Tower gebracht, 1688

Willem en Maria worden tot koning en koningin van Engeland uitgeroepen, 1689

Drie figuren kijken omhoog en worden beschenen door een bundel hemellicht

Twee ingegraven vrouwen worden met zware stenen gedood

Twee vermoorde broers worden, voortgetrokken met touwen, aan het publiek getoond

Huizen van contraremonstranten te Schoonhoven worden aangevallen en met vuil besmeurd, 1617

Inwoners van een dorp bij het slot Luchow in Lüneburg worden overvallen door een wervelwind waarbij de vogels dood uit de lucht vallen, 1671

Te Kleef worden Capucijner monniken hun klooster uitgeleid, 1663

Te Madrid worden de hoofden van Don Pedro de Silva en Don Carlo di Padiglia afgesneden, 1648

Te Jönköping wordt baron Gustav Skyte vanwege zeeroof met een haakbus neergeschoten, zijn makkers worden onthoofd, 1663

Hervormde Hongaarse predikanten worden nabij Napels door Michiel de Ruyter verlost, 1676

In de haven van het Noorse Bergen worden Hollandse koopvaardijschepen aangevallen door de Engelsen, 1665

Monniken uit een klooster nabij Linz worden in de Boerenoorlog aan de muren van hun klooster opgehangen, 1596

Oproer te Enkhuizen waarbij de huizen van vice-admiraals Kwast en Turk worden vernield, 1635

Maagdenburg door Tilly veroverd terwijl weerloze burgers worden afgeslacht, 1631

De poort van Siseck in Kroatië waar binnenkomende Turken door kanonnen worden gedood, 1592

Inwoners van Spiers brengen in goed vertrouwen hun meubelen naar de Dom waar ze vervolgens door de Franse generaal Monclar worden verbrand, 1689

Beruchte duellisten De Bouteville en de graaf van Chapelle worden te Parijs onthoofd, 1627

Oproer te Enkhuizen waarbij de huizen van vice-admiraals Kwast en Turk worden vernield, 1635

Beatrix en de als Zwitser verklede Le Basque worden bespied door Monsieur de Coutre-ville terwijl ze elkaar omhelzen

Op bevel van koning Lodewijk XIII worden hertog Karel van Lotharingen en zijn vrouw gevangen genomen, 1633

Heilige Eulampia en haar broer worden levend in olie gekookt en de marteling van de heilige Rufina van Rome

Christenen in Tyrus worden gespaard door de leeuwen en de marteldood van de heilige Laurentius

Kruisiging van de heilige Timotheüs van Rome en de heilige Maura en christenen worden 's nachts verbrand in Rome

Christenen worden gegeseld in een cel en christenen worden in het openbaar gegeseld

Begroeting van christelijke reizigers en christenen worden verwelkomd bij het begin van een bijeenkomst

Ketters worden publiekelijk gemarteld

Monniken worden verbannen uit een klooster te Zierikzee, 1383

Spaanse soldaten worden op karren geladen en weggevoerd, 1641

Vroegchristelijke martelaren in een Romeinse arena en Vroegchristelijke martelaren die in een arena worden afgeslacht

Nederlanders worden in Brazilië door Indianen gevangengenomen, vermoord en opgegeten, 1646

Titelblad voor het pamflet: Nebucadnezars Beeld Tot Versailles ten toon gesteld, om tot Madrid opgerigt te worden, 1702

In dem Herzogthum Würtemberg ist Anno 1736. Dises Stuck wild in dem so genanten Stereich Reidemer huth, Kirch-heimer Forsts Tod gefunden Worden.

Dieser Hase mit angedeuteten raren Zähnen ist den 25ten Octobr. 1753 im Lecheimer Forst 4 Stund weit von Darmstadt geschossen worden.

Anno 1741 im Monath Septembr. Ist diser Hirsch von 16 Enden bey dem Hochfürstl. Jagt-Haus Jœgerthal im Forst Romrod von J. H. Fürstl. Durchl. dem regierenden Hr. Land-Grafen zu Hessen-Darmstatt selbst geschossen worden. Er war von Farbe weis, besonders dere Kopff am weissesten aber die Ohren.

Die Höhle einer Boehrin mit Jungen, dise ist zweichen einem Dickicht von Reiseren zusamen getrangen, und mit Mos bedecket gleich wie selbige auch von innen mit Mos Laub und dürrem Grase ausgefüttert gefunden, und nach der Natur gezeichnet worden.

Anno 1746. Ist dises Edle Leib Pferd Sr. Hoch Fürstl. Durchl. Carl Eugenii Regirende Herzogs zu Würtenberg nach dem leben gemahlt und mir zu fesant worden. An farbe ware es von vornen Grau mit weis gesprengt über dem Creutz gantz weis mit schwarzen flecken, die schenckel dunckel grau die Moen und schweis Liecht.

