PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

TEGNING, AKVARELL: VANG KIRKE CA 1817 ETTER OPPBYGGING ETTER BRANNDUBLETT: 414-793.

INGEBORG NASHAUG F. PÅ STOR IHLE I FURNES OG EVEN OLSEN NASHAUG, GIFTET SEG I 1857. KVINNEDRAKT, HODEPLAGG

ANDERS OLSEN KALLERUD, 01. 03. 1811 - 07. 08. 1871

VANG KIRKE, VANG PRESTEGÅRD, FRA ENERHAUGEN, RIDABU. Fotografi fra før kirkens restaurering i 1877.

GINA HOVELSEN, FØST: 1844, GILE EIE

PORTRETT: TROLIG SKOMAKER HOVEL OLSEN 1807 - 1876 ?, GILE-EIE

INGER JOHANNE HOEL, 1820-1902, HOL ØSTRE, HUN BLE FØDT PÅ NORDERHAUG VESTRE I LØTEN I 1820 OG GIFTET SEG TIL HOL ØSTRE I VANG I 1838. KVINNEKLÆR, HODEPLAGG: RYNKELUE MED SLØYFER, MODERAT PULL, PIPEFOLDET SKRUD.

FRU JOHANNE OLSDATTER KALLERUD, FØDT HAFSAL 22. 11. 1811 - 09. 08. 1878

Ekteparet Andreas Gulliksen Vatnebryhn (1846-1882) og hustru Beate S. A. Kristoffersdatter Bratten (1843-1882). Gårdbrukere på Stanger, Vang. Foreldre til bla Gustav Vatnebryhn (USA), Karl Vatnebryhn på Ingeberg lille, og Karen Skraastad på Skråstad nedre.

GRUPPE: 2, HANS LARSEN MØYSTADFØRÅN, MARTHE MØYSTADFØRÅN, HUSFOLK PÅ MØYSTAD

PORTRETT: HELGE RABSTAD, FØDT: 1833, RABSTADDubb: 414-5745.

LISBET HANSDATTER DEGLUM 1814 - 1888, FØDT PÅ STOR-DEGLUM I FURNES, GIFT HOMMELSTAD I VANG, HODEPLAGG, KVINNEDRAKT

SESSEL MIKKELSDATTER HANUM VESTRE FØDT: 1869, SLEMSRUD NEDRE, KJOLE

PORTRETT: GULBRAND AALSTAD 1810 - 1890, ÅLSTAD GÅRD

JOHANNE FARMEN DØRUM FØDT: 1855, MAGNUS DØRUM FØDT: 1851, FARMEN

ANDERS NILSEN, DYSTVOLDSVEEN, MILITÆRUNIFORM

BJØRTOMTEN NEDRE, NILS JENSEN BJØRTOMTEN 1810 - 1887

OLINE HANSEN FØDT: HOVELSEN I 1847, BARNA: NILS, HANNA, MARIE, MAREN, HELENE, AUGUST, BAK: OLINES SVIGERMOR, GILE EIE

KR. THOMASSEN, VENDKVERN FØDT: 18. 07. 1857 TIL HEST I MILITÆRUNIFORM, GARDERMOEN

GRUPPE: 8, INGE SKJELLBEKK MED BARNA, FORAN FRA VENSTRE: LOVISE, OLAVA, KAROLINE, JULIE, BAK: SIGVART, REGINE MIKKELSEN, SYVERINE, SKELLEBEKK

GRUPPE: 19 EMIGRANTER FAMILIEN PEDERSEN FRA KATTOMTEN, KATOMTEN.

BJØRTOMTEN NEDRE, MARTE BJØRTOMTEN, FØDT MYR, 1823 - 1907

BJØRTOMTEN ØVRE, EVEN LARSEN MANGERUD, 06. 03. 1838 - 18. 11. 1898,

GRUPPE: 11, VANG MUSIKKFORENING, NR. 2 FRA VENSTRE: EDVARD AALERUD, MESSINGINSTRUMENTER, BLÅSEINSTRUMENTER

INGEBERGBAKKEN, FØRSTE SKOLESTUE MIDT PÅ BILDET, STEINGJERDE, GRUPPE: 4

LISBET VOLD 1829 - 1909, MED SØNNEDATTER OLAUG, VOLD ØVRE

FISKE I SVARTELVA, SØRENNEFISKET, BÅTER, MYE FOLK VED ELVEBREDDEN, FISKESTANG, SE BOK: HUITFELDT KAAS.

