PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Landskap, Lårdal, Tokke med dr. Bakkes hus.

Gården Lundevall (Lundevold), Kviteseid. Hvit hovedbygning med loft. Inngjerdet område bak huset.

Gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Utsyn over inngjerdet område med våningshus, låve og lysthus.

Familiegruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet 1856. Marthe Hansine (Hanne), Christopha Theodora (tanta Dora) og Anders (f. 1851) , fotografens pleiesønn, i hageområde med port og gjerder.

Familiegruppe, ant. på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet 1856. Marthe Hansine (Hanne), Christopha Theodora (tanta Dora) og Anders (f. 1851) , fotografens pleiesønn, i hageområde med port og gjerder.

Hageselskap, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Persongruppe med kaffe/tekopper i hendene foran "portal" med søyler.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene, i hageområde med port og gjerder.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet, i hageområde med port og gjerder. Ant. 1860-årene.

Gruppe, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene foran liten bygning "portal" med søyler (lysthus?). Hagemøbler.

Familien Thaulow utenfor sitt hjem i Storgaden 24 i Larvik

Gruppe, utflukt i robåt på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene.

Gruppe, utflukt i robåt på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet ca.1860.

Gruppe, i hagen på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene.

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Inngjerdet område med lysthus med poserende persongruppe.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet, i hageområde med port og gjerder. 1860-årene.

Gruppe, Seljord. Ant. venner og familie av proprietær og landhandler Christian Munthe (1818-92) som har tatt bildet i 1860-årene utendørs.

Gruppe, i hagen på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene. Noen sitter på hagebenk, til høyre barnestol. Èn av kvinnene bærer folkedrakt.

Gruppe, på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet, i hageområde med port og gjerder. 1860-årene.

Gruppe, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-årene foran liten bygning med "portal" med søyler (lysthus?). Hagemøbler.

Dombås poståpneri, Dombås, Dovre, Oppland. To hovedbygninger med gjerde foran.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Skøien? ("Skoien") poststasjon, Norge. To hovedbygninger med gjerde foran.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Vik poståpneri (tidl. Viig) ant., Vik, Sogn og Fjordane. Inngjerdet gårdstun med hovedbygning.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Gruppe, i hagen på gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet i 1860-70-årene. Noen sitter på hagebenk, til høyre barnestol. Èn av kvinnene bærer folkedrakt.

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Inngjerdet område med lysthus med poserende persongruppe.

Familien Thaulow utenfor sitt hjem i Storgaden

Portrett av ung mann i uniform - John E. Narjord, født 1850

Dal gård, Ullensaker. Hovdbygningen med inngangsparti og park. Familiemedlemmer og tjenestefolk i parken.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, fra parken. Kvinne og pike på benk.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dobbeltportrett, lensmann Hansen, Ullensaker og kone poserer på hagebenk.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygningen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Frognerseteren, Oslo før 1892. Avfotografert postkort. Små gamle norske bygninger.

Balke, (Akershus?). Bolighus.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker 1875-1900.

Balke, (Akershus?). Bolighus.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker

Dal gård, Ullensaker. Hovedbygning med parken foran. Gjerder.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Ytre Rendal orkester. Stiftet 1878.

Gruppebilde, soldater

Portrett, fru Sigrid Faye, hoffmarskalkinne Anker, født von Mansbach, Louise Klose, ca. 1880. På benk under søyler utendørs.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Gruppeportrett, 3 kvinner med hatter ved bord på benk utendørs, fru Sigrid Faye, hoffmarskalkinne Anker, Louise Klose, ca. 1880.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Sarabråten, Oslo, Østre Aker. Husene og gårdstunet mot Nøklevann. Har vært utfart- og serveringssted i Østmarka.

På benken Nicoline Stensrud født Ringelien (1818-1896), i forgrunn til venstre er Gunda Marie Stensrud f.1851, bak er Oluf Stensrud f.1858, ukjent. Stenrud, Ringsaker.

Sarabråten, Oslo, Østre Aker. Husene og gårdstunet. Har vært utfart- og serveringssted i Østmarka.

Gruppeportrett, byggmester Nestor Malthe (Haslengård, Eidsvoll), fru Sigrid Malthe, (foreldre til dr. Alexander Malthe), ca. 1887. Sittende i hagen med hatter og hund.Fra portrettserie av personer som bodde på eller besøkte Dal gård, Ullensaker, fotografert av gårdens eier, kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903) i årene 1875-1900.