Diser grosse Schauffel Hirsch, mit 2 curieusen in die höhe gewachsenen schalen an denen vorder Läuffen ist anno 1748 den 2ten September von J. Hochfürstl. Durchl. dem regierenden Hr. Landgraaffen zuz Hessen Darmstatt vormittags 11 uhr auf 80 gang aus freyer hand bey Romrod geschossen worden hat gewogen 400 tt.

Diser Hirsch mit weissen Flecken ist den 12 Septembr. 1746 am Mantlin gerœder Holtze in der Graffschafft Wernigerode gepürschet worden.

Anno 1740. Ist dises noble Pferd so ein Schimel mit liecht und dunckel brumen auch grauen Flecken gesprengt, mit schwarzen extremiteten aan Ohren Maul und Schencklen gezeichnet in dem Kayserl. Reitstall zu Wien nach dem Leben gemahlt worden.

Diser rahre Hase ist bey Wien in einem Kraut-Garten geschossen von Thro Kayserl. u. Köningl. Maj. Hosmahler Hr. ... de Hamilthon nach der Natur gemahlet und mir zu geschickt worden. Anno 1747.

Anno 1675. Ist dieser Elde Hirsch dessen Gewichte 58. Ende gezeiget in dem Walde die obere Hart genant bey Basel gepürschet worden.

Diser sehr grosse Joch-Geyer, hat Anno 1685 in dem Tyrol am Cirl Berg nahe bey der Martins Wand auf disen Starcken Gems-Bock da er auf einem Klepper gang an einer Steilen Wand gestanden gestossen, das er bey 30 Klauffter hoch herunder gestürtzt und den hals gebrochen, da dann der Vogel bey dem raube auch geschossen worden.

Anno 1737. Ist von Thro Hochfürstl. Durchl. Maria Augusta Herzogin zu Würtenburg diser Hirsch in der Brunfft in dem Eschpach Euninger huth Böblinger Forsts geschossen worden.

Anno 1741 die 8 9 bris. Ist dieses sehr Alte und rare Stuck Wild in der so genanten Aue bey Auspurg geschossen worden dessen Kopff, Hals Brust und Leib halb, die Läuffe biss auf die Schalen gantz weiss das übrige aber von ordinari couleur gewesen.

Dises Haupt Schwein hat an den 2 vorder und rechten hinder-Läuffen daas geäfftereauf vorgestellte weise gehabt, dahero es sich wie eine Bache mit Frischlingen gespühret, und ist nachdem es zum öffteren davor gehalten, Anno 1731 in dem Algeu: bey Oberndorff geschossen worden.

Diser Hirsch von 19 Enden ist im Algeuw. im gebürge von einem sich los gerissenen Leit-Hunde einen halben Tag [or Jag?] gejaget und endlich bey geremisch nebst dem Leit-Hunde zu Tode gestürzt, Anno 1701, gesunden worden.

Anno 1678, ist diser grosse und starcke Hirsch bey Neuburg an der Donau in der Sogenanten Grüen Aue. von 3 Teutschen jagt Hunden gesprenget und so lange gejaget auch endlich forciert worden, sich samt ihnen über einen Felsen in die Donau zu stürzen und ist derselbe darin von 2 Hunden noch lebendig gefangen und auf der anderen seite an das ufer gebracht worden.

Diser Hirsch ist von Sr. Hochgräffl. Excellenz dem Hr. Grafen von Lengheim bey seinem Schloss Wagna in Steyrmarck geschossen und das Gewichte wegen seiner rarité nach Wien an Thro Maj. den Röm. Kayser Carl VI verehret worden.

Diser Fuschs mit zwey Schwänzen ist den 14ten Februar. 1734 in der Heyde bey Oranienburg 4 Meilen von Berlin geschossen und der Balg wegen seiner Seltenheit auf der Königl. Kunst und Naturalien Kammer auf behalten worden.

Anno 1734. Ist diser wohlgerichte Hüner Hund bey dem Keyserlichen Lustschlosse Nymphenburg in den Fasanen Garten in der Action wie ere vorgestanden nach dem Leben gezeichnet worden.

Anno 1736. Ist dise Wilde Gans von einem im geröricht laurenden Fuchsen auf einem altwasser bey Reichenweiler in der Graffschafft Mümpelgard lebendig gefangen, der Fuchs verfolget und von einem Hochfürste Würtenbergischen Jäger zum Schuss gebracht worden.

Anno 1719. Ist dis extra grosse wilde Gans bey Maul-brunn auf einem Teiche im Schliff von disem Fürstl. Hünere Hund lebendig gefangen worden.

Dises junge Tyger-Pferd welches zu Oranien-Polder einem Dorsse nicht weit von Delfft in der Provinz Holland gezogen hatte dises Aehren Poquet von Farbe schwartz gleich den anderen Flecken u. ist 1743 von der Hochgräffl. Promnitzischen Hershafft aus Schlesien auf ihrer Holländischen Reise als eine Raritet sehr Theuer erkaufft worden.

