PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Gården Lundevall (Lundevold), Kviteseid. Hvit hovedbygning med loft. Inngjerdet område bak huset.

Gården Utsond, ved Hågåsnuten, Kviteseid. Gårdstun med inn- og uthus.

Landskap med gårdsbygninger i Ståland i Kviteseid iTelemark. Det hvite huset i bakgrunnen er Skibsted. Fjellet over taket heter Aksleskard, så er det Hommesnipp, og til høyre Urdåsen.

Nerkvern gard i Brumunddal i 1860-årene.

Wäring station. 1860-talet

Töreboda station.

Granerud gard, Brumunddal i 1860 årene.

Statens Järnvägar, SJ Ba 3 "Billingen"

Brudesyning på Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Personer med brud i sentrum på tun med inn- og uthus, med klestørk utover på bakken i bakgrunnen.Brudeparet er Elling P. Strømmegjerde og Louise Hansdtr. Fet.

163. Brudeferd, Gjerdetunet, Straumgjerde, Sykkylven ca.1862. Brudepar, samt 3 personer utenfor hus på tun. Brudeparet er Elling P. Strømmegjerde og Louise Hansdtr. Fet. (Oppl. fra Sykkylven kommune, Møre og Romsdal. 1991). Inngår i serie "Norske Prospecter" (no.163) fot. av Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

Bergen, utsyn over del av byen. Bildet er tatt fra Fredriksberg på Nordnes innover mot Puddefjorden. I høyre bildekant ligger Georgernes verft,, midt i mot er Nøstet. En hvit trebygning i bakgrunnen, opp fra sjøhusene ved "Sukkerhusbryggen", ses Bergens opprinnelige teaterbygning, reist av Ole Bull og med Henrik Ibsen som teatersjef.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Ålesund, Møre og Romsdal, 1864. Havneparti med trebebyggelse - boliger og sjøboder.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap med bebyggelse, Nystuen, Vang, Oppland. Mann sitter i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Gudvangen, Aurland, Sogn og Fjordane. Havneområde med sjøbod, i forgrunnen robåt og diverse landbruksredskaper.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Ørskog (tidligere Orskoug), Møre og Romsdal. Rekke med naust med bolighus i bakgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Eksteriør, gardsbruk, Stein gård, Ringsaker, før brannen, gardstun, gjerder.

128. Konedrakt, fra Håkenstad, Vågå. Portrett av kvinne stående utendørs foran stabbur/loft. Håndkolorert.Fra serien "Norske Nationaldragter" tatt av fotograf Marcus Selmer (1819-1900), Bergen.

Inntunet på Hovinsholm, Helgøya i 1867. Festkledde folk foran hovedbygningen. Stabbur til venstre og stall/fjøs til høyre.

Eksteriør, gardsbruk, Mo gård, Kongsvegen gikk rett mot våningshuset, Moelv.

Kjerkgata på Røros rundt 1870. Bebyggelse på begge sider av gata sett oppover mot kjerka.

"Parti fra Tolgen i Gamle dage"

Vy vid Charlottenberg. Stationen öppnad 1865. Eldrift österut 1937, västerut mot Norge 1951.Stationshuset moderniserades och utrustades med värmeledning 1931. Lokstallet byggdes ut 1879 och 1928 och år 1937 drogs det in värmeledning. Det ena övernattninghuset, 9A, tillbyggdes 1883. I byggnaden är även tulllokalerna inrymda. Även övernattninghuset nr 8 utrustades med värmeledning 1931.Mekanisk växelförregling.Öppnad 4/11 1865. Hållplats 1/10 1994, men kvar som trafikteknisk station.

Gardstunet på Øvre Skyberg, fra venstre er Oline Skyberg med datter Anna, Hans Skyberg, Agnethe Skyberg, gjeterjente Marie, Ringsaker.

Tvåvånings stationshus i sten av Boxholmsmodellen .Hållplats

Dal gård, Ullensaker. Låvebygning med tårn.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Låvebygning (?) med tjenestefolk i arbeid med kornsekker(?).Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Stabburet, muligens ca. 1880.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Lokomobil, Dal gård, Ullensaker. Oppstilt persongruppe ant. arbeidsmannskap til å betjene lokomobilen og treskeverket innenfor i låvebygning med låvebro og tårn. Se Andre opplysninger.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Frognerseteren, Oslo før 1892. Avfotografert postkort. Små gamle norske bygninger.

