PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
  • homeHome
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade
  • account_boxLogin

Solomon as a teacher

Teacher and disciple from BL Royal 15 D III, f. 305

Solomon as a teacher

Solomon as a teacher

Teacher teaching a young man; the Holy Spirit as dove on the young man's head: Trinity(?)

[Pietro da Montagnana, a Paduan medical teacher surrounded by Greek and Arabic medical books, and three patients waiting to have their urine examined]

[Architectural title page of Commentaria ... super anatomia mudini bordered in columns with scene of seated teacher lecturing as assistant dissects cadaver]

Portrait of The Great Teacher Marpa

Plate 68 'Los Caprichos': Pretty teacher! (Linda maestra!)

Certificates. "These are to certify all, to whom it may concern, that Mr. Donald Fraser, of this city, teacher and author of several useful publications;- has been known to me for many years. And as far as I have ever heard has always sustained

South Carolina Teacher's certificate for Albro Lyons, Jr.

Portrett, A.C.Møller

[Large group of school children, with their teacher, standing in a town street]

[Group of students and teacher in front of school.]

Log school house, teacher and scholars, Underhill, Vt., near Mansfield Mt.

Log school house, teacher and scholars, Underhill, Vt., near Mansfield Mt.

[Group of students and teacher in front of school.]

Log school house, teacher and scholars, Underhill, Vt., near Mansfield Mt.

Log school house, teacher and scholars, Underhill, Vt., near Mansfield Mt.

Andreas Christian MøllerPortrett

Teacher's home

Gustaf Kjöhlberg, son till J P Kjöhlberg i första giftet. Född i Vissefjärda 27/2 1826. Folkskollärare i Revinge, Halland. Död 1892.

August Joachim Dahlberg. Lärare vid Skytteanska skolan i Ålem.

Portrett, mann, lærer

Bild på gravstenar varav en är ett kors.

En man. Ferdinand Fagerlin, konstnär, Wilhelmina Lagerholms lärare i Düsseldorf.

A Primer to learn to read without a teacher

Portrait of Sea Island School teacher Miss Harriet W. Murray, with students Elsie and Puss, Feb. 1866.

Albert Vilhelm Staaff (1821-1895).

[Old school teacher (sharpening feather pen?) and pupil]

[Teacher with pupil]

Jesus, teacher of thy people

Elever og lærer Ole Larsen, Kirkekretsen skole, Veldre, Ringsaker. Sønnen til lærer Ole Larsen sitter til venstre for han.

Elever og lærer Ole Larsen, Kirkekretsen skole, Veldre, Ringsaker. Sønnen til lærer Ole Larsen sitter til venstre for han.

The noon recess [Teacher and boy reading; children are seen through window playing]

[Illus. of story "Louisiana and the rule of terror: portr. of Julia Hayden, "the colored school teacher, one of the latest (murder) victimsof the White Man's League" & (mob) "attack upon the police in the streets of New Orleans]

Två systrar, tre väninnor samlade i Maria Tesch fotoateljé i Linköping. På bilden ses fru Hilma Hedblad, född Lindström. Systrarna är Julia och Amanda Holmström, bördiga från Kalmar. Kvinnorna är lärare vid stadens småskoleseminarie.

Svartbäcksgatan med Carl von Linnés bostad, kvarteret Örtedalen, Uppsala 1878

[Students, elementary teacher seminary] / Abdullah Frères, photographes de S.M.I. le Sultan.

[Students, elementary and middle school teacher seminary] / Abdullah Frères, photographes de S.M.I. le Sultan.

Skoleklasse, misjonsforening?. Nummer tre fra høyre i rekke en er Olave Schjerpen. Andre rad nummer to, med sløyfe er Anne Rud. Oline Rud er lærer. Veldre, Ringsaker.

[The crew and the teacher of the lifeboat, Riva] / Constantinople, Abdullah Frères.

Miss Law, Principal of St Catherine's School, Waverley, 1882 / photographer Morris, Dunedin

Lärarinnor vid Upsala Högre Elementarläroverk "Magdeburg", Uppsala 1885

Gruppebilde, Lyngs Taleskole

Sod school house in Custer County, Nebraska. Mary E. Sutton, teacher

Portrait of teacher identified as Euroi Weiner, West Union, Custer County, Nebraska.

Läroverksadjunkt Helgo Klefbeck, Göteborg.

Students and their teacher in front of a country school in east Custer County, Nebraska.

E H Enlund med klass, Gävle läroverk.

Birger Enlund (född 1885) i folkskolan i Gävle, 3:e från vänster nedersta raden.

Engan gamle skole med elever og lærere

Skolfoto från 1891. 1:a och 2:a förberedande 1891. Lärarinnan på bilden är Fröken Tekla Lindgren (född: 1861). Hon undervisade i Gävle framförallt på Högre Flickskolan 1881-1924. (Se W. Lindeberg, Gävle - Ett bildgalleri (1924), sid 48)

Porträtt på läroverksadjunkt Ernst Klefbeck, Falun, som barn.