Anno 1718. Ist diser grosse Luchs da er ein Haupt Schwein angefallen, von ihme bey durchfahrung einer Dickicht abgestreift, in dem Tübinger Forst, von einem Hochfürstl. Würtenbergischen Jäger; da er auf ein Rehe angestanden geschossen worden.

Anno 1746 den 15 Novembl. Ist diesser getygerte Hirsch von zwölff Enden, von Thro Hochfürstl. Durschl. Herrn Wilhelm Heinrich, regierenden Fürsten zu Nassau-Saarbrücken im Neünkircher Forst, im so genanten Becker Wäldgen, in einem Kessel-Jagen geschossen worden.

Diser Hirsch von 28 Enden ist von Thro Hoch-Fürstl. Druchl. Dem regierenden Herrn Landgrafen zu Hessen Darmstatt 1742 den 10ten 8 bris bey Battenberg in dedm Forst gleiches nahmens geschossen worden.

Ao. 1750 d. 22 Septembris ist diser schöne Hirsch von Sr. Hochgrœftl. Excell. dem H. Reichs Marschall Grafen von Pappenheim über dem Matzhofer Forst selbst geschossen worden.

Anno 1718 diser junge und rasche 8ter ist im Gebürge bey ¾ Stund hinder der Clausen im Tyrol von einem Luchs angefallen worden, er hatt aber da er ihme zweischen das gehörne gekomen denselben an einem felsen gespisset, doch sind beyde auf dem platz tod gefunden worden.

Anno 1700 im Monath Augusti Haben Sr. Hochfürstl. Durchl. Alexander Sigismundus Herzog zu Pfaltz und Bischoff zu Augspurg disen Hirsch lebendig gefangen dessen Farbe war an Kopf hals Leib und Lœuffen war die helffte weis und die andere schwartz und ist selbiger von dem Hn. Carl Willh. von Hamilton nach dem Leben gemahlet worden.

Anno 1741. Ist diser Hase mit 8 Loeufften und 2 hinder Leiberen auf denen Hoch-Freyherrl. Loblischen Gütheren bey Meisselhusen aauf dem so genanten Stickelsberg im Lager bekomen worden.

Nieuwe kaart van de Grootbrittannische volkplantingen in Noord America waar in tevens de Fransche bezittingen en de Landen, tusschen die beide volken in geschil staande en de wederzydsche pretensien duidelyk aangewezen worden.

St. Eustache une des Isles d'Antilles dans l'Amerique du Nord la quelle fut prise aux Hollandois en 1781 par les Anglois St. Eustache eine der Antillischen insuln in Nord-America welche 1781 von den Engelländern, erobert und denen Holländern abgenom̄en worden / / grave par Bergmüller

Het orakel bepaalt de namen van de jongeren die aan Minotaurus geofferd moeten worden

Papier met handschrift waarin overblijfselen van het paradebed en lijkkleed van Napoleon I worden bewaard

1. a, b. Basrelief im Tempel des Osiris zu Luxor; 2. Basrelief in einem Tempel zu Ombos; 3. Vertieft gearbeitetes Relief im Tempel zu Eleids oder Ilithyia [el-Lessiya]; 4. Antelopenköpfe [aus Biban-el-Moluk]; 5. Rest der letzten Säule des Tempels des Antäus zu El-Gau, dessen Pronaos von Ptolemäus Philometor erbaut und von Mark-Aurel und Verus restituirt worden war ...; 6.Ein symbolischer Vogel, der in dem Tempel zu Karnak sehr häufig vorkommt, ...

Morgan, Edwin D. New York. To Warren T. Worden

Morgan, Edwin D. New York. To Warren T. Worden

Perspectivischer Aufriss der neu erbauten Capellen gegen Mittag, welche von einem Hoch-Löblichen Stifft und Kloster Lambach zu Ehren der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit erbaut worden von Johann Michael Brunner Baumeister.

Plan des Bains Romains découvert à Badenweyler dans le Marggraviat de Bade, en 1784, tels qu'on les voit actuellement hors de terre. Grundriss und durchschnitt der Römischen Bäder die im Jahr 1784 zu Badenweiler in der Marggrafschaft Baden entdeckt worden, vorgestellt, wie sie gegenwärtig ausser der Erde gesehen werden

Darstellung der Grabstätte, wo weiland Ihro kais. Hoheit, die am 16. März 1801 in Ofen verstorbene Großfürstinn von Russland Alexandra Pawlowna, Gemahlin Sr. Kay. Hoheit des Erzherz. Joseph, Palatins von Ungarn, auf dem Sr. Kay. Hoheit zugehörigen Gute Üröm in einer eigends dazu erbauten Capelle beygesetzt worden ist.

An die deutschen Bürger Washington's! Landsleute! Da es eifrigst in umlauf gebracht worden, dass Herr Walter Lennor, der gegenwäartige Burgemeister, sein candidat für die wiederewählung sein würde, so fühle ich mich ... Ein deutscher Bürger. Mai