OPPBYGD FISKEBYGNING, ÅPNE SLUSER, 2 MENN INSPISERER, SVARTELVA, SE BOK: HUITFELDT KAAS

LITE BARN PÅ LIKSTRÅ, BLOMSTER I HÅNDA, SLEKTNING AV KRISTINE NORDENGEN SOM DØDE, NORDENGEN

BRODAL, KAREN JØRGENSDATTER, TROLLDALEN FØDT 1874, OLE OLSEN ØIEN FØDT 1857

ÅKERSVIKA, VANG KIRKE, VANG PRESTEGÅRD

MUSIKER LARS KIRKEBY MED FELE, GARDBRUKER OG SPELLEMANN, CA: 1840-1922, KIRKEBY, VESTÅSEN

VANG KIRKE, KLOKKERGÅRDEN, FOLKDUBLETT: 414-54

EKSTERIØR: VAKTSTUA, HOTELLET, VANGSÅSEN, GRUPPE: 8, HEST MED VOGN, GÅSBU, FRA VENSTRE: 2 DØTRE FRA HELSTAD, SITTER: KRISTINE TØMMERHOLEN, MARTIN LØBERG MED SØNNEN EINAR, VANG ALLMENNINGDUBL: 414-5495.

VANG BRENNERI

ABBORFISKE, FISKER, RUSER, KUPER, MJØSFISKE

SLAKTING AV KU, SLAKTER MED ØKS, KU MED MASKE, BLODBUTT, DAME KLAR MED BLODAUSE OG VISP, BRENNA ?

OLE LIBERG TIL HEST, BESTEMOREN KAREN LIBERG FØDT RAPSTAD PÅ VERANDA, LIBERG

EKSTERIØR: GARDSBRUK, RABSTAD, HOVEDBYGNING, STABBUR, STAKITT RUNDT

EKSTERIØR: BOLIG, KORSBAKKEN, GRUPPE: 4 PÅ TRAPPA, FORAN PER, UKJENT, BAK: JULIE OG EMMA,

GRUPPE: 8 MUSIKANTER FORLØPER FOR VANG MUSIKKFORENING, BLÅSEINSTRUMENT, FRA VENSTRE: OLE KIRKEBY, ELIAS HUSE, BAK: VAKTMESTER PÅ HØYVANG, UKJENT, HANS KIRKEBY, MANNEN FORAN UKJENT, HØYVANG

EKSTERIØR: GARDSBRUK, KALLERUD, HOVEDBYGNING, STABBUR, SKIGARD RUNDT, FØDERÅDSBYGNING, LÅVE

GRUPPE 7 DØTRE, BARN PÅ FARMEN GÅRD, PIKEKJOLER

KAKTUSBED, BLOMSTERBED FORAN HOVEDINNGANGEN SÆLID GÅRDDubb: 0414-5791.

Vang Sangforening, blandet sangkor, gruppe 37 sangere. 1. rekke f.v. Marthe Opsahl, Anna Paulsen, ukjent, Pauline Holen, Helga Helseth Karseth. 2..rekke f.v. Eline Gran, Anna Frogner, Inger Helstad, Kirkesanger Fremstad, Thina Knutsen(solosang), Martha Bjørtomten, Mina Ø. Skraastad. 3.rekke f.v. Olava Borge (?), ukjent, Marit Melander, Oline Hommelstad, Lærerinne Jevne(?), Lovise Tomten, Karen Slemsrud. 4 rekke f.v. Melander, Edvard Granerud, Petra Gran, Olava Kløvstad, Berthe Lindholt, Marthe Brennhagen, Emma Larsen Schau, Karl Diesen, Stubstad. 5.rekke f.v. lærer Tomter, Anders Ingberg, Nikolai Børresen, Ludvig Brennhagen, ukjent, Dyrlege Dalseng, Helge Karseth, Kristian Prestrud, Jacob Frogner, Johannesen Børresen.GRUPPE: 37 SANGERE, VANG SANGFORENING, BLANDET SANGKOR.

HUSMANNSLPLASSEN FREDRIKSBERG, FRA VENSTRE: OLIA OG KRISTIAN, OLE FREDRIKSBERG, ALFRED SÆHLIE FØDT 1896, UNDER SÆLI GÅRD

SKRAMSTAD, GRUPPE: 8 VOKSNE OG BARN, OLE SKRAMSTAD, ANNE SKRAMSTAD MED BARNA KRISTIAN, ERLING, HARALD, ASBJØRN, OSKAR, OLAF, INGRID PÅ ARMEN

ANDREAS KARSET, JOHANNE KARSET, HELGE KARSET FØDT. 1896, AAGE KARSET FØDT. 1900, ARNE KARSET FØDT. 1901, HUNDEN TRYGG, LYSTHUS, HOL NORDRE

Familiegruppe Holsten på Hjellum i Vang H. Fra v. Gudbjørg f. 08. 04. 1925, Johannes f. 1901, Jon Peder f. 08. 12. 1928, Odmund Magne f. 23. 08. 1930 og Magna f. Pedersen 1903 fra Åkershagan. Interiør stue.

