PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Set of Ten Belt Plaques

Set of Ten Belt Plaques

Ten Pripih (Funerary objects) Depicting Various Animals

The baby Rustam in swaddling clothes is suckled by one of his ten wet nurses.

Ten Kings of Hell

Ten Kings of Hell

Ten Kings of Hell

Ten Kings of Hell

Ten Kings of Hell

Scroll 9 of Collected Iconography (Zuzōshō): Ten (Devas)

Ten Verses on Oxherding

Shaka, Monju, Fugen and the Ten Great Disciples (Jūdai Deshi)

Christ and the ten lepers; one leper, a Samaritan, sent to the priest by Christ, returns and kneels before him

Jacob sends his ten sons to Egypt to buy corn, keeping the youngest, Benjamin, at home

Alexander the Great encounters the ten hermits who live in the mountain Caspius

Sixth vision: an angel shows John the great harlot; John, depicted as if a small child carried by the angel, sees the bedizened harlot mounted on the beast with seven heads and ten horns. (Apoc. 17:1-4)

Moses receiving the Ten Commandments

The martyrdom of the ten thousand martyrs: they are impaled on thorns

Ten sons of leading Romans are sent to Etruria to be instructed in religious ceremonial; the Etrurians priests are represented as bishops

The martyrdom of the ten thousand martyrs: they are impaled on thorns

Studies of ten (?) heads and two ears (recto); Studies of three figures and a head (verso)

Ten Elements for East Window of an Architectural Ensemble from a Jain Meeting Hall

Ten Helpers in Need (copy)

Lot and his daughters: a daughter at center rests her right arm on Lot's knee and a vessel on her thigh, at right a daughter holds a goblet in her outstreched right hand, from a series of ten Old Testament scenes

Two men and a woman playing cards at a table, one man pressing his nose toward the woman's forehead, from a series of ten scenes of musicians and couples dancing, drinking, playing music, and playing cards

Markham, William and others. (Ten signatures)

Markham, William and others. (Ten signatures)

Markham, William and others. (Ten signatures)

Elia spreekt ten tweeden male met koning Achab

Ten Men and Four Boys Singing in a Church

Blackwork Print with Grotesques Fighting on Top of a Large Motif Surrounded by Ten Smaller Motifs, from a Series of Blackwork Prints for Goldsmiths' Work

Ten Wise Men Among the Disciples of Confucious

Rembrandt's moeder zittend, met oosterse hoofdtooi: ten halven lijve

Ten Oxherding Songs

Interior of the church of San Lorenzo in Florence, five pillars, each with a large figure of death on a pedestal, ten hooded figures with staffs in foreground, two altars in the background, cartouches containing female figures above, from 'Ceremonies for the Funeral of Emperor Ferdinand II' (Funérailles de l'empereur Ferdinand II)

Deep Dish with Egret (from a set of ten)

Deep Dish with Egret (from a set of ten)

Deep Dish with Egret (from a set of ten)

Deep Dish with Egret (from a set of ten)

Deep Dish with Egret (from a set of ten)

Deep Dish with Egret (from a set of ten)

Deep Dish with Egret (from a set of ten)

Deep Dish with Egret (from a set of ten)

Deep Dish with Egret (from a set of ten)

Deep Dish with Egret (from a set of ten)

Ten Cavaliers Including Five Forming a V

Ten Cavaliers Forming a Circle

Zijaanzicht van de poort en de toegangsbrug bij Paleis Huis ten Bosch

Voorzijde van Paleis Huis ten Bosch

Paleis Huis ten Bosch in vogelvlucht

Doorsnede van Paleis Huis ten Bosch

Plate Ten from Plusieurs Models des plus nouuelles manieres qui sont en usage en l'Art de Arquebuzerie

A parallel of the antient architecture with the modern, in a collection of ten principal authors who have written upon the five orders ... To which is added An account of architects and architecture, in an ... explanation of certain tearms ... affected by architects. With Leon Baptista Alberti's treatise Of statues. Made English for the benefit of builders by John Evelyn.London, Printed by T. Roycroft for J. Place, 1664.156 (i. e. 159) p. illus., port. 35 cm.

