PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Repro av vegkart for Nes og Helgøya 1750.

TEGNING, AKVARELL: VANG KIRKE CA 1817 ETTER OPPBYGGING ETTER BRANNDUBLETT: 414-793.

NAVNEPLATE: ANNE NIELSDATTER, FØDT DEN 23. JUNI 1819

Ringsaker kirke og prestegård. Akvarell fra 1824.

Gruppe menn arbeider med utgraving av fyllmasse for bygging av Framnesbrua. transportvogner på skinner, Veldre, Ringsaker.

Ekteparet Helene Hansdatter Vien f.1809 og Frants Pedersen Heggen (1811-1846), Helgøya. Paret ble gift i 1839. Sammen med fetter Frans Eeg forpaktet de Storhamar gård i 9 år til Anker solgte. Avfotografert daguerreotypi.

Repro av maleri. Portrett av ridder og grosserer Andreas Tofte (1795-1852). Giver av Toftes Gave, Nedre Sund, Helgøya til Christiania by i 1876.

Hamarkart fra 1848, 1:2000. Se En innlandsby vokser fram bilde nr. 9.

Portrett av ukjente personer. På stolen sitter en kvinne (muligens mor til barna). Hun er kledd i skjorte og skjørt kombinert sammen med et belte. Ved siden av henne sitter en liten gutt med en stor krage. Bak gutten kan man se to jenter i kjoler. Begge har flettet hår. Bildet er trolig tatt på slutten av 1800-talllet.

SKISSE, TEGNING, STORHAMAR GÅRD, DOMKIRKEODDEN, FISKESTEINEN

MALERI, STORHAMAR GÅRD, HAMAR, FURUBERGET, MJØSA, BEKKELAGET

ANDREA OTTESTAD GJERMUNDSDATTER 1820 - 1876, GIFT MED JOHAN OLSEN HVERVEN, HVERVEN GARD, KVINNEKLÆR, HODEPLAGG, HØGLUE MED BAND FESTET RUNDT PULLEN OG KNYTTET I SLØYFE FORAN, SKRUD.

Gruppe 4, Familien Stabel, fra venstre: Peter Ancher Stabel, Barbra Stabel født Borchgrevink, døtrene: Sophie Emilie Stabel (1839-1896), Anne Cathrine Stabel (1837-1884), Dusgård, Ringsaker.

Ukjent soldat i uniform, Morthovsrønningen, Løten. Dette er en menig ved kavaleriet i uniformen slik den var reglementert fra 1855 til 1867.

Stereoskopi. To menn ved elv, ukjent sted i Norge.

Stereoskopi. Menn med hest på vei til kirken, Vossavangen, Voss, Hordaland.

Stereoskopi. Parti fra parken på kurstedet St. Olafs Bad, Modum, Buskerud, grunnlagt 1857 av er legen Heinrich Arnold Thaulow.

Stereoskopi. Gruppeportrett. Mann, kvinne og jente i telemarksdrakter.

Stereoskopi. Kvinne på vei opp Krokkleiva, Hole, Buskerud.

Gruppe 8 familien Johan Gjestvang, foran fra venstre: Julie og Johanne, bak fra venstre: Oline, Andrea, Gina Matea, Ingeborg, Johan og Karoline. Andrea Gjestvang, f. 1820 med høg rynkelue og tettsittende skrud.

Andreas Wang f. Thomassen fra Klugebakken i Vang. Utvandret til Tyskland. Kunstmaler og dekorasjonsmaler.

TRESNITT-TRYKK, DOMKIRKERUINEN, SVENSK SKILLINGSMAGASIN

Nerkvern gard i Brumunddal i 1860-årene.

Utsikt mot Ringsaker kirke i 1860-åra.

17. MAI, MYE FOLK. DOMKIRKERUINEN, HEDMARKSMUSEET OG DOMKIRKEODDEN. SE OGSÅ DOK-33923. TRESNITT: 17 MAI 1864 I DOMKIRKERUINEN, HKR. 200. PROST VINSNES TALER I DOMKIRKERUINERNE. EFTER TRÆSNIT I ILLUSTRERT NYHEDSBLAD. ETTER FOTOGRAFI AV HALVDAN LUNDE.

Ingeborg og Ole Skjerpen, Veldre, Ringsaker.