LIBERG, FAMILIE GRUPPE 6, FORAN I MIDTEN: OLE LIBERG, FRA VENSTRE: KRISTINE LIBERG, KAREN LIBERG, OLE LIBERG, CHRISTINE LIBERG, BAK STÅR: HELGE LIBERG.

GRUPPE: 13 MILITÆRE SOLDATER MED GEVÆR, LENGST TIL VENSTRE: OLE O. NARMO, TERNINGMOEN, ELVERUMDUBLETT: 414-1198.

ØVRE VANG KAPELL, KIRKE, INTERIØR

RABSTAD GÅRD

LISBET VOLD 1829 - 1909, SYK GAMMEL KONE MED FOLLEDE HENDER TIL SENGS, VOLD ØVRE

SKRÅSTADLOFTET FØR FLYTTING TIL HEDMARKSMUSEET, GRUPPE 5, UKJENTE I FORGRUNNEN, SKRÅSTAD NEDRE, HDH. 13

SKRAMSTAD VESTRE GÅRD

HARALDSTAD, HØYLI UNDER VIEN, SCHAUS BLIKKENSLAGERVERKSTED TIL VENSTRE, VEKTBAKKEN TIL HØYRE, SOLVANG, FURNESVEGEN. HVEBERG GÅRD T. H I BILDET.

ØVRE VANG KAPELL, KIRKE, EKSTERIØR,

ELIAS OLSEN ÅLERUDSRØNNINGEN, SOLDAT, MILITÆRUNIFORM OG GEVÆR, VAKT PÅ GAMMELBRUA, BRU OVER GLOMMA, GRENSVAKT 1905, ELVERUM

DYSTINGBO GÅRD, FRU SCHØNBERG - ERKENS HUSHOLDNINGSSKOLEFOTO CARL NORMANN, HAMAR.

PORTRETT SOGNEPREST DAVID CHRISTOFFER FRICH. SOKNEPREST I VANG 1907-1909

ØVRE VANG KAPELL, KIRKE, INTERIØR

EKSTERIØR: HOVEDBYGNINGEN, LIBERG, STAKITT, FOLK, HEST

STOR GRUPPE: MILITÆRE, SOLDATER, ROVERUD JERNBANESTASJON, ELIAS OLSEN ÅLERUDSRØNNINGEN NR. 5 TIL HØYRE I RAD 1 FRA VANG, GRENSEVAKTER I 1905. Se også 0417-06414.

VANG PRESTEGÅRD, BORGSTUA, FLYTTET TIL HEDMARKSMUSEET I 1910, HDH. 17. Hovedbygningen med de to sidebygningene. T.h. borgstua, som nå er gjenreist på Hedmarksmuseet, til venstre sidebygningen, der Abraham Pihl gardsur var å finne.

MILITÆRE GRENSEVAKTER 1905, FORAN TIL VENSTRE: SERGENT ANDREAS MANGERUD,

VINDHOL STORES SETER PÅ BRUMUND, GRUPPE 7, FRA HØYRE: ELINE SELSJORD, BUDEIA, PETRA SELSJORD, AGNETE LERBERG, 2 FRA LANGENGEN, MAGNUS SELSJORDDUBLETT: 414-4883

EKSTERIØR: ØVRE VANG KAPELL, KIRKE

EKSTERIØR: ØVRE VANG KAPELL, INNVIELSESDAGEN 28. 08. 1907, MYE FOLK

SETERSTØRHUS, GÅSBU, GRUPPE: 6, FRA HØYRE: ERIK SELSJORD, UKJENT, KAREN TØMMERHOLEN, ELINE SELSJORD I MIDTEN, RESTEN UKJENT, VANG ALLMENNING

VARTOMTEN, FAMILIE GRUPPE 5 SØSKEN, FORAN: PETTER, FRA VENSTRE: KONRAD, KRISTOFFER, ANDREAS OG HANS, MATROSDRESS.