Sangkor fra Narjordet med dirigent Amund Nygard

Hage med benk, ukjent sted.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Hage med benk vinterstid, ukjent sted.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Hage vinterstid med hund, ukjent sted.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Hage, naken pike med føtter i vann, ukjent sted.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Hage med lysthus, ukjent sted.Serie tatt av Robert Collett (1842-1913), amatørfotograf og professor i zoologi.

Hvitt våningshus med mørke kanter og utskåret veranda i hage med flaggstang, muligens på Ringerike, Buskerud.

Professor Blytts stuepike og katt. Kvinne med stipet katt på armen i hage forann toetasjers hus, Oslo.

To jenter og en gutt i boliggate, Vestheimgaten, Oslo, med gjerde, hage og stort trehus. Betty Reimers i midten.

Gustav Reimers og frk. Signe Faye Hansen med blomsterbukett, spaserer i gate. Gjerde med plakat bak.

Herman Reimers og Marie Reimers står og prater i ant. villastrøk.

Huset til dr. Elling Holst, Høvik, Bærum. Hvitt hus med stor veranda i hage.

Professor Blytts stuepike og katt, Oslo. Kvinne med stripet katt på armen i hage.

Frk. Maren Astrup, senere gift Blom Andersen, står ved gate, hestevogn i gata.

Dr. Elling Holst i hage med datter Aagot og hund.

Lucy Reimers og frk. Nilsen i hage i Vestheimgaten 1, Oslo.

Dr. Elling Holst ligger i gresset med datteren Aagot på fanget, hund liggende ved siden av.

Frk. Bolla Nissen, datter av general Nissen, spaserer i bygate, ant. Drammensveien. Småhus på andre siden av gaten.

Fra ekskursjon med professor Blytt til Kjerringvik, Tjølling, Vestfold. Gruppe foran hus og hagegjerde.

Professor Blytts stuepike og katt, Oslo. Kvinne med stripet katt på armen i hage foran hus.

Herman Reimers og Bolla Nissen spaserer i gate langs gjerde, ant. Oslo.

Familiebilde, Slettan i Hodalen.

Frk. Etti Roll i hage med flaggstang, ved skog.

Frk. Maren Astrup på veranda i Ula, Tjølling, Larvik, Vestfold. Klær henger på gjerdet til tørk. Sveitserstil.

Dr. Elling Holst sitter i gresset med datteren Aagot på fanget, hund liggende ved siden av.

Familiebilde fra Høistad i Os

Servering i lysthuset i hagen på Hovinsholm, Helgøya. Gruppe mennesker.

Fra Holmenkollen, Oslo. Tømmerhus med tårn. Sett fra veien nedenfor.

Familiebilde.

Hest, plog, bolighus, gårdsplass,

Gruppebilde - leseklasse med Jervell, før 1900

Gårdstun, hesje, hus

hus, gårdsbruk, bebyggelse

hus, bolighus, tomt, vinter

Stereoskopi. Geishaer beundrer blomstene i hage i Tokyo.

Hovedbygning Nedre Flanderborg

Hodalen skytterlag

Malmplassen, Tolga

Måssåkjøring med okse i gårdsrom på Røros

Hodalen hornmusikk stiftet 1900

Portrett av to søsken - Ingebjørg og Odd Nytrøen

Stereoskopi. Geishaer beundrer lotusblomstene i hage i Tokyo, Japan.

Nordre Brænd, Sollia Stor-Elvdal, Hedmark. Husene og tunet.

Skuespillergruppe fra Fåset

Brumunddal Hotell, skysstasjon, Øverbakken, Brumunddal. Stabbesteiner, stakittgjerde. Helgeby til venstre. Furnesvegen byg i 1880-85.

Familiebilde - Tuveng (Tuvengtrøen)

Gårdsbruk, personer.

Utsikt fra hagen på Nederkvern gård mot Mjøsa. Brenneripipa til høyre for midten. Brumunddal.

Hodalen musikklag med damer

Os strykemusikk.

Portrett av mann i uniform - Svend Øien( født 19/7-1882, døde 13/7-1963)

Brudebilde - Torleif og Anna Slettan

Gruppebilde, personer

Portrett av barn

Konsul Peter Ingvard Sundt i hagen på Farøy. I bakgrunnen Farsund. Fotografert 1903-1904.

Ukjent mann i toppen av flaggstang. Antagelig fotografert 1903-04.

7 damer i hagen på Hovinsholm, Helgøya.