ELI FRANG 1802 - 1875, FØDT LAHLUM, KVINNEKLÆR, HODEPLAGG, RYNKELUE.

Portrett, kjøpmann Even Pedersen Skappel (1815-1875). Første handelsborger i Hamar 12 april 1849. Kom fra gården Skapal i Ringsaker. Se En innlandsby vokser fram bilde nr. 25.

Just Riddervold Lindeman

Eksteriør Klungsethgården, Torggata 43, folk foran, bakerskilt. Baker Nils Klungseth i hvitt sammen med betjeningen.

Granerud gard, Brumunddal i 1860 årene.

ANNE, PEDER OG MINA HELENE SIGSTAD FAMILIEGRUPPE, PORTRETT. MINA HELENE BLE FØDT I 1859, KVINNE, MANNSDRAKT, HODEPLAGG, ANNE HAR KAPPE PÅ HODET, 1860 ÅRENE.

EKSTERIØR HAMARS FØRSTE STASJONSBYGNING.

Portrett, Lars Tokstad, 10. 02. 1842 - 1871, Tokstad gård, Veldre, Ringsaker.

Elise Holck

Sigrid Vesselsdtr. Klæt (?)

MARI MORTENSDATTER HUSEBY 1783-, FØDT STORE REE, KVINNEKLÆR, KJOLE, HODEPLAGG, RYNKELUE MED MODERAT PULL, OG SKRUD SOM SITTERT ETT RUNDT ANSIKTET.

Søren Hagerup Holck Swensen senior

HAMAR JERNBANESTASJON, DAMPLOKOMOTIV NR. 3 som gikk på GRUNDSETBANEN.

Kjøpmann A.O. Schjerpen (1841-1913), drev handelsvirksomhet på Byflaten fram til storbrannen 1911. Født på Øvre Skjerpen, Veldre, Ringsaker.

PORTRETT APOTEKER A. W. AGERSBORGTidligere reg: OF 9135

Eyvind Lindeman

Astrid Lindeman Swensen

Albertine Josefine Hoel (1842-1926) på Hovinsholm, Helgøya.

Pauline (F. Hovelsrud) og Børre Hovelsen Sølvsberg med barn. Foran fra venstre er Arnt, Frants og Karen. Bak fra venstre er Halvor, Oline, Klara og Polla. Søvsberg, Nes, Hedmark, juli 1864.

Antakelig fra Tokheim ved Sørfjorden i Hardanger. Stereoskopi fra perioden 1864-1880. "Middagsmaaltid i Saatiden". Tre personer sitter og spiser på bakken i et fjord- og fjellandskap.

Stereoskopi. Parti fra Isdalen ved Bergen, Hordaland.

ANDERS OLSEN KALLERUD, 01. 03. 1811 - 07. 08. 1871

Eksteriør, gardsbruk, Stein gård, Ringsaker, før brannen, gardstun, gjerder.

GARDSKART, NORDBRYN, NAVN PÅ JORDENE, ROMEDAL,

Familien på Hovelsrud, Helgøya. Foran fra venstre er Louise (1859-1935), Karoline Olsdatter (1818-1884), Nils Jacobsen Hoel (1813-1891), Paul August (1855-1924). Bak fra venstre er Jacob (1853-1932), Marianne (1849-1883), Johanne (1851-1870).

VANG KIRKE, VANG PRESTEGÅRD, FRA ENERHAUGEN, RIDABU. Fotografi fra før kirkens restaurering i 1877.

Portrett, Helene Olsdatter (1833-1874) fra Båberg, Ringsaker. Gift med Hans Larsen Storlien, Ca. 1865-74.

Portrett av konfirmant Mathias Narud (1852 - 1924), gardbruker på Øverkvern, Brumunddal fra 1876.

FAMILIEBILDE, FAMILIEN STABOE SÆTHER, BARNA, 7 PERSONER (1 MANGLER). BARNA HET: BERTE (1847), NILS (1849), OLINE (1852), GINA OG HELENE (1854), JOHANNE MARIE (1856), MARTHE (1860) OG MATHEA (1864). TATT CA. 1866-1870.

Stereoskopi. Parti av Slettafossen i Rauma, Romsdalen, Møre og Romsdal. Mann går på bro i forgrunnen.