Folkskolan. Skolklass från 1891. Översta raden: Robert Lundahl, Ruth Arvidsson, Sve Konradsson, tre okända, Nanny Konradsson, okänd, Johan Sahn. Andra raden: Sander Gustafsson, Martin Andersson, Anna Kvicklund, Agnes Johansson, tre okända, Wilhelm Sahn, Arvid Palmkvist och Ernst Arvidsson. Tredje eller nedersta raden: Oskar Arvidsson, Hilma Karlsson, Anna Bergkvist, Anni Johansson senare gift med domprost Rydberg i Skara,okänd, Mårten Tyrberg, Elin Vahlström.

Students and their teacher in front of a country school on the South Loup River east of Callaway, Custer County, Nebraska.

gruppebildeportrett

Gruppebildeklassebilde

Fröken Elin Falck. Lärarinna på Rostad.

Västerbergs skola.

The teacher and the boy

Morgongymnastik på Slöjdlärarseminarium, Skallsjö, Nääs.

The teacher and the boy

The teacher and the boy

The teacher and the boy

Hornborga småskola 1895, lärarinna Märta Lööf.

The teacher and the boy

The teacher and the boy

Elever og lærer ved Sagstuen skole, Mesnalia, Ringsaker. Se reg. skjema for navn.

The teacher and the boy

Föreläsare; Sommarkurserna; Uppsala 1895. Professorerna; Edv. Clason, Adolf Noreen, Harald Hjärne, J. A. Lundell, Frithiof Holmgren, F. R. Kjell-man, P. A. Geijer, Axel Wirén, K. F. Johansson, J. A. Hammar och Ernst Almqvist. Med. D:r. Hjalmar Öhrwall. Fil. kand;er Emil Svensén, Daniel Elfstrand, J. A. Afzelius och August Åkerlind. Docenter; Frans von Schéele, A. H. Lundström, Wilhelm Lundström, Ernst Meyer, Karl Starbäck och Rutger Sernander. Fil. D:r. C. V. L. Charlier. Fil. Lic;er; Rolf Arpri och Richard Steffen. Lektorer; Ludvig Bergström, G. A. Lévy, V. E. Harlock och Moritz Weinberg. Med. Kand. G. K. A. Bäärnhjelm.

Gruppe elever og lærer, Amtskole, høyere Almueskole, Veldre, lærer Størvold.

The teacher and the boy

Elever og lærer ved Åsen skole, Åsmarka, Ringsaker.

Elever og lærere ved Fagernes skole, Næroset, Ringsaker. Lærer Ole Tangen begynte her i 1894. Se reg. skjema for navn.

Foto 1895.

map from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

map from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

map from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

map from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

world from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

map from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

map from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

map from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

map from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

map from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

map from "Lessons in the New Geography for student and teacher ... Second edition revised"

Rengsjö: Skolklass, foto den 14 oktober 1896. Porten till Rengsjö kyrka i bakgrunden.

Fröken Aurore Storckenfeldt grundade 1847 en elementarskola för flickor. Bilden är tagen vid skolans femtioårsjubileum 1897.

Klasskort.

Rengsjö, skolklass framför Rengsjö kyrka. Foto 1897.

Skolklass.

Rengsjö, skolklass. Foto 1897.

Skolbarn i Håby omkring 1897, troligen klass 2 och 3. Lärarinna: Brita Andersson. Fotograf: Per Lindberg.Främre raden från vänster: Ida Andersson, Ingrid Östlin, "Oljons-Anna", "Enars-Bricken", "Sandins-Märta", "Erikjons-Bricken".Andra raden från vänster: "Skomakar-Stina" Larsson, "Storsve-Brita", "Nygårds-Marta", "Lövgrens-Karin", "Häggens-Anna", Brita Jonsson, "Grens-Anna". Personerna i bakgrunden från vänster: "Hole-Nils", "Hälls-Jonas", "Olars-Per", "Björks-Per", "Krons-Anders", "Storsve-Hans", "Mårtens-Per", "Nytäktas-Jonas" Andersson, "Erskers-Hans", "Norrgårds-Per", "Erknils-Lars, "Mårtens-Olle", "Nilsols-Per", "Nylanders-Lars", "Ens-Per", "Nilses-Per, "Olnils-Anders", "Berglunds-Erik", "Sval-Erik" och "Nybons-Herman.

Rengsjö skola hos Jon Anders i Knyssla vintern 1897. Lärarinna är Bricken Lind. Bland eleverna finns bl a Per Hagberg, Erik Persson Knyssla, Jonas Bengtsson och Bricken Östling. Bilden var införd i Ljusnan lördagen den 22 mars 1975.

New York City: Teacher's College

Konfirmanter,jente, gutt, lærer

15 söndagsskollärare.

Emma Rydell med sina väluppfostrade elever i Svinhults småskolan år 1898. Till Svinhult hade Emma kommit som nyuteximerad småskollärare 1893. Hon var i tjänst i socknen till 1905, då hon valde en helt annan miljö i Göteborg.

Lärare 1898.