Portrett, mann med lue poserer på loftstrapp med ølkrus. Muligens tysk student.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Dal gård, Ullensaker. Låvebygning med tårn.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Hjulrive, Dal gård, Ullensaker. Gårdsarbeider bak hjulrive foran uthus.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Lokomobil, Dal gård, Ullensaker. Oppstilte personer ant. arbeidsmannskap til å betjene lokomobilen og treskeverket innenfor i låvebygning med låvebro. (Se Andre opplysninger.)Fra serie fotografert av kammerherre Fred. Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Portrett av kvinne. Marie Kroken gift med Jon P. Borkhus

Høsbjør østre, senere Høsbjør Turisthotell. Alle husene er idag borte. Ble solgt til Høsbjør Turisthotell i 1912. Ringsaker.

Lokomobil, Dal gård, Ullensaker. Oppstilte personer ant. arbeidsmannskap til å betjene lokomobilen og treskeverket innenfor i låvebygning med låvebro. (Se Andre opplysninger.)Fra serie fotografert av kammerherre Fred. Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Arbeidsfolk, Dal gård, Ullensaker. Gruppe poserer på trapp foran uthus.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Oversikt Berg store, Brøttum, Ringsaker. Tømte hesjer i forgrunn.

Invigning av Vislanda - Bolmen Järnväg.

JvmKDAA04204

Byggnation av Gevsjön station.

Stationsområde med vagnar vid perrong.

Utsikt over Røros bergstad fra Slegghaugen. Kurantgården, Malmplassen og Smeltehytta sentralt i bildet.

Byflaten, Veldre, Ringsaker mot garden Koss med A.G. Skjerpens landhandleri i forgrunn. Tegning av Johan Nordhagen.

Duvnäs stationBSJ , Borlänge - Siljans Järnväg

Duvnäs järnvägsstation.

Ramsjö station

Vy vid Charlottenberg. Stationen öppnad 1865. Eldrift österut 1937, västerut mot Norge 1951.Stationshuset moderniserades och utrustades med värmeledning 1931. Lokstallet byggdes ut 1879 och 1928 och år 1937 drogs det in värmeledning. Det ena överliggningshuset, 9A, tillbyggdes 1883. I byggnaden är även tulllokalerna inrymda. Även överliggningshuset nr 8 utrustades med värmeledning 1931.Mekanisk växelförregling.Öppnad 4/11 1865. Hållplats 1/10 1994, men kvar som trafikteknisk station.

Dal gård, Ullensaker. Stabburet, muligens ca. 1880.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

JvmKBEB03121

EKSTERIØR: GARDSBRUK, VIK MED BRENNE, TANGEN, Hovedbygningen og de nærmeste uthusene på Vik gård på Tangen 1880. Folkene i vegkanten er ukjente,

Landskap, oversikt gardsbruk, Ringsaker lille, lønnealle, riksveg 50.

Svartisen, Nordland. Isbre mellom fjell ned mot vann med sjøbu.Fra fotograf Axel Lindahls (1841-1906) serie stereofotografier, "Norske Prospecter".

Eksteriør, gardsbruk. Hjelmstad gård, Ringsaker. Hovedbygning, militærkaserne til offiserer, drengestue med klokketårn, brønnhus. Marie f.1834 og Johannes Hjelmstad f.1832 sitter på krakken, resten er ukjente.

Ved Ullsfjorden, Tromsø eller Lyngen. Muligens fra tettstedet Beinsnes ("Bærnsnæs"), Lyngen. Kvinner i arbeid ved uthus (buer?).Fra fotograf Axel Lindahls (1841-1906) serie stereofotografier, "Norske Prospecter".

Eksteriør av Helseth, Stavsjø, Hedmark.Med de gamle gardsbygninger.

Svenske samer, muligens fra Karesuando, samlet foran en gamme. Antagelig Lyngen ca. 1885-1892.

JvmKBEB03424

Sarabråten, Oslo, Østre Aker. Husene og gårdstunet mot Nøklevann. Har vært utfart- og serveringssted i Østmarka.

Folk og hester oppstillt på Bråstad nedre, Vardal, Oppland.

Eksteriør, gardsbruk, Kvernengen før flytting, inntun, folk på tunet, tidligere landhandel. Oline Jevanord med hvitt forkle på trappa. Foran Raustugua står Karen Julie Jevanord gift med baker Kristiansen. Brumunddal stasjon ligger her i dag. Den liile stua til venstre ble flyttet opp i Enga og står der fremdeles

Sarabråten, Oslo, Østre Aker. Husene og gårdstunet. Har vært utfart- og serveringssted i Østmarka.