The Huis ten Bosch at The Hague and Its Formal Garden (View from the South)

The Huis ten Bosch at The Hague and Its Formal Garden (View from the East)

Scene Ten from the Life of the Reverend Jean de la Barrière

Vervolgingen en executies van protestanten in Frankrijk ten tijde van de Franse godsdienstoorlogen

Republiek der Vereenigde Nederlanden. Een Edelman of Batterymeester der Artillerie ten tije van den Generaal der Artillerie Menno baron van Coehoorn. 1697.

Historische kaart van Nederland ten tijde van de Bataven en de Friezen II

Historische kaart van Nederland ten tijde van de Friezen, Franken en Saksen I

Set of Ten Gourd-Shaped Vessels with Reed Design

Set of Ten Gourd-Shaped Vessels with Reed Design

Set of Ten Gourd-Shaped Vessels with Reed Design

Inrō with the “Ten Thousand Classic Characters” (Senjimon)

Set of Ten Gourd-Shaped Vessels with Reed Design

Set of Ten Gourd-Shaped Vessels with Reed Design

Set of Ten Gourd-Shaped Vessels with Reed Design

Set of Ten Gourd-Shaped Vessels with Reed Design

Set of Ten Gourd-Shaped Vessels with Reed Design

Set of Ten Gourd-Shaped Vessels with Reed Design

Ten Pierced Plaques

Set of Ten Gourd-Shaped Vessels with Reed Design

Titelblad voor het pamflet: Nebucadnezars Beeld Tot Versailles ten toon gesteld, om tot Madrid opgerigt te worden, 1702

Humoristische kennisgeving van de oprichting van de Nieuwe Compagnie van Assurantie ten voordele van de Vrouwen, 1720

Landschap met boerderij, oorspronkelijke locatie van kasteel Ten Bosch te Weesp

New York Mayor's Court. William Trusdell against Francis Harison, Esq. For arresting, imprisoning and keeping the Plaintif Ten weeks in prison, at the suit of Joseph Weldon, without authority ... [Dated New York, August 25th, 1733].

Book of Ten Leaves

Ferdinand VI als opvolger van Filips V ten midden van zijn familie

Disen Hirsch mit Schlappohren haben des Regier. Herrn Landgrafen von Hessen Darmstadt Hochfürstl. Durchl. den 20ten Augl. 1754 in der gegend con Darmstadt geschossen.

Dieser Hase mit angedeuteten raren Zähnen ist den 25ten Octobr. 1753 im Lecheimer Forst 4 Stund weit von Darmstadt geschossen worden.

Diser grosse Schauffel Hirsch, mit 2 curieusen in die höhe gewachsenen schalen an denen vorder Läuffen ist anno 1748 den 2ten September von J. Hochfürstl. Durchl. dem regierenden Hr. Landgraaffen zuz Hessen Darmstatt vormittags 11 uhr auf 80 gang aus freyer hand bey Romrod geschossen worden hat gewogen 400 tt.

Plate Ten from Nouveavx Desseins D’Arquebvseries

Diser Fuschs mit zwey Schwänzen ist den 14ten Februar. 1734 in der Heyde bey Oranienburg 4 Meilen von Berlin geschossen und der Balg wegen seiner Seltenheit auf der Königl. Kunst und Naturalien Kammer auf behalten worden.

[Series of ten small engravings of whale, walrus, and bear hunting, with map of Greenland]

Republiek der Vereenigde Nederlanden. Een Officier der Artillerie (1748), Een Constapel of Canonnier (1749) ten tijde van den Luitenant-Generaal en chef der Artillerie Sebastiaan van Glabbeecq.van Glabbeecq. 1735

Dises stumpf-ohrichte Haupte-Schwein mit gestuzer Ruthe welchem auf der Lincken seite der grosse Fang abgebrochen und auf der rechten das gewerff xweis gewachsen Haben Thro Hoch-Fürstl. Durchl. der regierende Hr. Lanfgraff Ludewig zu Hessen Darmstatt schon vor 12 Jahren mit hoher hand selbst die ohren gestuzt und in dem 1749ten Jahr den 18 Januar im Bessunger Forst angeschossen und den 30ten dito im Allerheiligen Forst gar erlegt.

Diser Hirsch von 28 Enden ist von Thro Hoch-Fürstl. Druchl. Dem regierenden Herrn Landgrafen zu Hessen Darmstatt 1742 den 10ten 8 bris bey Battenberg in dedm Forst gleiches nahmens geschossen worden.

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y

Ten documents relating to the Wallkill Patent, Ulster County, N. Y