EKSTERIØR: SETERSTØRHUS PÅ BRUMUND, FORAN: CHRISTINE TØMMERHOLEN FØDT: 1880

EKSTERIØR, HUBREDBYGNINGEN, HDH. 15, FØR FLYTTING TIL HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN. Typisk bygningstype for Hedmarken, kombinert drengestue og bryggerhus.

KIRKEKRETSEN SKOLE, GRUPPE 42, SKOLEELEVER, LÆRER FREMSTAD, FORAN VENSTRE: HANS BERG?, EINAR VESTHAGEN, 2 RAD: OLE, ALFRED MARTINSEN, 3 RAD NR. 3: ERLING STÅRVIK,

PARTI VED ILSENG JERNBANESTASJON, DET GAMLE KOOPERATIVEN TIL HØYRE. SØBAKK TIL VENSTRE. OG NORDGÅRD I MIDTEN, ILSENG STASJON

GAMLE SOLVANG SKOLE, EKSTERIØR

EKSTERIØR: HUSMANNSPLASS, ØYEN, GRUPPE: 3, MARIE PERSDATTER OLSEN 1870 - 1971, KARL OLSEN ØIEN 1865 - 1940, PÅ TRAPPA, SØNNEN SIGURD FØDT: 1903, ØIEN

3 BARN LEKER, OLE FØDT: 1905, GUDBRAND, SVERRE I KJERRA, NARMO NEDRE

MELKEKJØRING MED HEST, MELKEKJERRE MED MELKESPANN, ÅLSTAD GÅRDDUBL: 414-4573

BERTA TOMTER, GIFT LIBAKKEN, ØSTÅS SKOLE

VIKS LANDHANDLERI, BUTIKK, ØVRE VANG KIRKE

EKSTERIØR: HUSMANNSPLASS, VESTVOLLSVEEN, VESTVOLDSVEEN, VÅRONN MED HEST OG PLOG

EKSTERIØR: TO STABBUR, NORDRE HOL

BARNELEK, 3 GUTTER GÅR PÅ STYLTER, ÅLSTAD GÅRD

HAREJAKT, GRUPPE: 2 MENN, 2 GUTTER, HUNDENE: RASK. KLANG, FRA VENSTRE: KJØPMANN CHR. LUND, ANDERS SANDVOLD, ANDREAS SANDVOLD, ASBJØRN, ASBJØRN HUNDENE RASK OG KLANG, SKOMAKERBAKKEN

EKSTERIØR: BRUMUND SETERMEIERI, VANG ALLMENNING

ÅSBAKKEN UNDER ÅS ØSTRE, GÅRDSTUN, FRA VENSTRE: JOHANNE OG HELGE MED LARS TIL HØYRE OG JOHAN

GRUPPE: 9 SOLDATER, KAVALERIET, STÅR PÅ 8 HESTER, NR. 4 TIL HØYRE: ALBERT LIEN, GARDERMOEN, LIEN

VANG KIRKE, KIRKEGÅRDSMUREN, VANGSVEGEN

GRUPPE: 18 SKOLEELEVER, LÆRER PÅ TUR, FRITID, MIDDELSKOLE PÅ NYHUS, NYHUSSVEA

ANNA INGVOLDSTAD FØDT: 1895 KONFIRMERT 1912, SPABERG

BRUDEFOTO, GUNDA LYSAKER, KRISTOFFER LYSAKER, LYSAKER

ØVRE VANG KAPELL, KIRKEDubb: 414-3261 + 414-5789

FROGNER GÅRD, FRA VENSTRE: SMIA, STABBURET, HOVEDBYGNINGEN, LÅVEN, GAMMELBYGNINGEN. FROGNERBYGNINGEN HDH. 22 FLYTTET TIL HEDMARKSMUSEET

GRUPPE: 2, KAREN NYSVEEN MED SVERRE NARMO PÅ FANGET, NARMO NEDRE

ELLA HOLTER NILSEN VASKER KLÆR I STAMPEN, VASKEBRETT, BARNEVOGN, VINDHOL STORE

BJØRTOMTEN NEDRE, ASBJØRN HAGEN BERGSENG

BJØRTOMTEN NEDRE, OLAUG HAGEN BERGSENG FØDT ILSENG

GRUPPE: 2, TORE GUDBRANDSEN, ANNE MEKKELSDATTER VED SKIGARDEN, VINDHOLSTUA UNDER VINDHOL STORE

Oppgitt av giver, 1982, som bilde fra Farmen skole ca 1915, antatt lærerboligen. Samme motiv 0414-06963 er oppgitt som bilde fra Vang klokkergård, 1920-tallet. Fire kvinner og et lite barn sittende i gresset foran en bygning.