Eksteriør, gardsbruk. Ulven, Ringsaker. Folk på tunet. De eldste er gårdbruker Mons Olsen (1824-1892) og hustru Kristiane Hornsdatter Dahl (1830-1899). Vannrenner av tre for transport av vann fra brønn til fjøs.

Ragunda station

Utsikt mot gårdsplassen på Hovinsholm, Helgøya. Stall og fjøslåve til venstre, låve rett frem, stabbur og uthus til høyre. Lokomobil på plassen. Kan skimte husa på nedlagte gården Kval i bakgrunnen.

SKWJ, Skara - Kinnekulle - Vänern Järnväg.

Wreten station

Utsikt over Røros bergstad fra Slegghaugen

Eksteriør, Bergestuen, Bergheim, Veldre. I bakgrunnen pågår bygging av Dovrebanen. Folk i forgrunn.

Hellestad

Eksteriør, gardsbruk. Stein gård, Ringsaker. Hovedbygning og stabbur med klokketårn. Mye folk på inntunet.

SKWJ, Skara - Kinnekulle - Vänern Järnväg.

Oversikt, Tokstad gård, Veldre, Ringsaker.

Hellestad

Handelstedet Fagernes, Næroset, Ringsaker. Harby's Landhandleri. Landhandleriet opprettet i 1860 av Even Rustaden, kjøpt av Even Olsen i 1868, Chr. Fossen overtok i 1896, Aksel Harby i 1919, Nåværende eier, barnebarn Aksel Harby overtok i 1982. Første del av hovedbygningen er nå midt inne i nåværende hus, da det senere ble påbygd i begge lengderetninger og en andre etasje med loft. Under lagerbygningen lå sildekjelleren, her ble det også oppbevart sirup, lut, salmiakk og andre sterke saker. Bildet er tatt før siste regulering av Næra for Cellulosen i Moelv. Tredemningen som ses i forgrunn ble satt opp etter en avtale med grunneiere langs Næra rundt 1840

Hellestad

JvmKDAA09098

INGEBERGBAKKEN, FØRSTE SKOLESTUE MIDT PÅ BILDET, STEINGJERDE, GRUPPE: 4

Wreten Station

Familiebilde

Bebyggelse, bolighus, uthus, . Lilleleet Nordre og Søndre Hangård

Gråten, Graaten på Sjusjøen, Gruppe 9 foran størhuset. 7 budeier fra Brøttum, strikketøy, bunding, skaut, sjal. Bak t.v. Johannes Bråten, Even Gråten f. 1874.

Järnvägsstationen i Duved, bygdes av SJ 1891.

Bredsjö - Degerfors Järnväg, BDJ, BDJ Lok 4

Malmö - Trelleborgs Järnväg, MTJ. Stavningreformen, som ändrade många stationsnamn, genomfördes 1889 - 1906.

Eksteriør, Narud gård, Veldre, Ringsaker.

Brenna/Brænd, Sollia, Sør-Østerdalen, Hedmark ant. i 1890-årene. Gårdstun med boliger og uthus.

Gardsbruk Bredvold, Nes, Hedmark. Den gamle føderådsbygningn, hovedbygningen, 2 låver og fjøs.

Løken østre, Rudshøgda før vegen ble bygd gjennom Løkjedalen, Veldre, Ringsaker.

Duveds station

JvmKBEB03237:01

Seter, antatt, med uthus og skigard, ukjent sted. Fjellterreng. Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Pike/kvinne (budeie?) med geit sittende utenfor uthus, antatt fjøs vinterstid, ukjent sted. Huset har skifertak. Jenta er kledd i skaut, forklekjole og snørestøvler.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Gutt med vidbremmet hatt og hvit skjorte foran sammenfalt uthus med skifertak, ukjent sted. Muligens seterområde i fjellterreng.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Fjøsgamme, antatt Kistrand i Finnmark. Kvinne i samisk drakt og ku står utenfor.Serie fotografert av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Jakttrofeer, gevir (antatt elg) og hodeskaller, festet til uthusvegg, ukjent sted.Serie fotografert av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Gårdsbruk vinterstid med våningshus, låve, stall, ukjent sted. Fjellterreng. Gutt og kvinne utendørs.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Gutt med hatt og hvit skjorte foran forfallent uthus med skifertak. Muligens seterområde i flellterreng.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Hest foran stall (?), ukjent sted, bygget av sammensatt materiale, delvis laftet.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Kystlandskap med Gjesvær i Finnmark. Ulike båttyper med seil i forbindelse med fiske. I forgrunnen uthus, hjell og garntørking.Robert Collet som var matørfotograf og professor i zoologi kan ha vært her for å studere geirfugl og alker.