Hans Larsen Lunden (1795-1867), Horn, Helgøya. Ordfører i Nes 1841-42.

OLE NIELSEN FØDT 6. 1. 1808 PÅ HOLTE VESTRE PÅ TOTEN, , DØD 11. 11. 1879 TANGEN. LÆRER, KIRKESANGER OG KLOKKER I TANGEN KIRKE, BODDE PÅ KLOKKERGÅRDEN

Søskenpar

LOVISE OLRICHE PEDERSEN FØDT 15. 5. 1821 VANG I HEDMARK DØDE 20. 5 1898 CHRISTIANIA. GIFT MED KLOKKER OLE NIELSEN PÅ TANGEN.

Jacob Olsen Lie (1832-1918) og Juline Mortensdatter Lie (1830-1911) med fem av sine barn. Dette er trolig Karl Sigvard (1859-1907), Ole Martin (1857-1933), Morten (1864-1878), Berthe (1862-1935), Syverine (1866-1923). Helgeby, Nes, Hedmark.

Familien Thaulow utenfor sitt hjem i Storgaden

FAMILIEFOTO, GRUPPE 13, 1 RAD FRA VENSTRE CHRISTIAN PLATOU FØDT 1861, GABRIEL PLATOU FØDT 1858, EINAR PLATOU FØDT 1862, ANDRE RAD FRA VENSTRE OLGA PLATOU FØDT 1854 GIFT MURSTAD, WALDEMAR PLATOU FØDT 1868, ELISABETH PLATOU FØDT SEM 3/3-1833 MED DÅPSBARNET, ELISABETH PLATOU FØDT 1870 GIFT HAXTHOW, LUDVIG PLATOU FØDT 1867, CHRISTIAN FREDRIK STOUD PLATOU FØDT 1824, BAKERSTE RAD FRA VENSTRE OTTO MICHAEL PLATOU FØDT 1852, ANNE PLATOU FØDT 1865 GIFT STENERSEN, OLE PLATOU FØDT 1864, CARL PLATOU FØDT 1855, AJER GARD

To gode venner og seternaboer, Gurin Sørhus fra Alvdal og Hans O. Strømbuen d.y. fra Atndalen.

Seks damer i studio. Ingeborg Hansdatter f. 1818 , Helvig 1855, Kristine, Lise f. 1846, Sidsel f.1848, Helga f.1858. Deglum lille, Furnes.

EKSTERIØR VANGSVEGEN 23, FOTOGRAF HALFDAN LUNDES GÅRD.

Portrett, vognmann Ole Olsen, ca. 1870.

STRANDSONEN OG HAMARBUKTA FØR JERNBANEN KOM, 2 GUTTER I FORGRUNNEN, BYEN SETT FRA JERNBANEBRYGGA, 6-7 ROBÅTER LANGS STRANDA.

GRUPPE 54, SKOLEBILDE, LÆRERE OG ELEVER, SAGATUN FOLKEHØGSKOLE, HERMAN ANKER, O. ARVESEN.

TRYKK, STRANDGATEHAGENE, STRANDGATA, HAMARBUKTA, LYSTHUS

Åtte jenter fra Gaupen, Ringsaker. Fra venstre er Lina Krogvig, Mari Saugstad, Helene Tømten, Karen heggenhaugen. Bak er Julie Winju, Klara Øhre, Johanne Skappel, Magnhild Jørgensen.

EKSTERIØR: GARDSBRUK, HOVEDBYGNINGEN, DEN STORE TØMMERBYGNINGEN, SANDE, ROMEDAL

EKSTRIØR HOVEDBYGNINGEN STORHAMAR GÅRD FØR BRANNEN. Postkort.

Portrett, ? Olsen, mann i uniform, ca. 1870.

GOLETTE FLAGSTAD 1818 - 1898, HAMAR FØRSTE KVINNELIGE LÆRER PÅ HAMAR FOLKESKOLE, MIDTBYEN, FRA 1862 - 1877, KVINNEKLÆR, KJOLE

STRANDGATA. 21, VICTORIA HOTEL, HOTELL, STRANDGATEHAGENE, 1870-årene. Kirsti og Jens Larsen grunnla hotellet. Victoria hotell er byens eldste hotell.

FRU JOHANNE OLSDATTER KALLERUD, FØDT HAFSAL 22. 11. 1811 - 09. 08. 1878

Karen Øveraasen født Dompidal, Marie Øveraasen gift Welten, Christen Mikkelsen Øveraasen, Åsmarka, Ringsaker.

PORTRETT: HELGE RABSTAD, FØDT: 1833, RABSTADDubb: 414-5745.

BYPANORAMA, STRANDGATA. , HAMAR DOMKIRKE, HAMARBUKTA, SAGATUN.

LÆRER CHR. ELIESEN, KJEVERUD SKOLEFødt Toten 6 mars 1828 - Død Hamar 11 okt. 1904

Eksteriør, gardsbruk, Mo gård, Kongsvegen gikk rett mot våningshuset, Moelv.

Portrett av Andreas Andersen Dahl (1805-1860). Gårdbruker på Kise nordre, Nes, Hedmark.

"Parti fra Tolgen i Gamle dage"

Jacob Tollesen Hoel (1840-1905), gardbruker på Hovinsholm, Helgøya.

Elever og lærer Ole Larsen, Kirkekretsen skole, Veldre, Ringsaker. Sønnen til lærer Ole Larsen sitter til venstre for han.

HAMAR BORGERSKOLE. GUTTER MED ØVELSESGEVÆR

Elever og lærer Ole Larsen, Kirkekretsen skole, Veldre, Ringsaker. Sønnen til lærer Ole Larsen sitter til venstre for han.

GRUPPE: 7, MILITÆRORKESTER GARDERMOEN MED INSTRUMENTER, NR 3 FRA VENSTRE: OLE OLSEN, REFSAHL, NR:5: SEVERIN MIKKELSEN KONGSPARTEN, NR. 4: EN FRA KNIPPEN UNDER REFSAHL, NR. 6: JENS HUSEBYHAUGEN

Gardstunet på Øvre Skyberg, fra venstre er Oline Skyberg med datter Anna, Hans Skyberg, Agnethe Skyberg, gjeterjente Marie, Ringsaker.

Portrett av Ane Ballishoel Kjos (født Arvesen 30.9-1803). Hodeplagg, pullue med skrud, stor sløyfe i nakken og bredt band under haka, forskjøvet til høyre slik moten var fra tidligere på 1800-tallet.

Portrett av kvinne, Inga Breder, Hamburg, Tyskland, 1873.

Familiegruppe, Narud gard 1875. Berthe (1823-1903) og Johannes Narud (1812-1904) med 10 av sine 13 barn. Bak fra venstre er Lisbeth, Mathias, Karen, Lars, Maria, Gustav, Louise. Foran fra venstre er Julie, Johannes, Berthe, Anna Birgitte. Forna sitter Arne, Johannes Arnesen Narud var født på Torsæter, men kjøpte Narud i 1834 og tok da navnet etter garden.

Gruppeportrett, Kitty Kielland elev av professor Hans Gude sitter til høyre i bildet.

EKSTERIØR: STRANDGATA 51-53 I HAMAR, KINCK, KREDITTKASSEN, MAGNUSSEN GÅRD FØR BRANNEN I 1875. MAGNUSSENS BOKHANDEL, CHRISTIANIA BANK & KREDITKASSES FILIALAVDELING, BREDSTUE & REMMEN, B. M. KINCK FABRIK OG UTSALG AV KÅPER.

Helene Olsdatter Båberg (1833-1874) og Hans Larsen Storlien (1833-1920) med barna Julie, Lise, Ole, Båberg gård, Veldre, Ringsaker.

Ekteparet Jens Paulsen Bakkerud (1807-1880) og Anna Dorthea Larsdatter Grimsrud (1815-1892). Bakkerud, Helgøya.

Portrett av to kvinner, Trondheim, 1875. Christine Jäger og Inga Breder.

GRUPPE: 3, FRA VENSTRE: OLE ANDERSEN SKØIEN FØDT: 27. 09. 1829 - DØD: 11. 09. 1892, KRISTINE OLSDATTER BRUSTAD FØDT: 10. 07. 1796 - DØD: 01. 12. 1879, KAREN KRISTOFFERSDATTER FRENNING FØDT: 09. 08. 1843- DØD: 08. 11. 1917.

Gruppeportrett, 4 kvinner utendørs. Tjenestepiker?Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.